Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Introduksjon"

Transkript

1 Brukermanual 1

2 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare anrop 7 - Plukke opp samtaler som ringer på andre apparater 7 - Sette over samtaler 7 - Ringe internt 7 - Ringe eksternt 7 - Programmere personlige kortnummer 7 - Ringe med kortnummer 7 - Ringe alfabetisk med kortnummer 7 - Repetisjon av ringte nummer 8 - Viderekoble telefonen internt 8 - Viderekoble telefonen eksternt 8 - Viderekoble til fraværsbeskjeder 8 - Oppheve viderekoblinger 8 - Talepost 9 - Innspilling av personlig beskjed 9 - Avspilling av mottatte beskjeder 9 - Viderekobling til talepost 9 - Oppheve viderekobling til talepost 9 - Fjernstyring av talepost 9 - Programmere navn for telefonen 9 - Aktivere/ oppheve Ikke forstyrr 9 - Innmelding/ utmelding av gruppe 9 - Alarmknapp 9 Hovedmenyer i displayet Emergency Call (Alarmknapp) - Aktivere alarmknapp og programmere nummer 10 Call Register (Samtaleliste) - Vise samtalelister 10 - Slette samtalelister 10 - Vise ringte nummer (snarvei) 10 - Vise ubesvarte nummer (snarvei) 10 Images & Sounds (Bakgrunnsbilder og Ringesignaler) - Vise bakgrunnsbilde 11 - Bakgrunnsbelysning 11 - Endre ringevolum 11 - Endre ringelyd 11 - Vibrator og/ eller ringelyd 11 Phone Setting (Innstillinger) - Klokke 12 - Alarm 12 - Tastatur lyd 12 - Varselsignal når man er utenfor dekning 12 - Tapte anrop 12 - Talevolum 12 - Snarveier (Ringte nummer, tapte anrop, telefonbok) 12 - Brukermeny

3 Apparatbeskrivelse Høytaler Alarm Display Volumknapp Venstre softkey Svare Beskjed Repetisjon/ slette Høyre softkey Navigasjonsknapp Legge på/ Slå av/ på Kortnummer/ programmeringsknapp Tastatur Stille Tastelås 3

4 Apparatbeskrivelse Batterideksel Belteklips Ladepunkter Tikobling for hodesett Lader Lade indikator Øretelefon 4

5 Beskrivelse av knapper [Svare] Brukes for å svare eller ringe en samtale. [Av/På, Legge på] Dobbelfunksjon Brukes for å skru på eller av telefonen eller legge på en samtale. [Vestre/ høyre softkey] Brukes for å velge funksjoner. [Slette] Dobbelfunksjon Brukes for å slette meldinger, slåtte siffer/ bokstaver [Kortnummer/ Programmering] Dobbelfunksjon Brukes til å ringe kortnummer og til å programmere. [Vestre navigasjonsknapp] Brukes for å vise tapte anrop [Høyre navigasjonsknapp] Internsummetone/ Sette over samtaler [Oppkall/ Beskjed] Lese/ Høre meldinger eller legge igjen beskjed. [Opp/ Ned navigasjonsknapp] [Volum knapp på sien] Juster lyden når man prater. Se ringte telefonnummer, når telefonen ikke er i bruk (Opp) [Tastelås] Brukes for å aktiver taste lås. [Vibrator] Brukes for å skru av ringelyd, kun vibrator. [Alarmknapp] Ringer direkte til forhåndsprogrammert nummer. Knapper med dobbel funksjon. Noen av knappene har 2 funksjoner, avhengig av om du trykker lett på knappen eller om du holder knappen nede lenger enn 1 sekund. 5

6 Symboler og meldinger i displayet. Displayet viser forskjellige symboler og meldinger ut i fra status på håndsettet. Antenne signal Sitter i samtale GDC 500H DISPLAY Vibrator/ stille er aktivert Du har en beskjed/ melding Tastelås er aktivisert Alarm er aktivisert Batteristatus Bluetooth Bluetooth Hodesett Hovedmenyer i displayet. Call register Vise, ringe eller slette nummer i samtale loggen. Sounds Velge ringesignaler og ringevolum. Display Bakgrunnsbelysning. 12 Appointment Registrere møter. Phone Settings Stille klokke, aktivere alarm, display og apparatfunksjoner. 3 + Direct Call Aktivere nød anrop. Phonebook Personlig telefonbok 6

7 Funksjoner. Besvare anrop Trykk svar knapp. Plukke opp samtaler Trykk svar knapp. Tast * 7 og internnummer til apparat som ringer. Tast *566 for å plukke opp fra gruppe. (Gruppen må være programmert) Sette over samtaler Trykk overfør knapp, tast internnummer, trykk avslutt knapp. Ringe internt Trykk intern Ringe eksternt. Trykk svar knapp, tast internnummer. knapp og tast siffer 0, tast telefonnummer. Programmere personlig kortnummer Trykk svar knapp. Trykk intern knapp og trykk kortnummer knapp. Velg kortnummer posisjon og tast 0 og telefonnummer, trykk program knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre. Tast navn (se bokstaver under) og trykk program knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre. For å avslutte trykk softkey knapp. A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33 G=41 H=42 I=43 J=51 K=52 L=53 M=61 N=62 O=63 P=71 Q=72 R=73 S=74 T=81 U=82 V=83 W=91 X=92 Y=93 Q=11 Z=12 Ø=00.=13 BLANK=*1 (mellomrom) Ringe eksternt med kortnummer Trykk svar knapp. Trykk kortnummer knapp, tast kortnummer eller felles kortnummer ipecs 50/100 personlig kortnummer 00-19, felles kortnummer ipecs 300/600 personlig kortnummer , felles kortnummer Repetisjon av ringte nummer Trykk knapp. Trykk opp eller for å finne telefonnummer. For å ringe, trykk svar knapp. Trykk svar knapp og tast *552 for å ringe siste slåtte nummer 7

8 Mobil Extension. Registrere telefonnummer. Trykk svar knapp knapp og intern knapp og tast 37. Skriv inn ønsket telefonnummer og trykk for å lagre. (Du får en pipetone) Slå av/ på Mobil Extension Trykk svar knapp knapp og intern knapp og tast 38. Tast 1 for å slå på eller tast 0 for å slå av. Trykk for å lagre. (Du hører en pipetone) Viderekoble telefonen internt. Trykk svar knapp: Tast *5541 (viderekobling direkte). Tast *5542 (viderekobling ved opptatt). Tast *5543 (viderekobling ved ikke svar, standard tid 15 sek.). Tast *5544 (viderekobling ved ikke svar / opptatt). Du kan nå viderekoble til apparat eller grupper. Viderekoble telefonen eksternt. Trykk svar knapp: Tast *554, velg 1 til 4 for ønsket viderekobling (se punkt over). Trykk kortnummer knapp. Du kan viderekoble til personlig kortnummer eller felles kortnummer Viderekoble til fraværsbeskjeder Trykk svar knapp. Trykk program knapp (lenger enn 1 sek), og tast 51, velg en av beskjedne: Tast 01 for melding LUNSJ, TILBAKE KL: + tast inn klokkeslett. Tast 02 for melding FERIE, TILBAKE DATO + tast inn datoen. Tast 03 for melding UTE TIL KL + tast inn klokkeslett. Tast 04 for melding UTE TIL DATO + tast inn datoen. Tast 05 for melding UTE TIL UKJENT TID TILBAKE. Tast 06 for melding RING + telefonnummer. Tast 07 for melding RING INTERNNUMMER + tast dette internnummeret. Tast 08 for melding I MØTE TILBAKE KL + tast inn klokkeslett. Tast 09 for melding HJEMMEKONTOR. Tast 10 for melding SYK. Tast før du lagrer melding dersom du ønsker denne opplest for innringer. Trykk program knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre melding. Oppheve viderekoblinger Trykk svar og tast *559 8

9 Talepost. Talepost er din telefonsvarer, før denne kan brukes må din personlige beskjed leses inn. Innspilling av personlig beskjed. Trykk svar knapp og tast *620. Den innebygde menyen vil nå be deg taste passord. Ditt passord er alltid ditt internnummer + et fritt passord (snakk med din installatør). Følg den innebygde talemenyen. Avspilling av mottatte beskjeder. Trykk svar knapp og tast *620 + internnummer og passord følg innebygd meny. Viderekoble til talepost. For at innringere skal få din beskjed må du viderekoble telefonen til talepost Trykk svar knapp: Tast *5541 (viderekobling direkte). Tast *5542 (viderekobling ved opptatt). Tast *5543 (viderekobling ved ikke svar, standard tid 15 sek.). Tast *5544 (viderekobling ved ikke svar / opptatt). Når et av valgene er tatt, tast *620 (talepostkassen). Oppheve viderekoblinger til talepost Trykk svar knapp og tast *559 Fjernstyring av talepost Ring eget direktenummer, din beskjed avspilles. Tast #, internnummer og passord. Programmere navn Trykk svar knapp. Trykk program knapp (lenger enn 1 sek), og tast 74, tast inn navn. Trykk program knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre navn. Trykk program knapp (lenger enn 1 sek) for å slette navn, etter å ha tastet 74. Aktivere/ Oppheve Ikke forstyrr (DND. Trykk svar knapp og tast *553. Utmelding/ Innmelding i gruppe (Hunt DND) Trykk svar knapp og tast *58* Alarmknapp Trykk alarm knapp 2 ganger, forhåndsprogrammert nummer ringes. Se nest side for å aktivere og legg inn telefonnummer. 9

10 Phonebook (Telefonbok) Programmere et telefonnummer Trykk MENU, velg Phonebook og trykk OK Trykk Add, tast så inn navn (på samme måte som mobil) Trykk så OK Tast inn telefonnummer (husk 0 før nummeret) Trykk så OK 3 ganger Ringe et telefonnummer Trykk merk nummer og trykk knapp Kortnummer 1 9 blir automatisk hurtigvalgstast 1 9. Trykk siffertast 1 til 9 for å ringe ut ( hold tasten inne til det ringer). Emergency Call (Alarmknapp) Aktivere alarmknapp Trykk MENU, velg Phone Setting og trykk OK Bla deg ned til Emergency Call Trykk så OK Velg så Yes og trykk OK Tast internnummer eller telefonnummer ( husk 0 før telefonnummer) Trykk så OK. Call Register (Samtaleliste) Vise samtalelister Trykk MENU, velg Call Register og trykk OK Velg så hvilken liste du vil se: - Missed Call (Tapte samtaler) - Received Call (Besvarte samtaler) - Dialed Call (Ringte nummer) Trykk så OK Trykk Option og velg aktivitet: - Details (Dato og tid) - Save into Phonebook (Lagre i telefonbok) - Delete (Slette telefonnummer) - Call (Ringe telefonnummer) Trykk OK Slett samtalelister Trykk MENU, velg Call Register og trykk OK Velg så Delete Call og trykk OK Velg så hvilken liste du vil slett: - Missed Call (Tapte samtaler) - Received Call (Besvarte samtaler) - Dialed Call (Ringte nummer) - All Calls (Slette alle lister) Trykk OK 10

11 Images & Sounds (Bakgrunnsbilder og Ringesignaler) Vise bakgrunnsbilde Trykk MENU, velg Display og trykk OK Velg Images og trykk OK Velg så hvilket bilde du vil vise: - Wallpaper Blank Trykk View for å se bilde, trykk så Set. Bakgrunnsbelysning Trykk MENU, velg Display og trykk OK Velg Lightning Set og trykk OK Velg hvilken bakgrunnsbelysning - Standard (Svak belysning etter 20 sekunder) - Always ( Alltid på) - Always off (Alltid av) - Sleep Mode (Etter 80 sekunder blir displayet helt mørkt) Trykk OK for å lagre Endre ringevolum Trykk MENU, velg Sound og trykk OK Velg ringeanrop som skal endres - Internal Ring - External Ring Trykk OK Velg volume og trykk Ok Endre volume1 9 ved å bruke eller Trykk OK for å lagre Endre ringelyd Trykk MENU, velg Sound og trykk OK Velg ringeanrop som skal endres - Internal Ring - External Ring Velg Ringing Type og trykk OK Velg ringelyd 1 9 ved å bruke eller Trykk OK for å lagre Vibrator og/ eller Ringing Trykk MENU, velg Sound og trykk OK Velg Ringing Mode og trykk OK Velg ring/ vibrator ved å bruk eller - By Ring (Kun ringing) - No Sound (Stille) - By Vibrator (Kun Vibrator) - Ring and Vib (Ringing og Vibrator) - Ring after Vib (Vibrator først og så ringing) Trykk OK for å lagre 11

12 Phone Setting (Innstillinger) Klokke Trykk MENU, velg Phone Setting og trykk OK Velg Clock og trykk OK Tast inn dag - måned - år (DDMMÅÅ) og trykk OK Alarm Trykk MENU, velg Phone Setting og trykk OK Velg Alarm Clock og trykk OK For å slå på / av alarm bruk eller Trykk OK for å lagre Tast inn klokke og trykk OK Tastatur lyd Trykk MENU, velg Phone Setting og trykk OK Velg Keypad Tones og trykk OK Slå av/ på ved å bruke eller Trykk OK for å lagre Varselsignal når man er utenfor dekning Trykk MENU, velg Phone Setting og trykk OK Velg Range Out Beep og trykk OK Slå på / av ved å bruke eller Trykk OK for å lagre Tapte anrop Trykk MENU, velg Phone Setting og trykk OK Velg Missed Call Mode og trykk OK Slå på / av ved å bruke eller Trykk OK for å lagre Talevolum Denne kan kun endres når man er i en samtale Benytt navigasjonsknapp velg nivå 1-7 Vise ringte nummer (Snarvei) Vise listen med ringte nummer. Vise ubesvarte samtaler (Snarvei) Vise listen med ubesvarte samtaler. Phonebook (Snarvei) Telefonens innebygde telefonbok. 12

13 Bruker Menu 13

14 14

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Norsk programmeringsmanual

Norsk programmeringsmanual Norsk programmeringsmanual Oppstart av ipecs IP system...4 Koble seg til ipecs som er forhåndsprogrammert med Norsk landskode...5 Koble seg til ipecs som ikke er forhåndsprogrammert med Norsk landskode...8

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W OPPSTART AV GDK 16 / 20W Før vi setter strøm på sentralen er det viktig at alle brytere er satt riktig før vi starter på programmeringen, hvis ikke vil

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Brukervennlig mobiltelefon

Brukervennlig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Brukervennlig mobiltelefon NO Bruksanvisning Pakken innhold Introduksjon Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er laget for å være enkel å bruke men har noen praktiske

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail Digitel/IPtel Velkommen til InMail. Dette er NEC IP Server Talepostkasse. Fra denne postkassen kan du slå videre til alle i vår bedrift. Legg beskjed, navn

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon Quick guide for Scale brukergrensesnitt I Scale har vi flere muligheter for deg som bruker. Du velger selv hvordan du styrer Scaleløsningen. Apps Hvis du har mobiltelefon med Android eller iphone, kan

Detaljer

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON BRUKSANVISNING NO idect M1 System DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON Nr: - BRUKSANVISNING idect M1 System Digital og trådløs telefon Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10! 14 15 17

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS TU7371/SS071P http://no.yourpdfguides.com/dref/1034956

Din bruksanvisning PHILIPS TU7371/SS071P http://no.yourpdfguides.com/dref/1034956 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer