MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant"

Transkript

1 MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker

2 MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom generasjoner vært med på å sette standarden for kvalitet, driftssikkerhet, energibesparelse og brukervennlighet i norske fellesvaskerier. Dette gjelder planlegging og installering av vaskerimaskiner og ikke minst betalings- og reservasjonssystemer. Mieles nye betalingssystem, MieleLogic, er høyteknologisk og avansert, men veldig enkel i bruk. Det setter standarden for enkel og logisk reservasjon, betjening og betaling. MieleLogic har en desentralisert styring. Det innebærer at all aktivitet foregår direkte på den enkelte maskin i vaskeriet. Brukeren går direkte til en ledig maskin med tøyet og styrer reservasjon, programvalg, igangsetting og betaling herfra. Dette gir bl.a. sikkerhet ved en ev. driftsstans, da det kun er den maskinen med feil som stopper og ikke hele vaskeriet. MieleLogic gjør det enklere for brukerne å reservere, vaske og betale, og gjør det lettere å vedlikeholde, reparere og oppgradere vaskeriet.

3 Passer til alle typer maskiner MieleLogic er utviklet til Mieles egne maskiner, men kan uten problemer også benyttes til produkter fra andre leverandører. Det personlige betalingskortet MieleLogic er et pengeløst betalingssystem, og betaling skjer via husleien eller forhåndsbetalt via internett. All betjening av systemet foregår med et MieleLogickort, et chip-basert plastikkort. Chipkortet har stor kapasitet og kan inneholde mye informasjon. Det gjør det enkelt å bruke kortet også andre steder enn på vaskemaskinen, for eksempel som adgangskort til vaskeriet, kjelleren og lignende. MieleLogic i maskinene I hver enkelt maskin i vaskeriet er det innebygget en MieleLogic kortleser. Displayet betjenes med fingertouch og gir brukeren de nødvendige opplysninger om vasketider, reservasjoner, programvalg og mulige fremtidige reservasjoner for alle maskinene i vaskeriet. Print en kvittering Sett kortet i MieleLogic printeren og du får skrevet ut en kvittering inneholdende dagens forbruk, samtidig som du får informasjon om det samlede forbruk i gjeldende måned. Benyttes forhåndsbetalte kort vises også saldo. Betal kun for det du bruker Sammen med Mieles fullelektroniske vaskerimaskiner og tørketromler kan MieleLogic arbeide med individuelle priser for de forskjellige programmene, slik at prisen for å benytte en maskin er beregnet i forhold til aktuelle driftsomkostninger som vann og strøm. For eksempel stopper belastningen når tørketrommelen stopper, fordi tøyet er tørt. Med andre ord, du betaler kun for ditt relle forbruk.

4 Internett-reservasjon og andre tjenester Pålogging Logg på vaskeriet med IP-adressen til ønsket vaskeri, evt. fra en opprettet lenke fra hjemmesiden Brukernavn og Passord utstedes av administrasjonen. Disse kan senere endres til noe som er lettere å huske. Du kan alltid logge på med det opprinnelige brukernavn og passord, om du skulle glemme ditt egenvalgte.

5 Tilgjengelige tjenester (Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker. Kun Endre brukernavn er standard) Fra forsiden kan det velges <Endre brukernavn> <Sms?> <Balanse> <Balanse/Innbetaling> <Vaskeri> <Reserver tid> <Log ut> <Språk> avhengig av hvilke tjenester som er installert. t <Endre brukernavn> er alltid tilgjengelig.

6 Endre brukernavn Velg: <Endre brukernavn> Du kan endre brukernavn og passord til noe som er lettere å huske. Har du adgang til flere vaskerier, og ønsker å vaske i ett eller flere av disse, må dette gjentas i de aktuelle vaskeriene. Du kan alltid logge på med det opprinnelige brukernavn og passord, om du skulle glemme ditt egenvalgte. Bekreft med <OK>

7 SMS-varsling Velg: <Sms?> Ønsker du å få tilsendt en SMS som påminnelse om din forestående reservasjon, legger du inn ditt mobiltelefon-nummer (kun åttesifrede norske) og velger hvor lang tid (i minutter) i forveien du vil ha varselet. Bekreft med Aksepter SMS

8 Balanse / Innbetaling Velg: <Balanse / Innbetaling> (Ved Internett oppvalueringssystem) <Balanse> (Ved kredittsystem) Her vises en oversikt over forbruk forrige måned, samt hittil denne måneden, for dette vaskeriet. Ved debet-system (forhåndsbetalt system), vises også innbetalinger som er gjort via Internett (nettbank). Ønskes det innbetalt til vaskerikort, velges <Innbetaling til konto>. Et innestående restbeløp kan tilbakebetales ved å trykke <Tilbakebetal>.

9 Innbetaling til vaskerikonto Velg: <Innbetaling til konto> Her kan det skrives noen betingelser for innbetaling og/eller bruk av vaskeri-systemet. Velg beløp som skal innbetales, legg inn din e-postadresse og kryss av for å akseptere betingelsene. Trykk <Gå til betaling>. Videre innbetalingsprosedyre er deretter som i nettbank og foregår på sikre sider (https://...) Kvittering for innbetalt beløp fremsendes til innlagt e-postadresse. Etter endt innbetaling er beløpet disponibelt i vaskeriet umiddelbart.

10 Vaskeristatus Velg: <Vaskeri> Her viser en status over maskinene i vaskeriet. Grønn = Ledig Rød = Opptatt eller Reservert Blå = Ute av drift

11 Reserver tid Velg: <Reserver tid> Reservasjoner kan gjøres for en måned frem i tid. Det kan begrenses hvor mange reservasjoner hver bruker skal kunne inneha. Velg uke, dag og maskin, og bekreft med <Ja>. Ønskes flere reservasjoner, gjentas prosedyren.

12 Slett reservasjon Velg: <Slett reservasjon> Reservasjoner kan slettes. Sletting bekreftes med <Ja>

13 Avslutte Velg: <Logg ut>.. eller avslutt ganske enkelt ved å trykke OBS! <Logg ut> fungerer ikke med alle typer nettlesere

14 Kreditt Brukerveiledning Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker Ved ledig maskin skifter displayet regelmessig mellom tre forskjellige informasjonssider. Ved å trykke på språkknappen (globusen) nederst til høyre, kan det velges et annet språk i veiledningen Språkvalg er tilleggsfunksjon, og kan i tillegg til norsk, vise engelsk, tysk, svensk og dansk. Her kan om ønskelig vaskeriets eller kundens navn legges inn

15 Starte maskin Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker Sett kortet i kortleseren og velg et program på maskinen (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Pris for valgte program vises. Bekreft programvalget ved å trykke <Kjøp> Kortet kan fjernes, og programmet startes ved å trykke startknappen på maskinen

16 SMS-varsling Tilleggsfunksjon Sett kortet i kortleseren og trykk <SMS?> (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Tast inn ønsket mobilnummer (kun norske). Inntastede siffer kan slettes bakover med <C> Bekreft ved å trykke < > Avbryt ved å trykke <X> Bekreftelse fremkommer Bekreftelse fremkommer Hvis det beregnes en pris for utsendelse, fremkommer prisen. Avslutt med <Ja>, evt. <Nei> hvis det likevel ikke ønskes SMS

17 Vasketidsreservasjon Tilleggsfunksjon Sett kortet i kortleseren og trykk <Reserver> Dato, tid og maskin velges i ønsket rekkefølge. (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Velg Dato, Tid og Maskin velges i ønsket rekkefølge. Bekreftelse vises. Bekreft med <OK> SMS-varsling for forestående reservasjon. Opplysningene kan redigeres ved å trykke de respektive knapper.

18 Balanse Tilleggsfunksjon Sett kortet i kortleseren og trykk <Balanse> Dato, tid og maskin velges i ønsket rekkefølge. (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Forbruk forrige måned, og hittil denne måneden vises. Opplysningene gjelder kun forbruk i det aktuelle vaskeriet, og inkluderer ikke hva det er vasket for i eventuelle andre vaskerier brukeren har adgang til

19 Oppvaluering Brukerveiledning Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker Ved ledig maskin skifter displayet regelmessig mellom tre forskjellige informasjonssider. Ved å trykke på språkknappen (globusen) nederst til høyre, kan det velges et annet språk i veiledningen Språkvalg er tilleggsfunksjon, og kan i tillegg til norsk, vise engelsk, tysk, svensk og dansk. Her kan om ønskelig vaskeriets eller kundens navn legges inn

20 Starte maskin Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker Sett kortet i kortleseren. Hvis det ikke er nok penger på kortet til å starte et program, vises teksten Ikke nok penger. Kortet må da fylles opp innen det kan benyttes til å starte maskinen. (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner. De kan benyttes uten penger på kortet) Velg program på maskinen. Pris for valgte program vises. Bekreft programvalget ved å trykke <Kjøp> Kortet kan fjernes, om programmet startes ved å trykke startknappen på maskinen

21 SMS-varsling Tilleggsfunksjon Sett kortet i kortleseren og trykk <SMS?> (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Tast inn ønsket mobilnummer (kun norske). Inntastede siffer kan slettes bakover med <C> Bekreft ved å trykke < > Avbryt ved å trykke <X> Bekreftelse fremkommer Bekreftelse fremkommer Hvis det beregnes en pris for utsendelse, fremkommer prisen. Avslutt med <Ja>, evt. <Nei> hvis det likevel ikke ønskes SMS

22 Vasketidsreservasjon Tilleggsfunksjon Sett kortet i kortleseren og trykk <Reserver> Dato, tid og maskin velges i ønsket rekkefølge. (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Velg Dato, Tid og Maskin velges i ønsket rekkefølge. Bekreftelse vises. Bekreft med <OK> SMS-varsling for forestående reservasjon. Opplysningene kan redigeres ved å trykke de respektive knapper.

23 Balanse Tilleggsfunksjon Sett kortet i kortleseren og trykk <Balanse> Dato, tid og maskin velges i ønsket rekkefølge. (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Saldo på kortet, samt forbruk forrige måned og hittil denne måneden vises. Opplysningene gjelder kun forbruk i det aktuelle vaskeriet, og inkluderer ikke hva det er vasket for i eventuelle andre vaskerier brukeren har adgang til.

24 Kontant Brukerveiledning Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker Ved ledig maskin skifter displayet regelmessig mellom tre forskjellige informasjonssider. Ved å trykke på språkknappen (globusen) nederst til høyre, kan det velges et annet språk i veiledningen Språkvalg er tilleggsfunksjon, og kan i tillegg til norsk, vise engelsk, tysk, svensk og dansk. Her kan om ønskelig vaskeriets eller kundens navn legges inn

25 Starte maskin Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker Sett kortet i kortleseren. Saldo på kortet vises. Trykk på <Velg program> eller vent 10 sekunder Velg et program på maskinen (<Reserver> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Pris for valgte program vises. Bekreft programvalget ved å trykke <Kjøp> Kortet kan fjernes, om programmet startes ved å trykke startknappen på maskinen

26 SMS-varsling Tilleggsfunksjon Sett kortet i kortleseren og trykk <SMS?> (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Tast inn ønsket mobilnummer (kun norske). Inntastede siffer kan slettes bakover med <C> Bekreft ved å trykke < > Avbryt ved å trykke <X> Bekreftelse fremkommer Bekreftelse fremkommer Hvis det beregnes en pris for utsendelse, fremkommer prisen. Avslutt med <Ja>, evt. <Nei> hvis det likevel ikke ønskes SMS

27 Vasketidsreservasjon Tilleggsfunksjon Sett kortet i kortleseren og trykk <Reserver> Dato, tid og maskin velges i ønsket rekkefølge. (<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner) Velg Dato, Tid og Maskin velges i ønsket rekkefølge. Bekreftelse vises. Bekreft med <OK> SMS-varsling for forestående reservasjon. Opplysningene kan redigeres ved å trykke de respektive knapper.

28 Miele AS Løxaveien 13 Postboks RUD Tlf: Fax: Internett: E-post: Miele AS, Rud Rett til endringer forbeholdes 05/09

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden.

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. BRUKERVEILEDNING MIN IDRETT (www.minidrett.no) 1. Logg inn Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. Legg inn mailadressen din.

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer