Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for MobilePay by Danske Bank"

Transkript

1 Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske Banks Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold gjelder også for MobilePay. Vilkårene er delt inn i 2 deler: Del 1 (A) beskriver vilkårene for registrering som bruker av MobilePay. Del 2 (B) beskriver vilkår for MobilePay som e-penge produkt. Når du bruker MobilePay for å overføre penger til en annen person via en mobil enhet, flyttes penger fra ditt betalingskort og over til MobilePay, og videre til mottakers bankkonto. A. Vilkår for registrering som bruker av MobilePay 1. Partene i avtalen Når du registrerer deg som bruker av MobilePay inngår du en avtale med Danske Bank, Søndre gate 13-15, 7466 Trondheim, Norge, Org. nr Vår e-post adresse er: 2. Forutsetning for inngåelse av denne avtalen Du må ha en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon eller nettbrett. Du skal laste ned MobilePay i App Store, Google Play eller Windows Phone Store til din mobile enhet. 3. Registrering For å registrere deg må du ha: norsk fødselsnummer norsk mobilnummer en mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett) et debet- eller kredittkort utstedt til deg i Norge en norsk bankkonto. Kontoen må være registrert i ditt navn (kontoen benyttes når du bruker MobilePay som e-pengeprodukt, jfr. Avsnitt B, punkt 1) en aktiv/gyldig e-postadresse

2 3.1 Registrering som bruker av MobilePay Første gang du åpner MobilePay må du registrere deg som bruker. Du blir bedt om å: taste inn fødselsnummer, navn og e-postadresse lese og akseptere vilkårene bekrefte ditt mobilnummer med en aktiviseringskode taste inn ditt kortnummer og kontonummer opprette en selvvalgt kode Er du under 18 år, må dine foreldre/foresatte være informert om og være enig i at du bruker ditt fødselsnummer. Danske Bank har rett til å stenge din MobilePay hvis dette ikke er overholdt. Vi kan benytte fødselsnummeret ditt for å få mer informasjon om deg via folkeregisteret. Les mer i Danske Banks Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Du kan registrere opp til tre betalingskort i MobilePay. Hvis du registrerer flere betalingskort kan du velge hvilket kort som skal benyttes. Du kan selv endre det registrerte betalingskortet eller bankkonto registrert i MobilePay. Du er selv ansvarlig for at betalingskort og bankkonto til enhver tid er korrekt registrert i MobilePay. Vi forbeholder oss retten til å stenge din MobilePay hvis opplysningene ikke er korrekte, uavhengig av årsak. Det gjelder for eksempel hvis det viser seg at betalingskortet ikke er utstedt til deg eller bankkontoen ikke er opprettet i ditt navn. Du kan lese mer om dette under del B. 3.2 Årlig beløpsgrense Det er en årlig grense på hvor mye du kan sende og motta i MobilePay. Når du registrerer deg som bruker, kan du sende opp til kr ,- og motta opp til kr 8 000,- pr. kalenderår. For høyere beløpsgrenser må du identifisere deg. Se under Beløpsgrenser i appen for mer informasjon. 4. Aktiveringskode og selvvalgt kode Første gang du registrerer deg som bruker av MobilePay må du bekrefte ditt mobilnummer med en aktiveringskode, og opprette en selvvalgt kode for fremtidig pålogging. Den selvvalgte koden må ikke være den samme som din pinkode på ditt betalingskort registrert i MobilePay. Vi anbefaler ikke å benytte like tall eller samme kode som du har for å åpne din mobile enhet.

3 Etter registrering åpner du MobilePay med din selvvalgte kode. Glemmer du koden kan du opprette en ny under Hjelp. Når du har åpnet appen trenger du ikke kode for å sende eller motta penger i MobilePay. Under Innstillinger kan du endre din selvvalgte kode. 5. Øvrige forpliktelser Du har plikt til å sikre at alle opplysninger du har gitt er korrekte og oppdaterte. Det gjelder f. eks. kort-, konto- og mobilnummer og e-postadresse. Banken kontrollerer ikke dette. MobilePay er personlig og kan bare benyttes av deg. Du må ikke opplyse dine koder til andre, skrive dem ned eller oppbevare dem på din mobile enhet. MobilePay kan kun benyttes til lovlige formål. MobilePay kan ikke benyttes i næringsvirksomhet. MobilePay kan ikke benyttes til pengeinnsamling uten Danske Banks skriftlige godkjennelse. MobilePay må ikke benyttes til å forespørre andre om penger som kan virke sjenerende. Vi forbeholder oss retten til å sperre din MobilePay hvis vi mener den er benyttet på en måte som oppfattes å være sjenerende for tredjemann. Når du benytter MobilePay som e-pengeprodukt har du ansvar for at mobilnummeret du overfører penger til er korrekt og tilhører tiltenkt mottaker av pengene. Du har ansvaret for å kontrollere at beløpet er korrekt tastet inn. Banken kontrollerer ikke dette. For å hindre misbruk av MobilePay skal du oppbevare din mobile enhet slik at andre ikke får adgang til denne. Hvis mulig bør du låse enheten med kode eller tastaturlås. Koden må ikke opplyses til andre. Du har plikt til å identifisere deg ytterligere overfor Danske Bank hvis det kreves i henhold til lovgivningen. 6. Angrerett Etter angrerettloven kan du angre din avtaleinngåelse innen 14 dager.

4 Angreretten faller bort, dersom avtalen etter din uttrykkelige anmodning er oppfylt av begge parter. Det vil ofte være tilfellet ved betalingsoverføringer. Det betyr at hvis du har overført beløp via MobilePay, kan du ikke angre dem. Angrer du på avtaleinngåelsen, skal du med en gang ringe, skrive eller sende en e-post til MobilePay. Du finner mer informasjon på 7. Sperring 7.1 Danske Banks sperring av MobilePay Danske Bank har uten varsel rett til å sperre din MobilePay hvis: kortet/kortene tilknyttet MobilePay er sperret eller avsluttet bankkontoen som er tilknyttet MobilePay er sperret eller avsluttet vilkårene for MobilePay er brutt (misligholdt) mobilnummeret tilknyttet MobilePay er misbrukt eller antatt misbrukt du har mottatt penger via MobilePay som ikke er autorisert av eieren av den MobilePay som pengene er overført fra vi har mistanke om at det er skjedd uautoriserte overførsler fra din MobilePay Når vi har sperret din MobilePay vil du motta en e-post med årsak, dato og tidspunkt for sperringen. 7.2 Din sperring av MobilePay Du skal kontakte oss umiddelbart for å få sperret MobilePay hvis: mobiltelefonen, SIM kortet og/eller betalingskort tilknyttet MobilePay er mistet eller stjålet eller hvis du har mistanke om det du oppdager eller har mistanke om at din MobilePay er misbrukt Du sperrer din MobilePay ved å ringe (+47) og opplyse ditt mobilnummer. Når vi har mottatt din beskjed, sperrer vi for bruk av MobilePay og du vil motta en e-post med årsak, dato og tidspunkt for sperringen. 8. Oppsigelse/opphør 8.1 Din oppsigelse av MobilePay Du kan si opp din avtale om MobilePay uten varsel. Det kan skje skriftlig eller pr. telefon. Hvis du ikke ønsker å benytte MobilePay, f.eks hvis du overdrar mobiltelefonen eller avslutter mobilabonnementet er det svært viktig at du sier opp avtalen med MobilePay.

5 Vennligst merk at det ikke er nok å slette app en fra den mobile enheten for å si opp avtalen med oss. 8.2 Danske Banks oppsigelse av MobilePay Danske Bank kan med to måneders varsel skriftlig si opp avtalen om MobilePay. I tilfelle mislighold kan vi heve avtalen uten varsel. Hvis du ikke har benyttet MobilePay innen seks måneder, forbeholder vi oss retten til å avslutte avtalen. 9. Kontakt/kundeservice Du kan kontakte MobilePay Support direkte fra appen eller på Du er også velkommen til å kontakte oss på telefon (+47) Gebyr Danske Bank tar p.t. ikke gebyr for bruk av MobilePay. Omkostninger til din mobiloperatør for bruk av din mobile enhet og omkostninger til kortutsteder for bruk av det/de registrerte betalingskort kan påløpe i henhold til den avtale du har med disse. 11. Endringer Vi kan endre vilkårene uten varsel hvis endringene er til din fordel. Hvis endringene ikke er til din fordel kan vi endre dem med to måneders varsel. Endrer vi vilkårene får du beskjed direkte i din app. Du kan lese vilkårene i app en, skrive dem ut eller laste dem ned her eller velge å motta dem på din e-postadresse. Endrer vi vilkårene skal du senest innen endringen trer i kraft gi beskjed hvis du ikke ønsker å bli bundet av de nye vilkårene. Hører vi ikke noe fra deg betrakter vi det som din aksept for endringene. Hvis du meddeler at du ikke ønsker å være bundet av de nye vilkårene, anser vi at avtalen om MobilePay opphører på den dato de nye vilkårene trer i kraft. 12. Elektroniske spor Når du registrerer deg og godkjenner vilkårene for MobilePay, aksepterer du at Danske Bank samler følgende elektroniske spor om deg: hvilke skjermbilder i MobilePay-app en du har vært inne på hvilken mobil enhet du bruker hvilket operativsystem din mobile enhet har hvilken ip-adresse du har transaksjonsdata

6 Vi bruker opplysningene kun i forbindelse med utvikling og statistikk, og det vil ikke brukes til å samle elektroniske spor om deg til andre formål. Informasjonen kan ikke gis videre eller selges til tredje part. Når du har lastet ned, installert MobilePay app en og registrert deg, har du akseptert at du avgir elektroniske spor. Av tekniske årsaker er det ikke mulig å bruke MobilePay uten bruk av elektroniske spor. Du kan avinstallere app en hvis du ikke lenger ønsker å sette elektroniske spor. Vi minner samtidig om at du i så fall må si opp avtalen pr. telefon eller skriftlig. 13. Lov og rettsvern Avtalen og enhver tvist som følge av denne avtalen er underlagt norsk lov og skal behandles ved norsk domstol. 14. Tilsyn og klagemuligheter Du kan finne informasjon om Danske Banks tillatelser og det tilsyn banken er underlagt i Danske Banks Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Her finner du også informasjon om klagemuligheter. 15. Oppdaterte vilkår Mister du vilkårene eller har av annen årsak behov for et nytt eksemplar kan du alltid finne den siste versjonen i appen og på Du kan også kontakte MobilePay support, se kontaktinformasjon punkt 9. B. MobilePay til bruk ved overførsel fra person til person, og til godkjente innsamlinger MobilePay kan benyttes som e-pengeprodukt til å overføre penger til en annen person eller til godkjente pengeinnsamlinger. Du kan også be om penger fra en annen MobilePay bruker. Når du overfører penger i MobilePay skjer det en elektronisk overførsel av penger fra ditt betalingskort til din MobilePay. Deretter videresendes pengene til mottakers MobilePay hvoretter beløpet overføres til mottakers bankkonto. Med MobilePay unngår du derfor å utveksle kort-, kontonummer eller kontanter. MobilePay som e-pengeprodukt kan ikke brukes til netthandel. 1. Registrering av betalingskort og kontonummer Når du registrer deg som bruker av MobilePay, skal du taste inn ditt kortnummer og kontonummer for å opprette deg som bruker, jfr. Avsnitt A, punkt 3. Konto skal være en norsk bankkonto og penger kan bare overføres i norske kroner. Vi lagrer disse opplysningene i våre systemer.

7 Hver gang du mottar penger i MobilePay sendes de videre fra MobilePay til din registrerte bankkonto. Du skal alltid legge inn ditt betalingskort (kortnummer, utløpsdato og kontrollsiffer). Når du overfører penger blir beløpet belastet det betalingskort du har valgt å benytte i MobilePay og satt inn på din MobilePay. Eventuelle gebyrer blir også belastet ditt kort. Når det belastes penger på ditt kort vil Danske Bank foreta en autorisasjon hos din kortutsteder. Det er kortutsteder som avgjør om kortet kan belastes. Avviser kortutsteder betalingen vil overførselen bli avvist i MobilePay. Kortutsteder kan kreve gebyr for bruk av kortet. Danske Bank benytter DIBS Payment Service til lagring av dine kortopplysninger. DIBS Payment Services er sertifisert av Nets som leverandør av betalinger, og dine data oppbevares i overensstemmelse med internasjonale sikkerhetsstandarder (Payment Card Industry Data Security Standard). Du kan lese mer om sikker betaling på Dine kortopplysninger blir ikke lagret på din mobile enhet eller hos Danske Bank. Når du registrerer deg i MobilePay aksepterer du at navnet du har registrert deg med vises til den MobilePay bruker du enten vil sende penger til eller motta penger fra. Du aksepterer også at ditt mobiltelefonnummer vises. Det gjelder også hvis du har hemmelig nummer navnet du har registrert deg med vises til den veldedige organisasjonen du betaler eller overfører penger til. Du aksepterer videre at de 4 siste siffer i ditt mobiltelefon nummer vises Danske Bank kan belaste ditt betalingskort med det beløp du har tastet inn og eventuelle gebyr for å benytte MobilePay. For mer informasjon om gebyrer, se avsnitt A, punkt 10 Danske Bank registrerer ditt og mottakers mobilnummer, kontonummer, beløp, samt dato for transaksjonene, se mer under avsnitt B, punkt 8 2. Mer om MobilePay 2.1 Funksjonalitet MobilePay gir deg mulighet til å: overføre penger til andre MobilePay brukere via ditt registrerte mobilnummer be om penger fra andre MobilePay brukere (forespør) via ditt registrerte mobilnummer

8 overføre penger til godkjente innsamlinger se gjennomførte betalinger se betalingsforespørsler se ditt forbruk i MobilePay MobilePay kan kun benyttes til transaksjoner i norske kroner. Du finner mer informasjon i MobilePay under Hjelp eller på Danske Bank kan løpende endre og/eller tilpasse funksjonene Maksimalt forbruk Det er satt en makismal beløpsgrense pr. kalenderår for overførsler med MobilePay. Du kan se dette maksimumsbeløpet og følge det i appen under Beløpsgrenser. Størrelsen på den årlige beløpsgrensen er avhengig av om du har legitimert deg eller ikke, for mer informasjon se Det er også fastsatt et daglig maksimumsbeløp for hvor mye du kan sende. Du kan se dette og følge det i appen under Beløpsgrenser. 2.3 Gjennomføring av betalinger med MobilePay Slik overfører du penger via MobilePay til en annen MobilePay bruker Når du vil overføre et beløp til en annen MobilePay bruker taster du inn ønsket beløp og mobilnummer til betalingsmottakeren. Du kan også skrive en beskjed til mottakeren. Du godkjenner betalingen ved å dra knappen Send Penger. Beløpet belastes det registrerte kort og overføres elektronisk til din MobilePay. Herfra overføres beløpet til mottakers MobilePay og deretter til mottakers registrerte bankkonto. Det er forskjellige tidsfrister for når beløpet vil være tilgjengelig for mottakeren, se for mer informasjon om tidsfrister. Når du har gjennomført en betaling vil du se en kvittering på din skjerm. Kvitteringen vil du også finne under Aktiviteter. Du kan se alle opplysningene om dine transaksjoner i appen under Aktiviteter for en periode på minst 13 måneder etter du foretok betalingen. Mottaker vil med det samme se at overførselen er registrert i sin MobilePay under Aktiviteter. Det er mottakers sikkerhet for at MobilePay overførselen er foretatt og at beløpet vil bli satt inn på mottakers registrerte bankkonto. Er du i tvil om du har mottatt penger fra en MobilePay konto kan du alltid sjekke under Aktiviteter.

9 Hvis mottaker av beløpet ikke er opprettet som MobilePay bruker blir det opprettet en ventende betalingsordre. Ordren blir liggende i 30 kalenderdager. Hvis mottaker ikke oppretter seg som MobilePay bruker innen 30 kalenderdager, vil betalingsordren bli slettet. Betalingsordren blir også slettet hvis du, uavhengig av årsak, opphører som MobilePay bruker eller hvis betalingskortet sperres eller av andre grunner ikke lenger kan brukes til belastning av betalinger. Du kan sende en sms til mottaker om den ventende overførselen fra MobilePay. Du kan se dine ventende betalingsordrer under Aktiviteter. På kontoutskrift/faktura for det registrerte kort kan du også se dine gjennomførte betalinger fra MobilePay Slik ber du om overførsel via MobilePay fra en annen MobilePay bruker Hvis du vil be en annen MobilePay bruker om å sende deg penger, taster du inn beløp, personens navn eller mobiltelefon nummer. Du kan også skrive en beskjed til den MobilePay brukeren du henvender deg til. Send forespørselen ved å dra knappen Forespør. Mottaker får beskjed om din forespørsel og har mulighet for å akseptere denne. Når den er akseptert vil beløpet bli overført til din MobilePay konto og derfra til din registrerte bankkonto. Du kan se din bekreftelse på anmodningen under Aktiviteter. På kontoutskriften til den bankkonto som er registrert i MobilePay, kan du se innbetalinger fra MobilePay. 3. Kontroll av posteringer Du har plikt til løpende å kontrollere dine MobilePay posteringer i appen. Oppdager du betalinger som ikke stemmer med dine kvitteringer eller som du mener du ikke har foretatt, må du ta kontakt med oss så snart som mulig vær dog oppmerksom på tidsfristen i punkt Tilbakeførsel av betalinger som du har godkjent (autoriserte betalinger) 4.1. Tilbakekallelse Når du har godkjent en betalingen kan du ikke kalle den tilbake. 5. Tilbakeføring av en betaling som du ikke har godkjent (uautorisert betalinger) Hvis du mener det er gjennomført en betaling via MobilePay som du ikke har godkjent, medvirket til eller foretatt skal du etter å ha oppdaget dette, kontakte Danske Bank så snart som mulig.

10 Når vi vurderer om du har kontaktet oss i rett tid, vil vi legge vekt på din plikt til løpende å gjennomgå dine posteringer i MobilePay. Under enhver omstendighet må du henvende deg til oss senest 13 måneder etter at beløpet er belastet din MobilePay. Vi vil så snart som mulig etter din henvendelse undersøke forholdet. Viser undersøkelsen at andre uberettiget har brukt din MobilePay og du har varslet i henhold til denne bestemmelsen, refunderer vi beløpet med det samme. 6. Ditt Ansvar MobilePay er et personlig produkt og kan bare brukes av deg. Det er ditt ansvar å sikre at mottakeren av betalingen, herunder mobilnummeret og beløpets størrelse er korrekt. Hvis MobilePay har blitt misbrukt av en annen person, vil vi dekke tapet med mindre du har handlet svikaktig (bevisst har gitt uriktige opplysninger eller fortiet sannheten) eller har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser med vilje (forsett) eller har unnlatt å sperre MobilePay, jf. del A punkt 7.2. I så fall vil banken holde deg ansvarlig for hele tapet. Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at vi har fått beskjed og din MobilePay er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din MobilePay på grunn av forhold hos Danske Bank. 7. Danske Banks ansvar Du kan lese om Danske Banks ansvar i Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. 8. Registrering/beskyttelse av personlig informasjon Når du bruker MobilePay registrer vi ditt og mottakers mobilnummer, kontonummer, beløp, samt dato for transaksjonen. Både når du sender og ber om penger, sender vi en beskjed om beløp, ditt navn som du har registrert i MobilePay, mobilnummer og dato for transaksjonen sammen med din eventuelle beskjed til mottaker. Hvis du betaler til en veldedig organisasjon viser vi ikke hele ditt mobilnummer, jfr. del B punkt 1.

11 Opplysningene oppbevares hos Danske Bank og de benyttes for å gjennomføre betalingsoppdrag og ved en eventuell senere feilretting. Vi gir kun opplysninger videre hvis lovgivningen krever det eller til bruk i rettssaker om krav. Opplysningene oppbevares i det året de ble registrert og i de påfølgende 5 år.

Vilkår for MobilePay til forbrukere

Vilkår for MobilePay til forbrukere Forbruker Gjelder fra 14.11.2016 Innledning Vilkår for MobilePay til forbrukere MobilePay er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

minvoice kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter og i tillegg kan den administreres fra web.

minvoice kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter og i tillegg kan den administreres fra web. Avtalevilkår mellom minvoice og sluttbrukere Forbruker Gjelder fra 08.06.2017 Innledning minvoice er neste generasjons serviceplattform der du kan samle alle dine tjenesteleverandører på en og samme plattform.

Detaljer

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra 10.08.2017 Danske Bank, Org.nr: 977074010 MobilePay Subscriptions

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Vilkår for MobilePay til forbrukere

Vilkår for MobilePay til forbrukere Innledning Vilkår for MobilePay til forbrukere MobilePay er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Vilkårene er delt

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder PAYPAL / Jetshop Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din Du må åpne en PayPal-bedriftskonto (Del 1) for å kunne ta i mot PayPal-betalinger. Betalinger fra

Detaljer

Forespørsel om endring av utlandsbetaling Innhold

Forespørsel om endring av utlandsbetaling Innhold Innhold Introduksjon... 2 Hvem har adgang til forespørsel på utlandsbetaling... 2 Hvordan oppretter jeg en forespørsel på utlandsbetaling... 3 Startbillede til opprettelse av en forespørsel på utlandsbetaling...

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du forstår at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE. Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge

BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE. Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge BankAxept for netthandel BankAxept AS vil lansere ny nettbetalingsløsning Konkurrere med internasjonale

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP Opprett en PayPal Bedriftskonto trinn 1. Side 3-14 For å godta PayPal-betalinger må du opprette en PayPal

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for paysafecard

Generelle forretningsvilkår for paysafecard Generelle forretningsvilkår for paysafecard Versjon: Oktober 2013 1. Generelle bestemmelser 1.1 Les nøye gjennom disse generelle forretningsvilkår, ettersom det er disse vilkårene som gjelder ved bruk

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

Hvordan bruker du https://mobilparkering.com

Hvordan bruker du https://mobilparkering.com Hvordan bruker du https://mobilparkering.com MENY Klikk på det du lurer på eller scroll videre GENERELT Hva er mobilparkering.com Har du den gamle appen vår? Legge til som bokmerke BRUKERPROFIL Startside

Detaljer

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon Bomveier.no Betalingsløsning for private veilag Brukerdokumentasjon Mars 2013 Introduksjon Bomveier.no er en betalingsløsning for mobile enheter for private veilag. Tjenesten er utviklet for at veilag

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1. Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K Gjelder fra 10.08.2017 MobilePay til bedrifter består av ulike betalingsløsninger

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00.

Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00. Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00. INNHOLD INSTRUKSJON... 2 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE INNLAND.... 3 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE UTLAND.... 6 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Nedlasting av apper på Apple

Nedlasting av apper på Apple Nedlasting av apper på Apple Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Cashless - bruk og vilkår

Cashless - bruk og vilkår Espos Norge AS v/christian Bryde Kobbervikdalen 59 3036 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1336-12 24.10.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Cashless - bruk og vilkår

Detaljer

Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0

Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0 Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0 Innhold 1. Dokumentinformasjon...4 1.1 Siste versjon... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Referansedokumenter... 4 1.4 Mulige fremtidige dokumenter...

Detaljer

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 MobilePay til bedrifter er en betalingsløsning bedriften kan bruke for å motta og forespørre betalinger fra brukere av MobilePay.

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K Gjelder fra 01.11.2016 MobilePay til bedrifter består av ulike betalingsløsninger

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Brukerbetingelser CATSJ

Brukerbetingelser CATSJ Brukerbetingelser CATSJ 1. Fastsettelse av betingelser 1.1. Disse forholdene ("Vilkårene") for bruk av CATSJs applikasjon ("App") regulerer forholdet mellom CATSJ og deg. 1.2. Forholdene må aksepteres

Detaljer

Kvikkguide Nettbank bedrift

Kvikkguide Nettbank bedrift Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Konto- og saldooversikt. Forfallsregister med oversikt over alle betalinger. Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem.

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

MieleLogic. - Internett - Oppvaluering. (Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker)

MieleLogic. - Internett - Oppvaluering. (Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker) MieleLogic - Internett - Oppvaluering (Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker) MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom generasjoner

Detaljer

Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den

Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den 01.11.2016 MobilePay by Danske Bank for bedrifter (heretter MobilePay til bedrifter) består av ulike betalingsløsninger som bedriften kan bruke til å

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkår ( Vilkårene ) gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 25.08.2014. 1. Generelt 1.1 Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

SPING Brukerstedsavtale

SPING Brukerstedsavtale SPING Brukerstedsavtale Denne avtale er inngått mellom: Lag / organisasjon / navn Bank / navn LAG/ORGANISASJON Lag/organisasjons adresse: Organisasjonsnr: Kontonr: Epostadresse: SPING ADMINISTRATOR Kontaktperson:

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer