GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien"

Transkript

1 GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26

2 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key Installasjon Hovedvindu / Innlogging Menyene:... 7 Offline... 7 Forklaring til menyen:... 8 Online Grunninnstillinger Enhetsinformasjon Systemoppsett Modus: Feedback: PIN: Personregistrering Administratorer Faste brukere Brukere med begrensning Egendefinerte SMS-meldinger Innstilling av Innganger Tidsskjemaer Kommandoer Aktivering ved hjelp av SMS: Mottakere (Kvitteringsmeldinger) Kontroll (Online) Logg: Oppdater Klokken BACKUP: online Side 2 av 26

3 For å komme i gang: Du må ha et SIM-kort som er operativt. Sett dette inn i en vanlig mobiltelefon og slå av PIN-koden, eventuelt sett denne til Slett alle gamle tekstmeldinger. I tillegg bør man første gangen ved et nytt SIM-kort vente noen minutter med SIM-kortet i mobiltelefonen påslått, siden de fleste mobiloperatører sender en velkomstmelding til nye brukere. Innkobling på GSM Key. Ta av dekslet på siden hvor spenning skal kobles til (trykk inn 1 over dekslet og dra dekslet opp 2). Sett inn SIM-kort 3 med kontaktflate ned og skråkant ut mot høyre(mot deg). Koble på spenningen. GSM Key 3+ Når man ringer til GSM Key er det Relé 1 (04/06) som veksler. Dette er et potensialfritt signal. (07-09) er relé 2 og kan skjemastyres eller eventuelt ved hjelp av SMS. Obs. Tilkoblingsrekka starter på 3 og går opp til 14. Side 3 av 26

4 For plassering av batteri for UPS. Ta av toppdekslet ved å trykke inn 1 og løft opp. Koble til batteriet og fest det i toppdekslet. For fast kobling Online mot enheten brukes medfølgende flat kabel. (Vanlig nettverkskabel kan brukes.) Lag en utsparing i toppdekslet ned mot koblingsrekka, slik at flatkabelen kommer ut i underkant av frontdekslet. Det er ikke laget utsparing fordi de fleste enhetene ikke står konstant oppkoblet og for å beskytte enheten best mulig. Side 4 av 26

5 A: Tilkobling av nettspenning 12V AC/DC ±20% B: 2 utg. og 1 inng. på rekkeklemme 3/13 (rød) aktiv) C: Statuslampe for spenning på enheten D: Statuslamper for utganger (grønn = X: Egen enhet med ekstern tilkobling av antenne S: Statuslampe for nettverket. - AV ingen nettspenning på GSM Key - PÅ (permanent) nettspenning tilknyttet, men mangler tilknytning til mobilnettverk, SIM-kort mangler eller PIN-koden er feil. - Lampen blinker med ca.2-3 sekunders mellomrom: enheten er klar. - Lampen blinker fort: enheten er opptatt med å kommunisere. 1.0 Installasjon CD-platen har autorun og skal starte selv. Hvis installasjonen ikke starter selv, må du starte programmet fra utforsker. Filen heter Setup.exe. Du kan nå velge hvilket språk du ønsker. Etter programmet er installert, kan man også velge språk. Følg menyene og installer programmet. Side 5 av 26

6 2.0 Hovedvindu / Innlogging. Side 6 av 26

7 Menyene: Øverst i programvinduet finnes det en del funksjons-taster. Fra venstre: Ny: Her kan man lage oppsettet for en ny dør. Programmet har ingen begrensninger på hvor mange dører som kan styres. Det lages en egen fil for hver enhet, som man henter opp når man ønsker å styre denne. Åpne: Denne bruker du for å hente opp ønsket fil som er lagret tidligere. Lagre: Når du har satt opp og programmert en enhet, bør du lagre filen til en ønsket lokasjon. Koble til / Koble fra (kun ved online): Denne knappen brukes mot GSM Key 3+ for å koble seg til Online eller fra Offline for direkte programmering og styring samt logg. Her vil alle data fra GSM Key hentes opp og legges inn i programmet. Har man registrert brukere fra mobiltelefon, vil de nå vises i programmet slik at filen kan lagres og vil være oppdatert. Oppdater (kun ved online): her blir programmet oppdatert med all informasjon og innstillinger som ligger i GSM Key Skriv til (kun ved online): Denne funksjonen laster alt som ligger i programmoppsettet til GSM Key og vil slette alt annet i enheten. Søk etter tekst: Søker etter tekst/navn i programmet F3 for neste. Skriv ut: Skriver ut hele oppsettet og brukerne på denne enheten. GSM hjelp: Egen hjelpefil på engelsk «GsmSuiteHelpEN» Huset: Rett til produsentens hjemmeside. Her finner du manualer, datablader og programvare fritt for nedlasting. Avslutt: Avslutter programmet, lar deg også lagre innstillinger før det avsluttes helt. Åpne loggvindu: Denne er for avanserte brukere som programmerer selv og beskrives ikke av oss. Dette er ikke loggvinduet som brukes når man ønsker å se hva som skjer på enheten. Offline Ved å høyreklikke nede på oppgavelinjen kan man velge hvilken enhet man ønsker å styre. Dette er nødvendig å gjøre hvis man skal programmere GSM Key offline, dvs. programmering via SMS. Alle enhetene kan styres fra programmet offline. Språk kan også forandres nederst på programmets oppgavelinje. Side 7 av 26

8 Velg hvilken type GSM Key du ønsker å styre. Forklaring til menyen: Lagret i Sim-kort: Faste brukere inntil 250 stk. Lagret i GSM Key: Brukere som legges inn på tid eller saldo. Inntil 250 kan lagres her. Systemoppsett: Innstillinger for systemet Enhetsinformasjon: Navn og tlf. til GSM Key Kommandoer: Kommandoer for styring av utganger Oppsett på innganger: Bestemmer hvordan inngangene skal programmeres, hva som skal trigge disse. Administratorer: Alle som skal sende en SMS for programmering av GSM Key, må være registrert som administrator (inntil 100 stk). Egendefinerte SMS-meldinger: Dette er f.eks. velkomstmelding til nye brukere. Mottakere: Her kan vi få tilbakemelding fra GSM Key når spesifiserte hendelser inntreffer. Inntil 100 mottakere. Tidsskjemaer: Her kan man sette opp skjema for forskjellige innstillinger eller hendelser som man ønsker utført. Lag en fil for oppsettet ved å klikke på lagre og deretter skrive inn ønsket navn på enheten. F. eks Hovedport Side 8 av 26

9 Begynn med å registrere en administrator. Høyreklikk på menyen og velg Legg til. Skriv så inn navnet og telefonnummeret til administratoren. Det kommer en gul ring med et utropstegn foran menyen, som indikerer at det er informasjon som ikke er sendt ut til enheten. Høyreklikk nå på menyen og velg Send. Her kan man velge å kopiere teksten ved å klikke på kopier «merket med rød pil» eller man kan skanne QR koden og sende direkte. NB: Nummeret denne sendes fra må være registrert som administrator. Programmeringen for Offline og Online er den samme. Ved Offline får du presentert tekstmeldingen som må sendes, mens Online sender denne direkte. For videre programmering av enheten, fortsett med Systemoppsett Side 9 av 26

10 Online Ved programmering av GSM Key 3+ kan denne kobles til PC online med medfølgende kabel. Nå er det ikke nødvendig å velge enhet, programmet velger selv 3+. Programmet vil nå gi beskjed om at PIN-koden er PS. Slå av PIN-koden på SIM-kortet eller sett den til Nå vil programmet koble til (kun ved online) med koder som vist nedenfor:. = Kontakter ******** = GSM Key starter opp!!!!!!!!!!! = Synkroniserer / overfører data. Side 10 av 26

11 Når kontakt er opprettet og online, vil du se at det er kommet en mappe til som heter Kontroll, og det er nå klart for programmering av GSM Key. Klikk så på lagre for å lage en fil med et bestemt oppsett for enheten du ønsker å styre. Menyene: Forklaring Lagret i Sim-kort: Faste brukere inntil 250 stk. Lagret i GSM Key: Brukere som legges inn på tid eller saldo. Inntil 250 kan lagres her. Systemoppsett: Innstillinger for systemet Enhetsinformasjon: Navn og tlf. til GSM Key Kommandoer: Kommandoer for styring av utganger Oppsett på innganger: Bestemmer hvordan inngangene skal programmeres, hva som skal trigge disse. Administratorer: Alle som skal sende en SMS for programmering av GSM Key, må være registrert som administrator (inntil 100 stk). Egendefinerte SMS-meldinger: Dette er f.eks. velkomstmelding til nye brukere. Mottakere: Her kan vi få tilbakemelding fra GSM Key når spesifiserte hendelser inntreffer. Inntil 100 mottakere. Tidsskjemaer: Her kan man sette opp skjema for forskjellige innstillinger eller hendelser som man ønsker utført. Kontroll: Her finnes online-funksjoner som logg, kommandoer og klokke-oppdatering. Grunninnstillinger Enhetsinformasjon. Legg inn navnet og telefonnummeret til GSM Key. Høyreklikk og velg send. Du får spørsmål om å bekrefte informasjonen som sendes til GSM Key. Nå åpnes kommunikasjonsvinduet og innstillingene sendes til GSM Key. Side 11 av 26

12 Systemoppsett Her gjøres innstillinger for systemet. CLIP: Den vanligste måten er å bruke CLIP som gjenkjenner telefonnummeret fra innringer. Er det registrert i telefonboken til GSM Key og er innenfor gyldig tidsskjema, vil den trigge utgangen for åpning av eks. port / dør. Åpningstider er satt til 3 sekunder og kan forandres helt opp til 60 sekunder. Tid før svar er satt til 15 sekunder. Dette er den tiden det vil ringe før GSM Key tar av røret og svarer. Brukes ved styring av utganger hvor man ønsker tone-tilbakemelding på utført funksjon. Modus: None: Ingen utgang veksler ved oppringing. Pulse: Utgangen veksler og holder lukket i den tid som er angitt i menyen Åpningstid:. Toggle: Utgangen veksler ved godkjent oppringing og forblir lukket til neste oppringing. Bekrefter lukket utgang med 4 korte toner. Tilbake til normal bekreftes med én lang tone. Reversere: Denne funksjonen involverer begge inngangene: først lukker utg.1 og er lukket i definert tid. Deretter venter GSM Key i holdetiden før Utg.2 lukker og er lukket i definert lukketid. Side 12 av 26

13 Feedback: Her kan man få tilbakemelding hver gang man får gyldig adgang, enten ved hjelp av ringback. (GSM Key ringer deg for å bekrefte utført handling og ved å avvise oppringingen vil dette være kostnadsfritt). Eller ved valg av status, da vil GSM Key sende en SMS-melding på hvordan utganger er innstilt. Trace: Her kan man aktivere eller deaktivere loggfunksjonen. Bruker man software og ønsker logg, la denne stå til TRON PIN: Ønsker man en egen PIN-kode, kan man sette denne her. Man vil nå ikke kunne koble seg til GSM Key uten å oppgi PIN-koden. GSM Key vil nå prøve PIN-koden mot SIM-kortet. Er det ikke satt PIN-kode på SIMkortet, vil den koble til nettet. Ønsker man å bruke PIN-kode på SIM-kortet, må man sette dette i en mobiltelefon og stille inn samme kode som man har satt for GSM Key. Side 13 av 26

14 3.0 Personregistrering Administratorer Enhver som skal kunne gjøre forandringer på systemet, må være registrert som administrator. Administrator gis ikke adgang til å ringe for aktivering av utgang, slik en vanlig bruker kan gjøre. Man må også registreres i GSM Key eller på SIM-kortet for å få tilgang til normal bruk. Man kan legge inn inntil 100 administratorer pr. GSM Key. Ved å høyreklikke på gruppen kan man sortere denne alfabetisk. Side 14 av 26

15 Faste brukere Dette er faste brukere av GSM Key uten tidsbegrensning eller antall oppringinger. Disse er aktive fra registrering frem til de blir slettet. Inntil 250 stk. kan legges på SIM-kortet avhengig av hvilket abonnement som velges. Disse legges inn med navn og tlf. nummer. Det kan legges inn vanlige hustelefoner også, eneste krav er at alle brukerne viser sitt telefonnummer når de ringer. Man kan legge inn flere brukere etter hverandre, for så å sende alt ved å høyreklikke på hovedmenyen for gruppen. Etter bekreftelsen vil du se kommunikasjonsvinduet, som sender over ønsket programmering. Brukere med begrensning Brukere som registreres i GSM Key kan få begrenset tilgang. Hvis man bare legger inn navn og telefonnummer og ikke velger noe annet, vil denne brukeren bli registrert som en fast bruker og oppføringen virker fra registrering og til den manuelt blir slettet. I GSM Key kan det lagres inntil 250 brukere. Disse må ha på nummervisning for at GSM Key skal kunne gjenkjenne deres nummer, for så å aktivere utgangen ved oppringing. Side 15 av 26

16 Når man ønsker å begrense bruker tilgangen, har man flere valg. Ved å hake av for Saldo kan man gi brukeren tilgang til å ringe fra ganger. Uten egendefinert tekst vil brukeren ikke få noen bekreftelse for hver gang det ringes. Men har man for eksempel laget en egendefinert tekst (se neste avsnitt) for nedtelling, f.eks. Antall ganger igjen er: (dette koster en SMS), vil brukeren etter hver gang han har ringt, få melding om hvor mange ganger det er igjen. Videre kan man legge inn Startdato for når brukeren skal bli aktiv og en egendefinert tekst, som brukeren mottar når han blir aktiv. Det samme gjelder Utløpsdato. Brukerne vil være aktive fra dato til dato. Klokkeslettet angir kun hvilket tidspunkt på startdato brukeren skal bli aktiv og når brukeren skal slettes. Det betyr at brukeren er aktiv hele døgnet i perioden. Ønsker man å begrense tidspunkt for når det kan ringes, settes dette opp for alle brukerne ved å lage tidsskjema for når oppringing er lovlig åpning. Avhengig av innstilling kan man aktivere utgang med oppringing, SMS eller DTMF, og kan definere når på døgnet de forskjellige metodene må brukes. Egendefinert tilleggstekst er en tilleggstekst for hver bruker. Tekstmeldingene vil starte med denne meldingen, f.eks. Mr. Gundersen antall ganger igjen er: 3 Side 16 av 26

17 Egendefinerte SMS-meldinger Dette er tekstmeldingene som sendes til brukerne fra GSM Key. NB! Da GSM Key bruker internasjonale tegn, vil den ikke kunne sende ut nasjonale tegn som Æ, Ø, Å. Høyreklikk og velg Legg til. Beskrivelse: Dette er navnet / overskriften til den meldingen som du ønsker å lage. Lag de forskjellige meldingene som du ønsker å ta i bruk. Eks.: Velkommen, Utmelding, Nedtelling Velkommen ring: for a opne porten De er slettet som bruker i porten Antall ganger igjen er: Side 17 av 26

18 4.0 Innstilling av Innganger Her velges det om man ønsker å bruke Digital potensialfri kontakt for aktivering av inngangen eller Analog. Den mest brukte måten når man mottar signaler fra f.eks. alarm, er digital (åpen / lukket kontakt). Loggbeskrivelse: Denne teksten kan man forandre slik at det som kommer i loggen er forståelig for den enkelte. De som ønsker å bruke spenningsnivå-forskjell, må velge Analog Side 18 av 26

19 5.0 Tidsskjemaer Her kan man sette opp skjemastyrte hendelser (tidsstyrte). Man bør sette opp auto resett. Denne sørger for at enheten alltid er på nett. Det normale er å sette denne til 24t. Ved bruk av denne er det viktig at GSM Key har backup batteri ellers så vil den sende SMS til seg selv hver gang for å oppdatere klokken. Videre er det bare å legge til de skjemaene man ønsker. Eks. Ønsker status på GSM Key hver fredag hele året klokken 16:00. Alle administratorer vil da motta en statusmelding klokken 16:00 hver fredag. Side 19 av 26

20 I menyen Skjemastyrte hendelser velges skjematypen man ønsker. I utgangspunktet kan alle ringe hele døgnet til GSM Key så lenge de er registrert. Ønsker man at det ikke skal være mulig å ringe om natten, velger man Sperr for innkommende samtaler. Når skal det utføres: Alltid Hvor ofte: Hver dag Dato / Tid: 17:00 Deretter lages det et nytt med Tillat innkommende samtaler. Når skal det utføres: Alltid Hvor ofte: Hver dag Dato / Tid: 07:00 Nå vil registrerte telefoner kun åpne porten mellom 07:00-17:00. Tidsstyring av utgangene gjøres på samme måte. Eks.: Døren ønskes ulåst på hverdager mellom 08:00-16:00. Utg.1 Lukket (Ulåst) Når skal det utføres: Kun hverdager Hvor ofte: Hver dag Dato / Tid: 08:00 Utg.1 Åpen (Låst) Når skal det utføres: Kun hverdager Hvor ofte: Hver dag Dato / Tid: 16:00 Side 20 av 26

21 6.0 Kommandoer Her kan du definere hvilke kommandoer som skal brukes for å styre utgangene. DTMF: Hvilken nummertast skal trykkes for ønsket funksjon. SMS: Hvilken SMS-kode som må sendes for ønsket funksjon. Og definere hvilken tekst som skal vises i loggen. F.eks. ønske om status. Aktivering ved hjelp av SMS: Alle brukere kan i utgangspunktet sende disse kommandoene. Ønsker man høyere sikkerhet, bør man forandre de som er default i GSM Key. F. eks sendes S1 til enheten, vil utg.1 veksle og ligge lukket frem til ny kommando. Eller man kan sende en kommando som tidsstyrer utgangen. Utg. 1 og 2 lukket (+tid) aktivere utgang fast eller på tid. Eks.: S (0 Dager+ 0 timer+ 10minutter) Utg.1 og 2 åpen setter utgangene tilbake i normal stilling. Utg. 1 og 2 lukket & lasket (+Dato) aktiverer utgangen fast eller frem til en viss dato. I tillegg er den lasket, slik at den ved strømbrudd vil fortsette å holde utgangen lukket frem til definert dato. Eks. M (25 april, 2006, klokken 12:30) Side 20 av 26

22 7.0 Mottakere (Kvitteringsmeldinger) Her defineres hvilke personer som skal få melding hvis utganger aktiveres/deaktiveres samt bortfall av spenning og logg. Det kan registreres opptil 100 mottakere totalt. Enheten kan, hvis du legger inn tlf. nummer, ringe til en telefon. Hvis mottakeren avviser denne oppringingen, så er denne form for melding kostnadsfritt. Velger man å få SMS, blir det en kostnad pr. mottaker som får denne SMS-meldingen. Har man i tillegg faks på abonnementet i GSM Key, kan denne sende meldingene på faks. Tekstbeskjed: Er teksten som sendes fra GSM Key samt tekst i logg. Side 21 av 26

23 8.0 Kontroll (Online) Kommandoer: Her kan man styre utgangene direkte, enten fast eller simulere oppringing. Status på inngangene samt hovedstrøm. Clip: pulse on Enheten er stilt inn for mottak av telefonoppringing. Stopp for å blokkere for oppringing. Logg: Her er realtids-loggen. Klikk på Logg på. Side 22 av 26

24 Klikk på firkanten oppe i venstre hjørne. Velg destinasjon for loggfilen samt hva du ønsker å kalle denne. Merk av for denne loggfilen. Nå vil denne loggen lagres til fil. Vis siste innkommende Denne listen forteller bare om hvilke nummer som har ringt til enheten. Viser ikke om numrene har blitt godkjent. Det må du se under logg. Enhetsinfo: Programmet henter ut all informasjon om software og versjonsnummer på enheten. Nederst vil du også kunne se signalkvaliteten på nettverkets tilkobling mot telefonoperatøren. Side 23 av 26

25 Oppdater Klokken Her kan du synkronisere Software klokken med Windows-klokken, og oppdatere klokken i GSM Key. 9.0 BACKUP: online For GSM Key 3+ som kan styres Online, er det back-up både i enheten selv og på pc hvis filen som ble lagret fremdeles finnes. Når man kobler seg til enheten, sender den all informasjonen til programmet slik at alt du ser i menyene, er oppdatert mot det som ligger i enheten. Man kan også laste den med helt nytt oppsett. Velge database-filen som man ønsker å laste inn i GSM Key. Side 24 av 26

26 Merk av for alle ved å klikke på knappen Inverter valget og klikk deretter på send filen. Nå vil alle brukere, informasjon og innstillinger bli sendt over i enheten. Alt som lå fra tidligere i denne vil bli slettet. Side 25 av 26

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Enter Security AS Mobi.Control Version 2.0

Enter Security AS Mobi.Control Version 2.0 Enter Security AS Mobi.Control Version 2.0 Mobi.Control har en intern kapasitet på 400 brukere resten kan registreres på SIM kortet. Her er det størrelse på SIM kortet som avgjør hvor mange plasser. Det

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring 1.Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2.Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...3 3.PIN-frie nummer...3

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning.

Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning. Velkommen! Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning. Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du enkelt kan

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

GPS klokker for barn Brukermanual

GPS klokker for barn Brukermanual GPS klokker for barn Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av klokken...1 2. Installasjon av SIM-kort og APP...2 3. SeTracker APP...2 4. Kart...8 5. GeoFence...9 6. Chat...9 7. Health... 10

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri.

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. SafeLine GL4 Bruksanvisning Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. safeline.eu SafeLine GL4 Bruksanvisning Tilkobling av enheten Tilkobling av enheten

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner Innlogging 2 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone

HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone FORHÅNDSKRAV Les bruks-, vedlikeholds- og sikkehetsanvisningene til enheten som styres med REMUC Forsikre deg om at et fungerende SIM-kort med datapakke

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær. Brukerveiledning

NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær. Brukerveiledning NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær Brukerveiledning Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Hva er Mobil Sekretær?... 4 Avtaletyper... 5 Viderekoble samtaler... 5 Hva hører innringeren?... 6 Programtillegg for Outlook...

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

SafeLine GL5. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri.

SafeLine GL5. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. SafeLine GL5 Bruksanvisning Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. safeline.eu SafeLine GL5 Bruksanvisning Tilkobling av enheten Tilkobling av enheten

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger safeline.eu Innhold Sikkerhet og generell informasjon Introduksjon 4 Lysindikatorer

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Brukerveiledning. - Registrer - Avregistrer - Innstillinger - Administrator - Innmelding - Tidsur 1

Brukerveiledning. - Registrer - Avregistrer - Innstillinger - Administrator - Innmelding - Tidsur 1 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer