Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Falck 6604 Vaktfalk Telealarm"

Transkript

1 Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.:

2 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering... 5 Del 1. Programmering av telefonnummer og talebeskjeder... 6 Innlegging av telefonnummer... 6 Bruk av Vaktfalk bak en hussentral... 6 Talebeskjeder... 7 Spille inn beskjeder... 7 Kontroll av inntalte beskjeder... 8 Testing av alle beskjeder til telefonnummer... 8 Betjeningskommandoer ved mottak av alarm... 8 Del 2. Avansert programmering... 9 ID kode til alarmmottager (Scancom fast)... 9 Format (Scancom fast eller tale)... 9 Forskjellige telefonnummer på inngangene Tilbakemelding (restore) til Scancom Fast mottager Nedkvittering Kontrollert utringning "Enring" svar Fjernprogrammering Testoppkall til Scancom Fast mottager Endre teknikerkode Avslutte programmeringen Oppsett prosedyre Sikkerhet

3 Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Vekt inkl 1 kg strømforsyning Fysiske mål Lengde 16 cm Bredde 10 cm. Høyde 4 cm. Strømforsyning 12V Dc Strømforbruk Hviletilstand 10 ma Aktiv 75 ma. Aktiveringspuls 1 sek. Temperatur Lagring C Drift C Fuktighet Lagring og drift 0-95 % rel. fuktighet. Introduksjon Falck 6604 Vaktfalk Telealarm er en telefonsender som kan overføre alarmmeldinger til privattelefoner / mobiltelefoner samt alarmstasjoner med Scancom fast mottager. Falck 6604 Vaktfalk Telealarm kan gi 4 forskjellige talemeldinger som består av en felles lang beskjed (8 sekunder), og fire forskjellige korte beskjeder (3 sekunder hver) som er relatert til 4 innganger på Vaktfalken. Når talemelding gis, avspilles først hovedbeskjed og deretter kort beskjed relatert til hvilken alarminngang som er aktivisert. Falck 6604 Vaktfalk Telealarm kan også benyttes for å sende meldinger til alarmmottager (vaktsentral) med format Scancom fast. Falck 6604 Vaktfalk Telealarm kan overføre 4 meldinger. En kombinasjon av talemelding eller melding til vaktsentral fordelt på de fire telefonnummer er også mulig. Det gjøres opp til 10 oppkallsforsøk til hvert telefonnummer eller inntil Vaktfalken nedkvitteres (mottager taster 5 på telefonen eller Scancom alarmmottager svarer). Tiden mellom oppkallsforsøkene til privattelefon (talemelding) er ca. 1 minutt, til alarmmottager ca. 40 sek. Falck 6604 Vaktfalk Telealarm er beregnet for å tilkobles en vanlig analog telefonlinje, eventuelt via hussentral. Det anbefales å tilkoble Vaktfalken før annet utstyr på telefonlinjen. Falck 6604 Vaktfalk Telealarm kan programmeres på stedet ved hjelp av programmerings-telefonen. Det er også mulig å fjernprogrammere 3

4 Vaktfalken ved å ringe opp linjen den er tilkoblet. Ved fjernprogrammering kan alle data programmeres, bortsett fra å legge inn / endre talemeldinger. I begge tilfeller brukes talltastene på telefonapparatet til å gi Falck 6604 Vaktfalk Telealarm programmeringskommandoer. Alle programmerte verdier, inkl. talebeskjeder lagres selv om Vaktfalken gjøres totalt spenningsløs. Oversikt over tilkoblinger Spenning Sendestatus Alarminngang 1 Alarminngang 2 Alarminngang 3 Alarminngang 4 Avstill alarm Linjekabel Tilkobling strømforsyning Tilkobling programmeringstelefon 4

5 Oppstart og programmering Når alle tilkoblinger er gjort må Falck 6604 Vaktfalk Telealarm programmeres. Dette gjøres ved å tilkoble programmeringstelefonen til programmeringsinngangen. Programmeringen fungerer etter følgende prinsipp: Løft av røret på programmeringstelefonen Status lampe lyser. Hvis lampe ikke lyser er ikke programmeringstelefonen korrekt tilkoblet. Tast teknikerkode Standardkode = Sender kvitterer med "dobbel pip" når korrekt kode er tastet. Man er nå inne i selve programmet på Vaktfalken og man har nå ubegrenset tid til programmering så lenge telefonrøret er av. Selve programmeringen foregår ved å taste to siffer for valg av kommando, og deretter tall for det som ønskes lagt inn. Som avslutning tastes #. Hvis det gjøres feil når man er inne på en kommando kan det tastes * 0 for å komme ut igjen. Hvis man ønsker å tilbakestille alle data ( unntatt talebeskjeder) kan det tastes 0 * * # Status lampa lyser når programmeringstelefonen er aktiv (røret er løftet av) Og når alarmen gjør et oppkall ved alarm. Ellers skal ikke lampa lyse. Programmeringen av en Falck 6604 Vaktfalk Telealarm kan deles inn i to forskjellige deler. En del for å legge inn eller endre telefonnummer og talebeskjeder. Den ande delen tar for seg programmering som endring av hvilke telefonnummer som skal brukes fra de forskjellige inngangene. Den tar også for seg programmering opp mot vaktsentraler. 5

6 Del 1. Programmering av telefonnummer og talebeskjeder Innlegging av telefonnummer 01 Telefonnummer # = Telefonnummer 1 02 Telefonnummer # = Telefonnummer 2 03 Telefonnummer # = Telefonnummer 3 04 Telefonnummer # = Telefonnummer 4 Selve telefonnummeret kan inneholde opp til 32 siffer. Vaktfalken ringer hvert telefonnummer inntil 10 ganger, totalt 40 oppkallsforsøk. Oppringning foretas fortløpende dvs. nr og 4 osv. til den blir avstilt, eller har ringt 40 ganger. Falck 6604 Vaktfalk Telealarm har innebygget automatisk søk etter summetone når den benyttes på en vanlig telefonlinje med summetone som beskrevet ovenfor. For å slette et telefonnummer, tastes # rett etter koden, f.eks. 01 #. Bruk av Vaktfalk bak en hussentral Hvis Vaktfalken skal benyttes på en internlinje (eks. taste 0 for å få summetone) vil den ikke få summetone når den aktiveres. Det må da legges inn spesielle kommandoer som gjør at Vaktfalken ved aktivering gjør følgende: Legger seg på linje - venter litt - slår eks. 0 - søker summetone og ringer deretter telefonnummeret. Disse kommandoer er: 1 = Slå etterfølgende siffer uten summetonesøk etter 4 sek. pause. 2 = Slå etterfølgende siffer med summetonesøk. Eksempel: Innlegging av 1. telefonnummer, hvor Vaktfalken skal slå 0 for å få summetone. 01 * 1 0 * 2 telefonnummer # Vent på summetone Siffer for å få summetone 4 sek. Pause uten summetonesøk 6

7 Talebeskjeder Det kan legges inn en hovedbeskjed ( 8 sek.), samt fire korte ( 3 sek.) beskjeder som avspilles etter hovedbeskjed. Korte beskjeder er relatert til hvilke startinngang som aktiviseres. Hovedbeskjed kan f. eks. være: "Dette er en alarmmelding fra Hans Hansen". Alarmen som er utløst er. Kort beskjed kan f. eks. være: Epilepsialarm natt Epilepsialarm dag Trygghetskall Andre beskjeder som beskriver alarmtyp En alarmmelding om at epialarmen er utløst vil da bli gjengitt som følger: "Dette er en alarmmelding fra Hans Hansen. Alarmen som er utløst er Epilepsialarm natt. Viktig! Det må alltid legges inn hovedmelding, og melding på den/de Alarminngang(er) som benyttes. Ellers vil ikke alarmen ringe opp når inngangen aktiveres. Se prosedyre for innlegging av beskjeder på neste side. Talemelding vil avspilles 4 ganger til den som tar telefonen. Den som tar telefonen må svare før talemelding avspilles. Nedkvittering av Vaktfalken gjøres med å taste 5 mens man hører talebeskjed. Vaktfalken vil da omgående legge på og man vil få opptattsignal. Om en ønsker å høre talemelding en gang til, taster man 3. (Dette må gjøres før du taster 5). Spille inn beskjeder Benytt programmeringstelefonens mikrofon og tal inn beskjeder. Det bør være stille I rommet når du leser inn. Dette for å unngå støy ved innlesing. 60 # # Tal inn beskjed # = Hovedbeskjed (8 sekunder ). 61 # # Tal inn beskjed # = Beskjed for inngang 1. (3 sekunder). 62 # # Tal inn beskjed # = Beskjed for inngang 2. (3 sekunder). 63 # # Tal inn beskjed # = Beskjed for inngang 3. (3 sekunder). 64 # # Tal inn beskjed # = Beskjed for inngang 4. (3 sekunder). For start av "innspilling" tast #, stopp av "innspilling" tast #, eller tal inn så lenge det er plass. Vaktfalken gir kvitteringspip i telefonrøret når tiden er brukt opp. For å slette en melding taster en to # etter hverandre uten å lese inn noen melding, f.eks. 62 # ##. 7

8 Eksempel på innlegging av hovedbeskjed: 60 # # "Dette er en alarmmelding fra Hans Hansen. Alarmen som er utløst er" # Kontroll av inntalte beskjeder 70 # Hovedbeskjed avspilles i telefonrør # Beskjed for inngang 1-4 avspilles enkeltvis i telefonrør. 75 # Alle innlagte beskjeder avspilles fortløpende i telefonrør. Testing av alle beskjeder til telefonnummer 80 # Test av alle beskjeder til alle innlagte telefonnummer. 81 # - 84 # Test av alle beskjeder til telefonnummer 1-4. Eksempel: Man ønsker å ringe opp til telefonnummer 3 og avspille alle innlagte beskjeder: Tast: 83 #. Rød lampe slukker, men tenner når Vaktfalken begynner å ringe. Du kan la programmeringstelefonens rør fortsatt "ligge av" hvis du ikke er ferdig med programmeringen eller "legge på" hvis det var kun test som skulle utføres. Betjeningskommandoer ved mottak av alarm Den som mottar alarmmelding fra Falck 6604 Vaktfalk Telealarm på sin telefon, kan avstille og betjene følgende funksjoner ved å taste følgende siffer på telefonen. 5 - Avstiller og kvitterer ned alarmoppkallet. 3 - Avspiller talemelding fra begynnelsen. Hvis vaktfalken skal stanses uten at mottager kvitterer, trykkes avstillingsknappen på Vaktfalken inn. 8

9 Del 2. Avansert programmering Man kan sperre eller gi tilgang til avansert, mere inngående programmering ved å sette programtrinn 98 til 1 eller 0. Tast 98 1 # = Adgang til videre programmering er OK. Tast 98 0 # = Adgang til videre programmering er sperret. Man er da sikret at feilkommandoer ikke skal endre viktige grunnleggende funksjoner på Vaktfalken. Du må taste: 98 1 # før de neste programmeringer kan utføres. ID kode til alarmmottager (Scancom fast) Vaktfalken kan sende signal til vaktsentral med alarmmottager som kan motta i format Scancom Fast. Det må da legges inn et 4-sifret nummer som ID-kode. 10 # = Sletter eventuell innlagt ID-kode sifferet kode # = Legger inn ID-kode. Format (Scancom fast eller tale) Vaktfalken kan til de fire telefonnumrene overføre melding enten i Scancom fast, eller med tale. (Standardprogrammert alle nummer taleformat). 1 = Scancom Fast. 2 = Tale. "n" i valg nedenfor = siffer 1 eller 2 for valg av format. 20 n # Samme format til alle 4 telefonnummer. 21 n # Format til telefonnummer n # Format til telefonnummer n # Format til telefonnummer n # Format til telefonnummer 4. 9

10 Forskjellige telefonnummer på inngangene Hvis det er ønskelig kan et telefonnummer ringes opp ved alarm ifra en eller flere startinnganger. Eksempel: En teknisk alarm kan sendes til et telefonnummer, en annen alarmtype til et annet telefonnummer, en tredje til alle telefonnummer osv. "nnnn" i valg nedenfor = hvilke startinngang som sendes til telefonnummer. (Siffer 1-4). 30 "nnnn" # = Alle 4 telefonnummer mottar fra inntastede startinnganger. 31 "nnnn" # = Telefonnummer 1 mottar fra valgte startinnganger. 32 "nnnn" # = Telefonnummer 2 mottar fra valgte startinnganger. 33 "nnnn" # = Telefonnummer 3 mottar fra valgte startinnganger. 34 "nnnn" # = Telefonnummer 4 mottar fra valgte startinnganger. Eksempel: Telefonnummer 1 skal motta kun fra startinngang 1. Telefonnummer 2 og 3 skal motta fra inngang 2. Telefonnummer 4 skal motta fra inngang 3 og 4. Ifølge eksemplet gitt ovenfor skal følgende inntastes: 31 1 # # # # (Standardprogrammet = De første tre innganger sender til alle telefonnumre #) Tilbakemelding (restore) til Scancom Fast mottager Det kan rapporteres til alarmmottager (kun Scancom Fast) et "restore signal" som tilbakemelding på at inngangen eller inngangene som har sendt alarm er i normaltilstand igjen. Da dette er et eget signal som kun kan tolkes av en Scancom fast alarmmottager, kan dette ikke benyttes i taleformat. "n" nedenfor = hvilke innganger som skal ha "restore-melding". 36 "nnnn" # 10

11 Eksempel: Det er programmert #. Inngang 1, 2, og 3 vil sende "restoremelding" når alle innganger er i normaltilstand etter sendt alarm. 36 # vil fjerne alle innlagte innganger for "restoremelding". Nedkvittering Vaktfalken vil etter at mottager er ringt opp vente på et nedkvitteringssignal. Til privattelefoner (taleformat) er nedkvittering normalt 5-tasten på mottagers telefon. Dette kan endres slik at Vaktfalken ikke trenger nedkvitteringssignal i det hele tatt, eller at en eller alle skal kvittere. Programtrinn 40 og 41 gjelder for taleformat. 41 gjelder Scancom fast format # = Nedkvittering AV # = Nedkvittering PÅ # = Den første som nedkvitterer stopper sender. (Alternerende) 41 1 # = Alle mottakere skal nedkvittere. Kontrollert utringning Med denne mulighet "på", vil Vaktfalken kontrollere at toner som blir gitt på telenettet etter at nummeret er ringt ut er ringesignal, og ikke opptattone eller feiltone. Hvis det blir detektert opptattone eller feiltone vil Vaktfalken kunne legge på umiddelbart og ikke vente normal "timeout" på 20 sek # = Kontrollert utringning AV # = Kontrollert utringning PÅ. "Enring" svar Hvis Vaktfalken er tilkoblet samme linje som en telefonsvarer eller telefax og man ønsker å kunne ringe til Vaktfalken fjernprogrammering, kan "enring" funksjonen benyttes. 11

12 Denne fungerer som følger: 1. gang man ringer vil fax eller svarer ta linjen. Legg da på og ring tilbake igjen, tidligst 10 sekunder / senest 90 sekunder. Vaktfalken vil da umiddelbart før fax eller svarer ta linjen og man har dermed adgang til fjernbetjening # = Enring AV # = Enring PÅ. Fjernprogrammering Dette programtrinn bestemmer om fjernprogrammering er mulig eller ikke. Hvis fjernprogrammering er PÅ har man mulighet for å fjernprogrammere alle data bortsett fra å endre talebeskjeder. Når fjernprogrammering er PÅ vil Vaktfalken ta linje etter registrering av (standard 15) ringesignal. Man må da taste teknikerkode for å få adgang til programmeringen på samme måte som en direkte tilkoblet programmeringstelefon. Vaktfalken legger automatisk på igjen hvis det ikke er tastet riktig kode innenfor 60 sekunder. Se også "enring" over hvis Vaktfalken er tilkoblet en linje sammen med fax eller svarer. "nn" nedenfor angir antall ringesignal før sender tar linje # = Fjernprogrammering AV. 46 "nn" # = Fjernprogrammering PÅ. ("nn" 05 er 5 ringesignal) Testoppkall til Scancom Fast mottager Det kan gjøres automatisk testoppkall til en Scancom mottaker som egen melding, kode + TST. Da dette er et eget signal som kun kan tolkes av en Scancom fast alarmmottager, kan dette ikke benyttes i taleformat # = Ingen testoppkall. 49 "nn" # = Testoppkall gjøres hver "nn" time. (fra timer). Tiden som legges inn begynner å løpe etter at en alarm er sendt, eller Vaktfalken har blitt nullstilt. Eksempel: Hvis test er aktivisert hver 24. time (49 24 #) vil testmeldingen komme f. eks. kl hver dag. Hvis Vaktfalken aktiviseres / nullstilles klokken vil neste test komme påfølgende dag kl

13 Endre teknikerkode Teknikerkoden som i utgangspunktet er 7890, kan endres til en fritt valgt kode bestående av fra 4 til 6 siffer. Tast 91 ny kode # Vær nøye med at tallene som skal tastes inn som ny kode blir riktige, m.a.o. tast langsomt. Hvis man uforvarende legger inn feil tall vil man få problemer med å komme inn i programmeringen neste gang. Avslutte programmeringen Hvis all programmering er ferdig kan programmeringen avsluttes. Gjør da følgende: Hvis programmeringen er foretatt med programmeringstelefon direkte tilkoblet, kan telefonrøret legges på og rød led slukker. Hvis Vaktfalken fjernprogrammeres ved å ringe den opp, avsluttes programmeringen ved å taste 99 #. Test deretter Vaktfalken ved å aktivere de benyttede innganger. 13

14 Oppsett prosedyre Dette er en beskrivelse av hvordan en setter opp Falck 6604 Vaktfalk Telealarm. Forut for programmeringen må programmeringstelefonen, telefonlinjen og strømforsyningen tilkobles. Det må også kobles en alarmkilde til inngang 1. 1.Løft av røret på programmeringstelefonen. 2.Tast 7890 Dette er passordet. Vaktfalk kvitterer med to pip. 3.Tast 60 # Tast # Tal inn hovedmeldingen. Tast #. Maksimalt 8 sek. 4.Tast 61 # Tast # Tal inn meldingen for inngang 1. Tast #. Maksimalt 3 sek. 5.Tast 75 # 6.Tast 01 telefonnummer # 7.Tast 81 # 8.Legg på røret. 9.Kvitter ned meldingen Lytt til alle meldinger som er lagt inn. Leser først opp hovedmelding, så melding for inngang 1, 2,3 og til slutt inngang 4. Legger inn det første telefonnummeret som skal ringes til. For bruk bak hussentral, se side 4 Vaktfalken ringer nå opp telefonnummeret som er lagret som nummer 1, og leser opp alle meldinger som er lagret For kvittering, tast 5. Dersom meldingen ønskes gjentatt, tast Aktiver inngang 1 Konstater at Vaktfalken ringer opp. Statuslampen vil lyse rødt. Det kan ta noen sekunder før oppringningen starter. 11.Kvitter ned meldingen For kvittering, tast 5. Dersom meldingen ønskes gjentatt, tast 3. Vaktfalken ringer ikke opp neste nummer når den er nedkvittert. 14

15 Dersom det er flere innganger som er i bruk, repeter da punkt 4, men bruk kode 62, 63 og 64 for å lese inn melding for hver av de inngangene som er i bruk. Om flere enn et telefonnummer skal ringes opp, repeteres punkt 6, men med kode 02, 03 og 04 for de andre telefonnummer. Dersom flere alarminnganger aktiveres etter at Vaktfalken har startet oppringningen, vil disse også bli lest opp under samme oppkall. Etter at Vaktfalken er kvittert ut, vil den kunne registrere nye alarmer umiddelbart. Sikkerhet Abilia har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument. Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet. Versjon mai

16 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone Fax

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Brukerveiledning LITTLE Step-by-Step Art.nr 540533 BIG Step-by-Step Art.nr 540115 Rev B1 NO Inledning LITTLE Step-by-step og BIG Step-by-step er talende brytere med mulighet for å lese inn flere meldinger

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

SNURRE Varenr: 560 700. Brukerveiledning

SNURRE Varenr: 560 700. Brukerveiledning SNURRE Varenr: 560 700 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Om Snurre... 3 Komponenter... 4 Å fjerne/sette på plass overlegg og pil... 4 Slik setter du batteriene på plass... 5 Å aktivere

Detaljer

Falck 6980 Passasjealarm

Falck 6980 Passasjealarm Brukerveiledning Falck 6980 Passasjealarm Varenr: 320 460 2 Generelt Falck 6980 Passasjealarm består av: Falck 6980 TrådløsMottaker, Dørsensor Type IDT124 og Personbrikke PS-75. Enkelt forklart, så fungerer

Detaljer

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 Brukerveiledning ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 ALERTpager Repeaterstasjon er en kombinert sender og mottager, som videresender signalene fra Alertpager Personsøker. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Falck 6900 EpiKlon. Varenr: 323 000. Epilepsialarm med risteføler for bruk i seng.

Falck 6900 EpiKlon. Varenr: 323 000. Epilepsialarm med risteføler for bruk i seng. Brukerveiledning Falck 6900 EpiKlon Varenr: 323 000 Epilepsialarm med risteføler for bruk i seng. Falck 6900 EpiKlon er beregnet for å varsle anfall ved bevegelse i seng. Falck 6900 EpiKlon er følsom for

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner

Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner Idéhefte MEMOdayplanner er en elektronisk døgnplantavle for personer som har behov for å strukturere dagen og gjøre den mest mulig oversiktlig. Tavlen er stilren

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender OND-9005 Side 2 * Har to forskjellige alarminnganger * Alarmsender som ved alarm ringer opp maksimalt 14 ulike programmerte telefonnumre

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med mikrofonføler. Art.nr Rev D NO

Brukerveiledning. Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med mikrofonføler. Art.nr Rev D NO Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med mikrofonføler Art.nr 323801 Rev D NO 2 Innhold Innledning... 5 Informasjon om risiko... 5 Falck 6901 EpiTon består av:... 6 Beskrivelse av Falck 6901

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER ABILIA SKREDDERSYR KOMPLETTE LØSNINGER Vi har et utvalg av hjelpemidler og mange års erfaring innenfor dette feltet. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi til med å

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Brukerveiledning Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3 Varenr. 530 002 Innholdsfortegnelse Montering av Kari StyringsBoks... 3 Sikkerhetsprosedyre... 4 Nå kan du koble til... 4 Slik bruker du Kari StyringsBoks...

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Epilepsialarm med Lakenføler Art.nr 323003 Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck 6903

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 Brukerveiledning ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 ALERTpager består av en senderenhet og en mottager. 2 Innholdsfortegnelse 1. Om ALERTpager... 4 2. Dette medfølger i esken... 4 3. Mottager... 5

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Talemelding Programversjon 5.2.3 eller nyere Rev B Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Talemelding... 3 2.1 Spille inn ny Talemelding... 3 2.1.1 Spille

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011 BS8 Konvensjonelt brannalarmanlegg Man-MBBS8 Versjon 222011 Brannalarm utløst Ved en brannalarm vil Brann dioden lyse og dioden for utløst brannsløyfe vil blinke. Sentralen vil gi fra seg en pulserende

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kriseplan Software versjon 5.0.0 eller nyere Rev A Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Kriseplan... 3 2.1 Krise-Telefon... 3 2.1.1 En kontakt lagt inn...

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Innhold. Presentasjon. Caveo baseenhet

Innhold. Presentasjon. Caveo baseenhet Takk for at du valgte vårt produkt! Før du begynner å bruke din nye Caveo trygghetstelefon, vennligst les igjennom denne brukerveiledningen og ta vare på den for fremtidig bruk. Caveo baseenhet LCD-skjerm

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Buskerud / Vestfold Telemark

Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for HHL+ Adresserbart Innbruddsalarmsystem Betj veiledning HHL+ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer