TDS Touch. Versjon 3.31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TDS Touch. Versjon 3.31"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 6 3. START/PÅLOGGING 8 4. TAKSAMETERET 10 START/STOPP TUR 10 STOPPMENY 11 MINSTEPRIS TAKST 12 FASTPRIS 12 STYRT TAKSTVALG MELDING 13 SKRIV MELDING 14 SONEKORTMELDING 15 MELDINGSMOTTAK TRAFIKKINFO 17 HOTSPOT 17 VISNINGSMODUS 18 SKYTE PÅ TUR SJÅFØRMENY 20 PUNKTSONE 20 PAUSE/LEDIG 20 UTSKRIFTER 20 OPPSETT 22 SJÅFØRPROFIL 22 OPPDATER VOGN 24 VERSJONER 25 RESEND LOGIN 25 DEFAULT TAKSTVERSJON 25 EGENSKAPSMENY 26 KREDITTOVERSIKT 26 SKJERM 27 KALIBRERING 27 KORTTERMINAL 29 INTRANET KUNDEMENY 31 EKSTRA 31 BOMTUR 32 RABATT 32 KVITTERING 32 DELBETALING 32 BETALINGSTERMINAL 34 2

3 10. NAVIGASJON TURTILDELING KONTANTTUR KREDITTUR 41 AVSLUTTE 42 ENDRE 42 SLETTE 42 IKKE MØTT 42 LEGGE TIL 42 SAMLEKVITTERING 43 EKSTRA/UTLEGG PASIENTTRANSPORT/NISSY 44 HENTET 44 LEVERT 44 IKKE MØTT TUR ADDON TURTILDELING MED NAVIGASJON MANUELL KREDITT 48 OPPRETTE 48 LAGRE 48 AVSLUTTE 49 ENDRE 50 EKSTRA/UTLEGG TURLISTER UTLOGGING 52 KOPI SKIFTLAPP STATUSFELTET FUNKSJONSTASTER INFOMELDINGER 54 3

4 1. INNLEDNING Gratulerer med ditt nye Touch taksameter fra TDS. Taksameteret består av en MCU som benytter Windows CE operativsystem og har en touch screen fargeskjerm. MCU en har en rekke vesentlige komponenter innebygget: - GPRS modem med plass for 2 SIM kort - GPS kort med gyro - Navigasjon - En rekke USB- og serieporter Taksameteret betjenes ved berøring på skjermen, samt ved hard keys for ofte benyttede funksjoner. All hardware i bilsystemet er produsert av Digitax Automotive Electronics. Bedriften har 25 års erfaring, og har levert ulike løsninger for transportbransjer i 65 ulike land. 4

5 Printer Due, er en av skriverne som benyttes i TDSTouch anlegget. TIPS: For skifte av papirrull, trekk resten av den gamle rullen forsiktig tilbake, legg inn nytt papir og skyv enden av dette forsiktig under valsen. Det automatiske fremtrekket vil da besørge mating av papiret. Printer Tre, er seneste generasjon printer som benyttes i TDSTouch anlegget. Skriveren har integrert kortleser og skifte av papir er meget enkelt. MID godkjent F1 taksameter MID godkjent M1 taksameter EMV terminal fra Ingenico 5

6 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER MELDINGSFELT STATUSFELT TAKSTFELT FUNKSJONSFELT TDSTouch skjermen er delt i fire hoveddeler. I korte trekk dekker de forskjellige vinduene følgende formål: I MELDINGSFELTET vises informasjon basert på menyvalg, meldinger til bilen samt turtilbud. De fire knappene til venstre i feltet angir hotspots inndatert i sjåførprofilen (se side 20). Øverste knapp i denne rekken angir sonealarm. Sonen alarmen angir markeres på knappen, og turen kan skytes på ved å trykke på denne. STATUSFELTET gir informasjon om dato og klokkeslett, GPRS dekning, GPS dekning, tidspulser, overføringer og om taklampen er tent. Se side 40. TAKSTFELTET viser valgt takst, taksameterstatus, kronebeløp, kilometerangivelse. kredittinfo, ekstra, utlegg, samt sonenummer og kønummer. FUNKSJONSFELTET er det området hvor man fysisk trykker for å komme til ønsket funksjon. Mulige tastevalg er start/stopp taksameter, valg av takst, sjåførmeny, meldinger, trafikkinfo, kundemeny og navigasjon. Alle taksameterets funksjoner vil bli detaljert beskrevet i senere kapitler. TDSTouch taksameteret er en PC. Foretar man mange hurtige trykk kan man få uønskede konsekvenser. La taksameteret gjøre seg ferdig med en operasjon før nytt trykk foretas. 6

7 TAKSTFELTET Taksameterstatus, LEDIG, OPPTATT, STOPP Displaytakst og undertakst. Taksameterbeløp, eksklusiv ekstra og utlegg. Taksameterbeløp vist i EURO. Kjørte kilometer på inneværende tur, eller kilometer kjørt i LEDIG status mellom turer. Antall kreditter på pågående tur. Sum ekstra på tur Sum utlegg på tur. Rabatt i prosent eller kroneverdi. Mva sats som benyttes på tur. Referanse/bookingnr på tur. STATUS, SONENUMMER OG KØNUMMER Ledig i sone 925 Jasvar i sone 925 Opptatt i sone 925 Kønummer 1 Ledig i sone 805 Pause i sone 925 Ledig for faste Kønummer større turer i sone 925 enn 9 Ledig for korte turer Ledig for egenskaps- Snart ledig i sone 805 i sone 925 turer i sone tur henger på vogn. 7

8 3. START/PÅLOGGING For å slå på TDSTouch taksameteret, trykk på den hvite knappen på skjermens venstre side (se bildet). Bør ikke benyttes til avslag. Logg av og trykk Avslutt fra avlogget tilstand, alternativt benytt Pause og deretter Avslutt fra sjåførmenyen. Ved start av TDS Touch får man følgende bilde. Så lenge dette bildet vises på skjermen vil korttrekk ikke bli registert. Oppstartssekvensen tar ca. 25 sekunder. Når dette bildet vises med teksten Trekk kort for å logge på er systemet ferdig med oppstarten. Ved preget sjåførkort vises sjåførnummeret, hvis ikke, tast dette inn. Tast inn kontantkasse og hvis mobil nummeret ikke er korrekt, tast inn dette. Trykk så pil høyre. 8

9 Etter at alle nødvendige data er lagt inn, vises et vindu som angir hvilken sjåfør som logges inn. Kort tid etter at systemet har oppnådd GPRS kontakt, mottas loginmelding. VIDEOknappen gir mulighet for test av overvåkningskamera eller ryggekamera. Utstyret tilkobles MCU en. Knappen er kun tilgjengelig i avlogget tilstand. 9

10 4. TAKSAMETERET TAXIknappen benyttes til å starte og stoppe taksameteret. Ved start av taksameteret kommer man inn i meny for valg av takst eller fastpris. Når taksameteret settes i STOPP, kommer det opp kunde/stoppmeny som er nærmere beskrevet på neste side. Alternativt kan F1 tasten benyttes for samme valg. Takstvalg. Velg hovedtakst (1,2,3) fra vinduets øverste tre felt, trykk deretter på ønsket undertakst. Fastpris velges ved å taste på feltet med samme navn, man får da opp et vindu for inntasting av beløp. Legg inn ønsket beløp og tast OK, og fastpristuren er startet. Hvis sjåføren har inndatert en eller flere av sine foretrukne soner,(hotspots) vises disse på venstre side i meldingsfeltet. Her finnes informasjon om turer og biler for disse sonene. Se side 16 og 17 for nærmere detaljer. SMS 1 og 2 er tjenester hvor kunder som har bestilt taxi kan få beskjed om at bilen er på vei, eller fremme på henteadressen. Tjenesten forutsetter at bestillingen er påført mobilnummer. Fly ank. og avg. er tjenester som gir sjåføren informasjon om flytider. Etter valg av ank. eller avg. tastes det klokkeslett som informasjonen skal gjelde fra. For begge tjenestetyper kreves det at sentralen har inndatert nødvendige oppsett i baksystemet. 10

11 KUNDE/STOPP menyen Denne menyen inneholder følgende hovedvalg: * Ekstra: tips, ekstra, utlegg * Bomtur * Rabatt, både prosent og kronebeløp * Kvittering, utskrift * Delkvittering * Betalingsterminal, overførsel til betalingsterminal * Summér F1, summerer kjørt beløp med ekstra og utlegg på F1 taksameteret De fleste av disse valgene er tilgjengelig i KUNDEmenyen, når bilen befinner seg i OPPTATT. Unntatt er kvittering og overførsel til betalingsterminal, forutsatt at ikke delkvittering er benyttet. Detaljert beskrivelse av menyvalgene foreligger under kapitlet KUNDEmeny. Minstepris Delbetalinger på en tur hvor totalprisen understiger minstepris kan ikke foretas. Skal to eller flere passasjerer dele på en taxitur under minstepris, må minstepris etableres som fastpris før fordeling foretas. Hvis taksameteret stoppes før minstepris er oppnådd, må bilen stå stille idet taksameteret igjen settes i opptatt. 11

12 5. TAKST TAKSTknappen benyttes for å få tilgang til de takster sentralen har inndatert. Da takstvalget man starter en tur med, foretas før taksameteret starter, er denne knappen kun synlig i OPPTATT status Som alternativ kan F2-tasten benyttes for samme valg. Etter at takst er valgt, vises den aktuelle taksten til høyre i TAKSTfeltet. Først døgnperiode deretter undertakst. FASTPRIS Ved bruk av fastpris settes taksameteret automatisk i OPPTATT etter at fastprisen er tastet inn. Det er heller ikke mulig å redusere fastprisen under turen. Fastprisen kan endres, men kun til et høyere beløp enn første inntastede beløp. STYRT TAKSTVALG Hvis det sendes tur med styrt takstvalg til bilen, vil taksameteret automatisk starte i aktuell takst, når START/STOPP knappen eller F1-hardkey benyttes. 12

13 6. MELDING MELDINGknappen benyttes når man ønsker å lese, skrive og sende meldinger. Meldinger kan sendes til og mottas fra andre biler og sjåfører, eller fra booking og systemansvarlig. Videre finnes forhåndsdefinerte sonekortmeldinger som hurtig kan sendes fra bilen. Meldingsfeltets hovedmeny Meldingsfeltet innholder de siste 30 meldingene bilen har mottatt. I meldingsfeltet finnes disse menyvalgene: NY MELDING Ved valg av denne tasten får man tilgang til å skrive ny melding. Trykker man på denne, åpnes tastaturet slik at man kan skrive ved å berøre ønskede taster. Shift tasten gir adgang til numerisk tastatur og små bokstaver. SPESIALMELDINGER. Her vises meldingstyper som flytider avgang og ankomst. Tast på ønsket valg for å se detaljer. Tilbake til siste mottatte melding. Bakover i meldingslisten. SLETT MELDING Dette valget gir adgang til å slette én og én melding. Marker den aktuelle meldingen og tast SLETT MELDING. AVSLUTT Tasten avslutter meldingsmenyen. 13

14 SKRIV MELDING Tastatur for skriving av meldinger. Skriv meldingen ferdig og trykk deretter ENTER. Man kommer da tilbake til meldingsmenyen, og kan deretter foreta valg av mottaker av meldingen. Meldingsmottaker velges ved å trykke på feltet for den aktuelle adressat. Når det velges bil eller sjåfør, kommer det opp et numerisk tastatur som gir mulighet for å taste løyve- eller sjåførnummer. Tast aktuelt nummer og deretter OK knappen. OK knappen benyttes når melding er skrevet og avsender valgt. 14

15 SONEKORTMELDINGER For å få tilgang til SONEKORTMELDINGER, tast dette ikonet fra hovedmenyen for meldingene. Man får da tilgang til de inndaterte valgene sentralen benytter. Tast deretter på ønsket melding. Velg ønsket melding ved å taste på linjen hvor denne befinner seg. Innholdet i sonekortmeldinger bestemmes av den enkelte taxisentral. Når ønsket kortmelding er valgt, trykk på OK knappen for å velge sonenummer. Tast inn ønsket sonenummer og trykk på OK knappen. 15

16 MELDINGSMOTTAK For at sjåføren skal være oppdatert under kjøring, vises siste mottatte melding i meldingsfeltet. Ved å trykke på et vilkårlig sted i dette feltet, fjernes meldingen, og teksten ingen ny melding vises. Ønsker man å lese meldingen på nytt, gjenfinnes denne i meldingslisten. Se figuren nedenfor. Ved visning av meldinger, vises siste melding først. Man kan bla mellom sidene med pilsymbolene. Meldinger kan tas opp i detalj ved å trykke på dem, og de kan slettes ved å benytte sletteikonet ved siden av dem. Ved å taste på ønsket melding, kan denne tas opp i detaljer. Dette er hensiktmessig for lange meldinger, og for å se på informasjon om tidligere bestilte turer. Mottas meldinger samtidig som man befinner seg inne i menyer eller trafikkoversikt, markeres antall uleste meldinger med et siffer på meldingsikonet. 16

17 7. TRAFIKKINFO TRAFIKKINFO Dette menyvalget benyttes for å få informasjon om trafikken i de ulike sonene. Trafikkoversikten har to visningsmoduser, alle soner og aktive soner. Innstilling av trafikkoversikten I sjåførprofilen kan man inndatere sine hotspots (dvs. foretrukne soner). Disse vises både i hovedbildet og når trafikkoversikten er slått på. Ønsker man ikke denne visningen, inndaterer man 000 i hvert felt. Valg av visningsmodus for trafikkoversikten, gjøres i sjåførprofilen. Trykk i feltet, og dette skifter mellom alle soner og aktive soner. Se bilder til venstre. Alle soner = alle soner i sonelisten. Aktive soner = Kun de soner hvor det er aktivitet. Hovedbildet med og uten hotspot inndatering 17

18 Trafikkoversiktens to visningsmodus Alle soner Aktive soner Trafikkoversikt i ledig og opptatt I ledigstatus vises den øverste knappen i trafikkoversikten Skudd. Befinner bilen seg i opptatt vises SNL (dvs. snart ledig). Når trafikkoversikten er inaktiv. fjernes knapp for Skudd og SNL. Ledig Opptatt Kundealarm Kundealarm Kundealarm markeres på to ulike måter. Kjører man med trafikkoversikten åpen vises denne i feltet nedenfor Skudd. Er trafikkoversikten inaktiv, vises alarmen i det øverste feltet. Når en kundealarm vises. kan man skyte på denne turen ved å trykke på denne knappen. Turlister, se nærmere opplysninger på side

19 Skyte på tur Som beskrevet i foregående avsnitt kan man skyte direkte på tur, på knapp med visning av sonealarm. Det er også mulig å skyte på tur når denne ikke ligger markert på sonealamsknappen. Står man i trafikkoversikten og trykker på Skudd, får man adgang til å velge det sonenummeret man ønsker å skyte mot. Når skuddforsøk er sendt, får sjåføren en bekreftelse på skjermen, se bildet nedenfor. Oppdatering av trafikkoversikt Når trafikkoversikten settes på, tar det litt tid før denne er oppdatert. Frem til dette skjer, vises nedenstående melding på skjermen. Trafikkoversikten oppdateres regelmessig etter tidsintervaller bestemt av taxisentralen. Siste oppdatering vises i klokkeslettet etter Siste, øverst til høyre i oversikten. 3/2/4 viser antall ledige, opptatte og biler i pause. I eksempelet under er det 3 ledige, 2 opptatte og 4 biler i pause. 2 ledige biler i sone tur som mangler bil i sone ledig bil og en forhåndsbestilling i sone 392 Ingen biler eller turer i sone

20 8. SJÅFØRMENY SJÅFØRMENYEN er kun aktiv når taksameteret befinner seg i LEDIG. Er status OPPTATT eller STOPP erstattes dette av henholdsvis TAKST eller FORTSETT. Sjåførmenyen inneholder en rekke menyer, hvorav flere av disse har undermenyer. PUNKTSONE. Hvis sentralen benytter punktsoner, er det dette valget som anvendes når sone skal tastes inn. Valget er ikke aktivt, hvis denne funksjonaliteten ikke brukes av din sentral. PAUSE/LEDIG. Hvis TDSTouch har LEDIG status og man benytter dette valget, endres status til PAUSE. Motsatt hvis opprinnelig status er PAUSE. UTSKRIFTER. Menyvalget har flere undermenyer for utskrift til skriver eller skjerm. 20

21 UTSKRIFTSMENYENS UNDERPUNKTER: HISTORISKE TURER. Valget gir deg mulighet for å se tidligere kjørte turer på skjermen. Det finnes også mulighet for utskrift av kopikvittering. HISTORISKE SKIFT. Valget gir deg mulighet for å se tidligere kjørte skift på skjermen. Det finnes også mulighet for utskrift av disse. GPSSONELISTE. Valget gir utskrift av GPSsonelisten på skriver. SKIFT HITTIL. Inneholder oversikt over innkjørt beløp (kontant og kreditt), antall turer, antall totale og besatte kilometer samt betalte utgifter. TOTALER. Viser bilens akkumulerte totaler for innkjørt beløp (kontant og kreditt), antall turer, og totale og besatte kilometer. TAKSTVERSJONER. Viser hvilke takstversjoner systemet benytter. NB! Dette er kun de takster som sendes fra TDSTakst. Takster fra F1 programmet vises i sjåførmenyen, oppsett, versjoner. 21

22 OPPSETTmenyen inneholder undermenyer hvor man enten kan inndatere egne valg eller avlese inndaterte verdier. Her finnes også et valg for oppdatering av program og takster. SJÅFØRPROFIL. Under dette valget foretas sjåførens foretrukne innstillinger. Etter lagring vil disse være aktive hver gang sjåføren logger på. I sjåførprofilen bestemmer den enkelte sjåfør hvordan viktige oppsett skal være. Piltastene flytter deg opp eller ned i bildet. OK lagrer. Dette gjelder: *Voice signal (lydsignal ved mottak av turer og meldinger. * Meldingsstørrelse (liten, middels, stor) * Egenskap trafikko (på, av) * Print meld. (utskrift av turer og meldinger til printer). * Skiftlapp spesifikasjon * Hot spots. Sjåførens foretrukne soner. Disse 4 sonene vises til venstre i trafikkoversikten. * Visning i trafikkoversikt (alle soner, aktive soner. * Lønnsprosent, tast først ÅPNE og legg inn eiers pinkode, trykk deretter i feltet for lønnsprosent og legg inn ønsket verdi, avslutt med lagre. Ved å taste på printerikonet, skrives innholdet av sjåførprofilen ut. 22

23 Lydsignal: Lydsignal ved turtildeling, tast i blått felt for å endre lydstyrke. Ved hver endring spilles det valgte signalet av. Valgmuligheter er: Av, ekstra lav, lavt, normal, høyt og ekstra høyt. Tastelyd: Skrur lyd på tastetrykk av eller på. Skrift Størrelse: Skriftstørrelse på meldinger, tast i blått felt for endring. Mulige valg er: Liten, middels og stor. Egenskap trafikko: Valg for visining i trafikkoversikt. PÅ=kun egenskaper bilen har, AV=alle turer. Print meldinger: Utskrift av meldinger og turtekst, tast i blått/grått felt for å velge. Mulige valg er av eller på. Skiftlapp spes: Spesifikasjon av kreditter på skiftlappen, tast i blått/grått felt for å velge. Mulige valg er av eller på. Takster toptekst: Her kan sjåføren velge tekst i takstfeltets 3 øverste ruter. Valgmuligheter er: F,D,K eller 1,2,3. Takster førsteside: Her kan sjåføren velge hvilken takstfane som takstbildet skal starte i. Hvis sentralen ikke benytter fremmøtetakst kan det være hensiktsmessig å sette denne til 2/D. Mulige valg er 1/F, 2/D, 3/K Visning i trafikko: Alternativer for trafikkoversiktvisning, Mulige valg er Alle soner eller aktive soner. 23

24 BESKRIVELSE AV TRAFIKKOVERSIKT HOTSPOT SE SIDE 16 Ønskes visning av lønn på skiftlappen, kan denne inndateres her. Trykk på Åpne og tast så eiers pinkode. Deretter trykkes det på feltet for lønnsprosent og verdien legges inn. Lønnsverdien er ikke en del av skiftlapputregningen, kun en visning. OPPDATER VOGN. Fra denne menyen får man tilgang til de seneste oppdateringer av programvare og takster. Vær oppmerksom på at oppdateringene krever restart av systemet. I statusfeltet vil det under oppdateringen gis informasjon om mengden data som mottas. Når nytt program er mottatt kan sjåføren velge om dette skal installeres umiddelbart. Ønskes dette, logger han av og anlegget restartes automatisk Når systemet igjen slås på, installeres programmet. Hvis sjåføren ønsker å fortsette skiftet, er dette mulig. Nytt program vil ikke bli aktivt før det er foretatt en avlogging og et av-/påslag av anlegget. TRACING PÅ/AV. Dette menyvalget skal kun benyttes i samråd med TDS personell. TRACE ON. Når trace er satt på, vil løyvebokstav og nummer endre farge fra hvitt til rødt. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT HVIS DENNE FUNKSJONEN ER AKTIV, VIL SYSTEMET OPPLEVES SOM VESENTLIG TREGERE. EUROKURS. Viser inndatert Eurokurs sentralen benytter. Denne kan kun endres ved at sentralen sender denne fra TDSTakst. 24

25 ORGANISASJONSNUMMER. Viser inndatert organisasjonsnummer for bedriften. Endring kan kun gjøres av autorisert servicepersonell. REGISTRERINGSNUMMER. Viser bilens registreringsnummer. Dette inndateres i servicemenyen av autorisert personell. VERSJONER Her avleses: * programversjoner * takst SYSTEM * Bilens IP adresse * Tilgjengelig fysisk minne * Tilgjengelig hardisk størrelse RESEND LOGIN. Sender login forespørsel til baksystemet. Man mottar samme login melding som ved start av skift. DEFAULT TAKSTVERSJON. Nullstiller taksameterets takstversjon. Skal kun brukes i samråd med systemansvarlig eller TDS personell. 25

26 EGENSKAPSMENY. Fra denne menyen kan sjåføren velge om han ønsker å motta turer basert på valgt egenskap. Ved å taste på ønsket valg vil sjåføren kun få tildelt turer basert på det valg av egenskaper han har gjort. Følgende valg finnes: - Korte turer, K - Faste turer, F - Egenskapsturer (egenskaper for bil og sjåfør), E - Alle av (tilbake til normaldrift), L Bokstav for valgt egenskap vises i feltet til venstre for sonenummeret. TAKLAMPE. Skrur taklampen på/av i LEDIG. Taklampe ikonet i statusfeltet vil da vises i påslått tilstand. KREDITTOVERSIKT. Viser status for ikke innsendte og ledig plasser i systemets kredittlager. For detaljer se bildet til venstre nedenfor. Hvis bilsystemet ikke sender inn kreditter, vil sjåføren få en melding når lageret innholder mer enn 200 kredittranser. Meldinger vises etter første kjørte tur etter pålogging, se bildet til høyre nedenfor. 26

27 TTDS Touch SKJERM. Gir tilgang til å justere lysstyrken på skjermen. For justering av lysstyrke, trykk i feltet som angir innstilling og avslutt med OK. Mulige innstillinger er DAG, KVELD og NATT. Endring av lysstyrke kan også foretas ved bruk av F4 tasten. Touchskjermer kan etter tids bruk få endret kalibreringen. Dette gir seg utslag i at det ikke er samsvar mellom hvor man trykker og hvor man faktisk treffer. For at sjåfører og eiere lett skal kunne foreta nødvendige justeringer, er det nå lagt inn et menyvalg for dette. Trykker man Start kalibrering, får man adgang til programmet hvor dette gjøres. For å starte kalibreringen trykk Cal. 4 punti eller Cal. 25 punti. Dette er valg mellom 4 eller 25 punkts kalibrering. 25 punkter er den mest presise, men tar lengst tid da det er flere punkter som skal berøres for å gjennomføre kalibreringen. 27

28 Etter at kalibreringsform er valgt, får man opp følgende vindu. Eksempelet viser 4 punkts kalibrering. Trykk på rødt kryss inntil det endrer farge til grønt (ca 3 sekunder). Når første røde kryss har endret farge til grønt, vises et nytt rødt kryss i annen posisjon. Fortsett prosessen til alle kryss har blitt grønne. Etter at alle punkter har endret farge til grønt, er kalibreringen ferdig og man returnerer til bildet vist til venstre. Trykk Esci for å komme tilbake til taxiprogrammet. 28

29 AVSLUTT. Forutsatt at taksameterstatus er i PAUSE, vil systemet slå seg av ved bruk av denne knappen. KORTTERMINAL. Fra disse valgene kan prefixliste og terminal ID hentes. Videre finnes et valg for dagsavslutning. BBS PREFIX. Laster ned siste prefixliste fra BBS. Når tasten trykkes får man en advarsel om at prosessen kan ta inntil 8 minutter. Status for nedlastningen vises grafisk på EMV terminalen. Se bildet nedenfor. 29

30 HENT TERMINAL ID. Laster ned terminalens ID fra BBS. Prosessen tar kort tid, og teksten Henter Terminal ID vises på taksameterskjermen. DAGSAVSLUTNING. Foretar dagsavslutning mot BBS. For eiere som har BAX nummer knyttet til taxisentralen, skal ikke dette valget benyttes. Prosessen tar noe tid, fremdriften vises i bildet nedenfor. Rapport blir skrevet ut. Dagsavslutning kopi. Skriver ut kopi av siste dagsavslutning. HENT TERMINAL ID. Laster ned terminalens ID fra BBS. Prosessen tar kort tid, og teksten Henter Terminal ID vises på taksameterskjermen. INTRANETknappen gir tilgang til en webside sentralen har definert. Tjenesten er ment som en informasjonside for sjåfører og eiere. 30

31 9. KUNDEMENY KUNDEMENYEN er aktiv både i OPPTATT og STOPP. Ved overgang fra OPPTATT til STOPP, kommer denne automatisk opp, hvis turen ikke er en kontokreditt. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VED KREDITTURER SKAL EKSTRA, UTLEGG OG TIPS TASTES INN I KREDITT-ENDRINGSMENYEN. Se side 41. Flere av kundemenyens valg har undermenyer. EKSTRAknappen gir tilgang til følgende tillegg som kan legges til taksameterbeløpet. TIPS, EKSTRA, FERGEPENGER (eller FLY- PLASSAVGIFT) og BOMPENGER. TIPSbeløpet kan kun inntastes i STOPP. Beløpet vises i taksametervinduet, for deretter å bli lagt til turens totalbeløp. EKSTRAbeløpet kan tastes inn både i OPPTATT og i STOPP. Tastes beløpet inn i OPPTATT, vises dette på egen linje og summeres når taksameteret settes i STOPP. FERGEPENGER/FLYPLASSAVGIFT kan tastes inn både i OPPTATT og i STOPP. Tastes beløpet inn i OPPTATT, vises dette på egen linje og summeres når taksameteret settes i STOPP. BOMPENGER kan tastes inn både i OPPTATT og i STOPP. Tastes beløpet inn i OPPTATT, vises dette på egen linje og summeres når taksameteret settes i STOPP. 31

32 Mva og betalingsform ved utlegg. Bompenger Etter at beløpet for bompenger er tastet inn, er det kun spørsmålet om beløpet er lagt ut kontant eller ikke det skal svares på. Ingen bompengeselskap er mva pliktig. Taksametret legger selv til mva etter den satsen taksten er knyttet til. Flyplassavgift/Ferge Etter at bruttobeløpet for utlegget er tastet inn må mva satsen for dette legges inn. Ved å taste i ruten for mva, blar du mellom de ulike satser som er inndatert. NB denne mva satsen gjelder inngående mva for utlegget. På samme måte som for mva sats, blar du mellom JA og NEI i spørsmålet for kontant utlegg. Når begge verdier er justert korrekt, tastes OK. Hvis en tur skal slås ut som BOMTUR bruker man dette valget. Det skrives ut en kvittering merket bomtur. Når man taster valget BOMTUR fra sjåfør/stoppmenyen, gis det en advarsel som vist nedenfor. Dette for at man ikke uforvarende skal avslutte en tur. NB For turer med rabatt, kan ikke bomturfunksjonen benyttes. Fjern rabatt før bomtur velges. RABATT Skal det gis rabatt på en tur, benyttes dette valget. Når tasten er trykket får man valg om rabatten er i prosent eller kroneverdi. Når rabattform velges, får man opp et numerisk tastatur hvor verdien legges inn. Avslutt med å taste OK. KVITTERING Ønskes det kvittering ved kontanttur, benytter man dette valget. For kredittur kommer kvittering automatisk. Funksjonen er kun mulig i STOPP status. 32

33 DELBETALING Skal det foretas delbetaling, benyttes denne knappen. Man får først opp det numerisk tastatur hvor beløpet legges inn. Etter det er gjort og man taster OK, får man valg om betalingsform. Mulige valg er KONTO, KREDITTKORT (på gammel kortleser), KONTANT eller Betalingsterminal. Skjermbilde ved beløpsinntasting. Skjermbilde ved valg av betalingsform. BEGRENSNINGER FOR DELBETALING Minstepris Ekstra og utlegg Delbetaling når ekstra eller utlegg er benyttet, krever at delbetalingsbeløpet overstiger inntastet beløp for ekstra eller utlegg. Er begge typer tillegg benyttet, er det summen av disse som er nedre begrensning for delbetaling. På tur hvor det er benyttet ekstra eller utlegg, kan man i stopp trykke Summer F1, for å få summert ekstra og kjørt beløp på F1 taksameteret. Summeringen blir stående i 30 sekunder. 33

34 ONLINE BETALING MED BETALINGSTERMINAL Når man fra kundemenyen velger Betalingsterminal, overføres beløpet fra taksameteret til betalingsterminalen. For delbetaling får man valg om betalingsform etter at beløpet er tastet inn. Hvis man ønsker å avbryte en betaling på EMV terminalen, må det avbrytes med terminalens røde knapp (CANC/ANULL). Kun ved kommunikasjonsbrudd på EMV terminalen bør taksameterskjermens X benyttes. Benyttes denne funksjonen ved ordinær EMV drift, må betalingen også kanselleres på terminalen ellers må man vente ca 60 sekunder til denne timer ut. Ved turens slutt og når taksameteret er satt i STOPP, overfører sjåføren beløpet fra taksameteret til betalingsterminalen. Når kunden mottar terminalen, vises dette skjermbildet. Passasjeren trekker deretter sitt kredittkort i terminalen, alternativt setter chipkortet i leseren. 34

35 Når kortet er satt inn eller trukket, vises dette skjermbildet. Her taster kunden inn totalbeløpet inkludert tips, og deretter OK. Etter at kunden har lagt inn totalbeløpet, i dette tilfellet med tips, vises det endelige beløpet kunden skal bekrefte. Kunden godtar beløpet ved å taste OK. Hvis det er foretatt feil inntasting, må CORR eller CANC/ANNUL på terminalen benyttes. Dette resulterer i at kjøpet avbrytes, og at det må foretas ny overføring fra STOPP/F3 menyen hvis man fortsatt ønsker å benytte kredittkortet. For endelig bekreftelse av betalingen, taster kunden sin Pinkode og avslutter med OK. Betalingen blir da gjennomført og kvittering skrevet ut. 35

36 BRUK AV EMV TERMINAL VED MANGLENDE KOMMUNIKASJON MOT INNLØSER Hvis bilen er uten GPRS dekning, eller at koblingen mot innløser av andre årsaker ikke er tilstede, vises denne meldingen. Svares det Nei på dette spørsmålet, avsluttes kreditten og turen gjøres om til en kontanttur. For Ja- svar se neste punkt. NB Beløp over ,- kr kan ikke godkjennes offline. Svares det JA på foregående spørsmål, må sjåføren ringe innløser på oppgitt telefonnummer for å få kortet autorisert. Når dette er mottatt, tastes dette inn og kreditturen avsluttes på ordinær måte med nødvendige kvitteringer. Når bilen igjen får kommunikasjon, sendes kredittransen inn til innløser. Ikke alle kortselskaper godtar offline transaksjoner for alle sine kortserier. Benyttes et slikt kort, fås denne meldingen på EMV-skjermen. Betalingen avbrytes automatisk med utskrift på skjerm og printer. Turen må betales med annet kredittkort, alternativt kontant. Hovedregel for chipkort er at de ikke kan benyttes på offline transaksjoner. Dette bestemmes av kortets innløserselskap. INTRANETknappen gir tilgang til en webside sentralen har definert. Denne funksjonen er det også tilgang til fra SJÅFØRMENYEN, se side 30. TURTEKSTknappen gir tilgang til turteksten for pågående tur, alternativt kan F6-hardkey benyttes. 36

37 10. NAVIGASJON NAVIGASJON KNAPPEN. Fra dette valget starter man navigasjonsprogrammet. Sendes turer fra sentralen ut med koordinater, starter navigasjonen automatisk hvis sjåføren svarer ja på dette valget. Dette er nærmere beskrevet under punktet TURTILDELING. Taster man på navigasjonsknappen, får man først opp kartet for området man befinner seg i. Trykker man på et vilkårlig sted på kartet får man tilgang til navigasjonsmenyen. Fra denne kan man foreta de innstillinger man ønsker. Hovedpunkter i denne menyen er: - Naviger til (legg inn adresse du ønsker å navigere til) - Bla gjennom kart (se kartutsnitt for det området du befinner deg i) - Innstillinger (personlige innstillinger) For ytterligere detaljer vises det til brukerveiledning fra leverandøren. Eget dokument er vedlagt leveransen. 37

38 11. TURTILDELING Når bilen mottar en tur fra sentralen, vises denne som i figuren til venstre. Det røde feltet øverst indikerer at man ikke har svart på turen. JA svar gjøres ved å taste på et vilkårlig sted inne i det hvite tekstfeltet. Vi anbefaler at man varierer på hvor det tastes i feltet. Dette for å øke touchskjermens levetid. Skal det svares NEI på turen, trykker man på X. JA NEI Skjult turtekst. Hvis taxisentralen har som politikk at turtekster skal skjules ved turmottak, vises kun teksten Ny tur mottatt, godta?. Etter JAsvar er sendt og referansenummer mottas, vises turteksten i sin helhet. Når JAsvar er foretatt, skifter det øverste feltet farge fra rødt til grønt. Kort tid etter mottas bookingnummeret og status skifter fra L til J. 38

39 Adgangen til å starte taksameteret før referanse/bookingnummeret vises, er sperret. Forsøker man dette vises feilmeldingen på bildet til venstre. Ved turmottak vises det hvor lang tid som gjenstår før turen går i timeout. Hvis en trykker på X, for å svare NEI på en tur, får man en advarsel før neisvaret sendes til baksystemet. 39

40 12. KONTANTTUR Når referansenummeret er mottatt fra sentralen, vises ny turtekst. Den første informasjonen som vises er knyttet til turen som helhet. Turtype, antall passasjerer, oppmøtetid etc. Turoversikt, ved å taste på dette ikonet får man detaljert informasjon om turens innhold. Se neste bilde. Her presenteres detaljert informasjon om elementene i turen. Trykk på ikonet med passasjerens navn, og du får ytterligere informasjon om denne, slik som hente-, leveringsadresse meldinger etc. Her vises detaljene om passasjeren. På en kontanttur vil det kun vises et navn. 40

41 13. KREDITTUR På samme måte som ved kontantturer vises først gammel turteks,t alternativt skjult turtekst når et turtilbud mottas i bilen. Forskjellig fra kontantturer er at det på en kredittur kan være inntil 16 ulike passasjerer, og at tilleggsinformasjonen ofte er mer omfattende. Når referansenummeret er mottatt fra sentralen, vises ny turtekst. Den første informasjonen som vises, er knyttet til turen som helhet. Turtype, antall passasjerer, oppmøtetid etc. I turinformasjonsbildet vises elementene i turen. Ikoner for passasjerene er markert med deres navn, og de er satt opp i den rekkefølge bestillingen ble opprettet fra sentralen. I detaljbildet for hver enkelt pasasjer som man får tilgang til ved å trykke på ikonet med hans eller hennes navn, får man utfyllende informasjon om hente/leveringsadresse, egenandel, merknader etc. 41

42 KREDITTMENYEN Avslutte aktuell kreditt. Endre, slette eller gjøre opp egenandelen, se bildet nedenfor. Passasjerens navn. Legge til ny kreditt., se side 48, manuell kreditt. Samlekvittering for turen som helhet, for detaljer se neste side. Endre, legge til detaljer om pågående kreditt. Slett aktuell kreditt Betal egenandel, kreditten avsluttes ikke. Hentet, sender melding til sentralen om at passasjeren er hentet. Ikke møtt, et valg som bla benyttes på Nissyturer. Levert, benyttes når passasjeren leveres, valget avslutter også den aktuelle kreditten. 42

43 Her ser man i taksameterets takstfelt etter at kreditt(er) er mottatt, tallet indikerer antallet kreditter. Velges slett avsluttes kreditten, men dette valget må bekreftes, se bildet ovenfor. SAMLEKVITTERING. Ved kreditturer med flere passasjerer, kan alle avsluttes samlet med en kvittering. Funksjonen forutsetter at alle kredittene er booket/lagt inn med samme kontonummer, at det ikke foreligger egenandeler og at ingen har rekvisisjonsnummer. EKSTRA OG UTLEGG PÅ KREDITTURER Forsøker man å legge inn ekstra eller utlegg på en kredittur flyttes man automatisk til kredittmenyen. Nedenstående melding vises nederst til venstre i meldingsfeltet BETALE EGENANDEL Ved bruk av denne funksjonen, er det kun egenandelen for den aktuelle kreditten som gjøres opp. Kredittbeløpet blir stående inntil kreditten avsluttes ved bruk av - eller L. Funksjonen er primært beregnet for sentraler som har anbud med gratis retur, eller retur til depot. 43

44 14. PASIENTTRANSPORT/NISSY En Nissytur er en kredittur sendt fra sentralen, men den krever spesiell behandling for at kjørekontoret skal få nødvendig informasjon. Sjåføren må aktivt sende melding når passasjerene er hentet, levert eller ikke møtt. Disse meldingene sendes fra kredittmenyen. På samme måte som for manuelle kreditter, benytter man knapp for Kreditter for å få tilgang til den nedenstående meny. Går man inn i kredittmenyen etter mottak av en Nissytur vil man få følgende visning. Samtlige passasjerer vises med navn, og rekkefølgen på disse samsvarer med turteksten. Før passasjerene er hentet, er disse ikonene røde og har en H på høyre side. Etter man har trykket på H en for Hentet, endres ikonfargen til grønt. Neste gang man går inn i kredittmenyen, får de ikonene for de allerede hentede passasjerene en L på høyre side. Visning av kredittmenyen hvor passasjer 1 er hentet og levert, passasjerene 2 og 3 er hentet og passasjer 4 ennå ikke er hentet. Før en Nissypassasjer er hentet, markeres denne med rødt ikon og H. Markering for passasjer som er hentet, men ikke levert. Grønt ikon med L. Når passasjeren er både hentet og levert, endres ikonet til svart og navnet fjernes. 44

45 IKKE MØTT Hvis en passasjer ikke er tilstede på henteadressen, eller av annen grunn ikke skal være med på turen, må dette meldes som ikke møtt. Krav fra kjørekontorene. Når det skal meldes ikke møtt på en passasjer, trykker man på det røde ikonet for aktuell passasjer. Man får da tilgang til menyen hvor dette utføres. Dette valget benyttes ved ikke møtt. 45

46 15. TUR ADDON Det kan fra sentral/booking legges ny(e) passasjer(er) på en allerede pågående kredittur (addon). Når bilen mottar en addon, varsles sjåføren med en melding på skjermen, se figuren til venstre. Samtidig oppdateres kredittelleren til høyre i skjermen. Ved å trykke F6 som angitt får sjåføren nødvendige opplysninger om de(n) nye passasjeren(e). Når ny(e) kredittpassasjer(er) er lagt til, vises disse i turteksten og kan identifiseres med navn. Når man går inn i kredittmenyen, er det kun opprinnelig(e) passasjer(ers) navn som står i klartekst. De(n) tilførte vises kun med det kontonavn sentralen benytter for den aktuelle turtypen. Rekkefølgen er imidlertid den samme som i turteksten 46

47 16. TURTILDELING MED NAVIGASJON Navigatoren tar utgangspunkt i hvor du befinner deg. Du får opplysninger om distanse til henteadressen, forventet ankomstid, gjenstående tid til man når målet, og hvilken metode som benyttes (raskest/kortest). Trykk Ferdig nederst i navigasjonsvinduet, og systemet tar deg frem til henteadressen med kart, symboler og talemeldinger. Navigasjonsknappen gir deg mulighet til å veksle mellom å se turteksten og navigasjonsbildet. Hvis sentralen sender koordinater med turteksten, får man spørsmål om man ønsker navigasjon til henteadressen. Svares det ja vises navigasjonsbildet automatisk og man får kjøreruten beskrevet. Man får også informasjon om forventet kjøretid til den aktuelle adressen. 47

48 17. MANUELL KREDITT For å få tilgang til manuell kredittmeny taster man dette valget. Her kommer man inn i et menyvalg som viser de kredittene som allerede er etablert, samt en tast for ny kreditt. Er det ikke tidligere kreditter på turen, vises kun NY KREDITT. Taster man NY KREDITT, får man opp listen over de kredittvalg sentralen benytter. Dette er oversikten over de kredittvalg sentralen benytter. Tast i det ønskede feltet og du føres automatisk til inntastingsfeltene. For å legge inn verdier, tast i feltet til høyre for teksten og du får tilgang til et numerisk tastatur. Tast inn verdien + OK, og gjør det samme for de øvrige feltene. Når alle verdier for en kreditt er tastet inn, avslutter man ved å taste OK. 48

49 Dette er bekreftelsen på at en kreditt er etablert. Når denne vises, blir det i takstfeltet vist ytterligere en kreditt. Her ser man i taksameterets takstfelt at første kreditt er etablert. Tallet etter kreditt indikerer antall kredittpassasjerer. Når første kreditt er etablert, og man på ny går inn i kredittmenyen, vises den eksisterende kreditten på denne måten. Taster man på personsymbolet i kreditt 1, får man adgang til å endre tilpassede verdier. Vil man lage ytterligere kreditter starter man med NY KREDITT. Systemet kan håndtere inntil 16 kredittpassasjerer. Når en kreditt skal avsluttes, benyttes denne knappen som finnes ved siden av den aktuelle kreditten. Ved valg av denne, skrives nødvendige kvitteringer ut og kreditten avsluttes. OBS! Nissytur skal avsluttes med Levert, se side 43. SAMLEKVITTERING. Ved kreditturer med flere passasjerer, kan alle avsluttes samlet med en kvittering. Funksjonen forutsetter at alle kredittene er booket/lagt inn med samme kontonummer, at det ikke foreligger egenadeler og at ingen har rekvisisjonsnummer. 49

50 For å endre eller slette en manuell kreditt, velger man knapp for KREDITTER fra taksameterets funksjonsfelt. Ved å taste på ikonet for den kreditten man ønsker å endre eller slette, får man tilgang til den nedenstående menyen. Velg endre, og foreta de rettelsene eller tilføyelsene man ønsker. Ved å taste endre kommer man inn i den samme kredittmenyen som ble benyttet ved etablering av kreditten. Foreta ønskede endringer, og tast OK for lagring. Velges slett annulleres kreditten, men dette valget må bekreftes, se bildet nedenfor. EKSTRA OG UTLEGG PÅ KREDITTURER Forsøker man å legge inn ekstra eller utlegg på en kredittur flyttes man automatisk til kredittmenyen. Nedenstående melding vises nederst til venstre i meldingsfeltet Feltene hentet, levert og ikke møtt knytter seg til pasienttransport/nissy. Disse ble beskrevet i forrige kapittel, side

51 18. TURLISTER Når man befinner seg i trafikkoversikten, kan man orientere seg videre til de ulike turlistene sentralen benytter. Dette ikonet finnes i trafikkoversikten. Trykker man på dette, får man tilgang til turlistene. Se bildet nedenfor. Trykker man F4 og F6 samtidig, vises første turoversikt i listen. Når turlisten vises, foretas valget ved å trykke på ønsket liste, og deretter trykke OK for å åpne denne. I turlistedetaljene vises de turer som aktuell liste har ment å vise i henhold til sentralens oppsett. I dette tilfellet: Bookingnummer, frasone, tilsone, hentetidspunkt, henteadresse og eventuell fastvogn. NB Vær oppmerksom på at turlistene kan avvike mellom ulike sentraler. 51

52 19. UTLOGGING Når skiftet er over, og man skal logge av, trekkes sjåførkortet i bilens kortleser. Man får da opp nedenstående meny, hvor skiftets utgifter, opptalt kassebeholdning og eventuelt beløpet som er tilført kassen tastes inn. Nederst finnes felt for inntasting av bilens kilometerstand på avloggingstidspunktet. SKIFTLAPP. Når skiftlappen er ferdig skrevet ut, kan man få ytterligere utskrifter av denne ved å benytte knappen. Husk å vente med å taste avslutt før skiftlappene er skrevet ut. Når den ønskede skiftlappen er ferdig skrevet ut, trykker man på AVSLUTTknappen. Systemet slår seg da av. 52

53 20. STATUSFELT 09:25 01/03/10 Viser nåværende klokkeslett og dato. Indikerer at GPS er aktiv. Indikerer at bilen har kontakt med GPRS nettet, men ikke helt gjennom til sentralens baksystem. Indikerer at bilen har kontakt med baksystemet. Taklampeindikator, viser at taklampen er på. (kun i LEDIG status) Indikerer at taksameteret kun teller tidstakst. 21. FUNKSJONSKNAPPER F1 F2 F3 F4 F5 F6 Start og stopp av taksameteret. Takster, man får tilgang til skjermbilde for takstendring. Manuell kredittmeny. Direkte tilgang til meny for manuell kreditt. Skjerm, hurtigvalg for innstilling av lysstyrke på skjermen. Papirmating, ved trykk på denne knappen får man 6 linjeskifts mating av papir. Siste kvittering, skriver ut kopi av siste kvittering, hvis man befinner seg i LEDIG status, i OPPTATT og STOPP vises siste turtekst. F5 + F6 Gir kopi av siste utskrift. F4 + F6 Gir første valg i turlistemenyen 53

54 Versjon INFOMELDINGER I nederste venstre hjørne av meldingsfeltet gis ulike meldinger til sjåføren. Dette kan være ren informasjon, eller veiledning om korrekt bruk av taksameteret. Eksempel på info til sjåfør. BESKRIVELSE AV INFOMELDINGER Dette gjelder kort trukket i kortleser, ikke betalingsterminal. Korttrekket er registrert av systemet, men ikke lest tilfredsstillende. Trekk kort på nytt, varier trekkhastighet og kortets plassering i leseren. Dette gjelder også kort trukket i kortleser, ikke betalingsterminal. Kortets utløpsdato er passert og er følgelig ikke gyldig. Gjelder også bruk i kortleser. Sentralen har ikke avtale med kortutsteder, og kortet er ikke gyldig. Tilbakemelding til sjåfør om at kortet er godkjent av baksystemet. Bekreftelse på at kortkreditten er avsluttet. Mottas etter annen gangs korttrekk. 54

55 Versjon 3.27 Melding til sjåfør når han prøver å legge inn et ekstrabeløp fra kundemenyen under pågående kredittur. Melding til sjåfør om å vente med nye tastetrykk, gjelder Start/Stopp softkey og F1 Hardkey. Denne begrensningen er innført slik at man ikke uforvarende skal kunne endre taksameterets status. Når taksameteret befinner seg i LEDIG- eller PAUSEstatus, får man ikke tilgang til kundemenyen. Tilgang til denne er kun mulig i OPPTATT og STOPP. Melding som gis når man forsøker å taste bomtur i opptattstatus. Melding til sjåfør om mottak av oppsettsendringer fra sentralen. NB teksten varierer avhengig av hvilket oppsett systemet mottar. Melding om at kredittinformasjon er overført sentralen, meldingen gjelder også for kontanttur. Melding om at skiftinformasjon er overført taxisentralen. Informasjon om at sjåføren må endre taksameterstatus til PAUSE, for å kunne avslutte. 55

56 Versjon 3.27 Taksameteret er nå i ferd med å slå seg av. Meldingen gir opplysning om at Windows er i ferd med å avslutte. Denne meldingen mottas når anlegget får GPRS dekning etter pålogging. Meldingen vises også etter man har benyttet Resend Login funksjonen. Bekreftelse på at taksametersystemet har sjekket klokkeinnstillingen på betalingsterminalen. Melding som gis etter at en betaling på EMVterminalen avbrytes på denne eller fra taksameteret. Melding som vises når det forsøkes å foreta en betaling på kortterminalen mens taksametereter i opptattstatus Melding som vises når kopi av dagsavslutningsrapporten skrives ut på printer. Etter at meldingen er sendt, vises ovenstående informasjon nederst til venstre i meldingsfeltet. Se side

57 Versjon 3.27 Informasjon om at delbetaling ikke kan foretas før minstepris er oppnådd. Se side 11. Melding som vises når man forsøker å skrive ut kvittering i opptattstatus. Melding som vises når sjåførkort trekkes i opptatt eller stoppstatus. Melding som vises når det ikke foreligger turtekst på den pågående turen. Melding som vises hvis det mangler koordinater med en turtekst. 57

TDS Touch. Versjon 4.1

TDS Touch. Versjon 4.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 5 3. START/PÅLOGGING 7 4. TAKSAMETERET 9 START/STOPP TUR 9 STOPPMENY 10 MINSTEPRIS 10 5. TAKST 11 FASTPRIS 11 STYRT TAKSTVALG 11 6. MELDING

Detaljer

Versjon 1.9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Versjon 1.9 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 4 3. START/PÅLOGGING 6 4. TAKSAMETERET 8 START/STOPP TUR 8 STOPPMENY 9 5. TAKST 10 FASTPRIS 10 STYRT TAKSTVALG 10 6. MELDING 11 SKRIV MELDING

Detaljer

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm.

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

NYHET. Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS

NYHET. Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS NYHET Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS Salg av bonger til fremtidige runder. Det er nå mulig å forhåndsbestille bonger til alle spill på dagens spilleplan. I den nye bongbutikken

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015 V-R7000 V-R7100 Brukermanual Mars 2015 Importør: Kasse og Butikkdata AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad Telefon: 66 77 80 30 e-post: firmapost@kbd.as www.kbd.as Forhandler: Applikasjon 4.4.0 1 V1-032015

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 2 2 INTEGRERT TERMINAL... 2 3 FRITTSTÅENDE TERMINAL... 2 4 KOMMUNIKASJON... 2 5 OVERSIKT... 3 6 HOVED... 4 6.1...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Sjåfør-veiledning for ViaTracks

Sjåfør-veiledning for ViaTracks Sjåfør-veiledning for ViaTracks PC og Mobilapp Elektronisk kjørebok INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. ViaTracks på PC... 2 1.1. Pålogging via PC... 2 1.2. Eksempel på PC tabell-visning...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kriseplan Software versjon 5.0.0 eller nyere Rev A Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Kriseplan... 3 2.1 Krise-Telefon... 3 2.1.1 En kontakt lagt inn...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet NNN landsmøte 2013 7. - 11. april - Oslo kongressenter Det 24. ordinære landsmøte SYNLIG TRYGG STERK Brukerveiledning for Landsmøtesystemet Easymeet Innhold

Detaljer

Logg på. Tast Personalkort ID

Logg på. Tast Personalkort ID Logg på Logg på Tast Personalkort ID Hovedmeny Påloggede brukere i butikken Varegrupper med undermenyer i Standardmenyen Andre tilgjengelige menyer Talltastatur for antall. -- for mer enn 9 Hvit markerer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Brukerveiledning for Easymeet. - Finn dokumenter - Be om ordet - Legg inn forslag - Avstemminger

Brukerveiledning for Easymeet. - Finn dokumenter - Be om ordet - Legg inn forslag - Avstemminger Brukerveiledning for Easymeet - Finn dokumenter - Be om ordet - Legg inn forslag - Avstemminger Brukerveiledning for Landsmøtesystemet, Easymeet Side 2 Innhold: Generell info om landsmøtesystemet... 3

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon

Brukerveiledning. Lyse Smart Brukerapplikasjon Brukerveiledning Lyse Smart Brukerapplikasjon 1. Innlogging 3 2. Velg Installasjon 4 3. Husoversikt 5 4. Hovedmeny 7 5. Alarm 8 6. PIN kode Alarm 9 7. Velg Rom 10 8. Hus, Lys 11 9. Hus, Varme 12 10. Hus,

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense Reiseregning - brukerveiledning Visma - Expense Innholdsfortegnelse Visma Expens reiseregning... 3 Pålogging til Visma Expense reiseregning... 4 Utenfor kontorløsningen... 4 Innenfor kontorløsningen...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

ESS brukerdok for prestene

ESS brukerdok for prestene ESS brukerdok for prestene Versjon 1.1 Oppdatert 11.09.2009 1. Start internett Explorer (lokal internett Explorer) 2. Gå inn på http://porten.ovf-nett.no 3. Fyll inn brukernavn fra kompetansekartet og

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Vedlegg til bruksanvisning for caravan 2017 N Informasjon om: - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gjør det mulig å

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer