Fjernstyrt GSM-kontakt med temperatursensor. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernstyrt GSM-kontakt med temperatursensor. Bruksanvisning"

Transkript

1 NB459 Rev Fjernstyrt GSM-kontakt med temperatursensor Bruksanvisning Vær vennlig og bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker bruk. Ta også godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1

2 ELKO fjernstyrt GSM-kontakt Mange takk for at du kjøpte GSM-kontakten vår! ELKO GSM er en fjernstyrt kontakt som inneholder en GSM-sender og -mottager. GSM-modulen benytter seg av det ordinære mobilnettverket. Dette gjør det mulig å ringe og sende SMS til kontakten fra enhver mobiltelefon for å få den til og aktivere/deaktivere funksjoner og tjenester. Kontakten har mange bruksområder og kan programmeres på mange måter. Sammen med temperatursensoren kan ELKO GSM blant annet utføre smarte funksjoner for temperaturstyring, frostsikring av vinterhytter, termostat, statusoppdateringer, fjernstyrt AV/PÅ, varsel ved strømbrudd, kalenderfunksjon, o.s.v. ELKO GSM er egnet til å styre apparater med et strømforbruk på mindre enn 3000W i normale innendørs omgivelser. Kontakten er ikke egnet for profesjonell bruk i industrien. Spesielt ikke i kjemisk, fuktig eller støvete områder. Denne bruksanvisningen gjelder kun for ELKO GSM. Detaljer for avanserte funksjoner og tjenester blir beskrevet i denne bruksanvisningen. NOTE! Denne kontakten er kalibrert for bruk i Norge med Norsk SIM-kort. 2

3 Innhold Din sikkerhet Unntaksbestemmelse Kapittel 1 Funksjoner og tilbehør 1.1 Funksjoner 1.2 Pakkens innhold 1.3 Beskrivelse av kontakten 1.4 Lyssignaler og varseltone Kapittel 2 QuickStart 2.1 Montering av SIM-kort og temperatursensor 2.2 Før start 2.3 Registrer Masterbruker 2.4 Synkroniser tid og dato 2.5 Kommando for AV/PÅ funksjon 2.6 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning Kapittel 3 Avanserte innstillinger 3.1 Registrer brukere 3.2 Skru kontakten AV/PÅ 3.3 Forsinket strøm AV/PÅ 3.4 Kalenderfunksjon strøm AV/PÅ 3.5 Automatisk strøm AV/PÅ med temperaturkontroll 3.6 Temperaturalarm 3.7 Alarm ved endring i internt strømuttak 3.8 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning 3.9 Varseltone 3.10 Status sjekk 3.11 Gjenopprett fabrikkoppsett Kapittel 4 Vedlikehold Kapittel 5 Veiledning for feilsøk Kapittel 6 Tekniske spesifikasjoner Kapittel 7 SMS-kommando liste 3

4 NOTE! 1) Kjøp et GSM SIM-kort hos din nærmeste butikk og monter det i ELKO GSM-kontakten. Kontantkort eller M2M-abonnement 2) Husk å aktivere anrops-id og deaktivere SIM-kortets PINkode på SIM-kortet som monteres i ELKO GSM. Kontakt din telefonoperatør for support. 3) Før kontakten kan brukes må det registreres en Master og synkronisere dato og klokkeslett. Etter første gangs innlogging må det forhåndsprogrammerte passordet endres til en personlig 4-sifret kode. Hold passordet hemmelig og gi det kun videre til autoriserte brukere.. For din sikkerhet ELKO GSM er designet for innendørs privat bruk i hjemmet eller på kontoret. Kontakten må ikke benyttes til industriell eller profesjonell bruk. F.eks. apparater med strømforbruk på mer en 3000W, store varmeelementer, store kjølere eller i spesielt støvete, fuktige eller kjemiske områder. Heller ikke i andre krevende omgivelser. Apparater som kobles til ELKO GSM kan ha et strømforbruk på maks 13A / 3000W. Apparater med et strømforbruk på mer en 1500W må jordes. Før bruk må det kontrolleres at GSM signalet på bruksstedet er kraftig nok. Ved svakt signal kan ikke kontakten betraktes som pålitelig. Kontaktens pinner for ekstern strømtilførsel må ikke komme i kontakt med andre metallflater. Kabinettet (utenom dekselet merket med SIM ) må ikke åpnes av andre enn sertifisert vedlikeholdspersonell. 4

5 Kontakten må ikke utsettes for voldsom risting, harde slag eller fall. ELKO GSM er en kontakt med trådløse signaler. Kontakten må ikke befinne seg i områder med andre elektriske apparater, som kan forstyrre eller bli forstyrret med trådløse signaler. Slå alltid AV kontakten når den bringes inn i områder merket med varselskilt som indikere fare for elektriske artikler med batteri og/eller trådløs sender/mottaker. Hvis kontakten utsettes for brann kan den forårsake eksplosjon. ELKO GSM må kun monteres sammen med eksterne strømkilder som er av nyere art og godkjenninger. Hvis ELKO GSM utsettes for feil i det elektriske nettet, kan det forsake skade. Ved tvil kan produsenten kontaktes. Oppbevar kontakt og tilbehør utenfor barns rekkevidde. Unntaksbestemmelse ELKO med partnere jobber kontinuerlig med å utvikle våre produkter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer og oppgraderinger på kommende modeller uten forvarsel. Vi tar ikke ansvar for lokale forutsetninger, som kan påvirke kontaktens ytelse, funksjoner eller pålitelighet. Vi tar ikke ansvar for ulovlig bruk av ELKO GSM kontakten. Vi tar ikke ansvar for spesielle tap i forbindelse med svikt i funksjoner, tjenester eller pålitelighet etter bruk av ELKO GSM kontakten. Vi forbeholder oss retten til å revidere eller slutte å bruke denne bruksanvisningen uten forvarsel. 5

6 Kapittel 1 Funksjoner og tilbehør 1.1 Funksjoner Kontakten bruker et SIM-kort for å kommunisere. Skru AV/PÅ alle typer apparater hvor og når tid som helst rett fra din mobiltelefon. Kontakten kan fjernstyres ved hjelp av SMS, telefonanrop eller lokalt med M-knappen. M-knappen og telefonanrop kan kun styre kontaktens AV/PÅ funksjon. Forsinkelseskontroll: Skru kontakten AV/PÅ etter XXX antall minutter. Maks 720 minutter. Automatisk kalender kontroll: Kontakten skrur seg automatisk AV/PÅ etter forhåndsprogrammert DAG-, KLOKKESLETT- og/eller TEMPERATUR-verdier. Temperatursensor. Motta SMS med direkte temperaturavlesninger på din telefon Sett kontakten på autokontroll etter definert temperaturverdier. Hold temperaturen i et definert område f.eks eller på en fast temperatur. Temperatur og kalenderfunksjon kan kombineres. Motta SMS-alarm til din telefon ved hurtig endring i temperatur eller når temperaturen synker eller overstiger definerte verdier. Bruk kontakten som frostsikring av vinterhytta. Automatisk synkronisering av dato og klokkeslett. SMS-alarm og lydsignal ved endringer i kontaktens eksterne og/eller interne strømforsyning. SMS-alarm ved strømbrudd. SMS-alarm når kontakten kobles fra. 6

7 Statusoppdateringer på temperatur og alle ulike funksjoner. Masterbruker kan aktivere/deaktivere funksjoner. Varseltone. SMS-bekreftelse til Master- og Familiebruker etter vellykket/mislykket kommando. Masterbruker mottar SMS-bekreftelse når en Familiebruker sender kommando. Registrer ditt personlige passord. Høy datasikkerhet. Gjenopprett fabrikkoppsett med en enkel SMS. Opptil 5 brukere samtidig. 1 Master og 4 Familie. Enkel SMSredigering av brukere. 1.2 Pakkens innhold 1 stk Fjernstyrt GSM-kontakt 1 stk Stjerneskrutrekker 1 stk Temperatursensor 2 stk Ekstraskruer 1 stk Bruksanvisning 1 stk QuickStart guide 7

8 1.3 Beskrivelse av kontakten Bilde 1 1. Dataport 5. Lyssignaler 2. Temperatursensor port 6. Kontakt for ekstern strømforsyning 3. M-knapp 7. Hovedstrømbryter 4. Strømuttak 8. SIM-kortholder NOTE! Dataporten skal kun brukes av leverandørens servicepersonell. Bilde 2 1. Standard 3.5mm kobling. Monteres i posisjon 2. bilde 1 2. Temperatursensor 8

9 1.4 Lyssignaler og varseltone Signal Modus Status Power: Grønt lys AV PÅ Ingen ekstern strømforsyning Ekstern strømforsyning OK GSM: Blått lys AV Blinker PÅ Ingen SIM-kort Ugyldig SIM-kort SIM PIN-kode er ikke deaktivert Kontaktens hovedstrømbryter er i OFF-posisjon Søker etter nettverk Tilkobling til nettverket er vellykket Output: PÅ Kontaktens strømuttak er PÅ Rødt lys AV Kontaktens strømuttak er AV Varseltone: (Default: AV) En beep Mange beep Langt beep Kontaktens strømuttak slår seg AV eller PÅ Kontakten har mistet ekstern strømforsyning Kontakten har koblet til nettverket Kontakten er vellykket tilbakestilt til fabrikkoppsett NOTE! Varseltonen kan aktiveres/deaktiveres med SMSkommando (ref. kapittel 3.9). 9

10 Kapittel 2 QuickStart 2.1 Montering av SIM-kort og temperatursensor Sett kontaktens hovedstrømbryter i OFF-posisjon. Skru løs skruen på SIM -dekselet bak på kontakten. (Ref. posisjon 8. bilde 1) Skyv metallholderen til åpen posisjon, plasser deretter SIM-kortet i metallholderen og skyv den deretter tilbake til låst posisjon. (Husk å plassere SIM-kortet med det skrå hjørnet mot kontaktens tilsvarende spor og med den gullfargede chipen ned). Skru fast SIM -dekselet. Monter temperatursensoren i I/O porten. (Ref. posisjon 2. bilde 1). Sett kontaktens hovedstrømbryter i ON-posisjon. 2.2 Før start Sett kontaktens hovedstrømbryter i ON-posisjon Monter ELKO GSM til en ekstern 230V strømkilde Det blå GSM-lyssignalet vil blinke i ca 20 sekunder for så å være konstant PÅ. En beep varseltone vil høres (hvis funksjonen er aktivert ref. kapittel 3.9). 10

11 Koble til det elektriske apparatet i ELKO GSM strømuttak. M-knappen og telefonanrop kan kun benyttes til å skru AV/PÅ kontakten. - Hold M-knappen inne i ca 1 sekund. - Ring kontaktens telefonnummer på vanlig måte. Etter en kort stund vil du høre et opptattsignal, dette bekrefter utført kommando (hvis kontakten allerede er PÅ vil den skru seg AV eller motsatt). En SMS-bekreftelse vil deretter bli sendt til Masterbruker. SMS-kommandoer vil kun være mulig etter synkronisering og registrering av brukere. (Ref. kapittel 2.3 / 2.4 / 3.1) Ved å sette kontaktens hovedstrømbryter i OFF-posisjon vil SMS, M-knapp og telefonanropstyrt kontroll være deaktivert. NOTE! Hvis ikke GSM-lyssignalet er konstant PÅ vil det si at SIMkortet eller nettverksignalet ikke virker som det skal. Alle funksjoner utenom M-knappen vil ikke fungere. Verifiser GSM-nettverk signalet før ELKO GSM settes i bruk. Svakt nettverksignal kan påvirke kontaktens funksjonalitet og pålitelighet. Hvis kontakten brukes for første gang eller flyttes til nytt område anbefaler vi å sende testkommando for å verifisere at kontakten fungerer normalt. 2.3 Registrer Masterbruker Brukeren må sende følgende SMS-kommando fra han/hennes mobiltelefon (dette telefonnummeret blir lagret som Master) for å: Registrere ny Master: #00# 11

12 Velkommen til din ELKO GSM kontakt! Ditt passord er: 1234 NOTE! Hvis kontakten brukes for første gang må passordet endres til et nytt personlig passord. Ditt nye passord må være et 4-sifret tall. Endre originalt passord: #04#1234#NyttPassord# 2.4 Synkroniser tid og dato NOTE! Hvis kontakten brukes for første gang eller har blitt gjenopprettet til fabrikkoppsett må Masterbruker synkronisere tid og dato. Hvis ikke vil ELKO GSM bruke forhåndsprogrammert informasjon fra 00:00:00, 1/1/2004. Synkronisere tid og dato: #152#SIMKortNummer# SIM kort nummeret er et 20-sifret tall tilhørende SIM kortet til ELKO GSM. Kontaktens klokkeslett er: ÅÅÅÅ/MM/DD TT:MM 12

13 2.5 Kommando for AV/PÅ funksjon Metode 1: Hold M-knappen inne i ca 1 sekund. Metode 2: Ring kontaktens telefonnummer på vanlig måte. Metode 3: Skru kontakten PÅ: #01# Skru kontakten AV: #02# Status: AV/PÅ Temp:*** Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Kalenderfunksjon: Aktivert/Deaktivert Forsinkelsesfunksjon: Aktivert/Deaktivert 2.6 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning Ekstern strømspenning endres: ELKO GSM sender en SMS-alarm til Master når kontaktens eksterne strømforsyning endres. En beep varseltone vil også høres (hvis aktivert ref. kapittel 3.9). Brudd i ekstern strømforsyning: Hvis ELKO GSM frakobles eller utsettes for strømbrudd vil alle funksjoner, SMS-kommandoer, telefonanrop styrt kommando og M- knappen bli deaktivert. ELKO GSM vil sende en SMS-alarm til Master Kontaktens hovedstrømforsyning er brutt. Temp:*** 13

14 Gjenoppta tidligere drift: Når ekstern strømforsyningen gjenopptas vil ELKO GSM sende en SMS-alarm til Master Kontaktens hovedstrømforsyning er gjenopprettet. Status: AV/PÅ Temp:*** Når strømmen er gjenopprettet vil kontakten fortsette på tidligere status. For eksempel hvis kontaktens status før strømbruddet var PÅ vil kontaktet skru seg automatisk PÅ. Kapittel 3 Avanserte innstillinger 3.1 Registrer brukere Bruker autorisasjons nivå Alle funksjoner og innstillinger på ELKO GSM kan programmeres ved hjelp av enkle SMS-kommandoer. Det finnes to ulike brukernivåer: Master: Kun Master har tilgang til alle funksjoner. For å registrere ny Master må han/hennes mobiltelefonnummer registreres i kontaktens internminne. Kun 1 Master kan registreres. Ny Master kan endres med en enkel SMS-kommando. Familie: Opptil 4 Familiebrukere kan være registrert samtidig. Familiebruker har kun tilgang til kontaktens AV/PÅ funksjon. Ny Familiebruker kan endres med en enkel SMS -kommando. Uregistrerte telefonnummer blir avvist med en SMS-bekreftelse Beklager, du er ikke godkjent som bruker av denne kommandoen. 14

15 3.1.2 SMS-kommandoene Masterbruker SMS-kommandoformat: #Kode#Innhold# Familiebruker SMS-kommandoformat: #Kode#Innhold#Passord# Passordet må være et 4-sifret tall Originalt passordet er: 1234 ELKO GSM-kontakten vil automatisk sende en SMS-bekreftelse til Master- og Familebruker sin mobiltelefon ved vellykket/mislykket kommando. Master mottar også bekreftelse på kommandoer utført av Familiebruker. NOTE! # symbolet må ikke ignoreres i en SMS-kommando. Kommandoene skrives uten mellomrom Registrer Masterbruker Hvis kontakten brukes for første gang eller er gjenopprettet til fabrikkoppsett må nytt Masternummer registreres i ELKO GSM internminne. Brukeren må sende følgende SMS-kommando fra han/hennes mobiltelefon (dette telefonnummeret blir lagret som Master) for å: Registrere ny Master: #00# Velkommen til din ELKO GSM kontakt! Ditt passord er:

16 Mislykket SMS-bekreftelse Hvis kontakten allerede har en Master vil den sende SMSbekreftelse Masternummeret er allerede registrert Endre Masternummer Metode 1. Endre Masternummer: #14#NyttMasterNummer# Nytt Masternummer må være han/hennes mobiltelefonnummer. Metode 2. ELKO GSM må gjenopprettes til fabrikkoppsett for så å registrere ny Master (ref. kapittel 3.1 / 3.11). Ved gjenopprett fabrikkoppsett vil all registrert informasjon slettes. Inkludert Familiebrukere. Vellykket registrering av nytt Masternummer Registrer Familiebruker Opptil 4 Familiebrukere kan være registrert samtidig. Familiebrukere er kun autorisert til å benytte kontaktens AV/PÅ funksjon. Familiebrukere må alltid huske passordet. Hold Passordet hemmelig. Registrer ny Familiebruker: #06#FamilieNummer# 16

17 Registrer flere Familiebrukere: #06#FamilieNummer##FamilieNummer# Familie nummer må være mobiltelefonnummeret til Familiebrukeren. Vellykket registrering av familiebruker Sjekk Familiebrukeres nummer Les kapittel Slett Familiebruker Slett Familiebruker: #113#FamilieNummer# Slett Familiebrukere: #113#FamilieNummer#FamilieNummer# Slett alle Familiebrukere: #113# Familiebruker er slettet / Familiebrukere er slettet Mislykket SMS-bekreftelse Brukernummeret eksisterer ikke 17

18 3.2 Skru kontakten AV/PÅ Når ELKO GSM er PÅ vil den gi strøm til elektriske apparater som er koblet til. Når strømmen er PÅ vil den røde signallampen lyse konstant Skru kontakten AV/PÅ med SMS Skru kontaktens strømuttak PÅ: #01# Skru kontaktens strømuttak AV: #02# Familie sender følgende SMS-kommando for å: Skru kontaktens strømuttak PÅ: #01#Passord# Skru kontaktens strømuttak AV: #02#Passord# Status: AV/PÅ Temp:*** Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Kalenderfunksjon: Aktivert/Deaktivert Forsinkelsesfunksjon: Aktivert/Deaktivert 18

19 3.2.2 Skru kontakten AV/PÅ med M-knapp Hold M-knappen inn i ca 1 sekund. Det røde signal lyset vil indikere om kontakten er AV eller PÅ. Status: AV/PÅ Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Kalenderfunksjon: Aktivert/Deaktivert Forsinkelsesfunksjon: Aktivert/Deaktivert Skru kontakten AV/PÅ med telefonanrop Når Master ringer telefonnummeret SIM-kortet montert i ELKO GSM vil strømmen automatisk blir skrudd AV/PÅ. Hvis status ved anrop er PÅ vil kontakten skru seg AV og motsatt. Etter kort tid vil det høres et opptattsignal og anropet blir avsluttet. En SMS-bekreftelse blir sendt til Master sin mobiltelefon. Status: AV/PÅ Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Kalenderfunksjon: Aktivert/Deaktivert Forsinkelsesfunksjon: Aktivert/Deaktivert Aktiver telefonanropstyrt AV/PÅ funksjon: #18#1# Deaktiver telefonanropstyrt AV/PÅ funksjon: #18#0# 19

20 Aktivert telefonanropstyrt AV/PÅ funksjon / Deaktivert telefonanropstyrt AV/PÅ funksjon 3.3 Forsinket strøm AV/PÅ ELKO GSM kan programmers til å forsinke strøm AV/PÅfunksjon. Forsinkelsen settes i antall minutter. Maks 720 minutter. Når Forsinkelsesfunksjonen er aktivert vil Kalenderfunksjonen midlertidig (avhengig av antall programmerte minutter) være ute av drift. Når kontakten er programmert til å skru PÅ når nedtellingen er fullført, men kontakten allerede er skrudd PÅ når kommandoen sendes, vil den automatisk skru AV for å skru PÅ igjen når nedtellingen er fullført. Hvis kontakten er skrudd AV når kommandoen sendes vil den forbli AV til nedtellingen er fullført for så å skru PÅ. Når nedtellingen er fullført og funksjonen er aktivert vil Master motta SMS-bekreftelse: Status AV/PÅ Forsinkelsesfunksjon: Deaktivert Aktiver forsinkelse PÅ etter antall minutter: #138#1#Minutter# Aktiver forsinkelse AV etter antall minutter: #138#0#Minutter# 20

21 Antall minutter må settes mellom Hvis antall minutter settes til 0 vil funksjonen ikke tre i kraft. Kontaktens status forblir uendret. Status AV/PÅ Output vil skru AV/PÅ etter *** minutter 3.4 Kalenderfunksjon strøm AV/PÅ Aktiver Kalenderfunksjon ELKO GSM kan programmeres til å skru AV og PÅ etter definert dag og klokkeslett. Hvis kontaktens strømuttak endres enten med M-knapp, SMS eller telefonanrop vil forhåndsprogrammerte innstillinger som kalender, forsinkelse og/eller Temperaturkontroll blir automatisk deaktivert. Imidlertid vil parameterne lagres i ELKO GSM internminne til kontakten gjenopprettes til fabrikkoppsett (ref. kapittel 3.11), eller funksjonene blir omprogrammert. Aktiver Kalenderfunksjon: #128#1# Kalender kontroll: Aktivert Dag, StartTid SluttTid Hvis verdiene til Dag, StartTid, SuttTid på SMS-bekreftelsen er 0, betyr det at ingen verdier er satt. (Ref. kapittel 3.4.2) 21

22 3.4.2 Programmer Kalenderfunksjonens dag og tid Etter at dag og tids innstillinger er vellykket registrert i ELKO GSM internminne vil parameterne blir lagret helt til kontakten blir gjenopprettet til fabrikkoppsett eller funksjonen blir omprogrammert. Husk å aktivere funksjonen før den tas i bruk. (Ref. kapittel 3.4.1) Sett dag og tidsinnstillinger for Kalenderfunksjon: #129#Dag#StartTid#SluttTid# Dag settes med et 1-sifret tall mellom 0 8. Tabellen viser korresponderende tall og dag. Tall Korresponderende dag 0 Hver dag 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag 8 Mandag til fredag StartTid og SluttTid består av et 4-sifret tall (TimeTime:MinuttMinutt) og går etter et 24 timers døgn. StartTid og SluttTid må være innenfor samme dag og SluttTid senere en StartTid. Kontaktens strømuttak vil skru PÅ ved StartTid og AV ved SluttTid. 22

23 Eksempel 1: #129#1#000#2130# betyr at kontakten skrur PÅ ved midnatt og AV 21:30 samme kveld. Eksempel 2: #129#8#0700#2300# betyr at kontakten skrur PÅ mandag til fredag morgen 07:00 og AV mandag til fredag kveld 23:00. Kalender kontroll: Aktivert/Deaktivert Dag, StartTid SluttTid Deaktiver Kalenderfunksjon Deaktiver Kalenderfunksjon: #128#0# Kalender kontroll: Deaktivert Dag, StartTid SluttTid 3.5 Automatisk strøm AV/PÅ med Temperaturkontroll Aktiver automatisk Temperaturkontroll For at ELKO GSM skal kunne automatisk kontrollere kontaktens strømuttak etter temperaturmålinger må temperatursensoren monteres i I/O-porten. Så lenge Kalender- og Forsinkelsesfunksjonen er deaktivert vil ELKO GSM automatisk skru AV/PÅ strømuttaket etter programmerte temperatur verdier. Hvis Kalender eller Forsinkelsesfunksjonen er aktivert samtidig med automatisk Temperaturkontroll vil Temperaturkontrollen kun 23

24 være aktiv når kontakten skrus PÅ av kalender eller Forsinkelsesfunksjonen. Eksempel: Hvis ELKO GSM brukes sammen med en varmeovn og kontakten programmeres med en temperaturkontroll til å skru PÅ når temperaturen synker lavere en 20 og skru AV igjen når temperaturen overstiger 28. Samtidig programmeres ELKO GSM med en Kalenderfunksjon som settes til å skru PÅ klokken 09:00 og AV klokken 22:45 hver dag. I et slikt tilfelle vil ELKO GSM automatisk skru seg AV og PÅ etter definerte temperatur verdier mellom klokken 09:00 22:45 hver dag. Aktiver automatisk Temperaturkontroll: #159#1# Status AV/PÅ Temperaturkontroll: Aktivert Temp:** Mode: Varme/Kjøling Range: LavTemp HøyTemp Programmer temperaturverdier for automatisk AV/PÅ funksjon Etter vellykket registrering av temperaturverdier i ELKO GSM internminne, vil parameterne bli lagret inntil kontakten gjenopprettes til fabrikkoppsett eller funksjonen omprogrammeres. Husk å aktivere kommandoen før den tas i bruk. (Ref. kapittel 3.5.1). 24

25 Sett temperatur verdier for automatisk Temperaturkontroll: #159#Mode#LavTemp#HøyTemp# Mode er en kontrollmodus. For kjøling Mode = 1 For varme Mode = 0 Range: LavTemp og HøyTemp er temperatur verdiene du ønsker. Verdiene kan settes fra -10 til +50. Hvis verdien til LavTemp er lik med HøyTemp vil kontakten holde en konstant temperatur. For eksempel hvis; LavTemp=20 HøyTemp=20, så vil kontakten holde romtemperaturen til 20 grader. Temperaturverdiene angis i Celsius. Eksempel 1. Hvis ELKO GSM kobles sammen med en varmeovn: Sett kommando #159#0#10#20#. Hvis romtemperaturen nå synker til 7 vil kontakten automatisk skru PÅ. Derimot hvis romtemperaturen stiger til 24 vil kontakten automatisk skru AV. Eksempel 2. Hvis ELKO GSM kobles sammen med en kjøler: Sett kommando #159#1#10#20#. Hvis romtemperaturen nå stiger til 24 vil kontakten automatisk skru PÅ. Derimot hvis romtemperaturen synker til 7 vil kontakten automatisk skru AV. Status AV/PÅ Temperaturkontroll: Aktivert/Deaktivert Temp:** Mode: Varme/Kjøling Range: LavTemp HøyTemp 25

26 3.5.3 Deaktiver automatisk Temperaturkontroll Deaktiver automatisk Temperaturkontroll: #159#0# Status AV/PÅ Temperaturkontroll: Deaktivert Temp:** Mode: Varme/Kjøling Range: LavTemp HøyTemp 3.6 Temperatur alarm Over/under temperaturalarm Hvis temperaturen passerer programmert verdi, vil ELKO GSM sende en SMS-alarm til Master sin mobiltelefon. Denne funksjonen avhenger av temperatursensor og innstillinger. Aktiver over/under temperatur alarm: #170#1# Temperatur alarm: funksjon aktivert Min. temp.: 20 Maks temp.: 30 26

27 Sett temperaturverdi for over/under temperatur alarm: #170#MinTemp#MaksTemp# MinTemp og MaksTemp er verdiene alarmen baseres på for å sende alarm når de passeres. Temperaturverdiene kan settes fra mellom -10 til +50 Celsius. Default MinTemp = 20 MaksTemp = 30 Deaktiver Over/under temperaturalarm: #170#0# Temperatur alarm: funksjon deaktivert Min. temp.: 20 Maks temp.: Hurtig temperaturendringsalarm Et tidsrom- og temperaturverdi kan programmeres. ELKO GSM baserer seg på denne informasjonen for å sende en SMS-alarm til Master sin mobiltelefon hvis temperaturen synker under eller stiger over registrert temperaturverdi innenfor det angitte tidsrommet. Denne funksjonen avhenger av temperatursensor og innstillinger. Aktiver Hurtig temperatur endring alarm: #160#1# 27

28 Hurtig temperaturendring: funksjon aktivert Delta: 2 Tid: 1 minutter Sett tidsrom og temperatur for Hurtig temperaturendring alarm: #160#Temp#Tid# Temp er temperaturverdien som alarmen baseres på. Verdien settes mellom +1 til +50 Celsius. Tid er tidsrommet temperaturen kan synke/stige før alarmen går. Verdien settes mellom minutter. Default temp = 2 Default tid = 1 Hurtig temperaturendring: funksjon aktivert Delta: 10 Tid: 3 minutter Deaktiver Hurtig temperaturendring alarm: #160#0# Hurtig temperatur endring: funksjon deaktivert Delta: 10 Tid: 3 minutter 28

29 3.7 Alarm ved endring i internt strømuttak ELKO GSM vil automatisk sende en SMS-alarm til Master sin mobiltelefon ved endring i kontaktens interne strømuttak. Funksjonen kan enkelt aktiveres/deaktiveres av Master. Aktiver alarm ved endring i internt strømuttak: #11#1# Deaktiver alarm ved endring i internt strømuttak: #11#0# Aktivert/Deaktivert SMS notifikasjon ved endring i kontaktens output. 3.8 Alarm ved endring i ekstern strømforsyning ELKO GSM vil automatisk sende en SMS-alarm sin Master sin mobiltelefon ved endring i kontaktens eksterne strømforsyning. Eksempel 1. Kontaktens hovedstrømforsyning er brutt. Temp: 20 Eksempel 2. Kontaktens hovedstrømforsyning er gjenopprettet. Status ON Temp: 12 Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning: #12#1# 29

30 Deaktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning: #12#0# Aktiver/Deaktiver SMS ved endring i kontaktens hovedstrømforsyning 3.9 Varseltone En beep varseltone vil gi lyd hvis kontaktens status endres. For eksempel ved svingninger i strømspenningen. Aktiver varseltone: #19#1# Deaktiver varseltone: #19#0# Lydsignalet er aktivert/deaktivert 3.10 Statussjekk Sjekke kontaktens operasjonsstatus: #07# med kontaktens nåværende status Nummer,Nummer Status AV/PÅ 30

31 Temp:** Temperaturkontroll: aktivert/deaktivert Kalenderfunksjon: aktivert/deaktivert Forsinkelsesfunksjon: aktivert/deaktivert Sjekke kontaktens interne strømuttakstatus: #000# med kontaktens interne strømuttaks nåværende status Status: AV/PÅ Temp:** Sjekke automatisk forsinkelse strøm AV/PÅ funksjon: #138# Status: AV/PÅ Output vil skru på etter *** minutter Sjekke Kalenderfunksjonstatus: #128# Kalenderfunksjon: aktivert/deaktivert Dag, StartTid SluttTid 31

32 Sjekke automatisk Temperaturkontrollstatus: #159# Status: AV/PÅ Temperaturkontroll: aktivert/deaktivert Temp:** Mode: varme/kjøle Range: LavTemp HøyTemp Sjekke hurtig temperaturendringfunksjon: #160# Hurtig temp. endring funksjon: aktivert/deaktivert Delta:** Tid:** minutter Sjekke over/under temperaturalarm: #170# Temperatur alarm funksjon: aktivert/deaktivert Min temp.: ** Maks temp.: ** 32

33 Hvis Master mottar SMS Temperatursensor er koblet fra betyr det at temperatursensoren enten er koblet fra I/O porten eller har redusert kommunikasjon med ELKO GSM Gjenopprett fabrikkoppsett Denne funksjonen tilbakestiller alle programmerte funksjoner og innstillinger til originale verdier, inkludert registrerte Master- og Familiebrukere. Hvis funksjoner eller innstillinger ikke fungerer som de skal eller et problem ikke løses på vanlig måte kan det hjelpe å gjenopprette fabrikkoppsett. NOTE! Denne funksjonen må brukes med forsiktighet. All informasjon på ELKO GSM internminne slettes. Metode 1. Hold M-knappen inne i ca 5 sekunder. Metode 2. Gjenopprett fabrikkoppsett: #08# Vellykket gjenopprettelse av fabrikkoppsett. En beep varseltone vil høres når kontakten er gjenopprettet til fabrikkoppsett (hvis aktivert ref. kapittel 3.9). 33

34 Kapittel 4 Vedlikehold Hvis ELKO GSM ikke brukes på en stund, bør kontakten kobles fra den eksterne strømforsyningen og hovedstrømbryteren settes i OFF-posisjon. ELKO GSM må kun lagres og brukes i områder med et klima som ligger innenfor spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. Prøv å hold kontakten utenfor typiske områder med høy luftfuktighet. Slik som baderom og terrasser. ELKO GSM må ikke utsettes for vann eller annen væske. Dette vil medføre skade. Ikke bruk alkohol eller løsemidler til å rengjøre kontakt eller temperatursensor. Bruk en lett fuktig og myk klut. Kontaktens kabinett må aldri åpnes. (dette betinger ikke SIM dekselet bak på kontakten). Hvis kontakten ikke virker som normalt, anbefaler vi å lese gjennom vår veiledning for feilsøk, som finnes i denne bruksanvisningen. Hvis problemet forsetter må profesjonelt vedlikeholdspersonell kontaktes. 34

35 Kapittel 5 Veiledning for feilsøking Nr. Feil Mulig årsak Mulig løsning Grønt Power lyssignal er konstant AV. Blått GSM lyssignal er konstant AV. Kontaktens strømuttak kan ikke kontrolleres med M- knappen. Ingen funksjoner virker, men alle lyssignaler er konstant PÅ. Ingen ekstern strømforsyning. - Finner ikke eller kan ikke identifisere SIM-kort. - Kontaktens hovedstrømbryter er i OFF-posisjon. - Ingen ekstern strømforsyning. - Kontaktens hovedstrømforsyning er i OFF-posisjon. - Anrop-ID er ikke aktivert. - SIM-kort konto er innaktiv. - ELKO GSM SIMkort PIN-kode er aktiv Sjekk ekstern strømforsyning. - SIM kort er ikke riktig montert. - Ugyldig SIM-kort. - Utenlandsk SIMkort. - Sett kontaktens hovedstrømbryter i ON-posisjon. - Sjekk ELKO GSM eksterne strømforsyning. - Sett kontaktens hovedstrømbryter I ON-posisjon. - Aktiver anrop-id. - Sjekk SIM-kort konto. - Deaktiver ELKO GSM SIM-kort PINkode. - Kontakt din telefonoperatør. 35

36 Nr. Feil Mulig årsak Mulig løsning 5 6 Kontakten reagerer ikke på noen kommandoer. Etter at ELKO GSM er skrudd på blinker det blå GSM lyssignalet. ELKO GSM fungerer ikke optimalt. Svakt/ingen eller opptatt nettverk. ELKO GSM SIM-kort PIN-kode er aktiv. Skru hovedstrømbrytere n til OFF-posisjon, ta ut og sjekk SIMkortet og gjenopprett fabrikkoppsett. Hvis mobiltelefonen din også viser et svakt nettverk kan det hjelpe å flytte kontakten til et annet område. Deaktiver SIM PINkode Ugyldig SIM-kort. Kontakt din telefonoperatør. 7 Masterbruker er allerede registrert. Master er allerede registrert i ELKO GSM internminne. - Endre Masternummer (Ref kapittel 3.1.4). - Gjenopprett fabrikkoppsett (Ref kapittel 3.11). 8 Ugyldig format. Sjekk og prøv igjen. Feil kommandoformat. Les bruksanvisningen. 36

37 Nr. Feil Mulig årsak Mulig løsning 9 Beklager, du er ikke godkjent som bruker av denne kommandoen Feil eller uregistrerte brukeropplysninger. Bruk Master mobiltelefon til å slette, endre og legge til nye bruker opplysninger. NOTE! Hvis problemet ikke løses med denne veiledningen, må det kontaktes profesjonelt servicepersonell hos din lokale forhandler eller distributør: 37

38 Kapittel 6 Tekniske spesifikasjoner Ekstern strømforsyning: 110~230V/50HZ, CEE 7/7 hybrid Schuko/French plug Internt strømuttak: 110~ 230V/50HZ, 230V/30A(30s),16A long-term, CEE7/4 German Schuko Driftstemperatur: Min. -10 ~ Maks +50 Lagertemperatur: Min. -20 ~ Maks +60 Fuktighet: 10-90%,uten kondens Kommunikasjonsprotokoll: GSM PHASE 2/2+ (inkludert data) 38

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i GSM

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

FC10 fjernstyrt kontakt Bruksanvisning

FC10 fjernstyrt kontakt Bruksanvisning FC10 fjernstyrt kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

FC500 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning

FC500 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning FC500 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en

Detaljer

Bruksanvisning. FC450 fjernstyrt GSM kontakt

Bruksanvisning. FC450 fjernstyrt GSM kontakt 1 FC450 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vennligst bruk tid på å sette deg inn i kontaktens funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen gir en veiledning for rask og sikker bruk. Ta vare på for

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Bruksanvisning. VIKTIG! Før start:

Bruksanvisning. VIKTIG! Før start: a) b) Beskrivelse RH3010 er en fjernstyrt strømkontakt som tilknyttes GSM-nettverket. Du kan selv velge hvilket GSM abonnement du vil bruke. Funksjoner styres med tekstmeldinger fra din mobiltelefon, som

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Maxi NODE. NB! Gjelder kun med abonnement fra Hyttestyring AS.

Brukerveiledning for. GSM Maxi NODE. NB! Gjelder kun med abonnement fra Hyttestyring AS. Brukerveiledning for GSM Maxi NODE NB! Gjelder kun med abonnement fra Hyttestyring AS. Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innhold i pakken... 2 Tekniske spesifikasjoner...2 Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS. Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i Basispakken... 4 Tekniske

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini + NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS.

Brukerveiledning for. GSM Mini + NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS. Brukerveiledning for GSM Mini + NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS. Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning! Space Tracker

Bruksanvisning! Space Tracker Bruksanvisning! Space Tracker I. Quick Start: 1. Klokken støtter Telenor, Telia og Chess sitt nettverk,. Klokken må ha et telefonnummer så det går ikke å sette et rent datakort i den. Simkort størrelsen

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Track&Bark GPS tracker manual

Track&Bark GPS tracker manual 1 2010 Track&Bark GPS tracker manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 26.07.2010 2 Innhold Kapitel 1 - Før bruk... 3 1.1 - Kort beskrivelse... 3 1.2 - Advarsler... 3 Kapitel 2 - Bruk av enheten... 3 2.1 - Introduksjon...

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2 09.04.03 GSM Maxi Bruksanvisn v2 11-02 R GSM Maxi Bryterstyring Bruksanvisning GSM Maxi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Max 3600W (230V / 16A ) Temperaturmåling Temperaturovervåkning

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing)

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Dette er en enkel «Kom i gang»-instruksjon. På våre nettsider www.spybike.no finnes en full bruksanvisning Forberedelser Før du kan ta i bruk

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

CLSF SC220 Manual version 1.1, Norwegian. Modell SC220. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Bruksanvisning. Manual versjon 1.

CLSF SC220 Manual version 1.1, Norwegian. Modell SC220. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Bruksanvisning. Manual versjon 1. Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Manual versjon 1.1 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet er et fjernstyrt stillbilde

Detaljer

Funksjonalitet, info om GL505 Objekt

Funksjonalitet, info om GL505 Objekt Funksjonalitet, info om GL505 Objekt Batteridrift Funksjonalitet/ batterikapasitet avhenger av valgt modus Funksjonalitet Konfigurasjon strømsparende modus: Rapporterer automatisk sin posisjon én gang

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3 Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Gratis APP for Apple og Android Manual versjon 1.3 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Hurtigstarts guide Passer til alle!

Hurtigstarts guide Passer til alle! Brukerveiledning 1 Hurtigstarts guide Passer til alle! Innhold Hurtigstarts guide Passer til alle! Hva gjør AirPatrol? 6 Indikatorlys 8 Taster 10 Strøm 12 SIM-kort 12 Installering av AirPatrol 14 Testing

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Vannbestandig Konfigurerbar strømstyring Støtter diverse tilbehør CE/FCC/PTCRB/Anatel Sertifisert GL200 er en kraftig GPS sporingsenhet og egner seg godt

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING Takk for at du valgte HomeControl strømstyringssystem. Du er nå kun noen minutter unna å styre strømmen din med våre smarte kontakter og mobiltelefon/nettbrett eller pc. I denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Bruksanvisning. SC225 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC225. Microsoft

Bruksanvisning. SC225 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC225. Microsoft SC225 Manual version 2.1, Norwegian Modell SC225 SC225 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Microsoft Gratis APP for Microsoft, Apple og Android AppStore, Google Play, Windows Markedplace

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Maxi. NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS.

Brukerveiledning for. GSM Maxi. NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS. Brukerveiledning for GSM Maxi NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS. Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i basispakken... 4

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Falck 6980 Passasjealarm

Falck 6980 Passasjealarm Brukerveiledning Falck 6980 Passasjealarm Varenr: 320 460 2 Generelt Falck 6980 Passasjealarm består av: Falck 6980 TrådløsMottaker, Dørsensor Type IDT124 og Personbrikke PS-75. Enkelt forklart, så fungerer

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer