BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING FOR MC50."

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast først masterkode 1234 og trykk ENTER. Display viser: GOOD MORNING MANAGER og deretter REPORTS. (Venter man for lenge før man går videre, vil display gå tilbake til utgangspunktet og man må begynne på nytt!) Gå nedover med piltast til det står SYSTEM i displayet. Trykk # og 1 samtidig for å komme inn i systemoppsettet. Trykk ENTER for å bla videre gjennom oppsettmulighetene. Display viser UNIT NAME og blinkende markør. Her kan det tastes inn navn på pumpe / anlegg ved å bruke tekstfunksjonen i tastene (Trykk flere ganger til du får riktig bokstav) Tast ENTER når navn er lagt inn. Display viser REGISTRAT. NUMBER og blinkende DISABLED. Hvis man vil kreve at bruker må taste inn ordrenr. eller lignende før det kan tankes, velges ENABLED med piltast høyre. (Ikke vanlig brukt.) Tast ENTER for å bekrefte valget. Display viser ODOMETER og blinkende DISABLED Hvis man vil kreve at bruker må taste inn kilometerstand før det kan tankes, velges ENABLED med høyre piltast. Tast ENTER for å bekrefte valget. Display viser START TIME OUT og blinkende 050 Sec Her kan man evt. endre den tiden bruker har på seg til å starte tankingen. Display viser FILLING TIME OUT og blinkende 120 Sec. Dette er den tid bruker har på seg til evt. etterfylling, fra tankingen stoppes til den startes på ny. Display viser REMOTE PRINTER og blinkende NO Skal printer evt. tilkobles velges YES med høyre piltast.

2 Display viser PC CONNECTED og blinkende NO Skal PC evt. tilkobles velges YES med høyre piltast. 2 Display viser MEASUREMENT UNIT og blinkende LITER Display viser DESIMAL DIGIT og blinkende 1 Dette er standard og bør beholdes. Display viser LOW LEVEL INPUT og blinkende NO Display viser KEY READER og blinkende NO Dersom nøkkelavlesning skal brukes velg YES med høyre piltast. (For komplett oppsett for nøkkelavlesning, se egen veiledning.) Her velges NO. Display viser SYSTEM CODE og blinkende Dette er Masterkoden som skal brukes av ansvarshavende for anlegget. Den må senere tastes inn for å komme inn i menyen for daglig bruk av pumpa. Her kan den evt. endres dersom det er nødvendig. Display viser SYSTEM Tast CANCEL flere ganger for å gå tilbake til normalstilling Display viser ENTER PIN CODE. Grunnprogrammeringen er ferdig! NB! Husk å ta godt vare på Masterkoden!! Dersom koden blir glemt / borte, må man bestille en Supermasterkode. (Serienummer på pumpa må oppgis ved bestilling! Dette kommer frem i display ved påslag) Denne koden legges inn på en spesiell måte. (Veiledning følger med ved levering) Når dette er riktig utført, kan gjeldende kode leses ut fra displayet!

3 BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 3 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Administrasjon av brukere og utlesing av tankinger Innledning. Denne veiledningen beskriver daglig bruk av MC50 kodepumper. Det forutsettes her at grunnprogrammering er utført før førstegangs oppstart. Dette er beskrevet i et eget kapitel. For å kunne legge inn brukere og hente ut tankinger fra MC50, må man forholde seg til den menyen som er tilgjengelig for ansvarshavende. For å komme inn i menyen, tast først masterkode 1234 og trykk ENTER. (Dersom man ikke kommer inn med denne koden, er den sannsynligvis endret av tidligere brukere. Da må man gå gjennom grunnprogrammeringen på nytt og legge inn masterkode!) Display viser: GOOD MORNING MANAGER og deretter automatisk REPORTS. (Venter man for lenge før man går videre, vil display gå tilbake til utgangspunktet og man må begynne på nytt!) Innlegging av brukerkoder. Når det står REPORTS i displayet, bla nedover med piltast til det står USERS. Trykk ENTER for å gå inn i menyen for håndtering av brukere. Velg USER ADD? og trykk ENTER. Det står nå USER NAME. Fortsett med å legge inn navnet på bruker. (Maks 10 bokstaver) (Trykk flere ganger på den tast som inneholder bokstaven, helt til du får frem den riktige. Kan vise både store og små bokstaver) Når navnet er ferdig, bekreft med ENTER. Display viser USER PIN? og blinker med YES Tast ENTER for å bekrefte at PIN kode skal legges inn. Displayet viser nå USER PIN og koden kan tastes inn. Tast inn ønsket kode med 4 siffer. Bekreft med ENTER. Display vil nå blinkende vise brukernummer. For eksempel AUTO (005) (Auto betyr at den automatisk legger inn neste ledige brukernummer) Bekreft med ENTER. Display viser nå: BRUKERNAVN # 005 PIN 1111 Bruker er nå lagt inn, og etter en kort stund vises igjen ADD USER? Den er nå klar til å legge inn neste bruker. Tast CANCEL flere ganger for å gå tilbake til start, eller vent til den automatisk går tilbake.

4 Sletting av brukere. Brukermenyen har også et eget punkt for sletting av brukere. Når man er inne i USER MENY, velg USER DELETE? (Bruk piltast nedover) Bekreft med ENTER. 4 Display viser DELETE USER NUMB Tast inn brukernummer som skal slettes og bekreft med ENTER Display viser: CONFIRM DELETE? 005 NAVN 1111 Bekreft med ENTER Display viser USER DELETED Bruker er nå slettet! Vise brukere. Brukermenyen har også et punkt for å vise brukere med navn og koder. Fra menyen velg USER VIEW? (Bruk piltast nedover) Bekreft med ENTER Display viser nå: Brukernavn, Brukernr. og PIN kode for bruker nr. 001 Bla videre opp eller ned gjennom alle brukere med piltast høyre eller venstre. Utlesing av tankinger. MC50 lagrer de tankinger som er gjort av hver enkelt bruker, slik at de kan leses ut senere. Disse tankinger er det vanlig at man leser ut ved slutten av en avregningsperiode. Dersom dette ikke gjøres, vil hukommelsen til MC50 gå full! Minnekapasitet er 255 tankinger. Den vil da vise meldingen MEMORY FULL i displayet, og tanking er ikke lenger mulig! (Se eget avsnitt om sletting av denne meldingen) Den enkleste måten å ta ut disse data på, er å lese ut totalvolum pr. bruker i perioden. Dette gjøres på følgende måte: Tast inn masterkoden (1234) og bekreft med ENTER. Display viser REPORTS Tast ENTER Display viser REPORT TRANSACTIONS. Bla med piltast nedover til REPORT TOTALS Bekreft med ENTER Display viser TOTALS VIEW? Bekreft med ENTER Display viser VIEW TOTALS ALL? Bekreft med ENTER Display viser GENERAL TOTAL og ant. Liter (Dette er totaltelleren for pumpa. Kan ikke slettes) Bla videre med piltast nedover Display viser TOTAL FROM og dato

5 5 Ved å taste piltast videre nedover, kan man lese totalen i perioden fra nevnte dato for en og en bruker. Totalene noteres ned for videre bruk. NB! Det er nå viktig å slette den utskrevne periode, slik at man begynner ny periode med blanke ark! Fra menypunktet REPORT TOTALS velges TOTALS RESET PERIOD? Bekreft med ENTER Display viser RESET PERIOD CONFIRM? Bekreft med ENTER Display viser RESET OK. Det er nå klart for en ny periode! For å være sikker, kan man nå ta utlesingen på nytt og se at alle brukere er satt til null. Sletting av hukommelse etter MEMORY FULL melding. Dersom MC50 fra starten av viser MEMORY FULL, er det nødvendig å slette SYSTEM MEMORY, etter at utlesing av tankinger er utført! Dette gjøres slik: Tast masterkode og gå med piltast nedover til display viser SYSTEM. Tast ENTER Display viser SYSTEM SERIAL NUMBER Bla med piltast nedover til det står SYSTEM MEMORY Tast ENTER Display viser MEMORY VIEW? Bla med piltast nedover til display viser MEMORY RESET? Tast ENTER Display viser RESET MEMORY CONFIRM? Tast ENTER Display viser CLEARED MEMORY Hukommelsen for tankinger er nå slettet!! Brukerne er ikke slettet! Det er klart for å starte en ny periode med blanke ark!

6 BRUKERVEILEDNING FOR MC50 MED DATAOVERFØRING VIA NØKKEL. 6 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Innledning Denne veiledningen beskriver oppstart og bruk av Nøkkelavlesnings-kit for MC50 kodepumper. Nøkkelavlesnings-kit inneholder CD med program, nøkkelavleser med USB interface, og overføringsnøkkel (Systemnøkkel). Programmet Self Service Software kan håndtere tankingsdata fra inntil 16 Kube eller Self Service pumper. Tankingsdata hentes inn fra hver enkelt pumpe ved hjelp av en tilhørende elektronisk nøkkel, (Systemnøkkel). Dataene legges inn i PC en gjennom en nøkkelavleser som er koblet til en USB port på PC en. NB! Nøkkelavleseren skal ikke kobles til PC før driveren for denne er installert. Se nedenfor! Software installasjon. Programmet fungerer med Windows 98/2000/XP og kommer på en CD som også inneholder drivere for nøkkelavleser til PC. Sett in CD og vent til følgende bilde kommer opp: Herfra kan man installere både Self Service programmet og driveren for USB/Nøkkelavleser.

7 7 Cd en inneholder også brukerveiledning for programmene. Velg språk under Download Manual og les eller skriv ut. Klargjøring av MC50 for bruk med Nøkkelavlesnings-kit. For å kunne hente ut tankinger fra MC50 med nøkkel, må man programmere den for dette: Tast først masterkode 1234 og trykk ENTER. Display viser: GOOD MORNING MANAGER og deretter REPORTS. (Venter man for lenge før man går videre, vil display gå tilbake til utgangspunktet og man må begynne på nytt!) Gå nedover med piltast til det står SYSTEM i displayet. Trykk # og 1 samtidig for å komme inn i systemoppsettet. Trykk ENTER for å gå gjennom oppsettmulighetene. Sjekk at REMOTE PRINTER og PC CONNECTED er satt til NO. Hvis ikke, bruk piltast høyre eller venstre for å velge NO. Fortsett og trykk ENTER til det står KEY READER NO. Velg YES ved å trykke høyre eller venstre piltast. Trykk videre med ENTER til det står TOUCH SYSTEM KEY Berør nøkkelleseren på MC50 med den medfølgende Systemnøkkel. Displayet skal da vise SYSTEM. Trykk CANCEL eller vent til displayet går tilbake til utgangspunktet. Display skal nå vise vekslende TOUCH KEY og ENTER PIN CODE. MC50 er nå ferdig programmert for bruk med nøkkel, og systemnøkkel er etablert mot denne pumpen med serienummer innkodet. Gratulerer! Den skal senere bli gjenkjent av PC programmet ved overføring av tankinger fra pumpe til PC.

Petro-Utrustning AS. Regionskontor Midt - Norge. Tlf. 960 41 070 Skippergata 11, 7042 Trondheim

Petro-Utrustning AS. Regionskontor Midt - Norge. Tlf. 960 41 070 Skippergata 11, 7042 Trondheim Konsern Produkter Tjenester Support Om Fartskriver Innholdsfortegnelse 1 Hjem Petro-Utrustning AS. Tlf. 23 37 84 00 Persveien 32, 0581 Oslo Postboks 78 Økern, 0508 Oslo Petro-Utrustning AS. Regionskontor

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover InterCash Installasjonsguide og Brukermanual ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover Innhold Innhold... 2 Forord... 3 InterCash... 4 InterCash førstegangs oppstart... 4 Betalingstyper...

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. AFI_GoingGREEN

BRUKERVEILEDNING. AFI_GoingGREEN BRUKERVEILEDNING AFI_GoingGREEN INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD SIDE Viktig informasjon ved første gangs utskrift 4 Vanlig utskrift 5 Aktivere utskrift på MFP 6 Kopiere, skanne og sende 7 Fargeutskrift 8 Ensidig

Detaljer

AquaScan Win 3.3 manual

AquaScan Win 3.3 manual AquaScan Win 3.3 manual Copyright AquaScan 2015 AquaScan Win versjon 3.3 Side 2 av 43 10. mar. 2015 AquaScan Win versjon 3.3 Innhold: Introduksjon... 2 Installering... 2 Første gang AquaScan Win startes...

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE BRUKERVEILEDNING QT2000 RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 TELEFAX : 66 77 80 31 E-mail: WEB

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS ConsumerScan Manual GfK Norge AS 1 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 SKANNEREN... 4 1.1 VIKTIGE RÅD FØR INSTALLASJON... 4 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVARE.... 5 1.3 OPPSTART AV PROGRAMMET... 8 1.4 SKANNE EN STREKKODE...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer