Fjernstyrt GSM-kontakt med temperatursensor. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernstyrt GSM-kontakt med temperatursensor. Bruksanvisning"

Transkript

1 NB459 Rev Fjernstyrt GSM-kontakt med temperatursensor Bruksanvisning Vær vennlig og bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker bruk. Ta også godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1

2 ELKO fjernstyrt GSM-kontakt Mange takk for at du kjøpte GSM-kontakten vår! ELKO GSM er en fjernstyrt kontakt som inneholder en GSM-sender og -mottager. GSM-modulen benytter seg av det ordinære mobilnettverket. Dette gjør det mulig å ringe og sende SMS til kontakten fra enhver mobiltelefon for å få den til og aktivere/deaktivere funksjoner og tjenester. Kontakten har mange bruksområder og kan programmeres på mange måter. Sammen med temperatursensoren kan ELKO GSM blant annet utføre smarte funksjoner for temperaturstyring, frostsikring av vinterhytter, termostat, statusoppdateringer, fjernstyrt AV/PÅ, varsel ved strømbrudd, kalenderfunksjon, o.s.v. ELKO GSM er egnet til å styre apparater med et strømforbruk på mindre enn 3000W i normale innendørs omgivelser. Kontakten er ikke egnet for profesjonell bruk i industrien. Spesielt ikke i kjemisk, fuktig eller støvete områder. Denne bruksanvisningen gjelder kun for ELKO GSM. Detaljer for avanserte funksjoner og tjenester blir beskrevet i denne bruksanvisningen. NOTE! Denne kontakten er kalibrert for bruk i Norge med Norsk SIM-kort. 2

3 Innhold Din sikkerhet Unntaksbestemmelse Kapittel 1 Funksjoner og tilbehør 1.1 Funksjoner 1.2 Pakkens innhold 1.3 Beskrivelse av kontakten 1.4 Lyssignaler og varseltone Kapittel 2 QuickStart 2.1 Montering av SIM-kort og temperatursensor 2.2 Før start 2.3 Registrer Masterbruker 2.4 Synkroniser tid og dato 2.5 Kommando for AV/PÅ funksjon 2.6 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning Kapittel 3 Avanserte innstillinger 3.1 Registrer brukere 3.2 Skru kontakten AV/PÅ 3.3 Forsinket strøm AV/PÅ 3.4 Kalenderfunksjon strøm AV/PÅ 3.5 Automatisk strøm AV/PÅ med temperaturkontroll 3.6 Temperaturalarm 3.7 Alarm ved endring i internt strømuttak 3.8 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning 3.9 Varseltone 3.10 Status sjekk 3.11 Gjenopprett fabrikkoppsett Kapittel 4 Vedlikehold Kapittel 5 Veiledning for feilsøk Kapittel 6 Tekniske spesifikasjoner Kapittel 7 SMS-kommando liste 3

4 NOTE! 1) Kjøp et GSM SIM-kort hos din nærmeste butikk og monter det i ELKO GSM-kontakten. Kontantkort eller M2M-abonnement 2) Husk å aktivere anrops-id og deaktivere SIM-kortets PINkode på SIM-kortet som monteres i ELKO GSM. Kontakt din telefonoperatør for support. 3) Før kontakten kan brukes må det registreres en Master og synkronisere dato og klokkeslett. Etter første gangs innlogging må det forhåndsprogrammerte passordet endres til en personlig 4-sifret kode. Hold passordet hemmelig og gi det kun videre til autoriserte brukere.. For din sikkerhet ELKO GSM er designet for innendørs privat bruk i hjemmet eller på kontoret. Kontakten må ikke benyttes til industriell eller profesjonell bruk. F.eks. apparater med strømforbruk på mer en 3000W, store varmeelementer, store kjølere eller i spesielt støvete, fuktige eller kjemiske områder. Heller ikke i andre krevende omgivelser. Apparater som kobles til ELKO GSM kan ha et strømforbruk på maks 13A / 3000W. Apparater med et strømforbruk på mer en 1500W må jordes. Før bruk må det kontrolleres at GSM signalet på bruksstedet er kraftig nok. Ved svakt signal kan ikke kontakten betraktes som pålitelig. Kontaktens pinner for ekstern strømtilførsel må ikke komme i kontakt med andre metallflater. Kabinettet (utenom dekselet merket med SIM ) må ikke åpnes av andre enn sertifisert vedlikeholdspersonell. 4

5 Kontakten må ikke utsettes for voldsom risting, harde slag eller fall. ELKO GSM er en kontakt med trådløse signaler. Kontakten må ikke befinne seg i områder med andre elektriske apparater, som kan forstyrre eller bli forstyrret med trådløse signaler. Slå alltid AV kontakten når den bringes inn i områder merket med varselskilt som indikere fare for elektriske artikler med batteri og/eller trådløs sender/mottaker. Hvis kontakten utsettes for brann kan den forårsake eksplosjon. ELKO GSM må kun monteres sammen med eksterne strømkilder som er av nyere art og godkjenninger. Hvis ELKO GSM utsettes for feil i det elektriske nettet, kan det forsake skade. Ved tvil kan produsenten kontaktes. Oppbevar kontakt og tilbehør utenfor barns rekkevidde. Unntaksbestemmelse ELKO med partnere jobber kontinuerlig med å utvikle våre produkter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer og oppgraderinger på kommende modeller uten forvarsel. Vi tar ikke ansvar for lokale forutsetninger, som kan påvirke kontaktens ytelse, funksjoner eller pålitelighet. Vi tar ikke ansvar for ulovlig bruk av ELKO GSM kontakten. Vi tar ikke ansvar for spesielle tap i forbindelse med svikt i funksjoner, tjenester eller pålitelighet etter bruk av ELKO GSM kontakten. Vi forbeholder oss retten til å revidere eller slutte å bruke denne bruksanvisningen uten forvarsel. 5

6 Kapittel 1 Funksjoner og tilbehør 1.1 Funksjoner Kontakten bruker et SIM-kort for å kommunisere. Skru AV/PÅ alle typer apparater hvor og når tid som helst rett fra din mobiltelefon. Kontakten kan fjernstyres ved hjelp av SMS, telefonanrop eller lokalt med M-knappen. M-knappen og telefonanrop kan kun styre kontaktens AV/PÅ funksjon. Forsinkelseskontroll: Skru kontakten AV/PÅ etter XXX antall minutter. Maks 720 minutter. Automatisk kalender kontroll: Kontakten skrur seg automatisk AV/PÅ etter forhåndsprogrammert DAG-, KLOKKESLETT- og/eller TEMPERATUR-verdier. Temperatursensor. Motta SMS med direkte temperaturavlesninger på din telefon Sett kontakten på autokontroll etter definert temperaturverdier. Hold temperaturen i et definert område f.eks eller på en fast temperatur. Temperatur og kalenderfunksjon kan kombineres. Motta SMS-alarm til din telefon ved hurtig endring i temperatur eller når temperaturen synker eller overstiger definerte verdier. Bruk kontakten som frostsikring av vinterhytta. Automatisk synkronisering av dato og klokkeslett. SMS-alarm og lydsignal ved endringer i kontaktens eksterne og/eller interne strømforsyning. SMS-alarm ved strømbrudd. SMS-alarm når kontakten kobles fra. 6

7 Statusoppdateringer på temperatur og alle ulike funksjoner. Masterbruker kan aktivere/deaktivere funksjoner. Varseltone. SMS-bekreftelse til Master- og Familiebruker etter vellykket/mislykket kommando. Masterbruker mottar SMS-bekreftelse når en Familiebruker sender kommando. Registrer ditt personlige passord. Høy datasikkerhet. Gjenopprett fabrikkoppsett med en enkel SMS. Opptil 5 brukere samtidig. 1 Master og 4 Familie. Enkel SMSredigering av brukere. 1.2 Pakkens innhold 1 stk Fjernstyrt GSM-kontakt 1 stk Stjerneskrutrekker 1 stk Temperatursensor 2 stk Ekstraskruer 1 stk Bruksanvisning 1 stk QuickStart guide 7

8 1.3 Beskrivelse av kontakten Bilde 1 1. Dataport 5. Lyssignaler 2. Temperatursensor port 6. Kontakt for ekstern strømforsyning 3. M-knapp 7. Hovedstrømbryter 4. Strømuttak 8. SIM-kortholder NOTE! Dataporten skal kun brukes av leverandørens servicepersonell. Bilde 2 1. Standard 3.5mm kobling. Monteres i posisjon 2. bilde 1 2. Temperatursensor 8

9 1.4 Lyssignaler og varseltone Signal Modus Status Power: Grønt lys AV PÅ Ingen ekstern strømforsyning Ekstern strømforsyning OK GSM: Blått lys AV Blinker PÅ Ingen SIM-kort Ugyldig SIM-kort SIM PIN-kode er ikke deaktivert Kontaktens hovedstrømbryter er i OFF-posisjon Søker etter nettverk Tilkobling til nettverket er vellykket Output: PÅ Kontaktens strømuttak er PÅ Rødt lys AV Kontaktens strømuttak er AV Varseltone: (Default: AV) En beep Mange beep Langt beep Kontaktens strømuttak slår seg AV eller PÅ Kontakten har mistet ekstern strømforsyning Kontakten har koblet til nettverket Kontakten er vellykket tilbakestilt til fabrikkoppsett NOTE! Varseltonen kan aktiveres/deaktiveres med SMSkommando (ref. kapittel 3.9). 9

10 Kapittel 2 QuickStart 2.1 Montering av SIM-kort og temperatursensor Sett kontaktens hovedstrømbryter i OFF-posisjon. Skru løs skruen på SIM -dekselet bak på kontakten. (Ref. posisjon 8. bilde 1) Skyv metallholderen til åpen posisjon, plasser deretter SIM-kortet i metallholderen og skyv den deretter tilbake til låst posisjon. (Husk å plassere SIM-kortet med det skrå hjørnet mot kontaktens tilsvarende spor og med den gullfargede chipen ned). Skru fast SIM -dekselet. Monter temperatursensoren i I/O porten. (Ref. posisjon 2. bilde 1). Sett kontaktens hovedstrømbryter i ON-posisjon. 2.2 Før start Sett kontaktens hovedstrømbryter i ON-posisjon Monter ELKO GSM til en ekstern 230V strømkilde Det blå GSM-lyssignalet vil blinke i ca 20 sekunder for så å være konstant PÅ. En beep varseltone vil høres (hvis funksjonen er aktivert ref. kapittel 3.9). 10

11 Koble til det elektriske apparatet i ELKO GSM strømuttak. M-knappen og telefonanrop kan kun benyttes til å skru AV/PÅ kontakten. - Hold M-knappen inne i ca 1 sekund. - Ring kontaktens telefonnummer på vanlig måte. Etter en kort stund vil du høre et opptattsignal, dette bekrefter utført kommando (hvis kontakten allerede er PÅ vil den skru seg AV eller motsatt). En SMS-bekreftelse vil deretter bli sendt til Masterbruker. SMS-kommandoer vil kun være mulig etter synkronisering og registrering av brukere. (Ref. kapittel 2.3 / 2.4 / 3.1) Ved å sette kontaktens hovedstrømbryter i OFF-posisjon vil SMS, M-knapp og telefonanropstyrt kontroll være deaktivert. NOTE! Hvis ikke GSM-lyssignalet er konstant PÅ vil det si at SIMkortet eller nettverksignalet ikke virker som det skal. Alle funksjoner utenom M-knappen vil ikke fungere. Verifiser GSM-nettverk signalet før ELKO GSM settes i bruk. Svakt nettverksignal kan påvirke kontaktens funksjonalitet og pålitelighet. Hvis kontakten brukes for første gang eller flyttes til nytt område anbefaler vi å sende testkommando for å verifisere at kontakten fungerer normalt. 2.3 Registrer Masterbruker Brukeren må sende følgende SMS-kommando fra han/hennes mobiltelefon (dette telefonnummeret blir lagret som Master) for å: Registrere ny Master: #00# 11

12 Velkommen til din ELKO GSM kontakt! Ditt passord er: 1234 NOTE! Hvis kontakten brukes for første gang må passordet endres til et nytt personlig passord. Ditt nye passord må være et 4-sifret tall. Endre originalt passord: #04#1234#NyttPassord# 2.4 Synkroniser tid og dato NOTE! Hvis kontakten brukes for første gang eller har blitt gjenopprettet til fabrikkoppsett må Masterbruker synkronisere tid og dato. Hvis ikke vil ELKO GSM bruke forhåndsprogrammert informasjon fra 00:00:00, 1/1/2004. Synkronisere tid og dato: #152#SIMKortNummer# SIM kort nummeret er et 20-sifret tall tilhørende SIM kortet til ELKO GSM. Kontaktens klokkeslett er: ÅÅÅÅ/MM/DD TT:MM 12

13 2.5 Kommando for AV/PÅ funksjon Metode 1: Hold M-knappen inne i ca 1 sekund. Metode 2: Ring kontaktens telefonnummer på vanlig måte. Metode 3: Skru kontakten PÅ: #01# Skru kontakten AV: #02# Status: AV/PÅ Temp:*** Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Kalenderfunksjon: Aktivert/Deaktivert Forsinkelsesfunksjon: Aktivert/Deaktivert 2.6 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning Ekstern strømspenning endres: ELKO GSM sender en SMS-alarm til Master når kontaktens eksterne strømforsyning endres. En beep varseltone vil også høres (hvis aktivert ref. kapittel 3.9). Brudd i ekstern strømforsyning: Hvis ELKO GSM frakobles eller utsettes for strømbrudd vil alle funksjoner, SMS-kommandoer, telefonanrop styrt kommando og M- knappen bli deaktivert. ELKO GSM vil sende en SMS-alarm til Master Kontaktens hovedstrømforsyning er brutt. Temp:*** 13

14 Gjenoppta tidligere drift: Når ekstern strømforsyningen gjenopptas vil ELKO GSM sende en SMS-alarm til Master Kontaktens hovedstrømforsyning er gjenopprettet. Status: AV/PÅ Temp:*** Når strømmen er gjenopprettet vil kontakten fortsette på tidligere status. For eksempel hvis kontaktens status før strømbruddet var PÅ vil kontaktet skru seg automatisk PÅ. Kapittel 3 Avanserte innstillinger 3.1 Registrer brukere Bruker autorisasjons nivå Alle funksjoner og innstillinger på ELKO GSM kan programmeres ved hjelp av enkle SMS-kommandoer. Det finnes to ulike brukernivåer: Master: Kun Master har tilgang til alle funksjoner. For å registrere ny Master må han/hennes mobiltelefonnummer registreres i kontaktens internminne. Kun 1 Master kan registreres. Ny Master kan endres med en enkel SMS-kommando. Familie: Opptil 4 Familiebrukere kan være registrert samtidig. Familiebruker har kun tilgang til kontaktens AV/PÅ funksjon. Ny Familiebruker kan endres med en enkel SMS -kommando. Uregistrerte telefonnummer blir avvist med en SMS-bekreftelse Beklager, du er ikke godkjent som bruker av denne kommandoen. 14

15 3.1.2 SMS-kommandoene Masterbruker SMS-kommandoformat: #Kode#Innhold# Familiebruker SMS-kommandoformat: #Kode#Innhold#Passord# Passordet må være et 4-sifret tall Originalt passordet er: 1234 ELKO GSM-kontakten vil automatisk sende en SMS-bekreftelse til Master- og Familebruker sin mobiltelefon ved vellykket/mislykket kommando. Master mottar også bekreftelse på kommandoer utført av Familiebruker. NOTE! # symbolet må ikke ignoreres i en SMS-kommando. Kommandoene skrives uten mellomrom Registrer Masterbruker Hvis kontakten brukes for første gang eller er gjenopprettet til fabrikkoppsett må nytt Masternummer registreres i ELKO GSM internminne. Brukeren må sende følgende SMS-kommando fra han/hennes mobiltelefon (dette telefonnummeret blir lagret som Master) for å: Registrere ny Master: #00# Velkommen til din ELKO GSM kontakt! Ditt passord er:

16 Mislykket SMS-bekreftelse Hvis kontakten allerede har en Master vil den sende SMSbekreftelse Masternummeret er allerede registrert Endre Masternummer Metode 1. Endre Masternummer: #14#NyttMasterNummer# Nytt Masternummer må være han/hennes mobiltelefonnummer. Metode 2. ELKO GSM må gjenopprettes til fabrikkoppsett for så å registrere ny Master (ref. kapittel 3.1 / 3.11). Ved gjenopprett fabrikkoppsett vil all registrert informasjon slettes. Inkludert Familiebrukere. Vellykket registrering av nytt Masternummer Registrer Familiebruker Opptil 4 Familiebrukere kan være registrert samtidig. Familiebrukere er kun autorisert til å benytte kontaktens AV/PÅ funksjon. Familiebrukere må alltid huske passordet. Hold Passordet hemmelig. Registrer ny Familiebruker: #06#FamilieNummer# 16

17 Registrer flere Familiebrukere: #06#FamilieNummer##FamilieNummer# Familie nummer må være mobiltelefonnummeret til Familiebrukeren. Vellykket registrering av familiebruker Sjekk Familiebrukeres nummer Les kapittel Slett Familiebruker Slett Familiebruker: #113#FamilieNummer# Slett Familiebrukere: #113#FamilieNummer#FamilieNummer# Slett alle Familiebrukere: #113# Familiebruker er slettet / Familiebrukere er slettet Mislykket SMS-bekreftelse Brukernummeret eksisterer ikke 17

18 3.2 Skru kontakten AV/PÅ Når ELKO GSM er PÅ vil den gi strøm til elektriske apparater som er koblet til. Når strømmen er PÅ vil den røde signallampen lyse konstant Skru kontakten AV/PÅ med SMS Skru kontaktens strømuttak PÅ: #01# Skru kontaktens strømuttak AV: #02# Familie sender følgende SMS-kommando for å: Skru kontaktens strømuttak PÅ: #01#Passord# Skru kontaktens strømuttak AV: #02#Passord# Status: AV/PÅ Temp:*** Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Kalenderfunksjon: Aktivert/Deaktivert Forsinkelsesfunksjon: Aktivert/Deaktivert 18

19 3.2.2 Skru kontakten AV/PÅ med M-knapp Hold M-knappen inn i ca 1 sekund. Det røde signal lyset vil indikere om kontakten er AV eller PÅ. Status: AV/PÅ Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Kalenderfunksjon: Aktivert/Deaktivert Forsinkelsesfunksjon: Aktivert/Deaktivert Skru kontakten AV/PÅ med telefonanrop Når Master ringer telefonnummeret SIM-kortet montert i ELKO GSM vil strømmen automatisk blir skrudd AV/PÅ. Hvis status ved anrop er PÅ vil kontakten skru seg AV og motsatt. Etter kort tid vil det høres et opptattsignal og anropet blir avsluttet. En SMS-bekreftelse blir sendt til Master sin mobiltelefon. Status: AV/PÅ Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Kalenderfunksjon: Aktivert/Deaktivert Forsinkelsesfunksjon: Aktivert/Deaktivert Aktiver telefonanropstyrt AV/PÅ funksjon: #18#1# Deaktiver telefonanropstyrt AV/PÅ funksjon: #18#0# 19

20 Aktivert telefonanropstyrt AV/PÅ funksjon / Deaktivert telefonanropstyrt AV/PÅ funksjon 3.3 Forsinket strøm AV/PÅ ELKO GSM kan programmers til å forsinke strøm AV/PÅfunksjon. Forsinkelsen settes i antall minutter. Maks 720 minutter. Når Forsinkelsesfunksjonen er aktivert vil Kalenderfunksjonen midlertidig (avhengig av antall programmerte minutter) være ute av drift. Når kontakten er programmert til å skru PÅ når nedtellingen er fullført, men kontakten allerede er skrudd PÅ når kommandoen sendes, vil den automatisk skru AV for å skru PÅ igjen når nedtellingen er fullført. Hvis kontakten er skrudd AV når kommandoen sendes vil den forbli AV til nedtellingen er fullført for så å skru PÅ. Når nedtellingen er fullført og funksjonen er aktivert vil Master motta SMS-bekreftelse: Status AV/PÅ Forsinkelsesfunksjon: Deaktivert Aktiver forsinkelse PÅ etter antall minutter: #138#1#Minutter# Aktiver forsinkelse AV etter antall minutter: #138#0#Minutter# 20

21 Antall minutter må settes mellom Hvis antall minutter settes til 0 vil funksjonen ikke tre i kraft. Kontaktens status forblir uendret. Status AV/PÅ Output vil skru AV/PÅ etter *** minutter 3.4 Kalenderfunksjon strøm AV/PÅ Aktiver Kalenderfunksjon ELKO GSM kan programmeres til å skru AV og PÅ etter definert dag og klokkeslett. Hvis kontaktens strømuttak endres enten med M-knapp, SMS eller telefonanrop vil forhåndsprogrammerte innstillinger som kalender, forsinkelse og/eller Temperaturkontroll blir automatisk deaktivert. Imidlertid vil parameterne lagres i ELKO GSM internminne til kontakten gjenopprettes til fabrikkoppsett (ref. kapittel 3.11), eller funksjonene blir omprogrammert. Aktiver Kalenderfunksjon: #128#1# Kalender kontroll: Aktivert Dag, StartTid SluttTid Hvis verdiene til Dag, StartTid, SuttTid på SMS-bekreftelsen er 0, betyr det at ingen verdier er satt. (Ref. kapittel 3.4.2) 21

22 3.4.2 Programmer Kalenderfunksjonens dag og tid Etter at dag og tids innstillinger er vellykket registrert i ELKO GSM internminne vil parameterne blir lagret helt til kontakten blir gjenopprettet til fabrikkoppsett eller funksjonen blir omprogrammert. Husk å aktivere funksjonen før den tas i bruk. (Ref. kapittel 3.4.1) Sett dag og tidsinnstillinger for Kalenderfunksjon: #129#Dag#StartTid#SluttTid# Dag settes med et 1-sifret tall mellom 0 8. Tabellen viser korresponderende tall og dag. Tall Korresponderende dag 0 Hver dag 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag 8 Mandag til fredag StartTid og SluttTid består av et 4-sifret tall (TimeTime:MinuttMinutt) og går etter et 24 timers døgn. StartTid og SluttTid må være innenfor samme dag og SluttTid senere en StartTid. Kontaktens strømuttak vil skru PÅ ved StartTid og AV ved SluttTid. 22

23 Eksempel 1: #129#1#000#2130# betyr at kontakten skrur PÅ ved midnatt og AV 21:30 samme kveld. Eksempel 2: #129#8#0700#2300# betyr at kontakten skrur PÅ mandag til fredag morgen 07:00 og AV mandag til fredag kveld 23:00. Kalender kontroll: Aktivert/Deaktivert Dag, StartTid SluttTid Deaktiver Kalenderfunksjon Deaktiver Kalenderfunksjon: #128#0# Kalender kontroll: Deaktivert Dag, StartTid SluttTid 3.5 Automatisk strøm AV/PÅ med Temperaturkontroll Aktiver automatisk Temperaturkontroll For at ELKO GSM skal kunne automatisk kontrollere kontaktens strømuttak etter temperaturmålinger må temperatursensoren monteres i I/O-porten. Så lenge Kalender- og Forsinkelsesfunksjonen er deaktivert vil ELKO GSM automatisk skru AV/PÅ strømuttaket etter programmerte temperatur verdier. Hvis Kalender eller Forsinkelsesfunksjonen er aktivert samtidig med automatisk Temperaturkontroll vil Temperaturkontrollen kun 23

24 være aktiv når kontakten skrus PÅ av kalender eller Forsinkelsesfunksjonen. Eksempel: Hvis ELKO GSM brukes sammen med en varmeovn og kontakten programmeres med en temperaturkontroll til å skru PÅ når temperaturen synker lavere en 20 og skru AV igjen når temperaturen overstiger 28. Samtidig programmeres ELKO GSM med en Kalenderfunksjon som settes til å skru PÅ klokken 09:00 og AV klokken 22:45 hver dag. I et slikt tilfelle vil ELKO GSM automatisk skru seg AV og PÅ etter definerte temperatur verdier mellom klokken 09:00 22:45 hver dag. Aktiver automatisk Temperaturkontroll: #159#1# Status AV/PÅ Temperaturkontroll: Aktivert Temp:** Mode: Varme/Kjøling Range: LavTemp HøyTemp Programmer temperaturverdier for automatisk AV/PÅ funksjon Etter vellykket registrering av temperaturverdier i ELKO GSM internminne, vil parameterne bli lagret inntil kontakten gjenopprettes til fabrikkoppsett eller funksjonen omprogrammeres. Husk å aktivere kommandoen før den tas i bruk. (Ref. kapittel 3.5.1). 24

25 Sett temperatur verdier for automatisk Temperaturkontroll: #159#Mode#LavTemp#HøyTemp# Mode er en kontrollmodus. For kjøling Mode = 1 For varme Mode = 0 Range: LavTemp og HøyTemp er temperatur verdiene du ønsker. Verdiene kan settes fra -10 til +50. Hvis verdien til LavTemp er lik med HøyTemp vil kontakten holde en konstant temperatur. For eksempel hvis; LavTemp=20 HøyTemp=20, så vil kontakten holde romtemperaturen til 20 grader. Temperaturverdiene angis i Celsius. Eksempel 1. Hvis ELKO GSM kobles sammen med en varmeovn: Sett kommando #159#0#10#20#. Hvis romtemperaturen nå synker til 7 vil kontakten automatisk skru PÅ. Derimot hvis romtemperaturen stiger til 24 vil kontakten automatisk skru AV. Eksempel 2. Hvis ELKO GSM kobles sammen med en kjøler: Sett kommando #159#1#10#20#. Hvis romtemperaturen nå stiger til 24 vil kontakten automatisk skru PÅ. Derimot hvis romtemperaturen synker til 7 vil kontakten automatisk skru AV. Status AV/PÅ Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Temp:** Mode: Varme/Kjøling Range: LavTemp HøyTemp 25

26 3.5.3 Deaktiver automatisk Temperaturkontroll Deaktiver automatisk Temperaturkontroll: #159#0# Status AV/PÅ Temperaturkontroll: Deaktivert Temp:** Mode: Varme/Kjøling Range: LavTemp HøyTemp 3.6 Temperatur alarm Over/under temperaturalarm Hvis temperaturen passerer programmert verdi, vil ELKO GSM sende en SMS-alarm til Master sin mobiltelefon. Denne funksjonen avhenger av temperatursensor og innstillinger. Aktiver over/under temperatur alarm: #170#1# Temperatur alarm: funksjon aktivert Min. temp.: 20 Maks temp.: 30 26

27 Sett temperaturverdi for over/under temperatur alarm: #170#MinTemp#MaksTemp# MinTemp og MaksTemp er verdiene alarmen baseres på for å sende alarm når de passeres. Temperaturverdiene kan settes fra mellom -10 til +50 Celsius. Default MinTemp = 20 MaksTemp = 30 Deaktiver Over/under temperaturalarm: #170#0# Temperatur alarm: funksjon deaktivert Min. temp.: 20 Maks temp.: Hurtig temperaturendringsalarm Et tidsrom- og temperaturverdi kan programmeres. ELKO GSM baserer seg på denne informasjonen for å sende en SMS-alarm til Master sin mobiltelefon hvis temperaturen synker under eller stiger over registrert temperaturverdi innenfor det angitte tidsrommet. Denne funksjonen avhenger av temperatursensor og innstillinger. Aktiver Hurtig temperatur endring alarm: #160#1# 27

28 Hurtig temperaturendring: funksjon aktivert Delta: 2 Tid: 1 minutter Sett tidsrom og temperatur for Hurtig temperaturendring alarm: #160#Temp#Tid# Temp er temperaturverdien som alarmen baseres på. Verdien settes mellom +1 til +50 Celsius. Tid er tidsrommet temperaturen kan synke/stige før alarmen går. Verdien settes mellom minutter. Default temp = 2 Default tid = 1 Hurtig temperaturendring: funksjon aktivert Delta: 10 Tid: 3 minutter Deaktiver Hurtig temperaturendring alarm: #160#0# Hurtig temperatur endring: funksjon deaktivert Delta: 10 Tid: 3 minutter 28

29 3.7 Alarm ved endring i internt strømuttak ELKO GSM vil automatisk sende en SMS-alarm til Master sin mobiltelefon ved endring i kontaktens interne strømuttak. Funksjonen kan enkelt aktiveres/deaktiveres av Master. Aktiver alarm ved endring i internt strømuttak: #11#1# Deaktiver alarm ved endring i internt strømuttak: #11#0# Aktivert/Deaktivert SMS notifikasjon ved endring i kontaktens output. 3.8 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning ELKO GSM vil automatisk sende en SMS-alarm sin Master sin mobiltelefon ved endring i kontaktens eksterne strømforsyning. Eksempel 1. Kontaktens hovedstrømforsyning er brutt. Temp: 20 Eksempel 2. Kontaktens hovedstrømforsyning er gjenopprettet. Status ON Temp: 12 Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning: #12#1# 29

30 Deaktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning: #12#0# Aktiver/Deaktiver SMS ved endring i kontaktens hovedstrømforsyning 3.9 Varseltone En beep varseltone vil gi lyd hvis kontaktens status endres. For eksempel ved svingninger i strømspenningen. Aktiver varseltone: #19#1# Deaktiver varseltone: #19#0# Lydsignalet er aktivert/deaktivert 3.10 Statussjekk Sjekke kontaktens operasjonsstatus: #07# med kontaktens nåværende status Nummer,Nummer Status AV/PÅ 30

31 Temp:** Temperaturkontroll: aktivert/deaktivert Kalenderfunksjon: aktivert/deaktivert Forsinkelsesfunksjon: aktivert/deaktivert Sjekke kontaktens interne strømuttakstatus: #000# med kontaktens interne strømuttaks nåværende status Status: AV/PÅ Temp:** Sjekke automatisk forsinkelse strøm AV/PÅ funksjon: #138# Status: AV/PÅ Output vil skru på etter *** minutter Sjekke Kalenderfunksjonstatus: #128# Kalenderfunksjon: aktivert/deaktivert Dag, StartTid SluttTid 31

32 Sjekke automatisk Temperaturkontrollstatus: #159# Status: AV/PÅ Temperaturkontroll: aktivert/deaktivert Temp:** Mode: varme/kjøle Range: LavTemp HøyTemp Sjekke hurtig temperaturendringfunksjon: #160# Hurtig temp. endring funksjon: aktivert/deaktivert Delta:** Tid:** minutter Sjekke over/under temperaturalarm: #170# Temperatur alarm funksjon: aktivert/deaktivert Min temp.: ** Maks temp.: ** 32

33 Hvis Master mottar SMS Temperatursensor er koblet fra betyr det at temperatursensoren enten er koblet fra I/O porten eller har redusert kommunikasjon med ELKO GSM Gjenopprett fabrikkoppsett Denne funksjonen tilbakestiller alle programmerte funksjoner og innstillinger til originale verdier, inkludert registrerte Master- og Familiebrukere. Hvis funksjoner eller innstillinger ikke fungerer som de skal eller et problem ikke løses på vanlig måte kan det hjelpe å gjenopprette fabrikkoppsett. NOTE! Denne funksjonen må brukes med forsiktighet. All informasjon på ELKO GSM internminne slettes. Metode 1. Hold M-knappen inne i ca 5 sekunder. Metode 2. Gjenopprett fabrikkoppsett: #08# Vellykket gjenopprettelse av fabrikkoppsett. En beep varseltone vil høres når kontakten er gjenopprettet til fabrikkoppsett (hvis aktivert ref. kapittel 3.9). 33

34 Kapittel 4 Vedlikehold Hvis ELKO GSM ikke brukes på en stund, bør kontakten kobles fra den eksterne strømforsyningen og hovedstrømbryteren settes i OFF-posisjon. ELKO GSM må kun lagres og brukes i områder med et klima som ligger innenfor spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. Prøv å hold kontakten utenfor typiske områder med høy luftfuktighet. Slik som baderom og terrasser. ELKO GSM må ikke utsettes for vann eller annen væske. Dette vil medføre skade. Ikke bruk alkohol eller løsemidler til å rengjøre kontakt eller temperatursensor. Bruk en lett fuktig og myk klut. Kontaktens kabinett må aldri åpnes. (dette betinger ikke SIM dekselet bak på kontakten). Hvis kontakten ikke virker som normalt, anbefaler vi å lese gjennom vår veiledning for feilsøk, som finnes i denne bruksanvisningen. Hvis problemet forsetter må profesjonelt vedlikeholdspersonell kontaktes. 34

35 Kapittel 5 Veiledning for feilsøking Nr. Feil Mulig årsak Mulig løsning Grønt Power lyssignal er konstant AV. Blått GSM lyssignal er konstant AV. Kontaktens strømuttak kan ikke kontrolleres med M- knappen. Ingen funksjoner virker, men alle lyssignaler er konstant PÅ. Ingen ekstern strømforsyning. - Finner ikke eller kan ikke identifisere SIM-kort. - Kontaktens hovedstrømbryter er i OFF-posisjon. - Ingen ekstern strømforsyning. - Kontaktens hovedstrømforsyning er i OFF-posisjon. - Anrop-ID er ikke aktivert. - SIM-kort konto er innaktiv. - ELKO GSM SIMkort PIN-kode er aktiv Sjekk ekstern strømforsyning. - SIM kort er ikke riktig montert. - Ugyldig SIM-kort. - Utenlandsk SIMkort. - Sett kontaktens hovedstrømbryter i ON-posisjon. - Sjekk ELKO GSM eksterne strømforsyning. - Sett kontaktens hovedstrømbryter I ON-posisjon. - Aktiver anrop-id. - Sjekk SIM-kort konto. - Deaktiver ELKO GSM SIM-kort PINkode. - Kontakt din telefonoperatør. 35

36 Nr. Feil Mulig årsak Mulig løsning 5 6 Kontakten reagerer ikke på noen kommandoer. Etter at ELKO GSM er skrudd på blinker det blå GSM lyssignalet. ELKO GSM fungerer ikke optimalt. Svakt/ingen eller opptatt nettverk. ELKO GSM SIM-kort PIN-kode er aktiv. Skru hovedstrømbrytere n til OFF-posisjon, ta ut og sjekk SIMkortet og gjenopprett fabrikkoppsett. Hvis mobiltelefonen din også viser et svakt nettverk kan det hjelpe å flytte kontakten til et annet område. Deaktiver SIM PINkode Ugyldig SIM-kort. Kontakt din telefonoperatør. 7 Masterbruker er allerede registrert. Master er allerede registrert i ELKO GSM internminne. - Endre Masternummer (Ref kapittel 3.1.4). - Gjenopprett fabrikkoppsett (Ref kapittel 3.11). 8 Ugyldig format. Sjekk og prøv igjen. Feil kommandoformat. Les bruksanvisningen. 36

37 Nr. Feil Mulig årsak Mulig løsning 9 Beklager, du er ikke godkjent som bruker av denne kommandoen Feil eller uregistrerte brukeropplysninger. Bruk Master mobiltelefon til å slette, endre og legge til nye bruker opplysninger. NOTE! Hvis problemet ikke løses med denne veiledningen, må det kontaktes profesjonelt servicepersonell hos din lokale forhandler eller distributør: 37

38 Kapittel 6 Tekniske spesifikasjoner Ekstern strømforsyning: 110~230V/50HZ, CEE 7/7 hybrid Schuko/French plug Internt strømuttak: 110~ 230V/50HZ, 230V/30A(30s),16A long-term, CEE7/4 German Schuko Driftstemperatur: Min. -10 ~ Maks +50 Lagertemperatur: Min. -20 ~ Maks +60 Fuktighet: 10-90%,uten kondens Kommunikasjonsprotokoll: GSM PHASE 2/2+ (inkludert data) 38

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Fjernstarter GSM Sunwind ART NR 514500 NO Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer