Business Support Terminal V-R100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business Support Terminal V-R100"

Transkript

1 Business Support Terminal V-R100

2 2

3 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm) 5. Hoved display. 6. Power lampe. Denne lyser når det er strøm på maskinen. 7. Side deksel. Deksel for USB port og SD/SDHC minnekort. 8. USB deksel. Deksel for USB port. 9. Hoved display AV/PÅ. Skrur hoved displayet AV og PÅ. 10. SD kort deksel. 11. SD minnekort spor. Sett inn SD eller SDHC minnekort. 12. USB port. 13. Kundedisplay. 14. Tilkoblings deksel. Tilkoblingsporter finnes bak dette dekselet. 15. Strømledning. 16. Skuffkabel. (Skuff 1 og 2.) 17. Strømbryter. Skrur strømmen Av og På. 18. Skjerm tilt. Justerer vinkelen på hoveddisplayet. 19. COM1 port. 20. COM2 port. 21. COM3 port. 22. Nettverksport. 23. Dallas magnet nøkkel. 3

4 Sette inn papir: 1: Ta av printer dekselet og løft opp papir holderen. 2: Legg inn papiret i hendhold til figurene under. 3: Trekk papiret ut og riv av. Sett på Printer dekselet. 4

5 Pengeskuffen: Ved avslutning av en transaksjon eller ved avlesninger og nullstillinger, åpnes pengeskuffen automatisk. Hvis pengeskuffen er låst, vil den allikevel ikke åpnes. Skuffelås: Hvis pengeskuffen ikke åpner! Ved strømstans eller om maskinen ikke fungerer korrekt, kan det hende at pengeskuffen ikke åpnes automatisk. I disse tilfellene kan man åpne skuffen manuelt ved å dytte på den lille spaken under skuffen. Pengeskuffen kan låses vha. skuffelåsen. Det anbefales, at man ikke låser pengeskuffen. La heller pengeskuffen stå åpen om natten, så man kan se at den er tom og ikke inneholder noen verdier. I mange tilfeller monteres skuffen oppunder disken for å spare diskplass. Snakk med deres installatør om dette kunne passe for dere. Det er også mulig å kjøpe skuff med elektrisk åpning montert på siden av skuffen. Dvs at man ikke er avhengig av ett kassaapparat, men kan trykke på knappen på siden for å åpne skuffen. 5

6 Oppstart av kasse programmet: Trykk på ikonet «Cash Register» 6

7 Hovedbildet: Slik kan hovedbildet se ut når man starter kasse programmet. Forklaring av tastaturet: KONTANT, BANKKORT, GAVEKORT og TILGODE: Brukes til å avslutte salg. Vekslefunksjonen: Tast inn etter subtotal det beløpet som mottas fra kunden og trykk på tasten. Heretter vises det, hvor mye kunden skal ha tilbake på det mottatte beløpet. BONG AV/PÅ: Med denne tasten kan du slå kvitteringsprineren av eller på SUBTOTAL: Subtotal er en summeringsfunksjon, som man normalt trykker på før en avslutningstast KORRIGER: Trykkes underveis i ekspederingen, vil korrigere/slette siste innslåtte salg. Når markøren er på den riktige varen, trykkes Korriger-tasten og varen slettet fra denne transaksjonen. KUNDEBONG: Brukes til utskrift av bong etter endt ekspedering, hvis vanlig utskrift av kvittering slått av. Brukes også ved utskrift av kontoer/bord nr 7

8 SKUFF: Åpner skuffen uten at det selges noe. CLEAR: Brukes til å slette feil inntastet beløp - Stopper pipetone - Får 0.00 tilbake ved dato/tid i display. X: Gangetast. Tast inn antall, deretter X tasten også varen. NUMERISKE TASTER: Benyttes til å taste inn verdier. -,, EKSP.NR.: Logger en ekspeditør av og på, brukes ifb med kelner nummer (1 15) eller opptil 4 sifret kode. Av/på logging kan også gjøres med ett kelnervindu, med alle kelnere tilgjenglig. Dallasnøkler benyttes også mye. Hver kelner har hver sin nøkkel. PÅ VENT: Oppsummerer saldo på eventuelt ekspeditør avbrutt. Dallasnøkkel kan også tas ut for samme funksjon. VAREGRUPPETASTER: Benyttes ved registrering på varegrupper. PLU-TASTER, SØKTASTER OG MENY: Benyttes ved registrering av PLU'er (varer). PLU: Brukes til registrering av PLU'er (varer) ved hjelp av plu-nummer. Kr.rabatt: Denne brukes til å gi ett beløp i rabatt. Selg en vare, trykk beløpet som skal gis i rabatt og deretter Kr.rabatt. Avslutt salget på ønsket måte. %- Rabatt: Fungerer på samme måte som Kr.rabatt, men man taster inn en %sats istedenfor ett beløp. (Ofte er rabatt-tasten sperret for bruk etter at Subtotal er trykket. Årsaken er at bruk etter Subtotal kan gi differanser på oppgjøret.) Bong av/på: For å slå kvitteringsskriveren av eller på. Dette vil vises med teksten Bong På eller Bong Av i høyre hjørne i betjenigsskjermbildet. 8

9 Beskrivelse av betjeningsskjermen: Eksp. Navn. Bong Av/På Mode Dato/tid Salgsvarer Funksjons taster Varegrupper Vare navn Antall Pris 9

10 Salgsregistrering: Ekspeditører Før et salg kan starte må en av ekspeditørene være registrert. Dette kan gjøres på tre måter: 1. Sett på dallas nøkkel. 2. Slå kode deretter EKSP NR.- tasten 3. Trykk på EKSP NR.-tasten og velg riktig ekspeditør. Salg Salgsregistrering foretas på følgende måte : 1. a) Slå inn riktig beløp (pris) med to desimaler (ikke bruk komma-tasten), og trykk på den aktuelle varen. b) Trykk direkte på varen, ved forhåndsprogrammert pris. 2. Gjenta for hver vare. 3. Trykk SUBTOTAL-tasten. Displayet viser nå totalbeløpet. 4. a) Slå inn det mottatte beløpet fra kunden og avslutt på riktig betalingsform. (Kontant, Bankkort, Gavekort eller Tilgode) Displayet viser nå beløpet som kunden skal ha tilbake. Trykk så på riktig betalingsform. (Kontant, Bankkort, Gavekort eller Tilgode.) Displayet viser nå beløpet kunden skal betale 10

11 Eksempel på en kundebong : : Mode, Ekspeditør : dato, tid, bongnr. : Antall, varetekst, pris : antall varer : totalsum : betalt med : vekslebeløpet som gis igjen til kunde : moms grunnlag : moms beløp 11

12 % Rabatt Prosent-rabatt kan gis enten etter hver vare (linjerabatt), eller på totalbeløpet (subtotal rabatt). Det anbefales å kun gi linjerabatt, dvs. rabatt etter hver vare. Som standard er det lagt inn en sperre på SUBTOTAL rabatt. Se forklaring neste side. 1. Registrer varen(e) på vanlig måte. (trykk SUBTOTAL dersom det skal gis subtotal-prosent-rabatt) 2. a) Trykk direkte på % tasten (dersom en forhåndsprogrammert %-sats er lagt inn). b) Slå inn rabatt-satsen (uten desimaler) og trykk % tasten. 3. Trykk på SUBTOTAL og avslutt på vanlig måte. Eksempel på % rabatt : : Mode, Ekspeditør : dato, tid, bongnr. : Antall, varetekst, pris : Type rabatt (sats og beløp) : antall varer : totalsum : betalt med : moms grunnlag : moms beløp 12

13 Krone Rabatt Krone-rabatt kan gis enten etter hver vare (linjerabatt), eller på totalbeløpet (subtotal). Det anbefales å kun gi linjerabatt, dvs. rabatt etter hver vare. Som standard er det lagt inn en sperre på SUBTOTAL rabatt. Se forklaring lenger ned. 1. Registrer varen(e) på vanlig måte. (trykk SUBTOTAL dersom det skal gis subtotal-krone-rabatt) 2. a) Trykk direkte på - tasten (dersom en forhåndsprogrammert kr. sats er lagt inn). b) Slå inn kr. rabatt satsen og trykk på Trykk på SUBTOTAL og avslutt på vanlig måte. Eksempel på kr. rabatt : : Mode, Ekspeditør : dato, tid, bongnr. : Antall, varetekst, pris : Type rabatt (sats og beløp) : antall varer : totalsum : betalt med : moms grunnlag : moms beløp 13

14 Mode: Register. For å komme til Register skjermen må man logge seg inn med Ansvarlig ekspeditøren. 1. Registrering. Vanlig salg av varer. 2. Retur. Retur av varer. 3. Reg -. Retur av varer.(brukes ikke.) 4. Åpen. Endrer salgsdato. 5. Lån. Lån av penger. (Utlån av penger.) 6. El Journal. Elektronisk journal. Kopi av alle dagens kvitteringer. 7. Innbetalt. Innbetaling av kontanter til skuffen. 8. Utbetalt. Utbetaling av kontanter fra skuffen. 9. Manual. Engelsk brukermanual. For å gå tilbake til Registrering bruker man det røde krysset nede i venstre hjørne. 14

15 15

16 Rapporter: For å komme til rapport skjermen må man logge seg inn med Ansvarlig ekspeditøren. Så trykker man på tasten og velger X eller Z. 16

17 I X mode har man følgende valg: 1: Flash Rapport. (Hittil i dag.) 2: X Rapport (Detaljert X rapport) 3: X Rapport (Inline) (Detaljert X rapport for flere maskiner koblet sammen.) 4: Åpne Bord X. (Oversikt over uasluttede bord.) For å gå tilbake til Registrering bruker man det røde krysset nede i venstre hjørne. Eksempel på Flash Rapport: Eksempel på X Rapport: 17

18 I Z mode har man følgende valg: 1: Z. (Avslutter salgsdagen. Dette må man gjøre for å avslutte dagen.) 2: Rapport Viser (Her kan man skrive ut dagens rapporter.) 3: Rapport (Inline) (Her kan man skrive ut dagens rapporter for flere maskiner koblet sammen.) 4: Opptalt. (Her kan man legge inn det som er opptalt på de forskjellige betalings formene.) 5: Transaksjons Rapport. (Oversikt over alle dagens transaksjoner) 6: Åpne Bord Z: (Avslutter alle bord som ligger uavsluttet.) For å gå tilbake til Registrering bruker man det røde krysset nede i venstre hjørne. Z Mode: 18

19 19

20 Egne notater: 20

21 Egne notater: 21

22 22