Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15"

Transkript

1 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

2 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff... 4 Gavekort/tilgodelapp... 4 Priser... 4 Salg med fast pris... 5 Salg med åpen pris... 5 Salg med innslag av mottatt beløp... 5 Salg med oppdeling av betaling... 5 Salg med %-rabatt... 6 Salg med Kr-rabatt... 6 Salg med flere av samme vare... 6 Bytte av valuta... 6 Bytte av MVA-sats (take-away)... 7 Korrigering av sist innslått vare (før SUBTOTAL)... 7 Korrigering av vare ved flere innslåtte varer... 7 Annullering av innslåtte varer (etter SUBTOTAL)... 7 Retur/tilbakeføring etter avsluttet salg... 7 Prissjekk... 8 Innbetaling... 8 Utbetaling

3 GENERELT Takk for att du har valgt Euro-2100 kasseapparat. Denne brukerveiledningen beskriver kasseapparatets hovedfunksjoner for den daglige bruk. For ytterligere informasjon, les den medfølgende engelske manualen. I denne brukerveiledningen brukes [ ] til å angi en tast som skal trykkes. Eksempel: [1][MODE] betyr at tastene 1 og MODE skal trykkes etter hverandre. Dersom en tast har to funksjoner, velges den øverste funksjonen ved å trykke [SHIFT] sammen med funksjonstasten. Brukerstillinger Euro-2100 bruker betjeningskoder og har ingen nøkler som er vanlig for kasseapparater. For å aktivere en brukerstilling, skal man taste kode (se nedenfor) og trykke MODE-tasten R-modus Trykk [1][MODE] Salgsstilling. Alle finansielle transaksjoner lagres når du arbeider i normal salgsstilling og kan ikke slettes. X-modus Trykk [2][MODE] Alle X-rapporter skrives uten å nullstille salgstallene. Z-modus Trykk [3][MODE] Z-rapportene nullstiller og sletter salgstallene. P-modus Trykk [4][MODE] Programmeringsstilling. T-modus Trykk [5][MODE] Treningsstilling. Brukes til øvelser og opplæring av personalet. Registreres ikke i GT. Dersom trening gjøres i R-modus, vil alt salg bli registrert og kan ikke slettes. Valgt brukerstilling vises med R, X, Z, P eller T nederst til venstre i displayet Kalkulator Euro-2100 er utstyrt med innebygd kalkulator med en stor rund startknapp. Følgende taster brukes: PLU addisjon KONTANT totalsum VGR substraksjon CL nullstille multiplikasjon UTBET./EAN negativt tall MODE divisjon FEIL slette siste tall 3

4 SALG Innlogging ekspeditør Inntil 6 ekspeditører kan programmeres med navn og kode, og hver ekspeditør kan tildeles ulike tilganger/bruksområder. En innlogget ekspeditør forblir innlogget inntil en ny ekspeditør logger seg inn. 1. Trykk [SHIFT][EKSP.] 2. Displayet viser PASSORD. Tast ekspeditørkode 3. Trykk [SHIFT][EKSP.] 4. Displayet viser EKSPEDITØRBYTTE. Tips: Rask innlogging/bytte av ekspeditører kan gjøres ved hjelp av hurtigtaster på touchtastaturet dersom dette er programmert. Utskrift kundekvittering Ved å trykke [SHIFT] kan du velge mellom innkobling og utkobling av skriveren. Du kan altså velge mellom automatisk utskrift av kundekvittering ved alle salg eller utskrift kun hvis kunden ønsker kvittering. Når utskrift er utkoblet, vil du i displayet få spørsmålet SKRIV UT? Velg JA [SUBTOTAL] eller NEI [CL]). Kopi av siste kundekvittering Ved å trykke [KOPI] skrives det ut en kopi av siste kundekvittering. Åpning av kasseskuff Kasseskuffen kan åpnes ved å trykke [SKUFF] så lenge det ikke er slått inn salg. Gavekort/tilgodelapp Kasseapparatet er ikke programmert for bruk av gavekort eller tilgodelapp. Ta kontakt med din forhandler. Priser Alle PLU-varer eller varegrupper kan forhåndsprogrammeres med tre prisalternativer: - Fast pris (forhåndsprogrammert pris) - Åpen pris (pris må slås inn manuelt) - Åpen og programmert pris (forhåndsprogrammert pris brukes hvis prisen ikke skal endres) 5

5 Salg med fast pris 1. a) Trykk varens hurtigtast på touchtastaturet. b) Tast PLU-nummer og trykk [PLU]. c) Tast varegruppenummer og trykk [VGR]. d) Skann varen. 2. Gjenta pkt. 1 for hver ny vare. 3. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. Salg med åpen pris 1. Tast varens pris med 2 desimaler og trykk [PRIS/VALUTA] 2. a) Trykk varens hurtigtast på touchtastaturet. b) Tast PLU-nummer og trykk [PLU]. c) Tast varegruppenummer og trykk [VGR]. d) Skann varen. 3. Gjenta pkt. 1 for hver ny vare. 4. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 5. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. Salg med innslag av mottatt beløp 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med eller fast eller åpen pris. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast inn mottatt beløp. 4. Trykk [KONTANT]. 5. TILBAKE vises i displayet sammen med beløpet som skal betales tilbake til kunden. Salg med oppdeling av betaling 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast inn mottatt beløp (mindre enn SUBTOTAL-beløpet). 5. TILBAKE (dvs. rest å betale) vises i displayet sammen med restbeløpet som skal betales med et annet betalingsmiddel. 6. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. 6

6 Salg med %-rabatt 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 3. Trykk [%-] for forhåndsprogrammert %-rabatt, eller tast en annen %- sats uten desimal og trykk deretter [%-]. (Rabattgrense og forhåndsprogrammert rabatt programmeres under 8. systemflagg. Tips: %-rabatt kan gis for en enkelt vare før SUBTOTAL eller for hele salget etter SUBTOTAL. Salg med Kr-rabatt 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast krone-rabatten med desimal og trykk [KR-] Tips: Kr-rabatt kan gis for en enkelt vare før SUBTOTAL eller for hele salget etter SUBTOTAL. Salg med flere av samme vare Kjøper kunden flere av samme vare, kan man registrere dette på to måter: Repetere Trykk varens hurtigtast så mange ganger som antallet kunden skal ha. Multiplisere Tast inn antallet, trykk [ ] og deretter trykk varens hurtigtast, PLU-vare eller VGR-vare på vanlig måte. Bytte av valuta Kasseapparatet har en alternativ valuta. Ved betaling med utenlandsk valuta kan man kun bruke sedler og få tilbake veksel i norske kroner. 1. Registrer salget på vanlig måte. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet i norske kroner NOK. 3. Trykk [PRIS/VALUTA]. Prisen vises nå i utenlandsk valuta. 4. Tast inn beløpet i utenlandsk valuta som skal betales (i sedler). 5. Trykk [KONTANT]. 6. TILBAKE vises i displayet sammen med beløpet i norske kroner som skal betales tilbake til kunden. 7. Dersom ikke hele beløpet ble betalt i utenlandsk valuta, vises restbeløpet som skal betales. Trykk [PRIS/VALUTA] for å vise restbeløpet i NOK. 8. Trykk [KONTANT]. Euro-2100 leveres med EUR som standard tilleggsvaluta. 7

7 Bytte av MVA-sats (take-away) Hver vare kan programmeres med 2 MVA-satser. MVA 1 er standard, mens MVA 2 velges ved å trykke [MVA BYTTE] før varen velges. Korrigering av siste innslåtte vare (før SUBTOTAL) 1. Trykk [FEIL]. FEIL vises i displayet og med negativ pris. 2. Slå inn ny vare. 3. Fortsett salget eller trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. Korrigering av vare ved flere innslåtte varer (før/etter SUBTOTAL) 1. Trykk [SKUFF]. Første innslåtte vare vises i displayet. Nummeret vises i parentes til venstre i displayet. (Dersom du allikevel ikke ønsker å korrigere, trykk [CL] og fortsett salget). 2. Trykk [FEIL] for å slette denne varen eller trykk [SKUFF] en eller flere ganger for å bla i alle innslåtte varer. Trykk [FEIL] for å slette ønsket vare. FEIL vises i displayet sammen med negativ pris. 3. Fortsett salget eller trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. Annullering av innslåtte varer (etter SUBTOTAL) 1. Trykk [FEIL]. FEIL vises i displayet. 2. Trykk [SUBTOTAL]. ANNULLERT vises i displayet. sammen med negativt beløp. Salget er annullert og kvittering skrives ut. 3. Trykk [KONTANT] og slå inn nytt salg på vanlig måte. Retur/tilbakeføring etter avsluttet salg For varer med faste priser: 1. Trykk [RETUR]. RETUR vises i displayet. 2. Slå inn varen som skal returneres/tilbakeføres. For varer med åpen pris: 1. Tast varens pris og trykk [PRIS] 2. Trykk [RETUR]. RETUR vises i displayet. 3. Slå inn varen som skal returneres/tilbakeføres. For flere like varer: 1. Tast antallet og trykk [ ] 2. Trykk [RETUR]. RETUR vises i displayet. 3. Slå inn varen som skal returneres/tilbakeføres. Trykk [SUBTOTAL] og [KONTANT] når alle varer som skal returneres/ tilbakeføres er slått inn. 8

8 Prissjekk Det er mulig å sjekke prisen på en vare før et salg blir registrert. 1. Trykk [SHIFT][PLU]. Legg inn PLU nummer vises i displayet. 2. Slå inn PLU-nummeret og trykk [PLU] eller trykk favorittasten på touchtastaturet. Prisen vises i displayet. 3. Varen kan registreres for salg ved å trykke [ ]. 4. Trykk [SHIFT][PLU] igjen for å avslutte prissjekk. Innbetaling Innbetaling til kasse registreres ikke som salg, men øker kontantbeholdningen i kassen. Brukes bl.a til registrering av veksel. Funksjonen gir mulighet til å skrive inn navn og årsak til innbetalingen. 1. Slå inn beløpet som skal innbetales. 2. Trykk [SHIFT][INNBET]. INNBETALT vises i displayet. 3. Trykk [KONTANT]. 4. NAVN vises i displayet. Skriv inn navn. 5. Trykk [SUBTOTAL]. 6. ÅRSAK vises i displayet. Skriv inn årsak. 7. Trykk [SUBTOTAL]. 8. Kvittering med eget felt for signatur skrives ut. Tips: Innbetaling av veksel kan forhåndsprogrammeres på en hurtigtast på touchtastaturet med beløp, navn og årsak. Utbetaling Utbetaling fra kasse gir mulighet for å registrere uttak av kontanter fra kassen som ikke gjøres i forbindelse med et salg. Funksjonen kan brukes for å redusere kontantbeholdningen i kassen, f.eks ved overføring av kontanter til et annet kasseapparat, ved ekspeditørbytte, eller kontant oppgjør med en leverandør. Funksjonen gir mulighet til å skrive inn navn og årsak til utbetalingen. 1. Slå inn beløpet som skal utbetales. 2. Trykk [SHIFT][UTBET]. UTBETALT vises i displayet. 3. Trykk [KONTANT]. NAVN vises i displayet. 4. Skriv inn navn. 5. Trykk [SUBTOTAL]. ÅRSAK vises i displayet. 6. Skriv inn årsak. 7. Trykk [SUBTOTAL]. 8. Kvittering med eget felt for signatur skrives ut. 9

Euro-2100 Brukerveiledning. Versjon 3.15

Euro-2100 Brukerveiledning. Versjon 3.15 Euro-2100 Brukerveiledning Versjon 3.15 INNHOLD GENERELT... 4 Brukerstillinger... 4 Tilkoblinger... 5 Tilkobling til PC... 5 Tilkobling av betalingsterminal... 5 Tilkobling av strekkodeleser... 5 Papirbytte...

Detaljer

Euro-50TE Mini Brukerveiledning 01.02.2013

Euro-50TE Mini Brukerveiledning 01.02.2013 Euro-50TE Mini Brukerveiledning 01.02.2013 INNHOLD GENERELT... 4 Strømforsyning... 4 Start... 4 Brukerstillinger... 4 Menyoversikt... 5 Papirbytte... 6 SD-minnekort... 7 Tilkoblinger... 7 Justering av

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk manual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: PGM: Programmering. RF: Retur

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk bruk og programmeringsmanual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: Innlogging

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE BRUKERVEILEDNING TE-2200 og TE-2400 RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 Telefax : 66

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S400. 1 printer og liten skuff SE-C450. 1 printer og stor skuff SE-S3000. 2 printere og stor skuff SE-C3500. 2 printere og stor skuff

BRUKERMANUAL SE-S400. 1 printer og liten skuff SE-C450. 1 printer og stor skuff SE-S3000. 2 printere og stor skuff SE-C3500. 2 printere og stor skuff BRUKERMANUAL SE-S400 1 printer og liten skuff SE-C450 1 printer og stor skuff SE-S3000 2 printere og stor skuff SE-C3500 2 printere og stor skuff Versjon 1 September 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015 V-R7000 V-R7100 Brukermanual Mars 2015 Importør: Kasse og Butikkdata AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad Telefon: 66 77 80 30 e-post: firmapost@kbd.as www.kbd.as Forhandler: Applikasjon 4.4.0 1 V1-032015

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S10 Versjon 2 April 2012

BRUKERMANUAL SE-S10 Versjon 2 April 2012 BRUKERMANUAL SE-S10 Versjon 2 April 2012 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 4 SUPPORT... 4 DRIFTSFORSTYRRELSER... 4 REPARASJON... 4 VIKTIG... 5 BATTERI... 5 BESKRIVELSE AV CASIO SE-S10... 6 Forklaringer

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S300. 1 printer og liten skuff SE-S2000. 2 printere og medium skuff

BRUKERMANUAL SE-S300. 1 printer og liten skuff SE-S2000. 2 printere og medium skuff BRUKERMANUAL SE-S300 1 printer og liten skuff SE-S2000 2 printere og medium skuff Versjon1 - Mai 2008 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 4 SUPPORT & TELEFONSUPPORTAVTALE... 4 DRIFTSFORSTYRRELSER...4

Detaljer

TE-4000 RESTAURANTVERSJON

TE-4000 RESTAURANTVERSJON BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING TE-4000 RESTAURANTVERSJON RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon:

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-C300. 1 printer og medium skuff SE-C2000. 2 printere og medium skuff

BRUKERMANUAL SE-C300. 1 printer og medium skuff SE-C2000. 2 printere og medium skuff BRUKERMANUAL SE-C300 1 printer og medium skuff SE-C2000 2 printere og medium skuff Versjon1 Juli 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 4 SUPPORT & TELEFONSUPPORTAVTALE... 4 DRIFTSFORSTYRRELSER...

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING

BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING 240 CR RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 Telefax

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE BRUKERVEILEDNING QT2000 RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 TELEFAX : 66 77 80 31 E-mail: WEB

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Faghandel) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED SMARTKORT- OG MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING S E R V E R I N G Januar 2010 QT-6600 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post:

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Servering) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Frontline Support telefon: 4000 8989

Frontline Support telefon: 4000 8989 VIKTIG BRUKERINFORMASJON Hvis det skulle oppstå problemer med kassesystemet: 1) Sjekk alltid først om problemet kan skyldes tilkoblingen til internett eller andre forhold som ikke er systemfeil. 2) Før

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler

Mamut Business Software. Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Mamut Business Software BUTIKKDATA Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Kom i gang med Mamut Butikkdata Versjon 1.3 POS.MAN.GST.130.DIS.NO 1 Produsent

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport BRUKERVEILEDNING for paypoint.kasse Version 1.0 06.01.2009 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2

Detaljer

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover InterCash Installasjonsguide og Brukermanual ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover Innhold Innhold... 2 Forord... 3 InterCash... 4 InterCash førstegangs oppstart... 4 Betalingstyper...

Detaljer