Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1"

Transkript

1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47

2 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere seg og benytte seg av MinID. - Å hjelpe innbyggere med å bestille midlertidige passord. - Å hjelpe innbyggere med de enkleste problemstillingene (nettleser innstillinger). Versjon 5. mai 2009 Side 2 av 47

3 Innholdsfortegnelse - Registrering av ny bruker. o Registrering del 1 av 5 o Registrering del 2 av 5 o Registrering del 3 av 5 o Registrering del 4 av 5 o Registrering del 5 av 5 - Eksisterende bruker o Eksisterende bruker del 1 av 2 o Eksisterende bruker del 2 av 2, PIN-koder, ikke registrert mobilnummer o Eksisterende bruker del 2 av 2, Engangskode til mobil o Eksisterende bruker del 2 av 2, PIN-koder, registrert mobilnummer - Glemt passord o Glemt passord del 1 av 3 o Glemt passord del 2 av 3 o Glemt passord del 3 av 3 - Endring av Internett innstillinger o Informasjonskapsler og midlertidige internett-filer o Sikkerhet o Personvern - Endring av skriftstørrelse - Sperre PIN-koder - Bestille PIN-koder Versjon 5. mai 2009 Side 3 av 47

4 Registrering av ny bruker. Dersom du ikke har benyttet deg av MinID tidligere, er du nødt til å registrere deg som ny bruker i MinID påloggingssystem. For å registrere deg som ny bruker trenger du følgende; - Et gyldig fødselsnummer eller D-nummer - PIN-koder til MinID Registrering del 1 av 5. Når du skal registrere deg som ny bruker trykker på linken Registrer deg her på høyre side av MinID påloggingsvinduet. Slik ser innloggingsbildet ut. Når du trykker på Registrer deg her vil du få opp et nytt skjermbilde. Versjon 5. mai 2009 Side 4 av 47

5 Registrering del 2 av 5. Etter du har trykket på Registrer deg her, får du opp et nytt skjermbilde hvor du skal taste inn fødselsnummeret i inntastingsfeltet. Når du har tastet inn fødselsnummeret skal du trykke på Neste, du vil da få opp et nytt skjermbilde. Versjon 5. mai 2009 Side 5 av 47

6 Registrering del 3 av 5. Etter du har trykket på neste, får du opp et nytt skjermbilde. Her skal du taste inn PIN-kodene. Du blir bedt om å oppgi to(2) spesifikke PIN-koder fra et datert PIN-kode ark. Kontroller at utskriftsdatoen på PIN-kode arket samsvarer med datoen det blir spurt om. Versjon 5. mai 2009 Side 6 av 47

7 Dersom datoen på skjermbildet stemmer overens med utskriftsdatoen på PIN-kode arket taster du inn de spesifiserte PIN-kodene i sine respektive inntastingsfelt. Når du har tastet inn de to PIN-kodene i sine respektive felt skal du trykke på knappen Neste. Versjon 5. mai 2009 Side 7 av 47

8 Du vil nå få opp et nytt skjermbilde. Versjon 5. mai 2009 Side 8 av 47

9 Registrering del 4 av 5. Etter du har trykket på Neste får du opp et nytt skjermbilde hvor du skal taste inn ditt selvvalgte passord, din e-post adresse og ditt mobilnummer. Du først inn ditt selvvalgte passord, og gjentar det. Det selvvalgte passordet må bestå av en kombinasjon av bokstaver og tall, det må være minimum åtte(8) tegn langt og maksimum seksten(16) tegn langt. Du kan ikke benytte deg av bokstavene æøå eller andre spesialtegn. Versjon 5. mai 2009 Side 9 av 47

10 Når du har tastet inn ditt selvvalgte passord, skal du taste inn e-post adressen din og/eller mobilnummeret ditt. Du må taste inn et av valgene. Dersom du ønsker å motta engangkoder til innlogging på din mobiltelefon, må du krysse av for at du ønsker dette. Versjon 5. mai 2009 Side 10 av 47

11 Når du har fylt inn alle feltene så trykker på du knappen Neste Du vil nå komme til et nytt skjermbilde. Versjon 5. mai 2009 Side 11 av 47

12 Registrering del 5 av 5. Etter å ha trykket Neste får du opp et nytt skjermbilde. Her skal du kontrollere om informasjonen du gav opp i forrige steg er korrekt. Dersom denne informasjonen stemmer trykker du på Fullfør, dersom den er feil trykker du på Endre Versjon 5. mai 2009 Side 12 av 47

13 Versjon 5. mai 2009 Side 13 av 47

14 Eksisterende Bruker Dersom du har registrert deg tidligere på MinID skal du logge deg inn på normal måte. For å logge deg inn trenger du følgende; - Et gyldig fødselsnummer - Et passord på mellom 8 og 16 tegn - PIN-kodene eller en engangskode som blir tilsendt på mobilen din (dersom du under registreringsprosessen krysset av for at du ønsket dette) Eksisterende bruker del 1 av 2. Tast inn ditt fødselsnummer og ditt passord i de respektive feltene. Og deretter trykk på Neste Du vil nå få opp et nytt skjermbilde. Versjon 5. mai 2009 Side 14 av 47

15 Eksisterende bruker del 2 av 2 PIN-koder (ikke registrert mobil) Dersom du ikke har registrert mobiltelefonen din på MinID, vil du få opp dette skjermbildet når du trykker på Neste. Her skal du taste inn en spesifisert PIN-kode. Kontroller om utskiftsdatoen på PIN-kode arket stemmer med datoen systemet ber om. Når du har tastet inn PIN-koden kan du velge mellom å trykke Fullfør, som fører til at du er innlogget på MinID, eller Fullfør Registrer mobilnummer som sender deg videre til en ny side. Versjon 5. mai 2009 Side 15 av 47

16 Versjon 5. mai 2009 Side 16 av 47

17 Dersom du trykket på Fullfør Register mobilnr. vil du få opp denne siden. Her skal du taste inn ditt mobilnummer og, dersom du ønsker engangskoder til mobilen din neste gang du logger inn, krysse av for at du ønsker engangskoder. Når du har tastet inn mobilnummeret ditt, og eventuelt krysset av for engangskoder, trykker du på Neste. Du vil da være innlogget på MinID. Versjon 5. mai 2009 Side 17 av 47

18 Eksisterende bruker del 2 av 2 - Engangskode. Dersom du har registrert mobiltelefonen din, vil du etter å ha trykket Neste, få opp et nytt skjermbilde, her skal du taste inn en engangskode som blir sendt til din mobiltelefon. Når du har tastet inn engangskoden trykker du Neste, og du vil være logget inn på MinID. Dersom du ikke har fått en engangskode så kan du trykke på knappen Bruk PIN_KODE. Versjon 5. mai 2009 Side 18 av 47

19 Dersom du trykker på knappen Bruk PIN_KODE, vil du få opp et nytt skjermbilde. Eksisterende bruker del 2 av 2 PIN-kode (registrert mobil) Etter å ha trykket på Bruk PIN_KODE får du opp dette skjermbildet. Her skal du taste inn en spesifisert PIN-kode. Kontroller om utskiftsdatoen på PIN-kode arket stemmer med datoen systemet ber om. Versjon 5. mai 2009 Side 19 av 47

20 Når du har tastet inn PIN-koden, skal du trykke på Fullfør. Du vil da være innlogget på MinID. Versjon 5. mai 2009 Side 20 av 47

21 Glemt Passord Dersom du har registrert deg på MinID tidligere, men har glemt passordet, kan du få tilsendt et midlertidig passord på enten e-post eller SMS. For å bestille et midlertidig passord trenger du følgende; - Et gyldig personnummer. - Registrert enten e-post adressen din eller mobiltelefonnummeret ditt. - PIN-koder til MinID. Glemt passord del 1 av 3 Har du glemt passordet ditt, kan du bestille et nytt et ved å taste inn personnummeret ditt, og trykke på Glemt passord. Du vil da få opp et nytt skjermbilde. Versjon 5. mai 2009 Side 21 av 47

22 Glemt passord del 2 av 3 I dette skjermbildet skal du først taste inn en spesifisert PIN-kode. Pass på at utskriftsdatoen på PINkode arket samsvarer med datoen systemet spør om. Når du har tastet inn PIN-koden, skal du velge hvor du vil motta det midlertidige passordet, og skrive inn en CAPTCHA kode. Denne koden består kun av små bokstaver. Versjon 5. mai 2009 Side 22 av 47

23 Når du har tastet inn CAPTCHA koden og valgt hvor du vil motta det midlertidige passordet trykker du på Neste. Versjon 5. mai 2009 Side 23 av 47

24 Du vil nå komme til et nytt skjermbilde. Versjon 5. mai 2009 Side 24 av 47

25 Glemt passord del 3 av 3. Etter du har trykt neste vil du få opp dette vinduet. Her skal du taste inn en PIN-kode, og det midlertidige passordet du skal ha mottatt på enten E-post eller SMS. Kontroller at utskifts datoen på PIN-kode arket stemmer overens med datoen systemet ber om. Deretter skal du taste inn ditt selvvalgte passord. Dette må bestå av minimum 8 tegn, maksimum 16. Det må være en kombinasjon av bokstaver og tall, og du kan ikke benytte tegn som æøå eller andre spesialtegn. Versjon 5. mai 2009 Side 25 av 47

26 Når du har fylt inn alle feltene skal du trykke Neste. Dersom du ikke har mottatt et midlertidig passord trykker du på Bestill nytt midlertidig passord Du vil nå komme til en kvitteringsside. Trykk på Neste for å komme inn på MinID. Versjon 5. mai 2009 Side 26 av 47

27 Versjon 5. mai 2009 Side 27 av 47

28 Endring av internett innstillinger Enkelte innloggingsproblem skyldes at innstillingene i nettleseren din er feil. Å forandre innstillinger i nettleseren er en relativt enkel sak, følg disse instruksjonene og du vil komme inn på MinID. Trykk på knappen Verktøy oppe i høyre hjørne. Deretter trykker du på Alternativer for Internett Versjon 5. mai 2009 Side 28 av 47

29 Informasjonskapsler og midlertidige internett-filer Du vil nå få opp et nytt skjermbilde. Her skal du først slette midlertidige internettfiler og informasjonskapsler. Trykk da på knappen Slett som ligger under Leserlogg Versjon 5. mai 2009 Side 29 av 47

30 Du får da opp et nytt skjermbilde hvor du kan velge hva du skal slette. Først trykker du på Slett filer Og så trykker du på Ja på spørsmålet om du er sikker på om du vil slette midlertidige internett-filer. Versjon 5. mai 2009 Side 30 av 47

31 Deretter skal du slette informasjonskapsler, da trykker du på Slett informasjonskapsler Så skal du trykke Ja på spørsmålet om du ønsker å slette informasjonskapslene. Versjon 5. mai 2009 Side 31 av 47

32 Sikkerhet Så skal du gå inn på kategorien Sikkerhet, denne finner du på toppen av skjermbildet. Du vil da få opp et nytt skjermbilde. Kontroller at sikkerhetsnivået står på Middels høy. Versjon 5. mai 2009 Side 32 av 47

33 Dersom det står at sikkerhetsnivået er egendefinert må du endre dette til standardinnstillinger. Trykk da på knappen Standardnivå. Versjon 5. mai 2009 Side 33 av 47

34 Personvern Deretter skal du inn på Personvern som ligger på toppen av skjermbildet Du får da opp et nytt skjermbilde. Versjon 5. mai 2009 Side 34 av 47

35 Her skal du sørge for at glidebryteren til venstre står på Lav. Versjon 5. mai 2009 Side 35 av 47

36 Når du er ferdig skal du avslutte med å trykke Bruk og så OK Versjon 5. mai 2009 Side 36 av 47

37 Endring av skriftstørrelse Dersom du ikke finner knappene Neste og Glemt passord, er du nødt til å endre tekststørrelsen på nettleseren din. Dette kan du gjøre ved å trykke på knappen Side som er oppe til høyre på nettleseren. Deretter skal du trykke på Tekststørrelse Versjon 5. mai 2009 Side 37 av 47

38 Inne på kategorien Tekststørrelse skal du velge Mellomstor Når du har valgt tekststørrelse Mellomstor så vil knappene Glemt passord og Neste vises. Versjon 5. mai 2009 Side 38 av 47

39 Sperre PIN-koder For å sperre PIN-kodene sine fra videre bruk, må en trykke på linken Sperr PIN-koder Versjon 5. mai 2009 Side 39 av 47

40 Du vil da få opp et nytt vindu hvor du skal taste inn fødselsnummeret ditt og en CAPTCHA kode (piktogram) som består av 5 små bokstaver. Versjon 5. mai 2009 Side 40 av 47

41 Deretter skal du trykke på tasten Sperr koder Du vil nå få en kvitteringsside som bekrefter at du har sperret PIN-kodene. Versjon 5. mai 2009 Side 41 av 47

42 Bestille PIN-koder Dersom du vil bestille PIN-koder skal du trykke på linken Bestill PIN-koder som er på høyre side. Versjon 5. mai 2009 Side 42 av 47

43 Versjon 5. mai 2009 Side 43 av 47

44 Du vil da få opp et nytt skjermbilde. Her skal du trykke på linken Bestill PIN-koder Du får da opp bestillingsvinduet. Her skal du taste inn fødselsnummeret ditt. Versjon 5. mai 2009 Side 44 av 47

45 Deretter må du trykke på knappen Bestill Versjon 5. mai 2009 Side 45 av 47

46 Når du har trykket på Bestill får du opp en kvitteringsside. Versjon 5. mai 2009 Side 46 av 47

47 Du har nå bestilt PIN-kodene, og de vil ankomme din folkeregistrerte adresse om 1-3 virkedager. Versjon 5. mai 2009 Side 47 av 47

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Veiledning til opprettelse av eget passord for sikker netthandel 2 alternative metoder for opprettelse av eget passord

Veiledning til opprettelse av eget passord for sikker netthandel 2 alternative metoder for opprettelse av eget passord 1 Veiledning til opprettelse av eget passord for sikker netthandel Når du skal handle med kort fra Danske bank i butikker merket med Verified by Visa eller MasterCard SecureCode, må du etter den 23. mars

Detaljer

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Klikk på problemstillingene nedenfor for å komme til svaret INNHOLDSFORTEGNELSE Hvordan logger jeg meg på Min side første gang?... 1 Hvordan setter

Detaljer

Tilbakestill nettleser

Tilbakestill nettleser Tilbakestill nettleser Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din nettleser. Midlertidige filer er filer som lagres hver gang du besøker

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual. VPN tilgang til Norsk Helsenett

Brukermanual. VPN tilgang til Norsk Helsenett Brukermanual VPN tilgang til Norsk Helsenett Utgitt av Daniel Nygård Dato: 28.10.2010 Forord Dette dokumentet er en brukermanual og beskriver hvordan en får tilgang til Norsk Helsenett og Helseregister.no

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

Instruktørportalen - dokumentasjon

Instruktørportalen - dokumentasjon Instruktørportalen - dokumentasjon Forberedelser / ta i bruk portalen: Etter bestilling av instruktørportalen mottas en epost fra ibooking med senterets egen link til portalen, brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer