SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING"

Transkript

1 SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 1 (17)

2 Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal 11,12,13 Terminal A-B Terminal a-b Jordterminal Tilbakestilling av aktivert alarm Hvis en av de 8 inngangene blir aktivert, kan alarmen Stoppes ved å kople terminal R til pluss. Minus for strømforsyning Pluss for strømforsyning + 12 V 8 alarminnganger. Aktiveres med minus. Se program funksjon 50 til 58. C, NO, NC. Potensialfritt relé. Releet kan programmeres for å gi melding om feil på linjen eller manglende overføring av melding eller en fjernstyring. Inngang telefonlinje Utgang telefonlinje For å sikre best mulig funksjon av apparatet, bør denne terminal koples til jord. Trykknappen ovenfor terminalrekken brukes for tilbakestilling av en aktivert alarm og for å stoppe andre arbeidende programmer. Dette kan være nødvendig før programmering via PC. Telefonkontakten mellom de to terminalrekkene brukes bare for programmering vi a PC, dvs bare ved programmering til mottaker sentral, MC. Kan brukes for Scancom fast format. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 2 (17)

3 FORENKLET PROGRAMMERINGS INSTRUKSJON Sintel 8 (S-8) har mange programmer som kan brukes ved behov. Her en forenkling når du bare skal sende to talemeldinger og har to telefonnummer. Første telefonnummer kan stoppe meldingen. Her brukes bare standard funksjon, fabrikkprogrammert. Et hurtig trykk på REC eller PLAY er ca 1 sekund. Funksjon Vises kode Trykk Vises kode Kommentar Talemeldingen kanal 1 C sakte blink REC (hurtig) r Les inn meldingen r 11 (Les) R 10s. Tale meld. Kontroller talemeldingen C PLAY(hurtig) 11 P Avspilling Talemelding, kanal 2 C REC (hurtig) r Les inn meldingen r 12 (Les) R 10s.talemeld Kontroller talemeldingen C PLAY (hurtig) 12 P Avspilling Hurtig progr. av telefonnr. 1 C 1 holdes nedtrykt lenge? Fortsett Sett inn telefonnummeret? Telefonnummer REC = Repetert tel i vindu. Hurtig progr. av telefonnr. 2 C 2 holdes nedtrykt lenge? Fortsett Sett inn telefonnummeret? Telefonnummer REC = Repeteres. Avsluttes C STOP. Kontroller telefon nummer 1 C Play, Tel-Symbol c Fortsett Fortsett c Telefonnummer plass 1 nummer Telefon nummer Inngangene aktiveres ved å legge en minus på inngangen. Den ringer opp, gir 3 ganger samme talemelding. Når du har hørt meldingen, tonen, trykk da kvitterings koden 1,2,3,4. Du hører da et antall toner (melodi). Meldingen stopper, den ringer ikke flere programmerte telefonnummer. Hvis ikke dette skjer, programmer funksjonen for kvittering F 40 + ønsket kode (for eksempel. 1,2,3,4.) Den som svarer må alltid gi fra seg en lyd HALLO. Hvis du ikke svarer vil den ringe opp igjen 3 ganger til. Tilbakestill programmet til fabrikk: Funksjon Vises kode Trykk Vises Kode Kommentar Start programmeringsmodus ". " C blinker sakte Kan programmeres. Retur etter 2 min. Gå inn i funksjonsprogrammet C blinker sakte REC holdes inne min. 3 sek. F blinker Trykk funk kode innen 5 sekunder. Funksjonskoden F blinker 99 C blinker Omprogrammering; Funksjon Vises kode Trykk Vises Kode Kommentar Start programmeringsmodus ". " C blinker sakte Kan programmeres. Retur etter 2 min. Når Sintel 8VD er tilbakestilt, kan du programmere direkte. Når du skal omprogrammere ser du en blinkende.. Trykk da først koden. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 3 (17)

4 Ønsker du å styre releet i SINTEL 8VD fra en telefon? Program 71 og 72 må programmeres. 71 er passordet kan ha fra 4 siffer til 32 siffers lengde. Må programmeres. Funksjon Vises kode Trykk Vises Kode Kommentar Start programmeringsmodus ". " C blinker Kan programmeres. sakte Retur etter 2 min. Gå inn i C blinker REC holdes inne min. F blinker Trykk funk kode funksjonsprogrammet sakte 2 sek. innen 5 sekunder. Funksjonskoden F blinker 71 kode REC C blinker Kontroller passordet C blinker PLAY i 2 sek 71 Passordet Trykk STOP. vises Gå inn i C blinker REC holdes inne i 2 F blinker Trykk funksjons kode funksjonsprogrammet sek. innen 5 sek. Funksjonskoden, autosvar> 1 F blinker 72 antall (F.eks. 2ggr)' C blinker sakte REC Kontroller antallet C blinker PLAY i 2 sek. 72 Antall vises Trykk STOP Se også på programmene 73, 74 og 75. Alle kan ha betydning for funksjonen på releet. Programmering av inngang til telefonnummer Det mest vanlige er at en inngang (kanal) aktiverer oppringning til alle innprogrammerte telefonnummer på listen. Sintel 8 VD er fabrikk programmert for dette, dvs. telefonnummer 1 til 8. Hvis du ønsker at et eller flere telefonnummer blir styrt fra en inngang (kanal), kan dette programmeres. Hvis du har laget en telefon liste på 3 telefonnummer og lest inn dine meldinger, f.eks. for 6 innganger, kan du programmere inngangene (kanalene) til telefonnumrene. Eksempel Du ønsker at kanal nr 1 (innbrudd datarom), 2 (innbrudd arkiv) og 3 (brann) skal ringe til telefonnummer # 1. Du ønsker at kanal nr 3 (brann) dessuten skal ringe til telefonnummer # 2. Kanalene nr 4, 5 og 6 skal knyttes til telefonnummer # 3 Se på listen under Tilleggs funksjoner Kode 11 (med telefonnummer # 1) settes til kanalene nr 1, 2 og 3. Kode 12 (med telefonnummer # 2) settes da til bare 3, alle andre kanaler strykes. Kode 13 (med telefonnummer # 3) settes til kanalene nr 4, 5 og Sett alarmmelding aktiv for telefonnummer # (Kanaler) 12 Sett alarmmelding aktiv for telefonnummer #2 3 (Kanal) 13 Sett alarmmelding aktiv for telefonnummer # (Kanaler) SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 4 (17)

5 Varsling ved alarm pga. lav spenning S-8 har bl.a. mulighet til tre spesielle meldinger (side 10, Spesielle funksjoner). For å varsle ved alarm pga. lav spenning må det registreres en talemelding ved hjelp av Talemelding # 32 (side 5) en funksjon ved hjelp av en 30-talls kode, f.eks. Funksjonskode 31 (side 8). Angi funksjonsnummer 1 for å få varsling ved lav spenning. Nærmere beskrivelse Spesielle funksjoner (side 10) et telefonnummer, f.eks. Telefon #1 (side 5) en grenseverdi ved hjelp av funksjon 83 (side 14), f.eks. Volt kode 5 for å sette grenseverdien på 11,0V SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 5 (17)

6 SINTEL-8VD Sintel 8VD,(heretter kalt S-8 i denne tekst) kan håndtere 8 telefonnummer, seks for tale melding og to for mottakersentraler (MC). Begge typer kan brukes samtidig, MC har prioritet over talemeldingene. (MC er ikke tilpasset norske mottakere.) Telefon # Beskrivelse 1 Telefonnummer plass #1 2 Telefonnummer plass #2 3 Telefonnummer plass #3 4 Telefonnummer plass #4 5 Telefonnummer plass #5 6 Telefonnummer plass #6 7 Telefonnummer plass til mottakersentral #1 8 Telefonnummer plass til mottakersentral #2 Table 1 ISD5008 taleminne kan lagre inntil 8 minutter av middels kvalitet, her brukes 4 minutter med høyeste kvalitet. Disse 240 sekunder er delt i 24 meldinger på 10 sek hver, 8 for alarm, 8 for tilbakestilling og 8 for forskjellige statusmeldinger. Disse er gruppert på følgende måte. Talemeldinger fra 11 til 38: Melding # Beskrivelse 11 Alarm beskjed kanal 1 (inngang #1) 12 Alarm beskjed kanal 2 (inngang #2) 13 Alarm beskjed kanal 3 (inngang #3) 14 Alarm beskjed kanal 4 (inngang #4) 15 Alarm beskjed kanal 5 (inngang #5) 16 Alarm beskjed kanal 6 (inngang #6) 17 Alarm beskjed kanal 7 (inngang #7) 18 Alarm beskjed kanal 8 (inngang #8) 21 Tilbakestillings beskjed kanal 1(inngang#1) 22 Tilbakestillings beskjed kanal 2(inngang #2) 23 Tilbakestillings beskjed kanal 3(inngang #3) 24 Tilbakestillings beskjed kanal 4(inngang #4) 25 Tilbakestillings beskjed kanal 5(inngang #5) 26 Tilbakestillings beskjed kanal 6(inngang #6) 27 Tilbakestillings beskjed kanal 7(inngang #7) 28 Tilbakestillings beskjed kanal 8(inngang #8) 31 Felles steds melding spilles etter hver kanal, hvis dette aktiveres 32 Lav spennings (lavt batteri) melding. 33 Spenningen tilbake (batteri OK) melding. 34 Test melding. 35 Remote access security prompt message 36 Remote access granted message 37 Relé funksjonen frakoplet, melding. 38 Relé funksjonen tilkoplet Aktiv melding. Table 2 Alarm, tilbakestilling og statusmeldinger (lav spenning, spenning tilbake og test) Kan aktiveres for hvert telefonnummer eller for hele gruppen. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 6 (17)

7 Programmeringsmodus Første gangen S8 koples opp, eller hvis man går in i programmeringsstatus på tastaturet når apparatet ikke er aktivt, går den inn i programmeringsmodus. En sakte blinkende C vises på displayet for å vise at programmering kan skje etter to minutters inaktivitet går enheten tilbake til inaktiv modus, med en blinkende "." på displayet. I programmeringsmodus vil feilaktige kommandoer eller ikke-eksisterende funksjoner resultere i en hastig blinkende E på displayet. I den følgende teksten vises taster på tastaturet i firkantklammer [0],[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[STOP],[REC],[PLAY] og [TEL] (telefonsymbolet) [FUNC] kommer man til ved å trykke inn og holde [PLAY] eller [REC] (ikke begge) tasten i min et sek displayet vil da vise en blinkende F som bekreftelse. [STOP] tasten kan trykkes inn når som helst for å avbryte en pågående operasjon eller for å ta bort en E. For å kunne programmere S8 må telefonlinjen og spenning være tilkoplet. Innspilling av meldinger Gå inn i programmeringsmodus. Trykk på [REC] tasten.(displayet viser en hastig blinkende R) og tast deretter det tosifrede meldingsnummeret. (Se tabell 2 ovenfor) Displayet vil telle ned 3,2,1 og deretter vi innspillingen begynne mens displayet viser en fast R. Etter 8 sek vil displayet blinke for å vise at innspillingstiden straks er slutt. Hvis du trykker [STOP] før innspillingstiden er slutt, vil meldingen bli tilsvarende kortere. Hvis du trykker [STOP] 1 sek etter start vil meldingen slettes. Avspilling av meldinger Gå inn I programmeringsmodus. Trykk på [PLAY] tasten og tast deretter in det tosifrede meldingsnummeret.(se tabell 2 ovenfor) Displayet viser en hastig blinkende P. Hvis ingen melding finnes, eller hvis den er slettet, vil displayet vise tre vertikale streker. Hvis man trykker [STOP] vi avspillingen stoppe. Lagring av telefonnummer Gå inn i programmeringsmodus. Trykk [REC] tasten (displayet viser en hastig blinkende r ), trykk [TEL] tasten (displayet viser en hastig blinkende t ) og tast deretter inn telefonnummerplassen.(se tabell 1 ovenfor) Displayet viser et fast? for å vise at inntastingen av tel nr kan begynne. Du er nå i Digit Entry modus. Avslutt med å trykke [REC] tasten for å lagre telefonnummeret i minnet. Når du er i Digit Entry modus er følgende ekstra funksjoner tilgjengelige: Du kan når som helst trykke [STOP] for å gå ut av DigitEntry modus. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 7 (17)

8 Key Sequence [TEL] [PLAY] [FUNC]+[1] [FUNC]+[2] [FUNC]+[3] [FUNC]+[4] Funksjon Sletter det siste tallet som ble satt inn. Viser det siste nummeret som er satt inn så langt. Koples til DTMF (tone) signalering (fabrikk programmert.) Koples til pulsering/decadic signalering. Venter på andre summetone. En forsinket pause på 1 sekund Trykk [STOP] når som helst for å kansellere Digit Entry Mode. Visning av telefonnummer Gå inn I programmeringsmodus., trykk [PLAY] tasten (displayet viser en hastig blinkende P, trykk [TEL] tasten (displayet viser en hastig blinkende t ) og tast siden telefonnrplassen (se tabell 1 ovenfor). Nummeret vises nå sakte på displayet, tast en hvilken som helst tast for å få det til å gå fortere. Rask innsetting av telefonnr Trykk og hold inne f eks [1] for å gå direkte til Digit Entry modus. Du kan nå legge inn Telefonnummeret på samme måte som er beskrevet ovenfor. Etter at [REC] knappen er trykket for å lagre nummeret vises et = etterfulgt av nummeret som er lagt inn. Kontroll av telefonlinjen Gå inn I programmeringsmodus. Trykk [TEL] tasten og hold den inne i min 1 sek. Displayet vil vise en fast T og hvis S8 er korrekt koplet til telefonlinjen vil man høre summetonen i mikrofonutgangen. Via [0] til [9] tastene kan et telefonnr tastes inn og en samtale kan føres via den interne mikrofonen. Trykk [TEL] tasten for å sette av og på mikrofonen i støyete omgivelser ( displayet vil blinke når den er av). Trykk [STOP] for å avslutte samtalen. Lokal styring av releet Hvis det lokale releet er programmert for fjernkontroll #9 kan releets status endres fra displayet ved å holde inne [0] (relé av) og [9] (relé på). Tilleggsfunksjoner Gå inn i programmeringsmodus. Trykk [FUNC] tasten (dvs hold inne enten [PLAY] tasten eller [REC) tasten min 1 sek til displayet viser en blinkende F. Tast siden inn den tosifrede funksjonskoden fra tabellen nedenfor. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 8 (17)

9 Funksjonskode Beskrivelse Fabrikksprogr. 00 Sett antall oppringninger for alle nummer 01 Sett antall oppring. for telefonnummer # Sett antall oppring. for telefonnummer # Sett antall oppring. for telefonnummer # Sett antall oppring. for telefonnummer # Sett antall oppring. for telefonnummer # Sett antall oppring. for telefonnummer # Sett antall oppring. for MC nummer # Sett antall oppring. for MC nummer # Sett kanaler aktive for alle telefonnummer 11 Sett kanal aktiv for telefonnummer # Sett kanal aktiv for telefonnummer # Sett kanal aktiv for telefonnummer # Sett kanal aktiv for telefonnummer # Sett kanal aktiv for telefonnummer # Sett kanal aktiv for telefonnummer # Sett kanal aktiv for MC nummer # Sett kanal aktiv for MC nummer # Sett kanal aktiv for begge MC nummer 20 Sett tilbakestilling aktiv for alle telefonnummer 21 Sett tilbakestilling aktiv for telefonnummer #1 Alle kanaler er utkoplet 22 Sett tilbakestilling aktiv for telefonnummer #2 Alle utkoplet 23 Sett tilbakestilling aktiv for telefonnummer #3 Alle utkoplet 24 Sett tilbakestilling aktiv for telefonnummer #4 Alle utkoplet 25 Sett tilbakestilling aktiv for telefonnummer #5 Alle utkoplet 26 Sett tilbakestilling aktiv for telefonnummer #6 Alle utkoplet 27 Sett tilbakestilling aktiv for MC nummer #1 Alle utkoplet 28 Sett tilbakestilling aktiv for MC nummer #2 Alle utkoplet 29 Sett tilbakestilling aktiv for begge MC nummer 30 Sett spesielle tillegg (lav spenning, tilbakestilling og test) for alle telefonnummer 31 Sett spesielle tillegg for telefonnummer # Sett spesielle tillegg for telefonnummer # Sett spesielle tillegg for telefonnummer # Sett spesielle tillegg for telefonnummer # Sett spesielle tillegg for telefonnummer # Sett spesielle tillegg for telefonnummer # Sett spesielle tillegg for MC nummer # Sett spesielle tillegg for MC nummer # Sett spesielle tillegg for begge MC nummer (lav spenning, tilbakestilling og test) 40 Sett fjernstyrt tilbakestilling for alle telefonnummer SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 9 (17)

10 41 Sett fjernstyrt tilbakestilling for telefonnummer # Sett fjernstyrt tilbakestilling for telefonnummer # Sett fjernstyrt tilbakestilling for telefonnummer # Sett fjernstyrt tilbakestilling for telefonnummer # Sett fjernstyrt tilbakestilling for telefonnummer # Sett fjernstyrt tilbakestilling for telefonnummer # Sett ID kode for MC nummer #1 Ingen - Utkoplet 48 Sett ID kode for MC nummer #2 Ingen - Utkoplet 49 Sett ID kode for MC nummer 50 Sett alle kanal innganger type: 51 Sett inngangstype kanal inngang #1 1 (normalt høy) 52 Sett inngangstype kanal inngang #2 1 (normalt høy) 53 Sett inngangstype kanal inngang #3 1 (normalt høy) 54 Sett inngangstype kanal inngang #4 1 (normalt høy) 55 Sett inngangstype kanal inngang #5 1 (normalt høy) 56 Sett inngangstype kanal inngang #6 1 (normalt høy) 57 Sett inngangstype kanal inngang #7 1 (normalt høy) 58 Sett inngangstype kanal inngang #8 1 (normalt høy) 60 Sett alle kanalers respons tider 61 Sett kanalens respons tid kanal inngang #1 01 (300ms) 62 Sett kanalens respons tid kanal inngang #2 01 (300ms) 63 Sett kanalens respons tid kanal inngang #3 01 (300ms) 64 Sett kanalens respons tid kanal inngang #4 01 (300ms) 65 Sett kanalens respons tid kanal inngang #5 01 (300ms) 66 Sett kanalens respons tid kanal inngang #6 01 (300ms) 67 Sett kanalens respons tid kanal inngang #7 01 (300ms) 68 Sett kanalens respons tid kanal inngang #8 01 (300ms) 71 Sett fjernstyrings passord Ingen utkoplet 72 Sett auto-svar ring telling 00 utkoplet 73 Sett lokal relé funksjon 9 fjern kontroll 74 Sett lokal relé puls periode 00 hukommelse på. 75 Sett lokal relé overstyrer kanal 0 utkoplet 76 Sett ringe strategi 0 i rekkefølge 77 Sett melding mode 0 locator innkoplet 78 Sett antall talemelding gjenntas i hver oppringning 3 79 Sett MC arm/disarm kanal 0 bortkoplet 81 Sett programmering aksess kode Sett test periode 0 bortkoplet 83 Sett lav spennings grense V 84 Sett call timeout for alle telefonnummer 5 85 Sett call timeout for begge MC calls 4 99 Tilbakestill til fabrikkskoder alle meldinger, telefon nummer og tillegg. Tilbakestilling til Fabrikkskode SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 10 (17)

11 Antall oppringinger [FUNC] Alle aktive telenummer ringes opp minst en gang. Denne funksjon bestemmer hvor mange ganger S-8 skal ringe hvis den ikke får svar. [FUNC] setter antall for hvert telenummer, [FUNC] 00 setter alle talemeldinger og [FUNC] 09 begge MC meldingene. Alarm kanal aktiveres [FUNC] S-8 har 8 innganger som er logisk bundet til en talemelding eller en MC-melding. [FUNC] gjør det mulig for hvert tel nr å velge hvilken inngang den skal sende. Ved å trykke [1] -[8] endres den aktuelle status og starter opp på ny rekken av aktuelle kanaler. Når ingen kanal er innkoplet vises en -. Ved å trykke [0] utkoples alle kanaler og ved å trykke [9] innkoples alle. Ved å trykke [PLAY] repeteres sekvensen av innkoplede kanal er og [REC] lagrer det inntastede oppsette i minnet. På akkurat same måte [FUNC] aktiveres eller utkoples alarm kanalene, [FUNC] innkoples eller utkoples tilbakestillings meldingen. Spesielle funksjoner, [FUNC] S-8 har tre spesielle meldinger: Lav spenning, Spenning gjenopprettet, Test og stopp ved kvittering. [FUNC] virker på samme måte som [FUNC] og [FUNC] 20-29, men kopler ut og inn disse spesialmeldingene. [1] gjelder lav spenning, [2] gjelder spenning gjenopprettet og [3] gjelder testmeldingen. En spesiell mulighet «stopp ved kvittering» finnes og koples ut og inn med[4] tasten. Fjernstyrt tilbakestillingskode [FUNC] Når en melding sendes kan en kode settes inn for å kvittere mottak av meldingen. Denne kode kan settes for hvert talemeldings nr [FUNC] eller for alle talemeldingsnr [FUNC] 40. ID kode for mottakersentraler [FUNC] En mottakersentral trenger en 4,5, eller 6 sifret kode for å identifisere hver sender. [FUNC] 47 setter/viser denne kode for MC melding #1 og [FUNC] 48 setter/viser denne kode for MC melding#2. [FUNC) 49 set denne kode for begge MC meldingene. Inngangstype [FUNC] Hver inngang på S-8 kan individuelt programmeres til en av følgende typer: Type kode Beskrivelse 0 Inngang satt av ingen alarm eller tilbakestilling aktivert. 1* Normalt åpen (lukket ved alarm) 2 Normalt lukket (åpen ved alarm) 3 Normalt lav 4 Normalt høy [FUNC] 51 = inngang 1, [FUNC] 52 = inngang 2 osv. [FUNC] 50 setter samme status på alle innganger. Spenning under 0,8V = Lav. Spenning over 2.4 V = Høy. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 11 (17)

12 Responstid på inngangene, [FUNC] Responstiden (hvor fort eller sakte en alarm detekteres) på hver inngang kan individuelt programmeres som følger. Response kode Deteksjons (aktiverings) periode ms 01* 300ms ms ms 04 1 second 05 2 seconds 06 3 seconds 07 4 seconds 08 5 seconds seconds seconds seconds seconds seconds seconds seconds 16 2 minutes 17 3 minutes 18 4 minutes 19 5 minutes minutes minutes minutes minutes Disse forsinkelsene kan være spesielt nyttige i bruksområder hvor en lang reaksjonstid er ønskelig. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 12 (17)

13 Passord for fjernstyring, [FUNC] 71 Når S-8 brukes via fjernstyring må et passord på inntil 32 siffer settes inn. Koden settes inn på samme måte som ved innlegging av telnr, med [TEL] for å fjerne siffer, [PLAY] for å vise koden som er satt inn og [REC] for å lagre nummeret i minnet. [STOP] går ut av programmet uten å gjøre permanente endringer. Antall oppringinger [FUNC] 72 Når S-8 brukes via fjernstyring angir [FUNC] 72 spesifiseres det antall opprigninger som skal til før oppringingen besvares. Maks 15 signaler kan spesifiseres og med 0 tas funksjonen bort. Lokal relé funksjon, [FUNC] 73 Det lokale potensialfrie releet på S-8 kan programmeres på mange forskjellige måter. Modus Kode Beskrivelse 0 Rele utkoplet 1 Av/på funksjon ved linjefeil- aktiv når ingen telefonlinje er tilstede på A+B terminaler 2 Pulsfunksjon ved linjefeil når ingen telefonlinje er tilstede på A+B terminaler 3 1 sekunds triggingsbekreftelse pulserer i 1 sekund når en gyldig alarmtrigging inntreffer. 4 5 sekunders triggingsbekreftelse- pulserer i 5 sek når en gyldig alarmtrigging inntreffer. 5 1 sekunds FTC pulserer I 1 sek når alle oppringingsforsøk er gjort og ingen bekreftelse mottatt. 6 Av/på FTC activeres etter at alle oppringingsforsøk er gjort og ingen bekreftelse mottatt. Veksler når bekreftelse mottas. 7 Pulserende FTC etter at alle oppringingsforsøk er gjort og ingen bekreftelse mottatt. Stopper når bekreftelse mottas sekunds mottaksbekreftelse 9* Fjernstyring Lokal pulsperiode for releet, [FUNC] 74 Det lokale releet kan fjernstyres av /på (også fra tastaturet i programmeringsmodus), i tillegg kan en forsinkelse også programmeres [FUNC] 74 muliggjør en forsinkelse på 99 sek. Lokal releoverstyrings kanal, [FUNC] 75 I applikasjoner hvor fjernstyringsmulighetene på S-8 brukes for å sette f eks et alarm system av/på, kan det være ønskelig å ha en lokal overstyring. [FUNC] 75 spesifiserer en av inngangene (1-8, 0 utkoplet) til å ha denne funksjonen. Når inngangen er aktiv er releet på og når inngangen er passiv er releet av. Meldingsstrategi, [FUNC] 76 Dette er spesielt for MC oppringninger, når S-8 blir trigget går den inn i Dial and Deliver fase og ringer det første telefonnummeret. Hvis dette skulle mislykkes, kan S-8 enten umiddelbart ringe det samme nummeret, eller det kan gå over til neste nummer som er programmert. Denne beslutningen kontrolleres av verdiene satt i [FUNC] 76, 0 = ringer samme nr om igjen, 1 = ringer neste nr. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 13 (17)

14 Meldingsmodus, [FUNC] 77 I applikasjoner hvor talemeldinger sendes, er det ofte fordelaktig ikke å inkludere navn og adresse i hver hendelsemelding. En «felles plass melding», melding #31, finnes til dette bruk. Denne funksjon kan koples inn og ut med [FUNC] 77, 0= på, 1 = av. Talemeldingsrepetisjoner per oppringing, [FUNC] 78 [FUNC] 78 kontrollerer hvor mange ganger en tale - eller status - eller tilbakestillingsmelding skal spilles av. MC på/av kanal, [FUNC] 79 S-8 bruker standard Fast Format protokoll for å kommunisere med mottakersentraler. Denne protokoll sender forskjellige meldinger for en inngang spesifisert som alarminngang eller et av/på signal. [FUNC] 75 spesifiserer en av inngangene som denne inngang. Programmeringskode [FUNC] 81 Når denne kode settes inn og S-8 er i sove modus, kommer man inn i programmeringsmodus. (En blinkende C vises på displayet). [FUNC] 81 tillater at en kode på intil 8 siffer settes inn. Innleggingen gjøres på samme måte som ved innlegging av tel nr, [TEL] som sletter siffer, [PLAY] for å vise hvilken kode som er satt inn og [REC] for å lagre nummeret i minnet. [STOP] tar deg ut av programmet uten å gjøre varige endringer. Det kan finnes en hemmelig kode som alltid tilbakestiller S-8 til programmeringsmodus. Hvis nummeret fjernes (ingen tall settes inn og [REC] deretter trykkes) gjelder fabrikkskoden Test period, [FUNC] 82 S-8 kan programmeres til å lage bestemte testoppringninger Tidskode Periode 0 Hver 15 minutt 1 Hver 30 minutt 2 Hver time 3 Hver 6.time 4 Hver 12. time 5 Hver 24.time 6 Hver uke 7 Hver 14.dag 8 Hver 28. dag SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 14 (17)

15 Overvåking av for lav spenning [FUNC] 83 S-8 kan programmeres til å overvåke spenningen og gi alarmsignal når den synker under et bestemt nivå. Volt kode Grenseverdi 0* 10.5V V V V V 5 11V V V V V V V V V V 15 12V V V V V V V V V V 25 13V Pause for svar på talemelding, [FUNC] 84 Denne funksjon bestemmer den tid S-8 skal vente på svar på en talemelding: Pause kode Pause periode 0 15 sek 1 20 sek 2 25 sek 3 30 sek 4 45 sek 5* 60 sek SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 15 (17)

16 Pause for svar på melding til mottakersentral, [FUNC] 85 Denne funksjon bestemmer den tid S-8 skal vente på svar fra en mottakersentral Pause kode Pause periode 0 15 sek 1 20 sek 2 25 sek 3* 30 sek 4 45 sek 5 60 sek Tilbakestilling til fabrikkskoder, [FUNC] 99 Denne funksjon sletter all programmering og setter hele apparatet tilbake til fabrikksprogrammering. Fjernstyring Fjernstyring er bare mulig når antall oppringninger [FUNC] 72 er satt til 1 eller flere og passord for fjernstyring [FUNC] 71 er satt inn. Når S-8 er koplet til telefonlinje og i operativ modus (dette vises ved en blinkende punkt på displayet) ringer man til enheten. S- vil svare etter det innprogrammerte antallet av ringesignaler, og spille av sikkerhetsmeldingen for fjernstyring #35, fulgt av 3 korte beep. Deretter settes fjernstyringspassordet inn. Hvis passordet er korrekt, vil S-8 spille av adgangsmeldingen # 36, fulgt av fjernstyringstonen. Hvis en av disse to meldinger mangler, vil S-8 likevel spille fjernstyringstonen. Denne tone vil bli repetert hver 10 sek i påvente av en fjernstyringskommando. Hvis denne ikke kommer etter 6 repetisjoner, vil S-8 legge på. S-8 vil maksimum være oppkoplet i 10 min. Følgende kommandoer er tilgjengelige fra det fjerne tastaturet: Kommandokode Funksjon 1 Opplysning om status på fjernstyrt rele. 3 Aktivere lyttefunksjon. 7 Legge på. 9 Aktivere fjernstyrt rele. 0 Tilbakestille fjernstyrt rele Fjernstyrt relé status Hvis lokal relé inaktiv melding #37 eller lokalt relé aktiv melding # 38 er innspilt, vil S-8 spille av den aktuelle status på releet. Hvis meldingene ikke er innspilt vil Sintel svare med 1 beep for inaktivt relé og 2 beep for aktivt rele. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 16 (17)

17 Lyttemodus Kjører S-8s følsomme mikrofon gjennom telefonlinjen. Lyttemodus varer 60 sek, deretter vil to korte beep høres, man kan da trykke 1 på telefonen for å fortsette å lytte. Hvis ingen kommando mottas etter 3 sek går Sintel ut av lyttemodus og inn på fjernkontrollmenyen. Følgende kommandoer er tilgjengelige i lyttemodus. Kommandokode Funksjon 1 Bli i lyttemodus i ytterligere 15 sekunders. 3 Gå ut av lyttemodus og tilbake til hovedmenyen for fjernbetjening. 7 Avslutt samtalen. Aktivere og resette fjernstyrt rele Hvis den lokale reléfunksjonen [FUNC] 73 er satt til #9, fjernstyring, kan man trykke 9 eller 0 for å sette releet av og på. SINTEL 8VD Art. nr Holars AS Dato Side 17 (17)

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Security International s.r.l.

Security International s.r.l. 3i GSM-sender med Tale- og SMS melding med innebygd GPRS modul Security International s.r.l. Made in Italy Bruker-manual Sintex GPRS 6 rt.nr. 07.6 Holars S Dato 07.09.2006 Side (20) 3i Security International

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN

OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN OPPSTART OG PROGRAMMERING AV ORBIT PRO SENTRALEN Når du har koplet på strøm, backupbatteriet og et LCD kodetastatur kan du programmere sentralen. Følg anvisningen i displayet. Rokonet Please Wait... Etter

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender OND-9005 Side 2 * Har to forskjellige alarminnganger * Alarmsender som ved alarm ringer opp maksimalt 14 ulike programmerte telefonnumre

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Installasjon av Galeo

Installasjon av Galeo Installasjon av Galeo Informasjon Teknisk informasjon: Innspenning 12 24 VAC/ 12 48 VDC 12-siffers bakgrunnsbelyst kodepanel EPROM minnelagring 100 valgfrie koder med 4-, eller 5-siffers kode 1 reléutgang,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 6 IR-sender med 6 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Ja-60 GSM telefonsender tilbyr mange muligheter som vi beskriver i denne manualen.

Ja-60 GSM telefonsender tilbyr mange muligheter som vi beskriver i denne manualen. Brukerveiledning 1 Brukerfunksjoner for GSM telefonsender Ja-60 GSM telefonsender tilbyr mange muligheter som vi beskriver i denne manualen. 1.1 Oppringninger via tilsluttet telefon Det kan tilsluttes

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp

UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp 1 Holars AS. 2080 Eidsvoll. Unisat N. art. nr 07.650. Korr: 11.04.2008 Innhold Oversikt over de viktigste menyene. Meny nr. 9.0 Programmering....12

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

VP-7NT. Trådløst alarmsystem

VP-7NT. Trådløst alarmsystem VP-7NT Trådløst alarmsystem Innholdsfortegnelse Side 1.0. Beskrivelse... 2 2.0. Installasjon... 3 3.0. Tilkobling til strømforsyning... 4 4.0. Signalisering av lavt batteri... 4 5.0. Servicenøkkel... 5

Detaljer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer