Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside"

Transkript

1 Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil bli erstattet av en tilsvarende løsning i Kundeside. Menypunktet Nettpensjon vil bli fjernet fra Kundeside og man vil måtte benytte menypunktene Medlemsoversikt eller Medlemsopplasting for å foreta rapportering av medlemsdata. Løsningen inneholder en rekke endringer som sikrer god datakvalitet og effektiv rapportering. - Ny og forbedret design - Forbedret flerbrukerstøtte ved behandling av lønnsfiler - For bedret flyt ved opplasting og behandling av filer - Utvidet validering som sikrer god datakvalitet - Mulighet for å redigere alle rader som ligger i lønnsfilen og ikke bare de som feiler Denne veiledningen vil gi en kort introduksjon av de nye løsningene som er og vil bli tilgjengeliggjort på Kundeside. Registrere medlemsdata og Medlemsoversikt i Nettpensjon vil bli erstattet av menypunktet "Medlemsoversikt" på Kundeside. Medlemsoversikt I Medlemsoversikten vil du som bruker få mulighet til å liste ut medlemmer som er tilknyttet deres avtale i KLP utfra gitte filtreringsvalg eller søke opp ett spesifikt medlem ved å skrive inn fødseldag/mnd, fødselsdag/mnd/år eller fullt fødsels- og personnummer. Fig.1

2 Som bruker kan du velge å utføre ulike handlinger på det enkelte medlem. Bruk "Velg" til høyre i tabellen for å utføre handlinger. Fig.2 Det er mulig å utføre følgende handlinger på aktive medlemmer i Medlemsoversikten: - Se Detaljert medlemsinformasjon - Endre lønn og stilling - Meld ut - Meld inn (hvis medlemmet står som umeldt) Fig.3

3 Meld inn ansatt Ønsker man å foreta en nyinnmelding så gjøres dette ved å klikke på linken Meld inn medlem. Da vil man bli ført til et innmeldingsskjema der man blir bedt om å fylle ut påkrevde opplysninger. Ved feil utfylling så vil du som bruker få umiddelbar beskjed. Fig.4 Fig.5

4 Foreta endring av lønn og stillingsprosent Velg eller søk opp medlemmet du ønsker å foreta endring på fra Medlemsoversikt. Gå så på "Velg" og klikk på "Endre lønn og stilling"(se fig.2 og 3). Du vil da få opp en dialogboks som viser de siste registrerte data på medlemmet (fig.6), der alle felter er redigerbare. Foreta justeringer på ønskede verdier, fyll ut hvilken dato endringen skal gjelde ifra i feltet "Gjelder fra dato" og klikk på "Lagre medlemsinformasjon". Ved feil eller uoverensstemmelse med gjeldende regelverk, så vil man få umiddelbar beskjed. Feil må rettes før endringen blir godkjent, mens advarsler kan bekreftes ved å klikke på "Lagre medlemsinformasjon" en ekstra gang. Fig.6 Foreta utmelding av aktiv medlem Velg medlemmet du ønsker å melde ut. Gå så på "Velg" og klikk på "Meld ut" (fig.3). Du vil da bli ført til et utmeldingsskjema, der du må fylle ut dato for utmelding og utmeldingsårsak. (fig.7) Fig.7

5 Se godkjente endringer Alle registreringer som blir foretatt ligger på vent. Registreringene vil ikke bli lagt inn i KLPs fagsystemer før på kveldstid. Godkjente registreringer via Medlemsoversikt vil ligge under Registrerte endringer. Under Registrerte endringer kan du se hvilke endringer du har registrert for dagen og man får mulighet til å slette disse før de blir lagt inn i KLPs fagsystem. Fig.8 Medlemsopplasting Medlemsopplasting erstatter menypunktet i Nettpensjon som heter "Overføring av fil fra lønnssystemet." Under Medlemsopplasting kan du som bruker få mulighet til laste opp lønnsfil fra lønnssystemet. Medlemsopplasting inneholder forbedret logikk for behandling av kvartalsvise lønnsfiler. Løsningen inneholder mulighet for å laste opp og validering av lønnsfil i henhold til gjeldene innmeldingsregler. Siden består av 3 fliker: Fig.9 - Ikke godkjente: inneholder innlastede som ikke er godkjent - Godkjent: inneholder innlastede filer der filen er behandlet og godkjent - Historikk: inneholder historikk over ajourførte filer

6 Hvordan laste opp en fil Klikk på menypunktet Medlemsopplasting. Klikk så på Velg fil, da får man opp en dialogboks der du får mulighet til å hente opp en fil fra din lokale datamaskin. Velg så ønsket fil og Klikk Last opp. Fig.10 Fig.11 Behandling av filen Når du har klikket Last opp så vil løsningen med en gang begynne å validere filen. Hvis det er feil i formatet på filen så vil man få umiddelbar beskjed. Du kan når som helst slette filen som holdes på å bli validert. Det gjøres oppmerksom på at validering kan ta noe tid alt etter hvor stor filen er. Man trenger ikke å stå inne på dette bildet for at valideringen skal gjennomføres, så man kan fint gjøre andre ting mens filen valideres. Fig.12

7 Når filen er ferdig validert så vil statusen endre seg. Det finnes følgende statuser: - Må rettes: filen inneholder feil som må rettes før filen kan godkjennes - Advarsler finnes: filen inneholder endringer som bryter med innmeldingsregler men trenger ikke nødvendigvis å være feil. Undersøk advarslene nøye før man godkjenner fil. Det er mulig å godkjenne fil med advarsler. - Klar: Filen inneholder ingen feil og kan godkjennes Fig.13 Ekspander filen ved å klikke på pluss tegnet og se alle registreringene. Rader merket i rødt inneholder feil, rader merket i gult inneholder advarsler og rader i hvitt er funnet å være ok. Fig.14 Behandling av en registrering foretas ved å klikke på blyant-ikonet. Ønsker man å slette registreringen så kan dette gjøres ved å klikke på det røde krysset. Løsningen har flerbrukerstøtte. Når en bruker går inn på en registrering så vil denne bli låst til brukeren, en annen bruker vil da ikke få den låste registreringen på sin oversikt og vil dermed kunne velge en ledig registrering å behandle. Når man klikker på blyant-ikonet så vil bruker få opp en dialogboks som viser sist registrerte opplysninger den ansatte er registrert med i KLP og selve registreringen.

8 Fig.15 Feil er merket i rødt i dialogboksen og advarsler er merket i gult. For å se feilmelding, hold musepeker over feltet som inneholder feil eller advarsel. Fig.16 Foreta nødvendige rettinger ved å endre feltet som feiler. Fig.17 Klikk på knappen "Gå til neste på listen" for å behandle neste feil. Når det er flere brukere inne og behandler filen samtidig så trenger ikke noen av brukerne å gå tilbake til oversikten for å hente opp en ny feil. Brukeren trenger kun å gå til neste og løsningen vil automatisk finne neste ledige feil som kan behandles. Løsningen vil ikke automatisk hente opp advarsler. Det er derfor veldig viktig at advarslene undersøkes nøye. Hvis registreringene er korrekte, men kommer med advarsler så kan filen uansett godkjennes med advarsler.

9 Fig.18 For å godkjenne fil, Klikk Godkjenn. Det gjøres oppmerksom på at godkjenning kan ta noe tid. Det er ikke nødvendig å vente på at filen blir godkjent. Når filen er godkjent så vil filen legge seg over på fliken Godkjente. Fig.19 For å se godkjente transaksjoner, klikk på pluss tegnet så vil listen over godkjente registreringer bli vist. Hvis man oppdager at det feil på filen som ikke ble fanget opp av valideringen, men man først oppdager det etter at filen er godkjent, så går det fint å sette filen tilbake i ikke godkjent modus. Dette gjøres ved å klikke på "Rediger fil". Da vil man kunne foreta ytterligere korrigeringer på filen før den igjen godkjennes. Løsningen vil ta vare på alle rettinger som man har foretatt. Fig.20 Alle ajourførte filer vil så bli lagt over til fliken Historikk. Her vil man kunne se alle filene som er blitt ajourført over tid og innholdet på filene.

10 Medlemskontroll Medlemskontroll erstatter menypunktet i Nettpensjon med samme navn. Løsningen er helt lik den som er i Nettpensjon. Under Medlemskontroll vil du som bruker kunne laste opp en medlemsfil fra lønnssystemet som inneholder alle ansatte som har krav på medlemskap i ett angitt kvartal. Løsningen sjekker om det er noen avvik mellom bestanden i KLP og det som lønnssystemet har som sin aktive bestand i KLP. Klikk på "Velg fil" for å laste opp medlemsfil. Da får man opp en dialogboks der du får mulighet til å hente opp en fil fra din lokale datamaskin. Velg så ønsket fil og klikk på "Åpne". Fig.21 Fig.22 Fig.23 Klikk så på Kontroller for å sette i gang kontrollen av innlastet fil. Det gjøres oppmerksom på at validering av fil kan ta litt tid. Når filen er ferdig validert, så vil man få opp en avviksliste.

11 Avvikslisten kan vise 2 ulike feil. - Ikke aktiv i KLP i denne ordning: Ligger på medlemsfil, men er ikke aktiv i KLP i aktuell ordning - Mangler i lønnssystem: Ligger ikke på medlemsfil, men er aktiv i KLP i aktuell ordning Fig.23 Det er mulig å ta ut avvikslisten på regneark. Dette gjør man ved å klikke på lenken "Eksporter til Excel". Det anbefales å eksportere listen til Excel, da avvikslisten vil bli borte så fort du går ut av Medlemskontroll.

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer