GSM Alarm Controller III

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GSM Alarm Controller III"

Transkript

1 GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt over faner:... 6 Styring:... 7 Alarm:... 9 Oversikt status: Alarm og varselsmeldinger: Vilkår og forutsetninger: Support: Ansvar: Varemerkeerklæring Lisensbegrensninger Garantifraskrivelse

2 Sikom AS og Android: Oversikt: For å forenkle styring av GSM produkter fra Sikom AS, er det utviklet en del applikasjoner som kan lastes ned for Android telefoner. Disse applikasjonene formaterer og sender tekstmelding til GSM produktet på en enkel måte slik at det ikke er nødvendig å huske styringskommandoene for produktene. Applikasjonene kan også ta imot status meldinger og presentere disse på en enklere måte. Applikasjonene legges ut gratis av Sikom AS. Kompatibilitet: Applikasjonene skal være kompatible med Android 2.2 og oppover. De fleste Android telefoner i dag støtter disse applikasjonene. Det kan oppstå små forskjeller mellom forskjellige merker av telefoner, men i hovedsak skal styringene fungere som forklart i denne manual. Installasjon: Gå til «Android Market» vha mobiltelefonen. Søk etter GSM Alarm Controller III, og last ned applikasjon laget av Sikom AS. Applikasjonen vil så installeres automatisk. Selve applikasjonen trenger følgende tillatelser: - Sende SMS - Motta SMS - Internet Disse må godtas for at applikasjonen skal virke. Kostnader: Selve applikasjonen er gratis. Sikom AS tilbyr dette som en ekstratjeneste til sine kunder for å forenkle styringen av GSM produktene. Kostnader påløper ved hver styring som blir sendt. Prisen vil være avhengig av teleoperatør og hvilket abonnement som er valgt. Hver styring koster derfor det samme som en SMS melding. Ingen andre skjulte kostnader er involverte. Mottak av statusmeldinger er kostnadsfritt. Kostnadene for disse påløper SIM kort som er satt i GSM produktet som før. Totalprisen blir derfor den samme som om styringen skjer vha SMS meldinger som tidligere. 2

3 Muligheter: Denne Android applikasjonen kan benyttes for å styre GSM Alarm Controller III, heretter kalt GAC III. GAC III har 3 interne kurser og 3 ekstra med GS-33 slaverele. Systemet kan utvides med trådløse slaver som termostater, noder og annet. I tillegg har GAC III 4 innganger og mulighet for trådløse detektorer. Totalt er det 64 posisjoner for styrings og deteksjons utstyr. Denne applikasjonen kan styre opp til 15 kurser. Normalt dekker dette behovet. Trådløst tilbehør som detektorer har ingen styringsmulighet, og skal normalt ikke legges inn i applikasjonen. 15 forskjellige kurser kan styres. Inkluderer termostat, overvåkning og statusmeldinger Alarmer kan slås av og på. Mulighet for info meldinger Alarm melding for 4 interne innganger kan legges inn 9 nummer kan legges inn for alarmvarsling. Samt aktiveres og deaktiveres. Personlig kode kan endres Strømbrudd og batterivarslings muligheter. Status og info meldinger lagres i applikasjonen. Alarm blir vist på egen alarmskjerm, samt lagret i SMS innboks. Ved første gangs oppstart, er styringsskjermen tom for knapper. Disse blir vist først når innstillingene er fullført. Knappene har standard posisjoner i skjermen som vist på bilde. Hvis en knapp tilordnes kurs (0-63), men ikke navn, vil knapp posisjon bli vist som tekst i knappen. 3

4 Konfigurasjon og bruk: Innstillinger: Før applikasjonen kan benyttes, må innstillingene fullføres. Dette gjøres bare en gang. Applikasjonen benytter disse innstillingene hver gang en styring utføres. Start GAC III applikasjon. Trykk på meny knapp på telefonen. Velg «Innstillinger» meny. Trykk på personlig kode, og legg inn 4 siffer personlig kode til GAC III. NB: denne koden er den samme som benyttes ved sending av styringskommandoer til GAC III. Trykk på telefonnummer og legg inn nummer til SIM kort som står i GAC III. Legg inn navn for de kursene som skal styres. Navnet fremkommer på knapp i styringsskjerm. Opp til 15 forskjellige kurser kan styres. Avslutt innstillinger ved å benytte tilbake knapp på mobiltelefon. Trykk på meny knapp på telefonen. Velg «Kurs» meny. Tilordne nå kursene på GAC III til de respektive knappene det ble lagt inn navn på. Kurs 0-63 kan legges inn. Knappene for styring vil nå automatisk komme opp på styringsskjermen. 4

5 Det er viktig å skille mellom knapp nummer og kurs nummer. Knapp nummer refererer til knapp på styringsskjerm vises her. Knappene har fast posisjon på styringsskjermen som vist under kapittel «Muligheter». Kurs referer til den aktuelle kursen på GAC III. Knappene tilordnes disse kursene fritt mellom 0 til 63. Oppsett for knapp og kurs kan velges fritt. For eksempel kan knapp 1,4,7,10,13 benyttes til å styre kurs 01,02,06,07,08,09. Layout på styringsskjerm blir da bare knapp 1,4,7,10 og 13. Navn som legges inn på knappene gjelder kun for denne Android applikasjonen. Navn som er lagt inn på selve GAC III påvirkes ikke av dette. Ved å be om status fra kursene, vil navn som er lagt inn på GAC III fremkomme på status skjerm. Maks 10 tegn kan legges inn som navn på knappene. Hvis trådløst tilbehør endrer plass nummer på GAC III, må det velges ny kurs for den aktuelle knappen. Derfor er det viktig å gjøre de samme endringene i applikasjonen som det gjøres på GAC III. Ved å slette innlagt kurs for en knapp i innstillinger/kurs meny, vil knappen forsvinne fra styringsskjerm. Trådløst tilbehør som tastatur og detektorer har ingen styringsmulighet. Disse er det derfor ikke behov for å legge inn i applikasjonen. Styring av disse vil ikke ha noen effekt. Når en kurs skal styres, vises alle styringsmulighetene. Det betyr ikke at alle mulighetene er aktive. Temperaturstyring og overvåkning krever at temperatursensor er tilkoblet. En trådløs node uten temperatursensor vil derfor bare respondere på AV/PÅ, selv om de andre mulighetene ligger inne. Termostat SI-2 har ikke mulighet for å deaktivere termostatfunksjon. Se ellers manual for GAC III og tilbehør for å se mulighetene og sjekk hva som er installert. Siden det kan bli en del styringer å sende som SMS, vil applikasjonen dele opp meldingene hvis de blir for lange. Maks 4 meldinger vil bli sendt i verste fall. 5

6 Oversikt over faner: Hovedskjermen har tre faner: Styring, Alarm og Status. Styringsskjerm inneholder alle valg som er mulige for å styre GAC III. Alarmskjerm benyttes for å sette opp alarmer som er mulige med GAC III. Statusskjerm viser mottatte meldinger fra GAC III. Android GSM Alarm Controller III manual V1.0.docx 6

7 Styring: For å styre GAC III, benyttes styringsfanen. Denne har 15 kurser som kan styres. Trykk på den aktuelle knappen for å få opp mulige valg. Styring: På/Komfort. Av/Spare. Slår kurs på eller i komfort modus hvis aktiv. Slår kurs av eller i spare modus hvis aktiv. Termostat: PÅ. AV. Aktiverer termostatstyring på kursen. Både spare og komfort grenser må legges inn. Dette gjelder også hvis grensene skal endres. Velg da PÅ og legg inn grensene. Husk å angi om du vil ha spare eller komfort aktiv vha På/Komfort eller Av/Spare. Deaktiverer termostatstyring på kursen. Vanlig AV/PÅ gjelder. Husk å angi om du kursen skal være på eller av vha På/Komfort eller Av/Spare. Grense for sparetemperatur. Grense for komforttemperatur. Spare. Komfort. NB: Termostat modus virker bare hvis den aktuelle kursen har temperatursensor tilkoblet. Overvåkning: PÅ. AV. Lav grense. Høy grense. NB: Aktiverer overvåkning på kursen. Både lav og høy grenser må legges inn. Dette gjelder også hvis grensene skal endres. Velg da PÅ og legg inn grenser. Deaktiverer overvåkning på kursen. Grense for lav temperatur. Grense for høy temperatur. Overvåkning virker bare hvis den aktuelle kursen har temperatursensor tilkoblet. Når en grense brytes, vil det sendes SMS. Overvåkning deaktiveres etter dette. Husk å aktivere på nytt hvis overvåkning fortsatt ønskes. Status: Be om status. Det vil bli returnert status for den aktuelle kursen Legg merke til at kursnummer og navn fremkommer etter «Be om status». 7

8 En kortversjon av styringen vil fremkomme på hovedskjermen styring for å indikere at styring er lagt til for denne kursen. Navn på knappen vil bli rødt for å indikere at en styring er lagt til denne, men ikke sendt til GAC III enda. Hvis info meldinger ønskes returnert, må det hakes av for dette på hovedskjerm styring. Når alle valg er utført, og eventuelle alarmer er lagt til i alarmfane, kan Send Styring trykkes. Trykk så på Send Styring og innstillinger vil bli sendt til GAC III. SMS sendt og SMS levert vil komme opp på skjerm for å indikere at styring er gjennomført. 8

9 Alarm: Alarm fane benyttes for å sette opp alarmer og konfigurasjoner for GAC III. Android GSM Alarm Controller III manual V1.0.docx Alarm: Alarm: Alarm på, av eller deaktivert. Strømbrudd: Strømbruddsvarsling på eller av. Batteri: Batteriarsling på eller av. Alarm melding: 4 innganger på selve GAC III har mulighet for egen tekst på alarmmeldinger. Dette gjelder ved bruk av 27K motstand. Se manual for GAC III. Mobil nummer: Telefonnummer som alarm/varsling skal sendes til. 9 nummer mulige. Aktiver/Deaktiver pos: Velg om nummerposisjon skal være aktivert eller deaktivert. Ny personlig kode: Skift personlig kode på produktet. 4 siffer. NB: Ved skifte av personlig kode, må dette også gjøres i innstillinger i applikasjonen. NB: Mobilnummer for alarmer må legges inn hvis alarmer og varslinger skal benyttes. Dette trengs bare en gang. Det er bare mulig å endre ett nummer for hver styring. Skal det legges inn nummer i flere posisjoner, må disse styringene sendes separat. NB: Det kan bare aktiveres og deaktiveres ett nummer for hver styring. Skal flere nummer aktiveres/deaktiveres, må disse styringene sendes separat. NB: Det kan bare legges inn en alarm melding for hver styring som utføres. Skal det legges inn flere må disse styringene sendes separat. Alarm meldinger, nummer og aktiveringer her trengs bare ved første gangs oppstart av GAC III. Endringer kan gjøres senere. Når alle innstillinger er gjort, trykk på styringsfane, og Send Styring for å sende til GAC III. 9

10 Oversikt status: Ved å trykke på status fane, vil status skjermen komme opp. Her lagres alle statuser og infoer som er sendt fra GAC III. Android GSM Alarm Controller III manual V1.0.docx Status skjerm har følgende muligheter: Ved å trykke på pil tastene kan tidligere statuser sjekkes enkelt. Dato og tid status er mottatt er lagret for hver statusmelding. Søppelbøtte knapp sletter den aktuelle statusen. Legg merke til at status ikke vil bli lagret i innboks på mobiltelefon lengre. Disse lagres bare under GAC III applikasjonen. Hvis ingen statuser er lagret i applikasjonene, vil skjerm se ut som eksempel nedenfor. 10

11 Alarm og varselsmeldinger: Android GSM Alarm Controller III manual V1.0.docx Når en temperaturgrense, alarminngang, batteri eller strømbrudd utløses, vil GAC III applikasjonen ta imot denne melding og presentere en alarm skjerm med informasjon. Telefonen spiller da av alarmlyd og varsler bruker om at noe er skjedd. Denne servicen starter hver gang telefonen slås på. Hvis Android operativsystemet har lite minne, kan det hende at denne service stoppes automatisk. Dette er automatikk som ligger i operativsystemet, og kan ikke endres. Derfor lagres også alarm- og varselsmeldinger i innboksen på mobiltelefonen i tillegg. For å avbryte alarmvarsel, trykk på X i skjermbilde. Alarmlyd stoppes og skjermbilde forsvinner. Hvis telefonen spiller alarmlyd og skjermbilde er borte, start GAC III applikasjonen på normal måte, og alarmskjermbilde vil komme frem. 11

12 Vilkår og forutsetninger: Copyright 2011 Sikom AS. Med enerett. Support: Sikom AS har ingen support på bruk og hjelp til applikasjoner laget for smart telefoner. Tips til forbedringer og feil som er funnet kan sendes til Sikom AS, og vil bli tatt med til vurdering. Oppgraderinger av software skjer automatisk via Android Market, og vil bli tilgjengelige derfra hvis aktuelt. Ansvar: Sikom AS fraskriver seg alt ansvar i forbindelse med bruk og kostnader ved bruk av GAC III applikasjon. Applikasjonen er et gratis tilbud lagt ut for å vise eksempel på muligheter som eksisterer ved hjelp av smarttelefoner. All bruk av applikasjonen skjer på eget ansvar. Sikom AS kan etter egne beslutninger velge å fjerne programmet fra Android Market og avslutte videre utvikling av disse. Varemerkeerklæring Sikom AS er et registrert varemerke for Sikom AS og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker for de respektive rettighetshaverne. Lisensbegrensninger Denne programvaren og relatert dokumentasjon tilbys under en lisensavtale som inneholder begrensninger for bruk og videreformidling, og er beskyttet av opphavsrettslovgivning. Det er ikke tillatt å dekompilere programvaren (Reverse Engineering), eller bearbeide denne med sikte på å rekonstruere kildekoden, med unntak av når dette i henhold til lov måtte være nødvendig. Garantifraskrivelse Informasjonen her kan endres uten varsel og det gis ingen garantier for at den ikke inneholder feil. 12

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Generell brukerveiledning for hyttami.no

Generell brukerveiledning for hyttami.no Generell brukerveiledning for hyttami.no HyttaMi har siden etableringen i 2003 vokst til å bli den største aktøren i Norge innen hyttestyring. Målet har hele tiden vært å kunne tilby en komplett og brukervennlig

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220 ELKO LS SMS-modem LK-nr. 820B1220 1 2 Innhold Generelt Bruk... 4 Utforming... 5 Systemkrav... 5 Konfigurasjon... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Gjenopprett fabrikksinnstillinger... 6 Tekniske data...

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer