Brukerveiledning for. GSM Mini

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for. GSM Mini"

Transkript

1 Brukerveiledning for GSM Mini

2 Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5 Beskrivelse av GSM Mini... 6 Valg av abonnement... 7 Kapittel 2 - Brukermanual med abonnement fra Hyttestyring AS Førstegangsregistrering og SIM kort... 9 Oppsett av GSM Mini og første gangs pålogging Hovedside WEB Bruk og menyvalg på WEB Menyvalg på WEB Menyvalg Statusoppdateringer Menyvalg Konto opplysninger Menyvalg SMS tilgang Menyvalg Utstyrsliste Menyvalg Logg Bruk av GSM Mini med SMS SMS styring / SMS Svarmeldinger / alarmmeldinger fra GSM Mini Lysindikasjon på GSM Mini

3 Innledning viktig informasjon Takk for at du har valgt å kjøpe GSM Mini fra Hyttetorget. Les nøye igjennom brukermanualen før du tar din nye GSM Mini i bruk.! Viktig informasjon: Denne brukermanualen består av 2 kapitler: Kapittel 1: Generell informasjon om GSM Mini Kapittel 2: Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyringsabonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk GSM Mini er en GSM basert fjernstyrings enhet, utviklet for styring av objekter og overvåkning på steder uten fast telefonforbindelse. Det trengs derfor et aktivert GSM SIM kort for å få GSM Mini til å fungere. Les mer om dette under avsnittet abonnement. Sett deg godt inn i ditt nye produkt, og sett det alltid opp hjemme før det tas med til hytta / brukerstedet. Et tips kan være å benytte en lampe til utprøving for å bli kjent med ditt nye varmestyringsprodukt. Lykke til! 3

4 Innhold i Basispakken 1 stk. GSM Mini hovedenhet 1 stk. Temperaturføler SIM kort og abonnement skjema fra Hyttestyring AS. (SIM kortet sitter i enheten) Tekniske spesifikasjoner: Telefontype:...EGSM900, DCS1800 Antall utganger:...1 stk. 16A. 230 V. Temperaturmåling:...1 stk. ekstern temperaturføler Måleområde -10 til +50 grader Driftstemperatur:...Min. -10C. Maks. +50C. Kommunikasjonsprotokoll:...GSM PHASE 2/2+ (inkludert data) Datagrensesnitt:...GSM SIM 1.8V/3.0V kontakt GSM nettverk:...egsm900, DCS1800 Enheten er testet med SIM kort fra Telenor. 4

5 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini GSM Mini er et produkt utviklet for fjernstyring av varme, og innehar de viktigste funksjoner for en «ring hytta varm» løsning. Man kan styre kontakten av/ på eller mellom justerbare temperaturgrenser. Under en beskrivelse av GSM Mini sine funksjoner: Temperaturføler GSM Mini har en ekstern temperaturføler som på forespørsel vil gi brukeren informasjon om temperaturen der hvor GSM Mini er plassert. Det er denne temperaturføleren som brukes når temperaturstyring (frostsikring) benyttes. Frostsikring Frostsikring brukes der hvor man ønsker å holde temperaturen mellom 2 innstilte verdier, for eksempel 4-6 grader. Man kan når som helst endre disse verdiene, for eksempel grader i en periode for å oppnå komforttemperatur. Benytter man frostsikring skal denne ALLTID stå på og man endrer kun temperaturene i en angitt tidsperiode. Knappen M for manuell styring AV/PÅ skal ikke brukes da denne vil slå av frostsikring og mulighet for temperaturstyring. VIKTIG: GSM Mini må alltid plasseres sentralt i det rommet / område som skal frostsikres. Alarmfunksjoner GSM Mini er programmert for å kunne gi alarmer ved strømbrudd, lav temperatur og høy temperatur. En kan selv velge å slå av disse fra WEB siden, grenser for verdi for lav og høy temperatur settes også her. 5

6 Beskrivelse av GSM Mini Dataport (skal kun brukes av leverandørens service personell) 2. Temperatursensor port 3. M knapp 4. Strømuttak 5. Lyssignaler (se side 16 for forklaring) 6. Kontakt for ekstern strømforsyning 7. Hovedstrømbryter 8. SIM kort holder Merk! Data porten skal kun brukes av leverandørens service personell. 6

7 Valg av abonnement Abonnement GSM Mini er en GSM sentral som sender og mottar SMS meldinger. Det vil derfor trenges et aktivt GSM Sim kort for at enheten skal fungere. Det er en forutsetning for at GSM Mini skal virke som beskrevet at denne plasseres på et sted med normal god GSM signalstyrke / mobildekning. Valg av abonnement fra Hyttestyring AS Bruk av dette abonnementet er beskrevet i kapittel 2. Vedlagt i basis pakken fulgte SIM kort og abonnement skjema fra Hyttestyring AS. Det anbefales å bruke dette abonnementet sammen med GSM Mini. Hyttestyring GSM Mini SMS + WEB Varme- og alarmstyring fra Internett Kalender funksjon Enkelt oppsett fra Internett Administrasjon av oppsett via Internett Fri support fra Hyttestyring AS Pinfrie telefonnummer Enkle SMS meldinger Enkel administrasjon av dine telefoner Enkelt oppsett av administrasjon av alarmer og meldinger Valg av øvrige abonnement Bruk av disse abonnementene er beskrevet i egen brukerveiledning. Det anbefales på det sterkeste at GSM Mini kun benyttes med abonnement fra Hyttestyring AS. Om man alikevel velger å benytte et annet abonnement / SIM kort, er det fabrikkens grunninstillinger som gjelder (kun SMS). Les mer om oppsett og bruk av GSM Mini med disse innstillingene i egen manual. 7

8 Kapittel 2! Skal KUN benyttes av de med aktivt Hytte-styrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 8

9 Førstegangsregistrering Abonnementskjema / førstegangsregistrering I Basispakken følger et abonnement skjema fra Hyttestyring, dette må sendes / fakses Hyttestyring i ferdig utfylt stand. NB! Vi anbefaler å registrere abonnementet direkte på: SIM kort fra Hyttestyring skal være montert i GSM Mini. Nummeret (12 siffer) finner du på venstre side av GSM Mini. Sette inn SIM kort (dersom kort ikke er innstallert) Sett kontaktens hovedstrømbryter i OFF posisjon. Skru løs skruen på SIM dekselet bak på kontakten. Skyv metall holderen til åpen posisjon, plasser deretter SIM kortet i holderen og skyv den deretter tilbake til låst posisjon. (Husk å plasser SIM kortet med det skrå hjørnet mot. kontaktens tilsvarende spor og med den gull fargede chipen ned). Skru fast SIM dekselet. Monter temperatursensoren i I/O porten (2). Sett kontaktens hovedstrømbryter i ON posisjon (7). 9

10 Oppsett av GSM Mini Når abonnementet er bekreftet åpnet fra Hyttestyring, skal enheten settes opp med brukerens personlige informasjon og en del grunninnstillinger. Dette MÅ gjøres fra en datamaskin og internett tilgang er nødvendig. Merk at dette kun gjøres ved førstegangsbruk. Sett nå strøm på GSM Mini og slå på hovedbryteren (7), det interne batteriet vil nå ta til seg ladning. Power lampen vil tenne (grønn) og når GSM lampen får fast lys (blått) er den klar for oppsett. Logg så inn på og klikk på dialogboksen: Hyttestyring Oppsett av GSM Mini I påloggingsbildet under benyttes enhetens GSM nummer (12 siffer) som både brukernavn og passord ved første gangs bruk. GSM nummeret finner du på siden av GSM Mini, og vil alltid være brukernavn ved senere pålogginger på denne siden. Passordet endres i neste steg, og må huskes til senere pålogginger. VIKTIG! GSM Mini må være tilkoblet strøm, og SIM kortet må være aktivert for å kunne gjøre denne oppsettfunksjonen. 10

11 Datamaskinen vil nå prøve å få kontakt med din GSM Mini, og etter ca. 1-2 minutter vil et registreringskjema komme frem. Skjemaet er selvforklarende og trenger du hjelp underveis holder du bare musepekeren over informasjonstegnene for utdypende forklaring. Beskrivelse av skjema: Innloggingspassord for websiden Når du logget inn på hyttestyring første gang, via brukte du enhetens telefonnummer som passord. Dette skal nå endres til ditt eget passord for senere pålogginger. Hyttas navn og sikkerhetskode Sikkerhetskode hindrer at andre enn de du selv bestemmer kan styre enheten. Telefonnumre Legg til telefonnumre til de brukere som skal ha tilatelse til å sende meldinger. Funksjoner og grunninnstillinger Her bestemmer du om du ønsker varsel pr. SMS ved lav/høy temperatur. Du bestemmer og om du vil bruke sentralen til temperaturstyring eller bare av/ på. Her settes også verdiene sentralen skal jobbe på ved frostsikring. 11

12 Hovedside på WEB Du har nå gjort de nødvendige grunninnstillinger, samtidig som du har knyttet GSM Mini opp i mot deg som bruker.når man senere logger seg på Hyttestyring sin web side vil hovedbilde se ut som ett av de to under: Hovedbilde over illustrerer hvordan et oppsett med av/på ser ut. En velger selv om en vil aktivere sentralen øyeblikkelig ved å trykke på På knappen eller om en vil legge på/av på en dato og klokkeslett. Nb! Husk ved aktivering via På knappen så vil sentral stå på inntil en trykker på Av Hovedbilde over illustrerer hvordan et oppsett med termostatstyring ser ut. Vilkår for at termostatstyring skal fungere er at knappen På lyser gult. Dersom den ikke gjør det så må den aktiveres ved trykk. Teksten Ev. tilkoblet varmekilde tilkoblet/frakoblet viser om tilkoblet ovn er på eller av ved siste statusoppdatering. 12

13 NB! For at temperatur og andre statuser skal være oppdaterte må det sendes en status forespørsel. Dette gjøres ved pålogging eller ved å holde musepeker over menyvalget Forside/oversikt og å trykke på Statusoppdatering. Under temperaturvisning er det angitt klokkeslett og dato for sist oppdaterte status. De neste sidene vil beskrive menyvalgene på websiden GSM Mini abonnenter. Menyvalg Statusoppdateringer Under menyvalget Forside/Oversikt kan man be om statusoppdatering. Klikk på statusoppdatering. Bildet skifter til hovedbilde og en ventemelding indikerer at statusoppdatering er underveis. Bildet oppdateres automatisk når statusmelding er mottatt, og nye verdier vil vises i hovedbilde. 13

14 Menyvalg Konto opplysninger I menyen Mine Sider og Konto opplysninger kan vi se registrert informasjon om brukeren, og vi kan endre passord og sikkerhetskode. Her endres sikkerhetskode om dette ikke ble gjort under grunnoppsettet, eller om dette ønskes endret senere. Her endres passord for pålogging til hyttestyring på 14

15 Menyvalg SMS tilgang I menyen Mine sider og SMS tilgang kan vi legge til, endre eller fjerne telefonnumre som har tilatelse til å sende SMS til GSM Mini. Telefonnumre som ligger i denne listen kan benytte forenklede SMS meldinger. Klikk Legg til nummer, og et nytt vindu dukker opp. Skriv inn telefonnummeret, avslutt med å trykke Legg til knappen. 15

16 Menyvalg Utstyrsliste I menyen Endre Utstyrsliste kan du endre dine verdier for frostsikring og alarmverdier. Du kan også deaktivere temperaturstyring dersom du ønsker å gå tilbake til på/av funksjon. 16

17 Menyvalg Logg I menyen Logg kan vi se hvilke meldinger som ligger klare for sending frem i tid under Usendte meldinger, eller vi kan se en oversikt over alle sendte meldinger fra GSM Mini under Sendte Meldinger 17

18 SMS styring SMS styring av GSM Mini SMS styring av GSM Mini er enkelt, og et godt alternativ/supplement til web styring. For at dette skal være ukomplisert har vi laget et forenklet meldingssystem som gjør at meldinger som sendes er logiske og enkle å huske. Sentralnummer Når man styrer GSM Mini via SMS er det viktig å merke seg at man sender meldinger til Hyttestyring sin sentral, og IKKE direkte til GSM Mini. Sentralen kjenner nå igjen brukerens telefonnummer og sender meldingen ut til GSM Mini. Det er derfor viktig at man lagrer sentralnummeret på sin telefon, gjerne med hyttas navn, og kun sender SMS til dette nummeret. GSM Mini bekrefter utførelse av aktivitet ved å svare med en SMS tilbake. Det er kun telefonnumre som er registrert under Mine sider og SMS tilgang som får gjort dette SMS meldinger Meldinger Eksempel Utfører varme på varme på Aktiverer kontaktens strømuttak varme av varme av Deaktiverer kontaktens strømuttak frost på frost på Aktiverer termostatfunksjon frost av frost av Deaktiverer termostatfunksjon status status Sentralen svarer med akt. status temp xx xx temp Setter arbeidsområde mellom 18 og 22 grader 18

19 Varslinger Svarmelding fra GSM Mini ved SMS styring GSM Mini er konstruert for alltid å bekrefte utført kommando. Ved bruk på Web får man bekreftelse på skjermen direkte (gjelder kun statusmeldinger og PÅ permanent), og når man sender en SMS eller setter en PÅ melding fra Web frem i tid, svarer enheten med bekreftelse på kommandoen den ble satt til å utføre. Svar fra GSM Mini sendes til det mobilnummeret som ba om kommandoen. Svar ved aktivering / deaktivering av kontaktens strømuttak Når man aktiverer / deaktiverer strømuttak, svarer GSM Mini bestandig med en bekreftende melding. Denne ser slik ut: Status: Av (eller på) Svar ved statusforespørsel Når man ber om en stusmelding via SMS vil GSM Mini svare med en statusmelding. Forklaring til statusmeldingen: Status: Av = GSM Mini s strømuttak er ikke aktivt Temp kontroll: På = GSM Mini er satt til å styre på temperatur Temp: 18 = GSM Mini s temperaturføler måler 18 grader Mode: Varme = Kobler inn ved laveste temperatur og ut ved høy Range: = Regulerer på/av mellom 15 og 19 grader Alarmmeldinger fra GSM Mini GSM Mini kan sende eieren forskjellige alarmmeldinger, under en oversikt over hvilke, og hva de betyr: Hovedstrømforsyning brutt = Strømbrudd Hovedstrømforsyning gjenopprettet = Strøm tilbake ALARM: Temperaturalarm: xx = Målt temperatur er utenfor de satte verdier Current temperatur is back within = Målt temperatur er tilbake til normal verdi the preset range: xx 19

20 Varslinger Lyssignaler og varseltone Signal Modus Status Power Av GSM Mini har ikke strøm. Power Grønn Strøm til GSM Mini OK. GSM Av Ingen SIM, PIN kode ikke deaktivert, hovedstrømbryter av. GSM Blinker blå Søker etter nettverk eller har trafikk. GSM Fast blå Tilkoblet GSM nettverk og klar (normalindikering). Output Rød GSM Mini s strømuttak er på. Output Av GSM Mini s strømuttak er av. Spørsmål og svar: På under Problemløser og Hyttestyring vil en finne svar på de fleste problemstillinger angående Ring Hytta Varm utstyr. Support: Leverandør: - miljøvennlig og økonomisk Hyttestyring AS Langøyneset, 6530 Averøy Support telefon: E-post: Hyttetorget AS Nordre Kullerød 13B, 3241 Sandefjord Tlf: Fax: E-post:

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Generell brukerveiledning for hyttami.no

Generell brukerveiledning for hyttami.no Generell brukerveiledning for hyttami.no HyttaMi har siden etableringen i 2003 vokst til å bli den største aktøren i Norge innen hyttestyring. Målet har hele tiden vært å kunne tilby en komplett og brukervennlig

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Brukerveiledning ios App Brukerveiledning Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer