Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn"

Transkript

1 Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2013 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: På Del 1 er ingen hjelpemidler tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler (gradskive). På Del 2 er alle ikke-kommuniserende hjelpemidler tillatt. Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Del 1 (23,5 poeng) I regneruter skal du vise hvordan du kommer fram til svaret. Ved konstruksjon skal du bruke passer, linjal og blyant. Bruk egne kladdeark når du besvarer Del 1. På flervalgsoppgavene setter du bare ett kryss per spørsmål. Eksempel: Hvor mye er 20 % av 200 kr? 20 kr 100 kr 50 kr 40 kr Del 2 (29 poeng) Alle oppgaver føres på eget ark, og det skal komme tydelig fram hvordan du har kommet fram til svaret. Veiledning om vurderingen: Karakteren blir satt etter en samlet vurdering på grunnlag av Del 1 og Del 2. Læreren vurderer i hvilken grad du viser regneferdighet og matematisk forståelse gjennomfører logiske resonnementer ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler vurderer om svar er rimelige forklarer framgangsmåter og begrunner svar skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

2 Del 1: 2 timer. Maks 35 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler 2 p Oppgave 1.1 Regn ut. a) = c) 3,2 : 0,8 = b) 18,4 9,06 = d) = 2 p Oppgave 1.2 Skriv så enkelt som mulig. a) b + b + b + b = c) 6x + 3y + x 4y = b) y y y = d) 3ab 7b ab = 1 p Oppgave 1.3 Skriv tallene på standardform. a) = b) 9,50 millioner = 0,5 p Oppgave 1.4 Hva blir vinkelsummen i en femkant? ,5 p Oppgave 1.5 a) Første time på Mølla skole begynner kl En dag kommer Sara 20 minutter for sent. Når kom hun til skolen? Svar: b) Ett frimerke koster 8,50 kr. Hvor mye koster 50 frimerker? Svar: c) En kveld var temperaturen 8 C. Noen timer senere hadde temperaturen sunket med seks grader. Hva var temperaturen nå? Svar: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

3 1 p Oppgave 1.6 Skriv svaret som én potens. a) = b) = 0,5 p Oppgave 1.7 Et rektangel har arealet 48 cm 2. Gi tre mulige løsninger på hvor lange sidene i rektanglet kan være. Løsning: 1) 2) 3) 1,5 p Oppgave 1.8 a) Hvilket tall er minst? b) Hvor mye er det dobbelte av 3,6? c) En pakke med 8 lomper koster 12,00 kr. Hvor mye koster én lompe? 0,01 0,0300 1,8 6,0 3,00 kr 2,00 kr 0,0099 0,1 7,2 6,6 1,50 kr 0,50 kr 2 p Oppgave 1.9 Skriv som prosent. 3 a) 0,12 = b) 5 48 c) 0,009 = d) p Oppgave 1.10 Regn ut og gjør svaret så enkelt som mulig. 1 3 a) b) c) 4 6 d) CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

4 2 p Oppgave 1.11 Regn ut. a) 3 4 ( 6) = c) ( 4) = b) 7 ( 6) = d) 1 ( 4) 2 + ( 3) = 1 p Oppgave 1.12 Konstruer en trekant ABC der AB = 6,6 cm, A = 90 og B = 30. Konstruer her: 1,5 p Oppgave 1.13 Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig. a) 3x (2x + y) y b) 4x 2 2(x + 3) x(x 2) Løs oppgaven her: Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

5 1 p Oppgave 1.14 a) Herman kjøper en pizzaskjærer på tilbud. Den kostet opprinnelig 45 kr, men han fikk 20 % rabatt. Hvor mye måtte han betale for pizzaskjæreren? Svar: b) Herman kjøper ofte pizza til lørdagskvelden. Pizzaene koster 120 kr per stykk. Der han kjøper pizza, gir de hver tiende pizza gratis. Hvor mange prosent rabatt får Herman totalt når han har kjøpt 10 pizzaer? 10 % ca 11 % 24 % 110 % 1 p Oppgave 1.15 b) Hermans pizzaskjærer har form som en sirkel med en radius på 2,5 cm. Omtrent hvor mange runder har pizzaskjæreren gått rundt når den er brukt til å skjære 1 m i ulike pizzaer? Svar: Mellom og runder b) Pizzaen har form som en sirkel, og pizzaens omkrets er omtrent 75 cm. Omtrent hvor lang er pizzaens diameter? Løs oppgaven her: 0,5 p Oppgave 1.16 På en uke bruker Sara 2 5 av alle pengene sine. Uka etter bruker hun 20 % av de pengene hun nå har igjen. Etter dette har hun 2400 kr. Hvor mye hadde hun opprinnelig? 3000 kr 4400 kr 5000 kr kr CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

6 3 p Oppgave 1.17 Gjør om. a) 7,5 liter = dl d) mm 3 = cm 3 b) 45,0 dm 2 = mm 2 e) 72 min = timer c) 17,5 km = m f) 1,9 timer = min 1 p Oppgave 1.18 a) En ring består av 8 g gull og 32 g sølv. Hva er forholdet mellom gull og sølv? Svar: b) En gullsmed tar bort 5 g av ringen i oppgave a) og tilsetter 7 g sølv. Løs oppgaven her: Hva er nå forholdet mellom gull og sølv i ringen? 0,5 p Oppgave 1.19 Fra Dal til Vik på et kart er det 8 cm. Kartet er i målestokken 1 : Hvor mange meter er det fra Dal til Vik i virkeligheten? Svar: 1 p Oppgave 1.20 Løs likningene. a) 4 + x = b) 4x 6 = 2x + 8 Løs oppgaven her: Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

7 2 p Oppgave 1.21 Regn ut omkrets og areal av figurene. a) Rektangel Omkrets = Areal = 3 m 5 m b) Likebeint rettvinklet trekant Omkrets = Areal = 6 m 8,5 m 6 m 1 p Oppgave 1.22 a) Familien Utpåtur kjører med en fart av 60 km/h. Hvor langt kjører de på 2,5 h (timer)? 54 km 90 km 125 km 150 km b) En annen bil kjører 120 km på 1,5 h (timer). Hvilken hastighet har denne bilen? Svar: 0,5 p Oppgave 1.23 Platon drikker 6 flasker vann til 14,90 kr per flaske og 2 flasker brus til 28,50 kr per flaske. Omtrent hvor mye har Platon betalt for de 8 flaskene? Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

8 1 p Oppgave 1.24 En kasse har mål som vist på skissen. a) Hvor mange kubikkcentimeter rommer esken? Svar: b) Hvor mange liter rommer esken? Svar: 5 cm 5 cm 10 cm 2 p Oppgave 1.25 Løs likningene og sett prøve på svaret. a) 4 x 64 x Løs oppgaven her: b) x x x Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

9 Del 2: Maks 34 poeng. Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler tillatt. Hvis du bruker dataprogrammer som REGNEARK, GRAFTEGNER eller DYNAMISK GEOMETRIPROGRAM, skal formler eller en forklaring følge med. Pyramider Den største pyramiden i Egypt, Keopspyramiden, ble bygd omkring år 2600 før vanlig tidsregning. Pyramiden har en kvadratisk grunnflate med side 230 m, og den hadde opprinnelig en høyde på omkring 146 m. Det ble brukt 2,5 millioner steiner til å bygge pyramiden. Steinene veier i gjennomsnitt 2500 kg hver. 4 p Oppgave 2.1 Bruk informasjonen i teksten ovenfor når du svarer på spørsmålene. a) Hvor mange år er gått siden Keopspyramiden ble bygd? b) Hva blir omkretsen av grunnflaten til Keopspyramiden? c) Hva blir arealet av grunnflaten til Keopspyramiden? d) Hva blir pyramidens totale vekt i tonn skrevet på standardform? 3 p Oppgave 2.2 En familie med to voksne og tre barn dro på tur til Egypt. Prisen for én voksen var 2849 kr, og prisen for ett barn var 1480 kr. a) Hvor mye betalte familien til sammen? b) Hva ble differansen mellom det én voksen betalte, og det ett barn betalte? c) Hvor mange prosent mer betalte én voksen enn ett barn? 4 p Oppgave 2.3 En pyramide har en kvadratisk grunnflate med sider s og høyde h, se skisse. a) Regn ut diagonalen til grunnflaten når sidene er 1. b) Bestem høyden i pyramidens sideflater når pyramidens høyde h er 3 og sidene s er 1. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

10 4 p Oppgave 2.4 Bør løses med REGNEARK Tabellen viser antall utenlandske turister som besøkte Egypt i perioden 2005 til År Antall i millioner 8,2 8,6 10,6 12,8 11,8 14,7 9,8 11,9 a) Framstill utviklingen av turister til Egypt i et diagram. Begrunn valget av diagram. b) Finn den prosentvise utviklingen fra år til år i perioden 2005 til p Oppgave 2.5 Figuren viser en tallpyramide a) Gjør ferdig tallpyramidene under etter samme prinsipp som tallpyramiden ovenfor b) Lag din egen 4 etasjer høye tallpyramide der tallet i øverste etasje er 10 (minus 10). CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

11 Figurtall Et figurtall er et tall som kan representeres i et geometrisk mønster. Trekanttall kan framstilles som prikker i et trekantmønster, mens kvadrattall kan framstilles som prikker i et kvadratisk mønster. Vi kan ofte lage en formel for det n-te tallet i en rekke av figurtall. Kvadrattall: K n = n 2 Trekanttall: T n = nn 1 ( ) 2 4 p Oppgave 2.6 Bruk formlene ovenfor til å regne ut det a) 12. kvadrattallet b) 6. trekanttallet 4 p Oppgave 2.7 Vi kan også lage mange andre figurtall, som rektangeltall og «plusstall». a) Tegn de tre neste rektangeltallene etter samme mønster. b) Lag en formel for «stjernetallene» nedenfor. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

12 5 p Oppgave 2.8 Skissen viser en regulær sekskant som er innskrevet i en sirkel. Sekskanten er delt inn i seks likesidede trekanter. a) Konstruer sekskanten når sidene i trekantene er 6 cm. b) Finn høyden til trekantene. c) Regn ut omkrets og areal av sekskanten. d) Finn en formel for arealet av sekskanten uttrykt med trekantenes grunnlinje g og høyde h. e) Hvor stort er arealet mellom sekskanten og sirkelbuen? 2 p Oppgave 2.9 Skissen består av to kvadrater der det ene er innskrevet i det andre. Arealet av det store kvadratet er 2 m 2. Hva blir arealet av det innskrevne kvadratet? CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

13 Fasit til Terminprøve 9. trinn Høst 2013 Del a) b) 9,34 c) 4 d) a) 4b b) y 3 c) 7x y d) 21a 2 b a) 7, b) 9, a) kl b) 425 kr c) 14 C 1.6 a) 7 8 b) For eksempel: 12 cm 4 cm, 8 cm 6 cm, 16 cm 3 cm 1.8 a) 0,1 b) 7,2 c) 1,5 kr 1.9 a) 12 % b) 60 % c) 0,9 % d) 24 % 1.10 a) 2 1 b) 3 12 c) 1 4 d) a) 27 b) 13 c) 3 d) Konstruksjon 1.13 a) x 2y b) 3x a) 36 kr b) ca. 11 % 1.15 a) Mellom 6 og 7 runder (6,36 runder) b) ca 25 cm (pi = 3) kr 1.17 a) 75 dl c) m e) 1,2 timer b) mm 2 d) 65 cm 3 f) 114 min 1.18 a) 1 : 4 b) 1 : m 1.20 a) x = 13 b) x = a) O = 16 m, A = 15 m 2 b) O = 20,5 m, A = 18 m a) 150 km b) 80 km/h kr kr = 90 kr + 60 kr = 150 kr 1.24 a) 250 cm 2 b) 0,25 L 1.25 a) x = ± 4, H.s. = V.s. = ± 16 b) x = 4, H.s. = V.s. = 5 CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

14 Del a) 4613 år b) 920 m c) m 2 d) 6, tonn 2.2 a) kr b) 1369 kr c) 92,5 % 2.3 a) 1,41 b) 3, a) Velger linjediagram da det er best til å vise forandring over tid. b) 2.5 a) b) Egne svar a) 144 b) a) Tegning på 3 4, og 5 6 prikker b) 4n a) Konstruksjon c) O = 36 cm, A = 93,6 cm 2 e) 19,44 cm 2 b) 5,2 cm d) A sekskant = 3gh 2.9 1,00 m CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

15 Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2012 bokmål Del 2 Maks: 34,5 poeng Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå penn. Innføring skjer på egne ark. Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Det skal gå tydelig fram hvordan du har kommet frem til svarene. Det skal tas utskrift av regnearkoppgaver og du skal forklare hvilke formler du har brukt. Hvis du bruker dynamiske geometriprogrammer, oppgir du programvare, tar utskrift og legger ved en beskrivelse av framgangsmåten. 4 p Oppgave 2.1 Pytagoras-setningen kan uttrykkes ved hjelp av algebra (bokstavregning): a 2 + b 2 = c 2 a) Regn ut c når a = 3 og b = 4. b) Regn ut a når c = 6 og b = 4,8. c) Regn ut omkrets og areal av trekanten når a = 3 og b = 4. Blue Lantern Studio/Corbis 5 p Oppgave 2.2 a) Konstruer ABC når AB = 6,0 cm, BC = 3,6 cm og C = 90. b) Regn ut lengden av AC. c) Regn ut omkretsen og arealet av ABC. ABC er en del av en firkant ABCD der CAD = 45 og AD = 4,0 cm. d) Konstruer firkanten ved å bruke den trekanten du har konstruert. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

16 4 p Oppgave 2.3 Flåten Kon-Tiki ble bygd av balsatre. Det ble brukt verken spiker eller ståltråd for å sette den sammen, bare tau av hamp. Seilasen startet fra Peru 28. april 1947, og Kon-Tiki seilte 8000 km på Stillehavet i 101 døgn. Thor Heyerdahl hadde nå bevist sin teori. Han mente at Polynesia kunne ha blitt befolket av folk fra vestkysten av Sør-Amerika. De kunne ha tatt seg over Stillehavet på balsaflåter. I dag vet vi at det ikke skjedde slik, men at Polynesia ble befolket fra vest. a) Skriv tallet 8000 på standardform. b) Hvor langt seilte Kon-Tiki i gjennomsnitt hvert døgn? Kon-tiki museet Seilasen var på 4300 miles eller 8000 km. a) Hvor mange meter er 1 mile? b) Regn ut gjennomsnittsfarten til Kon-Tiki i kilometer per time. 4 p Oppgave 2.4 Stillehavet har et areal på ca. 180 millioner kvadratkilometer. Det svarer til ca. 46 % av all vannoverflaten på jorden og ca. 32 % av den totale jordoverflaten. Stillehavet er dermed større enn alle jordens landarealer til sammen. a) Skriv 180 millioner som et vanlig tall og på standardform. b) Hvor mange kvadratkilometer utgjør all vannoverflaten på jorden? c) Hvor mange kvadratkilometer er hele jordoverflaten? d) Stillehavet er ca km langt i øst-vest-retning. Finn forholdet mellom lengden på seilasen til Kon-Tiki og lengden av Stillehavet. Getty Images/Jupiterimages 3 p Oppgave 2.5 Flåten ble døpt «Kon-Tiki» etter navnet på inkafolkets solkonge og yppersteprest. Ifølge sagnet levde Tiki og hans folk et fredelig liv ved Titicacasjøen i Peru. Titicacasjøen er verdens høyestliggende seilbare innsjø, 3812 moh. Den har et areal på 8372 km². Norges største innsjø, Mjøsa, har et areal på 365 km². Norges høyeste fjelltopp, Galdhøpiggen, ligger på 2469 moh. a) Hvor mye høyere over havflaten ligger Titicacasjøen enn Galdhøpiggen? b) Rund av tallene 8372 og 365 til nærmeste hundre. Bruk disse tallene til å finne forholdet mellom arealet av Mjøsa og arealet av Titicacasjøen. Getty Images CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

17 c) Hvor mange kvadratmeter er 8372 km²? 5 p Oppgave 2.6 I denne oppgaven kan du bruke regneark. Ta utskrift av regnearket, og vis tydelig hvilke formler du har brukt. Rett utenfor Oslo (Bygdøy) finner du Kon-Tiki muséet, som ble åpnet for første gang 15. mai Åpningstider 2012 Priser 2012 Januar februar kl Mars mai kl Juni august kl September oktober kl November desember kl Voksne kr 70 Barn opp til 5 år gratis Barn fra 5 år kr 25, Familier kr 150 Grupper 50 Studenter/pensjonister kr 40 En familie på 4 (43, 42, 12 og 13 år) besøker Kon-Tiki muséet. a) Hvor mye betaler de i inngangspenger? En dag i juli var besøket i muséet slik: Voksne: 80 Barn under 5 år: 10 Barn over 5 år: 70 Studenter/pensjonister: 25 Familier: 15 b) Hvor mye kom inn i inngangspenger den dagen? c) Regn ut hvor mange timer muséet er åpent i mai, juni, juli og august hvis vi går ut fra at det er åpent alle dager i denne perioden? 5 p Oppgave 2.7 Diofant, også kjent som Diofantus av Alexandria, var en gresk matematiker som levde fra 200 til 284. Diofant regnes ofte som algebraens far. Algebraen utviklet seg ut fra et ønske om å løse likninger, og fra gammelt av har ordet blitt oversatt med «læren om likninger». Algebra handler også om å gjøre om bokstavuttrykk. Trekk sammen. a) 4a 2b + a + b b) 7x 6y 2x + 3y Regn ut. c) 2a(3 + a) d)2x(x 2) 2x 2 + x(x + 3) Løs likningene og sett prøve. e) x = 32 f) 5x = 5 + x 2 CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

18 4,5 p Oppgave 2.8 Ptolemaios, som levde rundt år 100, var en gresk astronom og matematiker. Han formulerte en setning som omhandlet diagonaler og lengder i en firkant som var innskrevet i en sirkel. Setningen lyder: AC BD = AB CD + AD BC C B D A a) Tegn en sirkel med radius r = 5,0 cm. Tegn en tilfeldig firkant inne i sirkelen, se figuren, og trekk firkantens diagonaler. b) Sett mål på sider og diagonaler og vis at Ptolemaios-setningen stemmer. c) Tegn en ny sirkel og tegn et rektangel inne i sirkelen. Kall sidene for a og b. Tegn diagonalen og kall den for c. Undersøk sammenhengen mellom Ptolemaios-setningen og Pytagoras-setningen. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

19 Fasit til Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2012 Del a) 2652 b) 18,34 c) 4 d) a) 3a b) x 4 c) 5x y d) 18x 2 y a) 5, b) 7, a) 7 8 b) 4 7 c) 8 3 d) 5 0 = a) x = 12 b) x = 10 c) x > cm 1.8 a) 16 b) 39 c) 33 d) a) 0,1 b) 9 c) a) 25 % b) 80 % c) 1,2 % d) 48 % a) = 1 b) 4 18 = 2 9 c) 8 40 = 1 5 d) a) x + 6y b) 17x a) 4000 kr b) 30 % c) 40 % kr 1.16 a) 90 liter sement og 630 liter sand b) 210 liter 1.17 a) 375 kr b) 5160 kr 1.18 a) 2 8 b) 40 c) 6 2 d) 35 CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

20 1.19 a) 2400 m b) 1 : a) Stolpediagram c) 32 elever e) 3,7 b) 15 elever d) ,2 cm 1.22 a) 497 kr b) a) 50x = 400 b) 8 minutter 1.24 a) 50 dl b) 320 dm 2 c) 15 dm 3 d) 1,4 timer 1.25 a) 200 km b) 20 km/h Del a) c = 5 b) a = 3,6 c) Omkrets: 12 cm, areal: 6 cm a) b) AC = 4,8 cm c) Omkrets: 14,4 cm, areal: 8,64 cm 2 d) 2.3 a) 8000 = 8, b) 79,2 km c) 1860 m d) 3,3 km/h 2.4 a) 180 millioner = = 1, b) 391,3 millioner kvadratkilometer = km 2 c) 562,5 millioner kvadratkilometer = km 2 d) 2 : 5 CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

21 2.5 a) 1343 m b) Forholdet: 1 : 21 c) 8372 km 2 = m a) 150 kr b) Inngangspenger Antall Pris per person Sum Voksne Barn under 5 år Barn over 5 år Studenter/pensjonister Familier Sum inngangspenger Inngangspenger Antall Pris per person Sum Voksne =B3*C3 Barn under 5 år 10 0 =B4*C4 Barn over 5 år =B5*C5 Studenter/pensjonister =B6*C6 Familier =B7*C7 Sum inngangspenger =SUMMER(D3:D7) c) Måned Antall dager Ant. timer per dag Sum timer Mai Juni Juli August Til sammen 1045 Måned Antall dager Ant. timer per dag Sum timer Mai 31 7 =B2*C2 Juni 30 9 =B3*C3 Juli 31 9 =B4*C4 August 31 9 =B5*C5 Til sammen =SUMMER(D2:D5) 2.7 a) 5a b c) 6a + 2a 2 e) x = 5 eller x = 5, v.s. = h.s. = 32 b) 5x 3y d) x 2 x f) x = 12, v.s. = h.s. = a) Tegning b) Her må eleven ved hjelp av utregning vise at v.s. = h.s. c) Her må eleven sette inn a, b og c i Ptolemaios-setningen og løse den slik at Pytagoras-setningen dukker opp. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2013 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 201 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar.

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høst 2016 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men del

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 08.15 11.20 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 1.05.013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt: Del

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 05.12.2013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt:

Detaljer

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Vår 2017 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Eksamen Jorda rundt. MAT0010 Matematikk Del 2. Bokmål

Eksamen Jorda rundt. MAT0010 Matematikk Del 2. Bokmål Eksamen 16.05.2019 MAT0010 Matematikk Del 2 Jorda rundt Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler)

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) 2 p Oppgave 1.1 Regn ut. a) 2,88 + 0,12 = c) 4,8 : 1,2 = b) 3,4 2,7 = d) 16

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høst 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 =

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 = ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn Del 1: 2 timer. Maks 30,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller

Detaljer

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler)

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Eksamen 20.05.2015 MAT0010 Matematikk Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin: Graftegner Regneark Skole:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn. Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt. Høsten 2008 bokmål

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn. Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt. Høsten 2008 bokmål Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2008 bokmål Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2. Matematikken i Mesopotamia. Hos frisøren. Bokmål

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2. Matematikken i Mesopotamia. Hos frisøren. Bokmål Eksamen 21.05.2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Hos frisøren Matematikken i Mesopotamia Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2015 Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer - senest kl. 11.00 Del

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 05 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del og Del : Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del blir utdelt samtidig. Del skal du levere innen timer. Del skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Vår 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 25.05.2010 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark.

Eksamen MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark. Eksamen 05.12.2012 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1 Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Bokmål Eksamensinformasjon for Del 1 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Vår 2010 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016.

Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016. Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016. Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 09.50 13.30 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1 Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Bokmål Eksamensinformasjon for Del 1 Eksamenstid Hjelpemidler

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2012 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Scooter/moped Motorsykkel Thales

Scooter/moped Motorsykkel Thales Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Scooter/moped Motorsykkel Thales Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1 Eksamen 16.05.019 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Til skolen: Ved digital innlevering av Del 1 må skolen føre kandidatnummer på hvert ark før skanning og opplasting

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 2 Badeland Eratosthenes Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 =

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 = Del 1: 2 timer. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller krysser av. Du kan bruke blyant på figurer, tegninger

Detaljer

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014 Heldagsprøve 10. trinn Våren 2014 Del 1 Informasjon for del 1 Tiden du har til disposisjon 5 timer totalt (del 1 og del 2 til sammen) Del 1 og del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen.

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 bokmål Navn: Oppgavesettet består av tre deler som alle skal besvares. Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå

Detaljer

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Eksamen 25.05.2011. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2011. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2011 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Juleprøve i matematikk for 8. trinn 2015

Juleprøve i matematikk for 8. trinn 2015 Juleprøve i matematikk for 8. trinn 2015 Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 08.15 11.20 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014 Heldagsprøve 10. trinn Våren 2014 Del 2 Informasjon Tiden du har til disposisjon 5 timer totalt (del 1 og del 2 til sammen) Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 2. Sport og fritid. Gauss. Geometri. Bokmål

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 2. Sport og fritid. Gauss. Geometri. Bokmål Eksamen 16.05.2018 MAT0010 Matematikk Del 2 Sport og fritid Gauss Geometri Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del : Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter timer. Del

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (38 poeng) Del 2 (39 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (38 poeng) Del 2 (39 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Årsprøve i matematikk for 9. trinn Del 1 fredag 1. juni 2012 Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng)

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng) Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 21.05.2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2 Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 2 09.00 14.00, totalt 5 timer Del

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål Eksamen 21.05.2012 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2 Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 2 09.00 14.00, totalt 5 timer Del

Detaljer

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer.

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: Andre opplysninger: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 0.05.011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 16.05.017 MT0010 Matematikk el 1 Skole: Kandidatnr.: el 1 + ark fra el okmål okmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på el 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. el 1 og el

Detaljer

Eksamen. MAT0010 Matematikk Bokmål. på del 2 og del 3.

Eksamen. MAT0010 Matematikk Bokmål. på del 2 og del 3. 79498_GG4020_matte_del1_BM:68387_Matte_grunn_1.qxd 02-04-08 Eksamen 10:19 Side 1 21.05.2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Skole: Bokmål Delprøve 1 Elevnummer: Del 1 +... ark på del 2 og del 3.

Detaljer

Terminprøve høst matematikk

Terminprøve høst matematikk Jan Erik Gulbrandsen Randi Løchsen nye MEGA 8 Terminprøve høst matematikk 2013 Bokmål CAPPELEN DAMM AS Terminprøver høst for 8. trinn 2013 nye MEGA 1 Terminprøver høst 2013 nye MEGA Høstens terminprøver

Detaljer

Jan Erik Gulbrandsen Randi Løchsen. nye MEGA 8. Terminprøve høst. matematikk. Bokmål CAPPELEN DAMM AS. Terminprøver høst for 8. trinn 2012 nye MEGA 1

Jan Erik Gulbrandsen Randi Løchsen. nye MEGA 8. Terminprøve høst. matematikk. Bokmål CAPPELEN DAMM AS. Terminprøver høst for 8. trinn 2012 nye MEGA 1 Jan Erik Gulbrandsen Randi Løchsen nye MEGA 8 Terminprøve høst matematikk 2012 Bokmål CAPPELEN DAMM AS Terminprøver høst for 8. trinn 2012 nye MEGA 1 Terminprøver høst 2012 nye MEGA Høstens terminprøver

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Kandidatnummer:

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Kandidatnummer: Eksamen 16.05.2018 MAT0010 Matematikk Del 1 Kandidatnummer: Bokmål Til skolen: Ved digital innlevering av Del 1 må skolen føre kandidatnummer på hvert ark før skanning og opplasting i PGS. Bokmål Eksamensinformasjon

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgave for følgende fylker: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 013 Fag: MAT1001

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 2. I trafikken. Geometri. Ada Lovelace. Bokmål

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 2. I trafikken. Geometri. Ada Lovelace. Bokmål Eksamen 16.05.2017 MAT0010 Matematikk Del 2 I trafikken Geometri Ada Lovelace Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig.

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgave for følgende fylker: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 013 Fag: MAT1001

Detaljer

Hos tannlegen Hippokrates

Hos tannlegen Hippokrates Eksamen 21.05.2013 MT0010 Matematikk Hos tannlegen Hippokrates Del 2 X-Fighters Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 19.05.2014. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt.

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1006 Matematikk 1T-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1006 Matematikk 1T-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgave for følgende fylker: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 013 Fag: MAT1006

Detaljer

Eksamen høsten Fag: MAT1001 Matematikk Vg1 1P-Y. Eksamensdato: 13. november Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1.

Eksamen høsten Fag: MAT1001 Matematikk Vg1 1P-Y. Eksamensdato: 13. november Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Eksamensoppgave for følgende fylker: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen høsten 013 Fag: MAT1001

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Årsprøve 205 8. trinn Del Navn: Informasjon for del Prøvetid: Hjelpemidler på del : Andre opplysninger: Fremgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del 2 skal deles ut samtidig. Del skal du levere

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. http://eksamensarkiv.net/

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. http://eksamensarkiv.net/ Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Terminprøve vår matematikk

Terminprøve vår matematikk Jan Erik Gulbrandsen Randi Løchsen nye MEGA 8 Terminprøve vår matematikk 2014 Bokmål CAPPELEN DAMM AS Terminprøver vår for 8. trinn 2014 nye MEGA 1 Terminprøver vår 2014 nye MEGA 8 Vårens terminprøve er

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1010 Matematikk 2T-Y Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1010 Matematikk 2T-Y Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1010 Matematikk 2T-Y Ny eksamensordning våren 2015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høst 2007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgave for følgende fylker: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 2013 Fag: MAT1001

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: Tirsdag 13. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: Tirsdag 13. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgave for følgende fylker: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 014 Fag: MAT1001

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1006 Matematikk 1T-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1006 Matematikk 1T-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Videregående trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgave for følgende fylker: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 013 Fag: MAT1006

Detaljer

Vormedal ungdomsskole Heldagsprøve 10. trinn 09.02.2017 Matematikk Tannlegetimen Hippokrates Del 2 X-Fighters Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3022 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3022 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA30 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1

Årsprøve 2014 10. trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1 Årsprøve 014 10. trinn Del 1 Navn: Informasjon for del 1 Prøvetid: Hjelpemidler på del 1: Andre opplysninger: Fremgangsmåte og forklaring: timer totalt Del 1 og del blir delt ut klokken 09:00. Del 1 skal

Detaljer