Fjernstyringsenhet VRT012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernstyringsenhet VRT012"

Transkript

1 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren. Ta deg et par minutter og les denne veiledningen før du begynner å prosjektere anlegget. Denne vil vise installasjonen og bruk av VRT VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 1 ( 9 )

2 Introduksjon VRT012 er en veldig enkel enhet, som kan brukes av autorisert personer for åpning av dør, styring av bom og grinder, f. eks en garasje eller en bom på fjellet. Den kan også slå av og på andre enheter, som alarmer, eller andre enheter som har en ON/OFF, impuls inngang. Når en person ringer, sammenligner VRT012 nummeret den ringer fra med de autoriserte numrene som er lagret i hukommelsen. Hvis nummeret finnes, betyr det at den som ringer er autorisert. Da vil enheten aktivere utgangen, og sende et signal til den tilkoblede enheten, for dør åpning. Det koster ingenting å ringe, VRT012 leser nummeret men avslår samtalen. Opptil 500 numre kan lagres som autoriserte brukere. Eksempel: Porten til parkeringsplassen er låst. Du ringer nummeret til din VRT012. Den ser at du er autorisert, og sender et signal til porten om å åpne. Etter en forhåndsbestemt tid, lukker porten seg. Du har en ekstern fotoselle med et holderele, som overvåker at porten ikke lukkes før bilen har passert. Når VRT012 inngang aktiveres, er det to måter å slå av utgang. - 1: Ved at Relay Timeout, den tidsinnstilte forsinkelsen går ut, maks 45 sekunder. - 2: Ved at Button (Trykknapp) settes inn, kan du avslutte den innprogrammerte tiden tidligere. Dette kan gjelde ved porter som passeres av personer. VRT012 kan bli programmert på to måter: Via SMS, eller via PC. Du må alltid starte med en programmering fra PC. Innhold i pakken: - VRT012-GPRS enhet for DIN skinne montering. - CD med info og programvare for å legge til/ta bort autoriserte brukere - Kabel for tilkobling til PC - GSM antenne - Quick Start Guide på engelsk. - Veiledning oversatt til norsk. Hvis noe i pakken mangler, ta kontakt med din forhandler omgående. Ikke med i pakken: - 12V Strømforsyning - SIM kort uten PIN-kode, settes lett AV i en vanlig mobiltelefon. Tekniske spesifikasjoner: - Strømforsyning (ikke medfølgende).10-15v - Opererende temperatur Utgangsrelé ; Max 230Vac, 5A VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 2 ( 9 )

3 Funksjonsbeskrivelse av produktet Bilde nr 1 Utseende og mål på apparatet VRT012 består av en mikrokontroller og et GSM modem. Mikrokontrolleren mottar og behandler signaler. Apparatet har 4 lysdioder som vist i fig.2 Bilde 2: VRT012 med inn og utgangsterminaler. Lysdioden POWER er direkte koplet til strømforsyningen på mikroprosessoren. Lysdioden MODEM STATE er koplet til GSM modemet og status avhenger av modemets stilling. Lysdodene RELAY og SIGNAL STRENGTH er koplet til mikroprosessoren og viser apparatets status. Lysdioden RELAY viser status på det interne releet. Når releet er aktivert, er lysdioden på. Lysdioden SIGNAL STRENGTH viser styrken på det mottatte GSM signalet. 1 blink for dårlig, 7 blink best. Når strøm er tilkoplet viser lydiodene RELAY og SIGNAL STRENGTH start av programmet og dess forskjellige stadier. Hvis tilkoplingen er korrekt blinker diodene som spesifisert nedenfor, og i operativ status arbeider de som nevnt nedenfor VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 3 ( 9 )

4 Når strømmen settes på blir hele databasen og hukommelsen kontrollert. Hvis det er en feil i hukommelsen går ikke apparatet til operativ modus og lysdioden SIGNAL STRENGTH sender ut to pulser. Hvis GSM modemet ikke fungerer, går apparatet ikke til operativ modus og SIGNAL STRENGTH sender ut hastige, kort pulser. Den interne databasen av nummer sjekkes av CRC. Hvis kontrolltellingen ikke stemmer, går apparatet tilbake til fabrikks innstilling, dvs: Apparatet settes av ved mottak av et eksternt signal Tiden for releet settes til 5 sek. Databasen av nummer blir slettet. En PC kan tilkoples for omprogrammering. I programmeringstilstand svarer ikke apparatet på oppkall eller SMS meldinger. IGANGSETTING Apparatet må programmeres, dvs listen av nummer som apparatet skal reagere på, må legges inn, og parametrene for tid og knappefunksjon må legges inn. Når apparatet settes på første gang, er nummerdatabasen tom. Apparatet må programmeres via en PC, pga at SMS kommandoer bare kan mottas fra nummer som allerede finnes i databasen. Det er bare nummer 0, som kan motta SMS meldinger med nye nummer og endringer. Apparatet koples til DIN skinne og tilkoples som vist på apparatet. Før bruk, sett inn et SIM kort hvor PIN-koden er satt AV. Dette gjøres ved at du setter SIM-kortet i din mobiltelefon og setter av PIN-koden via den. Hvordan PIN-koder fjernes er avhengig av typen mobiltelefon. Undersøk dette med mobilleverandøren. Ofte går man inn på innstillinger og sikkerhet. 1 OBS! Simkortet skal settes inn når strømmen IKKE er på VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 4 ( 9 )

5 Når VRT012 er slått på og programmert, er den ferdig til bruk. Strømforsyningen kommer fra en ekstern adapter på ca 12 Vdc og ca 1 amper. Ved første gangs bruk, legg merke til om apparatet slås på riktig, test tidene som settes inn i ms. Disse kan ikke bli lengre enn ca 45 sekunder. Prosessen vises via lysdiodene: Dette er ikke oversatt, da vi ikke kunne komme inn i tabellen. Når apparatet har kommet til det siste punktet i tabellen, er det ferdig til bruk. Se tabellen lengre bak for programmering fra PC VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 5 ( 9 )

6 PROGRAMMERING VIA SMS MELDINGER Merk: Apparat svarer bare på SMS meldinger fra det telefonnummeret som står på 0- plassen i nummerlisten. 0 nummeret må legges inn fra PC. Det første nummeret bør derfor gå til en vaktmester eller sikkerhetsvakt som har hånd om oppdateringer av enheten. VRT012 kan ta motta 3 typer av kommandoer på 0 nummeret: 1. Legge inn et nummer i databasen 2. bestemme forsinkelsen på releet 3. Bestemme om det skal være mulig å stenge porten via et eksternt signal før innstilt tid har passert. Prosedyren for innlegging av et telefonnummer er slik: P#nnn=xxxxxxx P skal stå først, istedenfor nnn settes nummeret i telefonlisten, xxxxxxx er telefonnummeret som apparatet skal reagere på. Du setter bare inn lokale nummeret i Norge, dvs ikke bruk internasjonalt +47. Skal du styre en port med en mobil som har et internasjonalt nummer, må du bruke internasjonalt kode +46 (Sverige) Eksempel P#1= denne melding betyr at telefonnummer legges inn på plass nr 1 i telefonlisten. Prosedyren for å bestemme forsinkelsen på releet: PRTIMT=xxxx P skal stå først, xxxx betyr tid i millisek som releet skal være forsinket. Eksempel: PRTIMT=5000 Betyr at releet skal være forsinket i 5000 millisekunder etter påslag. Prosedyren for mulighet til å sette av releet via et eksternt signal: PSEN=x P skal stå først, x kan være 0 eller 1 0 betyr at et eksternt signal ikke kan mottas. 1 betyr at apparatet slår av releet når ekstern signal er mottatt men uansett når innstilt tid er ute. En SMS melding kan inneholde flere kommandoer, og kommandoene skal skilles ved ; (altså semikolon tegnet). Eksempel: P#1= ;#2= ;3= ;#4= ;RTIMT=5000;SEN=1; Du kan legge inn mange nye nummer ved å sende en SMS melding. Når du vil endre et telefonnummer, skriver du over dette. Lag en liste, så du vet hvilke nummer hver bruker har. Du kan bare gjøre om nummer 0, ved tilkopling til PC VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 6 ( 9 )

7 PROGRAMMERING VIA PC For å programmere via PC må du: Installere REMOTE SWITCH CONFIGURATOR CD som er vedlagt, i din PC og kople til programmeringskablen til din PC. Kabelen har ikke USB kontakt, så du må ha en adapter i tillegg. Starte REMOTE SWITCH CONFIGURATOR I fig 4 kan du se hovedvinduet I REMOTE SWITCH CONFIGURATOR Det er delt i tre seksjoner: Bruk ikke internasjonalt i Norge. Tiden i ms Bruke knapp inngangen Programmering av relé: Valg av hvordan det interne releet slås på og av. Releet kan skifte status etter et antall millisekunder, dette settes inn i feltet: Relay timeout. Du kan sette inn inntil 500 telefonnummer VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 7 ( 9 )

8 Kontrollknappene: Lese inn programmeringen fra en fil: Load from file Lese ut programmeringen som ligger inne: Load from Device Slette alle felt ; Clear all Lagre programmeringen i en fil: Write to file. Du kan da lese ut av filen det som er programmert. Lagre programmeringen i apparatets minne: Write to device Begynn å jobbe med REMOTE SWITCH CONFIGURATOR ved å programmere en port: Configure port. Det er her vist COM1, men det kan være andre som er ledige på din PC. Fig. 5 Et portprogrammeringsvindu vises i fig. 5 Du skal velge en port somvrt012 er koplet til Trykk OK. OBS!!! Du skal starte apparatet på nytt etter at programmeringen er lagret i minne. Ta bort strømmen og sett den på igjen VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 8 ( 9 )

9 VIRKEMÅTE For at det interne releet skal reagere, må brukeren ringe apparatets Simkort nr. Ikke send SMS. Når VRT012 mottar innringingen, kontrollerer den telefonnummeret mot listen. Er innringer registrert i listen, vil releet aktiveres og åpne porten, døren i innstilt tid. Hvis telefonnummeret er ukjent, vil releet ikke reagere. Releet holder porten åpen til tiden har løpt ut. Finnes det en kvitteringsknapp på innsiden, kan den brukes for å korte ned tiden. OBS!!! Apparatet svarer kun på SMS meldinger fra det telefonnummer som står på 0 plassen i nummerlisten VRT012 brukerveiledning Holars AS Korr dato: Side : 9 ( 9 )

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: 1.05.01c 1 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer