Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash"

Transkript

1 Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN KOMME I GANG MENYFUNKSJONER Kjøp Kjøp og kontant Manuell inntasting av kortdata Kopi Kopi av siste godkjente transaksjon Kopi av siste avstemming Transaksjonsliste Korttjenester Disponibelt Innskudd Annullering Avstemming Operatørmeny Rapporter Kortavtaler Terminalstatus Feillogg Kjøpmannsmeny Kortavtaler Parameter Reserveløsning Operatør admin System meny Slå av terminalen RESERVELØSNING SKIFTE AV PAPIRRULL BYTTE AV BATTERI SETTE INN SIM KORT REKVISITA KUNDESERVICE BYTTESERVICE GARANTI Side 2 av 32

3 1 Hva følger med terminalen Hva følger med når du mottar din Smash mobile terminal: - Terminal med printer - Kommunikasjonskort for GSM/GPRS - Beskyttelsesdeksel til tastaturet - To batterier - Papirrull - Ladestasjon eller billader - Strømadapter - Bæreveske - Brukerveiledning - Kjøpmannskort Tastaturet Ikke i bruk Den venstre piltasten brukes til å bla opp eller til venstre i menyer, og den høyre piltasten brukes til å bla ned eller til høyre i menyer. De fire tastene med sort trekant kalles funksjonstaster. De brukes til å gjøre valg som fremkommer i displayet på terminalen. Ikke i bruk Stop/ON - tasten brukes til å: slå på terminalen, avbryte en transaksjon eller gå et nivå tilbake når man er inne i en meny Corr - Brukes til å redigere feil Brukes til å skifte mellom Operatør ID til Operatør navn. Brukes for å komme inn i terminalens hovedmeny. OK brukes til å godkjenne/bekrefte: - inntastet beløp - inntastet kode - valg i meny - endring av parametre Side 3 av 32

4 Printeren Ladestasjonen Terminalens printer kan kobles fra terminalen. Ladestasjonen kan lade 2 stk. batterier samtidig. Ett batteri settes inn foran i ladestasjonen samtidig som ett batteri sitter i terminalen. Batteriet Terminalen drives av et oppladbart batteri. Batteriet bør lades i minimum 14 timer sammenhengende før det tas i bruk første gangen. Du bør lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden er merkbart kortere enn normalt er det på tide å kjøpe nytt batteri. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av terminalleverandøren. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet og redusere ytelsen. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel om resirkulering) Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall. 2 Komme i gang Lade batteriet: Koble laderen til en strømkontakt i veggen. Sett terminalen i laderen og terminalen slår seg på automatisk. Batteriet bør lades i minimum 14 timer sammenhengende før terminalen tas i bruk første gangen. Det følger med ekstra batteri som kan lades parallelt uavhengig om terminalen står i ladestasjon eller ikke. Batteriet settes inn foran på ladestasjon som vist på bildet. Det er en fordel å la terminalen stå i ladestasjon når den ikke er i bruk. Hvis terminalen skal benyttes uten å ha ladestasjon tilgjengelig bør terminalen slås av når den ikke er i bruk. Side 4 av 32

5 3 Menyfunksjoner Terminalens hovedmeny inneholder 8 funksjoner: [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi (Blank) [8] Kjøpmannsmeny [9] Slå av terminal 3.1 Kjøp Funksjonen brukes for å gjennomføre kjøp på terminalen. [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi Beløp + OK 0.00 BELØP: 0.00 KODE + OK Trykk på MENU, eller be kunden dra kortet (Magnetstripen til venstre) Trykk OK for kjøp. Tast inn beløp og trykk OK. (Hvis kunden ikke allerede har dratt kortet vil det stå dra venstre i displayet.) Be kunden verifisere beløp ved å taste Kode + OK. (Ved bruk av kredittkort med signatur, be kunden om å verifisere beløp og trykke OK) GODKJENT Hvis beløpet er godkjent vil terminalens display vise godkjent og kvittering skrives ut. Side 5 av 32

6 3.2 Kjøp og kontant Brukes når en kunde ønsker å ta ut kontanter i tillegg ved et kjøp. [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi Trykk på MENU, eller be kunden dra kortet (Magnetstripen til venstre) Trykk på talltast 2, eller bla med piltast ned til kjøp og kontant og trykk OK. Beløp + OK Kontant + OK 0,00 0,00 Tast inn beløp for kjøp og trykk OK. (Hvis kunden ikke allerede har dratt kortet vil det stå dra kortet magnetstripen til venstre i displayet.) Tast inn beløp for kontanter og trykk OK. TOTAL: 0,00 KODE + OK Be kunden verifisere totalbeløp ved å taste kode + OK. GODKJENT Hvis beløpet er godkjent vil terminalens display vise godkjent og kvittering skrives ut. Side 6 av 32

7 3.3 Manuell inntasting av kortdata Funksjonen manuell inntasting av kortdata kan utføres på varekjøp og retur av varer. Det vil si at kortdata tastes inn på terminalen i stedet for at kunden drar kortet sitt. Tjenesten er kun tilgjengelig for kredittkort. [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi Trykk på MENU Trykk OK for kjøp. Trykk på blå tast med? MANUELL INNTASTING AV KORTDATA? Trykk funksjonstast for Ja TAST KORTNR: Tast inn kortnummer, og trykk OK. TAST UTLØPSDATO: / Tast inn kortets utløpsdato (mm/åå), og trykk OK TAST CVC: Tast inn kortets CVC nummer og trykk ENTER. Det er de 3 siste siffer i nummeret som finnes på baksiden av kortet ved kundens signatur. Beløp + OK 0.00 Tast inn beløp og trykk OK. BELØP = 0.00 OK / STOP Verifiser beløp ved å trykke OK. GODKJENT Hvis beløpet er godkjent vil terminalens display vise godkjent og kvittering skrives ut. Side 7 av 32

8 3.4 Kopi Kopi menyen inneholder 3 valg: [1] Siste kvittering brukes for å ta ut kopi av siste godkjente transaksjon. [2] Siste avstemming brukes for å ta ut kopi av siste avstemmingskvittering. [3] Transaksjonsliste brukes til å ta ut en oversikt over alle transaksjoner som er lagret i terminalen Kopi av siste godkjente transaksjon Funksjonen brukes til å skrive ut kopi av siste transaksjon som er foretatt på terminalen. Trykk på MENU [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi [1] Siste kvittering [2] Siste avstemming [3] Transaksjonsliste Trykk på talltast 3, eller bla ned til Kopi og trykk OK. Trykk OK. Vent på kvittering Kopi av siste avstemming Funksjonen brukes til å skrive ut kopi av siste avstemming som er foretatt på terminalen. Trykk på MENU [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi [1] Siste kvittering [2] Siste avstemming [3] Transaksjonsliste Trykk på talltast 3, eller bla ned til Kopi og trykk OK. Trykk på talltast 2, eller bla ned til Siste avstemming og trykk OK. Vent på kvittering Side 8 av 32

9 3.4.3 Transaksjonsliste Funksjonen brukes til å skrive ut kopi av transaksjonsliste, enten alle transaksjoner som ligger lagret i terminalen eller alle transaksjoner fra en bestemt avstemming. Trykk på MENU [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi [1] Siste kvittering [2] Siste avstemming [3] Transaksjonsliste [1] 125 (1) [2] 126 (6) [3] Alle Trykk på talltast 3, eller bla ned til Kopi og trykk OK. Trykk på talltast 3, eller bla ned til Transaksjonsliste og trykk OK. Det første tallet (125) viser avstemmingsnummer og tallet i parentes (1) viser antall transaksjoner i avstemming. Velg ønsket avstemming eller alle. Hvis du velger alle bør du sikre at det er nok papir i skriveren, da terminalen kan ha flere hundre transaksjoner lagret i terminalen. Side 9 av 32

10 3.5 Korttjenester Når et betalingskort blir dratt i terminalen kommer man direkte inn i korttjenestemenyen som inneholder 7 valg: [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Disponibelt [4] Innskudd Uttak [6] Annullering [7] Vareretur Det er også mulig å komme inn i korttjenestemenyen ved å taste MENU og talltast 4 og OK. Kjøp + Kjøp og kontant er beskrevet i kapittel 1.1 og Disponibelt Funksjonen brukes for å kunne se disponibel saldo i elektroniske gavekort. [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Disponibelt [4] Innskudd Trykk på talltast 4, eller bla ned til Korttjenester og trykk OK. Trykk på talltast 3, eller bla ned til Disponibelt og trykk OK. Be kunden dra kortet sitt (magnetstripen til venstre). Disponibel saldo vil nå fremkomme i displayet. Side 10 av 32

11 3.5.2 Innskudd Funksjonen brukes for å kunne sette inn ønsket beløp på elektronisk gavekort. [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Disponibelt [4] Innskudd KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 4, eller bla ned til Korttjenester og trykk OK. Trykk på talltast 4, eller bla ned til innskudd og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. BELØP + OK 0.00 Tast inn det beløp som og trykk OK. Dra det elektroniske gavekortet i terminalen (magnetstripen til venstre). Vent på kvittering. GODKJENT Hvis beløpet er godkjent vil terminalens display vise godkjent og kvittering skrives ut. Side 11 av 32

12 3.5.3 Annullering Annullering kan kun gjennomføres på siste godkjente kjøpstransaksjon. [1] Kjøp [2] Kjøp og kontant [3] Kopi [3] Disponibelt [4] Innskudd Uttak [6] Annullering Trykk på talltast 4, eller bla ned til Korttjenester og trykk OK Trykk på talltast 6, eller bla ned til Annullering og trykk OK. KJØPMANNSKORT Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. BELØP= 0.00 ANNULLERE OK/STOP Bekreft beløp som skal annulleres ved å trykke OK. Avbryt annullering ved å trykke Stop. GODKJENT Vent på kvittering. 3.6 Avstemming Avstemming betyr at terminalen ringer opp og sender oppgjør til avregning. Det er to måter å foreta avstemming på, manuell eller automatisk avstemming. Manuell avstemming For å gjennomføre manuell avstemming gjør følgende: [3] Kopi AVSTEMMING? OK/STOP Trykk på talltast 6 for korttjenester eller bla med piltast ned og trykk OK. Trykk OK for å starte en avstemming. Terminalen vil nå ringe opp å gjennomføre en avstemming. Deretter skrives det ut en kvittering som viser antall transaksjoner per korttype og beløp. Automatisk avstemming Automatisk avstemming fungerer ved at terminalen selv ringer opp og foretar avstemming på et fast tidspunkt hver dag. For å få automatisk avstemming ring BBS Kundeservice på tlf.: Side 12 av 32

13 Avstemmingskvittering Bildet under viser eksempel på en avstemmingskvittering Hver avstemming har eget overføringsnummer. DOFFEN S PIZZA ANDEBYVEIEN 1 27/02/ :05 AVSTEMMING OVERF : INNSAMLET 2 Total Brukerstedets navn og adresse Dato og klokkeslett når avstemmingen er gjennomført Hver avstemming har et eget overføringsnummer. Viser antall transaksjoner som er med i avstemmingen. Viser totalbeløp som er avstemt KORTAVTALER UTEN OMSETNING SKRIVES IKKE UT 3.7 Operatørmeny Operatørmeny inneholder 4 valg: [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg Rapporter Terminalen har 5 rapporter: [1] X-Total - Rapporten viser alle transaksjoner som er gjennomført på terminalen siden forrige i gang Z-Total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ikke ved utskrift. [2] Z-Total - Rapporten viser alle transaksjoner som er gjennomført på terminalen siden forrige Z-Total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ved utskrift. [3] Operatør X-Total - Rapporten viser alle transaksjoner som er gjennomført på terminalen for 1 eller alle operatører siden forrige i gang Operatør Z-Total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ikke ved utskrift. [4] Operatør Z-Total - Rapporten viser alle transaksjoner som er gjennomført på terminalen for 1 eller alle operatører siden forrige i gang Operatør Z-Total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ved utskrift. Avstemming - Brukes for å gjennomføre manuell avstemming. Rapporten viser alle transaksjoner for brukerstedet siden forrige avstemming. Side 13 av 32

14 X-Total Rapporten viser omsetning på terminalen siden forrige Z-Total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ikke ved utskrift. [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg [1] X-Total [2] Z-Total [3] Operatør X-Total [4] Operatør Z-Total Trykk på talltast 7, eller bla ned til Operatørmeny og trykk OK. Trykk OK for rapporter. Trykk OK og vent på kvittering. Z-Total Rapporten viser omsetning på terminalen siden forrige i gang Z-Total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ved utskrift. [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg [1] X-Total [2] Z-Total [3] Operatør X-Total [4] Operatør Z-Total Trykk på talltast 7, eller bla ned til Operatørmeny og trykk OK. Trykk OK for rapporter. Trykk på talltast 2, eller bla ned til Z-Total og trykk OK. Vent på kvittering. Side 14 av 32

15 Operatør X-Total [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg [1] X-Total [2] Z-Total [3] Operatør X-Total [4] Operatør Z-Total SKRIV OPERATØR ID VELG OPERATØR < NN > OK VENNLIGST VENT Trykk på talltast 7, eller bla ned til Operatørmeny og trykk OK. Trykk OK for rapporter. Trykk på talltast 3, eller bla ned til Operatør X-Total og trykk OK. (Hvis parameter - Bruk av operatør ID = TAST INN ID.NR) Skriv inn operatørnummer og trykk OK. For alle operatører skriv inn 9999 og trykk OK. (Hvis parameter - Bruk av operatør ID = <VELG NAVN>) Trykke på piltast til ønsket operatør navn fremkommer i displayet og trykk OK. Vent på kvittering. Rapporten viser omsetning for en eller alle operatører på terminalen siden forrige Z-Total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ikke ved utskrift. Operatør Z-Total [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg [1] X-Total [2] Z-Total [3] Operatør X-Total [4] Operatør Z-Total SKRIV OPERATØR ID VELG OPERATØR < NN > OK VENNLIGST VENT Trykk på talltast 7, eller bla ned til Operatørmeny og trykk OK. Trykk OK for rapporter. Trykk på talltast 4, eller bla ned til Operatør Z-Total og trykk OK. (Hvis parameter - Bruk av operatør ID = TAST INN ID.NR) Skriv inn operatørnummer og trykk OK. For alle operatører skriv inn 9999 og trykk OK. (Hvis parameter - Bruk av operatør ID = <VELG NAVN>) Trykke på piltast til ønsket operatør navn fremkommer i displayet og trykk OK. Vent på kvittering. Rapporten viser omsetning for en eller alle operatører på terminalen siden forrige Z-Total ble skrevet ut. Tallene nullstilles ved utskrift. Side 15 av 32

16 Avstemming [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg [2] Z-Total [3] Operatør X-Total [4] Operatør Z-Total Avstemming Trykk på talltast 7, eller bla ned til Operatørmeny og trykk OK. Trykk OK for rapporter. Trykk på talltast 5, eller bla ned til Avstemming og trykk OK. Terminalen ringer opp og gjennomfører avstemming. Deretter skrives det ut en kvittering som viser antall transaksjoner per korttype og beløp. Avstemmingssum= beløp inn på konto Kortavtaler Funksjonen brukes til å skrive ut en oversikt over hvilke korttyper som kan benyttes i terminalen til brukerstedet. [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg [1] Skriv kortavtaler Trykk på talltast 7, eller bla ned til Operatørmeny og trykk OK. Trykk på talltast 2, eller bla ned til Kortavtaler og trykk OK. Trykk OK og vent på kvittering. Side 16 av 32

17 3.7.3 Terminalstatus Funksjonen terminalstatus brukes til å skrive ut parameterliste og terminalinformasjon som viser terminalens programvarestatus. Trykk på talltast 7, eller bla ned til Operatørmeny og trykk OK. [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg Trykk på talltast 3, eller bla ned til Terminalstatus og trykk OK. [1] Skriv [2] Send Trykk OK for utskrift. Trykk talltast 2 for å sende inn terminalstatus Feillogg Funksjonen feillogg benyttes i feilsituasjoner i kontakt med BBS kundeservice på [1] Rapporter [2] Kortavtaler [3] Terminalstatus [4] Feillogg [1] Skriv feillogg [2] Send feillogg [3] ECR feillogg Trykk på talltast 7, eller bla ned til Operatørmeny og trykk OK. Trykk på talltast 4, eller bla ned til Feillogg og trykk OK. Trykk OK for utskrift. Trykk talltast 2 for å sende inn feillogg til BBS. Trykk talltast 3 for utskrift av ECR feillogg. 3.8 Kjøpmannsmeny Kjøpmannsmenyen inneholder 5 valg: [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin [6] [7] [8] [9] System meny Side 17 av 32

18 3.8.1 Kortavtaler Funksjonen kortavtaler brukes til å oppdatere brukerstedets aktive kortavtaler. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. Trykk OK. [1] Hente kortavtaler [2] Skriv kortavtaler Trykk OK for oppdatere kortavtaler. Trykk 2 for å utskrift av kortavtaler Parameter Funksjonen inneholder terminalens driftsparametre. Endringer i parameterlisten bør kun utføres i samråd med BBS kundeservice Feil parametre kan forårsake at terminalen ikke fungerer. Skriv ut parameterliste [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. Trykk talltast 2, eller bla ned til Parameter og trykk OK. [1] Endre [2] Skriv Trykk talltast 2 for å skrive ut en parameterliste. Side 18 av 32

19 Endre parameter - beløp modus Det er mulig å velge om beløp skal tastes inn i hele kroner eller i øre. For å endre gjør følgende: [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. Trykk talltast 2, eller bla ned til Parameter og trykk OK. [1] Endre [2] Skriv Trykk OK for å endre parametre. Beløp modus KRONER Bla med funksjonstast under pil til høyre til displayet viser Beløp modus. ENDRE Beløp modus 1/2 < KRONER > Bla med funksjonstast under pil til høyre. Trykk funksjonstast under OK for ønsket valg. Trykk OK for å lagre endringen. OK Side 19 av 32

20 Endre parameter - Ekstra info Ekstra info er en funksjon som gjør det mulig å sende ekstra informasjon sammen med hver kjøpstransaksjon. I etterkant sendes det transaksjonsfil(er) til brukerstedet som inneholder alle transaksjoner som er gjennomført på alle brukerstedets terminaler Ekstra info kan benyttes på 3 forskjellige måter: 1. Registrering av KID. 2. Registrering av fritekst 3. Innsending av Operatør ID. Registrering av KID For å benytte ekstra info til registrering av KID gjør følgende: [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8 for Kjøpmannsmeny eller bla med piltast ned og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Endre [2] Skriv Trykk på talltast 2 for parameter eller bruk piltast ned og trykk OK. Trykk på talltast 1 for endre eller OK. Ekstra info NEI ENDRE Ekstra info 4/4 < KID > OK Ekstra info KID Bla med piltast til høyre til Ekstra info fremkommer i displayet og trykk på funksjonstast for endre. Bla med piltast til høyre til KID fremkommer i displayet og trykk på funksjonstast for OK. Trykk på OK tasten for å lagre endringene som gjort i parameterlisten. ENDRE Terminalen skriver ut en parameterliste. Trykk Stop for å komme tilbake til Dra kortet. Side 20 av 32

21 Registrering av Fritekst For å benytte ekstra info til registrering av fritekst gjør følgende: [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8 for Kjøpmannsmeny eller bla med piltast ned og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Endre [2] Skriv Trykk på talltast 2 for parameter eller bruk piltast ned og trykk OK. Trykk på talltast 1 for endre eller OK. Ekstra info NEI ENDRE Ekstra info 4/4 < FRITEKST > OK Ekstra info FRITEKST Bla med piltast til høyre til Ekstra info fremkommer i displayet og trykk på funksjonstast for endre. Bla med piltast til høyre til Fritekst fremkommer i displayet og trykk på funksjonstast for OK. Trykk på OK tasten for å lagre endringene som gjort i parameterlisten. ENDRE Terminalen skriver ut en parameterliste. Trykk Stop for å komme tilbake til Dra kortet. Innsending av operatør ID Løsningen er laget spesielt for bransjer som ønsker: Samlet oppgjør for alle terminalene inn på konto. Transaksjonsfil som splitter oppgjør per bruker/operatør av terminalen(e). Løsningen baseres på bruk av operatør ID som sendes inn sammen med hver kjøpstransaksjon. Det sendes transaksjonsfil(er) til brukerstedet i etterkant som inneholder alle transaksjoner som er gjennomført på alle brukerstedets terminaler. Transaksjonsfilen kan leveres på 3 forskjellige nivåer: 1. Oversikt over alle enkelttransaksjoner med informasjon om hvilken terminal som er benyttet og hvilken operatør som har utført transaksjonen. 2. Oversikt over sum transaksjoner per korttype per operatør. 3. Oversikt over sum per operatør. Mottaker kan bestille en eller flere av nivåene over. Side 21 av 32

22 Endre parameter for Bruk av operatør ID Operatør ID brukes for å kunne ta ut oppgjør per bruker/operatør av terminalen. Funksjonen kan benyttes på 3 måter: 1. Per Avstemming - Terminalen vil be om at man velger operatør ved første transaksjon etter hver avstemming. 2. Per Z-Total - Terminalen vil be om at man velger operatør ved første transaksjon etter hver Z-Total. 3. Per O-Rapport - Terminalen vil be om at man velger operatør ved første transaksjon etter hver Operatør X-Total eller Operatør Z-Total. 4. Alltid - Terminalen vil be om at man velger operatør ved hver transaksjon. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Endre [2] Skriv Trykk på talltast 8 for Kjøpmannsmeny eller bla med piltast ned og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. Trykk på talltast 2 for parameter eller bruk piltast ned og trykk OK. Trykk på talltast 1 for endre eller OK. Operatør ID NEI ENDRE Operatør ID 4/5 < O-RAPPORT > OK LAGRER ENDRINGER Bla med piltast til høyre til Operatør ID fremkommer i displayet og trykk på funksjonstast for Endre. Bla med piltast til høyre til ønsket valg fremkommer i displayet og trykk på funksjonstast for OK. Trykk OK for å lagre endringene. Side 22 av 32

23 3.8.3 Reserveløsning Ved problemer med kommunikasjon kan elektronisk reserveløsning benyttes. Det er mulig å skrive ut en oversikt over alle reserveløsninger som ligger lagret i terminalen, eller sende de inn til avregning. Skriv ut Funksjonen brukes til å skrive ut alle elektroniske reserveløsninger som ligger lagret i terminalen. Utskriften kan ta litt tid da det er plass til xxxx reserveløsninger i terminalen. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Skriv ut [2] Send inn Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. Trykk på talltast 3, eller bla ned til Reserveløsning og trykk OK. Trykk OK. Vent på kvittering. Send inn Funksjonen brukes til å sende inn elektroniske reserveløsninger som ligger lagret i terminalen. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Skriv ut [2] Send inn Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. Trykk talltast 3 eller bla med piltast ned til Reserveløsning og trykk OK. Trykk på talltast 3, eller bla ned til Reserveløsning og trykk OK. Trykk OK. Vent på kvittering. Side 23 av 32

24 3.8.4 Operatør admin Funksjonen brukes til å registrere, endre og slette operatører som skal benytte terminalen. Operatører registreres med unik operatør ID (inntil 9 siffer) og navn. Hver operatør må registreres i hver terminalen som skal benyttes. Menyen har valg: 1. Lag ny Operatør 2. Endre Operatør 3. Slett Operatør 4. Skriv ut liste Lag ny operatør Funksjonen brukes til å registrere nye operatører i terminalen. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8 for Kjøpmannsmeny, eller bla med piltast ned og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Lag ny Operatør [2] Endre Operatør [3] Slett Operatør [4] Skriv ut liste OPERATØR ID: - Trykk på talltast 4, eller bla ned til Operatør admin. og trykk OK. Trykk OK Tast inn operatør ID og trykk OK. Maks 10 siffer. OPERATØR NAVN: Tast inn navn og trykk OK. Ny operatør er registrert. Side 24 av 32

25 Endre Operatør Funksjonen brukes til å endre nummer eller navn som er registrert til operatør i terminalen. Dersom operatør er bruker av flere terminaler må endringen utføres på hver terminal. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Lag ny Operatør [2] Endre Operatør [3] Slett Operatør [4] Skriv ut liste OPERATØR ID: - Trykk på talltast 4, eller bla ned til Operatør admin. og trykk OK. Trykk på talltast 2, eller bla ned til Endre Operatør og trykk OK. Tast inn nummer til den operatør ID som ønskes endret og trykk OK. OPERATØR ID: 1 Skriv inn nytt nummer og trykk på OK. Dersom nummeret ikke skal endres trykk på OK. OPERATØR ID: NN Skriv inn nytt navn for operatør og trykk OK. Side 25 av 32

26 Slett Operatør ID Funksjonen brukes til å slette operatør i terminalen. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Lag ny Operatør [2] Endre Operatør [3] Slett Operatør [4] Skriv ut liste OPERATØR ID: - SLETT OPERATØR < NN > OK Trykk på talltast 4, eller bla ned til Operatør admin. og trykk OK. Trykk på talltast 3, eller bla ned til Slett Operatør og trykk OK. Tast inn nummer til den operatør ID som ønskes slettet og trykk OK. Hvis man ikke kjenner nummeret til den operatør som skal slettes, trykk på? tast og bla med piltast til høyre til rett operatør fremkommer i displayet og trykk OK. Skriv ut liste Funksjonen brukes for å skrive ut liste over alle operatører som er registrert i terminalen. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. [1] Kortavtaler [2] Parameter [3] Reserveløsning [4] Operatør admin. [1] Lag ny Operatør [2] Endre Operatør [3] Slett Operatør [4] Skriv ut liste Trykk på talltast 4, eller bla ned til Operatør admin. og trykk OK. Trykk på talltast 4 for Skriv ut liste eller bla med piltast ned og trykk OK. Vent på kvittering. Terminalen skriver ut en oversikt over alle operatører som er registrert i terminalen med operatørnummer og navn. Side 26 av 32

27 3.8.5 System meny System meny inneholder 6 nye valg: [1] Hovedmeny brukes for å komme tilbake til terminalens hovedmeny. [2] Programvare brukes til å hente ny oppdatert programvare. [3] Kommunikasjon brukes til oppsett for kommunikasjon til BBS. Funksjonene under brukes kun i feilsituasjoner i kontakt med BBS kundeservice eller av servicepersonell med servicekort. [4] Terminal Test [6] Reboot Programvare Funksjonen brukes til å oppdatere programvare i terminalen. [8] Kjøpmannsmeny KJØPMANNSKORT Trykk på talltast 8, eller bla ned til Kjøpmannsmeny og trykk OK. Dra kjøpmannskortet med magnetstripen mot deg. [6] [7] [8] [9] System meny [1] Hovedmeny [7] Programvare [8] Kommunikasjon [9] Terminal Trykk på talltast 9, eller bla ned til System meny og trykk OK. Trykk talltast 2, Eller bla ned til Programvare og trykk OK. [1] Hent ny programvare Trykk OK. Programoppdateringen starter, og kan ta opptil 2 timer. 3.9 Slå av terminalen [8] Kjøpmannsmeny [9] Slå av terminalen SLÅ AV? OK/STOP Trykk på talltast 9, eller bla ned til Slå av terminalen og trykk OK. Trykk OK. Side 27 av 32

28 4 Reserveløsning Når det oppstår feil i kommunikasjonen mellom terminalen og BBS kan elektronisk reserveløsning benyttes. Terminalen skriver ut en kvittering med signaturlinje uansett hvilket kort som er benyttet. Under er det beskrevet hvordan reserveløsning brukes. Fremgangsmåte ved reserveløsning: 1. Be kortholder signere kvitteringen 2. Kontroller kortholders identitet 3. Påfør kontrollnummer fra bankkort på kvitteringen, både bokstaver og tall (for eksempel ABCD 123) 4. Ved kjøp over kroner skal det tas kontakt med BBS kundeservice på for autorisasjon av beløpet. 5. Nòter autorisasjonsnummer på kvitteringen. Kvitteringen skal oppbevares sammen med kasseoppgjøret. Beløpet overføres automatisk til BBS når terminalen igjen får kontakt. Den skal ikke sendes til bank. Det er ikke anledning til å utbetale kontanter i tillegg til kjøp når reserveløsning benyttes 5 Skifte av papirrull 1. Trykk tappen mot terminalens display, som vist på bildet 2. Ta samtidig tak på begge sider av dekselet og trekk det opp, som vist på bildet. 3. Sett inn papirrull riktig vei, som vist på bilde Lukk igjen dekselet Side 28 av 32

29 6 Bytte av batteri Snu terminalen. Klem inn bak på terminalen slik som vist på bildet Hold godt fast i terminalen og trekk batteriet ut. Hver oppmerksom på at batteriet sitter hardt. Side 29 av 32

30 7 Sette inn SIM kort Snu terminalen med baksiden opp. Klem inn tappen og ta av dekselet som vist på bildet. Trykk inn knappen og trekk printeren fra terminalen. Ta av lokket på siden av terminalen som vist på bildet. Sett terminalen på siden, og trekk kommunikasjonskortet forsiktig mot deg med begge hender ved å holde i antennen på ene siden og i kortet på andre siden, slik som vist på bildet. Sett inn SIM kortet i kommunikasjonskortet. Sett kommunikasjonskortet forsiktig på plass i terminalen igjen, og sett terminalen sammen igjen. Side 30 av 32

31 8 Rekvisita Rekvisita og ekstrautstyr til terminalen vil være tilgjengelig for kjøp der hvor du har kjøpt eller leid terminalen. Produktene kan også bestilles direkte fra BBS serviceleverandør Umoe IKT på Tlf.: e-post: Det gjelder følgende produkter: Ekstra batteri Billader Papirruller Rensekort Bæreves 9 Kundeservice De fleste som har kjøpt eller leier terminal med BBS Teknologi har tilgang til BBS kundeservice på telefon 08989, 24 timer i døgnet 365 dager i året. Noen brukersteder kan ha egen serviceleverandør for eksempel kasseleverandør. Hva kan BBS kundeservice hjelpe deg med: Teknisk support Veiledning ved tekniske problemer med betalingsterminalen eller tilhørende utstyr. Brukerveiledning Gi råd og veiledning i bruk av terminalens funksjoner. Bytteservice Ved feil som ikke lar seg løse over telefonen kan BBS kundeservice sende ut tekniker for å bytte defekt terminalutstyr hvis du har avtale om bytteservice. Innsendingsservice De brukersteder som har avtale om innsendingsservice blir bedt om å sende terminalen til BBS serviceleverandør. Ny terminalen sendes til brukerstedet senest dagen etter at feilen er meldt til Kundeservice. Online informasjon om terminalens betalingstransaksjoner. 10 Bytteservice Alle som har leier eller har kjøpt terminalen med BBS Teknologi kan bestille bytteservice for å unngå å være uten terminal i flere dager hvis feil oppstår. Det finnes to alternative bytteservice ordninger: 4 timers bytteservice Det vil si at BBS underleverandør reiser ut og bytter defekt terminalutstyr innen 4 timer fra feil er meldt til BBS kundeservice i tidsrommet hverdager 8-21 og lørdager 9-18, begrenset av butikkens åpningstid. 12 timers bytteservice Det vil si at BBS underleverandør reiser ut og bytter defekt terminalutstyr innen 12 timer fra feil er meldt til BBS kundeservice i tidsrommet hverdager 8-16, begrenset av butikkens åpningstid. Du kan bestille bytteservice hos din terminalleverandør. Side 31 av 32

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 2 2 INTEGRERT TERMINAL... 2 3 FRITTSTÅENDE TERMINAL... 2 4 KOMMUNIKASJON... 2 5 OVERSIKT... 3 6 HOVED... 4 6.1...

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED SMARTKORT- OG MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 Brukerveiledning for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 1 Vilkår for bruk av programvaren 4 Terminaltypene 5 I6400 5 I5100 / I7910 5 I5100 / I7910 6 I8200 7 Daglig bruk 8 Innføring av Chipkortteknologi

Detaljer

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innhold 1. Innledning... 3 2. Installasjon og behandling av terminalen... 4 2.1. Generell behandling av terminalen... 4 2.2. Installasjon... 5 2.3. Dagsavslutning...

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Brukerveiledning Sofie 7.0 Side 1 Generelt... 3 Terminalpakken... 3 Klargjøring av terminalen... 3 Slå PÅ og AV terminalen... 3 Manøvrering i menyene... 3 GSM-samtaler

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler

Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler I5100 I7910 ICT220 I6400 i9500 Versjon 1.3 Nets Norway Innhold HVA FØLGER MED TERMINALEN? 5 I6400 5 I5100 6 I7910 7 I9500 8 ICT 220 9 KOMME I GANG

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 3 MENYER OG SIKKERHET 4 TASTATUR OG DISPLAY BANKSYS 4 TASTATUR OG DISPLAY VERIFONE 5 MENY 5 KORTTJENESTER 6 GARANTI 7 OPPGJØR 7 RAPPORTER 8 ADMINISTRER

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 3 MENYER OG SIKKERHET 4 TASTATUR OG DISPLAY BANKSYS 4 TASTATUR OG DISPLAY VERIFONE 5 MENY 5 KORTTJENESTER 6 GARANTI 7 OPPGJØR 7 RAPPORTER 8 ADMINISTRER

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk manual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: PGM: Programmering. RF: Retur

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Betingelse for å kunne kjøpe print / kopi er at du har laget deg Feidepassord, hvis ikke kan du gjøre det via www.betanien.no student

Detaljer

Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350

Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350 Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Innhold... 4 Innhold i leveransen... 4 Betalingsterminalen ipp350... 5 Tastaturet... 5 Installasjon... 6 Grunnleggende Funksjoner...

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015 V-R7000 V-R7100 Brukermanual Mars 2015 Importør: Kasse og Butikkdata AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad Telefon: 66 77 80 30 e-post: firmapost@kbd.as www.kbd.as Forhandler: Applikasjon 4.4.0 1 V1-032015

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm.

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Innhold Innledning 3 To trinn 3 Før du begynner 3 paypoint VPN 3 Forhåndsregistrering av BAX 3 Første trinn Konfigurere kommunikasjon 4 TCP/IP-innstillinger 4 Sette opp kommunikasjon

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal ict2xx

Brukermanual. Betalingsterminal ict2xx Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 4 Innhold... 5 Innhold i leveransen... 5 Terminalen ict2xx... 6 Tilkoblinger... 6 Tastaturet... 7 Installasjon

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

TE-4000 RESTAURANTVERSJON

TE-4000 RESTAURANTVERSJON BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING TE-4000 RESTAURANTVERSJON RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon:

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl250 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl250...6 Basestasjonen...6

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

KIOSKINSTRUKS BJØLSENHALLEN

KIOSKINSTRUKS BJØLSENHALLEN KIOSKINSTRUKS BJØLSENHALLEN Åpning av kiosken Du åpner kiosken slik: 1. Hent vekselkasse og bankterminal på varelageret (rommet merket «kontoret») 2. Kok kaffe (Bruksanvisning for trakteren henger på veggen

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge Internettmanual Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett www.resurs.se/norge INNEHOLD Internettsiden www.resurs.se/norge... 3 Ny konto... 4 Hent Opplysning... 6 Øke kredittgrense... 7

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet:

LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet: LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet: - Vri nøkkel til: «REG». - Kassa er klar til bruk. - Hent vekslepengene på stedet. - Slå inn alle varer og alle salg på kassa, uansett

Detaljer

TellerAvtale Brukerveiledning

TellerAvtale Brukerveiledning Juli 2011 TellerAvtale Brukerveiledning Teller is part of the Nets group Teller AS, foretaksnr. 990 224 994 og Teller A/S, Danmark, filial Norge, foretaksnr. 996 345 580 Innhold 1. Innledning... 3 2. Fysisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk bruk og programmeringsmanual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: Innlogging

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl2xx...6 Basestasjonen...6 Tastaturet...7

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport BRUKERVEILEDNING for paypoint.kasse Version 1.0 06.01.2009 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE GRØNT LYS)...

INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE GRØNT LYS)... INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 MANUELL OERVFØRING... 3 AUTOMATISK OVERFØRING... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 RESULTAT VED SCANNING;... 5 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning ANALYZER Hurtigstartveiledning by Study the User Manual thoroughly before using the QuickStart Guide KUNDETJENESTE Hvis analysatoren ikke fungerer som forventet, kontakt Quidel Technical Support (800)

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer