NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0"

Transkript

1 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon april

2 Innhold 1. Pålogging Hovedsiden Din virksomhet Informasjon om din virksomhet Objekter (Fartøy, rigger m.m.) Registrer objekter Endre informasjon på registrerte objekter Kontaktpersoner NOx-rapportering Registrere NOx-utslipp Oversikt over tidligere rapporteringer Søknad om tilslutning/registrering

3 1. Pålogging For å logge seg på portalen gå inn på Du vil da komme inn på NOxfondets innloggingsside (se figur 1 under). Brukernavnet er det samme som din epost adresse som du har oppgitt til NOx-fondet. Du skal også ha mottatt et førstegangspassord til den registrerte epost adressen din. Glemt passord: Trykk på "Glemt passord" ved siden av "Logg inn". Du vil da komme inn på en ny side hvor du må legge inn epost adressen til din bruker i portalen. Trykk så på "Ok". Du vil da få tilsendt et nytt passord til adressen du la inn. NB! Epost adressen du legger inn må være registrert i fondets database fra før. Er den ikke det så fungerer ikke "Glemt passord"-funksjonen. Er du ikke registrert som bruker i portalen fra før kan en kontaktperson i din bedrift gjøre dette (Se kap. 2.2 Kontaktpersoner). Mottar du ikke en epost med nytt passord, kan du også sjekke spam-filteret (søppelboksen) i eposten din eller ta kontakt med IT-avdelingen i din bedrift. Figur 1 Logg inn i NOx-fondets portal (www.nox-fondet.no) 3

4 2. Hovedsiden Når du har logget inn kommer du inn på hovedsiden (se figur 2 under). Her har du tilgang til utslippsrapportering og din virksomhet. Øverst på hovedsiden ser man hvilken person og virksomhet man er innlogget på. Er man kontaktperson for mer enn én virksomhet kan man velge virksomhet i nedtrekksmenyen her. Det er viktig å være klar over hvilken virksomhet man er inne på, slik at ikke informasjon knyttes til feil virksomhet. Figur 2 Hovedsiden i portalen 4

5 3. Din virksomhet 3.1. Informasjon om din virksomhet For å se og redigere informasjon om din virksomhet, gå inn på "Informasjon om din virksomhet". Du vil da komme inn på ditt 'virksomhetskort' som inneholder bedriftsinformasjon og fakturainformasjon som vist i eksempelet under i figur 3. Her kan du velge å redigere eventuell mangelfull eller utgått informasjon ved å trykke på "Rediger"-knappen øverst til høyre i virksomhetskortet. Vennligst påse at all informasjon på virksomhetskortet er korrekt og oppdatert. Figur 3 - Informasjon om din virksomhet Fakturaforsendelse: Måte for fakturaforsendelse må være avmerket. Hvis fakturamottaker og adresse er annerledes enn virksomhetens navn og adresse, er det viktig at dette er riktig fylt ut i faktura-delen på virksomhetskortet i figur 3 over. Endre navn/org.nr: Merk at hvis man endrer virksomhetens navn og/eller organisasjonsnummer må det lastes opp ny firmaattest, slik at det kan utstedes nytt tilslutningsbevis. Norske agenter: Norske virksomheter som representerer utenlandske selskap skal ha rollen "Agent" (jf. Forskrift om særavgifter , første ledd 1 ) som virksomhetens primære rolle på virksomhetskortet over. Agenten må også legge inn hvem han er agent for ved å legge inn navnet på det utenlandske selskapet (som må være tilsluttet NOx-fondet). 1 "Utenlandsk eier som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal betale avgift ved representant " 5

6 4. Objekter (Fartøy, rigger m.m.) For å se, redigere og registrere informasjon om virksomhetens objekter, gå inn på "Objektoversikt" på hovedsiden. Du kommer da inn i en oversikt over objekter. Vennligst påse at all informasjon i oversikt over objekter er korrekt og oppdatert. Avgiftsfritaket gjelder objekter f.o.m. den datoen de registreres i fondet. Denne datoen blir automatisk generert når objektet registreres gjennom NOx-fondets portal. Det kan ikke rapporteres for utslipp fra et objekt som har skjedd før objektet har vært registrert i fondet. Avgiftsfritaket har ingen tilbakevirkende kraft. En klar og tydelig beskrivelse av objektet er viktig for avgiftsfritaket fra den fiskale NOxavgiften. Et 'objekt' kan være skip, rigg, felt, installasjon, fabrikk eller annen enhet som har NOx-utslipp. 4.1 Registrer objekter For å legge til et nytt objekt, trykk på hurtigknappen "Registrer objekt" på hovedsiden eller inne i objektsoversikten. Skriv inn navn på objektet eller ett av objektets identifikatorer (IMO-nummer, kallesignal eller byggnummer). Finner du objektet i listen som kommer opp under feltet eksisterer objektet allerede i NOx-fondets register og du kan trykke på dette for å tilknytte det til din virksomhet. Finner du ikke objektet i listen, velg registrer nytt objekt som vist under med pilen i figur 4. Figur 4 Registrere objekt 6

7 Du kommer så inn på registreringssiden som vist under i figur 6. Fyll ut informasjon om objektet om det ikke ligger der fra før og trykk "Lagre". Lurer du på noe om utfyllingen av feltene, hold musepilen over spørsmålstegnet på høyreside av feltet for å få mer informasjon. Noen felter er obligatoriske og objektet kan ikke lagres uten at disse er fylt ut. Vær oppmerksom på spørsmålet om objektet er aktivt for rapportering "Ja/Nei", da dette bestemmer om du får rapportert utslipp på objektet. Figur 5 Registrere objekt, bilde Endre informasjon på registrerte objekter For et allerede registrert objekt er det mulig å endre på følgende informasjon: Objektets navn, om objektet er aktivt eller inaktivt for rapportering og om det er innmeldt eller utgått. Det er ikke mulig å endre på objektstypen, kallesignalet eller IMO-nummeret på et objekt. Skal dette gjøres må man ta kontakt med NOx-fondets administrasjon. Dersom et objekt ikke lenger eksisterer under virksomheten og dette skal settes som utgått, kan dette gjøres ved å klikke seg inn på objektet og sette det som utgått. Utgått dato vil da genereres automatisk av systemet. 4.3 Kontaktpersoner Ved å trykke på "Kontaktpersoner og brukere" på hovedsiden kommer du inn virksomhetens oversikt over disse. Vennligst påse at all informasjon i oversikten er korrekt og oppdatert da systemet vil sende ut eposter til registrerte epost adresser. 7

8 Figur 6 - Kontaktpersoner og brukere Her kan virksomheten legge til de kontaktpersonene de ønsker, men det må alltid være minst en kontaktperson for rapportering. En kontaktperson kan ha en eller flere roller. For å slette en bruker, trykk på krysset til høyre for personen. For å redigere informasjon om en bruker, trykk på navnet til brukeren i listen. Da vil du få opp et eget vindu der du kan redigere informasjon om brukeren som navn, kontaktinformasjon og rolle (e-post adressen kan ikke endres på en kontaktperson). Hvis ny e-post adresse, så må den gamle kontakten slettes og ny kontakt opprettes. For å legge til en ny bruker, trykk på "Legg til bruker" som vist over i figur 6. Du vil da også få opp et eget vindu der du kan legge inn informasjon om den nye brukeren. Fyll ut informasjonen og trykk "Lagre". 8

9 5. NOx-rapportering Avgiftspliktig NOx-utslipp skal rapporteres hvert kvartal med frist innen den 18. i påfølgende måned. Hovedregelen er at det skal rapporteres utslipp per objekt for skip og rigger. For tilsluttede bedrifter som har utslipp fra skip og rigger som har blitt registrert i NOx-fondet i eller etter kvartalet, må rapportere og betale full avgift til Toll- og avgiftsdirektoratet (staten) for utslippene som har skjedd før objektet er registrert i NOx-fondet. Utslipp som har skjedd etter registering av objektet i NOx-fondet kan rapporteres til NOx-fondet til relevant sats fra den datoen de blir tilsluttet. For mer informasjon om dette se NOx-fondets hjemmesider (www.nho.no/nox). 5.1 Registrere NOx-utslipp For å rapportere NOx-utslipp for din virksomhet, gå inn på "Registrer NOx-utslipp" på hovedsiden eller bruk hurtigtasten øverst til venstre. Du vil da komme til siden for å registrere NOx-utslipp som vist under i figur 8. Figur 7 - Registrer NOx-utslipp (Ikke registrert NOx-utslipp) Her vises en liste over virksomhetens objekter som er satt som aktive for rapportering. Denne listen er automatisk generert og om det er objekter som ikke skal være på denne listen kan disse fjernes ved gå inn på objektet og sette det enten som inaktivt for rapportering. (Les mer om hvordan man gjør dette i del 4.2. Objekter). For å registrere NOx-utslipp på et objekt, legg inn NOx-utslippet på samme linje som objektet, under relevant kolonne avhengig om objektet er pliktig å betale 4 kr pr kg (lav sats) 9

10 eller 11 (høy satskr per kg. (Kun virksomheter som faller inn under Petroleumsskattelovens regler skal rapportere 11 kr per kg). Se eksempelet under i figur 9. Figur 8 - Registrer NOx-utslipp (Registrert NOx-utslipp) Når man har lagt inn NOx-utslippene på objektene kan man velge "Mellomlagre" eller "Send inn". Ved å trykke "Mellomlagre" lagres NOx-utslippene slik at de er tilgjengelige på listen neste gang noen i virksomheten logger seg inn. Ved å trykke "Send inn" blir NOx-utslippene sendt inn til NOx-fondet (Ingen ytterligere kvittering blir sendt, så ta gjerne en utskrift av siden). Trykker man "Send inn" på et senere tidspunkt etter f.eks. å ha endret NOx-utslippet vil denne rapporteringen automatisk overskrive forrige innsendte rapport. Merk at selv om det rapporteres per objekt vil det bli fakturert samlet per tilslutning. I den gule informasjonsboksen øverst til høyre på registreringssiden står det start- og sluttdato for rapporteringsperioden. Her kan man også se hvor mange objekter man har rapportert for og hvor mange som gjenstår. 5.2 Oversikt over tidligere rapporteringer Oversikt over virksomhetenes tidligere rapporterte NOx-utslipp er tilgjengelig under "Oversikt over tidligere rapporteringer". Her vises totalt innrapportert NOx-utslipp i kilo per periode. Om man trykker seg inn på en periode, f.eks. "NOx Rapporteringsperiode 4. kvartal 2014", kan man se hva som ble rapportert per objekt. 10

11 6. Søknad om tilslutning/registrering For bedrifter som ikke allerede er tilsluttet NOx-fondet kan man søke om å tilslutte seg ved å trykke på lenken "søknad om tilslutning" på innloggingssiden vist med pilen under i figur 10, eller ved å følge denne lenken: https://www.nox-fondet.no/ikbviewer/tilslutning. Figur 9 - Innlogging i portalen Man kommer da inn i søknadsskjema som vist under i figur 11 som man må fylle inn og sende til fondet. Figur 10 - Søknadsskjema 11

12 Nederst i skjemaet lastes firmaattest og tilslutningserklæring opp. Dette kan eventuelt ettersendes, men søknaden vil ikke bli behandlet før dette er mottatt. Trykk "send inn" når du har fylt ut søknaden. Tilslutning av objekter: Har bedriften objekter som skal tilsluttes må disse registreres separat i NOx-fondets portal for tilslutning og rapportering. En klar og tydelig beskrivelse av objektet er viktig for avgiftsfritaket fra den fiskale NOx-avgiften. I NOx-fondets portal genereres det automatisk dato for registrering av objektet og avgiftsfritaket gjelder fra denne datoen. 12

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer