Transport Data Systems AS OPPGRADERING TIL TDSTouch v4.1 (+NOR04) - Endringsinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport Data Systems AS OPPGRADERING TIL TDSTouch v4.1 (+NOR04) - Endringsinfo"

Transkript

1 ENDRINGER FRA v3.31 (APRIL-13) TIL v4.1 (NOVEMBER-14) NYE FUNKSJONER/KNAPPER Helligdagsliste (Sjåførmeny/Utskrifter) hentes nå fra F1 og vises på skjermen Commcheck: Klikk på sonenr, status/sonenr sendes inn på nytt, kønr blankes. Nytt kønr=>kontakt! TaxameterInnst: BrukStartKnapp, muliggjør startknapp istedenfor sjåførkorttrekk fra Avlogget-bildet. Under innlogging: sjåfør kan nå velge å starte skiftet i Pause, avhuking etter korttrekk. "Summer F1" og "Tursum F1" (NY!) knappene (Kundemeny) er slått sammen i under "F1 Taximeter" o "Tursum F1": Viser hva turens totale sum er, og ikke bare gjenstående etter delkvitteringer. Ny knapp "Autoriser kort" i Sjåførmeny/KortTerminal + Kundemeny. Kun med ipp terminal. Ny knapp "Autoriser kort" i Kredittmeny (kun ipp). Preautorisering av kort tilknyttet en kreditt (for EA). Nye knapper i Turtekst: NavigateToPickup, NavigateToDropoff o Starter navigasjon til DEN passasjeren (Kan nå navigere til alle navigasjonspunkter). o OBS! Det kommer IKKE lenger AUTOMATISK spørsmål om "Naviger til passasjer?"/"start navigasjon?" (Visste jo ikke hvilken passasjer - det var alltid kun til 1.passasjer) Ny knapp «Saldo funksjon» (EMV) lagt inn på Sjåfør/KortTerminal- + Kundemeny (kun ipp). «Rabattprosent»/«-kroner» er flyttet fra Kundemeny til under "Ekstra/Rabatt" i Kundemeny. Ny knapp "Alle av" - gjør opp alle resterende passasjer SOM IKKE HAR EGENANDEL, hver sin kvittering. Meldingsmenyen ombygget: velg KORTMELDING for å sende fast, nummerert kortmelding (fra LMT). o Kortmelding - ny rekkefølge - velg mottaker først, så skrive inn tekst ELLER velge meldingsnr. Nå sperre for å gå i Trafikkbilde i PAUSE, dersom innstilt i TaxameterInnstillinger. Servicemeny: valg for skiftlappstr (dvs. eier fastsetter felles for alle sjåfører), og for EMV-terminaltype. Nå virker Egenskapsfiltrering i SO. Markeres når filtrering er aktivt med "E" øverst f.eks. 15/2/4E. Hotspots kan fjernes sentralt, innstilles i Oppsettsfilen i Webservice (ny utgave WS v4.32!) o <add key="disablehotspot" value="1"/> o Knappene er synlig frem til første kall, så kommer mld om å skjule. Dersom sjåfør ønsker, er det bare å slå av i sjåføroppsett! INNSENDING: NYE INFOS SMS sendes til Taxiportalen v/oppstart: oppnår at bilens (SIM) tlfnr logges der, hentes i Taxiportalen. Flere versjonsinfo «GenInfo» sendes til TouchFTP og logges til VognDetaljer: o GateArrayVer;BaseYear;SerialNo;HWID;AitpVer;Imei;Imsi;RasOperator;IpAddr;SIMkortnr. o Aitpver=4.0: For å oppgradere til ny type backupbatteri (anbefales!), må Aitpver=4.1. Serviceverksted skal ha opplegget (SD-datakort). Detaljer/Properties for NAVI-progammet og for EMV-terminalen sendes også inn i «GenInfo». Loggfiler sendes nå IKKE automatisk inn, men kun når FTP ber om det (spare GPRS-data på luft!). Slettes etter 3 måneder på SD-kortet. Bilen sender nå inn statusmelding ved soneskift også i STOPP (for å følge med på soneskift i booking). Trykk på sonenummer sender inn status og nå blanker kønummeret (commcheck). AlleAv: sjekker om det er en Nissy tur. Sender kun Sutimeldinger inn v/nissytur/flytaxitur. EMV Resultatmld (logg+v-logg) angir terminaltype så vi ser det i loggen: EMVML, EMVIP. Sjåførs MOBILNR (inntastet v/login): sikret innsending så den alltid kommer som den skal.

2 NY UTGAVE MID-GODKJENT F1-(M1-)BIOS: NOR04 F1/M1 deler nå korrekt mellom kontant og kreditt på samme tur o vi kan dermed ta i bruk F1 sine totaler fullt ut i bilens regnskap o o rabatt, tips, mva (total+kreditt) telles opp i F1s totaler. (mva pr %-gruppe, gebyr telles fortsatt i MCU. Blir diskontinuitet ved MCU bytte.) F1 teller nå NED ifm avstigning/utkvittering av delbeløp. Dvs.nå sendes delbet til F1 kontant+kreditt. o Det skal ALLTID stå 0 på slutten av tur, evt. resten vil bli bokført som kontant. o OBS! at dersom f.eks. Egenandel overstiger tursum, blir GJENVÆRENDE tursum negativ! Dette er normalt, da kommer det minus på oppgjørskvitto. Skiftnr inkrementeres ALLTID i F1 ved avlogg (også med 0-aktivitet). Motsatt av gml MCU som inkrementerer ved pålogg + ikke inkrementerer ved 0-aktivitet. Dvs. kommer ALLTID skiftlapp! PRIVATSKIFT er enablet i F1 slik at nytt skift (eget skiftnr) åpnes ved kjøring, Q.422 = antall meter. o det står fortsatt STENGT i F1. Sjåførnr= fast. Q.422=0 betyr avslått funksjon! Mulig å stille taksten slik at start/mprisbeløp > kr. 655 nå er mulig. Sett Q.419=1 der det gjelder. o Alle andre valgbare takstkolonner må ha Q.419=0 på seg da! Ellers får vi blanding av "gangemed-100" og ikke. Risikerer da at 73kr etter takstendring blir 7300kr og ikke 7300 øre! Begrensning på Extra (sum av Extra+Utlegg) > kr. 655 er nå fjernet. Endring i kalibreringstall (fra-til) loggføres nå i strømbruddsloggen i F1 (Justervesenet krav). Klokkefeil (06: :00 + Gamle datoer i strømbruddslogg) er rettet. En prod.serie med klokkekretser må omprogrammeres spesielt, inne i F1. o Løsning innebærer en reparasjon hos TDS for alle F1 med GateArray 6 til 13 (se TouchFTP!). o GateArray 14 er OK. DERSOM annen F1-enhet (senere) med NOR03 byttes inn, vil den nå auto-oppgraderes til NOR04. DERSOM annen F1-enhet (senere) byttes inn, vil DENS totaler gå inn som nye totaler. o Endringsmelding + 0-skift skrives ut (begge tilfeller). o Mulig å skrive kopi av siste "Total-endring" som har skjedd, kun på DETTE påslaget. F1 serienr. må tastes inn, 7(F1)- eller 8(M1/XOne)-sifret tall. Ny Idle Mode i F1 for å spare strøm i bil når avslått. NOR04 på MCU v3.31<- vil aldri starte F1 uten å ta sikringen. Må da bare oppgradere MCU. OBS at nr. på kvittering (F1 "Consecutive trip") er <> fra "Antall turer" i totalene (F1 "Statistical totals") Ang. Justervesenet På hver enhets sertifikat angis ennå NOR03, det må forstås som det hadde F1 da den forlot fabrikken. Har nå nytt MID-typegodkjenningssertifikat (F1+M1) der både NOR03 og NOR04 står med begges CRC. JV har godkjent at begge disse SKAL ligge i bil for å vise samsvar mellom serienr. og NOR04. Ang. F1-takster Der man har stilt inn "5 øre" i F1Takst for å låse påslaget: settes nå til "0 øre", for å få totalene korrekt! Helligdager ligger etter oppgradering plutselig 20 år frem i tid 2014->2034. o Takster må kompileres på nytt (m/baseyear2008), og sendes, før neste helligdag (24/ ). o Mld til sjåfør: SJEKK HELLIGDAGER med ny knapp i meny "Sjåfør/Utskrifter". Nytt F1Takstprogram (v se menyvalg "Info" i F1Takst) foreligger og skal distribueres.

3 TUR/PRISBEREGNING: Ikke lenger nødvendig å stå stille ved overgang STOPP->OPPTATT, under minstepris. Delbetaling under minstepris er nå omfattende rettet opp i, fungerer. Addon (Nissy/timesbil) passasjerer fikk ikke alltid tekstmelding på rett passasjer. Rettet. TurAddon turtekst kommer nå med tekst også for siste pass (installere ny db-prosedyre+webservice) Viser Kundenavn fra TurTekst på hver "mann" i kredittmeny dersom finnes, ellers Kreditt-typen. Bunnmenyen og F1-F6-tastene er nå stengt når egenandels betaling er startet. Sikret at vi holder oss i egenandels-betalingsvalg-menyen dersom mislykket EA-kortbetaling. Takstkode vises ikke lenger på display etter at fastpris er aktivert. o Vises likevel om Kontraktspris er aktivert, viser da hvilken takst som vil komme v/aktivt tillegg. Rettet småfeil ifm. at vi skal avrunde ørebeløp FEIL VEI (for å kompensere for akkumulert øresavrunding på de første pass.): Summen av kvitteringene INKL alle avrundinger, skal altså være lik tursum, uten tillegg/fradrag pga. akkumulerte avrundinger. Rettet småfeil som førte til kronesforskjell mellom MCU og F1. Skal være likt. MDIFF ble ikke summert opp på Samlekvitto. Rettet. Utøkt inntasting av Bom-/Fergepenger fra 3 til 4 siffer i kredittmeny. Tips kan nå slås enten TIPS eller TOTAL i kundemenyen. Inntastet > tursum => TOTAL. Sjekk gjøres mot tipsbegrensning (inntil 90% - TaxameterInnstillinger.ProsentTipsGrense aktivert). Når alle fastpriskreditter var gått av, forsvant fastprisfunksjonen. Rettet. Ryddet: Fastpris satt på tur fordeles, fastpris satt pr klient (fra booking) fordeles ikke. Fra LMT. o Når fastpris endres pr. klient, skal fastprisen ikke refordeles ved sletting av den klienten. Lukket mulighet for å sette fastprisen ned (i OPPTATT/STOPP) i kredittendringsmenyen. "Låser" turens rabatt% til første passasjer sin. Rabatt og tips til F1 beregnes til STOPP (pga F1 tar ikke imot rabatt/tips i OPPTATT). Nulles ut i F1 hvis tilbake til OPPTATT. MCU tok ikke alltid hensyn til at beløp er rabattert før EA-beregning. Rettet. v/emvbetaling: For man.kreditt, trekkes rabatt fra ETTER at egenandel er skilt ut. For TT-kort, beregnes EA etter fratrekk rabatt. KVITTO/-SPESIFIKASJON/REISEFORLØP: Fra- og Til-adresse kommer nå på kvitto, og på egenandelskvitto, dersom registrert fra booking. Kortnummer på kvitto: Grupperer nå 4og4 siffer, med alltid 4 i første og i siste gruppe. Lettere å lese. Aktivert TaxameterInnstillinger.BilensRegNrPaaKvitto. Kommer nå på kvitto dersom innstilt til det. Skriver ikke ut Mobilnr-linje på kvitto dersom ikke sjåfør har inndatert med noe v/login. Dersom avsteget under mpris, og turen fortsetter til oppgjør over mpris, spesifiseres nå negativ DIFF MPRIS (som jo ble nullet ut da turen skled over mpris) på oppgjørskvitto. Flytaxi: kom full turspesifikasjon meningsløst, dette er egenandel på fastpris. Tatt vekk/forenklet. EA v/noshow: setter nå til 0 KUN dersom ikke allerede betalt (sikring/var feil) Fastpris m/rabatt: Total fastpris minus rabatt spesifiseres, med egne linjer i oppstillingen på kvitto. Når smal skrift i kvittospesifikasjon, A.VTID + P.VTID nå på samme linje, ikke sammentrykt til venstre. EMV: Bankopplysningene på kvitto er laget mer elegant, mindre bokstaver. Inkluderer både o TCC (Transaction Condition Code) - 3-bokstavskode - se i EMV-delen her for forklaring o ARC (Authorization Response Code) - Feilkode, normalt 00 for GODKJENT, men kan vise Z3 eller Y3 dersom BankAxept er godkjent offline. o Utvidet div. tekster på Offline-kvittering/Reserveløsning etter sertifiseringskrav fra BSK.

4 SKIFTLAPP: Sperret for muligheten til å logge inn ugyldig sjåfør -> så gå direkte til OPPTATT. Krav fra Skatt Øst: F1s SERIENUMMER skal skrives ut på skiftlapp o F1 sitt SERIENUMMER må inntastes i Servicemeny etter oppgradering til NOR04 (får plagsom beskjed hvis ) o Serienummer inndateres 1 gang for alle (sendes til F1), og skal følge F1 ved bytte "ARBEIDSTID" angis nå. Skal være tiden fra på- til avlogg, fratrukket pause+avslått. Som betjent av sjåfør underveis. Kommer altså på skiftlapp i TILLEGG til "Effektiv arb.tid" som er all tid i OPPTATT+STOPP+kjøring i LEDIG (også kjøring i PAUSE!), ila skiftet (fra gammelt av). ALLE inn-/utlogginger produserer nå skiftlapp (regel i F1), også ved ingen aktivitet. o Står SKIFT UTEN TURER dersom ingen turer+ikke kjørt. Kjøring i avlogget produserer nå skiftlapp påført PRIVAT-/TJENESTEKJØRING. o Titteltekst ikke så bastant tekst som før vis-a-vis skatteetaten (sto PRIVATKJØRING). o Sjåfør kan da stryke evt. det som ikke passer HISTORISKE SKIFT/TURER Kreditter til sending, Turinfo(kvitteringer), Skiftinfo(skiftlapper) lagres nå 1 fil for hver o istedenfor 1 stor fil med alle, og da antallsbegrenset o Fjernet antallsbegrensning (30 turer/30 skift), endres til 2 uker turer, 3 mnd skift, før auto sletting, dersom ikke aktivt innsendt i mellomtiden. TT-KORT TAXICARD AU-KORT AU-KORT (=RT med fylke#13) detekteres nå med hardkodet kortprefiks og viser AU-KORT på kvitto. o tilrettelagt for senere mottak av auto egenandel fra Kortkontroll/Gentur. v/korttrekk AU-KORT: Kontaktinfo for autorisasjon ved offline i mld-liste (1 gang pr. påslag). Nye kortserier for TT-Kort i hhv. Oslo, Vest-Agder, Telemark hensyntatt/åpnet for auto EA. EMV NY KNAPP TT-EMV: HordalandTT-KORT/XPONCARD inkl. automatisk beregning/betaling av egenandel. o Ny/egen knapp i kundemenyen (aktiveres ved å skrive inn Fylkesnr.12 i Servicemeny). o TT-delen betales først på terminal, så egenandelen (vanlige egenandelsbetalingsvalg-menyen) o TT-delen av beløpet som kunden må betale vises for sjåføren, øverst på skjermen. Baklys i terminalen: Lysstyrkens dag/natt-verdi/innstilling (fra F4) brukes også på EMV skjermen. Ny funksjon ivaretar GODKJENT fra terminal selv om sjåfør/taksameter har avbrutt EMV-behandlingen på taksameterets display: o Dersom turen står i "vanlig kontant"-modus, opprettes kreditt som om "betalingsterminal" var trykket, og gjøres opp direkte. TCC-felt Transaction Condition Code inkludert på EMV-kvitto "IA1" betyr f.eks. chip online (bankkode). Inkludert «TREF:» på EMV-kvittering (f.eks. A 4072 T159 K1 S511) som ellers (fra før av) sendes til banken til oppgjørslistene. Endret referansen i TREF/"P62-data" fra SQLnr Q1..2? til delkvittonr K1..2. EMV avvist/kansellert: går nå tilbake til Kundemeny. Skal hindre unødvendige STOPP-OPPTATT-STOPPoverganger fra sjåfør, bare for å få Kundemeny tilbake. Dersom EMV ber om signaturfelt, kommer nå tekst i GUI-display: "Vennligst gi signatur for autorisasjon."

5 Rettet/utvidet kvitteringsutskrifter ihht krav fra BSK - Bankenes StandardiseringsKontor (spesielt v/reserveløsning BankAxept). Støtte for ny terminal ipp350 (samt selvsagt den gamle ML-30 v2.13/v3.02/v3.04), og for ny terminalsoftware til ML-30 v4.16 OBS! Vi venter fortsatt på ny versjon ML-30 v4.16 har utviklet på testversj. o Terminaltype velges i Servicemeny o ML-30 v4.16: Sentralen slipper å bruke/betale for POS-boks fra nå. Men brannmur/ruter må åpnes for trafikk til ny betalings-ip fra MDA. o ML-30 v4.16: Problemer med enkelte korttyper (Amex chip) skal være løst. o ipp: IP:sec-linje (en type VPN) istedenfor POS-boks. Og brannmur/ruter må åpnes dit fra MDA. o ipp: Payex Webside for å sjekke om forbindelse til betalingsserver, ikke Ping som idag til Nets. o ipp: for TMS-nedlasting, må også brannmur/ruter åpnes dit fra MDA. o ipp: TMS foregår via "TMS Agent", eget program som MCU automatisk starter. KAN ta tid: f.eks. ny versjon av applikasjonen, på ca. 1,6 MB tok 7min 40 sek. o ipp: Innført CancelFlowCmd dersom bruker trykker X + bekrefter, dvs. terminalen får et cancelforsøk til seg fra ECR. Aktuelle IP-adresser (ML-30 v4.16): o MYNT TMS-SERVER mtmsmynt.manison.fi: :7949 og :7949 o MANISON TMS-SERVER mtms.manison.fi: :7049 o TEST TMS-SERVER testimtms.manison.fi: :7049 (for evt. opplæringsterminaler som vi oppgraderer) Aktuelle IP-adresser (ipp-350): o SKARP BETALINGSSERVER (via IP:sec): :9034 o TEST BETALINGSSERVER: :9034 o TMS NEDLASTINGSSERVER (test+skarp): :7003 NB! HUSK! BRANNMUR/RUTER MÅ ENDRES FOR TILGANG TIL DISSE NYE IP-ADRESSENE. NYE FUNKSJONER/KNAPPER ipp350: PREAUTORISASJON - fra LEDIG, kontanttur, kredittmeny. Korttypen bestemmer om mulig. o Genererer egen PREAUTH-kvittering (MED kopi) som bil/kunde skal ha som bilag for autoriseringen. Der er det refnr. som kan sammenholdes med refnr. på betalingskvitteringen. o Flere kort kan preautoriseres, for å betale må da velge hvilket av dem man betaler med "nå". Kan også slettes. o Ubrukte preautorisasjoner sendes automatisk slettemelding til EMV-terminalen ved turslutt. o I Kredittmenyen kan hver passasjer få tilknyttet en preautorisasjon (for egenandelen!), som kan velges på navn/kredittype etterpå. o Mulig å hoppe over den valgbare listen av autorisasjoner. Hvis kunden f.eks. angrer på bruk av betalingskort o "Nytt Kort" knapp i auth listen. Hvis kunden vil bruke et annet kort til betaling. o Setter bilen i PAUSE når trykker autoriser kort fra sjåførmenyen (i LEDIG). SALDO - f.eks. HordalandTT/XPONCARD, BRUMUNDDALSKORTET. Terminalen/korttypen bestemmer om dette er mulig å gjøre på terminalen. BBS ONLINE? - Commcheck mot BBS sin betalingsserver. Forløpstekster fra terminalen vises i MCUs display, f.eks. TAST PIN - GODKJENT - TA UT KORT Kortnavn og -nummer vises nå på taksameterskjermen ila. emv betaling (for å oppgi telefonisk for autorisasjon mens chip-kortet står i).

6 Dialog/inntasting for telefonisk Autorisasjonskode til emv terminal (ved offline, dersom korttypen krever det) Mulig å laste ned alle innstillinger++ lokalt i bil / "TMS-nedlasting". Gebyr nå mulig å inndatere til terminalen (PayEx må inndatere satsene sentralt i TMS). Knapp "Dagsavslutning" UTGÅR med ipp - Payex sin server gjør det sentralt mot Nets (fast valgt tidspunkt pr. dag). STABILITET+FEILRETTING: Sjekket at korrekt status sendes inn ved Egenskap/Faste/Korte turer, også etter utført tur. Kortkontroll som ikke ble sendt inn ved ny korttrekk etter annullering: Rettet. Inntasting av delbetalingsbeløp: Grenseverdier rettet fra "mellom <Extra> og <Turpris>" til "mellom <Extra> og <Turpris+Extra>" Var mulig å delbetale i STOPP under summen av extra+ferge. Skal ikke være mulig, rettet. Kundenummer utvidet til mulighet for 9 siffer. Kommaknapp er "fjernet" ved inndatering av punktsone, fra kredittmeny og fra sjåførprofilen. Setter bilen i PAUSE når trykker '+' knapp i kredittmenyen (for å hindre mottak av ny/annen tur under inntasting av kreditt i LEDIG) Feilen ved mottak av menyspørsmål fra TDSTakst er rettet. (MENY_SEKVENS) Takstliste-mottaksfeilen rettet "Column5-feilen" (TAKSTLIST) Rabatt% begrenset til mellom 0 og 90 %. Printer er nå mer stabil. Rettet ørefeil (var kun visningsfeil) i Skiftlapptotaler (kunne stå 8 øre for lite/mye, og så omvendt i neste skift "for å kompensere") Ensretter nå Innstillinger fra ServiceSetup(GUI) og TaxameterInnstillinger (TDSTakst) slik: o Når verdier fra ServiceSetup mottas fra GUI, er det de som gjelder. Når endret der. o Samtidig destrueres TdsTakstvernr=>99, slik at sentralen/gentur vil ensrette automatisk dersom ønskelig. o Når mottas fra telegram TaxameterInnstillinger, settes ServiceSetup til det. o Gjelder ProsentTipsGrense, LagreKontantturer, TillatRoaming, Mobilnr på kvitto. Hindrer prell i Kredittavstigning ved å disable knappen så snart den er trykket. Dermed hindres doble avstigninger. Noen steder manglet sletting av turdata-/kreditter dersom NEI-/TIMEOUT-/OPPTATT-svar. Opplysningene hang igjen til neste (gate-)tur. Rettet. MCU skal nå bedre "overleve" strømbrudd under tur, dvs. turdata skal ikke mistes. Mål: Maks. 5 min. endringer skal gå tapt. Mange tiltak er gjort for å hindre dobbelkjøring, dvs. dobbeltrykk/prell kunne utføre funksjoner 2x. KOSMETIKK/ØNSKER: Dobbeltsjekket: Kredittspørsmålene sikret at vises nå i samme rekkefølge som i TDSTakst. Printer nå også tidsstempelet fra takstutskriften. Lysstyrken (fra F4) blir nå lagret og satt auto ved oppstart. Samme verdi/innstilling brukes også på EMV skjermen. Viser nå turtypen og kreditt-typen i historiske turer.

7 INDRE LIV: Logger blir ikke automatisk sendt inn ved oppstart lengre, blir værende på SD-kortet. o Kan da be om spesifikk(e) dato(er) fra FTP. Eller alle, også ved å betjene "Send Logg" fra bil. Logger eldre en 60 dager blir slettet fra SD-kortet ved oppstart Logg fra TmsAgent (gjelder ipp-terminalen) sendes samtidig inn på dato. Nye noder i GenInfo.xml: I tillegg til GENDATA, kommer EMVDATA og NAVIDATA som nabonoder. Plukker event SIGNALSTRENGTH - mulighet for å vise i GUI etterhvert. Lagt om Power On/Off til Modem ihht. tips/nye funksjoner fra Digitax-DLL'ene. AR-mld er nå stoppet i IdleMode. Konsekvens: MCU må nå sende AS (be om AR) ved oppstart. Ellers venter og venter... Bygget ut de fleste tekster til Språkfil. Dermed enklere å starte opp i flere land. Begrensning på 400 bytes pr Kredittrans er nå fjernet. F1+F2 lagrer nå Loggfil til SD-kort, uten å sende inn. Løsning på KredittTranserBackup-EX i logg: If Bw IsNot Nothing Then Bw.Close() + tatt med FileAccess.Write etter FileMode.Create (annen overload). OBS! Følgende er ikke nytt for denne versjonen, fantes allerede i 3.31: Nissy: "Hentet" gjør at vi fortsatt står i kredittutvalgsmeny for å trykke neste Hentet. Løsning på ROAMING, som ikke virket (fram til v3.31?) - testet i Sverige. o Utfører bare Roaming-kommando dersom det er 1.gang, eller dersom det er endret status. o Logger m_roaming-variablen idet RAS kjøres igang, og idet endringskommando utføres. o Endring av Roaming-status settes nå i RAS ved mottak fra Servicemeny. Måtte restarte før. o Må teste på om RAS er instansiert før vi setter Roaming, i tilfelle DLL sender ned verdi "for tidlig". Tar da bare vare på verdien inntil start. NY F1Takst-program v8.46, der følgende nye spørsmål er aktive for NOR04: Ny fil CUSTOMSG.NOR må kopieres inn og angis i Setup-menyen i F1Takst. o Q.8 Evt. verdier 5 ("5 øre") må settes til 0 ("0 øre"). Gjelder F-takster, for å låse påslaget. o Q.310 Strekning før svarte km registreres (0=av) o Q.311 Aktiver setekontakt? o Q.312 Setekontakt aktiv når lukket (lav)? o Q.313 Nei=registrer svartkm, Ja=auto i OPPTATT ved kjøring i LEDIG! - dersom Q.310>0. o Q.315 LEDIG blinker når setekontakt PÅ? (Dersom Q.311=Yes) o Q.358 Trekantlampe når setekontakt PÅ? (Dersom Q.311=Yes) o Q =Q.11+Q.12 er KR ikke ØRE o Q.422 Antall m før reg. privatskift (0=av)

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm.

Detaljer

TDS Touch. Versjon 4.1

TDS Touch. Versjon 4.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 5 3. START/PÅLOGGING 7 4. TAKSAMETERET 9 START/STOPP TUR 9 STOPPMENY 10 MINSTEPRIS 10 5. TAKST 11 FASTPRIS 11 STYRT TAKSTVALG 11 6. MELDING

Detaljer

Kasserutiner. Innhold

Kasserutiner. Innhold Innhold Ny kasse... 3 a) Klargjøre kasse for salg... 3 b) Vanlig salg... 6 c) Rabatt... 10 d) Retur... 13 e) Kjøp av gavekort... 16 f) Tilgodelapper... 18 g) Kredittsalg... 21 h) Dagsoppgjør/skiftoppgjør...

Detaljer

Versjon 1.9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Versjon 1.9 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 4 3. START/PÅLOGGING 6 4. TAKSAMETERET 8 START/STOPP TUR 8 STOPPMENY 9 5. TAKST 10 FASTPRIS 10 STYRT TAKSTVALG 10 6. MELDING 11 SKRIV MELDING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Logg på. Tast Personalkort ID

Logg på. Tast Personalkort ID Logg på Logg på Tast Personalkort ID Hovedmeny Påloggede brukere i butikken Varegrupper med undermenyer i Standardmenyen Andre tilgjengelige menyer Talltastatur for antall. -- for mer enn 9 Hvit markerer

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

TDS Touch. Versjon 3.31

TDS Touch. Versjon 3.31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 6 3. START/PÅLOGGING 8 4. TAKSAMETERET 10 START/STOPP TUR 10 STOPPMENY 11 MINSTEPRIS 11 5. TAKST 12 FASTPRIS 12 STYRT TAKSTVALG 12 6. MELDING

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED SMARTKORT- OG MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 2 2 INTEGRERT TERMINAL... 2 3 FRITTSTÅENDE TERMINAL... 2 4 KOMMUNIKASJON... 2 5 OVERSIKT... 3 6 HOVED... 4 6.1...

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR 01.03.2012 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 4 Sjekke status

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innhold 1. Innledning... 3 2. Installasjon og behandling av terminalen... 4 2.1. Generell behandling av terminalen... 4 2.2. Installasjon... 5 2.3. Dagsavslutning...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av izettle - Juristforeningen i Bergen

Retningslinjer for bruk av izettle - Juristforeningen i Bergen Viktig Bruk av izettle skal bookes minst tre dager i forveien via bookingen på hjemmesiden vår www.juristforeningen.com. Etter booking send mail til info@juristforeningen.com izettle (Ipad og kortleser

Detaljer

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 1. Våre serviceledere og medarbeidere bruker Samsung Nexus men man kan bruke alle typer android telefoner (ikke Iphone

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

iphone Brukerveiledning BB Mobil

iphone Brukerveiledning BB Mobil iphone Brukerveiledning BB Mobil 1 Logg inn Tykk på dette ikonet på hjemskjermen for å starte programmet. Skriv inn Firma ID, Sjåfør nr og Passord, trykk deretter på OK. Etter første gangs innlogging vil

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen.

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen. Registrere telefonen Telefonen registreres ved å sende meldingen REG Fra telefonen til SMSBankens nummer (26100). Kontonummeret er en av dine kontoer i banken. Et registrert telefonnummer

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere I forbindelse med oppgradering av RT fra versjon 3.8 til 4, vil man kunne oppleve at menyer og funksjonalitet har endret seg noe. Dette dokumentet tar for seg

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen.

Køgrupper Administrer hvilke køgrupper som skal tilknyttes hovednummeret, med avanserte valg for ringesløyfen. Brukerveiledning Bedriftsnett Visuell admin Kom raskt i gang Visuell administrasjon for Bedriftsnett er et brukervennlig administrasjonsverktøy, som man tidligere kun hadde tilgjengelig i tradisjonelle

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning - netthandel

Brukerveiledning - netthandel Brukerveiledning - netthandel www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 01.06.2017 Versjon 2.0 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Veiledning for betaling av elektroniske søknader

Veiledning for betaling av elektroniske søknader Veiledning for betaling av elektroniske søknader Alle søknader som sendes inn elektronisk skal betales online. Det er bare ved papirsøknad det blir utstedt papirfaktura pr. post som tidligere. Betaling

Detaljer