Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0"

Transkript

1 Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

2 Innhold 1. Innledning Installasjon og behandling av terminalen Generell behandling av terminalen Installasjon Dagsavslutning Tastatur og funksjoner Menyvalg i display Kodebeskyttede menyvalg Meny Transaksjoner beskrivelse av korttjenestene Kjøp Chip-kort (EMV) Fallback til magnetstripe Tips-funksjoner Kortkjøp uten tips Kortkjøp med inntasting av tipsbeløp Kortkjøp med inntasting av totalbeløp Offlinekjøp (reserveløsning) Kortkjøp manuell inntasting Kortkjøp med kontantuttak Annullering Retur Rapporter Sammendrag alle brukere Brukerrapport Nullstill brukerrapport Offline rapport (ikke overførte transaksjoner) Kopier Dagsavslutning (avstemming) Dagsavslutning med flere terminaler Kvitteringseksempler Kjøpskvittering Annulleringskvittering Dagsavslutning Konfigurering Endre sikkerhetskode Legge til flere servitører/selgere Endre servitører/selgere Slette servitører/selgere Spesifisere egen tekst på kvitteringen Tips Andre funksjoner Bytte av kvitteringsrull Endring av tid (klokke) Skrive bokstaver i stedet for tall Spesifisere mva på kvitteringen Oppdatering av terminalinformasjon Tekniske spesifikasjoner Kontaktinfo

3 1. Innledning Terminalen er levert av PayEx Retail AS i samarbeid med Mynt Betalingsterminaler AS Vi gratulerer med valget av betalingsterminalen Sagem/Ingenico EFT930G+. Vi håper den kommer til stor nytte i deres virksomhet i lang tid fremover. EFT930G+ er en moderne, kompakt, mobil betalingsterminal med tastatur, display, kortlesere og kvitteringsskriver i ett. Den er enkel å installere, bruke og vedlikeholde, og dere vil raskt finne ut at den forenkler kortbehandling betydelig. EFT930G+ leser kortet og sender raskt over kortdata og transaksjonsopplysninger til innsamlingssentralen som kontrollerer kortets gyldighet og kredittgrenser. Terminalen holder også rede på hvilke kort som gjelder hos dere og forteller om et kort gir valgmuligheter mellom kreditt- og bankkort. For at ingen uvedkommende skal kunne benytte terminalen, har den en kode (1111) som dere selv endrer for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. I brukermanualen finner dere viktig informasjon om installasjon, terminalens funksjoner, ulike typer transaksjoner og rapporter, feilsøking samt allmenn håndtering og vedlikehold. OBS: Det er viktig å huske at bankene stiller krav til at alle brukersteder sparer på alle kvitteringer i forbindelse med transaksjoner terminalen har gjennomført. Hvis det mot formodning skulle skje noe uforutsett med terminalen, er det dere som er ansvarlige for dokumentering av gjennomførte transaksjoner. For support og bestilling av tilbehør, kontakt PayEx Retail AS på: eller 3

4 2. Installasjon og behandling av terminalen Normalt leveres våre betalingsterminaler helt klare til bruk alt dere da behøver å gjøre er å slå på terminalen: Slå terminalen på/ av Terminalen slås PÅ ved å holde piltasten nede. Terminalen slås AV ved å holde Gul + kommatast nede. Dersom terminalen står på laderen vil den alltid være på og dermed starte automatisk dersom den blir skrudd av. Dersom simkortet ikke er installert eller skal byttes Ta av det nederste dekselet på baksiden av terminalen, slik bildet viser Sett inn simkortet i leseren (markert med rød pil) med chip-delen ned og inn Dersom batteriet ikke er installert eller skal byttes Ta av det øverste dekselet på baksiden av terminalen slik bildet viser Koble til den hvite kontakten i enden av kabelen fra batteriet mot kontakten under dekselet Legg inn selve batteriet slik bildet viser 2.1. Generell behandling av terminalen En betalingsterminal er en finelektronisk enhet beskyttet av sikkerhetssystemer både i programvare og i form av sensorer og andre moduler i selve terminalen. Disse sikkerhetssystemene gjør bl.a. at terminalen vil låses helt og alt innhold slettes dersom terminalen tror den blir tuklet med, forsøkt åpnet eller på annen måte kompromittert. Dette kan for eksempel skje ved støtskader, slik som fall i gulvet. Det er derfor viktig at terminalen behandles forsiktig og at man til enhver tid tar vare på butikkens gjenpart av kvitteringene slik at man kan dokumentere transaksjoner som ved uhell kan bli slettet fra terminalen. Slik er man sikret oppgjør uansett hva som skjer. 4

5 For ytterligere informasjon om hvordan dere best tar vare på betalingsterminalen og deres og kundens sikkerhet, se Det er svært viktig at alt tilbehør som benyttes (f.eks. batterier og ladere) er originalt og produsert av Ingenico/Sagem. All garanti bortfaller dersom uoriginalt tilbehør benyttes. Ved behov for utskiftning eller tilleggsbestilling, kontakt forhandler Installasjon Dersom ikke annet er spesifisert i eget brev fra forhandler leveres terminalen klar til bruk og ferdig oppsatt i henhold til den informasjon vi har mottatt fra dere. Vårt mål er at det skal være så enkelt og problemfritt som mulig å ta terminalen i bruk. Plugg i laderen og sett terminalen på den, så er dere klare til å ta den i bruk så snart batteriet har strøm. Pass godt på denne manualen og les dette avsnittet nøye før dere tar terminalen i bruk: Kontroller først at pakken inneholder: Én Sagem EFT930G+ mobil betalingsterminal Basestasjon og 220V adapter Ett standard batteri (ferdig installert) SIM-kort (ferdig installert) Basestasjonen med strømtilførsel brukes til lading av terminalen og kan plasseres hvor som helst. Terminalen vil fungere over alt hvor det er GSM/GPRS-dekning Dagsavslutning Har dere én terminal er denne normalt satt opp med automatisk dagsavslutning på et avtalt tidspunkt av døgnet. Dersom dere ønsker å endre tidspunkt på dette eller få det skrudd av/på, kontakt kundeservice. VIKTIG! Dersom dere har flere terminaler i bruk og disse er satt opp mot samme BAX-nummer, er det viktig at dagsavslutning kun gjennomføres på én terminal. Det er likegyldig hvilken terminal det gjøres på, men det er viktig at det kun gjøres én gang på én terminal per oppgjør. Nederst på dagsavslutningskvitteringen skrives det ut en brukerrapport og oppsummering. Denne gjelder den spesifikke terminalen den er skrevet ut på, og vil derfor kunne avvike fra sum på dagsavslutning dersom man har flere terminaler eller ikke har nullstilt brukerrapportene etter siste dagsavslutning. Se forøvrig punkt 5. for mer informasjon om rapporter. 5

6 3. Tastatur og funksjoner Kvitteringsskriver Kortleser (magnetstripe) Kvitteringsrull Kortleser (chipkort) Navigeringstast Tastaturet består av 21 taster. 0-9 Talltaster Grønn KLAR/OK, godkjenning av valg eller funksjon Gul Korrigering av tegn eller opplysninger. Tilbake ett steg i menyen Rød STOPP av funksjon og/eller forflytning til hovedmenyen Kjører ut papir fra printer F Hjelp-tast/Meny-tast F1, F2,... Funksjonstaster for å aktivere menyvalg på skjermen Navigeringstast. Tast for å bla opp og ned i menyene 6

7 3.1. Menyvalg i display Når det er flere valg i displayet kan dere bla til valget ved hjelp av navigeringstasten eller direkte taste det nummeret som står ved valget Kodebeskyttede menyvalg Terminalen leveres med en standardkode (1111) som er nødvendig for å gjennomføre visse rutiner. Dere bør endre kode så snart dere får i gang terminalen slik at den er beskyttet mot urettmessig bruk. (Se punkt 6.1) OBS! Dersom koden glemmes må kundeservice kontaktes Meny Menystrukturen gir mulighet til å benytte flere applikasjoner i terminalen. For å komme til menyen trykk først F Bla med til det ønskede programmet eller oppgi menyvalgets nr. direkte Velg funksjon med KLAR-tasten og fortsett på samme måte til det ønskede menyvalget Rekkefølgen på terminalapplikasjonene er alltid som følger: 0 TeliumManager Operativsystem (KUN SUPPORT/ADMIN) 1 Maniman Administrasjonsverktøy (KUN SUPPORT/ADMIN) 2 Mynt Betalingsapplikasjonen 7

8 4. Transaksjoner beskrivelse av korttjenestene Terminalen er klar for bruk når displayet viser: SETT INN KORTET Dersom terminalen er i dvalemodus og skjermen viser: Trykk en tilfeldig tast for å vekke den fra dvalemodus Kjøp Et kjøp startes ved å: sette inn chipkort, trekke kort i magnetstripeleseren eller begynne å taste beløp 4.2. Chip-kort (EMV) Denne terminalen er utstyrt med smartkortleser og er EMV-sertifisert. En viktig forskjell mellom kjøp med magnetstripekort og chipkort er at chipkortet må stå i terminalen under hele transaksjonen, hvis ikke vil transaksjonen bli avbrutt Fallback til magnetstripe I en overgangsperiode vil terminalen godta bruk av magnetstripe selv på chipkort hvis terminalen av en eller annen grunn ikke greier å lese chipen i betalingskortet. Dersom et kort har chip skal det alltid forsøkes i chipleser først, men dersom terminalen mislykkes i tre chiplesningsforsøk på rad med samme kort, vil kortkjøp med magnetstripen på det samme kortet være mulig. Terminalen vil da vise DRA KORT i terminalvinduet Tips-funksjoner Terminalen har tre mulige innstillinger for vanlig kortkjøp: Kortkjøp uten tips Kortkjøp der kunde taster inn tips Kortkjøp der kunde taster totalbeløp 8

9 Innstillingene for tips blir satt i Mynt-menyen (2): Trykk F Tast sikkerhetskode (standard 1111) Velg 5 Tips Velg/endre ønsket tipsmodus 4.5. Kortkjøp uten tips Sett inn kortet i chipleseren med kortets chip vendt opp o Evt dra kortet i magnetstripeleseren om kortet ikke har chip Type kort vises et øyeblikk i displayet Dersom terminalen har flere brukere (servitører/ekspeditører), spør den i begynnelsen av hver funksjon etter brukernummer. I displayet: Tast inn brukernr.: Tast inn brukernummer og trykk på KLAR. I displayet: Beløp 0 NOK Tast inn beløp og godkjenn med KLAR. Ved bruk av kort som krever pin viser displayet følgende: NOK xxx.xx PIN: Tast inn PIN. Godkjenn med KLAR. Terminalen registrerer kjøpet ved å koble opp mot sentralen 4.6. Kortkjøp med inntasting av tipsbeløp Sett inn kortet i chipleseren med kortets chip vendt opp o Evt dra kortet i magnetstripeleseren om kortet ikke har chip Type kort vises et øyeblikk i displayet Dersom terminalen har flere brukere (servitører/ekspeditører), spør den i begynnelsen av hver funksjon etter brukernummer. I displayet: Tast inn brukernr.: 9

10 Tast inn brukernummer og trykk på KLAR. I displayet: Beløp 0 NOK Tast inn beløp og godkjenn med KLAR I displayet: Beløp: xxx.xx Tips? 0,00 NOK Tast inn tipsbeløp og godkjenn med KLAR I displayet: Beløp: NOK xxx.xx Tips: NOK xxx.xx Total: NOK xxx.xx Godkjenn med KLAR Ved bruk av kort som krever pin viser displayet følgende: NOK xxx.xx PIN: Tast inn PIN. Godkjenn med KLAR. Terminalen registrerer kjøpet ved å koble opp mot sentralen Obs! Ved inntasting av for høyt tipsbeløp vil displayet vise en feilmelding til kunden. Kunden taster deretter inn riktig tipsbeløp. Tipsbeløp kan aldri være høyere enn 99% av beløp. Ønskes en lavere sikkerhetsgrense, kontakt kundeservice Kortkjøp med inntasting av totalbeløp Sett inn kortet i chipleseren med kortets chip vendt opp o Evt dra kortet i magnetstripeleseren om kortet ikke har chip Type kort vises et øyeblikk i displayet Dersom terminalen har flere brukere, spør den i begynnelsen av hver funksjon etter servitørnummer. I displayet vises: Tast inn brukernr.: Tast inn brukernummer og trykk på KLAR. I displayet: BELØP NOK 0,00 NOK 10

11 Tast inn beløp og godkjenn med KLAR I displayet: Beløp: xxx.xx Tast total 0,00 NOK Tast inn totalbeløp og godkjenn med KLAR I displayet: Beløp: NOK xxx.xx Tips: NOK xxx.xx Total: NOK xxx.xx OK? Godkjenn med KLAR Ved bruk av kort som krever pin viser displayet følgende: NOK xxx.xx PIN: Tast inn PIN. Godkjenn med KLAR. Terminalen registrerer kjøpet ved å koble opp mot sentralen Obs! Ved inntasting av for høyt tipsbeløp vil displayet vise en feilmelding til kunden. Kunden taster deretter inn riktig tipsbeløp. Tipsbeløp kan aldri være høyere enn 99% av beløp. Ønskes en lavere sikkerhetsgrense, kontakt kundeservice Offlinekjøp (reserveløsning) Dersom terminalen ikke får kontakt med sentralen, f.eks. ved manglende GPRS-dekning, vil terminalen gå i offline modus og kun tillate kjøp med de korttyper som tillater dette. Følgende regler gjelder for norske BankAxept-kort: Kjøp for over NOK tillates ikke i offline modus. For kjøp i offline modus ved beløp over NOK må man ringe til BBS på for å motta et kontroll-/ autorisasjonsnummer for kjøpet. o Slå inn kontroll-/ autorisasjonsnummer. Trykk KLAR for å bekrefte Beløp under blir automatisk godkjent av BBS o Terminalen vil gi et valg om å gjennomføre i offline modus eller avbryte o Riv av kvitteringen, få kundens signatur og notér kontrollnr fra legitimasjon o Trykk KLAR, riv av kundes eksemplar av kvitteringen og gi den til kunden En offline transaksjon blir liggende i terminalen frem til terminalen oppnår kontakt med sentralen. Innen fem minutter etter igjen å ha oppnådd kontakt med sentralen sender terminalen lagrede transaksjoner. Dersom terminalen har usendte transaksjoner liggende kan dette midlertidig hindre f.eks. gjennomføring av dagsavslutning. Manuell sending av lagrede offline transaksjoner kan igangsettes ved menyvalg F

12 4.9. Kortkjøp manuell inntasting Terminalen har også mulighet for kortkjøp der kortnummeret tastes inn manuelt. Vi gjør oppmerksom på at slik bruk må avtales spesielt med innløser av VISA/Mastercard etc. Velg F2. Displayet viser: Kortnummer: Tast inn kortnummer og trykk KLAR. Displayet viser: Utløpsdato: (MM/ÅÅ) Slå inn utløpsdato (måned/år), f.eks. 1206, trykk KLAR Tast inn evt. brukernummer, trykk KLAR Foreta kortkjøp i henhold til type kortkjøp, se punkt Terminalen registrerer beløpet ved å koble til sentralen Dersom oppkoblingen ikke lykkes, se punkt 4.8 (offlinekjøp) Kortkjøp med kontantuttak Betaling med kontantuttak i tillegg. Gjelder bare ved bruk av BankAxept. Trykk F Displayet viser: Med kontantuttak SETT INN KORTET Sett inn kort. Displayet viser (dersom flere brukere er aktivert): Tast inn brukernummer: Tast inn brukernummer. Godkjenn med KLAR. Displayet viser: Beløp nok xx.xx NOK Tast inn beløp. Godkjenn med KLAR. Displayet viser: UTTAK? xx.xx NOK Tast inn uttaksbeløp. Godkjenn med KLAR. Utfør resten av kjøpet i henhold til punkt over. 12

13 4.11. Annullering Annullering av den siste godkjente transaksjonen. En transaksjon kan annulleres/ slettes dersom det IKKE er tatt dagsavslutning etter transaksjonen. Gjelder kjøp, kjøp med kontantuttak og retur. Trykk F Displayet viser: Tast sikkerhetskode Tast inn sikkerhetskoden og trykk KLAR. Displayet viser: Fortsette annulleringen? Dato: DD/MM- TT:MM:SS Ref: xxxxx Beløp: xxx.xx OK? Bekreft annulleringen ved å trykke KLAR. Displayet viser (dersom den er satt opp med flere brukere): Tast inn brukernummer: Tast inn evt. brukernummer og trykk KLAR Terminalen kobler seg opp mot sentralen og foretar slettingen av transaksjonen. Terminalen skriver ut kvittering. Det er ikke mulig å slette en transaksjon som er gjort med reserveløsning (offline). Den eneste muligheten for å slette denne typen transaksjoner er å foreta en retur (se punkt 4.12) på samme beløp som kjøpesummen Retur Når annullering ikke er mulig eller dere vil returnere beløpet fra et tidligere varekjøp til kunden, kan retur benyttes. Man må ha tilgang til kundens kort for å foreta en retur. Retur kan kun gjøres på kredittkort. OBS! Det kan ta inntil fem virkedager innen pengene kommer til kundens konto. Trykk F Tast inn sikkerhetskoden (standardkoden er 1111) og trykk KLAR Displayet viser: Retur SETT INN KORT Sett inn kortet Displayet viser: Tast inn brukernummer: Tast inn brukernummer og trykk KLAR Tast inn beløp og trykk KLAR Displayet viser valgt beløp. Verifiser beløpet ved å trykke KLAR Terminalen kobler seg opp mot sentralen og skriver ut kvittering. 13

14 5. Rapporter Terminalen har mulighet for å skrive ut en rekke rapporter uavhengig av dagsavslutning. Disse rapportene gjelder for terminalen de skrives ut på i motsetning til dagsavslutningen som gjelder for alle terminalene med samme BAX-nummer. Brukerrapportene fortsetter å registrere transaksjoner og legge dem sammen til de manuelt nullstilles (punkt 6.3) 5.1. Sammendrag alle brukere Skriver ut en rapport over alle transaksjoner for hver enkelt bruker samt det totale salget. Kan benyttes så ofte man vil. Trykk F Brukerrapport Skriver ut en rapport om tips og omsetning for én bruker. Kan benyttes så ofte man vil. Trykk F Nullstill brukerrapport Sletter all rapportinformasjon om alle brukere. Trykk F sikkerhetskode 5.4. Offline rapport (ikke overførte transaksjoner) Skriver ut en rapport over alle offline transaksjoner som ikke har blitt sendt til sentralen. Trykk F

15 6. Kopier Kopi av siste transaksjon (kjøp, dagsavslutning, retur eller annullering) eller siste dagsavslutning kan skrives ut dersom originalutskriften av en eller annen grunn ikke er lesbar (f.eks. om kvitteringsrullen var tom). OBS! Det er kun mulig å få ut kopi av siste transaksjon/ dagsavslutning! Trykk F Velg transaksjon eller dagsavslutning 7. Dagsavslutning (avstemming) Dagsavslutning gjennomføres normalt automatisk på et forhåndsbestemt tidspunkt lagret i terminalens oppsett. Dersom dagsavslutning ikke er satt opp til å utføres automatisk eller det ved en anledning ikke har blitt gjennomført korrekt, kan den utføres manuelt. VIKTIG!!! Dersom brukerstedet har flere terminaler på samme BAX-nummer er det svært viktig å lese punkt 8.1 under for å få korrekte dagsavslutninger. Trykk F Angi kode, trykk KLAR Terminalen kobler til sentralen og skriver ut rapport om dagsavslutning Dersom kontakt med sentralen ikke oppnås, kommer følgende melding i rapporten: DAGSAVSLUTNING IKKE GJENNOMFØRT Forsøk å restarte terminalen og kjør så dagsavslutning fra menyen igjen. Dersom dagsavslutningen mislykkes, kommer følgende melding i rapporten: FEIL I DAGSAVSLUTNING Ring da til kundeservice. Dersom ikke overførte (offline) transaksjoner er lagret i terminalen må disse sendes før en dagsavslutning kan gjennomføres. Offline transaksjoner sendes automatisk når terminalen igjen har oppnådd kontakt med sentralen Dagsavslutning med flere terminaler Dette punktet gjelder bare for brukersteder med flere terminaler satt opp med samme BAX-nr. Ved steder der dette er tilfelle vil en dagsavslutning gjennomført ved én av terminalene gjelde for alle terminaler tilknyttet denne. Hvilken terminal som gjennomfører dagsavslutning er likegyldig. Ved dagsavslutning for multiterminal-brukersteder bør følgende fremgangsmåte benyttes: Skriv ut Sammendrag alle brukere på hver av de enkelte terminalene: o F Skriv ut Brukerrapport for hver av de enkelte brukere pr. terminal: o F

16 Gjennomfør dagsavslutning på én av terminalene: o Trykk F Nullstill brukerrapportene på hver enkelt terminal: o F Sjekk at totalbeløp stemmer OBS! Unntaksvis kan det skje at en offline transaksjon ( reserveløsning ) har blitt gjennomført på en terminal og den transaksjonen ikke har blitt sendt før en dagsavslutning ble gjennomført på en av de andre terminalene. Dette kan da føre til uregelmessigheter i beløpene (dagsavslutningskvitteringen stemmer ikke med sammendraget for alle brukere). Dersom dette skjer kan man sjekke de resterende terminalene for offline-transaksjoner: F Når man så evt. finner en terminal som inneholder offline-transaksjoner sendes disse inn ved å taste: F Deretter kjører man en ny dagsavslutning på en av terminalene og man får en ny dagsavslutningsrapport som legges til i oppgjøret. 16

17 8. Kvitteringseksempler 8.1. Kjøpskvittering MYNT BAR & RESTAURANT DRAMMENSVEIEN OSLO Firmanavn Terminal-ID AID-parameter :40:22 BAX: *********** Bank Axept Dxxxxxxxxxxxxx KJØP HERAV MVA Tips NOK NOK25.00 NOK10.00 LEG:... SIGN:... TOTAL NOK Transaksjonens dato og tid BAX-nummer (brukerstedsnummer) Kortnummer Korttype/-navn MVA-andelen (uteblir hvis deaktivert) Tips (uteblir hvis deaktivert eller hvis beløp er 0) Kundens ID-nummer og signatur (uteblir ved online/ signatur ved bruk av kredittkort) Unikt referansenr. Avstemmingsperiode SERVITØR: Emma ---Velkommen igjen--- REF: Avst. Per.:14 GODKJENT SALGSSTEDETS EKSEMPLAR Servitørmelding (uteblir hvis uspesifisert i parameter-menyen 17

18 8.2. Annulleringskvittering MYNT BAR & RESTAURANT DRAMMENSVEIEN OSLO Firmanavn Terminal-ID :40:22 BAX: ******** MOT BANKKONTO ANNULERING REF: Transaksjonens dato og tid BAX-nummer Kortnummer og utløpsdato (MMÅÅ) ANNUL. NOK SERVITØR: Emma ---Velkommen igjen--- SALGSSTEDETS EKSEMPLAR Servitørmelding (uteblir hvis uspesifisert i parameter-menyen) 18

19 8.3. Dagsavslutning DAGSAVSLUTNING MYNT BAR & RESTAURANT DRAMMENSVEIEN OSLO :40:22 SAMMENDRAG NETTO-TOTALER TERM.ID: VISA AVST. PERIODE: 80 Salg: 0023 NOK Annul.: 0001 NOK45.00 Retur: 0001 NOK SUM: 0024 NOK Transaksjonstype Firmanavn Transaksjonens dato og tid Base24 terminal-id Avstemmingsperiode MASTERCARD AVST. PERIODE: 80 Salg: 0023 NOK Annul.: 0001 NOK45.00 Retur: 0001 NOK SUM: 0024 NOK TOTALT Salg: 0023 NOK Annul.: 0001 NOK45.00 Retur: 0001 NOK SUM: 0024 NOK DAGSRAPPORT- ALLE BRUKERE ID Salg Salgbeløp Tips Total Salg: Salg: 6 Beløp: NOK Tips: NOK Total: NOK Retur: NOK -401 Retur: BRUKER 01: 5,

20 9. Konfigurering 9.1. Endre sikkerhetskode Det anbefales at dere endrer koden umiddelbart etter første oppstart av terminalen, eller om dere mistenker at koden kan ha blitt avslørt for uvedkommende. Trykk F Tast inn sikkerhetskoden, trykk KLAR Trykk 1 Tast inn gammel kode, trykk KLAR Tast inn ny kode, trykk KLAR Bekreft ny kode, trykk KLAR 9.2. Legge til flere servitører/selgere Terminalen kan settes opp med inntil 99 servitører som ligger innunder en eller flere brukere/avdelinger. For å legge til en servitør, trykk F Tast inn sikkerhetskode, trykk KLAR Trykk 2 Legg inn følgende informasjon for servitøren: o Nummer ( ) o Navn (fritt valgt, maks 12 tegn. Kan være blank.) o Servitørmelding (kan være blank. Vises på kvitteringene). F.eks. Takk for besøket, velkommen igjen 9.3. Endre servitører/selgere For å endre en servitørs parametre, trykk F Tast sikkerhetskode. Trykk 4 Velg den servitøren dere vil endre og trykk KLAR Legg inn nye parametre som vist over 9.4. Slette servitører/selgere For å slette en servitør, trykk F Tast sikkerhetskode. Trykk 3 Velg servitøren dere vil slette og trykk KLAR Terminalen ber så om en bekreftelse på slettingen. For å bekrefte, trykk KLAR. 20

21 9.5. Spesifisere egen tekst på kvitteringen Man kan spesifisere en egen tekst på kvitteringene, f.eks. takk for besøket eller annen tekst. Dette spesifiseres per servitør som meldingstekst. Se punkt 9.2 for detaljer om innleggingen Tips For aktivering/deaktivering eller endring av tipsfunksjonalitet. Trykk F Tast sikkerhetskode og trykk deretter KLAR Trykk 5 Under dette menyvalget kan dere slå av eller på tipsfunksjonaliteten sette tipslimit o denne settes i prosent av grunnbeløp o default og anbefalt verdi er 99 stille tipsmodus o kunden taster inn tipsbeløp eller o kunden taster totalbeløp 21

22 10. Andre funksjoner Bytte av kvitteringsrull Trekk i dekselet som skjuler kvitteringsrullen slik at lokket åpner seg (som vist på bildet) Legg i papiret slik dere ser på bildet Dra papiret noen cm ut, slik at det blir klemt mellom terminalen og lokket når dere lukker Lukk dekselet og riv av overskytende papir på vanlig måte Endring av tid (klokke) Klokken oppdateres automatisk ved hver kontakt med sentralen. Stemmer den likevel ikke, selv etter en vellykket dagsavslutning, kontakt kundeservice Skrive bokstaver i stedet for tall Bokstaver og spesialtegn kan skrives gjennom å trykke flere ganger på talltastene. F.eks. skriver man bokstaven B ved å trykke tre ganger på 2-tasten. Andre spesialtegn får man frem ved å trykke fire ganger på., -tasten Spesifisere mva på kvitteringen NB! Terminalen regner ut mva kun fra en sats på 25%. Terminalen beregner mva som inngår i det inntastede beløpet ved hjelp av en forhåndsdefinert prosentsats og skriver mva på transaksjonskvitteringen. Dersom dere vil ha kvitteringene uten mva må kundeservice kontaktes Oppdatering av terminalinformasjon For å bytte kvitteringstekst, kontakt først kundeservice for å endre opplysningene. Deretter må terminalen hente de nye innstillingene fra datasentralen. Kundeservice vil forklare deg prosedyren for dette. Oppdateringen tar maksimalt et par minutter. Etter en vellykket nedlasting/oppdatering skriver terminalen ut en liste der det skal stå PARAMETRE OK, og ingen feilmelding. Dersom terminalen ikke får kvittering (PARAMETRE OK) eller om det skrives ut en liste med en feilmelding, gjenta nedlastingen. 22

23 11. Tekniske spesifikasjoner Produkt Størrelse Vekt Prosessor SAGEM EFT930G+ 79 x 180 x 157 mm 408 g (uten papirrull) RISC 200 Mips + intergrert Crypto prosessor Modem GSM 900/1800/1900 Mobile Class B (GPRS & GSM) Multi Slot Class 10 (4+1 / 3+2) Stay Connected feature Kortlesere Magnetstripe (spor 1 + 2) Smartkortleser Tastatur Batteri Tilkobling Printer Papirruller 21 taster 1500 mah NiMh Inntil 180 transaksjoner, standby 200 t 1 Slave USB port, 1 Host USB port Termisk printer, 24 tegn per linje, grafisk 15 linjer per sekund Termisk, 1-lags, 58 mm bred, 40 mm i diameter 12. Kontaktinfo Forhandler: PayEx Retail AS Wergelandsveien OSLO Telefon Faks Mail Web Distributør: Mynt Betalingsterminaler AS PB 6602 Etterstad 0607 Oslo Mail Web 23

24 2010 Mynt Betalingsterminaler AS 24

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl2xx...6 Basestasjonen...6 Tastaturet...7

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer