BESKRIVELSE ComControllerGSM C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE ComControllerGSM C"

Transkript

1 Dato: Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING GUI (PC-PROGRAM) OPPDATERING AV PARAMETERE OPPDATERING AV PROGRAMVARE FUNKSJONER BASE INNGANGER RADIO (TONESTYRT) ANROP TIL OG FRA GSM VARIABLE PARAMETERE ALARMER STATUS MELDING ENDRE PARAMETER INNSTILLINGER MED TELEFON LYSDIODER TILKOBLINGER MODULASJON JUSTERING SPESIFIKASJONER

2 1 INNLEDNING ComControllerGSM er et GSM telefonoverdrag som kan benyttes på analoge baser samt DMR (digitalt). Overdraget benytter enten CCIR (5-tone) eller DTMF tonestyring. Gjennomsnakk kan settes til bærebølge styrt eller at base må åpnes med tone. I GUI, kan opp til 6 innganger styrt fra radio forhåndsprogrammeres, enten med CCIR eller DTMF tonestyring, og når DTMF benyttes kan også et telefon nummer tastes direkte. Ved å ringe opp basen, kan en radiooperatør kan besvare anropet. Når CCIR benyttes, kan det tastes en 5-sifret DTMF kode fra telefonen det ringes fra, og denne koden blir konvertert til CCIR og sendes ut på lufta. Dette for å kunne snakke med en bestemt radio. Det er også en mode kalt «Taxi». Når en abonnent ringer inn til overdraget, vil det høres en ringetone i radio, og samtale kobles opp når radiooperatør svarer enten ved å trykk PTT på radio, eller med en CCIR kode. DTMF kommandoer fungerer ikke på inngående samtaler (tastet fra en telefon). Det er 6 valgbare innganger som kan settes til å aktiveres fra radio. Alle inngangene kan programmeres til å ringe et bestemt nummer eller sende en SMS. Det er utviklet et PC-program (GUI) som kjører under Windows. Programmet benyttes til å konfigurere overdraget, og oppdatering av ny programvare (firmware) til mikrokontrolleren. Overdraget leveres i boks, og størrelsen på boksen er 100x120x30mm. 2 GUI (PC-PROGRAM) Det er utvklet en GUI (Graphical User Interface) kalt ComControllerGSM_IO.exe. Installasjons program for Windows lastes ned fra min hjemmeside, I GUI kan du sette alle parametere som trengs for at overdraget skal fungere tilfredsstillende. Alle nivå justeringer (modulasjon) gjøres også fra GUI. Koble overdraget til GUI: Først starter du PC-programmet (GUI), og deretter må en USB kabel med Mini USB- B kontakt kobles mellom overdrag (port merket USB på fronten) og en USB port på PC. Når kabel kobles til, så vil Windows detektere at en USB enhet er koblet til. Windows trenger også en driver, og hvis denne ikke er installert, så spør Windows om denne. Følg instruksjonene i dialogboksen. Hvis du ikke har Internet eller Windows ikke finner driveren, så kan den installeres fra GUI. Klikk på «Hjelp>Installer USB driver», og vent til driver er installert (sort vindu er lukket). Ta ut USB kabelen, og restart PC. Når PC har startet opp igjen og GUI er startet, så kan USB kabel plugges inn i overdraget igjen, og Windows skal finne ny maskinvare. 2

3 Når Windows har funnet driver, så klikk så på knappen «Koble til overdrag». Programmet vil da forsøke å finne overdraget automatisk, og når funnet blir variable parametere i overdraget lest inn og vist på skjermen. Hvis programmet ikke finner overdraget, vil det forsøke helt til du klikker på «Koble fra» knappen, eller det kommer en dialogboks med en feilmelding. Hvis så skjer, så er ikke driver rett innstallert, da Windows ikke finner noen USB port. En tekst vises i den røde tekst boksen som forteller status. 3 OPPDATERING AV PARAMETERE I GUI gjøres alle endringer av funksjonaliteten av overdraget. Her settes telefon nummer, SMS tekster som skal sendes, pin kode til SIM kort for GSM, og valg av de innganger som kan styres med en tone kode fra radio. Når en inngang ikke skal benyttes, sttes den til «AV». Når endringer er gjort, må endringene overføres til overdraget, og dette gjøres ved å klikke «Overdrag» > «Oppdater parametere». Når dette er overført (se informasjon i rød tekstboks), så starter overdraget automatisk opp igjen med de nye innstillingene. Se kapittel «Variable parametere» angående forklaring av de forskjellige innstillingene. 4 OPPDATERING AV PROGRAMVARE Det er mulig å laste inn ny programmvare (firmware) til overdraget, men programvarefil vil normalt ikke være tilgjengelig for nedlasting på WEB. Klikk «Overdrag>Oppdater programvare», og velg programfil (HEX) i dialogboksen. Dobbelt klikk på fila, og overføringen starter. Vent til programfil er overført til overdraget (følg med i rød tekst boks), og når ferdig, starter overdraget opp igjen automatisk. Hvis feil fil velges, generes en feilmelding, og overdraget blir ikke porgrammert. 5 FUNKSJONER BASE Før overdraget er klart for bruk, må alle innstillinger settes i GUI for at overdraget skal fungere. Oppstart: Når spenning tilsluttes overdraget, vil STATUS blinke hurtig, og REP ÅPEN og TONE vil lyse konstant. REP ÅPEN vil slukke etter ca 2 sekunder, og TONE vil slukke etter ytterligere 2 sekunder (nå er programvare for DSP lastet inn fra mikrokontroller). GSM modul slås så på, og denne vil sjekke SIM kort og koble opp mot GSM nettet. Det må benyttes SIM-kort med PIN kode, fjerning av PIN-kode vil ikke fungere. Når dette er klart, vil repeater nøkle opp, og det kommer en talebeskjed om GSM er OK, eller det kommer en feilmelding. STATUS og REP ÅPEN vil nå gå over til å blinke 1 gang/sek som indikerer at overdraget er klart til bruk. Ved GSM alarm vil ikke REP ÅPEN blinke. I GUI velges om det skal benyttes CCIR (5-tone) eller DTMF for GSM og repeater funksjoner. CCIR koder kan velges i GUI, men DTMF kodene er faste og vises kun i GUI. Når DTMF er valgt, vil ikke CCIR fungere, og omvendt. Repeater åpning: Når koninuerlig gjennomsnakk (bærebølge styrt) er satt til av, kan repeater åpnes med valgt tonesystem. Repeater vil da være åpen for gjennomsnakk i tiden satt i GUI før repeater TX slår seg av, og TX vil være koninuerlig på så lenge repeater er åpen. 3

4 Hvis tone koden benyttes når kontinuerlig gjennomsnakk er på, vil denne bli satt til av. CCIR: Det velges i GUI hvilken 5-tone som skal benyttes for å åpne repeater for gjennomsnakk. Når denne 5-tonen er mottatt, åpner repeater. DTMF: Ved å taste DTMF *4, åpner repeater. Kontinuerlig gjennomsnakk på/av: Gjennomsnakk er enten på eller av. Når gjennomsnakk er satt til på (bærebølge styrt), vil TX nøkle opp når RX har detektert signal inn (squelch åpen), og TX vil bli hengende i tid satt når innsignal (RX squelch lukker) blir borte. Hvis gjennomsnakk er satt til av, nøkler ikke TX opp, repeater er stengt for gjennomsnakk, men innkommende og utgående GSM samtaler kan utføres. CCIR: Det velges i GUI hvilken 5-tone som skal benyttes for å aktivisere gjennomsnakk eller ikke. Når repeater har mottatt rett 5-tone, vil den sette gjennomsnakk til på eller av. Hvis gjennomsnakk er på, vil den bli satt til av og omvendt. DTMF: Ved å taste DTMF *3, blir gjennomsnakk satt til på eller av. Hvis gjennomsnakk er på, vil den bli satt til av og omvendt. Stenging av repeater: Repeater kobler ned og blir satt til åpning med tone (kontinuerlig gjennomsnakk av). CCIR: Det velges i GUI hvilken 5-tone som skal benyttes for å stenge repeater for kontinuerlig gjennomsnakk. Når denne 5-tonen er mottatt, stenger repeater for gjennomsnakk og må åpnes med tone. DTMF: Ved å taste DTMF *5, stenger repeater for koninuerlig gjennomsnakk. Repeater må åpnes med tone. 6 INNGANGER RADIO (TONESTYRT) Se kapittel "INNSTILLINGER I GUI" for hvordan inn og utgangene konfigureres. Ved å sende en DTMF kode eller en CCIR kode fra radio, kan overdraget konfigureres til å ringe ett valgt nummer eller sende en SMS til et valgt nummer. Hvis DTMF tonesystem er valgt, er det en fast kode (#1-6) for å aktivere utgangen, men ved CCIR velges koden (5-tone) for utgangen som skal aktiviseres. Når overdraget mottar DTMF eller CCIR koden, vil satt utgang bli valgt. Hvis inngang 1 er satt til "Radio", og utgang til "SMS" vil valgt SMS tekst bli sendt til valgt nummer. 7 ANROP TIL OG FRA GSM Utgående anrop fra radio mot GSM I GUI, velg inngang «Radio» og utgang «GSM», og nummer som skal ringes opp. Opp til 6 forhåndprogrammert nummer kan velges. CCIR: Radio sender CCIR koden for det forhåndsprogrammerte telefon nummeret som skal ringes opp. Når logikk har mottatt CCIR koden, ringer GSM nummeret som er 4

5 forhåndsprogrammert fra GUI. Base TX nøkler opp, og ringe singal høres i radio. Når abonnenten svarer, kan denne snakke med radio operatøren. GSM og base kobles ned når GSM får nedkoblings signal (oppringt abonnent legger på) eller CCIR nedkobling (samme tone kode som koblet opp samtalen) mottas fra radio. Hvert forhåndsprogrammerte telefonnummer har en korresponderende 5-tone (CCIR), og begge kan velges i GUI. DTMF: Radio operatør taster #x, hvor x er det forhåndsprogrammerte nummeret i lista i GUI. Tastes #3, blir det tredje forhåndsprogrammerte nummeret i lista oppringt. Det er også mulig å taste et valgfritt nummer, og #* tastes foran abonnentens nummer. Innkommend anrop fra GSM mot radio Når «Taxi» er valgt, høres talebeskjeden «GSM Call», deretter legges ringetone ut til radio. Det velges i GUI på hvilken måte innkommende anrop skal svares. Hvis CCIR tone benyttes for å besvare anropet, kryss av boksen «Taxi: Benytt CCIR for å svare GSM anrop». Hvis boksen ikke er avkrysset, svares anropet ved å trykke PTT på radio. Når «Taxi» ikke er valgt, kommer det noen toner fra overdraget som indikerer at GSM er koblet opp. Deretter er det stille i 6 sekunder før overdraget legger ut opptatt signal i 10 sekunder (hvis valgt i GUI), eller ringer ut på radio. Opptatt tonen benyttes for at uvedkommende som ringer inn og ikke er kjent med systemet (f.eks telefonselgere) skal legge på. I GUI velges det om innkommende samtale skal gå ut til alle radioer eller om det må tastes en 5-sifret DTMF kode som igjen blir sendt mot radio som CCIR. Bare radio med rett CCIR tone vil da ringe. Når "Til alle radioer" er avmerket i GUI, vil ringetone høres i alle radioer, og hvilken som helst radiooperatør kan svare på anropet. Når «DTMF til CCIR» er avmerket i GUI må den som ringer opp basen taste ei 5- sifret DTMF kode på telefonen. Hvis DTMF kode ikke er mottatt innen tid satt i GUI, kobles GSM ned. Når 5 DTMF siffer er mottatt, nøkler TX opp, og mottatte siffer sendes som CCIR ut til radio. Hvis radio operatør ikke svarer innen tid satt i GUI, sendes CCIR på nytt, og hvis da ikke radio operatør svarer innen antall minutter satt i GUI, kobles GSM og base ned. Når samtale er ferdig, kobles GSM og base ned når GSM får nedkoblings signal (Abonnent legger på). Nedkobling av samtale Samtalen kobles ned når abonnenten legger på. Samtalen kan også kobles ned fra radio, ved å benytte en tone kode. DTMF: Samtalen kan kobles ned ved å taste DTMF * eller # eller 0. CCIR: Samtalen kan kobles ned ved å benytte en av CCIR kodene 1-6 som kan velges i GUI. 5

6 8 VARIABLE PARAMETERE Først må overdraget kobles til GUI, og dette gjøres ved å klikke på knappen "Koble til overdrag" GUI vil da søke etter overdraget, og når det er funnet vil eksisterende oppsett bli lest inn i GUI, og nå kan endringer gjøres. Etter at endringer er gjort, må de nye parametere lastes opp til overdraget. Dette gjøres ved å klikke "Overdrag>Oppdater parametere". Når tekstboksen forteller at parametere er OK, så har overdraget fått de nye paramterne, og er klart til bruk. Hvis noe mangler, så vil det komme en info boks med en feilmelding, og oppsettet blir ikke overført til overdraget før alt er rett. Når CCIR tonesystem er valgt, kan CCIR 5-tonene velges, men hvis DTMF er valgt, er alle styrings kodene faste. IO, Tlf, SMS Radio tone system: Velg først hvilket radio tone system som skal benyttes, CCIR (5-tone) eller DTMF. Det er 6 innganger som styres med tonekode fra radio. Innganger: Inngang 1-6 velges om de er "Av", eller at respektive utgang skal aktiviseres fra en "Radio". Når "Radio" velges, så må radio sende CCIR eller DTMF koden for inngangen for at valgte utgang skal bli aktivisert. Utganger: Hvilke utganger som kan aktiviseres, blir automatisk satt når inngag er valgt. Hvis inngangen er satt til "Av", så kan ingen utgang velges. Velg i boksen hva som skal aktiviseres når overdraget mottar DTMF eller CCIR koden for inngangen. Det kan velges "GSM" for å ringe opp et telefonnummer, og radio operatøren kan snakke med oppringt abbonnent. Velges "SMS", så sende valgt SMS melding til valgt nummer. 6

7 Telefon nr.: Velg i boksen hvilket telefon nummer som skal ringes opp når GSM er valgt eller nummeret SMS sendes til. SMS tekst.: Velg i boksen teksten i SMS meldingen som blir sendt når "SMS" er valgt. Styring: Når CCIR benyttes, velges kodene, mens i DTMF er de faste. Ingen CCIR tone må være lik, og disse tonene kan heller ikke være de samme som for å aktivere en inngang! Statusmelding: Leses ut i tale (se kapittel Status melding). Link: Link settes på eller av Kontinuerlig gjennomsnakk: Når satt til på, må base åpnes med DTMF eller CCIR kode, men når satt til av, åpner den på bærebølge. Repeater åpning: Tone som benyttes når "Kontinuerlig gjennomsnakk er satt til av. Stenging av repeater: Repeater slås av, åpnes igjen med samme kode GSM: GSM parametere: Velg PIN koden tildelt SIM-kortet som er satt inn. SIM-kort må ha PIN-kode aktivert. Innkommende anrop GSM: «Til alle radioer» velges når det skal komme ringetone i alle radioer, og en av disse kan svare innkommende anrop. «DTMF til CCIR» velges når det skal velges hvilken radio som skal motta innkommende anrop. Operatøren som ringer opp, må da taste den 5-sifrede koden tildelt radioen som skal ringe. Kun når CCIR tonesystm er valgt. «Taxi» velges når innkommende anrop skal gå direkte ut i radionettet. Det høres ringetone i radio, og samtalen kobles opp når radio operatør svarer. 7

8 Opptatt tone i 10 sek.: Når de som ringer inn er kjent med systemet, kan det være greit å legge ut ei opptatt tone før ringesignal til radio kobles opp. Dette for at uvedkommende skal legge på før anropet ikke går ut på radio. Dette for å sperre ute uvedkommende. GSM test: Etter at SIM-kort er satt inn i GSM, og spenning er slått på, kan GSM sjekkes for eventuelle feil, men denne boksen trengs ikke benyttet. Feilmeldinger kommer også i tale når spenning slås på. Sjekk GSM feil: Kommunikasjon til GSM telefonen blir sjekket. Sjekk PIN: Sjekker om SIM-kort PIN kode er rett. Sjekk Nett: Sjekker operatørens forbindelse til GSM basestasjon. Sjekk Signalstyrke: Sjekker signalstyrken på GSM signalet fra GSM base. Hvis tekst feltene får rød bakgrunn, så er det for dårlig signal. PARAMETERE: Sender hengetid tone-åpning (Sek): Når repeater er pånet med 5-tone eller DTMF, vil TX være nøklet til tiden er utløpt, og repeater må åpnes på nytt. Tidteller blir resatt hver gang RX mister innsignalet (Squelch lukker). Sender hengetid bærebølgestyrt (ms): Når repeater er satt til kontinuerlig gjennomsnakk (bærebølgestyrt), vil TX være nøklet i satt tid etter at RX har mistet innsignalet (Squelch lukker). Tid før 5-tone sendes igjen ved innkommende GSM (Sek): Når «DTMF til CCIR» er valgt, vil anropet ut mot radio bli gjentatt etter satt tid hvis radiooperatør ikke svarer. Maks opphold mellom hvert DTMF siffer (Sek): Når DTMF benyttes, velges det hvor langt maksimum opphold mellom 2 DTMF siffer kan være før nedkobling. Hvis oppholdet er lengre enn satt, vil ikke DTMF tonen bli godkjent. Tid før nedkobling innkommende GSM (Min): Innkommende telefon samtale kobler ned etter satt tid hvis det ikke er aktivitet på radio. 8

9 Nedkobling hvis repeater mottar signal kontinuerlig (Min): Hvis repeater av en eller annen grunn mottar et signal inn på mottaker som blokkerer repeateren, vil sender slå seg av etter satt tid. Denne telleren bli 0-stillt for hver gang repeater mottaker mister innsignalet. ALARMER: Velg triggenivåer for spenninger fra strømforsyning Eventuelle alarmer leses ut i tale for hver 10ende pass ved gjennomsnakk. Velg i boksen «Aktive alarmer» hvilke alarmer som skal være aktive. Hvis ingen er avmerket, vil ingen alarm meldinger bli generert. Se også kapittel "Alarmer". REPEATER OPERASJON: Gjennomsnakk overdrag/repeater: Velg om tale fra RX til TX skal gå igjennom repeater eller overdraget. Når koblet opp mot en digital repeater (DMR) må funksjonen settes til «Gjennomsnakk repeater». "Pipp" når repeater ledig: Når boksen er avmerket, så sendes det ei kort pipetone når RX squelch lukker. Rep. Squelch lavt/høyt nivå: Valg av nivå på squelch signal (busy) fra repeater mottaker. Hvis dette er lavt (0V) når aktiv, settes funksjonen til «Rep. Squelch lavt nivå aktiv». Link Squelch: Valg av nivå på squelch signal (busy) fra link mottaker. Hvis dette er lavt (0V) når aktiv, settes funksjonen til «Link Squelch lavt nivå aktiv». Link på/av: Link radio settes til på eller av. Kan også endres med DTMF/CCIR tone kode. GSM benyttet: GSM modul kan slås av, men normalt så skal denne boksen være avmerket. Passord beskyttet. 9

10 Taxi: Benytt CCIR for å svare GSM anrop: Når denne boksen er avmerket, må innkommende GSM samtaler besvares med en CCIR tone kode. Koden velges i Inngang 1-6 i GUI. Kun en av boksene trenger å ha rett kode. 9 ALARMER Det er mulig å sette alarmer aktive i GUI, og det anbefales at "Strømforsyning" og "GSM" settes aktive. Aktive alarmer blir lest ut for hver tiende gang RX mister innsignalet (Squelch lukker). STRØMFORSYNING Denne alarmen overvåker forsynings spenningen inn på logikk kortet. GSM Det sjekkes kontinuerlig om GSM telefon har forbindelse med Nett-operatøren (f.eks Telenor Mobil), og hvis denne faller ut, genereres feilmeldingen «GSM Network Error». GSM telefon forsøker da å koble opp igjen mot nettet, og så fort forbindelsen er gjennopprettet, blir feilmeldingen borte. Signalstyrken fra GSM base overvåkes også, og alarmen "GSM signal strength error" genereres hvis den er for lav. Det er viktig at denne alarmen er aktiv, slik at operatører som skal ringe ut får beskjed om at GSM forbindelsen ikke fungerer. GSM Alarmer: Følgende alarmer kan høres ved oppstart eller når en alarm er blitt trigget: GSM OK: Ved oppstart kommer denne meldingen når GSM er klar til bruk, og når GSM er tilkoblet nettet igjen etter feilmelding. GSM SIM error: Det er feil PIN kode konfigurert i GUI i forhold til den på SIM kortet, eller dette fungerer ikke. GSM Network error: GSM har mistet forbindelsen inn i GSM nettet. GSM Signal strength error: Signalstyrken fra GSM base er for svak. GSM SMS error: Feil ved sending av SMS. GSM start error: En generell GSM feil har oppstått. Hvis denne ikke blir borte, må overdrag sendes inn for reparasjon. 10 STATUS MELDING En status melding kan leses ut i tale (engelsk). Den kan aktiviseres på følgende måte: DTMF: tast *1 CCIR: Velg kode i GUI Telefon: tast *1 når GSM er koblet opp etter tonesignaler Når tonekoden er godkjent, leses følgende melding ut: Status digitale utganger 1-4: på eller av Link: på eller av Alarmer: GSM, tilført spenning Tilført spenning: xx,x volt Signalstyrke GSM modul: x (signalstyrk 1-9) Firmware versjon: xxx 10

11 11 ENDRE PARAMETER INNSTILLINGER MED TELEFON Noen paramete kan også forandres ved å ringe opp GSM nummeret basen har. Se kapittel «Parameter instillinger» for forklaring av de forskjellige parameterne. Telefon oppkobling: Det er en fordel å benytte en telefon med høyttaler, slik at du hører hva som kommer tilbake av talemeldinger fra base, eller du kan lytte på base med en radio. Ring opp base, og base svarer med 3 toner med et opphold imellom. Base venter i 6 sekunder på DTMF tone fra telefon før anrop kobles mot base. Tast >000< på telefonen etter de 3 tonene, og base svarer med «Verify» og en kort tone, og base vil gå på lufta slik at operatør også kan lytte på basen mens kommandoer tastes. Når en endring er utført, svarer base med «Verify» og en kort tone, og en ny kommando kan tastes. For å avslutte, legg på og forbindelsen blir koblet ned. Kommandoer fra telefon: Når base har mottatt «000» fra telefon, vil den vente i 10 sekunder på kommando fra telefon, og følgende kommandoer kan tastes: 1 Endre SMS telefon nummer til alarmsentral 2 Endre oppringt telefonnummer til alarmsentral 3 «Pipp» når base ledig, PÅ/AV 4 Hengetid etter aktivitet i xx ms*100 når bærebølgestyrt 9 Base status 1) SMS Tlf nr. til alarmsentral: Når kommando «1» er tastet, svarer base med «New SMS» og en kort tone. Tast så inn det nye nummeret som skal være 4 14 siffer, og avslutt med «#». Skal det nye nummeret være « », tastes « #», og når «#» er mottatt, svarer base med «base new SMS xxxxxxxx» hvor xxxxxxxx er den endringen som er tastet inn. 2) Oppringt Tlf nr. til alarmsentral: Når kommando «2» er tastet, svarer base med «New network» og en kort tone. Tast så inn det nye nummeret som skal være 4 14 siffer, og avslutt med «#». Skal det nye nummeret være « », tastes « #», og når «#» er mottatt, svarer base med «base new network xxxxxxxx» hvor xxxxxxxx er den endringen som er tastet inn. 3) «Pipp» når base er ledig: Når kommando «3» er tastet, svarer base med «base beep is on/off». Hvis den var av blir den satt til på og omvendt. 4) Sender hengetit etter aktivitet (ms): Når kommando «4» er tastet, svarer base med «New carrier» og en kort tone. Tast så den nye parameteren som må være 2 siffer. Skal tiden settes til 6, tastes «06», og når parameter er mottatt, svarer base med «base new carrier time xx» hvor xx er den endringen som er tastet inn. Merk at den 2-sifrede verdien som er tastet, blir ganget med 100. Skal tiden være 2,5 sekund, så tastes 25. 9) Statusmelding: Når kommando «9» er tastet, leser base ut eventuelle alarmer, spenning fra strømforsyning, temperatur og signalstyrke på mottatt signal fra GSM nettet. Signalstyrke GSM er gradert fra 0-9, hvor 9 er det sterkeste signalet. Hvis signalstyrken er i området 0-4, så der dette noe lavt. 11

12 12 LYSDIODER På fronten av boksen er det 5 lysdioder (LED). Når spenning tilsluttes kortet, vil lysdiode STATUS blinke hurtig. Repeater er klar til bruk når STATUS blinker med ett blink i sekundet. REP ÅPEN: LED vil lyse konstant når repeater TX er på lufta. Når repeater ikke er i bruk, vil denne blinke i takt med STATUS når GSM fungerer OK. Hvis denne ikke blinker, er det GSM alarm. TONE: LED vil lyse når en DTMF/CCIR tone er detektert. Ved DTMF mottak, vil den lyse så lenge tone er aktiv. Ved feil detektering av tone, vil den lyse til neste DTMF siffer er OK mottatt. Den vil gjøre en blink hvert minutt når GSM nett blir sjekket. RX: LED lyser når repeater sqeulch er aktiv (signal inn på mottaker). MCU STATUS: LED blinker normalt med ett blink/sek. Den vil blinke hurtig når spenning slås på, og når den går over til å blinke med 1 blink/sek, så er repeater klar til bruk Hvis den blinker raskt, er det noe som er feil og logikk fungerer ikke som den skal. GSM STATUS: Når GSM er operativ, vil den blinke med 1 blink hvert tredje sekund. Ved samtale vil den lyse konstant. Har blinking en annen frekvens enn 1blink/3sek, så fungerer ikke GSM modul som den skal. 13 TILKOBLINGER GSM ANTENNE: På boksen er det en SMA hun hvor GSM antenne må kobles til. Det er en fordel om GSM antenne plasseres litt borte fra repeateren for å få minst mulig støy. REPEATER: Tilkoblinger til 8pin RJ45 kontakt. Det er viktig at en Patchkabel Cat. 5E med god skjerming benyttes, da GSM adapter produserer noe støy. RJ45: Signal: Cat. 5E farge: 1 PTT, Nøkling av repeater TX Kvit/orange V DC INN Orange 3 GND, Jord Kvit/grønn 4 AFRX, LF signal fra repeater RX Blå 5 GND, Jord Kvit/blå 6 AFTX, LF signal til repeater TX Grønn 7 GND, Jord Kvit/brun 8 SQU, Squelch signal fra repeater RX Brun LINK: Tilkobling med RJ45 kabel, se REPEATER tilkobling. 12

13 STRØMFORSYNING: +7-15V DC tilkobles RJ45 kontakt eller rund DC plugg, hvor + pol tilkobles senter pinne. 14 MODULASJON JUSTERING Justering gjøres av kyndig personell med utstyr som er nødvendig. Det trengs normalt bare gjøres en gang, eller når kort er byttet i repeater. Følgende testutstyr trengs for justeringer: Oscilloskop Deviasjonsmeter Signalgenerator Justeringer gjøres ved å klikke på knappen for den justeringen som skal gjøres. På skjermen vises en introduksjon om hvordan signalgenerator og deviasjonsmeter skal kobles til. Ved de forskjellige justeringene, klikk på opp/ned knappene merket "Dev.1" og "Dev.2". Disse kan overlappe hverandre, men juster til best mulig nivå. Sjekk også LF signalet ut til senderen med oscilloskop for å se at signalet er en ren sinus som ikke er flatklemt i topp/bunn, eller forvrengt. Signalet ut til TX skal se ut som signalet inn på RX. Deviasjon på signalet fra signalgenerator skal være 2-3 khz. Repeater RX Repeater TX Justering av repeater gjennomsnakk. Deviasjon på TX skal være det samme som deviasjon satt fra signalgenerator tilkoblet RX. Repeater RX Link TX Justering av gjennomsnakk fra repeater RX til link radio TX. Link RX Repeater TX Justering av gjennomsnakk fra link radio RX til repeater TX. Talesyntese Repeater TX Justering av deviasjon på talesyntese. Juster til 2-3 khz deviasjon. Toner Repeater TX Justering av toner som genereres av logikken. Juster til khz deviasjon. Denne bør settes litt lavere enn tale. GSM demping (db): Velg hvor mange db signalet fra repeater RX skal dempes i DSP før det tilføres GSM adapter. Dette sjekkes ved å ringe opp et valgt nummer, og hør i telefonen at modulasjonen fra radio er OK. 13

14 15 SPESIFIKASJONER Strømforsyning: Strømtrekk uten GSM: Strømtrekk med GSM: Strømtrekk ved GSM samtale: Nivå LF signal fra RX: Nivå LF signal til TX: PTT utgang: 13.6VDC nominell, 7 15 VDC Mindre enn 50mA Mindre enn 150mA Opp til 600mA mv peak-to-peak, max 1V Justerbar opp til 1 V peak-to-peak Open drain, maksimum 500 ma 14

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

JA 60 GSM sender Installasjonsmanual

JA 60 GSM sender Installasjonsmanual JA 60 GSM sender Installasjonsmanual JA-60 GSM telefonsender kan kobles til JA-60, 63 og 65 kombisentraler. Telefonsenderen brukes til kommunikasjon via GSM nettverk, nettverks operatør er valgfri, alle

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Installasjon og brukermanual: EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Telefon nummer: PIN: PUK: Innhold: - Elektronikk enhet - GSM Antenne for glassmontering

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer