Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350"

Transkript

1 Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350

2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Innhold... 4 Innhold i leveransen... 4 Betalingsterminalen ipp Tastaturet... 5 Installasjon... 6 Grunnleggende Funksjoner... 8 Lesing av kort... 8 Chipkort... 8 Magnetstripekort... 8 Bruk av Terminalen... 9 Menyvalg i Displayet... 9 Passordbeskyttete funksjoner... 9 Varekjøp... 9 Feilsituasjoner...11 Webrapporter...12 Konfigurasjon...13 Endre passord...13 Nytt passord for operatør...13 Nytt passord for administrator...13 ppdatering...14 Rengjøring...15 Rengjøring av magnetstripeleser...15 Rengjøring av Terminal...15 Notater...16 Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 2 av 16

3 Introduksjon Vi gratulerer med valget av PayEx som leverandør av betalingsløsning. Vi håper og tror at du blir fornøyd med din nye betalingsterminal ipp350 og at den gir mye verdi til din bedrift i lang tid fremover. Les denne brukerveiledning nøye og ha den alltid nær for å få mest mulig verdi ut av din betalingsterminal. Teknisk support er tilgjengelig mandag-fredag 08:00 19:00 og lørdager 10:00 16:00 på telefon eller via E-post Vennlig hilsen, PayEx PS-team Advarsel! Dette symbolet indikerer en advarsel eller en viktig melding. Tips! Dette symbolet presenterer et tips eller en anbefaling fra PayEx. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 3 av 16

4 Innhold Innhold i leveransen Kontroller at leveransen fra PayEx inneholder følgende: Advarsel! Kommunikasjonskabelen som leveres sammen med utstyret er spesielt tilpasset PayEx betalingsterminaler. Ikke bruk andre kommunikasjonskabler med påfallende like egenskaper, skader kan oppstå. Tips! Spar esken. Den må alltid brukes når betalingsterminalen skal transporteres. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 4 av 16

5 [ Betalingsterminalen ipp350 Stort grafisk display Bakgrunnsbelyst tastatur Chipleser Magnetkortleser Vekt (uten papirrull og batteripakke) Dimensjoner (L x B x H) Nett Eksterne tilkoblinger Tastaturet 310 g 164,5 x 76 x 53,5 mm Inn: V/50-60 Hz/150 ma Ut: 5 V/1000 ma Mikro-USB AB seriell kobling Navigasjonstaster pp/ned Navigasjonstaster for navigering i menyer F1 F2 F3 F4 Funksjonstast (F) QZ 1 2 C B 3 G J I H K M N 4 5 L 6 P R 7 S 8 V U 9 * F 0 #., X < A T D F E W Y X K-tast () brukes for å bekrefte inntasting Stopptast (X) Brukes for å kansellere nåværende aksjon. Korrigeringstast (<) brukes for å fjerne et tegn om gangen. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 5 av 16

6 Installasjon Disse installasjonsstegene beskriver hvordan du kobler din betalingsterminal ipp350 til din kasse. 1) Koble kommunikasjonskabelen på bunnsiden av betalingsterminalen og fell ned sperren som bildene under viser. 2) Skru fast koblingshodet slik at det er fastmontert på betalingsterminalen (ikke obligatorisk). Skruene som skal brukes er av dimensjonene M2.5x8. BS! Skruer er ikke inkludert i leveransen fra PayEx. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 6 av 16

7 3) Koble USB-kabelen til kassen. Betalingsterminalen ipp350 bruker USB-tilkoblingen for både strøm og datakommunikasjon. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 7 av 16

8 Grunnleggende Funksjoner Lesing av kort Betalingsterminalen ipp350 håndterer både magnetstripekort og chipkort. Chipkort Før inn chipkortet horisontalt med metallchipen vendt opp i leseren foran på terminalen. Følg instruksjonene i displayet. Hvis et kort har chip skal det alltid leses i chipleseren først. Etter tre mislykkede forsøk med samme kort vil det være mulig å trekke magnetstripen. Terminalen viser da DRA KRT i displayet. Advarsel! Ved betaling med chipkort må kortet sitte i leseren gjennom hele transaksjonsforløpet. En melding i displayet vil fortelle når kortet kan fjernes fra leseren. Magnetstripekort Magnetstripekort leses ved å trekke stripen gjennom leseren på terminalens høyre side. Magnetstripen skal vende inn mot terminalen. Kortet kan enten trekkes fra toppen og nedover eller fra bunnen og oppover. Kortet leses best ved å trekke det med en kontant bevegelse, ikke for sakte. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 8 av 16

9 Bruk av Terminalen Betalingsterminalen ipp350 leveres med en ferdiginstallert betalingsapplikasjon klar til bruk. De tilgjengelige funksjonene initieres normalt fra kassen. Dette kapittel beskriver de operasjoner som må utføres på terminalen, for eksempel å gjennomføre et varekjøp. Menyvalg i Displayet Når det presenteres flere valg i displayet er det mulig å bla til ønsket valg med hjelp av navigasjonstastene eller taste nummeret som finnes ved siden av ønsket valg på siffertastaturet. Passordbeskyttete funksjoner Enkelte rutiner er beskyttet med passord for å unngå uautorisert bruk av terminalen. Standardpassord for administrator er 1111 og for operatør er Passordene bør endres før terminalen tas i bruk slik at kun personer med tillatelse har mulighet til å utføre kritiske operasjoner. Varekjøp Et varekjøp startes fra kassen og deretter vil displaymeldinger fortelle kortholder hva som skal gjøres og hva resultatet av transaksjonen ble. Displaydialogen med kortholder består av skrittene beskrevet nedenfor: Sett inn kort NK Avbryt Kortholder oppfordras å sette inn chipkortet sitt, alternativt å trekke magnetstripen. VISA Kortets merkevare vises i displayet. Vennligst vent Terminalen behandler kortdata og autentisering (ekthetskontroll) av kortet blir gjennomført. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 9 av 16

10 VISA NK PIN: **** Tast PIN / Enter Kortholder angir nå PIN-kode og bekrefter inntastingen med grønn tast. For å korrigere feiltastinger, bruk gul tast. < Vennligst vent Etter at PIN-koden blitt godkjent kontakter terminalen brukerstedets bank for å autorisere varekjøpet. GDKJENT TA UT KRT AVVIST TA UT KRT Noen av meldingene overfor vil vises, avhengig av om varekjøpet ble godkjent eller avvist av brukerstedets bank. Tips! Det finnes mange forskjellige grunner til at et varekjøp blir avvist. For å unngå irritasjon bør ikke du som operatør si til kortholder at det for eksempel ikke er dekning på kortet, da det ikke nødvendigvis trenger å være slik. Hvis det er nødvendig kan du be din bank om å gi deg oversikten over de forskjellige responskodene. Disse vil skrives på avvisningskvitteringen. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 10 av 16

11 Feilsituasjoner Her beskrives feilmeldinger som kan bli presentert for kortholder. TA UT KRT Chipen er ikke lesbar eller satt i på en feilaktig måte. Fjern kortet og forsøk å lese det på nytt, med chipen vendt opp mot kortholder og inn mot terminalen. BRUK CHIP NK Kortet har chip, men har blitt lest med magnetstripe. Sett i chipkortet i riktig leser. KRT UTLØPT Kortets utløpsdato er passert. Kortet kan ikke lenger brukes som betalingsmiddel. Be kunden kontakte kortutsteder. FEIL PIN Kortholder har oppgitt feil PIN-kode. Forsøk på nytt hvis kortet tillater. Etter x antall feil forsøk (det kortet tillater) vil kortet sperres. Be kunden kontakte sin kortutsteder. AVVIST Transaksjonen ble avvist av brukerstedets bank. Velg annet betalingsmiddel. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 11 av 16

12 Webrapporter Hvis du ønsker en oversikt over hele brukerstedet sitt salg og transaksjonshistorikk kan du bruke PayEx webrapporter. Adressen til påloggingssiden på Internett er: https://pospay.payex.com/admin Trenger du assistanse i forbindelse med pålogging, kontakte support på telefon eller E-post Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 12 av 16

13 Konfigurasjon Normalt håndteres konfigurasjon sentralt og/eller på kasse. Her beskrives de innstillinger som du kan endre lokalt på din betalingsterminal ipp350 ved å bruke menygrensesnittet. Endre passord Det er anbefalt at du umiddelbart etter installasjon endrer passord for administrator (fra start 1111) og operatør (fra start 1234). Endre også passordene ved mistanke om at de har havnet i urette hender. Nytt passord for operatør Trykk F3+operatørpassord+2 for å komme inn i menyen Trykk 8 (Avanserte innstillinger) Tast inn passord for administrator og bekreft med Trykk 6 (peratørkode) Trykk 1 (Endre kode) ppgi nytt passord (4 siffer) og bekreft med Bekreft nytt passord og Nytt passord for administrator Trykk F3+operatørpassord+2 for å komme inn i menyen Trykk 8 (Avanserte innstillinger) Tast inn passord for administrator og bekreft med Trykk 7 (Endre adminkode) ppgi nytt passord (4 siffer) og bekreft med Bekreft nytt passord og Etter vellykket endring av noen av sikkerhetspassordene vises følgende melding i displayet som bekreftelse: Tast ny kode Kode har blitt endret Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 13 av 16

14 ppdatering Din betalingsterminal ipp350 er registrert i et sentralt datamiljø hos PayEx som håndterer distribusjon av programvare og parametere (innstillinger). Følg veiledningene i dette kapitlet for å manuelt oppdatere programvare og oppsett av parametere til en hver tids gjeldene versjoner. Tips! Gjør til rutine å oppdatere programvare og parametre hyppig, slik at din betalingsterminal alltid er lastet med de nyeste forbedringene og sikkerhetskravene. KLAR Fra startbildet, bruk tastekombinasjonen «F3» + «operatørpassord» + «2» for å komme inn i menyen. MYNT 4 Send offline 5 - Rapporter 6 - Brukerhåndtering 7 System innst. Bla med F2 til System-meny og bekreft med, eller trykk direkte på siffertast 7. System 1 Still klokka 2 Juster bakgrunnslys 3 System info 4 Start TMS-update Bla med F2 til Start TMS-update og bekreft med, eller trykk direkte på siffertast 4. Terminalen laster nå ned programvare og parametere fra serveren. Når lastingen er ferdig vil terminalen starte på nytt. Advarsel! Mens terminalen oppdaterer seg må du aldri skru av strøm eller fjerne kommunikasjonskabelen mot nett. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 14 av 16

15 Rengjøring For å unngå skader på utstyret, følg alltid instruksjonene for rengjøring av din betalingsterminal ipp350 nøye. Rengjøring av magnetstripeleser Rengjøring av magnetstripeleser skal kun foretas med spesialtilpasset rengjøringskort. Andre typer rengjøringsprodukter kan skade leseren. Rengjøring av Terminal For å rengjøre terminalen, følg disse instruksjoner: Skru alltid av terminalen før rengjøring For å fjerne støv fra terminalen, bruk en lett fuktet klut For mer dyptgående rengjøring, bruk såpe og vann eller lag en blanding av halvparten vann og halvparten vindusvask Appliser blandningen på en myk lofri klut og rengjør display og utside Hvis væsken ikke tørker av seg selv innen ett minutt, tørk terminalen med en myk lofri klut Advarsel! Aldri spray eller hell væske direkte på terminalen. Hvis terminalens elektroniske deler blir eksponert for væske vil alvorlige skader på utstyret oppstå. Bruk aldri løsemiddel for rengjøring da det skader plastdetaljene. Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 15 av 16

16 Notater Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Side 16 av 16

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl2xx...6 Basestasjonen...6 Tastaturet...7

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer