Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E"

Transkript

1 Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: c 28 1

2 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring av temperaturreguleringen 5 Spørsmål til 6 TEKNISKE DATA 7 INNKOPLING AV HEAT-LINK FUNKSJONER 8 INNKOPLING, TERMINALER 9 INNKOPLING TERMINALER OVERSIDE 10 SKJEMA 11 Alarmgivere, detektorer og sirene. 12 SIM kort 13 Inngang for AV/PÅ lås 14 Etter montering 15 Status indikering 16 Tele kommando 17 TEXT/SMS meldinger 18 Programmering tider for innganger 19 Still inn nye temperaturgrenser 20 Temperaturvarsling ved regulering 21 Spenningsovervåking. 22 ALIVE tidsrapportering 23 Passord 24 Eksempel 1 25 Oversikt over programmer 26 Kundens program 27 OVERSIKT OVER PROGRAMMER: DATA**01, Inngang IN1. For alle funksjoner DATA**02,03,04 Innganger IN2, IN3 og IN4. DATA**05, Inngang begrenset funksjon DATA**06, Inngang ekstern lås av/på. DATA**07, Spesialinngang pos trigg. DATA**31,32,,,38 Lagring av telefonnr. For inngang 1 DATA**41, Lagring for inngang 2 til 6, med 8 nummer hver liste. DATA**95, Inngang,-, inntid og sirene tid. DATA**96, Program for utganger. DATA**97, Innstilling av soner og funksjoner. TEXT**01, Første tekstmeldingen. TEXT**09, Maks 9 tekstmeldinger. INP?? Aktiveringstid før varsling sendes. VOLT**11.53*05 Varsling ved spenning under i 5 min. POS? Spørre om lengde og breddegrad. OMD!*100,100* Maks 100 meter i hver retning ALIVE!*14.00*0096* Hver 96 timer fra kl 14 TEMP!*04,+030,+015* Mellom +15 til +30C TEMPO**-2 Kalibrering av innvendig temp.sensor. SETUP?? 1.01*2.13*3.01* TEMPO**-2 Maks kalibrering+/-3c OUT*1,1* aktiveres. OUT*1,0* settes AV. 2 27

3 Eksempel 1 Kunde vil ha automatisk temperatur regulering på to områder i huset. Ingen brannvarsling, men gjerne innbruddsalarm. Temperatur måling av utetemperatur på IN4. Vi tar starter da med å se på TR4E!!01. Det eneste vi her kan gjøre, er å bytte ut brannvarslingsfunksjonen med en ekstra regulering på IN2. Utgangen for denne reguleringen blir OUT2. TR4E!!01 gir: Spør: DATA??97, for innganger: Svar; DATA**97, #02200X0222#AAGXALZECP Forandrer nå til: Send: DATA**97, #02200X0222#AGGXALZECP For utgangene; Spør: DATA??96 Svar DATA**96,xXXIEJHX# Utgang 2 må forandres Send: DATA!*96,xXIIEJHX# Tekster forandres ved å gå inn på TEXT??02, som tidligere er satt opp for brannvarsling. Sette temperatur ved først å spøre: TEMP??02, Send siden den rette funksjonen: TEMP!* 02, De fleste vil nok få hjelp av montøren for å installere en ekstra temperaturdetektor, styring av varmen og å forandre programmet. Innledning Din elektrikker har nå montert en alarm og varmestyringsenhet. Vi håper du vil få nytte av denne investeringen og at du kan spare strømutgifter og allikevel ha det varmt når du bestemmer ønsker det. Du bruker mobiltelefonen, sender SMS meldinger og får allid svar tilbake. Vi håper at montøren har gjennomgått installasjonen med deg så du vet hva som er montert av tilleggsutstyr. Brukerveiledningen. I den første delen av veiledningen, har vi beskrevet daglig bruk av anlegget. I den andre delen litt om installasjonsmuligheter, men ditt anlegg er allerede montert, så dette er bare en kort å ufullsteding informasjon. Den siste delen gjelder programmeringer. Du kan ha nytte av å kjenne til noe om programmeringen, men du kan sikkert gjøre en avtale med montørfirma om å hjelpe deg ved behov. Funksjonsprinsipper: TR4E systemet kan brukes til mange funksjoner. Styre temperaturen i en eller flere områder, gi frostvarsling, gi alarm ved innbrudd og brann eller ved tekniske feil. Du kan bruke denne for styring, tenning av lys, sette på bastuen og mange flere funksjoner. Du bruker hele tiden din mobiltelefon til å motta meldinger og å sende styre signaler. Ved strømbrudd etter innprogrammert tid, vil TR4E sende en melding. Det er montøren som kan fortelle deg om det som er montert og hvordan du kan bruke disse funksjoner. I veiledningen er funksjonene vist generelt, uten å vite om de er installert hos deg. 26 3

4 Styring av alarmanlegget: Innbruddsalarmanlegget styres ved å sende SMS melding: Brannalarmanlegget er alltid PÅ. Send: AON Sett PÅ alarmanlegget Svar: Charge 13.4, Battery 4,08, Alarm ok, Temp Indoor?? Outdoor??, Heatoff, Termoff, Gsm Signal 3 (Dette svaret, STATUS melding kan montøren endre.) Send: AOFF Sett AV alarmanlegget. Svar: Charge 13.4, Battery 4,08, Alarm off, Temp Indoor?? Outdoor??, Heatoff, Termoff, Gsm Signal 3 (Dette svaret, STATUS melding kan montøren endre.) Du kan spørre om alarmanlegget er PÅ: Send: AON? Svar: Charge 13.4, Battery 4,08, Alarm off, Temp Indoor?? Outdoor??, Heatoff, Termoff, Gsm Signal 3 ( Du får samme status melding som ovenfor, men den gir ingen ordre om status forandring.) STATUS? Er et av de mange spørsmål som ofte brukes. Du får samme svar som når du spør om AON? Passord Du ser at disse kommandoer er enkle, og gir lav sikkerhet. Noen ønsker å legge til et PASSORD, dette kan endres eller strykes. Lengde på passordet: 4 siffer. Vi velger her å sette inn passord: 1234 Skriv: PSW*/1234: Hvis vi ønsker å forandre passordet til 4321, gjør vi følgende: Skriv: PSW*1234/4321: Hvis vi isteden vil ta bort passordet: Skriv: PSW*1234/: Bruk av passordkommando. Vi setter på varmen på hytta T2 utgangen i 8 timer: sek. Skriv: PSW*1234:OUT*T2,28800* Aktiverer alarmsystemet med passord: Skriv: PSW*1234:AON Spørre: PSW*1234:AON? NB: Passord som legges inn gir høy sikkerhet. Glemmer du passordet, fører dette til store problemer. Det må settes inn et helt nytt program for å nullstille sentralen. Deretter kan det gamle programmet settes tilbake. 4 25

5 ALIVE - TIDSRAPPORTERING kan rapportere når du ønsker. Da får du en høyere sikkerhet, men må betale hver gang rapporteringen skjer. Styring av Temperaturregulering: All styring av varmerguleringen utføres ved å sende SMS meldinger: Denne rapportering kan programmeres inn for rapportering hver time eller for rapportering hver uke eller mnd. (Min. hver time og max 9999 timer mellom rapporteringene.) Denne rapportering legger ikke beslag på noen inngang. LED ingen indikering: SMS: TERMON SMS: TERMOFF = Alt av. = Blinker, da er styringen aktiv. = Ingen blink, alt AV. Vi skal kunne programmere hvem som skal ha meldingen og hva som skal stå i meldingen. Spør: ALIVE?? Svar: ALIVE**??.00*????* / * Sett inn de ønskemål du har. Vi begynner i dag kl og skal ha en rapport hver 96 time, (kl 14) Skriv: ALIVE!*14.00*0096* Du kan sette AV funksjonen: ALIVE!! Du må sette inn programmet for kanal 10 DATA!*10,023110# Du har allerede telefonnummeret DATA!*31,... Du må sette inn ønsket tekst du vil motta: TEXT!*10 dette er alive rapporten fra hytta. SMS: HEATON = Fast lys i LED. Varmen på, og styring via termostat. SMS: HEATOFF = Hvis det er koplet inn en knapp på IN7 til +V, vil denne kunne styre temperatur funksjonen. LED må settes inn også på OUT 5. Se skjema for TR4E!!01. Første trykk: Gult lys lyser fast = Strømplugg PÅ (og grønt lys i selve strømpluggen). Andre trykk: Gult lys gir kort blink aktiv). eller Gult lys gir lange blink (aktiv). = Termostat funksjonen automatisk AV (ikke = Termostat funksjonen aut. PÅ 5C til 7C Tredje trykk: Gult lys slokner = Strømplugg settes AV (og rødt lys i selve strømpluggen). 24 5

6 Motta alarm eller varsling via mobiltelefonen. Tekstene i alle meldinger bestemmes ved programmeringen: Brann eller innbruddsalarm Alle som er innprogrammert som mottakere for en brannalarm eller for en innbruddsalarm mottar meldingen samtidig på sine mobiltelefoner. Teksten som kommer opp, er den tekst på aktuell inngang som er programmert. Hver inngang kan ha individuelle tekster og individuelle telefonnummer som meldingen sendes til. Strømbortkopling Når nettspenningen har vært borte i 30 minutter, vil du motta en melding om strømbortkopling. Det kan være en sikring eller en annen grunn for strømsvikt. Denne tiden kan programmeres fra 1 til 99 minutter. Lav temperatur varsling Low Oppvarmingen starter på den temperaturen du har satt til venstre i TEMP??3,+008,+003* dvs 8C. Oppvarmingen går opp 2C, dvs 10C. Denne oppvarmingen får ikke bruke lengre tid enn 5 timer, ellers vil det bli sendt en varsling om lav temperatur. Tiden kan justeres via programmet INP?? Men oppvarmingen er alltid +2C. Frostvarsling - Freeze Frostvarslingen gir deg beskjed om at temperaturen er farlig lav og bør derfor økes. Grunnen til ekstremt lav temperatur, kan være at et vindu er blåst opp, eller ekstremt lav utetemperatur. TEMP??3,+008,+003* I den høyre delen er frostgrensen her satt til +3C og tiden er programmert til 5 minutter. Dvs. at etter 5 minutter med temperatur under 3C, vil den sende en melding FROST. TEMP? Du kan alltid sende et spørsmål om aktuell temperatur. Send : TEMP? Spenningsovervåking Overvåkingen av spenningen er programmert i oppstartingsprogrammet TR4E!!01 og i de andre oppstartingsprogram Din TR4E vil ikke starte om den eksterne spenningskilden ved igangsetting gir lavere spenning enn ca 12 Vdc på terminal 1 og 2. Spør: VOLT?? Default VOLT**11.62*02 Spenningsgrensen er satt til V. Tiden som den kan være under spenningsgrensen før alarm = 2 minutter. (2 til 99 minutter). Spør om spenningen: VOLT? Svar for eksempel VOLT AD; I program 97, er felt nr 8 funksjonen for nettkontroll, blokk to. 0= bare når TR4 er AON 2= 24 timers overvåking av nettspenningen. Internt batteri. Det interne batteriet lades automatisk. Når ladningen er full, går den over i sovestilling. Utnyttelse av kapasiteten på batteriet, beror på flere forskjellige omsendigheter. Er ALIVE funksjonen aktiv, er sone IN-1 til IN-4, NO eller NC? Det antas at batterikapasiteten kan variere fra 12 timer til 48 timer. Kan bestemmes i program SETUP. Varsling av batterispenningen internt sendes sammen med en rapportering, men det finnes ingen program for å spørre om aktuell ladning. Ladefunksjonen for interne batteri ligger på nr: program 09. I program 97, er felt nr 9 funksjonen for lade kontroll i blokk to. 0= bare når TR4E er AON 2= 24 timers overvåking av nettspenningen. 6 23

7 Temperaturvarsling ved regulering. Her vises programmet som gir varsling av lav temperatur. Temperaturgrensen satt til +5 C, da settes varmen på, og ved +7C settes varmen AV. TEMP**3,+005,+003* Når temperaturen settes på +005C settes den av når den har steget 2C. Hvis temperaturen ikke har kommet opp til +7C innen 5 timer, gis varsling. Ved for liten varmekilde tar det for lang tid å komme opp til den øverste grensen +7C under den forhåndsinnstilte tiden a 5 timer (18000 sekunder). I tegningen er den bare satt til 60 minutter. Hvis varmekilden hadde vært større, ville varmen ha blitt satt AV ved +7C og temperaturen kunne igjen synke uten at det ble varsling. Alternativt kan tiden sette lengre, helt til sekunder. (ca 27 timer) Løsning: Øk effekten, eller senk grensen eller øke tiden. Frostvarsling ligger inne på +3C etter 5 minutter. Hvis et vindu blir knust, vil temperaturvarslingen hurtigst mulig varsle om for lav temperatur. ( FREEZE ). Spørsmål til Den kan få svar på flere spørsmål som kan være av betydning. STATUS? Spenning, Larm, Temp +,Sign 5 VER? Versjonen av programmet. VOLT? Likespenning målt på kretskortet. INP? Stillingen på inngangene. OUT? Stilling på utgangene. TEMP? Målt temperatur på IN-3 kanalen. På kanal IN-4,ekstern tilkoplet detektor. AON? Spørre om TR4E er aktiv. 1= På. 0= AV AOFF? Spørre om TR4E er i AV stilling. ALIVE?? Får svar om tidsrapportering, hvis det er programmert inn. 22 7

8 Tekniske Data: Innganger : 4 alarmsoner NO eller NC + temp.måling. 3 innganger for spesialfunksjoner. Kan settes : AV/PÅ Utganger : 2 transistorutgang max 100 ma +0 Vdc ut. 4 stk relevekslingsutganger for 230Vac maks 5 Amp. OUT 1 til OUT 4 Temperaturmåler : Kan tilkoples på IN1 til IN4. Spenning: : Vdc, Ved ladning max.700 ma. Strømforbruk ; 7 ma i standby. Batteri: : 1000 ma. Mål: ; 104x85x57 mm. Kapslingsklasse Produsent: ; IP57 Hellmertz Elektronikk AB Sverige Norsk Importør: Holars AS 2080 Eidsvoll. Still inn nye temperaturgrenser for regulering. G Oppstart TR4E!!01. Når en inngang skal ha regulering av temperaturen vil inngangen styre utgangen med samme nummer. Inngang 3 styrer utgang 3. Du kan maksimalt ha 4 temperaturreguleringer. Alle temperatur reguleringer må angis med G i blokk 3 under DATA**97, Hvilke grenser er innstilt: Spør: TEMP?? Svar: TEMP**1,+003, *2,+003* 3,+008,+003*4,+003* 5,003* Hvis du vil endre grensen til 10 grader der varmen settes på, Skriv: TEMP!*3,+008,+003* Svar : TEMP**3,+010,+003* +010 den laveste grensen, der aktiveres utgang er frostvakten, den gir varsling etter 5 minutter. Reguleringen av temperaturen ligger i +010, da starter utgangen å gi oppvarming. Varmen skal opp 2 C, før den settes av, dvs. til +12C. Spør etter aktuell temperatur: TEMP? Svar fra TR4E: Temp inp 1?? C inp2?? C inp C inp C Skriv en SMS melding for temperaturmålingen i en alarmmelding: Hva er aktuell tekst: Spør: TEXT??03 Svar: TEXT**03,Temperature?P?K ,?P = Hvilken inngang gir temperatur varsling.?k = Temperaturen nå, med teksten. OK / Low / Freeze Tid før varsling : INP?? Fra fabrikken er INP for den interne temperatur detektor reguleringen satt til 5 timer = sek. Dvs temperaturen må ligge under øvre grense i lengre tid enn 5 timer. Kalibrering av temperaturdetektor på alle soner, kan skje ved justering av program TEMPO?? Svar : Tempo**1,-0*2,-0*3,-0*4,-0*5,-0* (Maksimalt +/- 5 C.) Reguler inngang 3: TEMPO!*3,+1* 8 21

9 Programmere tider for inngangene Tider oppgis i sek, fra 1 til 65000sek. (18 timer). Ved åpning/slutning brukes bare den ene tiden for aktiveringsforsinkelsen. Temperaturdetektoren koples til på sone IN-3 for temperaturregulering. Temperaturdetektor art. nr: kan koples mellom sone 3 og minus. DATA 97 er programmert fra fabrikk når du første gangen satte inn TR4E!!01. Ved temperaturmåling, gjelder den første tiden forsinket alarm ved oppvarming, og den andre tiden forsinket ved kaldere. Alltid varmest først. I Heat-Link programmet vil den nedre grensen aktivere utgangen OUT-3 for å starte oppvarmningen. Hvis oppvarmingen har kommet til ovre grense innen tiden INP f.eks 5 timer, vil den bare sette av oppvarmingen. Hvis det tar lengre tid enn INP innstillingen, f.eks 5 timer, da vil den sende en melding. Spør: INP?? Svar fra TR4E: Inp**1,00000,00000*2,00000,00000*3,18000,00300*4,00000,00000*5,00000,00000*6,00000,00000*7,00000,00000*8,01800,00000*9,00300,00000*A,00 000,00000* Still inn nye tider: INP!*1,30,00*3,65000,00* Svar fra TR4: INP**1,00030,00000*2,00000,00000*3,65000,00000* Radering av alle tider, tilbake til fabrikk verdi. INP!! NB, Hvis det settes en tid for forsinket ved høyere varsling av temperatur bør det helst settes lik tid for reduseringen av temperaturen. Innkopling av anlegget med Heat-Link funksjonen og TR4E!!01 programmet. Her vises til vedlagt skjema. IN-1 og IN-5 har funksjon innbruddsalarm, NO (Normalt åpen krets), og kan varsle via utgang nr: OUT-4 til en sirene. Kan settes AV/PÅ med SMS melding, eller via en AV/PÅ lås, kodelås. IN-2 har funksjon brannvarsling NO, 24-timer som også varsler via OUT-4. IN-3 har funksjon som temperaturinngang for automatisk regulering via utgang nr: OUT-3. IN-4 kan benyttes for en kablet temperaturdetektor ute, eller en detektor i et annet rom. Denne gir bare visning av aktuell temperatur. IN6 kan styre sentralen AV/PÅ. IN7 og OUT 6 og 7 for indikering. OUT-2 og OUT-3 er frie for annen styring, fjernstyre tenning av lys eller sette varmen på badstuen. Alle innganger kan programmeres om i program 97 og alle utganger i program 96. Alle 4 OUT utganger kan belastes med 230Vac 5 amp. Nettenheten som strømforsyner TR4E må klare oppladningen av batteriet som kan ta max 700 ma ved 12 VDC,når batteriet er helt utladet. 20 9

10 Innkopling, terminaler: Her vises terminalene på undersiden for innganger og utganger. Text/SMS meldinger Beskrivelse Formatet er en SMS tekstmelding som kan sendes til mobiltelefoner, for å lese årsaken til en alarm i klartekst. Hver av inngangene kan gi en melding. Tekststreng: Du kan lage 9 tekstmeldinger, fra 01, 02,...til VDC - GND - GND Ingång/Input 1 Ingång/Input 2 Ingång/Input 3 Ingång/Input 4 Utgång/Output 5 Utgång/Output 6 Utgång/Output 1 Com Utgång/Output 1 NO Utgång/Output 2 Com Utgång/Output 2 NO Utgång/Output 3 Com Utgång/Output 3 NO Utgång/Output 4 Com Utgång/Output 4 NO COM NO Intern relä koppling Internal relay c onnec tion TEXT!*01,Innbruddsalarm fra hytta på fjellet. TEXT!*02,Brannalarm... TEXT!*03,Temperaturregulering?K TEXT!*04, Temperaturmåling ute. Det ligger programmerte tekster, men disse er generelle og passer ikke adressen til ditt sted. Alarmer (tekstmeldingen) på hver av inngangene, kan sendes til 8 mobilnummer. De fleste bruker samme telefonliste for alle tre innganger

11 Tele kommando Med kommando TELE kan det legges inn ytterligere 7 telefonnummer i hukommelsen. Totalt 8 telefonnummer. Dette gjelder for programmet til inngang 1. I oppsettet bruker alle innganger samme telefonliste. Spør om programmerte telefonnummer: Send teksten: TELE?? Svar: Tele Nr1 ditt nummer Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8, (Den legger automatisk inn det nummeret du ringer fra på plass nr 1, første gangen. Legg til telefonnummer 2. Send: TELE!*2, Svar: Tele Nr 1 (ditt nummer) Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8, Send: Tele!*3,+47XXXXXX,*4,+47XXXXXXXX Du kan legge inn flere telefonnummer samtidig. Innkopling terminaler; På oversiden av boksen monteres antennen, tilkopling til indikering og kabel til RJ45 bussutgang Antenne. Valg av antenne er avhengig av monteringsstedet og mottakerforhold. Indikering. På de fire skruterminaler 1 til 4 tilkoples LED og en eventuell manuell velger for varmeregulering. RJ45 plugg: Her kan forskjellige innkoplinger foretas. Når TR4E skal programmeres via PC programmet, tilkoples en kabel via USB enheten til Toolbox programmet i PC. Skal ekspansjonsenheter tilkoples skjer det via denne RJ45 utgangen. Det samme skjer med tilkopling til GPS antenne. (Ikke klart.) I programmeringen motsvarer: DATA!*31, = TELE!*1, Legg til og ta bort alarmnummer TELE!*2, TELE!*2, TELE?? Legger til nummer på plass 2 på listen Samme fremgangsmåte for nummer 3-8 Rader nummer på plass 2 på listen Samme fremgangsmåte for nummer 3-8 Spør om telefonnummer 18 11

12 STATUS INDIKERING Kan omprogrammeres. Status er satt opp etter programmet i TR4!!01. Her er vist TR4E!!01: Det er praktisk å la bruker benytte et felles program. Bruk derfor STATUS? Svar; Charge 13.8, Battery 4.10, Alarm off, Temp Indoor +023 Outdoor 010, Heatoff, Termoff, Gsm Signal 3 Status kan programmeres via program TEXT??20 Fra fabrikken: Text**20,Charge?N12, Alarm?I123, Temp Indoor?E31 Outdoor?E41, Heat?H1, Term?G1, Gsm Signal?T Det går også å ta bort informasjoner I STATUS strengen, som kunder ikke ønsker å se. Hvis kunden ikke har ønske om å se temperatur eller annet, kan dette fjernes. Tekstene kan også forandres. STATUS? Er et program som er enkelt for kunder å bruke og bør inneholde de informasjoner som er viktige for kunden. Du kan sette inn, f.eks:?v1, (utgang 1), for å bli informert om aktuell status på utgangen.?v3 = står utgangen for varme aktiv. Hjelp kunden med å få de informasjoner som han ønsker

13 Etter montering: TR4E!!01 1 Sett inn SIM-kortet: Pinkoden må først settes AV i en mobiltelefon. Test at SIM-kortet er registrert og kan sende og motta SMS meldinger. Bruk helst abonnement som er laget for ALARM. 2 Tilkople Vdc spenning (min 13.0 Vdc), min 700 ma. Tilkoplingen kan være fra en adapter art. nr: LED SIGNAL vil blinke hurtig i ca 2 minutter, deretter går den over til sakte blink. 5 korte =best mottakning, 1 kort= dårlig mottaking. Skulle den fortsette å blinke hurtig, kan dette komme av SIM-kortet eller at det ikke er dekning for GSM. 4 Den første meldingen som sendes må være: TR4E!!01 Telefonnummeret lagres automatisk på plass nummer 1. (TELE**1) 5 Du får et svar. Når du da mottar dette svaret, Gsm TR4E initiation ok, er alt bra. Du kan sende meldingen VER?, da får du versjonen som TR4E har. Nå er det bare å fortsette å programmere telefonnummer og funksjoner. 6 Neste telefonnummer TELE!*2, Se ellers informasjonen i veiledningen. Ditt nummer er allerede lagret. 7 Vil du sette temperatur vakt; TEMP?? På sone 3? 8 Forsinkelse på inngangene; INP?? 9 Kontroller om innganger er aktivert, i alarm: INP? 10 Du aktiverer alarminngangene ved å sende AON, og setter disse AV ved å sende AOFF. Sone 2 er fabrikkinnstilt som 24 timers sone. Innganger, utganger, temperaturvarsling, og tider, kan alle programmeres. Alarmgivere, detektorer og sirene. Temperaturdetektor: Du kan sette inn fra 1 til 4 temperaturdetektorer, type C, art, nr Det er i dette forslaget med TR4E!!01 tenkt en på sone 3,IN-3, for temperaturregulering og frostsikring og en på sone 4, IN-4 for temperaturmåling ute. IR-detektor eller magnetkontakt. IN-1 er fra fabrikken satt som en NO sone. Art.nr; er en IR-detektor for innbygget batteri som kan brukes som en NO eller NC detektor. Magnetkontakt art.nr: har NO eller NC kontakt. Sonen kan omprogrammeres i program 97 til NC sone. Røkvarsler, optisk. IN-2 er fra fabrikken satt som en NO sone. Art.nr; er en optisk detektor med 9 Volt batteri og med NO og NC kontakt. Sonen kan enkelt omprogrammeres i program 97 til NC sone. Sirene OUT4 utgangen kan brukes for å styre en sirene for varsling inne eller ute

14 Inngang for AV/PÅ lås: Alle innganger kan gjøres om til en lås inngang for AV/PÅ til en innbruddsalarm. Det er her foreslått å bruke INP-6 som LÅS- inngang. Inngang 1 kan være en inngang med detektorer for innbrudd. Inngang 2 for brann. Selv om alle inngangene er like, velger vi her å sette en AV/PÅ funksjon på inngang IN 6. Denne inngangen kan da ikke brukes for andre funksjoner. Det kan være en kodelås eller en av/på lås med nøkkel. I blokk 1, kan det være 0 (=NO) eller 1 = (NC) Vi setter da inngang 6 i blokk 3 i program 97 til L. SIM kort PIN koden skal være AV for å få kortet til å fungere i systemet. Vi vet at Telenor og Netcoms abonnementer fungerer i TR4E Bruk helst et fast abonnement, f. Eks ALARM fra Telenor. Vi kan ikke garantere funksjonen av systemet ved bruk av andre nettoperatører. Alle SMS-meldinger som systemet ikke kan identifisere, sendes videre til det nummeret som står først på telefonlisten. SIM-kortet settes inn i leseren fra toppen. Se tegningen over den veien det skal settes inn. Se skjema for tilkopling. I de fleste installasjoner brukes bare mobiltelefonen og ikke en låsfunksjon i anlegget

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer