Transport Data Systems AS OPPGRADERING TIL TDSTouch v4.1 (+NOR04) - Endringsinfo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport Data Systems AS OPPGRADERING TIL TDSTouch v4.1 (+NOR04) - Endringsinfo"

Transkript

1 ENDRINGER FRA v3.31 (APRIL-13) TIL v4.1 (NOVEMBER-14) NYE FUNKSJONER/KNAPPER Helligdagsliste (Sjåførmeny/Utskrifter) hentes nå fra F1 og vises på skjermen Commcheck: Klikk på sonenr, status/sonenr sendes inn på nytt, kønr blankes. Nytt kønr=>kontakt! TaxameterInnst: BrukStartKnapp, muliggjør startknapp istedenfor sjåførkorttrekk fra Avlogget-bildet. Under innlogging: sjåfør kan nå velge å starte skiftet i Pause, avhuking etter korttrekk. "Summer F1" og "Tursum F1" (NY!) knappene (Kundemeny) er slått sammen i under "F1 Taximeter" o "Tursum F1": Viser hva turens totale sum er, og ikke bare gjenstående etter delkvitteringer. Ny knapp "Autoriser kort" i Sjåførmeny/KortTerminal + Kundemeny. Kun med ipp terminal. Ny knapp "Autoriser kort" i Kredittmeny (kun ipp). Preautorisering av kort tilknyttet en kreditt (for EA). Nye knapper i Turtekst: NavigateToPickup, NavigateToDropoff o Starter navigasjon til DEN passasjeren (Kan nå navigere til alle navigasjonspunkter). o OBS! Det kommer IKKE lenger AUTOMATISK spørsmål om "Naviger til passasjer?"/"start navigasjon?" (Visste jo ikke hvilken passasjer - det var alltid kun til 1.passasjer) Ny knapp «Saldo funksjon» (EMV) lagt inn på Sjåfør/KortTerminal- + Kundemeny (kun ipp). «Rabattprosent»/«-kroner» er flyttet fra Kundemeny til under "Ekstra/Rabatt" i Kundemeny. Ny knapp "Alle av" - gjør opp alle resterende passasjer SOM IKKE HAR EGENANDEL, hver sin kvittering. Meldingsmenyen ombygget: velg KORTMELDING for å sende fast, nummerert kortmelding (fra LMT). o Kortmelding - ny rekkefølge - velg mottaker først, så skrive inn tekst ELLER velge meldingsnr. Nå sperre for å gå i Trafikkbilde i PAUSE, dersom innstilt i TaxameterInnstillinger. Servicemeny: valg for skiftlappstr (dvs. eier fastsetter felles for alle sjåfører), og for EMV-terminaltype. Nå virker Egenskapsfiltrering i SO. Markeres når filtrering er aktivt med "E" øverst f.eks. 15/2/4E. Hotspots kan fjernes sentralt, innstilles i Oppsettsfilen i Webservice (ny utgave WS v4.32!) o <add key="disablehotspot" value="1"/> o Knappene er synlig frem til første kall, så kommer mld om å skjule. Dersom sjåfør ønsker, er det bare å slå av i sjåføroppsett! INNSENDING: NYE INFOS SMS sendes til Taxiportalen v/oppstart: oppnår at bilens (SIM) tlfnr logges der, hentes i Taxiportalen. Flere versjonsinfo «GenInfo» sendes til TouchFTP og logges til VognDetaljer: o GateArrayVer;BaseYear;SerialNo;HWID;AitpVer;Imei;Imsi;RasOperator;IpAddr;SIMkortnr. o Aitpver=4.0: For å oppgradere til ny type backupbatteri (anbefales!), må Aitpver=4.1. Serviceverksted skal ha opplegget (SD-datakort). Detaljer/Properties for NAVI-progammet og for EMV-terminalen sendes også inn i «GenInfo». Loggfiler sendes nå IKKE automatisk inn, men kun når FTP ber om det (spare GPRS-data på luft!). Slettes etter 3 måneder på SD-kortet. Bilen sender nå inn statusmelding ved soneskift også i STOPP (for å følge med på soneskift i booking). Trykk på sonenummer sender inn status og nå blanker kønummeret (commcheck). AlleAv: sjekker om det er en Nissy tur. Sender kun Sutimeldinger inn v/nissytur/flytaxitur. EMV Resultatmld (logg+v-logg) angir terminaltype så vi ser det i loggen: EMVML, EMVIP. Sjåførs MOBILNR (inntastet v/login): sikret innsending så den alltid kommer som den skal.

2 NY UTGAVE MID-GODKJENT F1-(M1-)BIOS: NOR04 F1/M1 deler nå korrekt mellom kontant og kreditt på samme tur o vi kan dermed ta i bruk F1 sine totaler fullt ut i bilens regnskap o o rabatt, tips, mva (total+kreditt) telles opp i F1s totaler. (mva pr %-gruppe, gebyr telles fortsatt i MCU. Blir diskontinuitet ved MCU bytte.) F1 teller nå NED ifm avstigning/utkvittering av delbeløp. Dvs.nå sendes delbet til F1 kontant+kreditt. o Det skal ALLTID stå 0 på slutten av tur, evt. resten vil bli bokført som kontant. o OBS! at dersom f.eks. Egenandel overstiger tursum, blir GJENVÆRENDE tursum negativ! Dette er normalt, da kommer det minus på oppgjørskvitto. Skiftnr inkrementeres ALLTID i F1 ved avlogg (også med 0-aktivitet). Motsatt av gml MCU som inkrementerer ved pålogg + ikke inkrementerer ved 0-aktivitet. Dvs. kommer ALLTID skiftlapp! PRIVATSKIFT er enablet i F1 slik at nytt skift (eget skiftnr) åpnes ved kjøring, Q.422 = antall meter. o det står fortsatt STENGT i F1. Sjåførnr= fast. Q.422=0 betyr avslått funksjon! Mulig å stille taksten slik at start/mprisbeløp > kr. 655 nå er mulig. Sett Q.419=1 der det gjelder. o Alle andre valgbare takstkolonner må ha Q.419=0 på seg da! Ellers får vi blanding av "gangemed-100" og ikke. Risikerer da at 73kr etter takstendring blir 7300kr og ikke 7300 øre! Begrensning på Extra (sum av Extra+Utlegg) > kr. 655 er nå fjernet. Endring i kalibreringstall (fra-til) loggføres nå i strømbruddsloggen i F1 (Justervesenet krav). Klokkefeil (06: :00 + Gamle datoer i strømbruddslogg) er rettet. En prod.serie med klokkekretser må omprogrammeres spesielt, inne i F1. o Løsning innebærer en reparasjon hos TDS for alle F1 med GateArray 6 til 13 (se TouchFTP!). o GateArray 14 er OK. DERSOM annen F1-enhet (senere) med NOR03 byttes inn, vil den nå auto-oppgraderes til NOR04. DERSOM annen F1-enhet (senere) byttes inn, vil DENS totaler gå inn som nye totaler. o Endringsmelding + 0-skift skrives ut (begge tilfeller). o Mulig å skrive kopi av siste "Total-endring" som har skjedd, kun på DETTE påslaget. F1 serienr. må tastes inn, 7(F1)- eller 8(M1/XOne)-sifret tall. Ny Idle Mode i F1 for å spare strøm i bil når avslått. NOR04 på MCU v3.31<- vil aldri starte F1 uten å ta sikringen. Må da bare oppgradere MCU. OBS at nr. på kvittering (F1 "Consecutive trip") er <> fra "Antall turer" i totalene (F1 "Statistical totals") Ang. Justervesenet På hver enhets sertifikat angis ennå NOR03, det må forstås som det hadde F1 da den forlot fabrikken. Har nå nytt MID-typegodkjenningssertifikat (F1+M1) der både NOR03 og NOR04 står med begges CRC. JV har godkjent at begge disse SKAL ligge i bil for å vise samsvar mellom serienr. og NOR04. Ang. F1-takster Der man har stilt inn "5 øre" i F1Takst for å låse påslaget: settes nå til "0 øre", for å få totalene korrekt! Helligdager ligger etter oppgradering plutselig 20 år frem i tid 2014->2034. o Takster må kompileres på nytt (m/baseyear2008), og sendes, før neste helligdag (24/ ). o Mld til sjåfør: SJEKK HELLIGDAGER med ny knapp i meny "Sjåfør/Utskrifter". Nytt F1Takstprogram (v se menyvalg "Info" i F1Takst) foreligger og skal distribueres.

3 TUR/PRISBEREGNING: Ikke lenger nødvendig å stå stille ved overgang STOPP->OPPTATT, under minstepris. Delbetaling under minstepris er nå omfattende rettet opp i, fungerer. Addon (Nissy/timesbil) passasjerer fikk ikke alltid tekstmelding på rett passasjer. Rettet. TurAddon turtekst kommer nå med tekst også for siste pass (installere ny db-prosedyre+webservice) Viser Kundenavn fra TurTekst på hver "mann" i kredittmeny dersom finnes, ellers Kreditt-typen. Bunnmenyen og F1-F6-tastene er nå stengt når egenandels betaling er startet. Sikret at vi holder oss i egenandels-betalingsvalg-menyen dersom mislykket EA-kortbetaling. Takstkode vises ikke lenger på display etter at fastpris er aktivert. o Vises likevel om Kontraktspris er aktivert, viser da hvilken takst som vil komme v/aktivt tillegg. Rettet småfeil ifm. at vi skal avrunde ørebeløp FEIL VEI (for å kompensere for akkumulert øresavrunding på de første pass.): Summen av kvitteringene INKL alle avrundinger, skal altså være lik tursum, uten tillegg/fradrag pga. akkumulerte avrundinger. Rettet småfeil som førte til kronesforskjell mellom MCU og F1. Skal være likt. MDIFF ble ikke summert opp på Samlekvitto. Rettet. Utøkt inntasting av Bom-/Fergepenger fra 3 til 4 siffer i kredittmeny. Tips kan nå slås enten TIPS eller TOTAL i kundemenyen. Inntastet > tursum => TOTAL. Sjekk gjøres mot tipsbegrensning (inntil 90% - TaxameterInnstillinger.ProsentTipsGrense aktivert). Når alle fastpriskreditter var gått av, forsvant fastprisfunksjonen. Rettet. Ryddet: Fastpris satt på tur fordeles, fastpris satt pr klient (fra booking) fordeles ikke. Fra LMT. o Når fastpris endres pr. klient, skal fastprisen ikke refordeles ved sletting av den klienten. Lukket mulighet for å sette fastprisen ned (i OPPTATT/STOPP) i kredittendringsmenyen. "Låser" turens rabatt% til første passasjer sin. Rabatt og tips til F1 beregnes til STOPP (pga F1 tar ikke imot rabatt/tips i OPPTATT). Nulles ut i F1 hvis tilbake til OPPTATT. MCU tok ikke alltid hensyn til at beløp er rabattert før EA-beregning. Rettet. v/emvbetaling: For man.kreditt, trekkes rabatt fra ETTER at egenandel er skilt ut. For TT-kort, beregnes EA etter fratrekk rabatt. KVITTO/-SPESIFIKASJON/REISEFORLØP: Fra- og Til-adresse kommer nå på kvitto, og på egenandelskvitto, dersom registrert fra booking. Kortnummer på kvitto: Grupperer nå 4og4 siffer, med alltid 4 i første og i siste gruppe. Lettere å lese. Aktivert TaxameterInnstillinger.BilensRegNrPaaKvitto. Kommer nå på kvitto dersom innstilt til det. Skriver ikke ut Mobilnr-linje på kvitto dersom ikke sjåfør har inndatert med noe v/login. Dersom avsteget under mpris, og turen fortsetter til oppgjør over mpris, spesifiseres nå negativ DIFF MPRIS (som jo ble nullet ut da turen skled over mpris) på oppgjørskvitto. Flytaxi: kom full turspesifikasjon meningsløst, dette er egenandel på fastpris. Tatt vekk/forenklet. EA v/noshow: setter nå til 0 KUN dersom ikke allerede betalt (sikring/var feil) Fastpris m/rabatt: Total fastpris minus rabatt spesifiseres, med egne linjer i oppstillingen på kvitto. Når smal skrift i kvittospesifikasjon, A.VTID + P.VTID nå på samme linje, ikke sammentrykt til venstre. EMV: Bankopplysningene på kvitto er laget mer elegant, mindre bokstaver. Inkluderer både o TCC (Transaction Condition Code) - 3-bokstavskode - se i EMV-delen her for forklaring o ARC (Authorization Response Code) - Feilkode, normalt 00 for GODKJENT, men kan vise Z3 eller Y3 dersom BankAxept er godkjent offline. o Utvidet div. tekster på Offline-kvittering/Reserveløsning etter sertifiseringskrav fra BSK.

4 SKIFTLAPP: Sperret for muligheten til å logge inn ugyldig sjåfør -> så gå direkte til OPPTATT. Krav fra Skatt Øst: F1s SERIENUMMER skal skrives ut på skiftlapp o F1 sitt SERIENUMMER må inntastes i Servicemeny etter oppgradering til NOR04 (får plagsom beskjed hvis ) o Serienummer inndateres 1 gang for alle (sendes til F1), og skal følge F1 ved bytte "ARBEIDSTID" angis nå. Skal være tiden fra på- til avlogg, fratrukket pause+avslått. Som betjent av sjåfør underveis. Kommer altså på skiftlapp i TILLEGG til "Effektiv arb.tid" som er all tid i OPPTATT+STOPP+kjøring i LEDIG (også kjøring i PAUSE!), ila skiftet (fra gammelt av). ALLE inn-/utlogginger produserer nå skiftlapp (regel i F1), også ved ingen aktivitet. o Står SKIFT UTEN TURER dersom ingen turer+ikke kjørt. Kjøring i avlogget produserer nå skiftlapp påført PRIVAT-/TJENESTEKJØRING. o Titteltekst ikke så bastant tekst som før vis-a-vis skatteetaten (sto PRIVATKJØRING). o Sjåfør kan da stryke evt. det som ikke passer HISTORISKE SKIFT/TURER Kreditter til sending, Turinfo(kvitteringer), Skiftinfo(skiftlapper) lagres nå 1 fil for hver o istedenfor 1 stor fil med alle, og da antallsbegrenset o Fjernet antallsbegrensning (30 turer/30 skift), endres til 2 uker turer, 3 mnd skift, før auto sletting, dersom ikke aktivt innsendt i mellomtiden. TT-KORT TAXICARD AU-KORT AU-KORT (=RT med fylke#13) detekteres nå med hardkodet kortprefiks og viser AU-KORT på kvitto. o tilrettelagt for senere mottak av auto egenandel fra Kortkontroll/Gentur. v/korttrekk AU-KORT: Kontaktinfo for autorisasjon ved offline i mld-liste (1 gang pr. påslag). Nye kortserier for TT-Kort i hhv. Oslo, Vest-Agder, Telemark hensyntatt/åpnet for auto EA. EMV NY KNAPP TT-EMV: HordalandTT-KORT/XPONCARD inkl. automatisk beregning/betaling av egenandel. o Ny/egen knapp i kundemenyen (aktiveres ved å skrive inn Fylkesnr.12 i Servicemeny). o TT-delen betales først på terminal, så egenandelen (vanlige egenandelsbetalingsvalg-menyen) o TT-delen av beløpet som kunden må betale vises for sjåføren, øverst på skjermen. Baklys i terminalen: Lysstyrkens dag/natt-verdi/innstilling (fra F4) brukes også på EMV skjermen. Ny funksjon ivaretar GODKJENT fra terminal selv om sjåfør/taksameter har avbrutt EMV-behandlingen på taksameterets display: o Dersom turen står i "vanlig kontant"-modus, opprettes kreditt som om "betalingsterminal" var trykket, og gjøres opp direkte. TCC-felt Transaction Condition Code inkludert på EMV-kvitto "IA1" betyr f.eks. chip online (bankkode). Inkludert «TREF:» på EMV-kvittering (f.eks. A 4072 T159 K1 S511) som ellers (fra før av) sendes til banken til oppgjørslistene. Endret referansen i TREF/"P62-data" fra SQLnr Q1..2? til delkvittonr K1..2. EMV avvist/kansellert: går nå tilbake til Kundemeny. Skal hindre unødvendige STOPP-OPPTATT-STOPPoverganger fra sjåfør, bare for å få Kundemeny tilbake. Dersom EMV ber om signaturfelt, kommer nå tekst i GUI-display: "Vennligst gi signatur for autorisasjon."

5 Rettet/utvidet kvitteringsutskrifter ihht krav fra BSK - Bankenes StandardiseringsKontor (spesielt v/reserveløsning BankAxept). Støtte for ny terminal ipp350 (samt selvsagt den gamle ML-30 v2.13/v3.02/v3.04), og for ny terminalsoftware til ML-30 v4.16 OBS! Vi venter fortsatt på ny versjon ML-30 v4.16 har utviklet på testversj. o Terminaltype velges i Servicemeny o ML-30 v4.16: Sentralen slipper å bruke/betale for POS-boks fra nå. Men brannmur/ruter må åpnes for trafikk til ny betalings-ip fra MDA. o ML-30 v4.16: Problemer med enkelte korttyper (Amex chip) skal være løst. o ipp: IP:sec-linje (en type VPN) istedenfor POS-boks. Og brannmur/ruter må åpnes dit fra MDA. o ipp: Payex Webside for å sjekke om forbindelse til betalingsserver, ikke Ping som idag til Nets. o ipp: for TMS-nedlasting, må også brannmur/ruter åpnes dit fra MDA. o ipp: TMS foregår via "TMS Agent", eget program som MCU automatisk starter. KAN ta tid: f.eks. ny versjon av applikasjonen, på ca. 1,6 MB tok 7min 40 sek. o ipp: Innført CancelFlowCmd dersom bruker trykker X + bekrefter, dvs. terminalen får et cancelforsøk til seg fra ECR. Aktuelle IP-adresser (ML-30 v4.16): o MYNT TMS-SERVER mtmsmynt.manison.fi: :7949 og :7949 o MANISON TMS-SERVER mtms.manison.fi: :7049 o TEST TMS-SERVER testimtms.manison.fi: :7049 (for evt. opplæringsterminaler som vi oppgraderer) Aktuelle IP-adresser (ipp-350): o SKARP BETALINGSSERVER (via IP:sec): :9034 o TEST BETALINGSSERVER: :9034 o TMS NEDLASTINGSSERVER (test+skarp): :7003 NB! HUSK! BRANNMUR/RUTER MÅ ENDRES FOR TILGANG TIL DISSE NYE IP-ADRESSENE. NYE FUNKSJONER/KNAPPER ipp350: PREAUTORISASJON - fra LEDIG, kontanttur, kredittmeny. Korttypen bestemmer om mulig. o Genererer egen PREAUTH-kvittering (MED kopi) som bil/kunde skal ha som bilag for autoriseringen. Der er det refnr. som kan sammenholdes med refnr. på betalingskvitteringen. o Flere kort kan preautoriseres, for å betale må da velge hvilket av dem man betaler med "nå". Kan også slettes. o Ubrukte preautorisasjoner sendes automatisk slettemelding til EMV-terminalen ved turslutt. o I Kredittmenyen kan hver passasjer få tilknyttet en preautorisasjon (for egenandelen!), som kan velges på navn/kredittype etterpå. o Mulig å hoppe over den valgbare listen av autorisasjoner. Hvis kunden f.eks. angrer på bruk av betalingskort o "Nytt Kort" knapp i auth listen. Hvis kunden vil bruke et annet kort til betaling. o Setter bilen i PAUSE når trykker autoriser kort fra sjåførmenyen (i LEDIG). SALDO - f.eks. HordalandTT/XPONCARD, BRUMUNDDALSKORTET. Terminalen/korttypen bestemmer om dette er mulig å gjøre på terminalen. BBS ONLINE? - Commcheck mot BBS sin betalingsserver. Forløpstekster fra terminalen vises i MCUs display, f.eks. TAST PIN - GODKJENT - TA UT KORT Kortnavn og -nummer vises nå på taksameterskjermen ila. emv betaling (for å oppgi telefonisk for autorisasjon mens chip-kortet står i).

6 Dialog/inntasting for telefonisk Autorisasjonskode til emv terminal (ved offline, dersom korttypen krever det) Mulig å laste ned alle innstillinger++ lokalt i bil / "TMS-nedlasting". Gebyr nå mulig å inndatere til terminalen (PayEx må inndatere satsene sentralt i TMS). Knapp "Dagsavslutning" UTGÅR med ipp - Payex sin server gjør det sentralt mot Nets (fast valgt tidspunkt pr. dag). STABILITET+FEILRETTING: Sjekket at korrekt status sendes inn ved Egenskap/Faste/Korte turer, også etter utført tur. Kortkontroll som ikke ble sendt inn ved ny korttrekk etter annullering: Rettet. Inntasting av delbetalingsbeløp: Grenseverdier rettet fra "mellom <Extra> og <Turpris>" til "mellom <Extra> og <Turpris+Extra>" Var mulig å delbetale i STOPP under summen av extra+ferge. Skal ikke være mulig, rettet. Kundenummer utvidet til mulighet for 9 siffer. Kommaknapp er "fjernet" ved inndatering av punktsone, fra kredittmeny og fra sjåførprofilen. Setter bilen i PAUSE når trykker '+' knapp i kredittmenyen (for å hindre mottak av ny/annen tur under inntasting av kreditt i LEDIG) Feilen ved mottak av menyspørsmål fra TDSTakst er rettet. (MENY_SEKVENS) Takstliste-mottaksfeilen rettet "Column5-feilen" (TAKSTLIST) Rabatt% begrenset til mellom 0 og 90 %. Printer er nå mer stabil. Rettet ørefeil (var kun visningsfeil) i Skiftlapptotaler (kunne stå 8 øre for lite/mye, og så omvendt i neste skift "for å kompensere") Ensretter nå Innstillinger fra ServiceSetup(GUI) og TaxameterInnstillinger (TDSTakst) slik: o Når verdier fra ServiceSetup mottas fra GUI, er det de som gjelder. Når endret der. o Samtidig destrueres TdsTakstvernr=>99, slik at sentralen/gentur vil ensrette automatisk dersom ønskelig. o Når mottas fra telegram TaxameterInnstillinger, settes ServiceSetup til det. o Gjelder ProsentTipsGrense, LagreKontantturer, TillatRoaming, Mobilnr på kvitto. Hindrer prell i Kredittavstigning ved å disable knappen så snart den er trykket. Dermed hindres doble avstigninger. Noen steder manglet sletting av turdata-/kreditter dersom NEI-/TIMEOUT-/OPPTATT-svar. Opplysningene hang igjen til neste (gate-)tur. Rettet. MCU skal nå bedre "overleve" strømbrudd under tur, dvs. turdata skal ikke mistes. Mål: Maks. 5 min. endringer skal gå tapt. Mange tiltak er gjort for å hindre dobbelkjøring, dvs. dobbeltrykk/prell kunne utføre funksjoner 2x. KOSMETIKK/ØNSKER: Dobbeltsjekket: Kredittspørsmålene sikret at vises nå i samme rekkefølge som i TDSTakst. Printer nå også tidsstempelet fra takstutskriften. Lysstyrken (fra F4) blir nå lagret og satt auto ved oppstart. Samme verdi/innstilling brukes også på EMV skjermen. Viser nå turtypen og kreditt-typen i historiske turer.

7 INDRE LIV: Logger blir ikke automatisk sendt inn ved oppstart lengre, blir værende på SD-kortet. o Kan da be om spesifikk(e) dato(er) fra FTP. Eller alle, også ved å betjene "Send Logg" fra bil. Logger eldre en 60 dager blir slettet fra SD-kortet ved oppstart Logg fra TmsAgent (gjelder ipp-terminalen) sendes samtidig inn på dato. Nye noder i GenInfo.xml: I tillegg til GENDATA, kommer EMVDATA og NAVIDATA som nabonoder. Plukker event SIGNALSTRENGTH - mulighet for å vise i GUI etterhvert. Lagt om Power On/Off til Modem ihht. tips/nye funksjoner fra Digitax-DLL'ene. AR-mld er nå stoppet i IdleMode. Konsekvens: MCU må nå sende AS (be om AR) ved oppstart. Ellers venter og venter... Bygget ut de fleste tekster til Språkfil. Dermed enklere å starte opp i flere land. Begrensning på 400 bytes pr Kredittrans er nå fjernet. F1+F2 lagrer nå Loggfil til SD-kort, uten å sende inn. Løsning på KredittTranserBackup-EX i logg: If Bw IsNot Nothing Then Bw.Close() + tatt med FileAccess.Write etter FileMode.Create (annen overload). OBS! Følgende er ikke nytt for denne versjonen, fantes allerede i 3.31: Nissy: "Hentet" gjør at vi fortsatt står i kredittutvalgsmeny for å trykke neste Hentet. Løsning på ROAMING, som ikke virket (fram til v3.31?) - testet i Sverige. o Utfører bare Roaming-kommando dersom det er 1.gang, eller dersom det er endret status. o Logger m_roaming-variablen idet RAS kjøres igang, og idet endringskommando utføres. o Endring av Roaming-status settes nå i RAS ved mottak fra Servicemeny. Måtte restarte før. o Må teste på om RAS er instansiert før vi setter Roaming, i tilfelle DLL sender ned verdi "for tidlig". Tar da bare vare på verdien inntil start. NY F1Takst-program v8.46, der følgende nye spørsmål er aktive for NOR04: Ny fil CUSTOMSG.NOR må kopieres inn og angis i Setup-menyen i F1Takst. o Q.8 Evt. verdier 5 ("5 øre") må settes til 0 ("0 øre"). Gjelder F-takster, for å låse påslaget. o Q.310 Strekning før svarte km registreres (0=av) o Q.311 Aktiver setekontakt? o Q.312 Setekontakt aktiv når lukket (lav)? o Q.313 Nei=registrer svartkm, Ja=auto i OPPTATT ved kjøring i LEDIG! - dersom Q.310>0. o Q.315 LEDIG blinker når setekontakt PÅ? (Dersom Q.311=Yes) o Q.358 Trekantlampe når setekontakt PÅ? (Dersom Q.311=Yes) o Q =Q.11+Q.12 er KR ikke ØRE o Q.422 Antall m før reg. privatskift (0=av)

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012 Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade 19 DK-2635 Ishøj info@frogne.dk www.frogne.dk Forord Det er ikke tillatt å kopiere eller skrive av veiledningen

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2 V.13 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd.

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer