Brukermanual. Betalingsterminal ict2xx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. Betalingsterminal ict2xx"

Transkript

1 Brukermanual Betalingsterminal ict2xx

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 4 Innhold... 5 Innhold i leveransen... 5 Terminalen ict2xx... 6 Tilkoblinger... 6 Tastaturet... 7 Installasjon og montering... 8 Kvitteringsruller... 8 Montering av ny kvitteringsrull... 8 Bestilling... 8 Grunnleggende funksjoner... 9 Slå av og på terminalen... 9 Justere kontrasten (kun svart-hvitt display)... 9 Lesing av kort Magnetkort Chipkort Kontaktløse betalingsmidler Funksjoner Menyvalg i Display Passord beskyttede menyvalg Meny Mynt applikasjonsmeny Utfør transaksjon Kvitteringskopi Offline rapport Send offline Rapporter Brukerhåndtering System Avanserte innstillinger Support Spesielle scenarioer Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 2 av 40

3 Fallback til magnetstripe Offline kjøp Kvitteringseksempel Kjøpskvittering Annullering /reverseringskvittering Rapporteksempler Transaksjonsliste Brukerrapport alle brukere Omsetningsrapport Notater Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 3 av 40

4 Introduksjon Vi gratulerer med valget av PayEx som leverandør av betalingsløsning. Vi håper og tror at du blir fornøyd med din nye betalingsterminal ict2xx og at den gir mye verdi til din bedrift i lang tid fremover. Les denne brukermanualen nøye og ha den alltid nær for å få mest mulig verdi ut av din betalingsterminal.denne brukermanualen gjelder for applikasjonsversjon 2.04b og nyere. Teknisk support er tilgjengelig mandag-fredag 08:00 19:00 og lørdager 10:00 16:00 på telefon eller via E-post Vennlig hilsen, PayEx POS-team Advarsel! Dette symbolet indikerer en advarsel eller en viktig melding. Tips! Dette symbolet presenterer et tips eller en anbefaling fra PayEx. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 4 av 40

5 Innhold Innhold i leveransen Kontroller at leveransen fra PayEx inneholder følgende: Betalingsterminal ict2xx Strømforsyning Kommunikasjonskabel («Magic Box») 2 ekstra kvitteringsruller Brukermanual Advarsel! Strømforsyningen som leveres sammen med utstyret er spesielt tilpasset PayEx betalingsterminaler. Ikke bruk andre strømforsyninger med påfallende like egenskaper, skader kan oppstå. Tips! Spar esken. Den må alltid brukes når betalingsterminalen skal transporteres. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 5 av 40

6 Terminalen ict2xx Spesifikasjoner Vekt (uten papirrull) Dimensjoner (L x B x H) Nett 325 til 350 gram 185 x 83 x 63 mm VAC/50-60 Hz Klasse II utstyr Tilkoblinger På baksiden av terminalen under det øverste lokket finnes følgende tilkoblingsmuligheter: Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 6 av 40

7 Tastaturet 1) Navigasjonstaster for navigering i menyer 2) Funksjonstast (F) 3) Stopptast (X) 4) Korrigeringstast (<) 5) OK-tast (O) brukes for å bekrefte inntasting 6) Punktumtast Noen terminaltyper har MENU istedenfor F, samt skrift på fargetastene: OK (grønn tast), CLEAR (gul tast), samt STOP (rød tast). Alle instruksjoner beskrevet i dette dokumentet tar utgangspunkt i de terminalene som har F tasten som menyknapp. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 7 av 40

8 Installasjon og montering Kvitteringsruller Montering av ny kvitteringsrull Følg instruksjonene i dette kapitlet for å bytte kvitteringsrull i terminalen. Advarsel! Slå av terminalen før du skal bytte kvitteringsrull. Benytt bare originalpapir fra PayEx. Ved bruk av annet papir kan det skade thermoskriveren i terminalen. Dette dekkes ikke av fabrikkgarantien. Åpne spolhuset der kvitteringsrullen sitter ved å løfte sperren og dra tilbake beskyttelseslokket likt bildet nedenfor Sett i den nye kvitteringsrullen slik at papiret forlater rullen på oversiden. Rull av en liten bit som klemmes når beskyttelseslokket settes på plass(se bilde nedenfor). Lukk lokket ved å trykke i begge hjørnene samtidig Når lokket stenges, høres et klikk. Riv av overskytende papir. Bestilling Papir som oppfyller de tekniske kravene på for eksempel lagringstid, bestiller du enklest av PayEx: Tlf: E-post: Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 8 av 40

9 Grunnleggende funksjoner Tips! Før du begynner å bruke terminalen, kontroller at kvitteringsrull er satt inn. Slå av og på terminalen Terminalen slår seg av automatisk hvis batteriet blir tomt og strømforsyningen ikke er tilkoblet. Det er også mulig å slå av terminalen ved å holde disse kombinasjonene samtidig: Kommategn og gul tast (<) Slår av terminalen + < Grønn knapp (O) Starter opp terminalen igjen O Justere kontrasten (kun svart-hvitt display) Hvis du ønsker å justere kontrasten på en terminal med svart-hvitt display, hold disse kombinasjonene samtidig: Kommategn og navigasjonstast OPP øker kontrasten + Kommategn og navigasjonstast NED minsker kontrasten + Hold tastene nede til du har ønsket kontrastnivå. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 9 av 40

10 Lesing av kort Betalingsterminalen ict2xx håndterer avhengig av modell, både magnetstripekort, chipkort og kontaktløse betalingsmidler (RFID-brikke, kontaktløse kort, mobiltelefon). Magnetkort Magnetstripekort leses ved å trekke stripen gjennom leseren på terminalens høyre side. Magnetstripen skal vende inn mot terminalen. Kortet kan enten trekkes fra toppen og nedover eller fra bunnen og oppover. Kortet leses best ved å trekke det med en kontant bevegelse, ikke for sakte. Chipkort Før inn chipkortet horisontalt med metallchipen vendt opp i leseren foran på terminalen. Advarsel! Ved betaling med chipkort må kortet sitte i leseren gjennom hele transaksjonsforløpet. En melding i displayet vil fortelle når kortet kan fjernes fra leseren. Kontaktløse betalingsmidler Legg kortet, RFID-brikken eller mobiltelefonen mot den aktive lasersonen på terminalen. Hold enheten stille under hele transaksjonsforløpet. De 4 LED-lampene ovenfor displayet indikerer fremdriften i transaksjonen. Hvis din ict2xx betalingsterminal har fargedisplay, er de 4 LEDlampene erstattet med en prosessindikator i displayet. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 10 av 40

11 Funksjoner Betalingsterminalen ict2xx leveres med ferdiginstallert betalingsapplikasjon klar til å tas i bruk. Dette kapitlet beskriver de funksjoner som finnes tilgjengelig, samt de operasjoner som er mulig å utføre med applikasjonen. Menyvalg i Display Når det vises flere valg i displayet, kan man bla til ønsket valg ved hjelp av navigeringstastene, eller angi det nummeret som står ved siden av valget på tastaturet. Passord beskyttede menyvalg Terminalen leveres med standard sikkerhetskoder som er nødvendig for å gjennomføre visse rutiner. Kodene bør endres så fort terminalen tas i bruk, slik at den er beskyttet mot uautorisert bruk. Supportkoden er satt til 1234, og administratorkoden er satt til Advarsel! Om en eller begge sikkerhetskodene glemmes, må Teknisk Support kontaktas på telefon eller via E-post Meny Terminalen har to taster som initierer menyvalgene, F og F3. F: Denne tasten viser applikasjonsmenyen for brukeren. F3: Denne tasten gir brukeren mulighet til og aksessere terminalens manager, nøkkellasting og Mynt applikasjonen. F3-tasten krever supportkode for tilgang, kun autorisert personell skal ha tilgang til denne menyen. Denne menyen displayer: 0 TELIUM MANAGER (Kun support/administrator) 1 RKI (Kun support/administrator) 2 MYNT Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 11 av 40

12 Mynt applikasjonsmeny Under ser man startskjermen på terminalen før en transaksjon startes eller man går inn i en meny: 14/06/ :10:36 Dato (dd/mm/åååå) og tid (tt:mm:ss) Sett inn kort 1 Utfør transaksjon I denne menyen er det mulig å gjennomføre forskjellige transaksjoner. I dette kapitlet vises normalflyt for de mest benyttede transaksjonene. 1.1 Salg Start et salg ved å trykke + + Et salg kan også startes ved: F 1 1 Å taste inn salgsbeløp etterfulgt av O Å sette inn et chipkort, angi salgsbeløp etterfulgt av O Å dra et magnetstripekort, angi salgsbeløp etterfulgt av O SALG SALGSBELØP: NOK 25,00 Tast inn salgsbeløpet som skal debiteres kunden. Avhengig av hvordan innstillingene for øre er satt, angis enten kr, eller kr + øre. Inntastingen avsluttes ved å trykke på funksjonstasten under OK, eller grønn knapp. SALG Sett inn kort NOK 25,00 Kunden oppfordres til å sette inn kortet sitt, alternativt å dra magnetstripen på kortet. Hvis kortet har chip, skal chip benyttes. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 12 av 40

13 SALG VISA Kortets varemerke vises i displayet. VISA NOK 25,00 PIN: **** Kortinnehaveren angir nå sin PIN-kode og bekrefter inntastingen med grønn knapp. For å korrigere feiltastinger, bruk gul knapp. TAST PIN/ENTER Tips! Se tydelig bort fra kortholder når kortholderen taster sin PIN-kode, slik at det ikke oppleves at du forsøker å se hvilken PIN-kode som angis. VENNLIGST VENT Terminalen kobler seg opp mot host, som sender transaksjonen videre til bank for å autorisere varekjøpet. GODKJENT TA UT KORT AVVIST TA UT KORT Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 13 av 40

14 En av meldingene ovenfor vises, avhengig om varekjøpet ble godkjent eller avvist av banken. (Ta ut kort vises kun i de tilfellene hvor chipkort har blitt benyttet). Kundens utskrift Kvittering? I dette skjermbildet trykker man grønn knapp hvis kortholderen ønsker en kvittering. Terminalen vil returnere til startskjermen etter at alle kvitteringene er skrevet ut. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 14 av 40

15 1.2 Salg/kontantuttak Start et salg med mulighet for kunden å ta ut penger i den samme transaksjonen. Et salg med kontantuttak viser vanligvis disse skjermbildene: MYNT PAYMENTS 1 Utfør transaksjon 2 Kvitteringskopi 3 Offline rapport 4 Send offline F 1 Trykk på + for å komme til transaksjonsmenyen. Transaksjoner Trykk 2 for å velge salg/kontantuttak. 1 Salg 2 Salg/kontantuttak 3 Annullering 4 Refusjon Salg/kontantuttak SALGSBELØP: Tast inn salgsbeløpet som skal debiteres kunden. Avhengig av hvordan innstillingene for øre er satt, angis enten kr, eller kr + øre. NOK 25,00 O Inntastingen avsluttes ved å trykke på Salg/kontantuttak KONTANTBELØP: NOK 25,00 Tast inn kontantbeløpet som kunden ønsker å ta ut, etterfulgt av. O Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 15 av 40

16 Salg/kontantuttak Sett inn kort NOK 50,00 Kunden oppfordres nå til å sette inn kortet, alternativt å dra magnetstripen hvis kortet ikke har chip. Salg/kontantuttak BankAxept Kortets varemerke vises i displayet. BankAxept NOK 50,00 PIN: **** Kortinnehaveren angir nå sin PIN-kode og bekrefter inntastingen med grønn knapp. For å korrigere feiltastinger, bruk gul knapp. TAST PIN/ENTER Tips! Se tydelig bort fra kortholder når kortholderen taster sin PIN-kode, slik at det ikke oppleves at du forsøker å se hvilken PIN-kode som angis. VENNLIGST VENT Terminalen kobler seg opp mot host, som sender transaksjonen videre til bank for å autorisere varekjøpet. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 16 av 40

17 GODKJENT TA UT KORT AVVIST TA UT KORT En av meldingene ovenfor vises, avhengig om varekjøpet ble godkjent eller avvist av banken Kundens utskrift Kvittering? I dette skjermbildet trykker man grønn knapp hvis kortholderen ønsker en kvittering. Terminalen vil returnere til startskjermen etter at alle kvitteringene er skrevet ut. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 17 av 40

18 1.3 Annullering Annuller den siste gjennomførte transaksjonen. Det er mulig å annullere salg, salg med kontantuttak og refusjon. En annullering følger to forskjellige flyter; 1. Manuell annullering av siste transaksjon 2. Manuell annullering av siste transaksjon, men samme kort som opprinnelig transaksjon må benyttes for å annullere salget. En manuell annullering med kort viser normalt disse skjermbildene: MYNT PAYMENTS 1 Utfør transaksjon 2 Kvitteringskopi 3 Offline rapport 4 Send offline F 1 Trykk på + for å komme til transaksjonsmenyen. Transaksjoner Trykk 3 for å velge annullering 1 Salg 2 Salg/kontantuttak 3 Annullering 4 Refusjon Sett inn kort Sett inn kortet som ble brukt i den opprinnelige transaksjonen. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 18 av 40

19 Ta ut kort Terminalen verifiserer om samme kort har blitt benyttet. Annullering Vennligst vent Terminalen sender annulleringstransaksjonen til host for godkjenning. Godkjent Annulleringen har blitt godkjent. Kundens utskrift Kvittering? Hvis kortholderen ønsker kvittering, trykk grønn knapp. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 19 av 40

20 1.4 Refusjon Refusjon er mulig å gjennomføre hvis en kunde for eksempel returnerer en ødelagt vare. Det kan ta opptil fem bankdager for kunden har fått godskrevet beløpet på sin konto. NB: Dette er ikke mulig å gjennomføre for BankAxept kort. MYNT PAYMENTS 1 Utfør transaksjon 2 Kvitteringskopi 3 Offline rapport 4 Send offline F 1 Trykk på + for å komme til transaksjonsmenyen. Transaksjoner Trykk 4 for å velge refusjon 1 Salg 2 Salg/kontantuttak 3 Annulering 4 Refusjon Refusjon REFUSJONSBELØP: NOK 50,00 Angi beløpet som skal refundereres. Refusjon Sett inn kort NOK 50,00 Kunden oppfordres nå til å sette inn kortet, alternativt å dra magnetstripen hvis kortet ikke har chip. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 20 av 40

21 Refusjon VISA Kortets varemerke vises i displayet. Refusjon Annulleringen har blitt godkjent. Vennligst vent HUSK SIGNATUR Både selger og kortholder må signere kvitteringene. GODKJENT En melding vises om refusjonen har blitt godkjent. Terminalen vil returnere til startskjermen etter at alle kvitteringene er skrevet ut. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 21 av 40

22 1.5 Preautorisasjon Denne transaksjonen preautoriserer et beløp fra kundens kort/konto, for eksempel når en gjest sjekker inn på et hotell. NB: Ikke alle salgssteder kan gjennomføre denne transaksjonstypen. En preautorisasjon viser disse skjermbildene: MYNT PAYMENTS 1 Utfør transaksjon 2 Kvitteringskopi 3 Offline rapport 4 Send offline F 1 Trykk på + for å komme til transaksjonsmenyen. Transaksjoner Trykk 5 for å velge preautorisasjon. 2 Salg/kontantuttak 3 Annullering 4 Refusjon 5 Preautorisasjon Preautorisasjon AUTORISERT BELØP: Tast inn salgsbeløpet som skal debiteres kunden. Avhengig av hvordan innstillingene for øre er satt, angis enten kr, eller kr + øre. NOK 25,00 O Inntastingen avsluttes ved å trykke på Preautorisasjon Sett inn kort NOK 25,00 Kunden oppfordres nå til å sette inn kortet, alternativt å dra magnetstripen hvis kortet ikke har chip. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 22 av 40

23 VISA NOK 25,00 PIN: **** Kortinnehaveren angir nå sin PIN-kode og bekrefter inntastingen med grønn knapp. For å korrigere feiltastinger, bruk gul knapp. TAST PIN/ENTER Tips! Se tydelig bort fra kortholder når kortholderen taster sin PIN-kode, slik at det ikke oppleves at du forsøker å se hvilken PIN-kode som angis. VENNLIGST VENT Terminalen kobler seg opp mot host, som sender transaksjonen videre til bank for å autorisere varekjøpet. GODKJENT TA UT KORT AVVIST TA UT KORT En av meldingene ovenfor vises, avhengig om varekjøpet ble godkjent eller avvist av banken Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 23 av 40

24 Kundens utskrift Kvittering? I dette skjermbildet trykker man grønn knapp hvis kortholderen ønsker en kvittering. Terminalen vil returnere til startskjermen etter at alle kvitteringene er skrevet ut. Tips! Husk å ta vare på preautorisasjonskvitteringen. Denne inneholder et referansenummer (ARN) som må tastes inn hver gang en preautorisasjonstransaksjon skal kanselleres, endres, eller fullføres. 1.6 Cancel Denne transaksjonen kansellerer preautorisasjons-transaksjonen. F 1 6 Trykk + +. Skriv inn referansenr på den opprinnelige preautorisasjonstransaksjonen, og bekreft med OK. 1.7 Adjust Denne transaksjonen legger til beløp på en preautorisasjon. F 1 7 Trykk + +. Skriv inn referansenr på den opprinnelige preautorisasjonstransaksjonen, deretter beløpet som skal legges til. 1.8 Fullføring Denne transaksjonstypen fullfører en preautorisasjon. F 1 8 Trykk + +. Skriv inn referansenr på den opprinnelige preautorisasjonstransaksjonen, deretter beløpet som skal belastes kunden. 1.9 Late Debit Denne transaksjonstypen debiterer (trekker) et ekstra beløp fra kundens kort etter en fullført preautorisasjon. F 1 9 Trykk + +. Skriv inn referansenummer på den opprinnelige preautorisasjonen og angi beløp som skal debiteres. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 24 av 40

25 1.10 Late Credit Denne transaksjonstypen krediterer kundens kort etter en fullført preautorisasjon. F 1 Trykk +. Bla opp eller ned til Late Credit i transaksjonsmenyen med navigasjonstastene, da denne transaksjonsmenyen ikke har en gyldig hurtigtast. Skriv inn referansenummeret på den opprinnelige preautorisasjonen, deretter beløpet som skal krediteres Saldo Denne transaksjonstypen viser tilgjengelig saldo på et kort/konto. F 1 Trykk +. Bla opp eller ned til Saldo i transaksjonsmenyen med navigasjonstastene, da denne transaksjonsmenyen ikke har en gyldig hurtigtast Kontantuttak Denne transaksjonstypen gir mulighet for å ta ut penger i en transaksjon, uten å gjennomføre et salg. F 1 Trykk +. Bla opp eller ned til Kontantuttak i transaksjonsmenyen med navigasjonstastene, da denne transaksjonsmenyen ikke har en gyldig hurtigtast. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 25 av 40

26 2 Kvitteringskopi Denne menyen gir mulighet for å skrive ut kvitteringskopi. 2.1 Siste transaksjon Skriver ut en kvitteringskopi av den siste transaksjonen. Trykk Offline rapport Denne menyen viser en rapport av offline salg, hvis noen offline salg har blitt gjennomført. Den viser antall transaksjoner, samt totalsum for både salg og refusjon. Trykk + 4 Send offline Hvis det er lagrede offline transaksjoner i terminalen, kan disse sendes hvis terminalen er online (igjen). Trykk + F 2 1 F 3 F 4 5 Rapporter Denne menyen gir mulighet til å skrive ut forskjellige rapporter. Hver rapport finnes det et eksempel på i kapitlet Rapporteksempler. 5.1 Operatører Denne menyen inneholder rapporthåndtering for operatører Print enkelrapport F Trykk velg operatør-id. Salgsrapporten for den aktuelle brukeren skrives så ut. Denne inneholder en oversikt over: - Salg Antall transaksjoner og sum - Refusjon Antall transaksjoner og sum - Cashback Sum - Gebyr Sum - Tips Sum - Total Antall transaksjoner og sum Print totalrapport F Trykk Denne menyen skriver ut en rapport som inneholder en individuell rapport for alle brukere, samt en totalrapport. Når rapporten er skrevet ut, kan brukeren bekrefte sletting ved å trykke på OK. Nullstill operatørrapporter Denne menyen nullstiller operatørrapporten(e), uavhengig om den har skrevet ut F eller ikke. Trykk Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 26 av 40

27 5.2 Omsetningsrapport Skriv ut rapport Denne menyen skriver ut omsetningsrapport. Omsetningsrapporten nullstilles ved hver utskrift. Denne inneholder informasjon om alle utstedere (VISA, MasterCard, BankAxept osv). Trykk Slett rapport Denne menyen sletter omsetningsrapporten. F Trykk F Transaksjonsliste Transaksjonslisten er en oversikt over alle transaksjoner som er gjennomført i en terminal. Transaksjonslisten må være aktivert i supportmenyen, og er aktivert for de kundene som ønsker denne rapporten før leveranse av terminal(ene). Rapporten kan også være aktivert for å skrives ut automatisk. For at transaksjonslisten skal kunne skrives ut automatisk, må terminalen være påslått og inaktiv (ingen salg må gjennomføres). Transaksjonslisten inneholder følgende data: - Dato og tid - Transaksjonstype - Totalbeløp - Kortdata - Transaksjonsresultat - Rapportnummer Når en rapport er skrevet ut automatisk, vil den slettes. Alle transaksjoner indekseres fortløpende, og ved sletting av rapport (enten ved utskrift eller manuelt), vil neste transaksjon få én indeks høyere. Eksempelvis om transaksjonslisten fra transaksjon 1 til og med 10 blir skrevet ut og/eller slettet, vil neste transaksjon få nummer 11. Transaksjonslisten kan indeksere opp til 1500 transaksjoner. Når transaksjonslisten skrives ut, vil første transaksjon skrives ut først, og den siste vil skrives ut til slutt. Dersom terminalen går tom for papir, får brukeren en beskjed om å bytte papirrull. Transaksjonslisteutskriften fortsetter når papirrullen er byttet. Tips! Gjør det til en god vane å legge inn en ny papirrull ved slutten av en dag hvis du har automatisk utskrift av transaksjonslisten aktivert. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 27 av 40

28 Print alle rapporter Denne menyen skriver ut en liste over alle transaksjoner gjennomført siden forrige utskrift eller sletting, hvis aktivert i terminalen. F Trykk Print rapporter Her angis et antall av transaksjoner som skal skrives ut. F Trykk Angi antall transaksjoner som skal skrives ut. Slett rapporter Denne menyen sletter transaksjonslisten. F Trykk Brukerhåndtering Denne menyen gir mulighet til å legge til, slette eller endre en bruker. Denne menyen krever supportkode. 6.1 Ny operatør F 6 1 Trykk + + operatørkode(1234) + og følg disse stegene: - Tast inn en operatør-id for den nye operatøren. ID en kan ikke være i bruk. - Tast inn et brukernavn for operatøren. - Tast inn brukertekst. - Velg brukerrolle. Dette kan være ekspeditør, servitør eller «ingenting». Dersom ekspeditør eller servitør er valgt, vil dette skrives på kvitteringen, sammen med operatør-id en. Hvis «ingenting» er valgt, vil det ikke skrives noen navn på kvitteringen. 6.2 Slett operatør Slett en bruker som ikke lenger er i bruk. F 6 2 Trykk + +operatørkode(1234) +. Velg operatør-id en som skal slettes. 6.3 Endre operator En bruker kan bli endret, du kan endre alt bortsett fra id en til brukeren. F 6 3 Trykk + +operatørkode(1234) + og følg de samme stegene som i Enkeltbrukermodus Velg enkeltbrukermodus ved bruk av kun én bruker. Dette er standardinnstillingene i terminalen. Trykk + + operatørkode(1234) +. Trykk for å velge enkeltbrukermodus av, trykk F for å velge enkeltbrukermodus på. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 28 av 40

29 7 System Denne menyen gir mulighet til å endre/vise systeminnstillinger. 7.1 Still klokka I denne menyen kan følgende endringer foretas: - Still dato: Trykk Set date. Still datoen i terminalen på formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.(Standardformatet i terminalen. Hvis datoformatet er endret i terminalen, still datoen med hensyn på denne, gjeldende format vises under datoen når den endres). - Still tid: F 7 1 F 7 1 Trykk Set time. Still klokka i terminalen på formatet TT:MM - Endre datoformat: F 7 1 Trykk Date format. Velg/endre ønsket datoformat. 7.2 Juster bakgrunnslys Endre bakgrunnslyset til dag- eller nattmodus. F Trykk for å velge dagmodus. F Trykk for å velge nattmodus. 7.3 System info Skriv ut en kvittering som inneholder Telium systeminformasjon og Mynt applikasjonsversjon. Denne informasjonen vises også på terminalen. F 7 3 Trykk Start TMS-update Terminalen kan oppdateres via TMS, hvis for eksempel en ny applikasjonsversjon, nøkler eller operativsystem er tilgjengelig for nedlastning på terminalen. F 7 4 Trykk + + Terminalen vil restarte etter fullført TMS oppdatering. NB! Terminalen vil ikke laste ned oppdateringer fra TMS hvis offlinetransaksjoner er lagret i terminalen. Disse må sendes (F+4) før TMS oppdatering kan initieres. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 29 av 40

30 8 Avanserte innstillinger Denne menyen gir mulighet til å endre avanserte innstillinger på terminalen. Denne menyen krever administratorkode(1111). 8.1 Tips-oppsett Skru på/av Skru på og av muligheten for å gi tips når et salg gjennomføres. Hvis aktivert, spør terminalen etter salgsbeløp før totalbeløp. Totalbeløpet kan ikke være under salgsbeløpet, og totalbeløpet kan ikke overstige tipsgrensen satt i For BankAxept gjelder egne regler. F 8 O Trykk + + passord(1111) Trykk for å slå tips på, trykk 2 for å slå tips av. Tipsgrense % Endre tipsgrensen som er mulig å tipse når et salg gjennomføres. Tipsgrensen som er satt her, er den prosentvise andelen av salgsbeløpet som er mulig å tipse. F 8 O 1 2 Trykk + + passord(1111) Angi ønsket tipsgrense og bekreft med. O 8.2 Øre-oppsett Aktiver eller deaktiver bruk av øre når transaksjoner gjennomføres. F 8 O 2 1 Trykk + + passord(1111) for å aktivere øre. F 8 O 2 2 Trykk + + passord(1111) for å deaktivere øre MVA-oppsett Skru på/av F 8 O 3 1 Trykk + +passord(1111) Trykk for å aktivere, for å deaktivere. MVA % F 8 O 3 2 Trykk + +passord(1111) Endre MVA - prosent til ønsket verdi, og bekreft med. O Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 30 av 40

31 8.4 Velg språk Trykk + +passord(1111) + +. Velg språk i terminalen. Tilgjengelige språk er engelsk, norsk, svensk, dansk og finsk. Bla ned til ønsket språk og bekreft med. 8.5 Last nøkler F 8 O 4 F 8 O 5 Trykk + +passord(1111) + +. Last Initial Key (Dukpt nøkkel) for å gjennomføre transaksjoner. Hvis terminalen allerede har nøkler, vises «ALREADY HAD KEYS» i terminalvinduet. Dette menyvalget skal ikke benyttes med mindre PayEx eksplisitt har gitt beskjed om å laste nøkler. 8.6 Operatørkode O Endre kode F 8 O 6 1 Trykk + +passord(1111) Endre operatørkoden(support). Tast inn ny kode, 4 siffer og bekreft med. Bekreft koden ved å taste den samme koden en gang til, etterfulgt av. En beskjed vil vises om koden har blitt endret. Vis kode Vis operatørkoden på terminalen. O O F 8 O 6 2 Trykk + +passord(1111) Endre adminkode Endre administratorkoden. F 8 O 7 1 Trykk + +passord(1111) Tast ny kode, 4 siffer og bekreft med gang til, etterfulgt av O O. Bekreft koden ved å taste den same koden en. En beskjed vil vises om koden har blitt endret. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 31 av 40

32 8.8 Pipelyder Pip når ikke godkjent F 8 O 8 1 Trykk + +passord(1111) Velg om pipelyder skal være på- eller avslått hvis en transaksjon ikke blir godkjent. Bekreft med. O Pip under PIN inntasting F 8 O 8 2 Trykk + +passord(1111) Velg om pipelyder skal være på- eller avslått når en kunde taster PIN. Bekreft med. O Pip under generell inntasting F 8 O Trykk + +passord(1111) Velg om pipelyder skal være på- eller avslått når en kunde trykker på terminalen, for eksempel taster inn tips.. Bekreft med. O 9 Support Supportmenyen er bare tilgjengelig for support. For tilgang til supportmenyen må support kontaktes. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 32 av 40

33 Spesielle scenarioer Fallback til magnetstripe Terminalen aksepterer bruk av magnetstripe på chipkort hvis terminalen av en eller annen grunn ikke klarer å lese chipen på betalingskortet. NB! Dette gjelder ikke BankAxept kort, da BankAxept kun kan benytte chip. Om et kort har chip, skal det alltid leses i chipleseren først, men om terminalen mislykkes tre ganger på rad med samme kort, vil kortkjøp med magnetstripe være tillat. Terminalen viser da «Dra magnetkort» i displayet. Offline kjøp Hvis terminalen ikke får kontakt med host, for eksempel utenfor dekningsområde for GSM/GPRS, går terminalen i offline modus, og kan kun utføre kjøp med de korttyper som tillater dette. Beløpsgrenser og restriksjoner i offline modus er alltid opp til respektive kortutstedere, og kan ikke overstyres fra terminalen. En offline transaksjon lagres i terminalens minne til terminalen får kontakt med host. Innen fem minutter etter at kontakt er gjenopprettet med sentralen, sender terminalen lagrede transaksjoner. Manuell tømming av lagrede offline transaksjoner kan utføres gjennom menyvalg F + 4. Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 33 av 40

34 Kvitteringseksempel Kjøpskvittering Butikken Handelsveien Byen (+47) ORG: BUTIKKNR: 123 TERMINAL ID: KASSERER Bjarne :54 SALG NOK TOTAL ** **** **12 34 BankAxept GODKJENT Ca1 _ 000 SWE TVR REF: AID A TSI 1800 ATC AED ARC 00 PSN: 01 SPAR KVITTERING Informasjon om salgsstedet Logisk identifikasjon på salgsstedet, terminalen og brukeren Dato og klokkeslett Transaksjonstype, valuta, beløp og totalt beløp som debiteres kortet Avkortet kortnummer og varemerke på kortet som bruktes i transaksjonen Transaksjonsstatus Tekniske data som beskriver datastrømmen mellom terminal, kort og transaksjonsserver Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 34 av 40

35 Annullering /reverseringskvittering Butikken Handelsveien Byen (+47) ORG: BUTIKKNR: 123 TERMINAL ID: KASSERER Bjarne :54 REVERSERING NOK TOTAL ** **** **12 34 BankAxept GODKJENT Ca1 _ TVR REF: AID A ARC 00 SPAR KVITTERING Informasjon om salgsstedet Logisk identifikasjon på salgsstedet, terminalen og brukeren Dato og klokkeslett Transaksjonstype, valuta, beløp og totalt beløp som debiteres kortet Avkortet kortnummer og varemerke på kortet som bruktes i transaksjonen Transaksjonsstatus Tekniske data som beskriver datastrømmen mellom terminal, kort og transaksjonsserver Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 35 av 40

36 Rapporteksempler Transaksjonsliste Butikken Handelsveien Byen Phone (+47) Org: Butikknr: 123 Terminal-ID: :54 Transaksjonsliste F.O.M 1 T.O.M :00 Salg NOK 200 Ekstra 50 TOTAL 250 **** **** **** 1234 BankAxept GODKJENT CA1_000 SWE Rapport: 1 ARC: :00 Salg/kontantuttak NOK 200 CashBack 300 TOTAL 500 **** **** **** 1234 BankAxept GODKJENT CA1_000 SWE Rapport: 2 ARC: 00 Informasjon om salgsstedet Logisk identifikasjon på salgsstedet, terminalen og brukeren Transaksjonsliste, fra og med, til og med Transaksjonstype, valuta, beløp og totalbeløp som debiteres kortet Avkortet kortnummer og varemerke på kortet som bruktes i transaksjonen Transaksjonsstatus Rapportnummer og responskode fra host Transaksjonstype, valuta, beløp og totalbeløp som debiteres kortet Avkortet kortnummer og varemerke på kortet som bruktes i transaksjonen Transaksjonsstatus Rapportnummer og responskode fra host Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Side 36 av 40

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl2xx...6 Basestasjonen...6 Tastaturet...7

Detaljer

Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350

Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350 Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Innhold... 4 Innhold i leveransen... 4 Betalingsterminalen ipp350... 5 Tastaturet... 5 Installasjon... 6 Grunnleggende Funksjoner...

Detaljer

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innhold 1. Innledning... 3 2. Installasjon og behandling av terminalen... 4 2.1. Generell behandling av terminalen... 4 2.2. Installasjon... 5 2.3. Dagsavslutning...

Detaljer

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 Brukerveiledning for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 1 Vilkår for bruk av programvaren 4 Terminaltypene 5 I6400 5 I5100 / I7910 5 I5100 / I7910 6 I8200 7 Daglig bruk 8 Innføring av Chipkortteknologi

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Brukerveiledning Sofie 7.0 Side 1 Generelt... 3 Terminalpakken... 3 Klargjøring av terminalen... 3 Slå PÅ og AV terminalen... 3 Manøvrering i menyene... 3 GSM-samtaler

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING S E R V E R I N G Januar 2010 QT-6600 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post:

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Servering) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer