Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL"

Transkript

1 Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk Dokumenter og arkiv Administrasjon (kun for Administratorer) Min side Sidekart Hjelp Kontakt oss Passordhåndtering

2 Ordforklaring: Buntnr: BNr: Egenreferanse: Avst.dato: Oppgjørsdato: Ant. Kortnr: Kjøpsdato: Type: T.ref: Aut.ref: Sammensatt av brukerstedsnummer og sesjonsnummer (3 siffer) for å identifisere utbetaling av avstemminger Brukerstedsnummer- brukerstedets id nummer. Kan være bax-nr eller annet nummer. Dette er en valgfri informasjon som kan tillegges brukerstedet. For eksempel et definert nummer/tekst per brukersted. Dato for avstemming av terminal (Gjelder kun BankAxept) Dato for når oppgjørene utbetales til konto. Beskriver antallet transaksjoner i den enkelte oppgjørsbunt. Siste fire siffer av kortnummer på kortet som er benyttet. Dato kjøpet er utført. Om det er benyttet Visa/MasterCard eller Bankkort. Transaksjonsreferanse Referanse definert av brukerstedet for identifikasjon av enkelttransaksjoner. Autorisasjonsreferanse- alle godkjente online transaksjoner har en autorisasjonskode.! Angir om en transaksjon er avvist eller ikke. I=I- Utfyllende transaksjonsdetaljer for den enkelte korttransaksjon 2

3 Logg inn Gå til og logg inn med brukernavn og passord mottatt fra Nordea. Generelt om portalen Portalen er satt opp ved bruk av arkfaner som er tilgjengelige til enhver tid for brukerne. Brukerstedsportalen består av seks arkfaner. Hjem (forside) Produkter Søk Statistikk Dokumenter og arkiv Admin (administrativ fane kun for brukerstedets administrator) I tillegg vil man til enhver tid ha tilgang til følgende lenker Sidekart Min side Kontakt oss Hjelp Det er mulig å angi ønsket språk for Brukerstedsportalen. Tilgjengelige språk er: Norsk Svenska Dansk Suomi English Polski Eesti Latviesu Lietuviu 3

4 Dette er en brukerveiledning for hvordan Brukerstedsportalen kan benyttes for ditt brukersted. Brukeren kan lese om de produkter og tjenester Nordea tilbyr innenfor Kortinnløsning samt oppdaterte nyheter og driftsmeldinger. Det er mulig å søke etter buntoppgjør, spesifikke transaksjoner, notaforespørsler og chargebacks(reklamasjoner) samt oppgjørsrapporter og statistikk. For alle brukere som benytter seg av Brukerstedsportalen vil informasjon om brukersted(er) og navn på bruker fremkomme i brukerlinjalen i underkant av arkfanene. Hjem (forside) Ved logg inn vil dette være den første siden en bruker presenteres for. Forsiden viser en oversikt over oppgjør Nordea har utbetalt til brukersted/hierarki de siste 7 dagene og 7 dager frem i tid. Oppgjørene i perioden presenteres som en totalsum i tillegg til at summen skilles på korttypene Bankkort, Visa og MasterCard. Oppgjørene vises også grafisk. Nordea legger ut relevante nyheter og driftsmeldinger i nyhetsdelen til venstre på forsiden. Driftsmeldinger vill etter hvert vises i «Brukerlinjalen». Brukerlinjalen er som tidligere nevnt den fargede linjen som viser navn på brukersted, samt innlogget bruker. 4

5 Produkter Under fanen Produkter har alle brukere tilgang til generell informasjon om de produkter Nordea tilbyr. Kortinnløsning over disk fysiske kjøp utført over disk hos brukerstedet. Chip og PIN benyttes. Kortinnløsning Internett - betalingstjeneste for varesalg via brukerstedets Internettside(r). Varekjøpet gjennomføres ved at kunden legger inn nødvendige kortopplysninger samt benytter påkrevet sikkerhetsinformasjon for varekjøp på nett. Kortinnløsning Post/telefonordre - betalingstjeneste for brukerstedet til å ta imot kortbetalinger via post -og telefonordre. Dette skjer ved at kunden oppgir kundeog kortinformasjon til brukerstedet som benytter denne informasjonen inn mot sitt betalingssystem. Krav om bruk av PCI sertifisert ipsp/netterminal leverandør. Automat betaling utføres ved at kunden benytter sitt kort i en parkeringsautomat, billettautomat etc. (med eller uten PIN) Sikkerhetsstandarder 3D Secure er en godkjent sikkerhetsløsning som benyttes av VISA og MasterCard for å identifisere kortholder ved kjøp over Internett. Dette gjøres ved at kunden benytter sitt betalingskort og Bank ID(Sikkerhetskort). Payment Card Industry Data Security Standard PCI DSS - beskriver kravene som et foretak som overfører, behandler eller oppbevarer kortdata, må følge. Hvilke krav/tiltak de ulike foretak må gjennomføre bestemmes av type løsning og volumet på antall korttransaksjoner. Europay, Mastercard og Visa (EMV) Chip & PIN: EMV er en internasjonal kortstandard for betaling i butikk og automat. Under fanen Produkt vil du som bruker av Brukerstedsportalen få informasjon om standardpriser samt oversikt over terminalleverandører som kan kontaktes. 5

6 Søk Søk i bunter: Brukeren kan avgrense et søk ved hjelp av flere valg. Normalt utføres dette ved å søke per brukersted. Skriv for eksempel inn Brukerstedsnummer inn i feltet «søk direkte på brukersted» og klikk «Søk». For å få en total oversikt over de brukersteder som ligger under et foretak kan bruker skrive inn foretakets navn i feltet «Nr/navn/Egenref» og klikke «Finn brukersteder». Bruker kan velge et eller flere brukersteder over fra venstre til høyre i filteret under, og klikke «Søk». For å avgrense søket ytterligere kan bruker legge inn til og fra dato (oppgjørsdato). Det er også mulig å søke direkte på et kjent buntnummer ved å legge dette inn i «buntnummerfeltet» samt angi korrekt tidsintervall. Det vill alltid være én bunt for Bankkort og én bunt for Visa og Mastercard per avstemming. 6

7 I søkeresultatet nederst i bildet er det mulig å åpne den enkelte bunt for å se transaksjonene i denne bunten. Dette gjøres ved å trykke på buntnummeret i listen for den bunten man ønsker å se nærmere på. Søkeresultatet kan eksporteres i Excel, Xml eller CSV format. 7

8 Dersom det ikke står noe i søkefeltet, og det ikke er valgt noe i filteret, vil søket bli utført for alle tilgjengelige brukersteder. Søk i transaksjoner: Transaksjonssøket er basert på samme prinsipp som buntsøket. Bruker avgrenser søket etter valg av brukersted og tidsintervall. I tillegg er det spesifikke søkefelt som gjør det enkelt å finne en transaksjon. Kortnummer: De fire siste sifrene i kortnummeret. Beløp: Beløpet på varen/tjenesten som er kjøpt Finansiell melding: Viser alle kjøpstransaksjoner. Avvist transaksjon: Benyttes for å presentere alle avviste transaksjoner i en periode. Årsaken til at en transaksjon kan avvises er at den kan være for gammel eller at brukerstedet har avsluttet sin avtale med Nordea. Tilbakeførsel: Benyttes for å presentere alle tilbakeførsler som er utført i perioden mot brukerstedets konto. Reklamasjon(chargeback): Kjøp der kortholder ikke vedkjenner seg kjøpet og brukerstedet ikke har nok dokumentasjon til å bevise at det er foretatt et gyldig kjøp. Brukerstedet mottar i første omgang en notaforespørsel der det etterspørres dokumentasjon for kortkjøpet. Formidles ikke denne dokumentasjonen eller kjøpet ansees som ugyldig vil brukerstedet belastes tilsvarende beløp. 8

9 Avhengig av hvilke avgrensninger man har gjort, får man her opp en liste med transaksjoner, samt informasjon om disse. Ved å klikke på buntnummeret for en gitt transaksjon får brukeren tilgang til alle de tilhørende transaksjonene for den bunten man trykket på. 9

10 10

11 Notaforespørsler: Notaforespørsler benyttes i situasjoner der kortholder ber om kopi av et kortkjøp. Brukersted plikter å kunne levere kopi av alle kvitteringer for kortkjøp i 18 måneder. Notadato: Dato for når notaen er generert hos Visa eller MasterCard systemene. Kjøpsdato: Dato for når kortkjøpet ble utført. 11

12 Søk i brukersteder: Arkfanen Søk i brukersteder viser den informasjon som er registrert per brukersted, som for eksempel juridiske opplysninger, oppgjørs- og belastningskonti, kontaktperson og egenreferanse. Dersom brukerstedet/brukeren ønsker å endre denne informasjonen kan forespørsel sendes til Nordea via linken Endringsmelding. Endringen vil da bli behandlet av Nordea Brukerstedsservice. Brukerstedets administrator kan i tillegg se hvilke brukere som har tilgang til de ulike brukerstedene og endre dette via linken Se brukere. 12

13 13

14 Statistikk Statistikk-verktøyet i Brukerstedsportalen er delt i en fane for omsetning og en annen for avgifter. Statistikken kan presenteres akkumulert per dag, måned eller år. For hvert intervall er det mulig å se omsetningen fordelt på BankAxept, MasterCard og Visa, samt totalsummen av disse. Fanen "statistikk" kan også vises grafisk basert på omsetningen for valgt periode. Denne grafen presenteres når perioden for søkeresultatet er utover en dag. Grafen vil bortfalle hvis brukeren ønsker å se statistikk for flere valuta samtidig. Søkeresultatet kan eksporteres til Excel og/eller til en utskriftsvennlig side(print). 14

15 I tillegg til statistikk for omsetning kan også statistikk for avgifter presenteres. Avgiftene kan vises per dag, måned, kvartal eller år. Velg aktuell valuta brukeren ønsker å få presentert. Avgifter presenteres for BankAxept, Visa og MasterCard samt evt. andre relevante avgifter. 15

16 Dokumenter og arkiv Dokumenter og arkiv er fordelt i tre kategorier. Oppgjørsrapporter/Faktura Meldinger/Oppgjørsinformasjon per dag Nyhetsarkiv Oppgjørsrapporter/Faktura: Brukeren kan hente frem oppgjørsrapporter/faktura for valgt brukersted. Arkivet lagrer disse i inntil 3 år. Nye oppgjørsrapporter tilgjengelig gjøres i Brukerstedsportalen hver måned og bruker kan velge mellom følgende formater: XML CSV PDF Oppgjørsrapportene viser antall transaksjoner håndtert av Nordea i perioden fordelt på Visa, MasterCard og BankAxept samt avgifter. 16

17 Oppgjørsinformasjon per dag: Dersom brukerstedet har valgt å få oppgjørsinformasjon per dag vil de motta melding om dette her. Nyheter: Nyhetsarkivet viser alle nyheter som er publisert i Brukerstedsportalen. 17

18 Administrasjon (kun for Administratorer) Under arkfanen administrasjon vil brukerstedets administrator ha mulighet for å få en oversikt over alle brukere og brukersteder han/hun administrerer. Administrator har også mulighet til å opprette en ny bruker og tildele rettigheter til brukersteder. Oversikt alle brukere En administrator har rettigheter til alle brukersteder i et hierarki. I «oversikt alle brukere» kan administratoren søke per brukersted eller per bruker og få en oversikt over tilgang og status på brukerne. Dersom en bruker deaktiveres medfører dette at alle tilganger som brukeren har til brukersteder fjernes. Status til brukere kan aktiveres og endres via denne siden. En bruker vil aldri kunne slettes helt, da dette kan føre til at data ødelegges. Ved å trykke på konvoluttikonet til høyre i tabellen er det mulig å sende ut en ny registrerings e-post til brukeren. 18

19 Min side "Min side" inneholder informasjon som er registrert for brukeren. Brukeren kan endre deler av denne informasjonen, men brukernavn(e-post adresse) er ikke mulig å endre. Passord, fornavn, etternavn, mobil og landtilhørighet er mulig å endre. For en administrator vil brukeren også kunne se andre brukere som tilhører de ulike brukerstedene ved å følge linken i tabellen. (For å foreta endringer må administrator gå inn via Administrasjons -fanen). Ved å trykke på brukerstedsnummeret til et brukersted i tabellen vil man få opp detaljert informasjon om det valgte stedet. 19

20 Sidekart Gir en oversikt over portalen med linker til de ulike sidene. Hjelp Via linken hjelp får man tilgang til informasjon både om selve portalen og om Nordea sine produkter. Følgende sider er tilgjengelige: Faghjelp Generell informasjon om kortinnløsning og fordeler ved produktet. Informasjon om terminaler. Historikk Kort informasjon om kortinnløsningsproduktet og Nordea. Ofte stilte spørsmål En oversikt over de spørsmålene som ofte stilles samt svar på disse. Online hjelp En elektronisk versjon av denne brukermanualen Ordliste Forklaring av termer og uttrykk Kontakt oss Via linken Kontakt oss får brukeren fram informasjon om hvordan kontakte Nordea. Brukeren har også tilgang til et kontaktskjema som kan brukes til å sende inn spørsmål. 20

21 Passordhåndtering Ved opprettelse av bruker Når en administrator oppretter en bruker første gang vil det automatisk genereres en registrerings e-post til den nye brukerens e-post adresse. Ny bruker registrerer sin tilgang til Brukerstedsportalen ved å fylle ut og bekrefte denne eposten for deretter å logge inn. Brukeren er ansvarlig for å endre passord hver måned. Dersom ikke dette utføres vil brukeren bli bedt om å endre passord før Brukerstedsportalen kan benyttes videre. Bytte passord Dersom man ønsker å bytte passord i andre situasjoner enn der man er pålagt, kan det dette gjøres ved å gå til Min side endre passord. Man får da opp skjermbildet som er vist ovenfor. Ved glemt passord Dersom en bruker glemmer passordet sitt kan han/hun få tilsendt ett nytt. Dette gjøres ved å følge linken glemt passord på innloggingssiden av portalen. Brukeren fyller deretter ut brukernavnet sitt og får passord tilsendt på det mobilnummeret som er registrert i profilen til brukeren. Ved deaktivering/aktivering av bruker Når en bruker av ulike grunner blir deaktivert vil passordet nullstilles brukeren vil ikke lenger ha tilgang til Brukerstedsportalen. En e-post sendes den aktuelle brukeren med informasjon om dette. Dersom brukeren skal aktiveres vil et nytt passord tilsendes brukeren per sms, og en mail vil bli sendt om at brukeren igjen er aktivert. 21

22 Ved inntasting av feil brukernavn og passord mer enn 3 ganger Dersom en bruker taster inn feil brukernavn/passord tre ganger eller mer i portalen, vil han/hun bli midlertidig stengt ute av portalen i 5 minutter før bruker igjen kan prøve på nytt. 22

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer