Installasjons og brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons og brukerveiledning"

Transkript

1 Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer overalt hvor det er mobilnett. Du kan også ringe til alarmsystemet. Systemet støtter GSM / CDMA mobiltelefoner og kan lagre 5 telefonnummer. Hvis en alarm utløses, vil nummer som er lagret i alarmsystemet systematisk bli ringt opp. Du kan innstille alarmen til å ringe til din telefon, familie, naboer, eller en alarmsentral. Fjernbetjeningene kan brukes til at slå alarmen til og fra. Fjernbetjeningen har også en overfallsknapp, så du hurtig kan få hjelp. Du kan også når som helst styre systemet ved hjelp av en telefon, uansett hvor du er. Av sikkerhetshensyn skal ha en PIN-kode for å få adgang til systemet. Alarmen benyttes med trådløse sensorer, som PIR detektorer, dør (GAP) sensorer, gass sensorer, røyksensorer og panikknapper. Kan tilsluttes alle stikkontakter. Det er ikke behov for faste telefonforbindelser. Alarmen er velegnet til sommerhus, hus, butikk, verksted, og over alt hvor et GSM-nett er til tilgjengelig. Hvis du bor i et område med svakt GSM signal kan en ekstern antenne benyttes.(ekstrautstyr) Alarmen er veldig enkel å installere. Installasjons guide Basispakke inneholder: - Alarmanlegg (kontrollenhet) 1 stk - Trådløs PIR detektor 1 stk - Trådløs dør (GAP) sensor 3 stk - Fjernbetjening 2 stk - Antenne 1 stk - Mini kabelforbundet sirene 110dB/0.3m 1 stk - Strømforsyning med back-up 1 stk - Installasjon / brukermanual 1 stk 1. Sett SIM-kort inn i alarmenheten. - Trykk forsiktig på det gule punktet ved SIM-boksen med en f.eks en blyant spiss, så boksen kommer ut.

2 - Legg inn SIM-kortet. - Kontroller, at SIM-kortet blir lagt korrekt inn. VIKTIG! Før SIM-kortet settes inn i alarmenheten skal du sette SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon og gjøre følgende: - Innstill PIN-kode-anmodning til off. (Dvs. at du kan slå mobilen på uten å måtte taste pinkoden.) - Slett alle lagrede nummer på SIM-kortet - Slett alle tjenester som ligger på SIM-kortet. (F.eks telefonsvar, viderestilling el.) - Lagre de nummer som du ønsker at alarmen skal ringe til hvis den utløses (op til 5 nummer). Numrene vil blive ringt opp i rekkefølge, så det nummer du ønsker skal ringes opp først skal du lagre som det første nummer (lagre evt. numrene med A B C). NB! Når du trykker lagre, skal du sjekke at de blir lagret på SIM-kortet og ikke på telefonen. Hvis du ikke har utført denne prosedyren korrekt vil ikke alarmanlegget fungere. Derfor er det viktig å kontrollere at numrene er lagret riktig på SIM-kortet. Tast nummeret slik (eks): Koble til antennen. OBS! Vær forsiktig når du skrur antennen på, mutteren skal ikke strammes for hardt! 3. Koble sirenen til tyverialarmen: Tilslutt den røde og den sorte ledningen på alarmenhetens bakside. Den sorte ledningen skal kobles til 1. port, og den røde i 3. port, se illustrasjon under. 4. Hva betyr de 8 lysdiodene på alarmens frontpanel? OUT1, OUT 2 og OUT 3: viser status for output 1, 2 og 3. De kan brukes til at tilkoble lys eller andre husholdningsapparater, (ekstraudstyr) så du kan tenne og slukke elektriske installasjoner via din telefon.

3 4 - RELAY: Den fjerde indikatoren viser alarmens status. 5 - ALARM: Den femte indikatoren viser arbeidsstatus for sirenen. Hvis sirenen har blitt utløst vil denne indikatoren lyse. 6 - MONITOR: Når denne lysdioden er tent, betyr det at systemet kan benyttes til å ringe inn og avlytte om det er aktivitet i rommet 7 - STATUS: Denne lysdioden viser gsm signalets status. Hvis den lyser rødt betyr det at den søker etter gsm nett. Når indikatoren lyser grønt betyr det at den har funnet et gsm nettverk og er klar til at sende signaler mellom alarmen og gsm nettet. 8 - POWER: Strømstatus. Indikator lyser når systemet er tent. Sensorer og fjernbetjeninger som leveres i pakken er allerede kodet (registrert) i systemet fra fabrikken. Det eneste du skal gjøre er å tilkoble strømforsyningen til alarmanlegget. Alarmen har et batteri, slik at alarmen fortsatt vil fungere uten strøm. Batteriet har en forventet (ikke garanti) levetid på ca. 1 år. Levetiden til medfulgte batterier, kan variere da produktene noen ganger kan ha hatt noe liggetid på lager. Ønsker du for din egen skyld å være helt trygg på batteritiden, anbefaler vi å sette inn et helt nytt batteri som du selv har kjøpt. Flere forklaringer til portene på baksiden: Første port - GND: Jordforbindelse: Andre port 12v ut. Anvendes til trådbundne enheter. (Brukes altså ikke ved normal trådløse enheter.) Tredje port til mini sirene og den store utendørs sirenen (stroboskop). O1, O2 ando3 til fjernstyring av lys og husholdningsmaskiner I1, I2 og I3 til eventuelle detektorer som tilkobles med kabel. OBS! Strømforsyningen følger med og skal bare tilsluttes en stikkontakt Slik bruker du alarmsystemet Fjernbetjeningen: 1. Slå på knapp - trykk på den og sirenen vil gi et kort ring. 2. Slå fra knapp - trykk på den for at slå systemet fra. Sirenen gir to korte ring. 3. Panikk-knappen - trykk på den og sirenen vil begynne at ringe uavbrutt og alarmere andre.

4 Ved hjelp av en telefon eller mobiltelefon kan du slå alarmen til/fra ved at gjøre følgende: Ring til alarmsystemet. Etter et ring vil enheten svare med et Bip. Du skal taste en PIN-kode og avslutte med # av sikkerhetsmessige grunner. Når du tar alarmen i bruk første gang er PIN-koden Ved første login, skal du ringe 1234 #. NB! Denne PIN-kode er til alarmanlegget og IKKE til SIM-kortet. Systemet svarer med bip, og du kan nå sende flere kommandoer og endre noen innstillinger. Kommandoer til systemet: a. 1 # - sett output 1 (tenn lys eller husholdningsapparat)(ekstrautstyr) b. 1 * - sett output 1 (slukk lys eller hush. apparat) (ekstrautstyr) c. 2 # - sett output 2 (tenn lys eller hush. apparat) (ekstrautstyr) d. 2 * - sett output 2 (slukk lys eller hush. apparat) (ekstrautstyr) e. 3 # - sett output 3 (tenn lys eller hush. apparat) (ekstrautstyr) f. 3 * - sett output 3 (slukk lys eller hush. apparat) (ekstrautstyr) g. 4 # -sett output 4 (ekstrautstyr) relé til hush. apparat til h. 4 * - sett output 4 (ekstrautstyr) relé til hush. apparat fra i. 5 # - sett standard tekstbeskjed (SMS) til j. 5 * - sett standard tekstbeskjed (SMS) fra k. 6# - sett alarmen til å ringe til din mobil til l. 6* - sett alarmen til å ringe til din mobil - fra m.7 # - Innstill alarm sirene til (standard) n. 7 *- Innstill alarm sirene fra (standard) (lydløs alarm) o. 8 # abcd #-sett den nye PIN-kode. (F.eks: 8 # 8686 # - sæt ny PIN-kode i ) NB! Du bør endre til personlig PIN-kode ved første login i alarmsystem. p. 9 * - stoppe sirenen og starte avlytting av aktivitet i rommet (alarmens interne mikrofon) q. 9 # - stoppe mikrofonens overvåkning og starte sirenen igjen r. 0 # - Slå alarm-systemet til s. 0 * - Slå alarm systemet fra Avanserte Instruksjoner 1. Nullstilling/reset av alarmsystemet. NB! Ved nullstilling av alarmsystemet vil alle opplysninger og innstillinger du har lagret gå tapt. Systemet vil gå tilbake til fabrikksinnstillinger. Adgangskodene går tilbake til den opprinnelige standard Du skal kode/registrere alle trådløse sensorer igjen etter du har nullstilt/reset. Nulstilling prosedyre: - Alarmen skal slås fra - Trykk på reset-knappen og hold den nede - Ta strømforsyningen (12V) fra alarmanlegget, eller slukk strømmen ved å trekke stikket ut av stikkontakten. - Sett strømforsyningen på igjen og vent til lysdioden lyser med et kort blink. - Slipp reset-knappen og systemets lysdioder lyser grønt. Nu er systemet nullstilt og tilbake til fabrikksinnstillinger. (Adgangskoden er 1234)

5 2. Tilføy/kode trådløse sensorer til kontrollenheten. Prosedyre for at tilføye en ny sensor (fjernbetjening / trådløs dørsensor, trådløs PIR detektor) til alarmsystemet: - Ta ut strømforsyningen 12V fra alarmanlegget eller trekk stikket ut av kontakten. - Sett strømforsyningen på igjen eller stikkontakten i veggen. Trykk på resetknappen på baksiden av alarmenheten. STATUS-lysdioden lyser rødt i 20 sekunder. I løpet af denne tidsperioden skal du aktivere alle sensorer. Er det en fjernbetjening du vil aktivere, skal du trykke på knappene på fjernbetjeningen. Er det andre trådløse sensorer som skal aktiveres, trykker du på reset knappen på sensoren i de 20 sekundene hvor lysdioden lyser rødt. Enhetene vil etter dette bli godkjent og kodet i systemet. Heretter er systemet klar til at virke, når status-lysdioden blir grønn igjen. Test alle sensorer og gjenta prosedyren for hver sensor, hvis det er nødvendig. 3. Tilkoble sensorer med ledning. Det er tre innganger til rådighet for å koble til sensorer med ledninger. Inngangene er uavhengige av hverandre, men er ikke kodet som forskjellige soner. Når du varsles med SMS, vil det stå Wired Aktivert. Du kan tilslutte mer end 1 sensor på en inngang. Det kan kobles til et ubegrenset antall kablede sensorer, så lenge den samlede motstand er under 220 ohm. Innhold Basis pakken inneholder: - Alarmanlegg (sentral enhet) 1x - Trådløs PIR detektor 1x - Trådløs dør (GAP) sensor 3x - Fjernbetjening 2x - Antenne 1x - Mini kabelforbundet sirene 110dB/0.3m 1x - Strømforsyning med back-up 1x - Brukermanual-1x

6 Følgende ekstra utstyr/sensorer kan kjøpes og brukes til alarmsystemet: - Trådløse tilleggsprodukter

7 Tekniske specifikationer GSM Alarm Modul Utendørs Alarm Sirene Operating voltage: DC6V Average power: AC/DC exchanger 2A. Wireless receiving distance: 100m Operating Frequency: 315 or MHZ, GSM MHZ. 850MHZ is optional. Operating voltage: DC12V, AC 220/110V Wireless receiving distance: 100m-250m Volume: 110 db Working Condition: Temperature Humidity 90% rh Trådløs dør sensor(door / Window Contact) Power Supply: DC12V (inner 12V battery) Static Current: 20 ma Transmission Current: 15mA Transmission Frequency: 315/433MHZ±0.5MHZ Transmission Distance: No obstacle 80m Internal Distance: 15 mm Working Condition: Temperature Humidity 90% rh Trådløs bevegelses detektor (P.IR Detector) Power Supply: DC9V (inner 9V battery) Static Current: 100 ma Transmission Current: 20mA Transmission Frequency: 315/433MHZ±0.5MHZ Transmission Distance: No obstacle 80m Detective Speed: 0.3-3m/s Detective Distance: 5-12m Detective Range: Horizontal 110 Vertical 60 Working Condition: Temperature Humidity 90 rh Remote Control Power Supply: DC12V (inner DC12V battery) Transmission Current: 15mA Transmission Frequency: 315/433MHZ±0.5MHZ Transmission Distance: No obstacle 80m Konzoom Commerce Solutions

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning N www.defa.com Gratulerer med din nye DEFA Transportalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA AutoSecurity transportalarm

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte

Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte øsningshefte: EKO GSM-Serie Med minimalt energiforbruk kan du enkelt komme til ferdig oppvarmet hytte avere Strømregning og mer komfort GSM-serien til EKO består av en frittstående pluggbar GSM kontakt

Detaljer