PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral"

Transkript

1 PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral

2 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når batteriet er koblet fra og re-engasjert). Før du starter prosedyren for funksjonell programmering, aktiver systemet, vent til dioden på nødbryterpanelet blinker, deretter deaktiver systemet. Fra nå av er det mulig å utføre programmeringen. Følg disse trinnene for å gå inn i programmeringsmodus: 1. Åpne førerdøren. 2. Åpne panseret. 3. Koble den blå kabelen fra alarmenheten til JORD (bare hvis en trådløs sirene er montert). 4. Slå på tenningen. 5. Tast inn de fire sifrene av PIN-koden (ved å trykke på nødknappen). 6. Et blink fra blinklys bekrefte at du er i programmeringsmodus og i page 1 (tabell 1). NB! Standardinnstillingen for hvert funksjon vises med en grå bakgrunn. * tilbehør 2

3 PAGE 1 Lydindikasjon volumregulering Lydindikasjonens volum er fabrikkinnstilt til nivå 4. Hvis du ønsker å heve eller senke nivået, Følg prosedyren nedenfor: Trykk på nødknappen flere ganger inntil du når ønsket volumnivå. Du kan sette opp syv forskjellige nivåer, det åttende trinnet vil slå av lyden. Et nytt trykk, og du starter fra grunnen på nivå 1. Lydindikasjonen er bare aktiv for diagnostikk. Hvis du ønsker en lydindikasjon også ved aktivering og deaktivering av systemet, er det nødvendig å aktivere rad 7 under PAGE 6 i programmeringstabellen. Viktig: Aktivering av rad 7 er forbudt i land som krever CE-merking (EU + Norge). FOR Å GÅ TIL PAGE 2 (tabell 2). SLÅ OG TENNINGEN. PAGE 2 Prosedyre for å programmere nye Cobra fjernkontroller * og / eller Driver Card* Bemerk: For å utføre prosedyren, skal antennen kobles til alarmenheten. 1. Tast inn PIN-kodens 4 sifrene for å gå inn i programmeringsmodus for alarmsystemets fjernkontroller, fem blink fra blinklysene vil bekrefte at du er i programmeringsmodus. Hvis ingen andre handlinger utføres innen 30 sekunder, vil systemet automatisk avslutte modus. 2. Trykk på fjernkontroll knapp A eller på Driver Card knappen for å lagre enhetene i systemet, etter 5 sekunder gir nødbryterpanelens LED et kort blink og blinklys vil blinke seks ganger for å bekrefte at den nye fjernkontrollen eller Driver Card har vært lagret i systemet. Alle enhetene som allerede er lagret i systemet før denne prosedyren er startet, må programmeres på nytt. 3. Hvis du ønsker å programmere inn andre fjernkontroller eller Driver Card, repetere prosedyren fra punkt 2. Systemet kan lagre opptil 4 enheter. Deteksjon av enheter som er koblet til Cobra bus 1. Vent 3 sekunder til alarmenheten vil finne de nye tilkoblede enheter på Cobra bus. 2. Slå på og av tenningen seks ganger for å hoppe til PAGE 8 (tabell 8), åtte blink fra blinklys bekrefter at du er i PAGE 8 (tabell 8). ADVARSEL: Dobbeltsjekk at indikatoren blinker åtte ganger, slå av og på tenningen for å avslutte programmeringsmodus og lagrer enheter. Endre PIN-koden 1. Tast inn de nye fire sifrene i PIN-koden. 2. Slå av tenningen og deretter på igjen. 3. Tast inn de nye fire sifrene i PIN-koden igjen. 4. Fem blink fra blinklys vil bekrefte at den nye PIN-koden er lagret. * tilbehør 3

4 FOR Å GÅ TIL PAGE 3 (tabell 3). SLÅ OG TENNINGEN. PAGE 3 Lang blink Kort blink Endre rad, trykk MAX 1 sek Endre status for en funksjon, trykk MIN 2 sek 1 - AUTOMATISK AKTIVERING (punkt 7.2) 2 - AUTOMATISK REAKTIVERING (punkt 7.3) 3 - AUTOMATISK REAKTIVERING VED SENTRALLÅSING (punkt 7.4) 4 - AUTOMATISK STARTSPERRE (punkt 7.5) 5 - VERKSTED MODUS (punkt 7.6) 6 - ANTI-OVERFALL (punkt 7.7) = FABRIKKINNSTILLING Automatisk aktivering. Systemet aktiveres automatisk 30 sekunder etter at tenningen er slått av og førerdøren har blitt åpnet og lukket, som betyr 30 sekunder etter at føreren har forlatt bilen Automatisk reaktivering. Systemet reaktiveres automatisk 115 sekunder etter at systemet er deaktivert, og ingen dør er åpnet (ingen har gått inn i kjøretøyet) Automatisk reaktivering ved sentrallåsing. I likhet med automatisk reaktivering, og legger til at dørene låses (hvis tilkoblingen til sentrallåsen er utført) Automatisk startsperre. Startsperren aktiveres 115 sekunder etter at motoren er slått av. Startsperren løftes umiddelbart hvis et Driver Card detekteres eller når en gyldig PIN-kode er tast inn via nødbryterpanelens knapp. Denne funksjon er uavhengig av de andre funksjoner i systemet. Når denne funksjonen er aktivert og systemet er utstyrt med Driver Card (tilbehør), vil startsperre kun løftes hvis systemet detekterer et Driver Card Verksted modus. Denne funksjon tillater en midlertidig utkobling av alle sikkerhetsfunksjonene i systemet. Dette er nyttig når du forlater kjøretøyet på verksted for service og å unngå falske alarmer. Når verksted modus er aktiv, har føreren lov til å slå på tenningen 10 ganger (starte motoren). Etter 10 ganger vil systemet gjenopprette alle beskyttelse funksjoner til normal modus. 4

5 Aktivering verksted modus: - Åpne førerdøren. - Slå på tenningen. - Tast inn PIN-kode (4 siffer) ved hjelp av trykknapp på nødbryterpanelen. - Et blink fra blinklysene bekrefter aktivering av verksted modus. Deaktivering verksted modus: - Lås og deretter låse opp bilen med bilens originale fjernkontroll. - Et blink fra blinklysene og et lydsignal bekrefter deaktivering av verksted modus Anti-kapring. Denne funksjonen hjelper, med hensyn til førerens sikkerhet, mot kapring av kjøretøyet. Om føreren ikke indentifiseres kommer systemet til å oppfatte føreren som en uønsket person. Systemet vil da alarmere og ikke tillate at motoren starter igjen etter at tenningen har vært avslått. Ved normalt bruk identifiseres føreren på to måter: Manuelt (uten Driver Card*): Ved å mate inn de to første sifrene i pinkoden. Føreren må godkjenne hver gang tenningen slåes på, eller dersom førerdøren åpnes og lukkes når tenningen er på. Om identifiseringen ikke skjer i løpet av 60 sekunder så kommer lysdioden til å blinke raskt de neste 30 sekundene for å indikere mislykket identifisering. Når denne tiden er over, vil systemet alarmere selv om motoren er i gang. Startsperren aktiveres når tenningen slåes av. Mat inn den 4-siffer lange PIN koden i løpet av 60 sekunder for å frakoble anti-kapringsfunksjon. Automatiskt (med Driver Card*): Ved å ha et Driver Card i nærheten. Om identifiseringen ikke skjer innen 60 sekunder starter lysdioden å blinke raskt i 30 sekunder. Når denne tiden er løpt ut vil systemet alarmere selv om motoren er i gang. Startsperren aktiveres når tenningen slåes av. Får å avbryte antikaprings-funksjonen må systemet detektere et godkjent Driver Card. Om Driver Card er stengt, trykk på knappen på Driver Card slik at systemet detekterer det. NB! For midlertidig deaktivering av anti-kaprings funksjon (Driver Card er defekt eller batteriet er tomt), mat inn den 4-siffer lange PIN koden. Anti-kaprings funksjonen vil aktiveres igjen om førerdøren åpnes og stenges når tenningen er på, eller ved å slå av og på tenningen. Funksjonene er som standard utkoblet ihht Europeisk regelverk. Aktivering av funksjonen strider mot CE godkjenningen og kan kun i henhold til land utenom EU så lenge funksjonen ikke strider mot lokale lover. * tillbehör 5

6 FOR Å GÅ TIL PAGE 4 (tabell 4). SLÅ OG TENNINGEN. PAGE 4 Lang blink Kort blink Endre rad, trykk MAX 1 sek Endre status for en funksjon, trykk MIN 2 sek 1 - BLINKLYSINDIKERING MED COBRA FJERNKONTROLL (punkt 7.8) 2 - SKANDINISK MODUS (punkt 7.9) 3 - VALG UTGANG - HORN/PERSONSØKER ELLER HØYTALERSIRENE (step 7.10) 4 - VALG PULSERENDE ELLER KONSTANT UTSIGNAL (punkt ) 5 - AKTIVERING AUTOMATISK KOMFORT LÅSING (punkt 7.11) 6 - AKTIVERING MANUELL KOMFORT LÅSING (punkt 7.11) 7 - REDUKSJON ULTRALYDSENSOR FØLSOMHET (punkt 7.12) 8 - REDUKSJON ULTRALYDSENSOR FØLSOMHET VIA +12V SIGNAL (punkt 7.13) HORN/ PERSONSØK PULSERENDE HØGTALARE KONSTANT 7.8 Blinklysindikering med Cobra fjernkontroll (Cobra fjernkontroll er tilbehør) Når du aktiverer denne funksjonen blinker blinklyset ved aktivering / deaktivering av systemet med Cobra fjernkontroll. 7.9 Skandinavisk modus Når du aktiverer denne funksjonen er ultralydsensorens følsomhet redusert med ca 50% i overvåkingmodus og blinklys blinker i ca 135 sekunder når alarmen utløses (SSF og FG krav) Valg av utgang - Horn/personsøker eller høytalersirene Ved valg av "Horn/Personsøker" må rad 4 aktiveres ("PULSERENDE") når et 12V signalhorn er koblet til, hvis en personsøker eller høytalersirene tilkobles, må rad 4 deaktiveres ("KONSTANT") Valg av pulserende eller konstant utsignal Velg PULSERANDE når du installerer et typisk 12V signalhorn. Velg KONSTANT når du installerer en personsøker eller høyttalersiren. Når du installerer et typisk signalhorn, bør du ikke velge konstant. Denne utgangen gir 28 sekunders konstant tuting, noe som kan skade signalhornet! 7.11 Manuell eller automatisk komfortlåsing med Cobra fjernkontroll (Cobra fjernkontroll er tilbehør). Dette er normalt en fabrikkfunksjon i kjøretøyet, slik at det er viktig å undersøke om kjøretøyet er utstyrt med den. Du kan låse bilen og lukke vinduene ved å fortsette å holde fjernkontrollens knapp "A" inne (manuellt). Alternativt kan en el.heismodul installeres som gjør at vinduene lukkes med et kort trykk på fjernkontrollen knapp "A" (automatisk). Advarsel: Vi anbefaler at vindus lukking skjer nær kjøretøyet, slik at du kan se at vinduene lukkes fullstendig (for å redusere muligheten for knusing). 6

7 7.12 Reduksjon av ultralydsensorens følsomhet Når du aktiverer denne funksjonen er ultralydsensorens følsomhet redusert med cirka 50% Reduksjon av ultralydsensorens følsomhet via en +12V signal Når du aktiverer denne funksjonen er ultralydsensorens følsomhet redusert med cirka 70%. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må ROSA-HVIT ledning kobles til en kupévarmluftsvifte som kan gi et +12V signal når den starter. Aktivering av denne funksjonen blokkerer muligheten til å aktivere for punkt Du kan ikke aktivere denne funksjonen hvis ROSA-HVIT ledning brukes for en CAN/PLIP applikasjon. FOR Å GÅ TIL PAGE 5 (tabell 5). SLÅ OG TENNINGEN. PAGE 5 Lang blink Kort blink Endre rad, tryck MAX 1 sek Endre status for en funksjon, tryck MIN 2 sek 1 - LÅSING PLATFORM VALG (punkt 7.14) 2 - IKKE BRUKT (punkt 7.15) 3 - OVERFALLALARM (punkt 7.16) 4 - CAR FINDER (punkt 7.17) 5 - IKKE BRUKT (punkt 7.18) 6 - IKKE BRUKT (punkt 7.19) 7 - FORSINKET NEGATIV UTGANG (punkt 7.20) 8 - IKKE BRUKT (punkt 7.21) 7.14 Låsing av platform valg Når denne funksjonen er aktivert, blokkeres muligheten til å manuelt velge CAN / PLIP index (kapittel 10 i installeringsmanualen) Ikke brukt Ingen funksjon for Cobra Overfallalarm med Cobra fjernkontroll (Cobra fjernkontroll är tilbehør) Når denne funksjonen er aktivert, kan et 10 sekunder panikkalarm startes ved å trykke på fjernkontrollen knapp "A" ved aktivert alarmsystem (etter 28 sekunder aktivering er utløpt). Aktivering av denne funksjonen blokkerer muligheten til å aktivere funksjonen under punkt Car finder med Cobra fjernkontroll (Cobra fjernkontroll är tilbehør) Når denne funksjonen er aktivert, kan blinklys og lydsignaler startes for 10 sekunder ved å trykke på fjernkontrollen knapp "A" ved aktivert alarmsystem (etter 28 sekunder aktivering er utløpt). Aktivering av denne funksjonen blokkerer muligheten til å aktivere funksjonen under punkt Ikke brukt Ingen funksjon for Cobra Ikke brukt Ingen funksjon for Cobra

8 7.20 Forsinket negativ utgang Når denne funksjonen er aktivert forsinkes utsignalen på den negative utgangen, J-14 med 2 sekunder etter at systemet har blitt aktivert Ikke brukt Ingen funksjon for Cobra FOR Å GÅ TIL PAGE 6 (tabell 6). SLÅ OG TENNINGEN. PAGE 6 Lang blink Kort blink Endre rad, tryck MAX 1 sek 1 - IKKE BRUKT 2 - AUTOMATISK SENTRALLÅSING MED RULLENDE KJØRETØY (punkt 7.22) 3 - IKKE BRUKT Endre status for en funksjon, tryck MIN 2 sek 4 - IDENTIFIKASJON FØRERE MED INNKOMMENDE +12 V SIGNAL (punkt 7.23) 5 - IKKE BRUKT (punkt 7.24) 6 - HØYSIKKERHET DEAKTIVERING SYSTEM (punkt 7.25) 7 - AKTIVERING/DEAKTIVERING MED LYDINDIKASJON (punkt 7.26) 7.22 Automatisk sentrallåsing med rullende kjøretøy Når denne funksjonen er aktivert (hvis bilen ikke allerede har denne funksjonen innebygd fra fabrikk) låser sentrallåsen umiddelbart hvis hastighet overstiger 10 km/t. Hvis hastigheten er lavere (mellom 3 og 10 km/t) låser alarmsystem sentrallås etter 10 sekunder. Når tenningen er slått av åpne sentrallåsen automatisk. For å bruke denne funksjonen, må sentrallås ledninger kobles til kjøretøyets sentrallås og ROSA-SORT ledning kobles til kjøretøyets hastighetsignal Identifikasjon av førere med inkommende +12V signal Når denne funksjonen er aktivert, er føreren identifisert av systemet ved å trykke på en skjult knapp i bilen (+12V signal). Trykknappen (2-polet lukke modell) skal kobles til ROSA-HVIT ledning og til +12V. Aktivering av denne funksjonen blokkerer muligheten til å aktivere funksjonen under punkt Du kan ikke aktivere denne funksjonen om ROSA-HVIT ledning brukes av en CAN / PLIP applikasjon Ikke brukt Ingen funksjon for Cobra

9 7.25 Høysikkerhet deaktivering av system Når denne funksjonen er aktivert, forsinket system deteksjon for alle dører, bakluke og bevegelsessensorer ved ett trykk på den originale fjernkontrollens opplåsing knapp, for å fange tillatelse for deteksjon av Driver Card. Hvis deteksjon inntreffer, er systemet deaktivert. Hvis Driver Card ikke registreres innen 15 sekunder, utløser systemet en alarm og er fortsatt aktiv Aktivering/deaktivering med lydindikasjon Når denne funksjonen er aktivert, vil du høre lydsignaler ved aktivering / deaktivering av alarmsystemet. Volumet er fabrikkinnstilt på nivå 4. For å endre volumet, følg prosedyren "page 1" (tabell1) i denneprogrammeringmanual. FOR Å GÅ TIL PAGE 7 (tabell 7). SLÅ OG TENNINGEN. PAGE 7 Lang blink Kort blink Endre rad, trykk MAX 1 sek 1 - ULTRALYDSENSOR DEAKTIVERT NÅR VINDUER ER ÅPEN (punkt 7.27) 2 - IKKE BRUKT 3 - FORSINKET DETEKSJON INNVENDIG BELYSNING VED AKTIVERING (punkt 7.28) 4 - IKKE BRUKT Endre status for en funksjon, trykk MIN 2 sek 5 - DETEKSJON POSITIV SIGNAL FRA DØRENE (punkt 7.29) 6 - IKKE BRUKT 7 - OVERFALLALARM FRA INNKOMMENDE +12V SIGNAL (punkt 7.30) 8 - IKKE BRUKT 7.27 Ultralydsensor er deaktivert når vinduer er åpen Når denne funksjonen er aktivert, frakobles ultralydsensorer automatisk, om vinduene er åpne (noen CAN applikasjoner kan oppdage åpne sidevinduer via CANBUS signaler) Forsinket deteksjon innvendig belysning ved aktivering Når denne funksjonen er aktivert, oppdages tent innvendig belysning 7 sekunder etter at systemet har blitt aktivert, for å unngå feilmeldinger fra åpen dør funksjonen før det innvendige lyset har hatt tid til å gå ut. Denne funksjonen fungerer med begge polariteter (Negativ BLÅ-ROSA ledning) (Positiv ROSA-SORT ledning). Aktivere rad 5 i denne tabell for positivt signal på ROSA-SORT ledning (se punkt 7.29). 9

10 7.29 Deteksjon positiv signal fra dørene Når denne funksjonen er aktivert, kan ROSA-SORT ledning brukes til alarm inngang for positivt signal fra dørene. Aktivering av denne funksjonen blokkerer muligheten til å aktivere funksjonen under punkt Overfallalarm fra innkommende +12V signal. Når denne funksjonen er aktivert, utløses en panikkalarm i 10 sekunder hver gang systemet oppdager et positivt signal på ROSA-HVIT ledning med aktivert alarm system (etter 28 sekunder aktivering er utløpt). Aktivering av denne funksjonen blokkerer muligheten til å aktivere funksjonene under punkt 7.13 og Du kan ikke aktivere denne funksjonen hvis ROSA-HVIT ledning brukes for en CAN/PLIP applikasjon. FOR Å GÅ TIL PAGE 8 (tabell 8). SLÅ OG TENNINGEN. PAGE BATTERI BACKUP SIREN 1 BLINK LED 2 - IKKE BRUKT 3 - IKKE BRUKT 4 - IMMOBILIZER IMMOBILIZER 2 4 BLINK LED 5 BLINK LED VIKTIG: Hvis en eller flere moduler er koblet til Cobra buss og en av dem er koblet fra, vil systemet indikere modulen som manglet når systemet aktiveres med 8 til 12 blinke på blinklyset og tilsvarende antall lydsignaler. NB! De tilkoblede enheter på Cobra bus vises blinke med LED. Hvis ingen enheter koblet på Cobra bus inngangen er indikatoren slukket. Slå og tenningen for å avslutte programmeringsmodus og lagring av innstillinger. 10

11 Andre notater av installatør. Her kan bemerker skrives om produktets programmering og innstillinger: 11

12 M.SJÖBERG AB Råsundavägen 79, Solna Tel: , 06DE3849A 10/13 12

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKSJON...3 2. AKTIVERING OG DEAKTIVERING AV SYSTEMET MED ORIGINAL FJERNKONTROLL ELLER MED COBRA FJERNKONTROLL...3 3. AKTIVERE FUNKSJONER...4-5

Detaljer

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL Innhold 1. KIT INNHOLD...3 2. INTRODUKSJON (hvordan du får tilgang til biltilpassede manualer, DataLinker verktøy og programvare)...3 3. SYSTEMKONFIGURASJON...3

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning N www.defa.com Gratulerer med din nye DEFA Transportalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA AutoSecurity transportalarm

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold Bruksanvisning CAN Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid.

Detaljer

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. m Gratulerer med ny DEFA BlIALARM! DEFA har over40årserfaringmedutviklingav bilelektriskeprodukter. og satsersterktpå kvalitetskontrollav produktene.dettefor at din nye bilalarmskalværeav bestmuligkvalitetog

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Innhold Hvordan anvende din DEFA AutoSecurity alarm: Slå PÅ (armering) s. 5 Slå AV (dearmering) s. 6 Nødutkobling s.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

800-serien Bruksanvisning

800-serien Bruksanvisning 800-serien Bruksanvisning Bruksanvisning Bilalarm 800-serien N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Bilalarm

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Installasjon av Galeo

Installasjon av Galeo Installasjon av Galeo Informasjon Teknisk informasjon: Innspenning 12 24 VAC/ 12 48 VDC 12-siffers bakgrunnsbelyst kodepanel EPROM minnelagring 100 valgfrie koder med 4-, eller 5-siffers kode 1 reléutgang,

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Trygghet det viktigste ekstrautstyret

Trygghet det viktigste ekstrautstyret Trygghet det viktigste ekstrautstyret Bilalarm er trygghet Tyver velger biler uten alarm Beskytt uerstattelige eiendeler Unngå frustrasjon og bryderi Flere tusen biler stjeles eller utsettes for innbrudd

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

+12V SIREN STARTER ANTENNA STARTER SWITCH WHT RED BLK IMOB 2 IN IMOB 2 OUT IGN. INPUT YEL P 3 GND SIR. PWR BATT + EQUIP. IGNITION P2 SIR.

+12V SIREN STARTER ANTENNA STARTER SWITCH WHT RED BLK IMOB 2 IN IMOB 2 OUT IGN. INPUT YEL P 3 GND SIR. PWR BATT + EQUIP. IGNITION P2 SIR. IGN. SWITCH IGN. MODULE + 15 LED LIGHT 1 LIGHT 2 IMOB 1 IN IMOB 1 OUT IGNITION P2 SIR. TRIG SIR. PWR EQUIP. BATT + 10 A + - GND +12V P 3 IMOB 2 IN IMOB 2 OUT WHT RED BLK IGN. INPUT YEL ANTENNA STARTER

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

BRUKERMANUAL. Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108

BRUKERMANUAL. Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108 BRUKERMANUAL Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108 1- Sentralen 1.1- Oversikt...3,4 1.2- Betjeningsknapper...5 1.3- LED indikatorer...6,7 1.4- Adgangsnivå...7 2- Prosedyrer ved brannalarm og

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

DRIVE BRUKSANVISNING. Infrarød fjernbetjening. Infrarød fjernbetjening for betjening av SIEGENIA vindusmotorer og SIEGENIA heve-skyve-motorer

DRIVE BRUKSANVISNING. Infrarød fjernbetjening. Infrarød fjernbetjening for betjening av SIEGENIA vindusmotorer og SIEGENIA heve-skyve-motorer BRUKSANVISNING DRIVE for betjening av SIEGENIA vindusmotorer og SIEGENIA heve-skyve-motorer Window systems Door systems Comfort systems Bruksanvisning for vindusmotorer for heve-skyve-motorer Innhold 1.

Detaljer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innhold I esken 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 1 10 9 11 14 a) 1x 2x 2x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Bruk medfølgende verktøy for å justere potensiometerne. 1 Monteringsplate 11 Skrue

Detaljer

Quick guide X1- system- Innhold

Quick guide X1- system- Innhold Quick guide X1- system- Innhold X1 system Oversikt Systemstruktur Koblingseksempel Flerlinjeskjema Programmering Videodistributører og forsterkere XAS/301 forsterker XDV/304 videodistributør XDV/300A videoforsterker

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer