GJELDENDE FRA Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje."

Transkript

1 Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres elektroniske TT-kort fra Alle brukere har fått nye brukernummer. TT-reglementet er ikke endret som følge av innføring av elektroniske TT-kort, så reglene om beregning av egenandel og antall klipp pr. tur gjelder som før. Etter innføring av elektroniske TT-kort skal sjåføren fremdeles slå inn antall klipp og egenandel i taksameteret samt ta betalt for egenandel fra TTbruker Løyvehavere og sjåførene er ansvarlige for at retningslinjene for TT-kortet og bestillingssystemet blir fulgt. Denne veiledningen skal også ligge tilgjengelig i bilen. 1. BRUKERGRUPPER Brukergruppe står oppgitt på TT-kortet. Det gis følgende oversikt over reisetilbud og egenandeler for de ulike brukergruppene: Brukergruppe Brukergruppe 1 Alle som begynner med 1-1 eller 1-2 Brukergruppe 2 Alle som begynner med 2-1 eller 2-2 Brukergruppe 3 Brukergruppe 4 Reistilbud pr kvartal 250 klipp Taksttabell for egenandel Tabell for brukergruppe 1 Tabell for 180 klipp brukergruppe 2 og 3 Tabell for 90 klipp brukergruppe 2 og 3 Har kun rett til gratis ledsager på buss og har ikke fått reisetilbud med drosje. I tillegg kan det være påført tilleggsgruppe: A Disse brukerne har anledning til å bestille spesialbil og kan ha behov for å sitte i rullestol under transport. D Brukeren må ha ledsager E må reise alene F må sitte foran Gjeldende taksttabeller følger vedlagt i eget vedlegg. Ved endringer i takstene, vil oppdaterte taksttabeller bli sendt.

2 2. RUTINER FOR BESTILLING AV TT-TURER Brukerne skal bestille sin TT-tur til: For brukere bosatt i Kristiansand Søgne og Songdalen bestilles reiser innen kommune og nabokommune til Lengre reiser/ Alle reiser over fylkesgrense: Taxi Sør Kvinesdal ST turservice Fylket for øvrig Nærmeste drosje/ sentral Ved bestilling av TT-tur skal bruker oppgi brukergruppe. Godkjent A-bruker innebærer at disse (og kun disse) brukerne har anledning til å bestille stor bil/ spesialbil og kan ha behov for å sitte i stolen under transport. Rullestolbrukere har ofte flere stoler og kan ha ulike behov fra gang til gang. A- brukere skal ha anledning til å bestille og reise med liten bil når de benytter sammenleggbar stol. 3. RUTINER VED KJØRING AV TT-TUR 3.A. LEGITIMASJON TT-kortet er personlig og skal ikke brukes av andre. Brukerne skal vise TT-kort, samt gyldig legitimasjon med bilde. TT-brukernes rettigheter omkring omfang og tilbud fremgår av/ er lastet inn i kortet. Brukerne skal signere taksameterkvitteringen etter turen. Dersom bruker selv ikke kan signere, må sjåføren notere dette på kvitteringen. Dersom legitimasjonen ikke samsvarer med opplysningene på kortet, skal TT-kortet tas inn og leveres til løyvehaver /din sentral som tar saken videre med VAF. 3.B. KJØRING AV TT-TUR - TURKOSTNADER Sjåføren skal alltid sjekke saldo før turstart. Turen kan bare kjøres som TT-tur dersom det er tilstrekkelig antall klipp igjen på kortet. Saldo kan ikke overtrekkes. Er det ikke nok klipp, må passasjen betale turen selv. TT-kortet skal normalt trekkes i taksameteret når turen starter (se punkt om onlineog offline- registrering av turer under). Det skal sørges for at avtalte takster for TT-kjøring benyttes. Oppdragsgiver betaler for strekningen fra første passasjer setter seg i bilen og sammenhengende fram til bestemmelsesstedet. 2

3 Det er kun adgang til å kreve takst for stor bil ved slik kjøring av godkjent A-bruker som selv oppgir behov for dette (på grunn av rullestoltype eller fordi de må sitte i stolen under transport). Det er kun adgang til å kreve rullestoltillegg ved kjøring av godkjent A-bruker som selv oppgir behov for å sitte i rullestol under transport. Det godtgjøres ikke for ventetid, med unntak for avtalt venting. Avtalt venting kan oppstå der brukeren velger å gjennomføre flere enkeltreiser sammenhengende (eks. 2 enkeltreiser; - fra A til B og i retur til A). Det kan da tas betalt for venting med inntil hva ny tur vil koste. (i eks. skal turen registreres som en taxitur, men med klipp og egenandeler for 2 TT-turer) Taksameteret skal slås på når brukeren er i bilen og slås av når man har nådd fram til bestemmelsesstedet. Det skal altså ikke tas betaling for service i forbindelse med av/ og påstigning, jfr. Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport. Bruker og ledsager /ekstrapassasjerer må reise samtidig. Det godkjennes ikke ekstra omvegskjøring for ledsager eller ekstrapassasjerer. 3.C. ONLINE-REGISTRERING AV TT-TUREN TT-kortet trekkes gjennom taksameteret når turen starter. Når taksameteret arbeider online opp mot TTT sine servere vil det foregå en "elektronisk dialog". Magnetstripen på kortet sørger for kontakten. Det skjer automatisk kontroll av gyldighet og saldo. Sjåføren skal fortsatt slå inn antall klipp og egenandel i taksameteret, samt ta betalt for egenandel fra TT-brukeren. Dersom det er flere TT-brukere med på turen, skal TT-kortet trekkes for alle brukerne og alle belastes klipp og betale egenandel etter gjeldende regler. Dersom samme TTbruker foretar flere TT-reiser på en og samme taxitur, skal kortet trekkes hver gang ny TT-tur skal begynne. Når turen er avsluttet i taksameteret på normal måte faktureres turkostnaden automatisk og registrerte klipp vil samtidig bli belastet TTkortet. Dersom det er slått inn feil antall klipp eller egenandel må dette meldes snarest, og senest innen 5. i måneden etter til din sentral eller til TTT slik at dette kan rettes før oppgjør. Manglende eller feil trekk av egenandel vil kunne trekkes direkte i oppgjøret uten ytterligere varsel. Ved avsluttet tur skrives det normalt ut restsaldo i antall klipp på taksameterkvitteringen. Alle sjåfører bør informere TT-brukeren hvor dette fremkommer på kvitteringen. 3.D. OFFLINE-REGISTRERING AV TT-TUREN Dersom du benytter et taksameter som av en eller annen grunn ikke er online, kan du foreta registrering av turer manuelt. Før turen startes må det sjekkes om det er tilstrekkelig antall klipp tilgjengelig på kortet. Turen kan deretter legges inn som TTtur ved å taste inn brukernummer. Antall klipp og egenandel slås inn på vanlig måte. Dersom det er flere TT-brukere med på turen, skal brukernummer for alle brukerne tastes inn og alle brukere belastes klipp og betale egenandel etter gjeldende regler. Dersom samme TT-bruker foretar flere TT-reiser på en og samme taxitur, skal brukernummeret punches inn på nytt hver gang ny TT-tur skal begynne 3

4 Hvor kan jeg spørre om saldo manuelt/offline? Brukernummeret står på TT-kortet til brukeren. Ved å oppgi dette kan du få opplysninger om saldo/ hvor mye klipp det er igjen på kortet på følgende måter: Du kan ringe TTT sin døgnåpne telefon eller sende SMS med TT-kort + brukernummer til Du får da oppgitt saldo / antall klipp på kortet. Du kan også logge deg inn på Dersom du benytter et taksameter som av en eller annen grunn ikke er online, må du foreta registrering av turer manuelt. Slå inn brukernummeret, antall klipp og egenandel manuelt på normal måte i taksameteret. Når taksameteret er offline blir ikke turdata automatisk overført videre fra bilens taksameter. For at du skal få betalt for turen må taksameterkvittering med turopplysningene registreres inn manuelt hver dag av sentralen (for de som er tilsluttet sentral) eller av enkeltløyvehaver. Sentral, eller enkeltløyvehavere vil få tilgang til å sende inn rettinger eller etterregistrering av turer via en fil som sendes TTT innen fastsatt frist neste dag slik at brukeren kan få oppdatert saldo med riktig antall klipp. NB: For at denne fristen skal overholdes, må sjåføren sørge for at turopplysningene oversendes sentralen (for de som er tilsluttet sentral) eller evt. enkeltløyvehaver senest innen påfølgende morgen. Det vil være transportørens ansvar at brukeren har tilstrekkelig klipp når oppgjør skal foretas og oppgjør vil bare skje dersom det er nok klipp igjen på kortet når turopplysningene mottas av TTT. 3.F. REGISTRERING AV KLIPP FOR TUREN TT-kortet fungerer i prinsippet som ordinært kredittkort med brukerens tildelte klipp. Hver gang det kjøres TT-turer, skal det antall klipp som brukes trekkes av på kortet. Antall brukte klipp på turen tastes inn i taksameteret etter følgende regler: Hovedregelen er at det trekkes 1 klipp per påbegynt km. For reiser innen egen kommune trekkes det minimum 5 og maksimum 10 klipp per enkeltreise (tur) forutsatt at en reiser korteste veg mellom 2 steder. (Eks En TTtur på 3 km gir 5 klipp, en TT- tur på 7 km gir 7 klipp og en TT- tur på 13 km gir 10 klipp). Ved reiser ut av kommunen eller ved omveiskjøring / sightseeing innen egen kommune trekkes 1 klipp per km. Reise tur - retur regnes som 2 TT-turer. Taxitur hvor man stopper underveis for å gjøre ærend før man kjører til bestemmelsessted, regnes som 2 TT- turer. Tur fra A til B, videre til C, og i retur til A regnes som 3 TT- turer osv. TT-brukere som reiser sammen må alle trekke klipp på hver sine kort. 4

5 3.G. INNKREVING OG REGISTRERING AV EGENANDEL FOR TUREN Når det kjøres en TT-tur, skal det innkreves egenandeler for turen fra alle passasjerer. Innkrevd egenandel skal tastes inn i taksameteret. Unntak: Brukere som har fått tilleggsgruppe D på kortet, har anledning til å ha med seg ledsager i drosjen. Slik ledsager reiser gratis. NB: Godkjent bruker kan ikke være ledsager for en annen godkjent bruker. TT- brukere som velger å reise sammen, skal hver og en betale egenandel på vanlig måte. Andre ekstrapassasjerer kan følge transporten dersom det er ledig plass og det ikke medfører ekstrakostnader, men må betale egenandel. Egenandel betales etter følgende regler: Det skal kreves inn egenandel fra brukeren i samsvar med brukergruppe (jfr. eget vedlegg). Barn av egne brukere som er under 7 år reiser gratis Brukere under 16 år betaler halv egenandel for sin brukergruppe Ekstrapassasjerer under 16 år betaler halv pris av taksten for brukergruppe 2 og 3 (eks. barnebarn som reiser sammen med brukere) Alle andre ekstrapassasjerer skal betale full egenandel etter taksten for brukergruppe 2 og 3. (Dvs. reiser en annen person over 16 år sammen med en prioritert bruker, skal vedkommende betale full egenandel for strekningen etter takster for brukergruppe 3) NB: I tidsrommet fra kl til kl. 0600, er det egen natt-takst. Egenandeler skal betales fullt ut selv om det vil bety at det overstiger kostnadene for turen. (Sjåføren kan selvsagt i slike tilfeller anbefale at man kjører turen som en ordinær drosjetur i stedet for en TT-tur. Velger passasjerene å foreta turen som en TT-tur, må reglene for klipp og betaling av egenandeler følges) Dersom ekstrapassasjerer/ ledsager medfører at drosjeturen blir lengre eller på annen måte dyrere, må alle slike ekstrautgifter dekkes av disse passasjerene. Sjåføren krever inn og registrerer ekstrakostnadene som en økt egenandel. 4. KVALITET OG SERVICE Fylkeskommunen forutsetter at kvalitetskravene som er fastsatt for offentlig betalt transport overholdes. Det vises til kvalitetshåndbok. Herunder skal det ytes god service og nødvendig hjelp ved av/ påstigning. Når det gjøres avtaler om hvordan personer med orienteringsvanskeligheter skal hentes / leveres er det svært viktig at disse forstås og overholdes. Vi minner også om at Rullestolbrukere som sitter i stolen under transport må sikres på forsvarlig måte. Førerhund er for mange et nødvendig hjelpemiddel, og transportører skal kunne ta med førerhunder. 5

6 Sjåførene skal sørge for at TT-brukere får transport fra ytterdør til ytterdør der det er mulig. TT-brukerne har søkt og blitt godkjent som brukere ut fra sin funksjonshemning. Sjåføren skal ikke involvere seg i eller diskutere den enkelte TT-brukers reisetilbud, brukergruppe e.l. Dersom sjåføren får slike spørsmål om TTordningen, skal passasjerene henvises til Vest-Agder fylkeskommune. Løyvehaver er ansvarlig for at alle sjåfører gjøres kjent med og overholder rutiner og kvalitetskrav til transporten. Herunder er det viktig å sørge for nødvendige språkkunnskaper. 5. RETTING AV FEIL ETTER AT TUREN ER UTFØRT Dersom du oppdager at det er registrert feil eks. taxipris, egenandel eller klipp, må du snarest mulig gi din sentral (dersom du er tilsluttet dette) eller enkeltløyvehaver beskjed. Sentral, eller enkeltløyvehavere vil få tilgang til å sende inn rettinger via en fil som sendes TTT. NB: Retting av antall klipp må meldes så snart du oppdager dette slik at retting kan sendes TTT umiddelbart og rettes opp på brukerens saldo. Andre korrigeringer må meldes inn senest den 5. i måneden etter at transporten ble utført for at feilen skal kunne korrigeres før oppgjør. Rettinger etter denne fristen vil måtte korrigeres ved neste oppgjør. 6. OPPGJØR FOR UTFØRT TT-TRANSPORT Felles for alt oppgjør er: Oppgjør utbetales av TTT etterskuddsvis. Transportører / sentralene sørger for overføring av turopplysninger løpende eller senest innen den 5. i måneden etter at transporten er utført. Overføring av turer offline må sendes inn til TTT snarest for oppdatering og oppgjør vil bare skje dersom brukerne har tilstrekkelig klipp igjen på TT-kortet når turopplysningene mottas av TTT. For å sikre deg at du får oppgjør til avtalt tid, er det viktig at bestemmelser for oppdrag og avtalt pris er fulgt. Transportøren og sentralene har ansvar for å kontrollere at bestemmelser er fulgt og at faktura er korrekt. Kontroll av dokumentasjon for turene gjøres også av TTT og kan i tillegg gjøres av VAF. Dette kan også gjøres etter at oppgjør er foretatt. Feil kan medføre trekk eller motregning i senere oppgjør. Oppgjør kan holdes tilbake av transportør/ sentral, TTT eller VAF dersom det er behov for å avklare om faktura er korrekt. Underbilag (taksameterkvitteringer) må oppbevares av transportørene/ sentralene i henhold til gjeldene regnskapsbestemmelser og skal kunne forevises på forespørsel. 6

7 For transportører som er tilknyttet en drosjesentral: Transportører som er tilsluttet en drosjesentral vil få betalingen via sentralen Mangler du oppgjør for utført transport, kontakt din drosjesentral For enheter tilsluttet sentral/sammenslutning med felles kredithåndtering sendes oppgjør via denne enheten dersom ikke annet er avtalt. For transportører som ikke er tilknyttet en drosjesentral Dersom du ikke er tilsluttet en drosjesentral, foretas oppgjøret direkte til deg fra TTT. Mangler du oppgjør for utført transport, kontaktes TTT 7

Kravspesifikasjon Drosjetransport i TT-tjenesten

Kravspesifikasjon Drosjetransport i TT-tjenesten Oslo kommune Velferdsetaten Kravspesifikasjon Drosjetransport i TT-tjenesten Kravspesifikasjonen beskriver Oslo kommunes behov og krav til drosjetransport i TT-tjenesten. Oppdraget omfatter fritidsreiser

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere.

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere. Dato: 09.07.09 DOK. nr. 2 DROSJEREGLEMENT -TAXI 3 ROMERIKE Inngått mellom løyvehaver/transportør og Taxi 3 Romerike... 1. PARTENES POSISJONER 1.1 Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune Sluttrapport Desember 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE EVALUERING AV TT- ORDNINGEN I MØRE OG ROMSDAL Rambøll Postbox 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Vedtatt av Hovedutvalg for kultur og samferdsel 25. november 2014 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK... 5 1.1

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS

SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS SKOLESKYSSHÅNDBOK TROMS En veileder for skoler, kommuner og transportører Rutiner og tidsfrister Regelverk - skyssrettigheter Søknad om skoleskyss Ansvarsfordeling - organisering og gjennomføring Økonomisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Bilag 3 Service Level Agreement (SLA)

Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) 01.05.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. SLA parametere Bestilling og leveranse... 4 2.1 Gjeldende service- og kvalitetsparametere... 4 2.2 Definisjon

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer