Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701"

Transkript

1 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr:

2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som søyle eller lyspunkt... 5 Blinkende lampe ved alarm... 5 Digital visning av tid... 5 Å stille klokken... 6 Slik stiller du klokken... 6 Alarminnstilling... 7 Slik stiller du inn alarmer... 7 Kvittering av alarm... 8 Sjekk av alarminnstillinger... 8 Slette alarmer... 8 Å velge bort blinkende lampe ved alarm... 9 Alarm utgang viderekobling av alarm... 9 Endring av tid for dag og natt Tilbehør Tekniske spesifikasjoner Utgang til viderekobling av alarm Vedlikehold Lagring Sikkerhet

3 Beskrivelse MEMOdayplanner er en stasjonær døgnplantavle for brukere som har behov for å strukturere dagen og gjøre den mest mulig forutsigbar, ved at man kan feste på symboler, magneter, bilder, klistremerker, farget teip og fargekoder for å planlegge dagen. Whiteboardtusj kan også brukes. Til venstre på tavla vises dagen fra kl til kl med røde lys. Til høyre vises natten fra kl.2300 til 0700 med blå lys. På MEMOdayplanner kan man stille inn en alarm for hvert kvarter slik at bruker blir varslet når et tidspunkt med aktivitet inntreffer. Alarm kan viderekobles til ringeklokke, personsøker eller (mobil)telefon. Se vedlagte idèhefte for nyttige tips til bruk av MEMOdayplanner! MEMOdayplanner leveres med Utstyrspakke, V.nr : Whiteboard-tusj Magnetisk tavletørker Magneter med farger Symboler Skruer/murplugger En boks rensemiddel for whiteboardtavler Idèhefte Montering MEMOdayplanner festes til veggen med de medfølgende skruer. Sett støpselet i stikkontakten. Tavlen må hele tiden være tilkoplet strømnettet. Dersom strømmen blir borte, vil klokken fortsette å gå, men lyssøylen vil ikke lyse før strømtilførselen er tilbake. MEMOdayplanner innstiller seg da automatisk på rett tid. 3

4 Tavlens bakside Innstilling av lysstyrke Tilkoblings muligheter Brytere for å stille inn søyle/lysprikk blinkende alarmpunkt tenne/slukke klokken Innstilling av lysstyrke Det er mulig å regulere lysstyrken til lampene på MEMOdayplanner. Lysstyrken kan reguleres individuelt for dag og natt. Dette gjøres med en liten skrutrekker på innstillingsskruene som finnes midt på hvert av de tre kretskortene som har lamper på seg. 4

5 Visning av tid som søyle eller lyspunkt Ved hjelp av en lysende søyle som tømmes med ett lys hvert kvarter eller et lysende punkt som flytter seg nedover, kan man se hvor man er på dagen. Disse to funksjonene - søyle eller lysende punkt - er valgfrie og kan stilles inn med bryter nr. 1 på tavlas bakside. Bryter 2 opp = Blinkende lampe Bryter 2 ned = Lampen blinker ikke Bryter 1 opp = søyle Bryter 1 ned = lysprikk Bryter 3 opp = Klokken er tent Bryter 3 ned = Klokken er slukket Utgang for viderekobling av alarm til Falck 6704TrådløsVarsler Falck 6760 Personsøker Falck 6604 Vaktfalk Bryterinngang for kvittering av alarm Blinkende lampe ved alarm Med bryter 2 aktiverer/deaktiverer du denne funksjonen. Digital visning av tid Nederst på MEMOdayplanner er det en digital klokke. Man kan velge om den skal vises eller ikke ved å stille på bryter nr.3 på baksiden av tavlen. 5

6 Å stille klokken Å stille klokken er spesielt aktuelt i forbindelse med overgang mellom sommer og vintertid. Det kan også være aktuelt dersom man ønsker å endre på tid for hva som er definert som natt og dag på MEMOdayplanner. Se eget avsnitt Endring av tid for dag og natt. Slik stiller du klokken Hold inne TID knappen i 2 sekunder for å gå inn i tidsinnstilling. Timer blinker Juster oppover ved å trykke på ALARM knappen. Ved å holde knappen inne i mer enn 0,8 sek vil timene løpe. Trykk på TID for å gå over til minutter. Juster ved å trykke på ALARM knappen. Ved å holde knappen inne i mer enn 0,8 sek vil minuttene løpe. Gå ut av tidsinnstilling ved å holde inne TID knappen i 2 sekunder (automatisk time out etter 1 minutt) ALARM knapp TID knapp 6

7 Alarminnstilling MEMOdayplanner har mulighet for alarm hvert kvarter hele døgnet. Alarmen presenteres i form av lyd og ved at lysprikken på aktuelt tidspunkt blinker. Alle alarmer er daglige, dvs. de kommer igjen hver dag. Slik stiller du inn alarmer For å komme inn i programmeringsmodus trykkes og holdes ALARM bryter i 2 sek. Etter disse 2 sek. slukker alle lysdioder i søylene unntatt de som allerede er innstilt med alarm. Disse vil lyse fast. Øvre lysdiode (kl. 0700) er den første som kan innstilles. Ved trykk på TID går markøren inn på kl Står markøren på et felt hvor alarm ikke er satt blinker den med rolig tempo. Står den på et felt med satt alarm blinker den raskere. Bryteren ALARM trykkes for å veksle mellom alarm av eller på. Når man setter en alarm vil man få et pip og lampen blinker raskere. Displayet (klokken) er alltid tent i programmeringsmodus. Bryteren TID trykkes for å gå til neste lysdiode som det kan stilles alarm på, og alarmstatus vises tilsvarende for denne. Forrige lysdiode vil vise valgt alarm innstilling (lys av = ingen alarm, lys på = alarm aktivert). Maksimum 96 alarmer kan settes (en for hver lysdiode). Ved å holde TID inne i mer enn 0,8 sek vil markøren løpe. For å gå ut av programmeringsmodus trykkes ALARM bryter i 2 sek. Dersom ikke bryteren trykkes i løpet av 1 minutt går MEMOdayplanner automatisk ut av programmeringsmodus. 7

8 Kvittering av alarm Når det kommer en alarm vil alarmlyden vare i 15 sekunder. Alarmen kan kvitteres på tre ulike måter: Automatisk. Vent i 15 sekunder og alarmen slås automatisk av. Det er også mulig for bruker å kvittere alarmen før det har gått 15 sekunder. Da må det kobles på en egen kvitteringsbryter. Bryteren kan være en hvilken som helst bryter med 3,5mm mono kontakt på. Eksempelvis kan man bruke en Jelly Bean bryter. Bryteren plugges inn på baksiden av MEMOdayplanner som vist på bilde 2. I tillegg kan alarmen kvitteres ved å trykke på ALARM knappen. Sjekk av alarminnstillinger Innstilte alarmpunkter vises ikke i normalposisjon (brukermodus). For å se innstilte alarmtider må ALARM knappen holdes inne i 2 sekunder (programmeringsmodus). Gå ut igjen ved å trykke samme knapp i nye 2 sekunder. Slette alarmer For å slette enkelt alarmer benyttes samme fremgangsmåten som for å sette en alarm. Se avsnitt om Alarminnstilling over. Man kan også slette alle alarmer på en gang: Gå inn i programmeringsmodus ved å trykke og holde ALARM bryter i 2 sek. Trykk og hold begge brytere inne i 1 sek. Da høres en kvitteringstone på 2 sekunder og alle alarmer er slettet. Gå ut av programmeringsmodus igjen ved å trykke ALARM bryter i 2 sek (eller vent i 1 minutt så går MEMOdayplanner automatisk over i Brukermodus). 8

9 Å velge bort blinkende lampe ved alarm Noen brukere foretrekker at lampen for aktuelt tidspunkt ikke skal blinke samtidig som alarmlyden kommer. Denne funksjonen kan deaktiveres med en bryter på baksiden av MEMOdayplanner. Se bilde på side 5 (bryter nr.2). Alarm utgang viderekobling av alarm I noen tilfeller kan det være ønskelig å få alarm andre steder i leiligheten slik at brukeren får melding umiddelbart når et tidspunkt med alarm inntreffer. Da vil brukeren kunne gå til MEMOdayplanner for å få informasjon. MEMOdayplanner har mulighet for tilkobling av: Falck 6704 Trådløs Varsler. Denne består av en sender som kobles til utgangen bak på MEMOdayplanner (se bilde på side 5) og en mottager som plasseres i et annet rom. Det er mulig å ha mottagere i flere rom. Rekkevidde opp til 50m. Falck 6760 Personsøker. Denne består av en sender som kobles til utgangen bak på MEMOdayplanner (se bilde side 5) og en mottager som brukeren kan ta med seg. Rekkevidde opp til m. 9

10 Endring av tid for dag og natt Normalt er MEMOdayplanner satt opp til å vise dagen mellom 7 om morgenen og 23 om kvelden. Natten er fra 23 om kvelden til 7 om morgenen. Det er mulig å endre dette ved å sette på èn av tre magnetremser med ulikt trykk (se under Tilbehør). Eksempel : Man ønsker å definere dagen til å begynne kl.8 og slutte kl.24. Tilsvarende er natten da fra 24 til 8. Klipp til aktuell magnetremse (med tall eller visning av analoge klokkesymboler) slik at kl.8 om morgenen fysisk kommer der hvor det står 7 på tavlen) Er tidsangivelsen uvesentlig informasjon så brukes de hvite magnetstripene for å skjule dette på tavlen. Gjør tilsvarende for natten Still klokken på MEMOdayplanner en time tilbake i forhold til korrekt tid. Tilbehør Stor tilretteleggingspakke til MEMOdayplanner Liten tilretteleggingspakke til MEMOdayplanner JellyBean bryter sort, For kvittering av alarm (finnes i flere farger) Falck 6704 Trådløs Varsler, For viderekobling av alarm Falck 6760 Personsøker, For viderekobling av alarm Se ytterligere beskrivelse i Idèheftet. 10

11 Tekniske spesifikasjoner Størrelse (hxbxd): x 462 x 40 mm Vekt:... 5 kg Strømforsyning... 12VDC/0.8A (medfølger) Bruk kun original strømforsyning! Utgang til viderekobling av alarm Utgangen bak på MEMOdayplanner er en normalt åpen, lukkende, spenningsfri relè utgang. Selve kontakten er en 6 pins modularkontakt. Relèet er aktivt i 2 sek Front GND NO1 Com1 NC1 NC2 +12V (Com2) Vedlikehold Tavlen rengjøres til vanlig med magnetisk tavletørker. Kan også rengjøres med whiteboardrens, dersom tusjen blir særlig vanskelig å fjerne. Bruk kun whiteboardtusj! Lagring Tavla bør lagres liggende, tørt og frostfritt. 11

12 Sikkerhet Rensemiddelet er skadelig ved innånding, hudkontakt og svelging. Oppbevares på et sikkert sted. Ved direktekontakt, skyll grundig med vann. Ved svelging: Ring lege eller giftinformasjonssentralen, tlf Falck Igel har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument. Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Falck Igel AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet. Det er ikke tilladt at kopiere denne brugervejledning uden skriftlig tilladelse fra FI Danmark Aps. FI Danmark Aps Frydenborgvej 27 N 3400 Hillerød Tlf (+45) Fax (+45) Norge Falck Igel AS Buvikveien Risør Tlf (+47) Fax (+47) Har du problemer med hjælpemidlet, ring (+45)

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner

Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner Kom i gang og idéhefte til MEMOdayplanner Idéhefte MEMOdayplanner er en elektronisk døgnplantavle for personer som har behov for å strukturere dagen og gjøre den mest mulig oversiktlig. Tavlen er stilren

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO

Håndbok. MEMOplanner M i2. Varenummer: 501 805. Rev C NO Håndbok MEMOplanner M i2 Varenummer: 501 805 Rev C NO 2 Innhold 1 Innledning 5 1.1 MEMOplanner M i2 5 1.2 Beskrivelse av produktet MEMOplanner M i2 5 1.3 MEMOplanner M i2 består av: 5 2 MEMOplanner M i2

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO Brukerveiledning Art.nr 001270 Rev A NO Innhold... 1 1. Compact Rolltalk grunnpakke inneholder:... 3 2. Oversikt over produktet... 4 3. Klargjøring av mus og tastatur... 8 4. Oppstart... 8 5. Lading og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Hurtigguide. IntelliGaze. Art.no 000886 og 000887. version 4. Rev A NO

Hurtigguide. IntelliGaze. Art.no 000886 og 000887. version 4. Rev A NO Brukerveiledning Hurtigguide IntelliGaze Art.no 000886 og 000887 version 4 Rev A NO Innhold 1. Innledning... 3 2. Installere maskinvare... 3 2.1 PC tilkobling... 3 2.2 Skjermstørrelse... 3 2.3 Bildeskjermfeste/Bordstativ

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning FlexiLife Universalsender FL UNIe 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer