Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan registrere seg som bruker av BASS?"

Transkript

1 Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på klikk på Registrer deg i menyen til Høyre. Du vil nå få opp et nytt vindu, trykk på Du vil da få opp registreringsskjema for nye brukere. Vennligst fyll inn skjemaet vær oppmerksom på at en del felter må fylles ut for å registrere deg som ny bruker og man må merke av for å ha lest avtalevilkår og prisliste. Brukernavn, passord og SystemID vil automatisk bli sent til oppgitt e-post adresse. Hvordan logge seg inn i systemet som bruker? For å logge seg inn som bruker av BASS, må man gå inn på taste inn tilsendt Brukernavn og Passord i innloggingsboksen til venstre på siden. Husk å velge TJENESTE BASS Du vil da komme inn på åpningssiden i BASS:.

2 Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Prisliste for bruk av BASS for tjenesteleverandører og underentreprenører: Årlig omsetning (siste rev. Regnskapsår) Pris NOK 0-10 mill NOK 0,- NOK mill NOK 2.500,- NOK mill NOK 4.500,- NOK mill NOK 7.000,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK > 5000 mill NOK ,- Dersom du har problemer med registreringen, vennligst ta kontakt med oss!

3 Brukersted administrasjon - Opprette et nytt brukersted Hvordan oppretter man brukersteder i BASS første gang? Som ny brukerbedrift, må man registrere det første brukerstedet ved å klikke på knappen Brukerstedadminstrasjon i hovedmenyen til venstre i åpningssiden og deretter på knappen Opprett nytt brukersted på brukerstdadministrasjonssiden, se figur. Alle registrerte brukersteder kan brukes for opprettelsen av nye brukersteder. Dersom man vil opprette et nytt brukersted på bakgrunn av et allerede eksisterende, velg først ønsket brukersted man ønsker å bruke som utgangspunkt. Klikk deretter på knappen Opprett nytt brukersted på bakgrunn av dette, se figur. Dersom det er ønskelig å ta med seg sikkerhetsdatabladet fra det eksisterende brukerstedet til det nye brukerstedet, merker man av for hvilke datablader man ønsker å kopiere i avkrysningsboksen Klikk deretter på knappen Kopier nederst på siden. De ønskede sikkerhetsdatabladene vil da kopieres over til det nye brukerstedet. Etter at man har opprettet et nytt kopibrukersted på bakgrunn av et annet, er det viktig at man oppdaterer brukersted informasjonen. Dette kan gjøres ved å klikke på knappen Endre. Det er viktig at nytt brukerstednummer og brukerstednavn legges inn, samtidig som ansvarlig person med e-post må oppdateres. Dersom du har problemer med å opprette nye brukersteder, vennligst ta kontakt med oss!

4 Prosjekt administrasjon Legg til sikkerhetsdatablad Hvordan legge til et sikkerhetsdatablad på et prosjekt? Man kan legge til et Sikkerhetsdatablad på et prosjekt ved å søke i basen med alle registrerte Sikkerhetsdatablader. Steg 1: Klikk deg inn på det aktuelle brukerstedet du vil legge til sikkerhetsdatablader på. Øverst i høyre hjørne finnes tre grå knapper. Klikk på den nederste med påskriften Legg til sikkerhetsdatablad Steg 2: Man vil så få flere ulike kriterier man kan søke på. Velg en av disse, og let deg frem til det aktuelle Sikkerhetsdatabladet. Dersom du ikke får treff på aktuelle datablader, vennligst gjenta prosedyren ved å klikk på knappen Legg til Sikkerhetsdatablad og spesifiser ditt søk på nytt. Steg 3: Velg så ut hvilket Sikkerhetsdatablad som er ønsket på brukerstedet ved å krysse av i avkryssningsboksen ytterst til høyre for hvert Sikkerhetsdatablad. Man kan krysse av for flere dersom det er ønskelig. Etter å ha krysset av for riktige Sikkerhetsdatablad, klikker man på knappen Lagre nederst på siden. Dersom du har problemer med å legge til datablader, vennligst ta kontakt med oss!

5 Brukersted administrasjon Kopi av Sikkerhetsdatablader fra et prosjekt til et annet Hvordan kan Sikkerhetsdatablader kopieres fra et prosjekt til et annet? For å kopiere Sikkerhetsdatablader fra ett brukersted til et annet, går man inn på det brukerstadet man vil kopiere Sikkerhetsdatablader fra. Her vil man finne en knapp som heter Kopier prosjektets dokumentasjon, som vist i figuren. Klikk på denne! Merk her av for hvilke Sikkerhetsdatablader som skal kopieres til et annet prosjekt. Velg så hvilket prosjekt de utvalgte Sikkerhetsdatabladene skal flyttes til, og klikk på knappen Kopier nederst på siden. Sikkerhetsdatabladene vil da kopieres over til ønsket prosjekt. Dersom du har problemer med å kopiere Sikkerhetsdatablader fra et prosjekt til et annet, vennligst ta kontakt med oss!

6 Prosjekt administrasjon Kopi av sikkerhetsdatablader fra et prosjekt til en avdeling Hvordan kan HMS-datablader kopieres fra et prosjekt til en avdeling? For å kopiere sikkerhetsdatablader fra ett prosjekt til en avdeling, klikk først på det prosjektet man vil kopiere sikkerhetsdatabladet fra. Når man har kommet inn på ønsket prosjekt, vil man finne en knapp som heter Kopier prosjektets dokumentasjon, som vist i figur 1. Klikk på denne Merk her av for hvilke sikkerhetsdatablad som skal kopieres til avdelingen. Velg så hvilken avdeling de utvalgte sikkerhetsdatabladene skal flyttes til, og klikk på knappen Kopier nederst på siden. Sikkerhetsdatabladene vil da kopieres over til ønsket avdeling på prosjektet Dersom du har problemer med å kopiere Sikkerhetsdatablader fra et prosjekt til en avdeling, vennligst ta kontakt med oss!

7 Brukersted administrasjon Import av bedrift Hvordan kan et prosjekt få overlevert Sikkerhetsdatablader direkte fra en annen bedrift? Ved at bedriften man ønsker levert Sikkerhetsdatablader fra registrerer seg som bruker av BASS, kan de levere relevante Sikkerhetsdatablad til hvert enkelt prosjekt. For å sette bedriften i stand til å levere relevante Sikkerhetsdatablader, klikker man på knappen Importer bedrift som vist i figuren. Det er en forutsetning at bedriften er registrert som bruker av BASS for at prosjektet skal kunne motta Sikkerhetsdatablader. BASS - Bygg Bransjeforeningenes Stoffkartotek System

8 Brukersted administrasjon Import av bedrift Prisliste for bruk av BASS for tjenesteleverandører og underentreprenører: Årlig omsetning (siste rev. Regnskapsår) Pris NOK 0-10 mill NOK 0,- NOK mill NOK 2.500,- NOK mill NOK 4.500,- NOK mill NOK 7.000,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK > 5000 mill NOK ,- Dersom du har problemer med registreringen, vennligst ta kontakt med oss! Dersom ønsket bedrift ikke har tegnet avtale om bruk av BASS, kan dette gjøres på Har du problemer med å importere bedrift, vennligst ta kontakt med oss.! BASS - Bygg Bransjeforeningenes Stoffkartotek System

9 Brukersted administrasjon Legg til egen avdeling Hvordan kan Sikkerhetsdatablad leveres fra egen avdeling?. Dersom man på prosjektet ønsker å motta Sikkerhetsdatablader fra egen avdeling, må avdelingen legges til prosjektet. Klikk på knappen Legg til egen avdeling og fyll ut feltene. Dersom avdelingen er en annen bruker i samme organisasjon, må denne brukeren importeres på hovedprosjektet. Søk deg frem til den riktige brukeren, og klikk på lagringssymbolet til høyre for den aktuelle brukeren. Figur 3 Når avdelingen nå skal legge inn de aktuelle Sikkerhetsdatabladene på prosjektet, klikker han seg inn på sin avdeling øverst i høyre firkant. Man kan også kopiere Sikkerhetsdatablader fra et annet prosjekt til den aktuelle avdelingen. Dersom du har problemer med å legge til egen avdeling, vennligst ta kontakt med oss!

10 Brukersted administrasjon Avslutning av prosjekt (Historisk arkiv) Hvordan kan man avslutte prosjektet? I 28 i Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften), bestillingsnummer 566, heter det bl.a at arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser. Opplysningene skal oppbevares i minst 60 år. For å ivareta denne forskriften er det viktig at alle avsluttede prosjekter overføres til Historisk arkiv. For å legge et prosjekt inn i Historisk arkiv, må man først klikke seg inn på det aktuelle prosjektet. Klikk så på knappen Endre Fyll inn dato under feltet for Prosjektets reelle sluttdato. Når denne dato kommer, vil prosjektet automatisk flyttes til Historisk arkiv. Man vil ikke lenger motta oppdateringer/revisjoner på sikkerhetsdatabladene, og man vil heller ikke ha mulighet til å gjøre endringer på prosjektet. Fyll derfor ikke ut feltet Prosjektets reelle sluttdato før prosjektet virkelig er avsluttet. Dersom du har problemer med å legge prosjektet i Historisk arkiv, vennligst ta kontakt med oss!

11 Brukersted administrasjon Revisjonsmeldinger Hvordan får man beskjed om nye revisjoner? I henhold til 4 i Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av Sikkerhetsdatablader skal produsent/importør/omsetter ajourføre opplysningene når det foreligger vesentlig ny kunnskap. Den oppdaterte utgaven skal påføres "Revisjon: (dato)", og leveres gratis til alle som har mottatt helsefarlig stoff i løpet av de foregående 12 måneder. Dersom produsent/importør leverer en ny revisjon av et sikkerhetsdatablad på et gitt produkt til BASS, vil alle brukere av det gitte produktet motta en revisjonsmelding på oppgitt e-post adresse. Sikkerhetsdatabladene vil automatisk bli oppdatert. Dersom man ikke ønsker å motta den nye revisjonen, kan man reversere oppdateringen ved å følge linken klikk her for mer informasjon i e-posten. From: hms.cobuilder.no Sent: 7. mai :52 To: Henning Kongsgård Subject: Nye revisjoner Sikkerhetsdatablader Det har kommet ny(e) revisjoner på et eller flere av databladene du har på prosjektet: Bergen Barnehage. Sikkerhetsdatabladene har automatisk blitt lagt til på prosjektet, og den gamle revisjonen satt innaktiv. Hvis du ønsker å angre dette, vennligst klikk på linken lengre ned i denne eposten. Sikkerhetsdatabladet Beckerplast Halvmatt 20 fra leverandøren Tikkurila A/S har kommet i en ny revisjon Sikkerhetsdatabladet Beckerplast Tak 3 fra leverandøren Tikkurila A/S har kommet i en ny revisjon Sikkerhetsdatabladet Binder fra leverandøren Tikkurila A/S har kommet i en ny revisjon Klikk her for mer informasjon Etter å ha klikket på knappen klikk her for mer informasjon i e-posten, vil man automatisk overføres til innloggingssiden. Etter å ha logget seg inn, klikker man seg inn på det respektive prosjektet under Brukersted administrasjon. Klikk så på knappen Revisjonsmeldinger. Her vil man kunne reversere en oppdatering, dersom man ikke ønsker å motta den nye revisjonen på prosjektet. Dersom du har problemer med revisjonsmeldinger, vennligst ta kontakt med oss!

12 Brukersted administrasjon Arkivering av Sikkerhetsdatablader på prosjekt Hvordan kan Sikkerhetsdatablader arkiveres på prosjektet? På et prosjekt som går over lengre tid, kan man arkivere Sikkerhetsdatabladene på de produktene som har vært i bruk på et tidligere stadie i byggeprosessen. På denne måten vil man kunne avgrense Stoffkartoteket til kun å inneholde de stoffene som faktisk er i bruk på prosjektet i dag. For å arkivere Sikkerhetsdatablader på er prosjekt klikker man seg inn på det aktuelle prosjektet via prosjekt administrasjon. Finn det aktuelle Sikkerhetsdatabladet som ønskes arkivert, og klikk på den gule Arkiveringssymbolet helt til høyre på linjen. Sikkerhetsdatabladet vil da få en status som Ikke aktiv på prosjektet. Det samme kan gjøres på Sikkerhetsdatabladene til en importert Bedrift/Underentreprenør dersom denne er ferdig på prosjektet. Klikke deg inn på aktuell Bedrift/Underentreprenør i firkanten øverst til høyre, og klikk på den gule Arkiveringssymbolet. For å få tilgang til de arkiverte Sikkerhetsdatabladene på prosjektet, må man merke av for dette i nedtrekksmenyen på prosjektet. Dersom man ønsker å gjøre et Sikkerhetsdatablad aktivt igjen, er det bare å klikke på den avkryssede Arkiveringsknappen til høyre på hver produktlinje. Dersom man vil hente frem et Sikkerhetsdatablad fra en importert Bedrift/Underentreprenør, må man klikke seg inn på den aktuelle Bedrift/Underentreprenør i firkanten øverst til høyre. Bruk nedtrekksmenyen til å finne frem til de arkiverte Sikkerhetsdatabladene, og aktiver de aktuelle Sikkerhetsdatabladene igjen. Dersom du har problemer med å arkivere Sikkerhetsdatablader på et prosjekt, vennligst ta kontakt med oss!

13 Dine Brukersteder Skriv ut sikkerhetsdatablad Hvordan kan Sikkerhetsdatabladene skrives ut? Stoffkartotekforskriften 9 sier at Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har lett adgang til stoffkartoteket med opplysninger om helsefarlige stoffer som de arbeider med eller kommer i kontakt med på annen måte. I tillegg skal de aktuelle data- og informasjonsblad være tilgjengelig på det enkelte arbeidssted. Dette kan gjøres ved å utstyre arbeidstaker med en perm som inneholder Sikkerhetsdatabladene til de produktene som finnes på prosjektet. For å skrive ut Sikkerhetsdatabladene på det aktuelle prosjektet klikker man på knappen Dine brukersteder i menyen til venstre. Klikk deg inn på Dine brukersteder i menyen til venstre. Finn så frem til det Brukerstedet du ønsker å hente ut Sikkerhetsdatablader fra, og klikk på dette. Merk av for hvilke sikkerhetsdatablader som ønskes skrevet ut. Dersom man vil skrive ut alt, kan man klikke på til høyre i overskriftskolonnen. Man kan også få laget en automatisk innholdsfortegnelse ved å merke av for dette nederst på siden. Klikk så på knappen Hent dokumentasjon. Figur 3 Dersom du har problemer, vennligst ta kontakt med oss! Merk av for hvordan Sikkerhetsdatabladene ønskes distribuert (print, fax eller mail). Man kan også ta ut kun innholdsfortegnelsen ved å klikke på linken øverst på siden. Klikk så på Hent dokumenter og Sikkerhetsdatabladene vil bli gjort tilgjengelige etter ønsket distribusjonsmåte.

14 Dine brukersteder Skriv ut nye sikkerhetsdatablader/revisjoner Hvordan kan nye sikkerhetsdatablader/revisjoner skrives ut, slik at permen kan oppdateres? Stoffkartotekforskriften 6 sier at Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige forhold o.l. som er vesentlige for å forebygge helseskader. I henhold til 4 i Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av sikkerhetsdatablad skal produsent/importør/omsetter ajourføre opplysningene når det foreligger vesentlig ny kunnskap. Den oppdaterte utgaven skal påføres "Revisjon: (dato)", og leveres gratis til alle som har mottatt helsefarlig stoff i løpet av de foregående 12 måneder. Sikkerhetsdatabladene vil automatisk bli oppdatert gjennom BASS, og alle brukersteder vil motta en revisjonsmelding når en nye revisjon foreligger. Det nye sikkerhetsdatabladet skal skrives ut og legges til i permen. Klikk deg inn på det aktuelle prosjektet under knappen Dine Brukersteder. For enkelt å finne ut hvilke nye revisjoner som er kommet etter forrige utskrift, kan man sortere sikkerhetsdatabladene etter når de ble registrert på prosjektet ved å klikke på knappen Dato reg. i overskriftsraden. Marker Sikkerhetsdatabladene med nyere dato enn sist utskriftsdato på innholdsfortegnelsen i permen, og skriv ut på vanlig måte. Etter at de nye Sikkerhetsdatabladenenå er skrevet ut, må man oppdatere innholdsfortegnelsen. Man må da gå tilbake til utgangspunktet, sortere Sikkerhetsdatabladene på samme måte som når man tok ut Sikkerhetsdatabladene første gang. Marker så alle Sikkerhetsdatabladene ved å klikke på til høyre i overskriftskolonnen. Marker så for innholdsfortegnelse nederst på siden. Figur 3 Istedenfor å skrive ut alle Sikkerhetsdatabladene på nytt, kan man velge å kun skrive ut innholdsfortegnelsen når man får opp kvitteringsbildet. Klikk på Her kan du se innholdsfortegnelsen øverst til venstre i bildet, og skriv ut denne. Dersom du har problemer med oppdatering av perm, vennligst ta kontakt med oss!

15 Dine Brukerstader Skriv ut etiketter Hvordan kan etiketter skrives ut? Kjemikalieforskriften 11 sier at Arbeidsgiver skal sørge for at beholdere og emballasje for farlige kjemikalier som blir fremstilt, pakket, brukt eller oppbevart i virksomheten er fullt forsvarlig merket på norsk med kjemikaliets navn, faresymbol og advarselssetninger. I Arbeidsmiljøloven 4-5 presiseres det at arbeidsgiver har en selvstendig plikt til å merke beholdere og emballasje for kjemiske stoffer. Når et kjemikalie er kommet inn i virksomheten, er det altså arbeidsgivers ansvar at merkingen er forsvarlig. Arbeidsgiver må sørge for at merkingen følger kjemikaliet dersom det overføres til annen emballasje eller beholder For å skrive ut etiketter på det aktuelle kjemikaliet, klikker man seg inn på det aktuelle Prosjektet under Dine brukersteder. Klikk deg inn på det aktuelle Prosjektet under Dine brukersteder i menyen til venstre. Finn så frem til det Produktet du ønsker å skrive ut etikett på. Klikk så på knappen Produktet. i raden for det aktuelle Merk av for hvilke av for hvilken størrelse du ønsker å ha på etiketten. Det er standardstørrelser på etiketter, og man kan kjøpe etiketter ved nærmeste kontorrekvisita forhandler. Dersom du har problemer med å skrive ut etiketter, vennligst ta kontakt med oss!

16 Dine Brukersteder Søk i Sikkerhetsdatablader Hvordan kan man søke i Sikkerhetsdatabladene knyttet til bedriften? Alle Sikkerhetsdatablader i BASS er registrert slik at man i prinsippet kan søke i alle punkter i databladet. I systemet har man gjort det mulig å søke i følgende; Faresymboler Risikosetninger Revisjonsdato Egen produkttype Produkttype Leverandør For å søke seg frem til Sikkerhetsdatabladet knyttet til Bedriften/Brukerstedet med spesifikke egenskaper, klikker man seg inn på det aktuelle prosjektet under Dine Brukersteder. Dersom man vil søke i bedriftens sikkerhetsdatablader velger man den øverste folderen under Dine Brukersteder. Øverst til høyre i bildet kan man velge; Vis alle Søk i tabell Søk i faresymbol Velg så hva man vil søke etter. Ved søk på faresymboler vil forklaring til faresymbolet komme opp dersom man holder markøren over de ulike symbolene. Dersom du har problemer med å søke i Sikkerhetsdatabladene, vennligst ta kontakt med oss!

17 Dine brukersteder Hvilke brukersteder har brukt ett spesifikt produkt? Hvordan kan man finne ut hvilke prosjekter som har brukt ett spesifikt produkt? For å kunne få en oversikt over hvilke prosjekter som har brukt et spesifikt produkt, klikker man seg inn på det aktuelle prosjektet under Dine brukersteder. Klikk deg inn på det aktuelle prosjektet under Dine brukersteder i menyen til venstre. Finn så frem til det produktet du ønsker å spore. Klikk så på knappen Brukt i brukersted i raden for det aktuelle produktet. Et eget vindu åpnes, hvor alle prosjekter som har benyttet det spesifikke produktet bli listet opp, sammen med prosjektansvarlig, prosjektets startdato og evt. sluttdato. Dersom du har problemer med å spore produkter, vennligst ta kontakt med oss!

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader Vi gir deg dokumentasjonen du trenger... FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader automatisk ved bestilling! Neumann gir deg muligheter... Som kunde av Neumann har du - fast kontaktperson med kompetanse

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner...

1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... Brukermanual 1 ECO Archive... 3 2 Informasjon... 3 3 Hovedadministrasjonsmenyen... 3 4 Lokasjonstreet... 4 5 Jobbe i ECO Archive... 4 6 Lokasjoner... 5 7 Søke etter produkter... 6 8 Administrasjon av produkter...

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eco Archive Brukermanual

Eco Archive Brukermanual Eco Archive Brukermanual Innholdsfortegnelse Eco Archive...5 Hovedadministrasjonsmenyen og lokasjonsstrukturen...5 Standardiserte funksjoner i Eco Archive...5 Tittellinjen...5 Administrere felt...6 Brukeradministrasjon...6

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Klikk her for å åpne søkeverktøyet. FaktaNet live! Hjelp Hovedmenyen. Klikk på denne knappen for å komme tilbake til hovedsiden. Dvs. den siden som viser antall nye/oppdaterte prosjekter siden siste oppdatering. Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Detaljer