Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM"

Transkript

1 Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9

2 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema /førstegangsregistrering I Basispakken følger et abonnement skjema fra Hyttestyring, dette må sendes / fakses Hyttestyring i ferdig utfylt stand. Abonnementet vil være åpent innen 1 virkedag, og Hyttestyring sender en SMS når abonnementet er klar til bruk. SIM kortet er satt inn i enheten fra leverandør. Påse at det sitter riktig vei, pga. fjærbelastet lås stopper Sim kortet inne i holderen kun ved riktig montering. SIM-kortet kommer ferdig montert i enheten! Oppsett av Heat Link Når abonnementet er bekreftet åpnet fra Hyttestyring, skal enheten settes opp med brukerens personlige informasjon og en del grunninnstillinger. Dette MÅ gjøres fra en datamaskin og internett tilgang er nødvendig. Merk at dette kun gjøres ved førstegangsbruk, og gjelder både Hyttestyring Pluss og Hyttestyring Standard abonnenter. Sett nå strøm på Heat Linken, batterier trenger man ikke sette i før man kommer til hytta. GSM Active lampen vil nå nå blinke hurtig rødt i ca 1 minutt, før den så går over i grønn blink, og er da klar for oppsett. Logg så inn på og klikk på dialogboksen : Hyttestyring Login I påloggingsbildet under benyttes enhetens GSM nummer som både brukernavn og passord ved første gangs bruk. GSM nummeret finner du på baksiden av Heat Link, og vil alltid være brukernavn ved senere pålogginger på denne siden. Passordet endres i neste steg, og må huskes til senere pålogginger. Viktig! Heat Link må være tilkoblet strøm, og SIM kortet må være aktivert for å kunne gjøre denne oppsettfunksjonen 10

3 Oppsett av Heat Link Datamaskinen vil nå prøve å få kontakt med din Heat Link, og etter ca. 1-2 minutter vil et registreringskjema komme frem. Skjemaet er selvforklarende og trenger du hjelp underveis holder man bare musepekeren over informasjonstegnene for utdypende forklaring. Beskrivelse av skjema: Innloggingspassord for websiden Når vi logget inn på hyttestyring første gang, via brukte vi enhetens telefonnummer som passord. Dette skal nå skiftes til ditt eget passord for senere pålogginger. Hyttas navn og sikkerhetskode Har gir vi enheten et navn som senere vises på din styringsside. Videre settes en kode som skiller enheten fra andre, og som hindrer at andre enn de du selv bestemmer kan styre enheten. Telefonnumre Legg til telefonnumre til de brukere som skal få sende meldinger til enheten. Alle nummer lagt inn her slipper å bruke sikkerhetskoden i SMS meldinger til enheten. Eierens nummer skal være det første på listen. Funksjoner / Tilbehør Her kan evt. Tilbehør legges til. Dette kan også når som helst gjøres senere under mine sider Huskanal Brukes i utgangspunktet som A, endres evt. senere om nødvendig. Varmekanaler Legg til ønskede antall varmekanaler (kurs 2, 3 eller 4). Dette kan også når som helst gjøres senere under mine sider. 11

4 Hovedside på Web Vi har nå gjort de nødvendige grunninnstillinger, samtidig som vi har knyttet Heat Link opp i mot deg som bruker. Når man senere logger seg på Hyttestyring sin web side vil hovedbilde se ut som under: Hovedbilde for Pluss abonnenter (SMS + Web styring) Hovedbilde til venstre illustrerer hvordan ett oppsett med 2 ulike kanaler kan se ut. Det er her eksempelvis tatt i bruk kanal 2, kalt stue og kanal 1 (frostsikring) kalt bad / kjøkken. I tillegg viser bildet litt nyttig informasjon om temperaturangivelse, batteristatus og nettspenning. Svarte man JA på forespørselen om statusoppdatering ved innlogging, vil disse verdiene være oppdaterte nå. Hovedbilde for Standard abonnenter (Kun SMS styring) Bildet til høyre viser hvordan hovedbilde ser ut når en med SMS Standard abonnement logger inn på siden. Det er ingen muligheter for styring av Heat Lsink, men man kan endre innstillinger, legge til eller fjerne alarmmeldinger. De neste sidene vil beskrive menyvalgene på websiden, både for Hyttestyring Standard, og Hyttestyring Pluss abonnenter. 12

5 Menyvalg Statusoppdateringer Gjelder kun Pluss abonnenter Under menyvalget Forside / Oversikt kan man be om statusoppdatering. Klikk på stausoppdatering, bildet skifter til hovedbilde og en ventemelding indikerer at statusoppdatering er underveis. Bildet oppdateres automatisk når statusmelding er mottatt, og nye verdier vil vises i hovedbilde. Konto opplysninger I menyen Mine Sider og Konto opplysninger kan vi se registrert informasjon om brukeren, og vi kan endre passord og sikkerhetskode. Her endres passord for pålogging til hyttestyring på Her endres sikkerhetskode om dette ikke ble gjort under grunnoppsettet, eller om dette ønskes endret senere. Klikk på Forside / Oversikt for å se de nye endringene. 13

6 Menyvalg Legge til, endre eller fjerne utstyr Gjelder kun Pluss abonnenter Under menyen Mine sider og Endre utstyrsliste kan vi legge til, endre eller fjerne diverse utstyr som; varmekanaler, temperaturfølere etc. Her velger vi nytt utstyr fra rullgardin menyen og gir denne et eget navn. Husk å trykke legg til når du er ferdig. Her kan vi endre navn på valgt utstyr eller slette de fra oppsettet. Husk å trykke oppdater når du er ferdig. Her kan man endre huskanal/ frekvensområde (se side 7). Klikk nå på forside / oversikt for å se de nye endringene. SMS tilgang Her endres grunnverdiene for frostsikring, disse oppdateres automatisk i hovedbilde. Klikk nå på forside / oversikt for å se de nye endringene. I menyen Mine sider og SMS tilgang kan vi legge til, endre eller fjerne telefonnumre som kan sende SMS til Heat Link. Telefonnummere som ligger i denne listen kan sende SMS meldinger uten å benytte sikkerhetskoden i meldingen. Husk at eier av abonnementet skal stå på toppen av listen (som nr 2). Klikk Legg til nummer, og et nytt vindu dukker opp. Skriv inn telefonnummeret av avslutt med å trykke legg til knappen. 14

7 Menyvalg Legge til/fjerne alarmmeldinger Under menyen Mine sider og Oppsett av alarmmeldinger kan vi velge hvilke alarmmeldinger vi ønsker å motta. Heat Link er programmert til å sende 5 ulike alarmmeldinger, men har man ikke nødvendig tilbehør installert kan det være greit å deaktivere disse meldingene. Heat Link sender en SMS til eier ved: Klikk på Forside / Oversikt for å returnere til hovedsiden. Les mer om alarmmeldinger på side 20. Logg Innbruddsalarm: Via IR sensor Brannalarm: Via Røykvarsler Temp. alarm: Under angitt temperatur på kanal 1 Strømbruddalarm: Vedvarende (over 30 min) Batterifeil: Batteri mangler eller er defekt I menyen Logg kan vi se hvilke meldinger som ligger klare for sending frem i tid under Usendte meldinger, eller vi kan se en oversikt over alle sendte meldinger fra Heat Link under Sendt meldinger. Her kan vi se hvilken måned vi ønsker å se logg ifra, og hva slags meldinger som ble sendt, sorter etter dato og klokkeslett. Klikk på Forside / Oversikt for å returnere til hovedsiden 15

8 Web styring Web styring av frostsikring (kanal 1) Gjelder kun Pluss abonnenter Frostsikringen (kanal 1) er en funksjon som gjennom hele eller deler av året regulerer de tilknyttede ovnene på kanal 1 i mellom 2 innstilte verdier. (Forhåndsinnstilt 3-6 grader) Det er viktig å merke seg at kanal 1, eller frostsikringskanalen, ikke er en kanal vi slår av eller på, da vil også frostsikringen skrues av eller på. Derimot står denne på konstant i den perioden vi ønsker frostsikring (vintermåneder), og når vi ønsker å endre temperaturen til komforttemperatur, gjør vi dette med å endre temperaturverdien i en angitt tidsperiode. Eksempel: Man har tenkt seg på hytta til helgen og frostsikring står på ved 2 ovner og temperaturen er ca. 5 grader i hytta. Da legger vi inn i kalenderen at fra torsdag kveld til søndag kveld (klokkeslett / dato til klokkeslett / dato) at temperaturen skal være grader. Søndag kveld, når klokkeslettet vi satte passeres vil systemet automatisk gå tilbake til grunnverdien som i dette tilfellet er 3-6 grader. Endre grunnverdier på frostsikringen: Grunnverdien på frostsikring ligger inne fra fabrikk på 3-6 grader. Disse innstillingene kan endres ved behov, klikk på endre grunnverdier eller gå inn i menyen Mine sider og endre utstyrsliste. Klikk på Forside / oversikt, og de nye innstillingene vil oppdateres i hovedbilde. 16

9 Web styring Web styring av varmekanaler (kanal 2, 3 og 4) Gjelder kun Pluss abonnenter Varmekanalene 2, 3 og 4 er rene av/på kanaler. Her kan man dele opp hytta i ulike soner (kanaler), og styre disse uavhengig av hverandre, eller man kan velge å kun bruke en kanal og kalle denne f.eks. stue (som avbildet til venstre) og skru denne av/på etter ønske. Gjelder Det er viktig at ovner tilknyttet de ulike kanalene står på og at termostatene på disse står innstilt på ønsket komforttemperatur. Husk også at hjulet på den trådløse kontakten peker mot riktig tall, i dette eksempelet 2, som er kanalen for stue. Sette varmekanaler (2, 3 og 4) på permanent Gjelder kun Pluss abonnenter For å sette en kanal PÅ permanent, trenger man bare å klikke PÅ knappen. Et ventebilde dukker opp, og indikerer at melding er sendt til din Heat Link. Når melding er utført, og tilbakemeldinger er mottatt fra enheten, oppdateres bildet automatisk og PÅ lampen vil lyse gult. Alle kontakter knyttet til kanal 2 er nå PÅ permanent. Husk å skru kanalene AV når du kommer hjem fra hytta igjen. 17

10 Web styring Web styring varmekanaler (kanal 2, 3 og 4) Gjelder kun Pluss abonnenter En vanligere måte å styre varmekanalene på er å sette de på frem i tid ved hjelp av kalender funksjonen på hovedsiden. Man kan f.eks. velge å sette kanal 2 PÅ torsdag kl. 17 og AV søndag kveld kl. 21. (Se eksempel under). På denne måten administrerer systemet seg selv, og man slipper å huske å skru kanaler av når man kommer hjem igjen, som er tilfellet når man setter kanaler på permanent. Sette kanaler PÅ frem i tid For å sette på kanaler frem i tid, velger vi ønsket dato og klokkeslett fra nedtrekksmenyen, og klikker legg til. En ny dialogboks som heter Planlagte meldinger vises, og inneholder nå 2 aktiviteter. Når valgt dato og klokkeslett inntreffer, utføres handlingen, og meldingen fjernes fra Planlagte meldinger. Eier av abonnementet vil nå motta en SMS om at handlingen er utført. Man kan når som helst avbryte enten alle planlagte meldinger, eller en og en. Planlagte meldinger vises også under Logg og Usendte meldinger i menyen øverst i bildet. Sette alle aktive kanaler PÅ Man kan også velge å sette ALLE KANALER PÅ samtidig, enten permanent eller frem i tid ved hjelp av kalenderfunksjonen. Merk at dette kun gjelder kanalene 2, 3 og 4. Frostsikringskanal 1 må styres separat uansett. 18

11 SMS styring SMS styring av Heat Link SMS styring av Heat Link er enkelt, og et godt alternativ/supplement til web styring. For at dette skal være ukomplisert har vi laget et forenklet meldingssystem som gjør at meldinger som sendes er logiske og enkle å huske. Vedlagt følger et kort med forenklede SMS meldinger slik at man har disse lett tilgjengelig. Sentralnummer Når man styrer Heat Link via SMS er det viktig å merke seg at man sender meldinger til Hyttestyring sin sentral, og IKKE direkte til Heat Link. Sentralen kjenner nå igjen brukerens telefonnummer og sender meldingen ut til Heat Link. Det er derfor viktig at man lagrer sentralnummeret på sin telefon, gjerne med hyttas navn, og kun sender SMS til dette nummeret. Heat Link bekrefter utførelse av aktivitet ved å svare med en SMS tilbake. Det er kun telefonnumre som er registrert under Mine sider og SMS tilgang som får gjort dette. HYTTESTYRING SMS meldinger Meldinger Eksempel Utfører varme x (x = kanal 2,3 eller 4) varme 4 Slår på kanal 4 permanent av x (x= kanal 2, 3 eller 4) av 2 Slår av kanal 2 permanent varme x,x (x= kanal 2, 3 eller 4) varme 2,3 Slår på kanal 2 og 3 permanent av x,x (x=kanal 2, 3 eller 4) av 2,3 Slår av kanal 2 og 3 permanent varme x y (x= kanal 2, 3 eller 4) varme 3 24 Slår på kanal 3 i 24 timer (y= 1 48 timer) temp xx xx (x= grader) temp Setter arbeidsområde mellom grader på kanal 1 (frostsikring) frost på frost på Aktiverer frostsikring (kanal 1) frost av frost av Deaktiverer frostsikring (kanal 1) status status Sentralen sender status melding til din mobiltelefon alarm på alarm på Slår på alarm alarm av alarm av Slår av alarm 19

12 Varslinger Svarmelding fra Heat Link ved SMS styring Heat Link er konstruert for alltid å bekrefte utført kommando. Ved bruk på Web får man bekreftelse på skjermen direkte (gjelder kun statusmeldinger og PÅ permanent), og når man sender en SMS eller setter en PÅ melding fra Web frem i tid, svarer enheten med bekreftelse på kommandoen den ble satt til å utføre. Svar fra Heat Link sendes til det mobilnummeret som ba om kommandoen. Svar ved aktivering / deaktivering av kanaler Når man aktiverer / deaktiverer kanaler, svarer Heat Link bestandig med en melding over hvile kanaler som er på. Om man deaktiverer en kanal, slik at ingen kanaler er aktive, vil svarmeldingen fra Heat Link se ut som følger: NEXA ON = NONE (ingen kanaler er på). Om man deaktiverer for eksempel kanal 2, og kanal 3 fortsatt er aktiv, vil svarmeldingen fra Heat Link se ut som dette: NEXA ON = 3 (kanal 3 er på) Svar ved statusforespørsel Når man ber om en stusmelding via SMS vil Heat Link svare med en melding som dette: A22 MAINS OK, BATT OK, TEMP INDOOR +008, OUTDOOR NON, TERM ON, HEAT OFF, ALARM ON, SIGNAL 4, NEXA NON Forklaring til statusmeldingen: A22 MAINS OK = Nettstrøm finnes og er ok BATT OK = Batterier er ok TEMP INDOOR +008 = Innetemperaturen er 8 grader OUTDOOR NON = Utetemperatur ikke tilkoblet / tilgjengelig TERM ON = Termostat / frostsikring aktivert HEAT OFF = Varme på kanal 1 er deaktivert ALARM ON = Alarmer på SIGNAL 4 = GSM Signalstyrke 4 (skala 1-5) NEXA NON = Ingen varmekanaler er aktive Alarmmeldinger fra Heat Link Heat Link kan sende eieren 5 forskjellige alarmmeldinger, under en oversikt over hvilke, og hva de forskjellige betyr: A22 BATT ALARM / A22 BATT OK = Feil på batteri, svakt batteri / batteri er ok A22 MAINS ALARM / A22 MAINS OK = Nettspenning mangler / nettspenning er ok (sendes ved strømbrudd over 30 min.) A22 IR ALARM = Bevegelsesdetektor utløst, innbruddsalarm A22 SMOKE ALARM = Brannalarm (NB: Dersom du har ekstra temperaturføler montert ute kan denne utløse brannalarm ved direkte sollys. Dette dersom føleren når en temperatur på 37 grader, dette selv om røykvarsler IKKE er tilkoblet) A22 TEMP +XXX ALARM = Frostalarm, temperaturalarm. (x = temperatur) Denne meldingen betyr enten at temperaturen har sunket under laveste innstilt verdi på frostsikringen, eller at Heat Link ikke har klart å oppnå høyeste temperatur på frostsikringen i løpet av 5 timer. Se i meldingen hva temperaturen er, evt. kontroller med en statusmelding. 20

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Generell brukerveiledning for hyttami.no

Generell brukerveiledning for hyttami.no Generell brukerveiledning for hyttami.no HyttaMi har siden etableringen i 2003 vokst til å bli den største aktøren i Norge innen hyttestyring. Målet har hele tiden vært å kunne tilby en komplett og brukervennlig

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk DEFA HOME Bruksanvisning Base Unit PRO Norsk 2 Norsk Innholdsfortegnelse Oversikt 5 Funksjonalitet 6 DEFA Link app guide 8 Logge inn på appen 8 Laste ned appen 9 Hjem 10 Kalender 13 Legg til hendelse 14

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

Manual Energy Web Portal (EWP)

Manual Energy Web Portal (EWP) Manual Energy Web Portal (EWP) [1] Indeks: Side 4 Innlogging 4 Glemt Passord 5 Ny Bruker 6 Tilknytt bruker til Gateway 6 System innstillinger 7 Opprett ny romgruppe 7 Opprett rom 8 Nytt panel 8 Brukerinnstillinger/varsler

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77

Brukerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77 Tekniske Data: Innganger : 7+1 alarmsoner NO eller NC Kan settes : AV/PÅ med fjernkontroll og kodelås + SMS Utganger : 3 transistorutganger, max 100 ma +0 Vdc ut. 4 stk relevekslingsutganger for 30Vdc

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer