Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan registrere seg som bruker av BASS?"

Transkript

1 Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på klikk på Registrer deg i menyen til Høyre. Du vil nå få opp et nytt vindu, trykk på Du vil da få opp registreringsskjema for nye brukere. Vennligst fyll inn skjemaet vær oppmerksom på at en del felter må fylles ut for å registrere deg som ny bruker og man må merke av for å ha lest avtalevilkår og prisliste. Brukernavn, passord og SystemID vil automatisk bli sent til oppgitt e-post adresse. Hvordan logge seg inn i systemet som bruker? For å logge seg inn som bruker av BASS, må man gå inn på taste inn tilsendt Brukernavn og Passord i innloggingsboksen til venstre på siden. Husk å velge TJENESTE BASS Du vil da komme inn på åpningssiden i BASS:.

2 Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Prisliste for bruk av BASS for tjenesteleverandører og underentreprenører: Årlig omsetning (siste rev. Regnskapsår) Pris NOK 0-10 mill NOK 0,- NOK mill NOK 2.500,- NOK mill NOK 4.500,- NOK mill NOK 7.000,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK > 5000 mill NOK ,- Dersom du har problemer med registreringen, vennligst ta kontakt med oss!

3 Brukersted administrasjon - Opprette et nytt brukersted Hvordan oppretter man brukersteder i BASS første gang? Som ny brukerbedrift, må man registrere det første brukerstedet ved å klikke på knappen Brukerstedadminstrasjon i hovedmenyen til venstre i åpningssiden og deretter på knappen Opprett nytt brukersted på brukerstdadministrasjonssiden, se figur. Alle registrerte brukersteder kan brukes for opprettelsen av nye brukersteder. Dersom man vil opprette et nytt brukersted på bakgrunn av et allerede eksisterende, velg først ønsket brukersted man ønsker å bruke som utgangspunkt. Klikk deretter på knappen Opprett nytt brukersted på bakgrunn av dette, se figur. Dersom det er ønskelig å ta med seg sikkerhetsdatabladet fra det eksisterende brukerstedet til det nye brukerstedet, merker man av for hvilke datablader man ønsker å kopiere i avkrysningsboksen Klikk deretter på knappen Kopier nederst på siden. De ønskede sikkerhetsdatabladene vil da kopieres over til det nye brukerstedet. Etter at man har opprettet et nytt kopibrukersted på bakgrunn av et annet, er det viktig at man oppdaterer brukersted informasjonen. Dette kan gjøres ved å klikke på knappen Endre. Det er viktig at nytt brukerstednummer og brukerstednavn legges inn, samtidig som ansvarlig person med e-post må oppdateres. Dersom du har problemer med å opprette nye brukersteder, vennligst ta kontakt med oss!

4 Prosjekt administrasjon Legg til sikkerhetsdatablad Hvordan legge til et sikkerhetsdatablad på et prosjekt? Man kan legge til et Sikkerhetsdatablad på et prosjekt ved å søke i basen med alle registrerte Sikkerhetsdatablader. Steg 1: Klikk deg inn på det aktuelle brukerstedet du vil legge til sikkerhetsdatablader på. Øverst i høyre hjørne finnes tre grå knapper. Klikk på den nederste med påskriften Legg til sikkerhetsdatablad Steg 2: Man vil så få flere ulike kriterier man kan søke på. Velg en av disse, og let deg frem til det aktuelle Sikkerhetsdatabladet. Dersom du ikke får treff på aktuelle datablader, vennligst gjenta prosedyren ved å klikk på knappen Legg til Sikkerhetsdatablad og spesifiser ditt søk på nytt. Steg 3: Velg så ut hvilket Sikkerhetsdatablad som er ønsket på brukerstedet ved å krysse av i avkryssningsboksen ytterst til høyre for hvert Sikkerhetsdatablad. Man kan krysse av for flere dersom det er ønskelig. Etter å ha krysset av for riktige Sikkerhetsdatablad, klikker man på knappen Lagre nederst på siden. Dersom du har problemer med å legge til datablader, vennligst ta kontakt med oss!

5 Brukersted administrasjon Kopi av Sikkerhetsdatablader fra et prosjekt til et annet Hvordan kan Sikkerhetsdatablader kopieres fra et prosjekt til et annet? For å kopiere Sikkerhetsdatablader fra ett brukersted til et annet, går man inn på det brukerstadet man vil kopiere Sikkerhetsdatablader fra. Her vil man finne en knapp som heter Kopier prosjektets dokumentasjon, som vist i figuren. Klikk på denne! Merk her av for hvilke Sikkerhetsdatablader som skal kopieres til et annet prosjekt. Velg så hvilket prosjekt de utvalgte Sikkerhetsdatabladene skal flyttes til, og klikk på knappen Kopier nederst på siden. Sikkerhetsdatabladene vil da kopieres over til ønsket prosjekt. Dersom du har problemer med å kopiere Sikkerhetsdatablader fra et prosjekt til et annet, vennligst ta kontakt med oss!

6 Prosjekt administrasjon Kopi av sikkerhetsdatablader fra et prosjekt til en avdeling Hvordan kan HMS-datablader kopieres fra et prosjekt til en avdeling? For å kopiere sikkerhetsdatablader fra ett prosjekt til en avdeling, klikk først på det prosjektet man vil kopiere sikkerhetsdatabladet fra. Når man har kommet inn på ønsket prosjekt, vil man finne en knapp som heter Kopier prosjektets dokumentasjon, som vist i figur 1. Klikk på denne Merk her av for hvilke sikkerhetsdatablad som skal kopieres til avdelingen. Velg så hvilken avdeling de utvalgte sikkerhetsdatabladene skal flyttes til, og klikk på knappen Kopier nederst på siden. Sikkerhetsdatabladene vil da kopieres over til ønsket avdeling på prosjektet Dersom du har problemer med å kopiere Sikkerhetsdatablader fra et prosjekt til en avdeling, vennligst ta kontakt med oss!

7 Brukersted administrasjon Import av bedrift Hvordan kan et prosjekt få overlevert Sikkerhetsdatablader direkte fra en annen bedrift? Ved at bedriften man ønsker levert Sikkerhetsdatablader fra registrerer seg som bruker av BASS, kan de levere relevante Sikkerhetsdatablad til hvert enkelt prosjekt. For å sette bedriften i stand til å levere relevante Sikkerhetsdatablader, klikker man på knappen Importer bedrift som vist i figuren. Det er en forutsetning at bedriften er registrert som bruker av BASS for at prosjektet skal kunne motta Sikkerhetsdatablader. BASS - Bygg Bransjeforeningenes Stoffkartotek System

8 Brukersted administrasjon Import av bedrift Prisliste for bruk av BASS for tjenesteleverandører og underentreprenører: Årlig omsetning (siste rev. Regnskapsår) Pris NOK 0-10 mill NOK 0,- NOK mill NOK 2.500,- NOK mill NOK 4.500,- NOK mill NOK 7.000,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK mill NOK ,- NOK > 5000 mill NOK ,- Dersom du har problemer med registreringen, vennligst ta kontakt med oss! Dersom ønsket bedrift ikke har tegnet avtale om bruk av BASS, kan dette gjøres på Har du problemer med å importere bedrift, vennligst ta kontakt med oss.! BASS - Bygg Bransjeforeningenes Stoffkartotek System

9 Brukersted administrasjon Legg til egen avdeling Hvordan kan Sikkerhetsdatablad leveres fra egen avdeling?. Dersom man på prosjektet ønsker å motta Sikkerhetsdatablader fra egen avdeling, må avdelingen legges til prosjektet. Klikk på knappen Legg til egen avdeling og fyll ut feltene. Dersom avdelingen er en annen bruker i samme organisasjon, må denne brukeren importeres på hovedprosjektet. Søk deg frem til den riktige brukeren, og klikk på lagringssymbolet til høyre for den aktuelle brukeren. Figur 3 Når avdelingen nå skal legge inn de aktuelle Sikkerhetsdatabladene på prosjektet, klikker han seg inn på sin avdeling øverst i høyre firkant. Man kan også kopiere Sikkerhetsdatablader fra et annet prosjekt til den aktuelle avdelingen. Dersom du har problemer med å legge til egen avdeling, vennligst ta kontakt med oss!

10 Brukersted administrasjon Avslutning av prosjekt (Historisk arkiv) Hvordan kan man avslutte prosjektet? I 28 i Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften), bestillingsnummer 566, heter det bl.a at arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser. Opplysningene skal oppbevares i minst 60 år. For å ivareta denne forskriften er det viktig at alle avsluttede prosjekter overføres til Historisk arkiv. For å legge et prosjekt inn i Historisk arkiv, må man først klikke seg inn på det aktuelle prosjektet. Klikk så på knappen Endre Fyll inn dato under feltet for Prosjektets reelle sluttdato. Når denne dato kommer, vil prosjektet automatisk flyttes til Historisk arkiv. Man vil ikke lenger motta oppdateringer/revisjoner på sikkerhetsdatabladene, og man vil heller ikke ha mulighet til å gjøre endringer på prosjektet. Fyll derfor ikke ut feltet Prosjektets reelle sluttdato før prosjektet virkelig er avsluttet. Dersom du har problemer med å legge prosjektet i Historisk arkiv, vennligst ta kontakt med oss!

11 Brukersted administrasjon Revisjonsmeldinger Hvordan får man beskjed om nye revisjoner? I henhold til 4 i Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av Sikkerhetsdatablader skal produsent/importør/omsetter ajourføre opplysningene når det foreligger vesentlig ny kunnskap. Den oppdaterte utgaven skal påføres "Revisjon: (dato)", og leveres gratis til alle som har mottatt helsefarlig stoff i løpet av de foregående 12 måneder. Dersom produsent/importør leverer en ny revisjon av et sikkerhetsdatablad på et gitt produkt til BASS, vil alle brukere av det gitte produktet motta en revisjonsmelding på oppgitt e-post adresse. Sikkerhetsdatabladene vil automatisk bli oppdatert. Dersom man ikke ønsker å motta den nye revisjonen, kan man reversere oppdateringen ved å følge linken klikk her for mer informasjon i e-posten. From: hms.cobuilder.no Sent: 7. mai :52 To: Henning Kongsgård Subject: Nye revisjoner Sikkerhetsdatablader Det har kommet ny(e) revisjoner på et eller flere av databladene du har på prosjektet: Bergen Barnehage. Sikkerhetsdatabladene har automatisk blitt lagt til på prosjektet, og den gamle revisjonen satt innaktiv. Hvis du ønsker å angre dette, vennligst klikk på linken lengre ned i denne eposten. Sikkerhetsdatabladet Beckerplast Halvmatt 20 fra leverandøren Tikkurila A/S har kommet i en ny revisjon Sikkerhetsdatabladet Beckerplast Tak 3 fra leverandøren Tikkurila A/S har kommet i en ny revisjon Sikkerhetsdatabladet Binder fra leverandøren Tikkurila A/S har kommet i en ny revisjon Klikk her for mer informasjon Etter å ha klikket på knappen klikk her for mer informasjon i e-posten, vil man automatisk overføres til innloggingssiden. Etter å ha logget seg inn, klikker man seg inn på det respektive prosjektet under Brukersted administrasjon. Klikk så på knappen Revisjonsmeldinger. Her vil man kunne reversere en oppdatering, dersom man ikke ønsker å motta den nye revisjonen på prosjektet. Dersom du har problemer med revisjonsmeldinger, vennligst ta kontakt med oss!

12 Brukersted administrasjon Arkivering av Sikkerhetsdatablader på prosjekt Hvordan kan Sikkerhetsdatablader arkiveres på prosjektet? På et prosjekt som går over lengre tid, kan man arkivere Sikkerhetsdatabladene på de produktene som har vært i bruk på et tidligere stadie i byggeprosessen. På denne måten vil man kunne avgrense Stoffkartoteket til kun å inneholde de stoffene som faktisk er i bruk på prosjektet i dag. For å arkivere Sikkerhetsdatablader på er prosjekt klikker man seg inn på det aktuelle prosjektet via prosjekt administrasjon. Finn det aktuelle Sikkerhetsdatabladet som ønskes arkivert, og klikk på den gule Arkiveringssymbolet helt til høyre på linjen. Sikkerhetsdatabladet vil da få en status som Ikke aktiv på prosjektet. Det samme kan gjøres på Sikkerhetsdatabladene til en importert Bedrift/Underentreprenør dersom denne er ferdig på prosjektet. Klikke deg inn på aktuell Bedrift/Underentreprenør i firkanten øverst til høyre, og klikk på den gule Arkiveringssymbolet. For å få tilgang til de arkiverte Sikkerhetsdatabladene på prosjektet, må man merke av for dette i nedtrekksmenyen på prosjektet. Dersom man ønsker å gjøre et Sikkerhetsdatablad aktivt igjen, er det bare å klikke på den avkryssede Arkiveringsknappen til høyre på hver produktlinje. Dersom man vil hente frem et Sikkerhetsdatablad fra en importert Bedrift/Underentreprenør, må man klikke seg inn på den aktuelle Bedrift/Underentreprenør i firkanten øverst til høyre. Bruk nedtrekksmenyen til å finne frem til de arkiverte Sikkerhetsdatabladene, og aktiver de aktuelle Sikkerhetsdatabladene igjen. Dersom du har problemer med å arkivere Sikkerhetsdatablader på et prosjekt, vennligst ta kontakt med oss!

13 Dine Brukersteder Skriv ut sikkerhetsdatablad Hvordan kan Sikkerhetsdatabladene skrives ut? Stoffkartotekforskriften 9 sier at Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har lett adgang til stoffkartoteket med opplysninger om helsefarlige stoffer som de arbeider med eller kommer i kontakt med på annen måte. I tillegg skal de aktuelle data- og informasjonsblad være tilgjengelig på det enkelte arbeidssted. Dette kan gjøres ved å utstyre arbeidstaker med en perm som inneholder Sikkerhetsdatabladene til de produktene som finnes på prosjektet. For å skrive ut Sikkerhetsdatabladene på det aktuelle prosjektet klikker man på knappen Dine brukersteder i menyen til venstre. Klikk deg inn på Dine brukersteder i menyen til venstre. Finn så frem til det Brukerstedet du ønsker å hente ut Sikkerhetsdatablader fra, og klikk på dette. Merk av for hvilke sikkerhetsdatablader som ønskes skrevet ut. Dersom man vil skrive ut alt, kan man klikke på til høyre i overskriftskolonnen. Man kan også få laget en automatisk innholdsfortegnelse ved å merke av for dette nederst på siden. Klikk så på knappen Hent dokumentasjon. Figur 3 Dersom du har problemer, vennligst ta kontakt med oss! Merk av for hvordan Sikkerhetsdatabladene ønskes distribuert (print, fax eller mail). Man kan også ta ut kun innholdsfortegnelsen ved å klikke på linken øverst på siden. Klikk så på Hent dokumenter og Sikkerhetsdatabladene vil bli gjort tilgjengelige etter ønsket distribusjonsmåte.

14 Dine brukersteder Skriv ut nye sikkerhetsdatablader/revisjoner Hvordan kan nye sikkerhetsdatablader/revisjoner skrives ut, slik at permen kan oppdateres? Stoffkartotekforskriften 6 sier at Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige forhold o.l. som er vesentlige for å forebygge helseskader. I henhold til 4 i Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av sikkerhetsdatablad skal produsent/importør/omsetter ajourføre opplysningene når det foreligger vesentlig ny kunnskap. Den oppdaterte utgaven skal påføres "Revisjon: (dato)", og leveres gratis til alle som har mottatt helsefarlig stoff i løpet av de foregående 12 måneder. Sikkerhetsdatabladene vil automatisk bli oppdatert gjennom BASS, og alle brukersteder vil motta en revisjonsmelding når en nye revisjon foreligger. Det nye sikkerhetsdatabladet skal skrives ut og legges til i permen. Klikk deg inn på det aktuelle prosjektet under knappen Dine Brukersteder. For enkelt å finne ut hvilke nye revisjoner som er kommet etter forrige utskrift, kan man sortere sikkerhetsdatabladene etter når de ble registrert på prosjektet ved å klikke på knappen Dato reg. i overskriftsraden. Marker Sikkerhetsdatabladene med nyere dato enn sist utskriftsdato på innholdsfortegnelsen i permen, og skriv ut på vanlig måte. Etter at de nye Sikkerhetsdatabladenenå er skrevet ut, må man oppdatere innholdsfortegnelsen. Man må da gå tilbake til utgangspunktet, sortere Sikkerhetsdatabladene på samme måte som når man tok ut Sikkerhetsdatabladene første gang. Marker så alle Sikkerhetsdatabladene ved å klikke på til høyre i overskriftskolonnen. Marker så for innholdsfortegnelse nederst på siden. Figur 3 Istedenfor å skrive ut alle Sikkerhetsdatabladene på nytt, kan man velge å kun skrive ut innholdsfortegnelsen når man får opp kvitteringsbildet. Klikk på Her kan du se innholdsfortegnelsen øverst til venstre i bildet, og skriv ut denne. Dersom du har problemer med oppdatering av perm, vennligst ta kontakt med oss!

15 Dine Brukerstader Skriv ut etiketter Hvordan kan etiketter skrives ut? Kjemikalieforskriften 11 sier at Arbeidsgiver skal sørge for at beholdere og emballasje for farlige kjemikalier som blir fremstilt, pakket, brukt eller oppbevart i virksomheten er fullt forsvarlig merket på norsk med kjemikaliets navn, faresymbol og advarselssetninger. I Arbeidsmiljøloven 4-5 presiseres det at arbeidsgiver har en selvstendig plikt til å merke beholdere og emballasje for kjemiske stoffer. Når et kjemikalie er kommet inn i virksomheten, er det altså arbeidsgivers ansvar at merkingen er forsvarlig. Arbeidsgiver må sørge for at merkingen følger kjemikaliet dersom det overføres til annen emballasje eller beholder For å skrive ut etiketter på det aktuelle kjemikaliet, klikker man seg inn på det aktuelle Prosjektet under Dine brukersteder. Klikk deg inn på det aktuelle Prosjektet under Dine brukersteder i menyen til venstre. Finn så frem til det Produktet du ønsker å skrive ut etikett på. Klikk så på knappen Produktet. i raden for det aktuelle Merk av for hvilke av for hvilken størrelse du ønsker å ha på etiketten. Det er standardstørrelser på etiketter, og man kan kjøpe etiketter ved nærmeste kontorrekvisita forhandler. Dersom du har problemer med å skrive ut etiketter, vennligst ta kontakt med oss!

16 Dine Brukersteder Søk i Sikkerhetsdatablader Hvordan kan man søke i Sikkerhetsdatabladene knyttet til bedriften? Alle Sikkerhetsdatablader i BASS er registrert slik at man i prinsippet kan søke i alle punkter i databladet. I systemet har man gjort det mulig å søke i følgende; Faresymboler Risikosetninger Revisjonsdato Egen produkttype Produkttype Leverandør For å søke seg frem til Sikkerhetsdatabladet knyttet til Bedriften/Brukerstedet med spesifikke egenskaper, klikker man seg inn på det aktuelle prosjektet under Dine Brukersteder. Dersom man vil søke i bedriftens sikkerhetsdatablader velger man den øverste folderen under Dine Brukersteder. Øverst til høyre i bildet kan man velge; Vis alle Søk i tabell Søk i faresymbol Velg så hva man vil søke etter. Ved søk på faresymboler vil forklaring til faresymbolet komme opp dersom man holder markøren over de ulike symbolene. Dersom du har problemer med å søke i Sikkerhetsdatabladene, vennligst ta kontakt med oss!

17 Dine brukersteder Hvilke brukersteder har brukt ett spesifikt produkt? Hvordan kan man finne ut hvilke prosjekter som har brukt ett spesifikt produkt? For å kunne få en oversikt over hvilke prosjekter som har brukt et spesifikt produkt, klikker man seg inn på det aktuelle prosjektet under Dine brukersteder. Klikk deg inn på det aktuelle prosjektet under Dine brukersteder i menyen til venstre. Finn så frem til det produktet du ønsker å spore. Klikk så på knappen Brukt i brukersted i raden for det aktuelle produktet. Et eget vindu åpnes, hvor alle prosjekter som har benyttet det spesifikke produktet bli listet opp, sammen med prosjektansvarlig, prosjektets startdato og evt. sluttdato. Dersom du har problemer med å spore produkter, vennligst ta kontakt med oss!

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader Vi gir deg dokumentasjonen du trenger... FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader automatisk ved bestilling! Neumann gir deg muligheter... Som kunde av Neumann har du - fast kontaktperson med kompetanse

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Brukerveiledning for Underentreprenører som blir invitert på prosjekter

Brukerveiledning for Underentreprenører som blir invitert på prosjekter Brukerveiledning for Underentreprenører som blir invitert på prosjekter Innhold brukerveiledning: Legg til brukersted-id og brukere til prosjekt du blir invitert til Inviter bedrift Legg til produkt Fjern/arkiver

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning cobuilderpro APP

Brukerveiledning cobuilderpro APP Brukerveiledning cobuilderpro APP Appen lastes ned fra App Store for IPhone Bruk QR-koden over eller søk deg frem til cobuilderpro på din telefon, og installer cobuilderpro appen. Innhold Registrering

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Brukerveiledning cobuilderpro APP

Brukerveiledning cobuilderpro APP Brukerveiledning cobuilderpro APP Appen lastes ned fra App Store for IPhone Bruk QR-koden over eller søk deg frem til cobuilderpro på din telefon, og installer cobuilderpro appen. Innhold Registrering

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Innlogging. Innholdsfortegnelse

Innlogging. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innlogging... 1 Organisering av lokalene i ECOonline... 3 Opprett ny lokasjon... 3 Opprett ny lokasjon... 4 Opprett ny bruker... 5 Legge til produkter... 6 Jeg finner ikke kjemikaliet...

Detaljer

Innhold brukerveiledning:

Innhold brukerveiledning: Brukerveiledning Innhold brukerveiledning: Registrervirksomhet Opprett brukersted Inviter bedrift Legg til produkt Skriv ut Sikkerhetsdatablader Arbeidsinstruks Risiko- og substitusjonsvurdering Filter

Detaljer

Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Klikk her for å åpne søkeverktøyet. FaktaNet live! Hjelp Hovedmenyen. Klikk på denne knappen for å komme tilbake til hovedsiden. Dvs. den siden som viser antall nye/oppdaterte prosjekter siden siste oppdatering. Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Innhold brukerveiledning:

Innhold brukerveiledning: Brukerveiledning Innhold brukerveiledning: Opprett brukersted Legge til / rediger filter Inviter bedrift Legg til brukere Skriv ut Sikkerhetsdatablader Legg til produkt Produkttypesøk Fjern produkt Arkiver/Slett

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Arbeide med : Webjournal I FENISTRA Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Webjournal arbeide med 20020129.doc Innhold 1 Hensikt...

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Hvordan registrere kjemikalieeksponering i EcoOnline

Havforskningsinstituttet. Hvordan registrere kjemikalieeksponering i EcoOnline Versjon: 1.00 Opprettet: 15.01.2014 Skrevet av: MBM Godkjent av: KRR Gjelder fra: 17.01.2014 Ref.id.: KS&SMS.5.MAN- 04 Standard Sidenr: 1 av 7 Eksponering for kjemikalier kan gjøres på tre ulike måter:

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE

DOKUMENTASJON I NOBB. Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE DOKUMENTASJON I NOBB Ny plan- og bygningslov Nye krav til FDV-dokumentasjon Sikkerhetsdatablad Byggtjeneste ARCHIVE Oslo 26.03.2010 Ny lov og nye krav Ny plan- og bygningslov kommer 1. juli 2010 Avslutning

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Innhold brukerveiledning:

Innhold brukerveiledning: Brukerveiledning Innhold brukerveiledning: Opprett brukersted Legge til / rediger filter Inviter bedrift Legg til brukere Skriv ut Sikkerhetsdatablader Legg til produkt Arbeidsinstruks Risiko- og substitusjonsvurdering

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet.

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet. Innhold A: Hovedmenyer... 2 A1: Brukersteder... 2 Opprett Brukersted... 2 A1:1 Info... 3 Rediger Brukersted... 4 Endre Brukersted Bilde... 4 Opprett under-brukersted... 4 A1:2 Produkter... 5 Legg til Produkt...

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukerveiledning cobuilderpro APP

Brukerveiledning cobuilderpro APP Brukerveiledning cobuilderpro APP Appen lastes ned fra Google Play for Android Bruk QR-kode over eller søk deg frem til cobuilderpro på din telefon, og installer cobuilderpro appen. Innhold Registrering

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden.

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. BRUKERVEILEDNING MIN IDRETT (www.minidrett.no) 1. Logg inn Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. Legg inn mailadressen din.

Detaljer

Brukerveiledning cobuilderpro APP

Brukerveiledning cobuilderpro APP Brukerveiledning cobuilderpro APP Appen lastes ned fra Google Play for Android Bruk QR-kode over eller søk deg frem til cobuilderpro på din telefon, og installer cobuilderpro appen. Innhold Registrering

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer