Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for MobilePay by Danske Bank"

Transkript

1 Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske Banks Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold gjelder også for MobilePay. Vilkårene er delt inn i 2 deler: Del 1 (A) beskriver vilkårene for registrering som bruker av MobilePay. Del 2 (B) beskriver vilkår for MobilePay som e-penge produkt. Når du bruker MobilePay for å overføre penger til en annen person via en mobil enhet, flyttes penger fra ditt betalingskort og over til MobilePay, og videre til mottakers bankkonto. A. Vilkår for registrering som bruker av MobilePay 1. Partene i avtalen Når du registrerer deg som bruker av MobilePay inngår du en avtale med Danske Bank, Søndre gate 13-15, 7466 Trondheim, Norge, Org. nr Vår e-post adresse er: 2. Forutsetning for inngåelse av denne avtalen Du må ha en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon eller nettbrett. Du skal laste ned MobilePay i App Store, Google Play eller Windows Phone Store til din mobile enhet. 3. Registrering For å registrere deg må du ha: norsk fødselsnummer norsk mobilnummer en mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett) et debet- eller kredittkort utstedt til deg i Norge en norsk bankkonto. Kontoen må være registrert i ditt navn (kontoen benyttes når du bruker MobilePay som e-pengeprodukt, jfr. Avsnitt B, punkt 1) en aktiv/gyldig e-postadresse

2 3.1 Registrering som bruker av MobilePay Første gang du åpner MobilePay må du registrere deg som bruker. Du blir bedt om å: taste inn fødselsnummer, navn og e-postadresse lese og akseptere vilkårene bekrefte ditt mobilnummer med en aktiviseringskode taste inn ditt kortnummer og kontonummer opprette en selvvalgt kode Er du under 18 år, må dine foreldre/foresatte være informert om og være enig i at du bruker ditt fødselsnummer. Danske Bank har rett til å stenge din MobilePay hvis dette ikke er overholdt. Vi kan benytte fødselsnummeret ditt for å få mer informasjon om deg via folkeregisteret. Les mer i Danske Banks Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Du kan registrere opp til tre betalingskort i MobilePay. Hvis du registrerer flere betalingskort kan du velge hvilket kort som skal benyttes. Du kan selv endre det registrerte betalingskortet eller bankkonto registrert i MobilePay. Du er selv ansvarlig for at betalingskort og bankkonto til enhver tid er korrekt registrert i MobilePay. Vi forbeholder oss retten til å stenge din MobilePay hvis opplysningene ikke er korrekte, uavhengig av årsak. Det gjelder for eksempel hvis det viser seg at betalingskortet ikke er utstedt til deg eller bankkontoen ikke er opprettet i ditt navn. Du kan lese mer om dette under del B. 3.2 Årlig beløpsgrense Det er en årlig grense på hvor mye du kan sende og motta i MobilePay. Når du registrerer deg som bruker, kan du sende opp til kr ,- og motta opp til kr 8 000,- pr. kalenderår. For høyere beløpsgrenser må du identifisere deg. Se under Beløpsgrenser i appen for mer informasjon. 4. Aktiveringskode og selvvalgt kode Første gang du registrerer deg som bruker av MobilePay må du bekrefte ditt mobilnummer med en aktiveringskode, og opprette en selvvalgt kode for fremtidig pålogging. Den selvvalgte koden må ikke være den samme som din pinkode på ditt betalingskort registrert i MobilePay. Vi anbefaler ikke å benytte like tall eller samme kode som du har for å åpne din mobile enhet.

3 Etter registrering åpner du MobilePay med din selvvalgte kode. Glemmer du koden kan du opprette en ny under Hjelp. Når du har åpnet appen trenger du ikke kode for å sende eller motta penger i MobilePay. Under Innstillinger kan du endre din selvvalgte kode. 5. Øvrige forpliktelser Du har plikt til å sikre at alle opplysninger du har gitt er korrekte og oppdaterte. Det gjelder f. eks. kort-, konto- og mobilnummer og e-postadresse. Banken kontrollerer ikke dette. MobilePay er personlig og kan bare benyttes av deg. Du må ikke opplyse dine koder til andre, skrive dem ned eller oppbevare dem på din mobile enhet. MobilePay kan kun benyttes til lovlige formål. MobilePay kan ikke benyttes i næringsvirksomhet. MobilePay kan ikke benyttes til pengeinnsamling uten Danske Banks skriftlige godkjennelse. MobilePay må ikke benyttes til å forespørre andre om penger som kan virke sjenerende. Vi forbeholder oss retten til å sperre din MobilePay hvis vi mener den er benyttet på en måte som oppfattes å være sjenerende for tredjemann. Når du benytter MobilePay som e-pengeprodukt har du ansvar for at mobilnummeret du overfører penger til er korrekt og tilhører tiltenkt mottaker av pengene. Du har ansvaret for å kontrollere at beløpet er korrekt tastet inn. Banken kontrollerer ikke dette. For å hindre misbruk av MobilePay skal du oppbevare din mobile enhet slik at andre ikke får adgang til denne. Hvis mulig bør du låse enheten med kode eller tastaturlås. Koden må ikke opplyses til andre. Du har plikt til å identifisere deg ytterligere overfor Danske Bank hvis det kreves i henhold til lovgivningen. 6. Angrerett Etter angrerettloven kan du angre din avtaleinngåelse innen 14 dager.

4 Angreretten faller bort, dersom avtalen etter din uttrykkelige anmodning er oppfylt av begge parter. Det vil ofte være tilfellet ved betalingsoverføringer. Det betyr at hvis du har overført beløp via MobilePay, kan du ikke angre dem. Angrer du på avtaleinngåelsen, skal du med en gang ringe, skrive eller sende en e-post til MobilePay. Du finner mer informasjon på 7. Sperring 7.1 Danske Banks sperring av MobilePay Danske Bank har uten varsel rett til å sperre din MobilePay hvis: kortet/kortene tilknyttet MobilePay er sperret eller avsluttet bankkontoen som er tilknyttet MobilePay er sperret eller avsluttet vilkårene for MobilePay er brutt (misligholdt) mobilnummeret tilknyttet MobilePay er misbrukt eller antatt misbrukt du har mottatt penger via MobilePay som ikke er autorisert av eieren av den MobilePay som pengene er overført fra vi har mistanke om at det er skjedd uautoriserte overførsler fra din MobilePay Når vi har sperret din MobilePay vil du motta en e-post med årsak, dato og tidspunkt for sperringen. 7.2 Din sperring av MobilePay Du skal kontakte oss umiddelbart for å få sperret MobilePay hvis: mobiltelefonen, SIM kortet og/eller betalingskort tilknyttet MobilePay er mistet eller stjålet eller hvis du har mistanke om det du oppdager eller har mistanke om at din MobilePay er misbrukt Du sperrer din MobilePay ved å ringe (+47) og opplyse ditt mobilnummer. Når vi har mottatt din beskjed, sperrer vi for bruk av MobilePay og du vil motta en e-post med årsak, dato og tidspunkt for sperringen. 8. Oppsigelse/opphør 8.1 Din oppsigelse av MobilePay Du kan si opp din avtale om MobilePay uten varsel. Det kan skje skriftlig eller pr. telefon. Hvis du ikke ønsker å benytte MobilePay, f.eks hvis du overdrar mobiltelefonen eller avslutter mobilabonnementet er det svært viktig at du sier opp avtalen med MobilePay.

5 Vennligst merk at det ikke er nok å slette app en fra den mobile enheten for å si opp avtalen med oss. 8.2 Danske Banks oppsigelse av MobilePay Danske Bank kan med to måneders varsel skriftlig si opp avtalen om MobilePay. I tilfelle mislighold kan vi heve avtalen uten varsel. Hvis du ikke har benyttet MobilePay innen seks måneder, forbeholder vi oss retten til å avslutte avtalen. 9. Kontakt/kundeservice Du kan kontakte MobilePay Support direkte fra appen eller på Du er også velkommen til å kontakte oss på telefon (+47) Gebyr Danske Bank tar p.t. ikke gebyr for bruk av MobilePay. Omkostninger til din mobiloperatør for bruk av din mobile enhet og omkostninger til kortutsteder for bruk av det/de registrerte betalingskort kan påløpe i henhold til den avtale du har med disse. 11. Endringer Vi kan endre vilkårene uten varsel hvis endringene er til din fordel. Hvis endringene ikke er til din fordel kan vi endre dem med to måneders varsel. Endrer vi vilkårene får du beskjed direkte i din app. Du kan lese vilkårene i app en, skrive dem ut eller laste dem ned her eller velge å motta dem på din e-postadresse. Endrer vi vilkårene skal du senest innen endringen trer i kraft gi beskjed hvis du ikke ønsker å bli bundet av de nye vilkårene. Hører vi ikke noe fra deg betrakter vi det som din aksept for endringene. Hvis du meddeler at du ikke ønsker å være bundet av de nye vilkårene, anser vi at avtalen om MobilePay opphører på den dato de nye vilkårene trer i kraft. 12. Elektroniske spor Når du registrerer deg og godkjenner vilkårene for MobilePay, aksepterer du at Danske Bank samler følgende elektroniske spor om deg: hvilke skjermbilder i MobilePay-app en du har vært inne på hvilken mobil enhet du bruker hvilket operativsystem din mobile enhet har hvilken ip-adresse du har transaksjonsdata

6 Vi bruker opplysningene kun i forbindelse med utvikling og statistikk, og det vil ikke brukes til å samle elektroniske spor om deg til andre formål. Informasjonen kan ikke gis videre eller selges til tredje part. Når du har lastet ned, installert MobilePay app en og registrert deg, har du akseptert at du avgir elektroniske spor. Av tekniske årsaker er det ikke mulig å bruke MobilePay uten bruk av elektroniske spor. Du kan avinstallere app en hvis du ikke lenger ønsker å sette elektroniske spor. Vi minner samtidig om at du i så fall må si opp avtalen pr. telefon eller skriftlig. 13. Lov og rettsvern Avtalen og enhver tvist som følge av denne avtalen er underlagt norsk lov og skal behandles ved norsk domstol. 14. Tilsyn og klagemuligheter Du kan finne informasjon om Danske Banks tillatelser og det tilsyn banken er underlagt i Danske Banks Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Her finner du også informasjon om klagemuligheter. 15. Oppdaterte vilkår Mister du vilkårene eller har av annen årsak behov for et nytt eksemplar kan du alltid finne den siste versjonen i appen og på Du kan også kontakte MobilePay support, se kontaktinformasjon punkt 9. B. MobilePay til bruk ved overførsel fra person til person, og til godkjente innsamlinger MobilePay kan benyttes som e-pengeprodukt til å overføre penger til en annen person eller til godkjente pengeinnsamlinger. Du kan også be om penger fra en annen MobilePay bruker. Når du overfører penger i MobilePay skjer det en elektronisk overførsel av penger fra ditt betalingskort til din MobilePay. Deretter videresendes pengene til mottakers MobilePay hvoretter beløpet overføres til mottakers bankkonto. Med MobilePay unngår du derfor å utveksle kort-, kontonummer eller kontanter. MobilePay som e-pengeprodukt kan ikke brukes til netthandel. 1. Registrering av betalingskort og kontonummer Når du registrer deg som bruker av MobilePay, skal du taste inn ditt kortnummer og kontonummer for å opprette deg som bruker, jfr. Avsnitt A, punkt 3. Konto skal være en norsk bankkonto og penger kan bare overføres i norske kroner. Vi lagrer disse opplysningene i våre systemer.

7 Hver gang du mottar penger i MobilePay sendes de videre fra MobilePay til din registrerte bankkonto. Du skal alltid legge inn ditt betalingskort (kortnummer, utløpsdato og kontrollsiffer). Når du overfører penger blir beløpet belastet det betalingskort du har valgt å benytte i MobilePay og satt inn på din MobilePay. Eventuelle gebyrer blir også belastet ditt kort. Når det belastes penger på ditt kort vil Danske Bank foreta en autorisasjon hos din kortutsteder. Det er kortutsteder som avgjør om kortet kan belastes. Avviser kortutsteder betalingen vil overførselen bli avvist i MobilePay. Kortutsteder kan kreve gebyr for bruk av kortet. Danske Bank benytter DIBS Payment Service til lagring av dine kortopplysninger. DIBS Payment Services er sertifisert av Nets som leverandør av betalinger, og dine data oppbevares i overensstemmelse med internasjonale sikkerhetsstandarder (Payment Card Industry Data Security Standard). Du kan lese mer om sikker betaling på Dine kortopplysninger blir ikke lagret på din mobile enhet eller hos Danske Bank. Når du registrerer deg i MobilePay aksepterer du at navnet du har registrert deg med vises til den MobilePay bruker du enten vil sende penger til eller motta penger fra. Du aksepterer også at ditt mobiltelefonnummer vises. Det gjelder også hvis du har hemmelig nummer navnet du har registrert deg med vises til den veldedige organisasjonen du betaler eller overfører penger til. Du aksepterer videre at de 4 siste siffer i ditt mobiltelefon nummer vises Danske Bank kan belaste ditt betalingskort med det beløp du har tastet inn og eventuelle gebyr for å benytte MobilePay. For mer informasjon om gebyrer, se avsnitt A, punkt 10 Danske Bank registrerer ditt og mottakers mobilnummer, kontonummer, beløp, samt dato for transaksjonene, se mer under avsnitt B, punkt 8 2. Mer om MobilePay 2.1 Funksjonalitet MobilePay gir deg mulighet til å: overføre penger til andre MobilePay brukere via ditt registrerte mobilnummer be om penger fra andre MobilePay brukere (forespør) via ditt registrerte mobilnummer

8 overføre penger til godkjente innsamlinger se gjennomførte betalinger se betalingsforespørsler se ditt forbruk i MobilePay MobilePay kan kun benyttes til transaksjoner i norske kroner. Du finner mer informasjon i MobilePay under Hjelp eller på Danske Bank kan løpende endre og/eller tilpasse funksjonene Maksimalt forbruk Det er satt en makismal beløpsgrense pr. kalenderår for overførsler med MobilePay. Du kan se dette maksimumsbeløpet og følge det i appen under Beløpsgrenser. Størrelsen på den årlige beløpsgrensen er avhengig av om du har legitimert deg eller ikke, for mer informasjon se Det er også fastsatt et daglig maksimumsbeløp for hvor mye du kan sende. Du kan se dette og følge det i appen under Beløpsgrenser. 2.3 Gjennomføring av betalinger med MobilePay Slik overfører du penger via MobilePay til en annen MobilePay bruker Når du vil overføre et beløp til en annen MobilePay bruker taster du inn ønsket beløp og mobilnummer til betalingsmottakeren. Du kan også skrive en beskjed til mottakeren. Du godkjenner betalingen ved å dra knappen Send Penger. Beløpet belastes det registrerte kort og overføres elektronisk til din MobilePay. Herfra overføres beløpet til mottakers MobilePay og deretter til mottakers registrerte bankkonto. Det er forskjellige tidsfrister for når beløpet vil være tilgjengelig for mottakeren, se for mer informasjon om tidsfrister. Når du har gjennomført en betaling vil du se en kvittering på din skjerm. Kvitteringen vil du også finne under Aktiviteter. Du kan se alle opplysningene om dine transaksjoner i appen under Aktiviteter for en periode på minst 13 måneder etter du foretok betalingen. Mottaker vil med det samme se at overførselen er registrert i sin MobilePay under Aktiviteter. Det er mottakers sikkerhet for at MobilePay overførselen er foretatt og at beløpet vil bli satt inn på mottakers registrerte bankkonto. Er du i tvil om du har mottatt penger fra en MobilePay konto kan du alltid sjekke under Aktiviteter.

9 Hvis mottaker av beløpet ikke er opprettet som MobilePay bruker blir det opprettet en ventende betalingsordre. Ordren blir liggende i 30 kalenderdager. Hvis mottaker ikke oppretter seg som MobilePay bruker innen 30 kalenderdager, vil betalingsordren bli slettet. Betalingsordren blir også slettet hvis du, uavhengig av årsak, opphører som MobilePay bruker eller hvis betalingskortet sperres eller av andre grunner ikke lenger kan brukes til belastning av betalinger. Du kan sende en sms til mottaker om den ventende overførselen fra MobilePay. Du kan se dine ventende betalingsordrer under Aktiviteter. På kontoutskrift/faktura for det registrerte kort kan du også se dine gjennomførte betalinger fra MobilePay Slik ber du om overførsel via MobilePay fra en annen MobilePay bruker Hvis du vil be en annen MobilePay bruker om å sende deg penger, taster du inn beløp, personens navn eller mobiltelefon nummer. Du kan også skrive en beskjed til den MobilePay brukeren du henvender deg til. Send forespørselen ved å dra knappen Forespør. Mottaker får beskjed om din forespørsel og har mulighet for å akseptere denne. Når den er akseptert vil beløpet bli overført til din MobilePay konto og derfra til din registrerte bankkonto. Du kan se din bekreftelse på anmodningen under Aktiviteter. På kontoutskriften til den bankkonto som er registrert i MobilePay, kan du se innbetalinger fra MobilePay. 3. Kontroll av posteringer Du har plikt til løpende å kontrollere dine MobilePay posteringer i appen. Oppdager du betalinger som ikke stemmer med dine kvitteringer eller som du mener du ikke har foretatt, må du ta kontakt med oss så snart som mulig vær dog oppmerksom på tidsfristen i punkt Tilbakeførsel av betalinger som du har godkjent (autoriserte betalinger) 4.1. Tilbakekallelse Når du har godkjent en betalingen kan du ikke kalle den tilbake. 5. Tilbakeføring av en betaling som du ikke har godkjent (uautorisert betalinger) Hvis du mener det er gjennomført en betaling via MobilePay som du ikke har godkjent, medvirket til eller foretatt skal du etter å ha oppdaget dette, kontakte Danske Bank så snart som mulig.

10 Når vi vurderer om du har kontaktet oss i rett tid, vil vi legge vekt på din plikt til løpende å gjennomgå dine posteringer i MobilePay. Under enhver omstendighet må du henvende deg til oss senest 13 måneder etter at beløpet er belastet din MobilePay. Vi vil så snart som mulig etter din henvendelse undersøke forholdet. Viser undersøkelsen at andre uberettiget har brukt din MobilePay og du har varslet i henhold til denne bestemmelsen, refunderer vi beløpet med det samme. 6. Ditt Ansvar MobilePay er et personlig produkt og kan bare brukes av deg. Det er ditt ansvar å sikre at mottakeren av betalingen, herunder mobilnummeret og beløpets størrelse er korrekt. Hvis MobilePay har blitt misbrukt av en annen person, vil vi dekke tapet med mindre du har handlet svikaktig (bevisst har gitt uriktige opplysninger eller fortiet sannheten) eller har unnlatt å oppfylle dine forpliktelser med vilje (forsett) eller har unnlatt å sperre MobilePay, jf. del A punkt 7.2. I så fall vil banken holde deg ansvarlig for hele tapet. Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at vi har fått beskjed og din MobilePay er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din MobilePay på grunn av forhold hos Danske Bank. 7. Danske Banks ansvar Du kan lese om Danske Banks ansvar i Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. 8. Registrering/beskyttelse av personlig informasjon Når du bruker MobilePay registrer vi ditt og mottakers mobilnummer, kontonummer, beløp, samt dato for transaksjonen. Både når du sender og ber om penger, sender vi en beskjed om beløp, ditt navn som du har registrert i MobilePay, mobilnummer og dato for transaksjonen sammen med din eventuelle beskjed til mottaker. Hvis du betaler til en veldedig organisasjon viser vi ikke hele ditt mobilnummer, jfr. del B punkt 1.

11 Opplysningene oppbevares hos Danske Bank og de benyttes for å gjennomføre betalingsoppdrag og ved en eventuell senere feilretting. Vi gir kun opplysninger videre hvis lovgivningen krever det eller til bruk i rettssaker om krav. Opplysningene oppbevares i det året de ble registrert og i de påfølgende 5 år.

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS Privat 1. Avtalen gjelder Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og den

Detaljer

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580)

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) November 2013.1 TellerAvtale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) Innhold DEFINISJONER...3 INNLEDNING...4 AVTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS RETTIGHETER OG

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT Opplysninger om arbeidsgiver (vennligst bruk store bokstaver) Firmanavn Firmaets organisasjonsnummer Corporate Card Classic Corporate

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer