Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS"

Transkript

1 Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

2 Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer på Heat Link Ekstern temperaturføler...6 Funksjoner trådløse kontakter...7 Valg av abonnement...8 Kapittel 2 Brukermanual med abonnement fra Hyttestyring AS Abonnementsskjema / registrering Oppsett / førstegangsregistrering på web... 10/11/12 Bruk og menyvalg på web Hovedside for web Statusoppdateringer Kontoopplysninger Legg til, endre eller fjerne utstyr SMS tilgang Legge til/fjerne alarmmeldinger Legge til/fjerne detektorer Logg over sendte / usendte meldinger Webstyring av frostsikring Webstyring av varmekanalene 5, 6, 7 og Bruk av Heat Link med SMS SMS styring / SMS kommandoer Svarmeldinger / alarmmeldinger fra Heat Link Kapittel 3 Brukermanual for brukere UTEN abonnement fra Hyttestyring 2

3 Innledning viktig informasjon Takk for at du har valgt å kjøpe Heat Link +4 basispakke fra Hyttetorget. Les nøye igjennom brukermanualen før du tar din nye Heat Link+4 i bruk. Viktig informasjon: Denne brukermanualen består av 2 kapitler: Kapittel 1: Generell informasjon for alle brukere av Heat Link +4 Kapittel 2: Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. Heat Link+4 er en GSM basert fjernstyrings enhet, utviklet for styring av objekter og overvåkning på steder uten fast telefonforbindelse. Det trengs derfor et aktivert GSM SIM kort for å få Heat Link +4 til å fungere. Les mer om dette under avsnittet abonnement. Sett deg godt inn i ditt nye produkt, og sett det alltid opp hjemme før det tas med til hytta / brukerstedet. Et tips kan være å benytte en lampe til utprøving for å bli kjent med ditt nye varmestyringsprodukt. Lykke til! 3

4 Innhold i Basispakken 1 stk. Heat Link +4 hovedenhet 1 stk. Heat Link +4 Strømadapter Sim kort og abonnement skjema fra Hyttestyring AS (SIM-kortet sitter i enheten) 1 stk. Heat Link trådløs kontakt Tekniske spesifikasjoner: Telefontype:... GSM 900/1800 SIM kort:... Standard lite Antall utganger:... 8 stk. styrbare kanaler til trådløse kontakter Alarmutstyr:... Som ekstrautstyr kan leveres utstyr for detektering av innbrudd og brann Temperaturmåling:... 1 stk. innebygd temperaturføler 3 stk. ekstern temperaturføler som tillegg Internt batteri:... Internt ladbart, timers reservedrift Strømforsyning:... 1 stk. 220VAC til 12VDC adapter Strømforbruk:... 20mA i hvilemodus / Maks 300mA ved oppkoblet Mål: x 170 x 30 mm ( b x h x d) Temperaturområde: til 75 C Enheten er testet med SIM kort fra Telenor og Netcom 4

5 Grunnleggende funksjoner i Heat Link +4 Heat Link +4 er et produkt utviklet for fjernstyring av varme, og innehar de viktigste funksjoner for en «ring hytta varm» løsning. Man kan styre inntil 8 kanaler i hytta med et ubegrenset antall trådløse kontakter. Under en beskrivelse av Heat Link +4 sine funksjoner: Temperaturføler og trådløse detektorer Heat Link +4 har en innebygd temperaturføler som på forespørsel vil gi brukeren informasjon om temperaturen der hvor Heat Link +4 er plassert. Det er denne temperaturføleren som brukes automatisk når kanal 1 (frostsikring) benyttes. I tillegg kan det utvides med 3 ekstern temperaturføler, disse vil valgfritt kunne styre kanal 2, 3 og 4 eller bare brukes til avlesning (f.eks. utetemperatur). Som tilbehør leveres også trådløst utstyr som fjernkontroll og detektorer for innbrudd/brann. Les mer om tilbehør til Heat Link +4 på; Kanal 1 (frostsikring) Kanal 1 er fabrikkinnstilt til å være frostsikringskanalen. Denne brukes der hvor man ønsker å holde temperaturen i mellom 2 forhåndsstilte verdier, for eksempel 6 grader når ingen benytter hytta og 20 grader når en oppholder seg på hytta. Ønsket temparatur registreres på nettsiden, og man kan når som helst endre til komfort temperatur for en periode. Dette gjøres enten på nettsiden eller ved å sende en SMS kommando. Benytter man frostsikringskanalen skal denne ALLTID stå på, og man endrer kun temperaturene i en angitt tidsperiode. VIKTIG: Heat Link +4 må bestandig plasseres sentralt i det rommet / område som skal frostsikres. Kanal 5, 6, 7 og 8 Dette er rene AV / PÅ kanaler, og brukes til å skru av eller på ovner i et eller flere rom. Eksempel, brukes kanal 5 til soverommene, kanal 6 til badet og kanal 7 til stue / kjøkken. Man kan nå styre varmen individuelt i hytta, uavhengig av hverandre. Kanalene kan settes på fast, eller tidsstyres slik at de kun står på i en angitt tidsperiode. Flere kontakter kan også stilles på samme kanal om ønskelig. Alarmfunksjoner Heat Link +4 er programmert for å kunne gi alarmer ved for eksempel Innbrudd og brann, til dette trenges tilbehør som detektorer til innbruddssikring og spesielle røykvarslere. Les mer om alarmutstyr til Heat Link +4 på; 5

6 Grunnleggende funksjoner i Heat Link +4 Indikeringer på Heat Link +4 Blinker rødt:... Oppstart (ca. 1 minutt) Blinker grønn:... Normal drift Fast grønn:... GSM Activ (sender/mottar melding) Blinker 3 korte grønne:... Batteridrift (strøm mangler) Blinker kort grønn/rødt:... Innbruddsalarm på Blinker 2 korte grønne:... SIM kort mangler, evt. ingen dekning Med knappen ON / AUTO / OFF kan man lokalstyre ovner / termostaten (gjelder kanal 1 - frostsikring og 2, 3 og 4 dersom eksterne temparaturfølere, ekstrautstyr) Fast gult lys:... Komfortvarme er PÅ Kort gult blink:... Grunnvarme er PÅ Lampe er av... Termostatvarme er AV (kun frostvarsel) Ekstern temperaturføler Heat Link +4 har 4 mulige temperaturangivelser. Den innebygde temperaturføleren samt opptil 3 eksterne som valgfritt kan benyttes til temperaturstyring eller kun avlesning. Den innebygde temperraturføleren brukes automatisk mot kanal 1når frostsikringen er aktivert, og vil på forespørsel kunne gi brukeren informasjon om temperaturen i det rommet / området Heat Link +4 er plassert. De eksterne trådløse temperaturfølerene kan brukes til å regulere varme på kanal 2, 3 og 4. De kan også brukes kun for å måle temperaturen ute eller i et annet rom på brukerstedet. 6

7 Grunnleggende funksjoner i Heat Link +4 Funksjon trådløse kontakter De trådløse kontaktene brukes i kommunikasjon med Heat Link +4, og er de som styrer ovnene AV/PÅ. Kontaktene fungerer som et rele`, og åpner og stenger for strømmen på signal fra din Heat Link +4. Kontakten settes i mellom panelovnens støpsel og veggkontakten i hytta. NB! Viktig, dersom ovnen har termostat må denne være stilt over ønsket komforttemperatur. NB! Maks belastning på kontaktene er 3500W Når man via SMS eller internett sender et signal til Heat Link +4 om for eksempel å aktivere kanal 5, vil heatlink sende et radiosignal til alle kontakter i hytta, og alle kontakter som da er innstilt på kanal 5 vil åpne strømmen til ovnene. Innstillinger på trådløse kontakter Bryterne merket A til F på kontakten gjør det mulig å velge huskanal. Normalt skal denne alltid stå i A, men om tilsvarende utstyr benyttes i nærheten har man mulighet for å endre, slik at ikke for eksempel 2 naboer med samme utstyr slår av og på hverandres kontakter. Huskanal må alltid stemme med innstillt kanal på Heat Link +4 sentral. Dette settes fra nettsiden, se side 11. Kontakten settes mellom panelovnens støpsel og veggkontakten i hytta Bryterne merket 1 til 4 benyttes for å sette varmekanal eller sone. Hytta kan deles i 8 soner hvorav 1 til 4 er beregnet for temperaturstyring og 5 til 8 er beregnet for av/på. Kontakten står i posisjon 1, frostsikring som standard. Skru opp lokket for å få tilgang til bryterne for endring av kanalvalg. NB! Husk å sette huskanal i samsvar med det som velges under oppsett, se side 11. For å sette den trådløse kontakten til kanal 5 til 8 må en sette bryterne etter følgende: Kanal 5 = 1 og 4. Kanal 6 = 2 og 4. Kanal 7 = 3 og 4. Kanal 8 = 1, 3 og 4. 7

8 Valg av abonnement Abonnement Heat Link +4 er en GSM sentral som sender og mottar SMS meldinger. Det vil derfor trenges et aktivt GSM Sim kort for at enheten skal fungere. Det er forutsetning for at Heat Linken skal virke som beskrevet at denne plasseres på et sted med normal god GSM signalstyrke / mobildekning. Valg av abonnement fra Hyttestyring AS Bruk av disse abonnementene er beskrevet i kapittel 2. Vedlagt i basis pakken fulgte Sim kort og abonnement skjema fra Hyttestyring AS. NB! Abonnementet registreres enklest på Det anbefales å bruke dette abonnementet sammen med Heat Link +4. Dersom en velger å bruke annet abonnement må egen brukerveildning lastes ned fra Hyttestyring Pluss SMS + WEB Varme- og alarmstyring fra Internett Kalender funksjon Enkelt oppsett fra Internett Administrasjon av oppsett via Internett Fri support fra Hyttestyring AS Pinfrie telefonnummer Enkle SMS meldinger Innlesing av ekstrautstyr fra nett Gratis APP, last ned fra Valg av øvrige abonnement Bruk av disse abonnementene er beskrevet i egen brukerveiledning. Det anbefales på det sterkeste at Heat Link +4 kun benyttes med abonnement fra Hyttestyring AS. Om man alikevel velger å benytte et annet abonnement / SIM kort, er det fabrikkens grunninnstillinger som gjelder (kun SMS). Les mer om oppsett og bruk av Heat Link +4 med disse innstillingene i brukermanualen på 8

9 Kapittel 2 Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut (eller registreres på før enheten kan tas i bruk. 9

10 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema /førstegangsregistrering I Basispakken følger et abonnement skjema fra Hyttestyring, dette må sendes / fakses Hyttestyring i ferdig utfylt stand. Abonnementet vil være åpent innen 1 virkedag, og Hyttestyring sender en SMS når abonnementet er klar til bruk. NB! Abonnementet registreres enklest på: SIM kortet er satt inn i enheten fra leverandør. Påse at det sitter riktig vei. Holder er fjærbelastet og stopper Sim kortet kun ved riktig montering. SIM-kortet kommer ferdig montert i enheten! Oppsett av Heat Link +4 Når abonnementet er bekreftet åpnet fra Hyttestyring, skal enheten settes opp med brukerens personlige informasjon og en del grunninnstillinger. Dette MÅ gjøres fra en datamaskin og internett tilgang er nødvendig. Merk at dette kun gjøres ved førstegangsbruk, og gjelder kun de med abonnement fra Hyttestyring AS. Sett nå strøm på Heat Linken, GSM Active lampen vil nå nå blinke hurtig rødt i ca 1 minutt, før den så går over i grønn blink, og er da klar for oppsett. Logg så inn på og klikk på dialogboksen: Hyttestyring I påloggingsbildet under benyttes enhetens GSM nummer som både brukernavn og passord ved første gangs bruk. GSM nummeret finner du på baksiden av Heat Link +4, og vil alltid være brukernavn ved senere pålogginger på denne siden. Passordet endres i neste steg, og må huskes til senere pålogginger. Viktig! Heat Link må være tilkoblet strøm, og SIM kortet må være aktivert for å kunne gjøre denne oppsettfunksjonen 10 Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk.

11 Oppsett av Heat Link +4 Datamaskinen vil nå prøve å få kontakt med din Heat Link +4, og etter ca. 1-2 minutter vil et registreringskjema komme frem. Skjemaet er selvforklarende og trenger du hjelp underveis holder man bare musepekeren over informasjonstegnene for utdypende forklaring. Beskrivelse av skjema: Innloggingspassord for websiden Når vi logget inn på hyttestyring første gang, via brukte vi enhetens telefonnummer som passord. Dette skal nå skiftes til ditt eget passord for senere pålogginger. Hyttas navn og sikkerhetskode Har gir vi enheten et navn som senere vises på din styringsside. Videre settes en kode som skiller enheten fra andre, og som hindrer at andre enn de du selv bestemmer kan styre enheten. Telefonnumre Legg til telefonnumre til de brukere som skal få sende meldinger til enheten. Alle nummer lagt inn her slipper å bruke sikkerhetskoden i SMS meldinger til enheten. Eierens nummer skal være det første på listen. Alarm Kryss av her dersom du har kjøpt utstyr for innbruddsalarm. Huskanal Brukes i utgangspunktet som A, endres evt. senere dersom konflikt med naboanlegg. Varmekanaler Legg til ønskede antall varmekanaler (kurs 5, 6, 7 eller 8). Dette kan også gjøres senere under mine sider. Gi deretter kanalen(e) navn, det er dette navnet som vil vises på kanalen på din hovedside så det er viktig med navn som gir mening. Gi også navn til den innebygde temperaturføleren, eksterne følere settes opp på neste side. Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 11

12 Oppsett av Heat Link +4 Systemet vil nå rute deg videre til skjema for registrering av tilbehør (ekstrautstyr). Dersom det ikke er kjøpt til ekstrautstyr, som røykvasler(e), detektorer for innbrudds-alarm, fjernkontroller eller eksterne temperaturfølere, er det bare å se bort fra denne siden. Beskrivelse av skjema: Eksterne trådløse temperaturdetektorer. Inntil 3 eksterne temperaturfølere kan tilsluttes systemet. Disse kan valgfritt brukes for å regulere temperatur på varmekanal 2, 3 eller 4 eller kun for å lese av temperatur (for eksempel utetemperatur). Når føleren skal brukes for frostsikring og temperaturregulering er det 3 verdier som må registreres: Komfort er ønsket temperatur når man er på hytta. Grunnvarme er den temperaturen man ønsker å holde når man ikke er på hytta. Frostvarsel er den temperaturen en ønsker at sentralen skal sende en SMS til registrerte brukere om mulig frostfare. NB! Dersom en huker av boksen Avlesning vil føleren kun rapportere temperatur, ikke regulere varme. Dette kan f. eks. brukes som en føler for avlesning av utetemperatur. Ekstrautstyr for alarm, se også Fjernkontroller og alarmdetektorer Her registres ekstrautstyr som fjernkontroller, detektorer for innbrudd og røyk. NB! Posisjon 11, 12 og 13 for innbrudd, posisjon 14, 15 og 16 for røykdetektorer. Fjernkontroll Slår av/på innbruddsalarm. Egen knapp for tryghetsalarm. Sender nødvarsel til registrerte brukere. Infra Rød detektor (IR), trådløs Reagerer på bevegelse inefor en dekning av 12 meter, 90 grader. Røykvasler, optisk Trådløs røykvasler for detektering av røyk. Gir tidlig varsling ved ulmebrann. Magnetkontakt Liten trådløs magnetkontakt for montering på innside av dør. 12 Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk.

13 Hovedside på Web Vi har nå gjort de nødvendige grunninnstillinger, samtidig som vi har knyttet Heat Link +4 opp i mot deg som bruker. Hovedsiden bygges opp ut fra ditt utstyrsnivå. Når man senere logger seg på Hyttestyring sin web side vil hovedbilde se ut som under: Hovedbilde for Pluss abonnenter (SMS + Web styring) Hovedbilde til venstre illustrerer hvordan et oppsett med ulike kanaler kan se ut. Det er her eksempelvis tatt i bruk fire temperaturfølere hvorav de tre første brukes til å styre henholdsvis varmekanal 1, 2 og 3 mens den fjerde brukes til utetemperatur. Det er også registrert fire av/på varmekanaler på kanal 5, 6, 7 og 8. System status øverst til høyre viser status på nettspenning Feil betyr strømbrudd. Batteristatus viser ladestatus på batteriet. Innbruddsalarm viser om alarm er av eller på. GSM signalforhold (bør være min. 33%). Aktiver alle kanaler vil, dersom en trykker På, sette komforttemperatur på alle registrerte temperaturkanaler samt slå på alle registrerte av/på kanaler. Dette kan også settes i et tidsrom ved å benytte kalenderfunksjonen. Velg dato og klokkeslett du ønsker komforttemperatur fra og ett til tidspunkt når det skal settes tilbake til frostsikring. Trykk Legg til når valget er som ønsket. Lamper, temperaturer, nettspenning etc. leses ut av en Status forespørsel. De vil derfor være riktige ut fra siste status som er sendt. Lampene vil skifte farge/status etter det som rapporteres i statussvaret. For forklaring; hold musepeker over lampen. De neste sidene vil beskrive menyvalgene på websiden. Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 13

14 Menyvalg Statusoppdateringer Gjelder kun Pluss abonnenter Under menyvalget Forside / Oversikt kan man be om statusoppdatering. Klikk på stausoppdatering, bildet skifter til hovedbilde og en ventemelding indikerer at statusoppdatering er underveis. Når systemet har mottatt svar fra din sentral vil det komme en egen melding om klikk her for å oppdatere siden. Konto opplysninger I menyen Mine Sider og Konto opplysninger kan vi se registrert informasjon om brukeren, og vi kan endre passord og sikkerhetskode. Her endres passord for pålogging til hyttestyring på Her endres sikkerhetskode om dette ikke ble gjort under grunnoppsettet, eller om dette ønskes endret senere. 14 Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk.

15 Menyvalg Legge til, endre eller fjerne utstyr Under menyen Mine sider og Endre utstyrsliste kan vi legge til, endre eller fjerne diverse utstyr som; varmekanaler, temperaturfølere etc. Her velger vi nytt utstyr fra rullgardin menyen og gir denne et eget navn. Husk å trykke legg til når du er ferdig. Her kan vi endre navn på valgt utstyr eller slette de fra oppsettet. Husk å trykke oppdater når du er ferdig. Her kan man endre huskanal/ frekvensområde (se side 7). Klikk nå på forside / oversikt for å se de nye endringene. SMS tilgang I menyen Mine sider og SMS tilgang kan vi legge til, endre eller fjerne telefonnumre som kan sende SMS til Heat Link. Telefonnummere som ligger i denne listen kan sende SMS meldinger uten å benytte sikkerhetskoden i meldingen. Husk at eier av abonnementet skal stå på toppen av listen (som nr 2). Klikk Legg til nummer, og et nytt vindu dukker opp. Skriv inn telefonnummeret av avslutt med å trykke legg til knappen. Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 15

16 Menyvalg Legge til/fjerne alarmmeldinger Under menyen Mine sider og Oppsett av alarmmeldinger kan vi velge hvilke alarmmeldinger vi ønsker å motta. Heat Link er programmert til å sende 5 ulike alarmmeldinger, men har man ikke nødvendig tilbehør installert kan det være greit å deaktivere disse meldingene. Heat Link +4 sender en SMS til registrerte nummer ved: Innbruddsalarm: Via tilkoblet alarmutstyr Brannalarm: Via Røykvarsler Temp. alarm: Målt temp. under verdi Mains alarm: Strømbrudd over 40 min. Batter alarm: Feil eller utladet batteri Her bestemmer du selv hvilke alarmmeldingerdu ønsker å motta. Endringer krever at det sendes en programeringsmelding til sentralen, det er derfor viktig at den står på. Legge til/fjerne/endre detektorer I menyen Fjernkontroller/detektorer går vi tilbake til siden for temperaturfølere og alarm detektorer. Vi kan her legge til nytt utstyr, endre utstyr eller slette utstyr. Se side 12 for forklaring. Logg Klikk på Forside / Oversikt for å returnere til hovedsiden I menyen Logg kan vi se hvilke meldinger som ligger klare for sending frem i tid under Usendte meldinger, eller vi kan se en oversikt over alle sendte meldinger fra Heat Link under Sendte meldinger. 16 Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk.

17 Web styring Web styring av frostsikring (kanal 1) Frostsikringen (kanal 1, 2, 3 og 4) er en funksjon som gjennom hele eller deler av året regulerer de tilknyttede ovnene på kanalen i mellom 2 innstilte verdier.dine verdier settes ved registrering av utstyr, se side 12. Det er viktig å merke seg frostsikringskanalene ikke er en kanaler vi slår av eller på men setter i mellom forhåndsdefinerte verdier kallt Komfort og Grunnvarme.De står normalt på Grunnvarme og fra siden setter en dato/klokkeslett en ønsker satt til Komfort temperatur.velg dato/klokkeslett fra/til og trykk legg til, en dialogboks med planlagte meldinger vil dukke opp nederst til høyre på siden.meldingene ligger nå i kø og eier skal få en SMS som kvittering når tidspunktet er der. Eksempel: I vårt oppsett over ser man at den innbygde temperaturføleren (kanal 1) allerede jobber i komfort modus. Ønsket arbeidstemperatur er satt til 27 grader og avlest temperatur er 25 grader, den midterse lampen lyser gult noe som indikerer at tilkoblet varmekilde er på i øyeblikket.man har tenkt seg på hytta til helgen og ønsker også komfort temperatur på badet (kanal 2). Da legger vi inn i kalenderen at fra torsdag kveld til søndag kveld (fra klokkeslett/dato til klokkeslett/dato) at vi ønsker komfort temperatur. Når klokkeslett for fra er kommet vil systemet gi beskjed om å øke til komfort og Heatlink +4 vil sende en SMS til eier som kvittering.søndag kveld, når klokkeslettet vi satte passeres vil systemet gi beskjed om å senke til grunnvarme og Heatlink +4 vil sende en SMS til eier som kvittering. Statuslampene (hold musekursor over lampen for forklaring) Termostat-lampen: Gult lys indikerer at termostatfunksjonen er aktiv.dersom en trykker på knappen vil termostatfunksjon bli slått av. Sentralen vil allikevel sende ut eventuelt frostvarsel om temperatur faller under verdi. Varmekilde-lampen: Mørk lampe indikerer at tilkoblet varmekilde er avslått i øyeblikket, gult lys = på.trykk på knappen veksler mellom grunnverdi og komfort for ubestemt tid. Status-lampen: Indikerer hvilken status kanalen har. Grønnt lys = grunntemperatur. Gult lys = komforttemperatur.gir kun indikering!her legge til nytt utstyr, endre utstyr eller slette utstyr. Se side 12 for forklaring. Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 17

18 Web styring Web styring av varmekanaler (kanal 5, 6, 7 og 8) Sette varmekanaler (kanal 5, 6, 7 og 8) på permanent Varmekanalene 5, 6, 7 og 8 er rene av/på kanaler. Man dele opp hytta i ulike soner (kanaler), og styre disse uavhengig av hverandre.i vårt eksempel har man f. eks. valgt å ha varmen i stuen på kanal 5 mens soverommet er på kanal 6. Det er viktig at ovner tilknyttet de ulike kanalene står på og at termostatene på disse står innstilt på ønsket komforttemperatur. Husk også at bryterne på den trådløse kontakten må være riktig satt, se forklaring på side 7. Boksen Aktiver alle kanaler vil fungere som en master og vil sette alle registrerte temperatur-kanaler til komforttemperatur og slå på alle registrerte av/på kanaler for en periode.en kan også bruke knappene Av/På for å gjøre dette umidelbart og på ubestemt tid. For å sette en kanal av eller på permanent, trenger man bare å klikke på knappen. Et ventebilde dukker opp, og indikerer at melding er sendt til din Heat Link +4. Når melding er utført, og tilbakemeldinger er mottatt fra enheten vil det komme opp en ny beskjed om at statusmelding er mottatt og at en skal trykke for å oppdatere forsiden.lampen vil nå endre status og dersom gult lys i På knapp vil alle kontakter knyttet til kanal 2 være permanent på. Husk å skru kanalene AV når du kommer hjem fra hytta igjen. 18 Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk.

19 Web styring Dialogboksen Planlagte meldinger Når man bruker kalenderen og legger til kommandoer frem i tid vil dette legges til i en dialogboks som vises nederst til høyre på hovedsiden. Her finner en oversikt over alle planlagte kommandoer og kan eventuelt avbryte disse for sletting eller endring. En ny dialogboks som heter Planlagte meldinger vises, og inneholder dine planlagte aktivitete. Når valgt dato og klokkeslett inntreffer, utføres handlingen, og meldingen fjernes fra Planlagte meldinger. Eier av abonnementet vil nå motta en SMS om at handlingen er utført. Man kan når som helst avbryte enten alle planlagte meldinger, eller en og en. Planlagte meldinger vises også under Logg og Usendte meldinger i menyen øverst i bildet. Menyvalg Logg Det er to valg under hovedmeny Logg. Sendte meldinger som gir en historisk oversikt over utførte meldinger og Usendte meldinger som gir en oversikt over meldinger som ligger i kø. Valg Usendte meldinger gir oss samme oversikt som vi finner i Planlagte meldinger på hovedsiden. Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 19

20 SMS styring SMS styring av Heat Link +4 SMS styring av Heat Link +4 er enkelt, og et godt alternativ/supplement til web styring. For at dette skal være ukomplisert har vi laget et forenklet meldingssystem som gjør at meldinger som sendes er logiske og enkle å huske.vedlagt følger et kort med forenklede SMS meldinger slik at man har disse lett tilgjengelig. Sentralnummer Når man styrer Heat Link +4 via SMS er det viktig å merke seg at man sender meldinger til Hyttestyring sin sentral, og IKKE direkte til Heat Link +4. Sentralen kjenner nå igjen brukerens telefonnummer og sender meldingen ut til Heat Link +4. Det er derfor viktig at man lagrer sentralnummeret på sin telefon, gjerne med hyttas navn, og kun sender SMS til dette nummeret. Heat Link +4 bekrefter utførelse av aktivitet ved å svare med en SMS tilbake. Det er kun telefonnumre som er registrert under Mine sider og SMS tilgang som får gjort dette. HYTTESTYRING SMS meldinger Meldinger Eksempel Utfører varme x (x = kanal 5, 6, 7 eller 8) varme 5 Slår på kanal 5 permanent av x (x= kanal 5, 6, 7 eller 8) av 5 Slår av kanal 5 permanent varme x,x (x= kanal 5, 6, 7 eller 8) varme 5,6 Slår på kanal 5 og 6 permanent av x,x (x=kanal 5, 6, 7 eller 8) av 5,6 Slår av kanal 5 og 6 permanent varme x y (x= kanal 5, 6, 7 eller 8) varme 5 24 Slår på kanal 5 i 24 timer (y= 1 48 timer) komfort komfort Sette komforttemperatur på samtlige registrerte temperatur kanaler. komfort x komfort 1 Sette komforttemp. på kanal 1 frost frost Sette temperaturkanaler til grunntemp. status status Sentralen sender status melding til din mobiltelefon alarm på alarm på Slår på alarm alarm av alarm av Slår av alarm 20 Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk.

21 Varslinger Svarmelding fra Heat Link +4 ved SMS styring Heat Link +4 er konstruert for alltid å bekrefte utført kommando. Ved bruk på Web får man bekreftelse på skjermen direkte (gjelder kun statusmeldinger og PÅ permanent). Når man sender en SMS eller setter en PÅ melding fra Web frem i tid, svarer enheten med bekreftelse på kommandoen den ble satt til å utføre. Svar fra Heat Link +4 sendes til det mobilnummeret som ba om kommandoen. Svar ved aktivering / deaktivering av kanaler Når man aktiverer / deaktiverer kanaler, svarer Heat Link +4 bestandig med en melding over hvile kanaler som er på. Om man deaktiverer en kanal, slik at ingen kanaler er aktive, vil svarmeldingen fra Heat Link +4 se ut som følger: NEXA ON = ingen (ingen kanaler er på). Om man deaktiverer for eksempel kanal 5, og kanal 6 fortsatt er aktiv, vil svarmeldingen fra Heat Link +4 se ut som dette: NEXA ON = 6 (kanal 6 er på). Svar ved statusforespørsel Når man ber om en stusmelding via SMS vil Heat Link +4 svare med en melding som dette: Forklaring til statusmeldingen: Heatlink Status: A22 Strøm OK = Nettstrøm finnes og er ok Batt OK = Batterier er ok Temp1: +008 C = Innebygd temperaturføler måler 8 grader Temp2: +023 C = Ekstern temperaturdet. måler 23 grader Termon = Termostat / frostsikring aktivert AlarmOn = Innbruddsalarm er på Gsm Sign: 4 = GSM Signalstyrke 4 (skala 1-5, bør være min. 2) Varme på=5, 6 = Varmekanal 5 og 6 er påslått Alarmmeldinger fra Heat Link +4 Gjelder Standard og Pluss abonnenter Heat Link +4 kan sende eieren forskjellige alarmmeldinger, her er en oversikt over hvilke, og hva de betyr: Internt batteri Alarm eller OK Spenning Alarm eller OK Innbrudd detektor 11 Brannvasler 14 ALARM Temp. 2 varsling: -002 = Feil på batteri, svakt batteri / batteri er ok = Nettspenning mangler / nettspenning er ok = Bevegelsesdetektor 11 utløst, innbruddsalarm = Brannalarm detektor 14 utløst = Frostalarm, temperatur på detektor 2 er under satt verdi Kapittel 2 skal KUN kun benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM-kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 21

22 Notater 22

23 Notater 23

24 Support: Leverandør: - miljøvennlig og økonomisk Hyttestyring AS Langøyneset, 6530 Averøy Support telefon: E-post: Hyttetorget AS Nordre Kullerød 13B, 3241 Sandefjord Tlf: Fax: E-post:

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Generell brukerveiledning for hyttami.no

Generell brukerveiledning for hyttami.no Generell brukerveiledning for hyttami.no HyttaMi har siden etableringen i 2003 vokst til å bli den største aktøren i Norge innen hyttestyring. Målet har hele tiden vært å kunne tilby en komplett og brukervennlig

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Fjernstarter GSM Sunwind ART NR 514500 NO Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer