Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL"

Transkript

1 Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk Dokumenter og arkiv Administrasjon (kun for Administratorer) Min side Sidekart Hjelp Kontakt oss Passordhåndtering

2 Ordforklaring: Buntnr: Sammensatt av brukerstedsnummer og sesjonsnummer (3 siffer) for å identifisere utbetaling av avstemminger BNr: Dette er de seks første sifrene i buntnummer. Egenreferanse: Butikken/foretaket velger selv egenreferansen. Det kan for eksempel være at butikken som ligger i gate X skal ha nr 19. Nr sier med andre ord hvem butikk det er snakk om. Avst.dato: Dato for avstemming av terminal Oppgjørsdato: Når pengene står på konto. Ant. Sier hvor mange transaksjoner som er foretatt med bankkort og hvor mange transaksjoner som er foretatt med Visa/MasterCard. Kortnr: Siste fire siffer av kortnummer på kortet som er benyttet. Kjøpsdato: Dato kjøpet er utført. Type: Om det er benyttet Visa/MasterCard eller Bankkort. T.ref: Transaksjonsreferanse Referanse definert av brukerstedet for identifikasjon av enkelttransaksjoner. Aut.ref: Autorisasjonskode Kode som viser om transaksjonen er blitt autorisert.! Viser avviste transaksjoner. I=I Transaksjonsdetaljer som informerer om type kort, Aut.ref, valuta, beløp og transaksjonskode. 2

3 Innlogging Gå til og logg inn med brukernavn og passord gitt av Nordea. Generelt om portalen Portalen er bygd opp ved hjelp av arkfaner som vil være tilgjengelig til enhver tid. Portalen består av seks hovedfaner. Disse er Forside Produkter Søk Statistikk Dokumenter og arkiv Administrasjon (kun for administratorer) I tillegg vil man til enhver tid ha tilgang til 4 nøkkel-linker: Sidekart Min side Kontakt oss Hjelp Brukermanualen er en brukerveiledning om hvordan brukerstedsportalen kan benyttes for å få tak i nyttig informasjon rundt produkter Nordea tilbyr innen kortinnløsning, samt oppdaterte nyheter. I tillegg kan man søke etter blant annet spesifikke korttransaksjoner og bunter, avgifter og statistikker/grafer. For en innlogget bruker vil man i tillegg ha en såkalt brukerlinjal som vil være felles for alle sider. Denne kommer opp rett under de seks hovedfanene. Brukerlinjalen viser navn på brukersted, samt navn på innlogget bruker. Den informerer også om hvor brukeren befinner seg i portalen (navigasjon). Til slutt i brukermanualen er det ett eget avsnitt angående passordhåndtering. 3

4 Forsiden/Hjem Etter at man har logget inn i portalen vil man automatisk bli overført til den innloggede forsiden(hjem) som er spesialtilpasset for den innloggede bruker. Denne vil vise en transaksjonsoversikt over oppgjør fra Nordea til brukerstedet de siste 7 dagene, i tillegg til de påfølgende 7 dagene. Transaksjonene inkludert beløp vil bli presentert i en tabell, med skille på oppgjør av bankkort, Visa og MasterCard. Tabellen viser også en totalsum for disse. I tillegg vil oppgjøret presenteres i en graf som viser hvor mye brukerstedet har fått utbetalt fra Nordea, og hvor mye det har utestående. På høyreside av forsiden vil brukerstedet få tilgang til viktige nyheter utsendt av Nordea. Produkter Via menyen på venstre side under fanen produkter vil man få tilgang til generell informasjon om produktene Nordea tilbyr. Noen av de produktene Nordea tilbyr er; kortinnløsning over disk, kortinnløsning Internettbetaling og kortinnløsning post og telefonordre. Kortinnløsning over disk innebærer at betalingen utføres ved at kassereren eller kunden tekker/setter inn kortet i foretakets/organisasjonens terminal. Kortinnløsning Internettbetaling er en betalingstjeneste som muliggjør for foretak og organisasjoner å ta imot kortbetalinger på Internett. Kortinnløsning Post -og telefonordre er en betalingstjeneste som muliggjør for foretak og organisasjoner å ta imot kortbetalinger via post og telefonordre. I tillegg til informasjon om de produktene Nordea tilbyr, kan du lese om de sikkerhetsstandarder som Nordea benytter. 3D Secure: 3D Secure er en sikkerhetsløsning som VISA og MasterCard benytter for å identifisere kortholder ved kjøp over Internett. Dette gjøres ved at kunden benytter et passord som banken verifiserer. Banken sender videre en melding til brukerstedet om at passordet stemmer og kjøpet kan gjennomføres. Ved å benytte 3D Secure vil handel over Internett bli enda sikrere. Payment Card Industry Data Security Standard PCI DSS: PCI DSS setter en standard av krav som de internasjonale kortselskapene må følge ved håndtering og oppbevaring av kortholderinformasjon. Målet er å forbedre sikkerheten slik at kortindustriens tap som følge av datainnbrudd og annen uautorisert tilgang til kortdata, reduseres. Europay, Mastercard og Visa (EMV) Chip & PIN: EMV er en internasjonal kontokortstandard for betaling med kort i butikk og automat, og baseres på chipteknikk. Kortinformasjonen lagres på kortets chip istedenfor i magnetstripen, og kunden verifiserer seg med sin personlige kode. 4

5 Under fanen produkt vil du som bruker av portalen også få informasjon om priser og terminalleverandører som kan kontaktes ved spørsmål om terminaler. 5

6 Søk Søk i bunter: Når man ønsker å utføre et søk kan man avgrense dette på flere måter. Den mest avgrensende framgangsmåten er å søke på ett spesifikt brukersted som kan skrives inn i eget felt. Man kan her velge om man ønsker å søke på brukerstedsnr for bedriften, eller på egenreferanse. Dersom noe er skrevet i dette feltet vil listene nedenunder bli ignorert. For å avgrense søket ytterligere kan du legge inn til og fra dato. Oppgjørsdato er når pengene står på foretakets konto. Søker du kun på bunt/buntnr uten å skrive inn tidsintervallet, får du opp avstemmingen fra forrige til siste avstemming. Når et brukersted avstemmer, samles alle transaksjoner opp, og sendes banken. Det blir alltid sendt èn bunt for Bankkort og èn bunt for Visa og Mastercard. I tillegg til valgene over kan man søke direkte på ett spesifikt buntnr, eller ett totalbeløp på en bunt. Avhengig av hvor spesialisert søket er, vil man få opp fra null til mange treff. Disse blir presentert i en tabell under søkebildet. Ved å konstant ha tilgang på søkebildet kan man enkelt gjøre små endringer/justeringer på ett søk uten å måtte fylle ut hele søket på nytt. I et tilfellet hvor man ønsker å gjøre søk på flere brukersteder samtidig benytter man plukklistene i stedet for søkefeltet. Her flytter man de brukerstedene man ønsker å utføre ett søk på fra venstre til høyre. Dette kan gjøres enten ved å dobbeltklikke på ønsket brukersted, eller ved å benytte piltastene mellom listene for å flytte fram/tilbake. Ved å holde ctrl-tasten nede kan man velge flere brukersted på en gang. 6

7 I søkeresultatet nederst i bildet er det mulig å gå inn i den enkelte bunt for å se på transaksjonene i den gitte bunten. Dette gjøres ved å trykke på buntnummeret i lista til den bunten man ønsker å se nærmere på. Excel Result og Xml Result : Ønsker du resultatet direkte sendt på fil til ditt system, kan du trykke på en av disse knappene. 7

8 8

9 Dersom det ikke står noe i søkefeltet, og det ikke er valgt noe i plukklistene vil søket bli utført på alle tilgjengelige brukersteder for innlogget bruker. Da vil det altså ikke være noen filtrering på brukersteder. Søk i transaksjoner: Transaksjonssøket er bygd opp etter samme prinsipp som buntsøket. Man begrenser søket til ett gitt tidsintervall, og i tillegg har man mer spesifikke søkefelt som skal gjøre det enkelt å finne en gitt transaksjon. Det man kan søke på her er kortnummer (de fire siste sifrene) til vedkommende som har utført transaksjonen, og beløpet personen har blitt belastet for. Avhengig av hvilke avgrensninger man har gjort, får man her opp en liste med transaksjoner, samt informasjon om disse. Ved å trykke på buntnummeret på en gitt transaksjon vil man få tilgang til alle de tilhørende transaksjonene for den bunten man trykket på. 9

10 10

11 Notaforespørsler: Notaforespørsler kan benyttes i situasjoner der for eksempel kortholder ønsker en kopi av et kjøp, eller i situasjoner der en kvittering må skrives ut. Et brukersted må arkivere en kopi av alle kvitteringer i 18 mnd, og i denne forbindelse er det et bra alternativ å kunne gå inn å søke i notaforespørsler. Notadato: Dette er datoen da kunden gjennomførte kjøpet. 11

12 Søk i brukersteder: Her kan brukerstedene søke opp informasjon om seg selv. Søkekriteriene er brukerstedsnavn, brukerstedsnummer, egenreferanse, organisasjonsnummer og mammanummer. Brukerstedsnummer kan finnes ved å trykke på fanen søk bunt. I høyre vindu kommer alle brukerstedene du har tilgang til opp. Foran brukerstedsnavnet står brukerstedsnummeret. Fyll inn et av søkerkriteriene, og trykk på søk knappen. Alle brukersteder som bruker har tilgang på vil dukke opp nederst på siden. Bruker kan gå inn på det enkelte brukerstedet og se på detaljer. Dersom han ønsker å gjøre endringer på et brukersted må disse sendes inn via linken Endringsmelding. Administrator kan også gå inn og se på hvilke brukere som tilhører ett spesifikt brukersted via linken Se brukere. 12

13 13

14 Statistikk Benyttes når man ønsker å gjøre et søk som viser oppgjør i et gitt tidsintervall for ett eller flere brukersteder. Man kan velge om man ønsker å få disse dataene akkumulert på dag, måned eller år. For hvert intervall vil man se oppgjør som er blitt gitt, fordelt på MasterCard -og Visa transaksjoner, samt totalsummen av disse. Nederst på siden vil man også få en totalsum for hele den perioden man har valgt å gjøre et søk på. Fanen "statistikk" vil også vise en graf med oppgjøret i den perioden man har angitt. Denne grafen vil vises dersom søkeresultatet går over en periode større enn en dag. Ønsker du å se omsetningen på mandag, vil den vise omsetningen fra lørdag til mandag. Også her vil søkeresultatet kunne eksporteres til Excel og/eller utskriftsvennlig side. 14

15 Dokumenter og arkiv Dokumenter og arkiv inneholder to typer arkiv. Ett for nyheter og ett for ulike dokumenter. Dokumenter: Under dokumenter kan brukerstedet får oppgjørsrapporter fra år Nye oppgjørsrapporter blir presentert månedelig i portalen og tilbys i tre ulike formater; xml, csv og pdf. I disse rapportene vil man blant annet finne serviceavgifter for gitt periode. Nyheter: I dette arkivet vil alle nyheter som er publisert i portalen ligge. Vil være nyttig dersom man ønsker å lese om en nyhet som er gammel og som dermed ikke lengre er synlig på portalens forside. 15

16 Administrasjon (kun for Administratorer) Under arkfanen administrasjon vil en ekstern administrator ha mulighet til å få en oversikt over alle brukere og brukersteder han/hun administrerer. Administrator kan også opprette en ny bruker hvor han tildeler rettigheter til den nye brukeren. Oversikt alle brukere En administrator har rettigheter til alle brukersteder i et konsern/hovedbrukersted. Ved å velge oversikten over alle brukere vil administrator få opp en liste med alle registrerte brukere. Dersom en bruker skal inaktiveres gjøres dette her. Når en bruker inaktiveres innebærer det at alle datatilganger fjernes. Brukeren kan også enkelt aktiveres igjen/endres via denne siden. En bruker vil aldri kunne slettes helt, da dette kan føre til at data ødelegges. 16

17 Opprett ny bruker Dette valget gir administrator mulighet til å legge inn en ny bruker i portalen. Alle felt er obligatoriske, og under valget mulige tilganger bestemmer administrator hvilke brukersteder den nye brukeren skal ha tilgang til ved å flytte de ulike brukerstedene fra den venstre listen til den høyre. De valgte brukerstedene her avgrenser datagrunnlaget som den nye brukeren kan velge fra når han/hun senere skal utføre søk og statistikk. Den informasjonen som legges inn her kan senere endres ved å gå inn på oversikten over alle brukere (beskrevet ovenfor). Viktig: Brukernavn kan ikke endres etter at bruker er opprettet. Mobilnummeret som legges inn blir benyttet til utsendning av passord på sms, og må derfor enten tilhøre den nyopprettede brukeren eller administrator, dersom brukeren selv ikke har mobiltelefon. 17

18 Min side På "min side" kan innlogget bruker få tilgang til informasjonen som er lagret om seg selv. Personen kan også endre på registrert informasjon, samt endre passord. I tillegg vil innlogget bruker her se de ulike brukerstedene som han/hun har tilgang til (fra ett til mange). Dersom innlogget bruker er en administrator vil denne også kunne se brukere som tilhører de ulike brukerstedene ved å følge linken i tabellen for hvert enkelt brukersted (For å ev. endre på disse brukerne må administrator gå via Administrasjons -fanen). Ved å trykke på brukerstedsnummeret til et brukersted i tabellen vil man få opp detaljinformasjon om det valgte stedet. 18

19 Sidekart Gir en oversikt over portalen med linker til de ulike sidene Hjelp Via linken hjelp får man tilgang til informasjon både om selve portalen og om Nordeas produkter. Følgende sider er tilgjengelige: Faghjelp Generell informasjon om kortinnløsning og fordeler ved produktet. Det er også skrevet litt om terminaler. Historikk Noen linjer om når kortinnløsningsproduktet kom på markedet. Ofte stilte spørsmål En oversikt over de spørsmålene som oftest blir stilt, samt svar på disse. Online hjelp En elektronisk versjon av denne brukermanualen Ordliste Forklaring av termer og uttrykk Kontakt oss Via linken Kontakt oss får man fram informasjon om hvem man skal kontakte i ulike sammenhenger. Man får også fram ett kontaktskjema som kan sendes inn til Nordea dersom man har ett spørsmål man ikke finner svar på. 19

20 Passordhåndtering Ved opprettelse av bruker Når en administrator oppretter en bruker første gang vil det automatisk bli generert ett passord. Ved opprettelse legges det inn ett mobilnummer på brukeren, og passordet vil bli sendt ut til dette nummeret. Ved 1. gangs pålogging Første gang en bruker logger seg på portalen vil han/hun bli bedt om å endre passord (gjelder ikke for administratorer). Brukeren må da oppgi passordet de har fått fra Nordea, før de skriver inn det passordet de selv ønsker. Ved ønske om å bytte passord Dersom man ønsker å bytte passord i andre situasjoner enn der man er pålagt, kan det dette gjøres ved å gå til Min side endre passord. Man får da opp skjermbildet som er vist ovenfor. Ved glemt passord Dersom en bruker glemmer passordet sitt kan han/hun få tilsendt ett nytt fra banken. Dette gjøres ved å følge linken glemt passord på innloggingssiden av portalen. Man fyller deretter ut brukernavnet sitt og får passord tilsendt på det mobilnummeret som er lagret i profilen til brukeren. Ved deaktivering/aktivering av bruker Når en bruker av ulike grunner blir deaktivert vil passordet denne brukeren hadde bli nullstilt og han/hun vil ikke lenger ha tilgang til portalen. En mail vil bli sendt til den aktuelle brukeren som informerer om dette. Dersom brukeren igjen skal aktiveres vil ett nytt passord bli gitt til brukeren på sms, og en mail vil bli sendt om at brukeren igjen er aktivert. 20

21 Ved inntasting av feil brukernavn og passord mer enn 3 ganger Dersom en bruker taster inn feil brukernavn/passord tre ganger eller mer i portalen, vil han/hun bli midlertidig stengt ute av portalen i 5 minutter før bruker igjen kan prøve på nytt. 21

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Klarna Online. Brukermanual

Klarna Online. Brukermanual Klarna Online Brukermanual Velkommen til Klarna! Vi elsker det vi gjør. Å gjøre det enklere for konsumenter å handle i butikken din. Å etablere tillit mellom selgere og kjøpere, og å øke salget ditt. Som

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Instruktørportalen - dokumentasjon

Instruktørportalen - dokumentasjon Instruktørportalen - dokumentasjon Forberedelser / ta i bruk portalen: Etter bestilling av instruktørportalen mottas en epost fra ibooking med senterets egen link til portalen, brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer