Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Montering på vegg 1.2 Spenningstilkobling 1.3 Antenner 1.4 Oppstartsprosedyre 1.5 Mobildekning 1.6 Tilkobling av tilleggsutstyr Kapittel 2: Menyoversikt Hyttami Comfort sentral Kapittel 3: Tastatur / lokal styring 3.1 Slå på/av brytere lokalt 3.2 Slå på/av alarm lokalt 3.3 Batteri tastatur Kapittel 4: SMS-styring av Hyttami Comfort 4.1 Alarm av/på 4.2 Styring av brytere av/på 4.3 Skifte av adgangskode / personlig kode 4.4 Statusmeldinger 4.5 Temperaturovervåking Kapittel 5: Alarmfunksjoner Kapittel 6: Div. informasjon Kapittel 7: Frontpanel Hyttami Comfort Kapittel 8: Feil som kan oppstå Kapittel 9: Forutsetninger og nyttig informasjon 9.1 Innsetting av SIM-kort Kapittel 10: Teknisk Informasjon Kapittel 11: Garanti Side 1

2 Monterings- og bruksanvisning Hyttami Comfort varme- og alarmstyring HVORDAN BRUKE / LESE DENNE BRUKSANVISNINGEN? For full forståelse av produktet, er det viktig å lese gjennom bruksanvisningen før du starter med oppkoblingen. Hva du MÅ lese/gjøre for å komme i gang: Kapittel 1 / fra side 3: Oppkobling og tilkoblinger (lokalt/på stedet): - Montering, tilkobling av strøm - Mobildekning Kapittel 4 / side 11: SMS-styring: Kommandoer for å kunne fjernstyre Hyttami Comfort, - bl.a.: - Slå av/på brytere (ovner) - Slå av/på alarm - Få statusmelding fra Hyttami - M.m. I overnevte oppstartsprosess er du igjennom flere prosedyrer som også står omtalt i andre kapitler (bl.a. flere av hoved- og undermenyer i kap. 2, og SMS-styring i kap. 4). Ord/uttrykk brukt i denne manualen: I denne manual vil det dukke opp en del ord og begrep som er kort forklart nedenfor: Betjeningspanel: Tastatur: Node: Innganger: Eks.: Meny 1.7: PIR: Tastene på selve Hyttami Comfort sentralen. Bærbart tastatur som kan kjøpes som ekstrautstyr. Plugg-inn enhet / trådløs stikkontakt for styring av strøm samt tilkobling av detektorer. Plugg-inngang 1 og 2 på undersiden av trådløs stikkontakt (node). Menyer kan bli referert til som Meny 1.7. Det betyr hovedmeny 1, undermeny 7 i kapittel 3. Passiv InfraRød Detektor, også vanlig omtalt som IRdetektor og bevegelsesdetektor. Temperaturovervåkning: Du ønsker en melding fra Hyttami Comfort når temperaturen synker til f.eks. 4 grader eller har steget til 20 grader. Krever at temperatursensor er tilkoblet inngang 1 på noden Termostat-styring: Med temperatursensor koblet til inngang 1 på noden, kan du velge spare- og komforttemperatur. Side 2

3 KAPITTEL 1:OPPKOBLING OG TILKOBLINGER Forklaringer til medfølgende produkt: Hyttami Comfort sentralenhet med display og betjeningspanel. GSM-antenne samt radioantenne. Trådløs stikkontakt (maks 3.500W). I bruksanvisningen kalles denne for Node. For styring av ovner, lys etc. Følgende MÅ gjøres før Hyttami Comfort er klar til bruk (og før man kobler enheten til strømnettet). Kap 1.1: Montering på vegg Veggbraketten skrus fast på veggen (med de 2 vedlagte skruer) gjennom de to nøkkelhullene. Justèr braketten slik at den henger rett på veggen, og stram skruene godt til. Ill. 1: Festebrakett for mantering på vegg Sentralenhet trykkes deretter forsiktig på plass, på de to holderne. Sentralenhet kan hektes fra veggbraketten igjen, ved å trykke forsiktig med et skrujern e.l. i de to firkantede åpningene på hver side av sentralenhet (se ill. 2 under) Etter demontering av Hyttami Comfort, bør ørene i de to holderne på veggbraketten skyves litt ut (med et skrujern e.l.), for å gi godt hold for produktet når det skal festes igjen. Ill. 2: Demontering av Hyttami Comfort Side 3

4 Kap.1.2: Spenningstilkobling Hyttami comfort leveres med forhåndsmontert ledning m/støpsel. Enheten kan også fastmonteres over en skjult veggboks. Koble da fra 230V ledning og fjern midtstykke i metallbrakett (skal utføres av el-installatør) Batteri-backup (tilleggsutstyr): Hyttami Comfort kan i tillegg til 230V også tilkobles batteri-backup. Backup-løsningen leveres av Hyttami. Informasjon om hvordan dette kobles medfølger backup-løsningen. Koblingene finner man ved å frakoble strømmen, skru av topplokket og vende printkortet. OBS: Hovedmeny 3 undermeny 8 skal ikke aktiveres! SMS: Med batteri-backup tilkoblet, vil Hyttami-Comfort sende SMS-melding ved strømbrudd: Power! Når strømmen er tilbake, sender den SMS-melding: Power OK! Hyttami-comfort kan også drives av 12 volt Fjern da 230V ledning og koble til 12 volt på rekkeklemme merket med +12V og GND(jord) Denne rekkeklemmen er svart. OBS! Hovedmeny 3 undermeny 8 skal aktiveres ved 12V drift. Dette for at den ikke skal varsle om bortfall av nettspenning. Kap.1.3: Antenner: GSM antennen sitter på toppen av Hyttami Comfort. Denne kan, hvis mobildekningen er for dårlig, erstattes av en ekstern retningsorientert antenne. Radioantennen sitter på undersiden. Dette er en kort hvit ledning, som MÅ henge rett nedover. Hyttami Comfort benytter MHz for kommunikasjon mellom radioutstyr som noder og tastatur. Kap.1.4: Oppstartsprosedyre: Enheten spenningssettes (sett inn støpselet i en stikkontakt) Displayet viser: Sentral innmeld! Trykk OK tast Etter å ha trykket OK tast fremkommer: Initierer GSM ***** Etter initiering vil teksten i displayet scrolle med en del informasjon om produktet, blant annet software versjon, GSM status, antall innmeldte enheter etc. Denne teksten vil scrolle kontinuerlig til vanlig. NB! Hvis SIM-kort ikke er montert, eller PIN-koden fortsatt er aktivert, vil følgende melding fremkomme på displayet: Feil, trykk OK 8: GSM SIM kort Koble fra strømmen og sjekk om SIM-kortet er plassert korrekt og/eller sjekk om PINkoden fortsatt er aktiv (gjøres ved å sette kortet inn i en mobiltelefon. Hvis PIN-koden er deaktivert, vil det ikke bli spurt om PIN-kode når du slår telefonen på). Side 4

5 Kap.1.5: Mobildekning: Sjekk mottakerforholdene for mobilnettet ved å gjøre følgende: Trykk OK-tasten på betjeningspanelet på Hyttami Comfort, og følgende tekst vises: Hovedmeny: 1: Alarm Trykk piltasten (4) nedover til Hovedmeny 4: GSM Setup (displayet viser): Hovedmeny: 4: GSM Setup Trykk OK-tasten Du blir nå spurt om personlig kode. Du må da taste den 4-sifrede adgangskoden (fabrikkinnstilt med 1234) Trykk piltasten nedover til undermeny 3: Signalstyrke Trykk OK-tasten, og følgende vil fremkomme i displayet: Signalstyrke: God Dekningen er tilfredsstillende eller: Signalstyrke: Middels Dekningen kan være god nok (det er mindre krav til dekning ved sending av SMS enn ved oppringning). Det kan hjelpe å flytte produktet til et annet sted i rommet eller et annet rom hvor det er bedre dekning (dekningen kan også sjekkes v.h.a. en mobiltelefon i samtale, - da kan dekningen avleses raskt på mobiltelefonens display). Signalstyrke: Dårlig! Prøv å flytte Hyttami Comfort til et annet sted med bedre dekning. Ekstern antenne må evt. tilkobles. Kontakt din forhandler eller Hyttami. (Mer om mobildekning i kap. 9). Gå tilbake til hovedmenyen med Avbryt -tasten. Avbryt-tasten brukes også hvis du taster feil eller er usikker på hvor i menyen du befinner deg). NB! Følgende melding kan komme i displayet: Feil, trykk OK 2: Timeout! Det har gått mer enn 1 minutt siden siste inntasting. Trykk OK, og fortsett. Side 5

6 Kap.1.6: Tilkobling /identifisering av tilleggsutstyr Det finnes en rekke tilleggsprodukter som kan kjøpes til Hyttami Comfort startpakke. Dette avsnittet beskriver hvordan du kobler til dette utstyret. A: IDENTIFISERING AV TASTATUR: Trykk OK-tasten på betjeningspanelt på Hyttami Comfort, og følgende tekst vises: Hovedmeny: 1: Alarm Trykk piltasten (4) nedover til følgende vises i displayet. Hovedmeny: 7: Tastatur Trykk OK-tast. (her blir du spurt om personlig kode. Du må da taste den 4-sifrede adgangskoden; fabrikkinnstilt med 1234). Tastatur meny: 1: Nytt tastatur Bekreft med OK-tast. Du får nå beskjed om å følge anvisning for tastatur. GJØR FØLGENDE: Hold tast S og A (på selve tastaturet) inne samtidig og hold i 4-5 sekunder. Display vil i kort tid vise innmeldt nummer. Noter dette nummer. Displayet viser nå: Tastatur OK Hvis ikke: Prøv igjen ved å holde inne tast S og A i 4-5 sek. Lysdioden på tastaturet vil blinke Grønt Grønt Rødt flere ganger for å indikere ok. Trykk OK-tasten (på Hyttami Comfort) Gå tilbake til hovedmeny vha AVBRYT -tasten (på betjeningspanelet på Hyttami Comfort). Tastaturet har en beskyttelsesfilm over tastene som fjernes før bruk. Les mer om bruk av det lokale tastaturet i Kapittel 3. Side 6

7 B: IDENTIFISERING AV NODE (trådløs stikkontakt): I Hyttami Comfort grunnpakke medfølger 1 node. Denne noden er allerede identifisert fra fabrikk når du kjøper produktet. Du trenger derfor ikke gjennomføre denne prosessen med mindre du skal installere flere noder, eller du opplever problemer med styring av en av nodene. Gå til Hovedmeny (ved å trykke OK-tast) Trykk piltast nedover til Hovedmeny 8: Node Trykk OK-tast og følgende vises i displayet: Node meny 1: Ny node Trykk OK-tast og displayet viser: Sett inn ny node i støpsel! Sett døpe-pluggen i inngang 2 (på undersiden av noden)- før noden plugges til strømnettet. Døpeplugg medfølger i esken sammen med noden. Noden plugges inn i en hvilken som helst stikkontakt Display vil i kort tid vise innmeldt nummer. Noter dette nummeret. Sentral vil nå vise: Døpeplugg Node er innmeldt. Trykk OK Ta ut node og fjern døpeplugg før du setter noden tilbake i strømnettet. Skal du ikke innmelde flere noder, trykker du bare Avbryt -tasten. NB! Ved innmelding/døping av tastatur og noder, gis disse fortløpende nummer i sentralen (01, 02 osv.) Det er viktig å merke seg hvilken node som har hvilket nummer, og etter hvert, hvor den blir plassert. Fest gjerne en liten lapp på noden med nummeret den fikk ved innmelding. Hvis flere noder skal døpes /identifiseres, gjentas ovennevnte: Sett døpe-pluggen inn i inngang 2 i neste node Noden plugges inn i stikkontakten Følg prosedyren over, og merk deg nummer på den nye noden Eksempel på nummerering av tilkoblet utstyr: Første døpte node: 01 Andre døpte node: 02 Tastatur: 03 osv. Plasser nodene ved de ovner, lamper etc. som ønskes styrt av Hyttami Comfort, og notèr ned hvilket node-nummer som plasseres hvor (eks.: Node 01 = soverom, node 02 = stue, node 03 = anneks etc. Side 7

8 Hvorfor det er så viktig å merke seg hvilket nummer (00, 01 osv.) nodene har? Ved fjernstyring av ovner etc. (med SMS) må du fortelle hvilken node (nodenummer) du ønsker å slå på eller av. Tilsvarende når du forespør om status, Skal du styre noder manuelt med tastaturet, må du også vite nummeret. Les mer om dette i kapittel 4. C: TILKOBLING AV BEVEGELSESDETEKTOR, RØYKVARSLER, TEMPERATURSENSOR etc.: Ta noden ut av støpselet igjen Plugg temperatursensor (for innetemperatur) til inngang 1 Bevegelsesdetektor el. røykvarsler til inngang 2 Hvis temperatursensor (for innetemperatur) ikke benyttes, kan inngang 1 benyttes til annet utstyr, for eksempel røykdetektor, PIR-detektor etc. Se kapittel 5.2 for informasjon om hvordan ledningene kobles. Sett noden inn i støpselet igjen. Hyttami Comfort registrerer selv hvilket utstyr som kobles til *) *) Dette gjelder for utstyr kjøpt av Hyttami.no. Temperatursensor: Dersom du har installert temperatursensor på inngang 1 på node kan denne benyttes til å temperaturstyre noden. Temperaturstyring betyr at du setter en spare- og komfort-temperatur som varmen i rommet styres etter. Sparetemperatur er nedre temperaturgrense, og Hyttami Comfort sørger for at temperaturen i rommet aldri blir lavere enn sparetemperatur. Komforttemperatur er ønsket temperatur for oppvarming. Ved komfortinnstilling holdes temperaturen i rommet på innstillt temperatur. For å stille inn komfort- og sparetemperatur på noden se Kapittel 2 - Hovedmeny 2 (side 9) Side 8

9 KAPITTEL 2: HOVEDMENY Manuell styring av Hyttami Comfort: Hyttami Comfort har et eget display og betjeningspanel hvor konfigurering og styring kan foregå manuelt. Noen av menyene krever at man taster kode for å kunne gjøre endringer. Denne koden er fabrikkinnstilt med Denne koden bør du selv endre, til din egen personlige kode. Dette gjør du via eller SMS. Se instruksjoner i eget avsnitt. For å gå inn i hovedmenyen,- gjør alltid følgende: Trykk OK tast. Velg meny fra hovedmeny (bruk pil-taster opp/ned for å bla i hovedmenyen). Trykk OK tast for ønsket hovedmeny, og bla videre i undermenyene med piltastene. Trykk OK tast for ønsket undermeny osv. Trykk AVBRYT-tast for å gå tilbake. Kap. 2: HovedMeny 1: Alarm (les mer om alarmfunksjoner i kapittel 5) Forklaring: Her kan du manuelt gjøre følgende valg: Undermeny: 1: Slå av alarm (aktiveres med å bekrefte med OK-tast) - eller Undermeny: 2: Slå på alarm (aktiveres med å bekrefte med OK-tast) Undermeny: 3: Endre kode **Dette menyvalget benyttes ikke for å endre adgangskode når Hyttami Comfort benyttes sammen med Hyttami.no eller styres via SMS** VIKTIG! Hvis du glemmer din kode - ta kontakt med brukerstøtte på telefon Ny kode kan kun opprettes ved å resette Hyttami Comfort. Dette kan av sikkerhetsmessige årsaker kun gjøres manuelt på selve produktet. D.v.s. at hvis du har glemt koden, og ønsker å sende SMS for å slå på ovnene, så er ikke det mulig. Undermeny 4: Temperaturovervåkning PÅ Forklaring: Dette menyvalget krever at temperatursensor er tilkoblet i inngang 1 i aktuell node. Du ønsker f.eks. en SMS-melding, hvis temperaturen i et rom synker til +4 grader, eller hvis temperaturen har steget til over +20 grader. Ved å taste OK, kan du legge inn Lav (den laveste temperaturgrensen) og Høy (den høyeste temperaturgrensen): 1-tasten gir + (pluss) og 4-tasten gir (minus) Eks.: Lav +04 Høy +20 (grader angis alltid med to siffer) Tastes fortløpende slik: Ved å taste OK, fremkommer: Side 9

10 Velg node: (de valgte verdier står fortsatt) Velg node (med piltast opp/ned), og enheten foreslår første tilgjengelige node. Bekreft aktuell node med OK, og temperaturovervåkning er PÅ for denne noden. Alarmmelding (SMS) sendes hvis grenser overskrides. NB! Alarmmelding vil ikke sendes, hvis MASTER AV er valgt. (se kapittel 5: Alarmfunksjoner) Undermeny 5: Temperaturovervåkning AV Ved å taste OK, ber enheten om: Velg node. Med piltast opp/ned velges node. Bekreft med OK, og temperaturovervåkning er AV for aktuell node. Undermeny 6: Master Alarm (benyttes bare hvis en ønsker å deaktivere alle alarmer) Ved å taste OK spør enheten: Deaktivere eller aktivere. Ved å taste OK, blir Masteralarmen deaktivert/aktivert. Undermeny 7: Timeout alarm Antall sekunder forsinkelse før en evt. innbruddsalarm sendes. Ved å taste OK bes du om å Tast inn sekund(er) Ved å taste OK, legger du inn ønsket antall sekunder, 2 siffer. Kap.2: HovedMeny 2: Styring (av brytere av / på) Forklaring av valgmulighetene: Du kan, hvis det er tilkoblet temperatursensor til inngang 1 på en node eller flere, velge å Slå på / Komfort eller Slå av / Spare. Da må du, etter å ha døpt/identifisert noden (se kapittel 1.8), velge den temperaturen du ønsker skal være Komforttemperatur (når du ankommer hytta/boligen e.l.) og den temperaturen som skal være Sparetemperatur (laveste temperatur når man er borte) i kap. 2 undermeny 3: T(ermostat)-styr PÅ (se nedenfor). NB! Hvis temperatursensor ikke er tilkoblet noden, vil ovnen slå seg PÅ med å velge undermeny 1, og slå seg AV i undermeny 2. Hvis du kun ønsker å slå ovner f.eks. på eller av, så legger du altså ikke inn spare- og komforttemperatur. Du kan likevel, hvis det er tilkoblet temperaturføler i inngang 1, få oppgitt temperaturen i rommet når du ber om en statusmelding fra noden (se kapittel 4.6 Statusmelding) Undermeny: 1: Slå på/komfort Tast OK og det bes om Velg node. Tast piltast opp/ned, og enheten foreslår første node. Velg OK (hvis riktig nodenr.), og aktuelle Node blir slått PÅ. Undermeny 2: Slå av/spare Tast OK, og det bes om Velg node. Piltast opp/ned, og Node Nr: 00 (eks) foreslåes. Bekreft med OK, - og enheten bekrefter med Node av. Undermeny 3: T(ermostat)-styr PÅ. Forutsetter at Temperaturføler er tilkoblet noden i inngang 1. Tast OK, og enheten svarer: Side 10 Spare Komfort Hvis du ønsker +4 grader som sparetemp., og +20grader som komforttemp. gjør du følgende: 1-tasten gir + (pluss) og 4-tasten gir (minus)

11 Eks.: Spare +04 (tast 104) Komfort +20 (tast 120) (grader angis alltid med to siffer) Tastes fortløpende, og bekreftes med OK Velg node fremkommer i displayet. Tast piltast opp/ned og enheten foreslår Nr. 00, 01 osv. Bekreft ønsket node med OK, og temperaturregulering er aktivert. (Termostat-funksjon) Undermeny 4: T(ermostat)-styr AV Samme prosedyre som over, og temperaturstyring er slått av. (Ved å velge T-styr AV, er Spare- og Komforttemperatur ikke lenger aktivert. Evt. ovner blir kun slått av / på). Kap. 2: HovedMeny 3: Konfigurering Forklaringer: I denne menyen kan diverse endringer på selve sentralen gjøres, samt at du får info om innmeldte noder. Bytte av node-nr kan utføres her m.m. Undermeny: 1: Lyd Av Slår av pip ved tastetrykk. Undermeny 2: Lyd På Slår på pip ved tastetrykk. Undermeny 3: Lydstyrke Kan justeres i 16 forskjellige nivå. Trykk OK, og bruk piltast opp/ned for regulering. En skala viser nivået. Undermeny 4: Vis innmeldte Viser antall innmeldte noder/tastatur ved å trykke OK-tasten. Trykk pil-tast nedover for å vise hvilket nummer innmeldte node/tastatur har. Undermeny 5: Bytt innmeldte Bytter om numrene mellom to noder f.eks., eller f.eks. mellom node og tastatur. Greit hvis man vil ha alle noder fra 00 og oppover. Trykk inn numrene til det utstyr som skal bytte plass. To siffer for hvert utstyr. Undermeny 6: Software Ver(sjon) Undermeny 7: Sentral info Undermeny 8: 12V drift Aktiveres bare hvis Hyttami Comfort drives av 12 volt. Kap. 2: HovedMeny 4: GSM Setup Hovedmeny 4 er i ikke aktuell for brukere som benytter Hyttami.no og tjenester levert av Plasus Technologies AS. Det må ikke gjøres endringer i innstillinger som er gjort fra fabrikk. Kap. 2: HovedMeny 5: Detektor Denne meny gjelder for detektorer som ikke er tilkoblet node. Benytt HovedMeny 8 for detektorer koblet til node. Mer info følger med detektor. Undermeny: 1: Ny detektor Undermeny 2: Slett detektor Undermeny 3: Liste Mer informasjon om om oppkobling og innmelding medfølger aktuell detektor. Side 11

12 Kap. 2: HovedMeny 6: Sirene Ekstern sirene kjøpes av Hyttami.no Undermeny: 1: Ny sirene 2: Slett sirene 3: Liste Mer informasjon om oppkobling og innmelding medfølger sirene. Kap. 2: HovedMeny 7: Tastatur Undermeny: 1: Nytt tastatur Se kap. 1.6A for innmelding av tastatur. Undermeny 2: Vis info Denne meny kan benyttes for å sjekke hvilket nummer som det aktuelle tastatur har. Følg anvisning på display. Undermeny 3: Slett tastatur Velg aktuelt tastatur ved å bla opp og ned med piltastene. Dette kan så slettes fra Hyttami Comfort. Undermeny 4: Liste Viser info om innmeldte tastatur. Kap. 2: HovedMeny 8: Node (Trådløs stikkontakt) Undermeny: 1: Ny node Se kapittel 1.6B for innmelding av node. Undermeny 2: Slett node Velg aktuell node ved å bla opp og ned med piltastene. Denne kan så slettes fra Hyttami Comfort. Undermeny 3: Liste Hyttami Comfort vil vise hvor mange noder som er innmeldt. Trykk på piltastene for å velge en node. Trykk så OK og bla videre med piltastene for å få status fra node. Du får nå en del info om hva som er tilkoblet node, navn og temperaturer. Undermeny 4: Navngi node Tast OK. Du blir bedt om å velge node Tast piltast ned/opp, og bekreft ved ønsket nodenr. med OK. Du får beskjed om å skrive inn navn (max. 9 tegn) Se Alfabet i kap Tast OK når noden er navngitt. Undermeny 5: Ping Foretar en test mot valgt node med kommunikasjon. Kan benyttes for å avgjøre om det er god dekning på radionettet. Side 12

13 KAPITTEL 3: Veiledning for lokal styring TASTATUR Kap. 3.1 Slå på/av node lokalt: Tastaturet kan benyttes til å styre nodene lokalt, og for aktivere/deaktivere alarmen. Ved nodestyring, skal S etterfulgt av 2-sifret nodenummer trykkes. Noden vil da slå seg av hvis den er på, og på hvis den er av. Merk at hvis termostatfunksjon er aktivert, vil den bytte mellom spare- og komfortstatus. Eks: S01 Slå av/på node 01 S02 Slå av/på node 02 Kap. 3.2 Slå på/av alarm lokalt: Ved å trykke A etterfulgt av personlig kode, kan en styre alarmen på og av, samt sjekke om den er av eller på. Trykk A først og vent til tastatur blinker grønt eller rødt. Blinker det grønt, betyr det at alarmen er deaktivert. Blinker det rødt, er den aktivert. Blinker det skiftende Rødt/Grønt, så er dekningen mellom sentral og tastatur for dårlig (prøv å gå nærmere sentralen), eller tastatur er ikke meldt inn (se kapittel 1.8 tilkobling/identifisering av tastatur.. ) Eks: Trykk A. Vent til det blinker rødt eller grønt. (indikerer nåværende alarmstatus) Trykk personlig kode, 4 siffer. Vent til det blinker rødt eller grønt. (indikerer ny alarmstatus) Innmelding av tastatur til sentral foregår ved å holde S og A samtidig når sentral står i innmeldingsmodus. Kap 3.3 Batteri: Tastaturet inneholder 2 stk batteri av typen MN9100 LR1. Duracell. Dette er 1.5Volts batterier. For å skifte disse, - demonter tastatur ved å skru opp skruen bak. Side 13

14 KAPITTEL 4: SMS-STYRING AV HYTTAMI COMFORT Fjernstyring av sentralen Følgende menyer kan benyttes i forbindelse med SMS-styring (tekstmeldinger) til Hyttami Comfort: VIKTIG! For å sende tekstmelding til Hyttami Comfort, må alltid følgende gjøres: Gå inn i tekstmelding på din mobiltelefon og videre til skriv melding, - og: Tast kommando/kommandoer (se nedenfor) Send meldingen til telefonnummer Eksemplene er omgitt med anførselstegn, disse skal ikke være med i meldingen. Kap. 4.1 STYRING (slår nodene av/spar eller på/komfort): Kommando: PÅ (ON), AV (OFF) Eksempel: (anførselstegn skal ikke tas med) PÅ = Du vil at node nr. 01 skal slå seg på PÅ A = Du vil at alle noder skal slå seg på AV A = Du vil at alle noder skal slå seg av AV 2 = Du vil at node 2 skal slå seg av Dersom temperatursensor er koblet til inngang 1 på noden, og temperaturstyring er aktivert, vil kommano PÅ sette noden til komforttemperatur. Kommando AV vil sette noden til sparetemperatur. Kap. 4.2 ALARM (styring av alarm av / på): Kommando: AL AV = Slår AV alle alarmer unntatt brann- og røykvarsler (tilknyttet inng 2) AL PÅ = Slår PÅ alle alarmer A2 = Slår AV alle alarmer (inkl brann- og røykvarsler) Tilsvarer Master AV (se kapittel 5) Hvis du er usikker på om alarmen er på eller av, kan du sende en SMS og avspørre sentralen. Send kommando A eller ALSTAT til Side 14

15 Kap. 4.3 SKIFTE ADGANGSKODE (fra den fabrikkinnstilte til en personlig kode): Kommando: PIN 4 siffer (som utgjør din nye kode) Eksempel: PIN 9876 = Du endrer adgangskoden til 9876 NB! Husk den nye koden, og benytt denne koden hver gang du logger deg på, ved styring lokalt med tastaturet og ved bruk av betjeningspanelet på Hyttami Comfort. Kap. 4.4 STATUSMELDING (du ber om informasjon fra Hyttami Comfort) Kommando: S Eksempel: S = Du ber om status fra Hyttami Comfort Kap. 4.5 TEMPERATUROVERVÅKING Temperaturovervåking kan aktiveres/deaktiveres på betjeningspanelet i hovedmeny 1.4 (se side 10 i bruksanvisningen) eller via SMS. Husk, at etter å ha mottatt en SMS som forteller Temp.Hi eller Temp.Lo, så må du pånytt aktivere temperaturovervåking, samt legge inn temperaturen igjen - for valgte node. (Hvis ikke ville du mottatt SMS er hver eneste gang temperaturen traff din valgte øvre eller nedre grense). Kommando: T Første 2 siffer: Nodenummer (eks. 02) Tredje siffer: 0 (for å deaktivere temperaturovervåking) eller 1 (for å aktivere temperaturovervåking. MÅ etterfølges av en øvre og en nedre temperaturgrense, se eks. under) Eksempel 1: T = Du aktiverer temperaturovervåking på (node nr. 01) med nedre grense: + 4 grader og øvre grense på +24 grader. Eksempel 2: T010 = Du deaktiverer temperaturovervåking på node 01. Side 15

16 KAPITTEL 5: ALARMFUNKSJONER Det er tre nivåer for alarmdetektering: o Alle alarmer PÅ (aktuell når man ikke er tilstede) o Alarmer PÅ, bortsett fra innbruddsdetektor og magnetontakt (røykvarsler, evt. gassdetektor og lignende er fortsatt aktivert). Aktuell når man er tilstede. o Alle alarmer av, som i MASTER AV. Ingen alarmmeldinger vil sendes! Normalt brukes følgende to alternativ: 1: Aktiver alarm: (når man forlater hytta, boligen e.l.) Alle alarmer blir aktive etter 1-10 minutters forsinkelse. Vil også aktivere MASTER PÅ. Denne funksjonen utføres vha betjeningspanel, tastatur eller SMS styring. 2: Deaktiver alarm: (aktuell når man er tilstede) Deaktiverer innbruddsdetektor og magnetkontakt. Røyk og andre detektorer er fortsatt aktivert. Temperaturovervåkning er fortsatt aktiv. Funksjonen utføres vha betjeningspanel, tastatur eller SMS styring. Har ingen funksjon hvis MASTER AV er valgt (se nedenfor) Disse valgene kan benyttes hvis man vil deaktivere alle alarmer, ved evt. feil på alarmer etc. A: MASTER AV: Deaktiverer alle alarmer. (Inkl. temperaturovervåkning) Utføres bare vha betjeningspanel eller SMS styring Deaktiverer ikke Strømbortfall-melding (Melding om strømbortfall gjelder kun hvis batteri-backup er tilkoblet). B: MASTER PÅ: Aktuell når man ikke er tilstede. Slår på alle alarmer med 1-10 minutters forsinkelse (som Alarm På. Se punkt 1 over) GENERELT: Sentralen kvitterer for hver alarm som mottas fra noder. Sentralen sender så SMS til alle aktive innlagte nummer. Etter 10 minutter vil sentral på ny sende SMS til alle aktive nummer hvis detektorene som er tilkoblet noden fortsatt utløses. Det vil si at det kan sendes opp til 6 meldinger hver time for hver detektor. Ved feil på detektorer må derfor alarmovervåkning deaktiveres til man får korrigert problemet. OBS: Det kan ta opptil 10 minutter før Innbruddsdetektor blir aktivert etter at alarm er påslått. Alle sirener tilkoblet vil aktiveres før SMS-meldingene sendes. OBS: Når alarmen er utløst, kan du bare avbryte SMS-sending i x antall sekunder, justerbart i meny 1.7. Kan kun gjøres på betjeningspanelet (ikke tastaturet). NB! Ved evt. overopphetning av noder vil Hyttami Comfort sende en tekstmelding hvor det går frem hvilken node det gjelder. Meldingen vil inneholde Warn! (overopphetning for eksempel hvis 16A / 3500 Watt er overskredet). Side 16

17 KAPITTEL 6: DIVERSE INFORMASJON 6.1: Bruk av node (trådløs stikkontakt) Dette kapittel forklarer bruken av noder. Noden på Hyttami Comfort har to innganger for detektorer/temperaturfølere. Det anbefales å plassere temperaturføler i inngang 1 hvis man bare har en. Dette pga termostatfunksjonen som er implementert i noden. Node kjenner automatisk igjen det utstyret som er koblet til. Det kan være Innbrudd (PIR), Brann, Magnet, Gass, Vann eller andre. Ta noden ut av støpsel før tilkobling av utstyr. Det benyttes en kabel mellom node og detektorer. Denne kan kjøpes hos Hyttami.no. Det samme gjelder temperatursensorene. Noden kan gi tilbakemelding med en del info når man benytter betjeningspanelet og går inn under meny 8.3. (Liste) Følgende vises. Først antall noder som er innmeldt. Bla opp og ned for å velge nodenummer som du vil ha mer info fra. Trykk OK. Bla opp og ned med piltastene for å få følgende info: Navn: 10 tegn med navn på node (eks. 01). Neste linje viser om den er i termostatfunksjon eller vanlig AV/PÅ funksjon. Strøm. Utg Av Viser AV/PÅ modus og utgang er slått AV. Spare: Utg Av Viser Sparemodus (nedre termostatgrense) og utgang AV. Komfort: Utg Av Viser Komfortmodus (øvre termostatgrense) og utgang AV. Spare. +10 Viser de innlagte verdiene til termostat. Hvis 10 grader er sparetemp, vil termostatfunksjonen (hvis aktivert med meny 2.3 og satt i sparemodus meny 2.2) sørge for at temperaturen ikke går under 10 grader. Termostatfunksjon kan deaktiveres med meny 2.4 Komfort. +20 Viser de innlagte verdiene hvor termostaten vil holde temperatur. Hvis 20 grader er komforttemp, vil termostatfunksjonen (hvis aktivert med meny 2.3 og satt i komfortmodus meny 2.1) sørge for at temperaturen blir 20 grader. Termostatfunksjon kan deaktiveres med meny 2.4 Tempovervåk: AV Denne viser om overvåkning er aktiv eller ikke. Høy:+35 Lav:-06 Grensene for overvåkning. Hvis aktivert vil Hyttami Comfort sende SMS Melding til alle aktive nummer lagt inn vha meny 4.1 og 4.1 med beskjed om temperaturalarm. Husk at denne funksjonen blir deaktivert etter at alarm er sendt. Den må aktiveres på ny med meny :+22c Viser hva som er tilkoblet inngang 1 og 2. Inngang 1 har her en 2: Ikke montert! temperatursensor, mens inngang 2 er ubrukt. Disse vil evt.vise Brann, gass, PIR, etc. Side 17

18 Kap. 6.2: Tilkobling av detektor til node. PIR-Detektorer: Punkt 8: Sort leder: GND (jord) Punkt 7: Rød leder: +12 volt Punkt 6: Grønn: Detektorsløyfe. Grønn Tamper switch Alarm switch Sort Rød - GND Motstand som er montert i detektorer levert fra Hyttami.no gjør at Hyttami Comfort automatisk kjenner igjen hvilken type som kobles til. 10K = Innbrudd (bevegelsesdetektor). 12K = Brann (røykdetektor). Tilleggsutstyr kan kjøpes av Hyttami.no Kap. 6.3: Alfabetet Betjeningspanelet kan benyttes til å taste inn bokstaver og navngi nodene. (Se kap.2: Hovedmeny 8.4) Betjeningspanelet har bokstaver plassert under hver tast fra A til Å. For å velge en bokstav må følgende gjøres: Eks. 1: Knapp 1 har ABC som bokstaver. Trykk derfor 1 etterfulgt av 1 for A. 1 og 2 for B. 1 og 3 for C. Eksempel: Du skal skrive STUE (navngi noden på stuen) Trykk først den knappen som bokstaven S står under (7-knappen har bokstavene STU) Trykk så 1-knappen for den første bokstaven av S,T,U Trykk så 7-knappen en gang til Trykk 2-knappen for å få den andre bokstaven: T Trykk 7-knappen nok en gang Trykk 3-knappen for å få den tredje bokstaven: U Trykk 2-knappen (2-knappen har bokstavene DEF) Trykk 2-knappen for å få E Trykkes 0 som andre siffer vil en få tallet i stedet for bokstaven. Eks: Gir 1. Gir 2. Benytt AVBRYT-tasten ved feiltasting av bokstaver. Andre kombinasjoner vil gi mellomrom (Space). F.eks 1-5 og 4-8. Side 18

19 Kap.6.4: Total reset av Hyttami Comfort Under # tast er det et hull for total reset av Hyttami Comfort. Benytt dette kun hvis du er helt sikker på hva du gjør. Dette vil nullstille alle alarmer, innlagte noder og tastatur og sette Hyttami Comfort tilbake til fabrikkinstillingene. Personlig kode (adgangskode) er 1234 etter reset. Kap. 6.5: Div.forutsetninger for Spare- og Komforttemperatur Hvordan oppnå ønsket komforttemperatur ved ankomst?: Noen forutsetninger som legges til grunn for at ønsket komforttemperatur (f.eks. +18 grader) er nådd ved ankomst: o Hvor stort rommet er, i forhold til ovnens størrelse (watt) o Hvor lav SPARE-temperaturen er satt: o Eks.: Spare satt til +05 (krever kortere tid for å oppnå +18) o Eks.: Spare satt til -10 (krever lang tid for å oppnå +18) o Utvendig temperatur (minusgrader, vind, åpne ventiler etc) o Isolasjon o Hvor lang tid i forveien du har slått på ovnene (nodene). TIPS: Be om en statusmelding et par dager i forveien, sjekk temperaturen ved nodene. Ut ifra dette velger du når du bør slå på for å oppnå komforttemperatur (varierer med årstid / utetemperatur / etc.) Noen forutsetninger for å kunne holde ønsket (og valgt) sparetemperatur: o Hvor stor ovnen er (i watt) i forhold til rommets størrelse o Isolasjon o Åpne ventiler KAPITTEL 7: FRONTPANEL OG LOKALE STYRINGER o Plassering av temperatursensoren (bør plasseres midt i rommet eller lavere) Kap.7.1: Frontpanel på Hyttami Comfort På Hyttami Comfort s front finner du følgende: 12 taster 1 hull : Total reset av sentralen. Display (nærmere forklart under menyvalg etc.) Side 19

20 KAPITTEL 8: FEIL SOM KAN OPPSTÅ I display på Hyttami Comfort kan det komme feilmeldinger av og til. Disse er forklart nedenfor. Feil som kan oppstå når du benytter Hyttami Comfort: Feilmelding 1: Feilmelding 2: Feilmelding 3: Feilmelding 4: Feilmelding 5: Feilmelding 6: Feilmelding 7: Feilmelding 8: "1:Ingen nr ledig" Maks antall noder er tilkoblet (64) "2:Timeout" Det har gått for lang tid mellom inntastinger. Prøv igjen. "3:PING" Dårlig dekning. "4:AVBRYT" Det er trykket avbryt før kommandoen var fullført. "5:Intet nodesvar" Det er dårlig dekning til node, eller node er ikke tilkoblet strøm. Rekkevidden er opp mot 100m i fri sikt. "6:GSM modul" Det er noe galt med GSM delene inne i Hyttami Comfort. Ta kontakt med leverandør. "7:GSM Timeout" Dekningsforhold og andre feil på GSM nettet kan føre til denne meldingen "8:GSM SIM-kort" PIN kode er aktiv på SIM kort, eller SIM-kort er ikke montert evt. feil på SIM-kort KAPITTEL 9: FORUTSETNINGER OG NYTTIG INFORMASON For at Hyttami Comfort skal fungere tilfredstillende, kreves god dekning for det aktuelle GSM nett. Kontakt vil ikke oppnås hvis dekning er for dårlig. Dette gjelder også ved sending av SMS meldinger. Straks meldingen er sendt fra Hyttami Comfort er den under kontroll av den aktuelle nettoperatør. SMS meldingen vil ikke nå frem hvis det er feil på GSM nettet eller ved lignende tilfeller som nettoperatøren er ansvarlig for. Ved stor belastning på GSM nettet, kan det også ta flere minutter (i ekstreme tilfeller timer) til SMS-meldingen når mottaker. Dette er forhold som Hyttami.no ikke kan gjøre noe med. Ved overopphetning av noder vil Hyttami Comfort sende en tekstmelding hvor det går frem hvilken node det gjelder. Meldingen vil inneholde Warn! Kap 9.1: Innsetting av SIM-kort NB! A-Comfort skal ikke være tilkoblet strømnettet. Skal alltid være frakoblet strømmen når det gjøres noe med SIM-kortet, eller når boksen åpnes! Skru ut 2 skruer på baksiden av produktet, og løft forsiktig av toppdekslet. Legg SIM kort ned i holderen og skyv det på plass. Kortet skal plasseres opp/ned (med gullmerket ned). Se ill. 3 nedenfor. Side 20

Begrep og forklaringer

Begrep og forklaringer A-Comfort Innhold 1. Montering og installering.... 3 1.1. Forberedelse av SIM-kort:... 3 1.2. Innsetting av SIM-kort... 3 1.3. Montering på vegg... 4 1.4. Spenningstilkobling... 4 1.5. Antenner... 5 1.6.

Detaljer

64-309-48 Bruksanvisning A-Comfort Rev1.06. A-Comfort

64-309-48 Bruksanvisning A-Comfort Rev1.06. A-Comfort A-Comfort Innhold 1. Montering og installering.... 3 1.1. Forberedelse av SIM-kort:... 3 1.2. Innsetting av SIM-kort... 3 1.3. Montering på vegg... 4 1.4. Spenningstilkobling... 4 1.5. Antenner... 5 1.6.

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

GSM Alarm Controller II

GSM Alarm Controller II GSM Alarm Controller II Bruksanvisning - Fjernstyring av varme Kan fjernstyre tre sikringskurser/funksjoner. - Alarm GSM Alarm Controller II overvåker fire innganger og sender melding til opptil fire mobilnumre

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0 INNHOLD INNHOLD... 2 INFORMASJON... 3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 3 INTRODUKSJON... 4 HVORDAN VIRKER GSM 12A+... 4 MER INFORMASJON... 4 FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GSM

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring 1.Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2.Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...3 3.PIN-frie nummer...3

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Brukerhåndbok GSM 12H+ Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007

Brukerhåndbok GSM 12H+ Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 Brukerhåndbok GSM 12H+ Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 INNHOLD INNHOLD... 2 INFORMASJON... 3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 INTRODUKSJON... 4 HVORDAN VIRKER GSM 12H+... 4 BATTERI KAPASITET,

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Gratulerer med valget av Waterguard Smart Basic - automatisk vannstopper. Smart Basic kan også utvides med forskjellige tilleggsutstyr som:

Gratulerer med valget av Waterguard Smart Basic - automatisk vannstopper. Smart Basic kan også utvides med forskjellige tilleggsutstyr som: Introduksjon Gratulerer med valget av Waterguard Smart Basic - automatisk vannstopper. Vannlekkasjer er den største enkeltårsaken til skader på eneboliger og leiligheter. Smart Basic er en avansert smarthus

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...3 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.1

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.1 Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.1 INNHOLD INNHOLD... 2 INFORMASJON... 3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 INTRODUKSJON... 4 HVORDAN VIRKER GSM 12A+... 4 MER INFORMASJON... 4 FØR DU BEGYNNER Å BRUKE

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Pakken inneholder 1. Betjeningspanel / Dørbryter Dette er styring s- enheten for Smart- Stopp systemet, som kommuniserer trådløst med de andre enhetene. Denne

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

GSM alarm system. Bruker manual. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. GSM alarm system R R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold

Detaljer

Smart Basic. Montering- og brukerveiledning

Smart Basic. Montering- og brukerveiledning Smart Basic Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Vannlekkasjer er den største enkelårsaken til skader på eneboliger og leiligheter. Smart Basic er en avansert basesentral med trådløse sensorer,

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

PIE FlowStop med aktuatorventil. www.oberge.no. www.oberge.no

PIE FlowStop med aktuatorventil. www.oberge.no. www.oberge.no PIE FlowStop med aktuatorventil INNHOLD Lekkasjestopper med 12V Aktuatorventil...s. 4 Introduksjon...s. 5 Brukermanual De forskjellige delene...s. 7 Styringsenheten...s. 7 Ventilen...s. 8 Fjernkontrollen

Detaljer