BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon."

Transkript

1 BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker publiseringsløsningen Nettintro CMS. Vi vil ta for oss de viktigste funksjonene og innstillingene i detalj, og forklare fremgangsmåten for å utføre enkle såvel som avanserte operasjoner. Du vil også finne tips og triks. INNHOLDSFORTEGNELSE INNLOGGING 2 NAVIGASJONSMENY 3 SIDER 4 NY/ENDRE SIDE 5 NYHETER 7 NY/ENDRE NYHET 8 DOKUMENTER 9 NY DOKUMENTHOLDER 10 LEGGE TIL DOKUMENT 10 MENYBOKSER 10 NY/ENDRE MENYBOKS 11 GENERELT 11 TOPPMENY 12 NY/ENDRE TOPPMENY 12 NEDLASTNINGER 12 BRUKERGRUPPER 13 KOMMENTARER 13 FAKTURA 13 INNSTILLINGER 14 OPPSUMMERING 15 Side: 1 av 15

2 INNLOGGING For å logge deg på kontrollpanelet går du til følgende adresse: Side: 2 av 15 Her fyller du inn ditt brukernavn og passord, og velger det språket du ønsker å bruke. Dersom du har glemt passordet kan du klikke på lenken, så blir du videresendt til en side hvor du kan få ordnet dette (enten en Send meg passordet -side eller vår Support -side). Dersom du opplever problemer med innloggingen ber vi deg om å ta kontakt med vår support, som vil hjelpe deg videre. Vår support finner du på følgende adresse: Her finner du forskjellige måter å kontakte support på, og du kan gå videre til Feilmeldingstjenesten dersom din henvendelse gjelder en systemfeil.

3 NAVIGASJONSMENY Side: 3 av 15 GÅ TIL SIDEN Tar deg til forsiden av hjemmesiden din OVERSIKT Tar deg til en oversiktsside med nyheter, statistikk og lignende SIDER Tar deg til en side som viser alle sidene som er opprettet NYHETER Tar deg til hovedsiden for artikkelpublisering DOKUMENTER Tar deg til hovedsiden for organisering av dokumentholdere MENYER Tar deg til hovedsiden for organisering av menyer (toppmeny og menybokser) FILER Tar deg til en side som lar deg laste opp filer og plassere disse BRUKER- Tar deg til en side som lar deg opprette brukere og grupper, GRUPPER samt administratorbrukere. SMS og nyhetsbrev finner du her. KOMMENTARER Her vises de 15 siste kommentarene, og de kan slettes FAKTURA Viser deg en oversikt over faktura tilknyttet din konto INNSTILLINGER Her kan du endre forskjellige innstillinger på hjemmesiden din LOGG UT Denne knappen logger deg ut av kontrollpanelet og tar deg til forsiden Noen av ikonene kan være deaktiverte, og dette betyr enten at du ikke har denne modulen eller at brukeren din ikke har tilgang til å bruke modulen.

4 SIDER Side: 4 av 15 Denne siden gir deg en detaljert oversikt over hvilke sider som finnes på nettstedet ditt. Standard visning er Struktur, noe som kan endre under Innstillinger. Det lille tekstfeltet med et tall i angir rekkefølgen på sidene. Sidene med lavest tall vil bli plassert øverst, og de med høyest tall nederst. Fyll inn korrekte tall og klikk ENTER (på tastaturet) mens markøren står i et av tekstfeltene. NY SIDE Lar deg opprette en ny side ENDRE SIDE Lar deg gjøre endringer på den valgte siden SLETT SIDE Sletter den valgte siden (kan ikke omgjøres, advarsel vises) PUBLISERT Viser at siden er publisert (vises i navigasjonsmeny). Klikk på knappen for å ikke publisere siden. IKKE PUBLISERT Viser at siden ikke er publisert (vises ikke i navigasjonsmeny). Klikk på knappen for å publisere siden.

5 NY/ENDRE SIDE Side: 5 av 15 GENERELT Tittel Definerer tittelen på siden (som vises i meny, brødtekst og tittelfelt i nettleser) Underside til Bestemmer hva som skal være foreldresiden til siden du oppretter/endrer. Den nye/endrede siden vil da være et underpunkt i menyen og brødteksten INNSTILLINGER Beskrivelse Gi en kort beskrivelse av siden. Vil være synlig for søkemotorer som indekserer siden. Kommentarfunk. Angir om besøkende skal ha muligheten til å kommentere siden Vis Til toppen Angir om det skal vises en lenke til toppen av siden (under innholdet) Vis Utsk. vennl. Angir om det skal vises en lenke til en utskriftsvennlig versjon av siden Vis brødtekst Angir om det skal vises en brødtekst ( Du er her: ) på siden. MERK: For at brødteksten skal vises må det samme valget under Innstillinger også være på. Vis i meny Angir om siden skal vises i menyen (samme som publisert eller ikke) Vis på nettstdkrt. Angir om siden skal vises på eventuelle nettstedkart

6 Alltid ekspandert Angir om siden (i navigasjonsmenyen) alltid skal være ekspandert, altså vise underpunkter uten at man må trykke på punktet først. Klikkbar Angir om det skal være mulig å klikke på siden (i navigasjonsmenyen og brødteksten) Vis delingsalt. Angit om det skal vises delingsalternativer på siden. (F.eks Del på Facebook ) Språk Angir hvilket språk denne siden skal høre til AVANSERT Tekst-ID Angir Tekst-IDen, altså det som vises i adressefeltet for valgte side. Blir automatisk det samme som tittelen på siden, men kan også defineres selv. Videresendes til Angir om siden skal være en pekerside, og vil i så fall sende besøkende direkte videre til valgte adresse/fil/side. Sidetype Angir hvilken sidetype dette skal være. Standard En helt standard side med tekst og bilder. Kontaktskjema Setter inn et kontaktskjema under evt. innhold på siden Nettstedkart Setter inn et tre-strukturert nettstedkart under evt. innhold på siden Nettstedkart (A-Å) Setter inn et alfabetisert nettstedkart under evt. innhold på siden Nyhetskategori[] Setter inn valgte nyhetskategori på siden (Siste henter fra alle kategorier) Listingsmal Angir hvilken mal som skal brukes for visning av nyhetsliste Antall Angir hvor mange nyheter som skal vises pr. side Dokumentholder Setter inn en dokumentholder under evt. innhold på siden Dok. holder Angir hvilken dokumentholder som skal settes inn på siden Innloggingsside Setter inn et innloggingsfelt under evt. innhold på siden (innlogging for brukere definert i brukergrupper, for tilgang til delere av siden som er passordbeskyttet) Brukerregistrering Setter inn et registreringsskjema som lar beskøkende registrere seg og melde seg inn i grupper som er markert som Offtentlig. Mal Angir hvilken mal som skal brukes på siden. Kontakt oss for å få designet flere maler. TILGANG På denne siden kan du velge hvilke brukergrupper som skal ha tilgang til den valgte siden. Du kan også definere en tekste som skal vises dersom brukere blir møtt av innloggingssiden som automatisk kommer opp når en side har begrenset tilgang og man ikke er logget inn. Man kan i tillegg angi om undersider til denne siden skal arve innstillingene med hvilke brukergrupper som har tilgang. LAGRE Lagre og avslutt Lagrer endringene og tar deg tilbake til a) oversikten eller b) siden du endret/opprettet (avhenger av hvor du befant deg da du klikket på ny/endre side) Lagre og fortsett Lagrer endringene og lar deg fortsette å endre siden. Side: 6 av 15

7 NYHETER Side: 7 av 15 OBS: Ikonene på denne siden har samme betydning som ikonene på Sider. Skriv nyhet Oppretter en ny artikkel Organisér kategorier Her kan du opprette, endre og slette kategorier Klikk på ønsket kategorinavn for å vise nyheter i valgte kategori. Nyeste artikler vises øverst.

8 NY/ENDRE NYHET Side: 8 av 15 GENERELT Tittel Angir tittelen på artikkelen Skrevet av Angir hvem som har forfattet artikkelen (hvis blankt vil navnet på brukeren som publiserte artikkelen bli angitt) Bilde Angir hvilket bilde som skal brukes som bilde på nyhetslistingen og ved visning av selve nyheten. Velg fil brukes for å laste opp og organisere filer, og ved å klikke på ønsket bilde vil dette bli overført til Bilde-feltet. Kategori(er)Angir hvilke kategorier artikkelen skal publiseres i. Hold inne CTRL for å merke flere. AVANSERT Lenker til Angir hvor Les mer -lenken skal peke. Standard er til selve nyheten, men man kan også angi andre sider.

9 Tilhører Angir hvilken side nyheten skal tilhøre. Dette betyr ikke annet enn at hvis det lenkes til nyheten fra f.eks en menyboks, så vil lenken ha rett adresse i forhold til siden som blir angitt her. Publisert Angir om artikkelen skal være publisert eller ikke. Dersom den ikke er publisert vil den ikke vises i listinger, men er allikevel tilgjengelig ved å gå til rett adresse. Flytt til toppen Ved å merke Ja vil nyheten få ny publiseringsdato, og vil flyttes øverst (i alle kategorier dersom den er i flere enn én) Tillat komment. Angir om besøkende skal kunne kommentere artikkelen Vis delingsalt. Angir om delingsalternativer skal vises ( Del artikkelen på Facebook osv.) Vis dato Angir om datoen artikkelen ble publisert skal vises på nyhetslistingen. Språk Angir hvilket språk artikkelen skal tilhøre Slik publiserer du en nyhetskategori på en side: 1. Gå til Endre side på siden du ønsker å plassere nyhetskategorien på 2. Gå til skillearket Avansert 3. Velg Nyhetskategori: [KATEGORIEN DU ØNSKER] i nedtrekkslisten Sidetype 4. Velg ønsket listingsmal og antall nyheter pr. side 5. Lagre Den aktuelle siden vil nå vise nyheter fra den kategorien du har valgt. DOKUMENTER Side: 9 av 15 OBS: Ikonene på denne siden har samme betydning som ikonene på Sider. En dokumentholder er en oversikt over dokumenter som er lastet, og den vises i form av en kalender med alle ukenummerene i valgte år. Ved å klikke på en uke får man opp alle dokumentene lastet opp i denne uken.

10 NY DOKUMENTHOLDER Feltene på denne siden er selvforklarene, og trenger ingen videre forklaring. For å plassere en dokumentholder på en side, gjør følgende: Gå til Endre side på siden du ønsker å plassere dokumentholderen på 3. Gå til skillearket Avansert 4. Velg Dokumentholder i nedtrekkslisten Sidetype 5. Velg ønsket dokumentholder 6. Lagre Dokumentholderen du valgte vil nå vises på den valgte siden, under evt. innhold. LEGGE TIL DOKUMENT For å organisere dokumenter i en dokumentholder, klikk på navnet til dokumentholderen på oversiktssiden, eller klikk på symbolet i raden til den aktuelle dokumentholderen. Navn Angir navnet på dokumentet BeskrivelseAngir en kort beskrivelse på dokumentet Emneord Angir emneord som kan benyttes for å presentere dokumenter på en annen måte dersom det er ønskelig. Dato Angir datoen for når dokumentet ble publisert. Dokumentet vil automatisk legges i rett uke og vil vises med det samme, uavhengig av om det er i fremtiden. Fil Angir dokumentet som skal lastes opp. Klikk på Velg fil for å velge fil. Side: 10 av 15 MENYBOKSER Slik presenteres oversikten over menybokser som er opprettet. OBS: Disse boksene vil kun vises dersom du har venstre- og/eller høyrekolonne på hjemmesiden din. Enkelt oppsett inkluderer ikke disse kolonnene, og denne modulen er da ikke operativ. Rekkefølgen og symbolene har samme funksjon som på Sider.

11 NY/ENDRE MENYBOKS Side: 11 av 15 GENERELT Navn Angir navnet på menyboksen Vis navn Angir om navnet skal vises over selve menyboksen Plassering Angir om menyboksen skal plasseres i venstre eller høyre kolonne Sider Angir hvilke sider menyboksen skal vises på. Hold nede CTRL for å merke flere sider. Husk at dersom du oppretter en ny side, så må du inn og redigere menyboksen(e) for å få menyboksen plassert på den nye siden, med mindre du velger at menyboksen skal vises på Alle sider. Språk Angir hvilket språk menyboksen skal tilhøre Innhold Angir innholdet som skal vises i menyboksen. Kan være bilder, lister, lenker osv. AVANSERT Vis som el. Angir om boksen skal ha utseende som følger resten av siden, eller om den skal være helt ren. Hvis du skal ha et enkelt bilde, så bør denne stå på Ja. Bokstype Angir hvilken type boks dette skal være. Nyhetskategori[] Viser nyheter fra en valgt kategori

12 Antall nyheterr: Angir hvor mange nyheter som skal vises Twitter Viser siste innlegg fra den sosiale nettjenesten Twitter.com Brukernavn Angi Twitter-brukernavnet ditt Antall beskjeder Angir hvor mange beskjeder som skal vises TOPPMENY Side: 12 av 15 Her gjelder de samme funksjonene som ellers i Nettintro CMS. NY/ENDRE TOPPMENY Navn Angir navnet på punktet (det som vises i menyen) Språk Angir hvilket språk punktet skal tilhøre Adresse Angir hvilken adresse punktet skal lenke til (kan være eksterne sider eller en fil) Velg side Angir at punktet skal lenke til en intern side NEDLASTNINGER Nedlastnings-systemet fungerer på samme måte som de øvrige funksjonene, og trenger ingen nærmere forklaring. Nedlastningene vil vises i menyen på høyre eller venstre side, avhengig av oppsett. Dersom du ikke har høyre- eller venstrekolonne vil ikke denne modulen ha noen funksjon.

13 BRUKERGRUPPER Side: 13 av 15 På denne siden kan du opprette, endre og slette brukere og brukergrupper. For å liste opp brukere i én bestemt gruppe, klikk på gruppenavnet i gruppeoversikten. SEND SMS Klikk på denne knappen for å sende en SMS til en enkeltbruker eller en gruppe. SEND E-POST Klikk på denne knappen for å sende en e-post til en enkeltbruker eller en gruppe Ved å huke av for SMS-varsel vil det bli sendt en SMS med beskjeden som oppgis i feltet SMS-beskjed til brukere registrert med mobilnummer. KOMMENTARER Denne siden lister opp de 15 siste kommentarene, og gir deg mulighet til å slette dem - en og en. FAKTURA På denne siden finner du en oversikt over faktura som er tilknyttet din konto.

14 INNSTILLINGER Side: 14 av 15 På denne siden kan endre innstillinger som påvirker en rekke områder av siden din. NETTSTED Tittel Angir tittelen på hjemmesiden din. Denne vil vises i toppen av nettleseren på forsiden, og som nederste nivå i brødteksten. Beskrivelse Angir en beskrivelse av innholdet på siden din. Menyoverskrift Angir teksten som blir plassert over navigasjonsmenyen Vis menyoverskr. Angir om teksten nevnt ovenfor skal vises over navigasjonsmenyen Vis toppmeny Angir om toppmenyen skal vises, dersom du har modulen. Vis piler i meny Angir om det skal vises små piler som viser menyens struktur og hvilken side du befinner deg på. Gjelder kun navigasjonsmeny (ikke toppmeny) Vis brødtekst Angir om brødteksten skal vises øverst på sidene dine. Kan også bestemmes på en pr. side-basis, men dette valget må da være satt til ja. Vis dato på sider Angir om datoen for publisering og siste oppdatering skal vises på alle sider. Bruk AS kontakt Angir om besøkende som skal bruke kontaktskjemaet må fylle inn en kode for å bekrefte at det er et levende menneske som har fylt ut skjemaet, og ikke en datamaskin. Bruk AS komm. Angir om besøkende som skal bruke kommentarfeltene må fylle inn en kode for å bekrefte at det er et levende menneske som har fylt ut skjemaet, og ikke en datamaskin. Vis søkefelt Angir om søkefeltet skal vises (dersom du har modulen) Mal Blir fjernet - uten betydning

15 Passordbesk. sideangir om hele nettstedet skal beskyttes med passord. Passord Angir passordet. Fyll ut dersom du ønsker å endre passord, dersom du allerede har satt passord. KONTO Navn Her vises ditt kundenavn, og dette kan ikke endres. E-post Angir e-postadressen til deg som kunde, og brukes som standard på kontaktskjemaer. Kan separerere flere adresser med komma (kun komma). KONTROLLPANEL Visningstype Angir hvilken visningstype som skal være standard på Side -oversikten. Farge Bli fjernet - uten betydning. TEKSTER Std.-tekst SMS Angir hva som skal være standard SMS-beskjed, dersom du har modulen Brukgergrupper. Bunntekst Angir en bunntekst som (hvis angitt) vil vises under innholdet på alle sider. Kan inneholde lenker til e-post og andre sider. BRUKER Dette skillearket brukes til å endre din brukerinformasjon. Dette er den adminbrukeren du er innlogget med, og har ingenting med brukere i modulen Brukergrupper å gjøre. Side: 15 av 15 OPPSUMMERING I denne brukermanualen har vi tatt for oss alle de viktigste funksjonene og modulene i Nettintro CMS. Vi har ikke sett på hvordan man bruker teksteditoren og fil- og bildebehandleren. Dette vil bli nærmere beskrevet i en annen manual som vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt. Siste versjon av denne manualen kan til enhver tid lastes ned på følgende adresse: Dersom du sitter fast eller har spørsmål relatert til Nettintro CMS, vennligst kontakt support:

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6 Brukermanual mittdomene.no. Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innlegg... 6 Tekst... 6 Tekst som aktive linker... 6 Bilder... 8 Enkeltbilder... 9 Flere bilder, gallerier.... 9 Kategorier... 9 Tidsbestemt

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Byafossen.no. Brukermanual

Byafossen.no. Brukermanual Byafossen.no Brukermanual Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 4 1.1 Om brukermanualen 4 1.2 Wordpress 4 1.2.1 Oppdateringer 4 2 Innlogging 5 3 Dashboard 5 3.1 Right Now 7 3.2 Recent Comments 7 3.3 Quickpress

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal. LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Brukerdokumentasjon. LabOra web-portal. LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Brukerdokumentasjon LabOra web-portal LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider. Løsningen er integrert med Medarbeideren, slik at du kan få publisert

Detaljer