Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng)"

Transkript

1 Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På Del 1 er ingen hjelpemidler tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler (gradskive). På Del 2 er alle ikke-kommuniserende hjelpemidler tillatt. Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Del 1 (31 poeng) Bruk egne kladdeark når du besvarer Del 1. I regneruter skal du vise hvordan du kommer fram til svaret. På svarstreker viser du kun svaret. På flervalgsoppgavene setter du bare ett kryss per spørsmål. Eksempel: Hvor mye er 20 % av 200 kr? 20 kr 100 kr 50 kr 40 kr Del 2 (37,5 poeng) Alle oppgaver føres på eget ark, og det skal komme tydelig fram hvordan du har kommet fram til svaret. Veiledning om vurderingen: Karakteren blir satt etter en samlet vurdering på grunnlag av Del 1 og Del 2. Læreren vurderer i hvilken grad du viser regneferdighet og matematisk forståelse gjennomfører logiske resonnementer ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler vurderer om svar er rimelige forklarer framgangsmåter og begrunner svar skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger CAPPELEN DAMM AS 1

2 Del 1: 2 timer. Maks 31 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller krysser av. Du kan bruke blyant på figurer, tegninger og konstruksjoner. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) = c) 6,5 3,3 = b) = d) 110,1 : 0,3 = Oppgave 2 (2 poeng) Gjør om. a) 3 h 25 min = min c) 307 mm = cm b) 750 g = kg d) 450 dm 2 = m 2 Oppgave 3 (2 poeng) a) Regn ut. b) Skriv på standardform. I) = I) = II) 3 0 ( 1)( 1) 2 = II) 0,00024 = Oppgave 4 (1 poeng) Løs likningene. a) 5 + x = 8 2 b) 4x 3 = 2x + 1 Løs oppgave 4 a) her: Løs oppgave 4 b) her: CAPPELEN DAMM AS 2

3 F Oppgave 5 (1 poeng) C Trekantene er formlike. 6,0 cm Regn ut lengden av EF. A 4,0 cm B D 6,0 cm E Løs oppgave 5 her: Oppgave 6 (1 poeng) På en håndballkamp var det 240 voksne tilskuere og 75 barn. Billettprisen var 150 kr for voksne og 75 kr for barn. Hvor mye kom det inn i inngangspenger til sammen? Løs oppgave 6 her: Oppgave 7 (1,5 poeng) Lotte kjøper epler til 16 kr per kg. Sett inn riktige tall på de åpne plassene i tabellen. Vekt (kg) Kjøpesum (kr) CAPPELEN DAMM AS 3

4 Oppgave 8 (1,5 poeng) a) Tegn grafen til funksjonen y = f(x) = 2x 3 i koordinatsystemet. b) Bruk grafen til å løse likningen 2x 3 = 3 grafisk i koordinatsystemet til høyre. Svar: Oppgave 9 (1 poeng) a) En blanding med saft og vann inneholder 20 % ren saft og 80 % vann. 50 % av blandingen helles over i en mugge. Hvor mange prosent ren saft er det i mugga? Svar: b) Etter en prisøkning på 50 kr koster en vare 250 kr. Hvor mange prosent økte prisen med? Kryss av for riktig svar. 20 % 25 % 30 % 10 % Oppgave 10 (1 poeng) Forkort brøkene og skriv svaret så enkelt som mulig. a) 2 8x 2x b) a a 6 Løs oppgave 10 a) her: Løs oppgave 10 b) her: CAPPELEN DAMM AS 4

5 Oppgave 11 (3 poeng) a) I ABC er AC = 3,6 cm, AB = 4,8 cm og A = 90. Lag hjelpefigur, konstruer ABC, og skriv konstruksjonsforklaring. Løs oppgave 10 a) her: Hjelpefigur: Forklaring: Konstruksjon: b) Regn ut arealet av ABC. Løs oppgave 10 b) her: CAPPELEN DAMM AS 5

6 Oppgave 12 (1,5 poeng) a) Et rett firkantet prisme har lengden 8,0 cm, bredden 5,0 cm og høyden 3,0 cm. Regn ut volumet av prismet. Svar: b) En sylinder har volumet 785 cm 3. Høyden i sylinderen er 10,0 cm. Regn ut radien til grunnflaten i sylinderen. Løs oppgave 12 b) her: Oppgave 13 (1 poeng) På et kart i målestokken 1 : er det 4 cm mellom punktene A og B. a) Hvor langt er det mellom A og B i virkeligheten? Oppgi svaret i kilometer. Svar: På et annet kart er det 8 cm mellom de samme to stedene. b) Hva er målestokken på det andre kartet? Sett kryss ved riktig svar. 1 : : : : Oppgave 14 (0,5 poeng) Regn ut Sett kryss ved riktig svar CAPPELEN DAMM AS 6

7 Oppgave 15 (1,5 poeng) Petter spurte en del personer om de hadde tenkt å bytte mobilabonnement. Bytte abonnement Svaralternativene var Ja, Nei og Vet ikke, og de fordelte seg slik diagrammet viser. a) Hvor mange prosent av de spurte svarte Ja? Svar: b) Det var 5 personer som svarte Vet ikke. Hvor mange personer ble spurt i alt? Svar: c) Hvor mange grader utgjør sektoren for dem som svarte Nei? Sett kryss ved riktig svar Oppgave 16 (1,5 poeng) a) Tegn grafen til funksjonen y = x 2 4 i koordinatsystemet til høyre når x er mellom 3 og 3. b) Les av verdiene til x når y = 5. Svar: CAPPELEN DAMM AS 7

8 Oppgave 17 (1 poeng) a) En kortstokk har 52 kort. Hva er sannsynligheten for å trekke spar ess? Svar: b) Hanna, Sara. Martin og Simen skal stille seg opp på rekke. På hvor mange ulike måter kan de stille seg opp? Svar: Oppgave 18 (1,5 poeng) a a) Arealet A av figuren til høyre er 3a 2. Regn ut arealet når a = 2 cm. 2a a a Svar: a b) Regn ut lengden av a når arealet er 48 cm 2. 2a Løs oppgave 18 b) her: Oppgave 19 (0,5 poeng) Under et kraftig uvær på Vestlandet ble vindstyrken målt til 30 m/s (meter per sekund). Hvor mange km/h (kilometer i timen) er 30 m/s? Kryss av for riktig svar. ca. 8,3 km/h 30 km/h 60 km/h 108 km/h Oppgave 20 (1,5 poeng) Regn ut. a) Halvparten av 6 11 b) 12,5 mindre enn 101 c) Tre ganger så mye som 18,7 Svar: Svar: Svar: CAPPELEN DAMM AS 8

9 Oppgave 21 (1,5 poeng) a) Fetter Anton kjører moped til og fra arbeidet. Da han hadde kjørt 30,5 mil, hadde han brukt 6,2 liter bensin. Lag et overslag og finn ut omtrent hvor mye bensin mopeden bruker per mil. Løs oppgave 20 a) her: b) Onkel Skrue satte kr i banken. Han får 2,9 % rente av pengene. Lag et overslag som viser omtrent hvor mye han får i renter på ett år. Løs oppgave 20 b) her: Oppgave 22 (2 poeng) Trekk sammen til så enkelt svar som mulig. a) 2(x 3) 2 (2x) + 6 b) (2a 1)(a + 3) a(2a 5) Løs oppgave 22 a) her: Løs oppgave 22 b) her: CAPPELEN DAMM AS 9

10 Del 2: Maks 37,5 poeng. Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler tillatt. Hvis du bruker dataprogrammer som REGNEARK, GRAFTEGNER eller DYNAMISK GEOMETRIPROGRAM, skal formler eller en forklaring følge med. I butikken Sara handler i en butikk som selger kattemat i tre ulike størrelser: liten, middels og stor. 5,0 cm Prisen for de tre ulike størrelsene er: Liten: 14,00 kr Middels: 18,50 kr Stor: 25,50 kr 2,0 cm 8,0 cm 3,0 cm 10,7 cm 12,8 cm Oppgave 1 (2 poeng) a) Regn ut prisen for 2 middels store bokser og 3 store bokser. b) Finn prisdifferansen mellom en stor og en liten boks. c) Hvor mange kroner må Sara betale for 5 store bokser hvis hun får 15 % i rabatt? Oppgave 2 (4 poeng) a) Regn ut volumet av den minste boksen. b) Finn volumet til hver av de tre boksene uttrykt i liter. c) Hva blir prisen per liter (kr/l) for de tre ulike boksene? d) Hvor mange prosent dyrere per liter er den minste boksen enn den største? Oppgave 3 (4 poeng) Innholdet i den største boksen veier ca. 840 g, og Sara har funnet ut at katten spiser 70 g kattemat fra boks hver dag. a) Hvor mange dager varer en stor boks? b) Hvor mange kroner bruker Sara på kattemat på ett år når hun kjøper bare store bokser uten rabatt? CAPPELEN DAMM AS 10

11 Oppgave 4 (4 poeng) På den store boksen skal det limes på en ny etikett rundt hele boksen. Den skal erstatte «MAT FOR PUS»-etiketten. a) Hvilke mål må den nye etiketten ha når den skal passe rundt boksen? b) Tegn etiketten i målestokken 1 : 2. Vis utregning, og sett mål på tegningen. Oppgave 5 (5 poeng) Butikken får tilsendt boksene i esker som inneholder 24 bokser som vist på figuren til høyre. a) Finn målene til en slik eske som inneholder 24 middels store bokser. Se forrige side for mål på boksene. Firmaet som pakker boksene, vurderer å bytte eske og pakke boksene på en annen måte i en ny eske. b) Finn to nye måter å pakke de 24 boksene på. En annen eske (rett firkantet prisme) har disse målene: Lengde: 1,0 m Bredde: 8,0 dm Høyde: 50,0 cm c) Regn ut volumet av esken i kubikkdesimeter. C A d) Regn ut lengden av AB og BC. B Oppgave 6 (6 poeng) Løses med GRAFTEGNER Firmaet som selger boksene, regner ut fraktkostnadene per eske med bokser ved hjelp av denne formelen: K(x) = 2500 der K er kostnadene i kroner og x er antall esker. x a) Framstill grafen til funksjonen. b) Finn ut ved hjelp av grafen hvor mange esker som transporteres når kostnadene er 50 kr per eske. c) Vis ved regning hvor mange esker som transporteres når kostnadene er 100 kr per eske. CAPPELEN DAMM AS 11

12 Oppgave 7 (6 poeng) Løses med REGNEARK Firmaet som frakter eskene, kjøper ny lastebil og tar opp et lån på 1 million kroner. Firmaet skal betale et årlig avdrag på kr pluss renter på 3,5 %. Alle beløpene i det påbegynte regnearket er i kroner. a) Bruk formler og lag ferdig nedbetalingsplanen for firmaet. b) Framstill terminbeløpene for lånet i et stolpediagram. En annen bank tilbyr et like stort lån til 2,5 % rente p.a. Ellers er lånebetingelsene like. c) Hvor mye sparer firmaet på å velge dette lånet? Finn svaret i kroner og i prosent. Du trenger ikke å ta ny formelutskrift. CAPPELEN DAMM AS 12

13 Thales fra Milet Oppgave 8 (6,5 poeng) Thales fra Milet levde omkring før vanlig tidsregning. Han arbeidet mye med formlikhet, sirkelens geometri og trekanter. a) Hvor gammel ble Thales hvis årstallene ovenfor stemmer? Thales skal ha bestemt høyden til Keopspyramiden ved hjelp av sola og pyramidens skygge. Han brukte kunnskap om formlikhet til å beregne høyden til pyramiden. Modellen ovenfor illustrerer hvordan Thales beregnet høyden til pyramiden ved hjelp av en stokk på 3,0 m. b) Finn høyden til Keopspyramiden. Figuren under består av et kvadrat, en halvsirkel og en trekant med vinkler på 30, 60 og 90. c) Regn ut omkretsen til figuren. d) Regn ut arealet av figuren. CAPPELEN DAMM AS 13

14 Fasit til Terminprøve 10, høst 2014 Del 1 1 a) 1961 b) 178 c) 21,45 d) a) 205 min b) 0,75 kg c) 30,7 cm d) 4,5 m 2 3 a) I) 7 II) 1 b) I) 4, II) 2, a) x = 1 b) x = 2 5 9,0 cm kr 7 Vekt (kg) Kjøpesum(kr) a) graf b) x = 3 9 a) 20 % b) 25 % 10 a) 4x b) 1 11 a) Hjelpefigur, konstruksjon Forklaring: Avsatte AB = 4,8 cm. Konstruerte A = 90. Avsatte AC = 3,6 cm på venstre vinkelbein til A. Trakk linjestykket fra C til B. b) 8,64 cm 2 12 a) 120 cm 3 b) 5 cm 13 a) 20 km b) 1 : a) 40 % b) 50 c) a) graf (parabel) b) 3 og a) 52 b) 24 måter 18 a) 12 cm 2 b) 4 cm km/h a) b) 88,5 c) 56,1 21 a) 6 L : 30 mil = 0,2 L/mil b) kr 0,03 = 1500 kr 22 a) 2x b) 10a 3 Del 2 1 a) 113,50 kr b) 11,50 kr c) 108,38 kr 2 a) 100,48 cm 3 b) Liten: 0,1 L, middels: 0,3, stor: 1,0 L c) Liten: 140 kr/l, middels: 61,67 kr/l, stor: 25,50 kr/l d) 449,02 % 3 a) 12 dager b) 790,50 kr 4 a) Et rektangel med lengde 31,4 cm og bredde 12,8 cm (ev. + overlapp) b) Tegning av et rektangel med målene 15,7 cm og 6,4 cm CAPPELEN DAMM AS 14

15 5 a) Lengde 36,0 cm, bredde 24,0 cm og høyde 10,7 cm b) For eksempel: og Bør ikke godtas: c) 400 dm 3 d) AB = 12,8 dm, BC = 13,7 dm 6 a) graf b) 50 esker c) 25 esker 7 a) regneark b) diagram c) kr, ca. 28,6 % 8 a) 78 år b) 137 m c) O = 54 cm d) 181,8 cm 2 CAPPELEN DAMM AS 15

16 Haust 2014 Nynorsk Namn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemiddel på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. Del 1 og Del 2 blir delte ut samtidig. Del 1 skal du levere innan 2 timer. Del 2 skal du levere innan 5 timer. På Del 1 er ingen hjelpemiddel tillatne, bortsett frå vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar (gradskive). På Del 2 er alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel tillatne. Du skal svare på alle oppgåvene i Del 1 og 2. Skriv med svart eller blå penn når du kryssar av eller fører inn svar. Del 1 (31 poeng) Bruk eigne kladdeark når du svarar på Del 1. I rekneruter skal du vise korleis du kjem fram til svaret. På svarstrekar viser du berre svaret. På fleirvalsoppgåvene set du berre eitt kryss per spørsmål. Eksempel: Kor mykje er 20 % av 200 kr? 20 kr 100 kr 50 kr 40 kr Del 2 (37,5 poeng) Alle oppgåver skal førast på eige ark, og det skal komme tydeleg fram korleis du har komme fram til svaret. Rettleiing om vurderinga: Karakteren blir satt etter ei samla vurdering på grunnlag av Del 1 og Del 2. Læraren vurderer i kva grad du viser rekneferdigheit og matematisk forståing gjennomfører logiske resonnement ser samanhengar i faget, er oppfinnsam og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjonar kan bruke hensiktsmessige hjelpemiddel vurderer om svar er rimelege forklarer framgangsmåtar og grunngir svar skriv oversiktleg og er nøyaktig med utrekningar, nemningar, tabellar og grafiske framstillingar CAPPELEN DAMM AS 16

17 Del 1: 2 timar. Maks 31 poeng. Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Bruk svart eller blå penn når du fører inn svar eller kryssar av. Du kan bruke blyant på figurar, teikningar og konstruksjonar. Oppgåve 1 (2 poeng) Rekn ut. a) = c) 6,5 3,3 = b) = d) 110,1 : 0,3 = Oppgåve 2 (2 poeng) Gjer om. a) 3 h 25 min = min c) 307 mm = cm b) 750 g = kg d) 450 dm 2 = m 2 Oppgåve 3 (2 poeng) a) Rekn ut. b) Skriv på standardform. I) = I) = II) 3 0 ( 1)( 1) 2 = II) 0,00024 = Oppgåve 4 (1 poeng) Løys likningane. a) 5 + x = 8 2 b) 4x 3 = 2x + 1 Løys oppgåve 4 a) her: Løys oppgåve 4 b) her: CAPPELEN DAMM AS 17

18 F Oppgåve 5 (1 poeng) C Trekantane er formlike. 6,0 cm Rekn ut lengda av EF. Løys oppgåve 5 her: A 4,0 cm B D 6,0 cm E Oppgåve 6 (1 poeng) På ein handballkamp var det 240 vaksne tilskodarar og 75 barn. Billettprisen var 150 kr for vaksne og 75 kr for barn. Kor mykje kom det inn i inngangspengar til saman? Løys oppgåve 6 her: Oppgåve 7 (1,5 poeng) Lotte kjøper eple til 16 kr per kg. Sett inn rette tal på dei opne plassane i tabellen. Vekt (kg) Kjøpesum (kr) CAPPELEN DAMM AS 18

19 Oppgåve 8 (1,5 poeng) a) Teikn grafen til funksjonen y = f(x) = 2x 3 i koordinatsystemet. b) Bruk grafen til å løyse likninga 2x 3 = 3 grafisk i koordinatsystemet til høgre. Svar: Oppgåve 9 (1 poeng) a) Ei blanding med saft og vatn inneheld 20 % rein saft og 80 % vatn. 50 % av blandinga blir tømt over i ei mugge. Kor mange prosent rein saft er det i mugga? Svar: b) Etter ein prisauke på 50 kr kostar ei vare 250 kr. Kor mange prosent auka prisen med? Kryss av for rett svar. 20 % 25 % 30 % 10 % Oppgåve 10 (1 poeng) Forkort brøkane og skriv svaret så enkelt som mogleg. a) 2 8x 2x b) a a 6 Løys oppgåve 10 a) her: Løys oppgåve 10 b) her: CAPPELEN DAMM AS 19

20 Oppgåve 11 (3 poeng) a) I ABC er AC = 3,6 cm, AB = 4,8 cm og A = 90. Lag hjelpefigur, konstruer ABC, og skriv konstruksjonsforklaring. Løys oppgåve 10 a) her: Hjelpefigur: Forklaring: Konstruksjon: b) Rekn ut arealet av ABC. Løys oppgåve 10 b) her: CAPPELEN DAMM AS 20

21 Oppgåve 12 (1,5 poeng) a) Eit rett firkanta prisme har lengda 8,0 cm, breidda 5,0 cm og høgda 3,0 cm. Rekn ut volumet av prismet. Svar: b) Ein sylinder har volumet 785 cm 3. Høgda i sylinderen er 10,0 cm. Rekn ut radien til grunnflata i sylinderen. Løys oppgåve 12 b) her: Oppgåve 13 (1 poeng) På eit kart i målestokken 1 : er det 4 cm mellom punkta A og B. a) Kor langt er det mellom A og B i røynda? Oppgi svaret i kilometer. Svar: På eit anna kart er det 8 cm mellom dei same to stadene. b) Kva er målestokken på det andre kartet? Set kryss ved rett svar. 1 : : : : Oppgåve 14 (0,5 poeng) Rekn ut Set kryss ved rett svar CAPPELEN DAMM AS 21

22 Oppgåve 15 (1,5 poeng) Petter spurde ein del personar om dei hadde tenkt å byte mobilabonnement. Svaralternativa var Ja, Nei og Veit ikkje, og dei fordelte seg slik diagrammet viser. a) Kor mange prosent av dei spurde svara Ja? Svar: b) Det var 5 personar som svara Veit ikkje. Kor mange personar blei spurde i alt? Svar: c) Kor mange grader utgjer sektoren for dei som svara Nei? Set kryss ved rett svar Oppgåve 16 (1,5 poeng) a) Teikn grafen til funksjonen y = x 2 4 i koordinatsystemet til høgre når x er mellom 3 og 3. b) Les av verdiane til x når y = 5. Svar: CAPPELEN DAMM AS 22

23 Oppgåve 17 (1 poeng) a) Ein kortstokk har 52 kort. Kva er sannsynet for å trekkje spar ess? Svar: b) Hanna, Sara. Martin og Simen skal stille seg opp på rekkje. På kor mange ulike måtar kan dei stille seg opp? Svar: Oppgåve 18 (1,5 poeng) a a) Arealet A av figuren til høgre er 3a 2. Rekn ut arealet når a = 2 cm. 2a a a Svar: a b) Rekn ut lengda av a når arealet er 48 cm 2. 2a Løys oppgåve 18 b) her: Oppgåve 19 (0,5 poeng) Under eit kraftig uvêr på Vestlandet blei vindstyrken målt til 30 m/s (meter per sekund). Kor mange km/h (kilometer i timen) er 30 m/s? Kryss av for rett svar. ca. 8,3 km/h 30 km/h 60 km/h 108 km/h Oppgåve 20 (1,5 poeng) Rekn ut. a) Halvparten av 6 11 b) 12,5 mindre enn 101 c) Tre gonger så mykje som 18,7 Svar: Svar: Svar: CAPPELEN DAMM AS 23

24 Oppgåve 21 (1,5 poeng) a) Fetter Anton køyrer moped til og frå arbeidet. Då han hadde køyrt 30,5 mil, hadde han bruka 6,2 liter bensin. Lag eit overslag og finn ut om lag kor mykje bensin mopeden brukar per mil. Løys oppgåve 20 a) her: b) Onkel Skrue sette kr i banken. Han får 2,9 % rente av pengane. Lag eit overslag som viser om lag kor mykje han får i renter på eitt år. Løys oppgåve 20 b) her: Oppgåve 22 (2 poeng) Trekk saman til så enkelt svar som mogleg. a) 2(x 3) 2 (2x) + 6 b) (2a 1)(a + 3) a(2a 5) Løys oppgåve 22 a) her: Løys oppgåve 22 b) her: CAPPELEN DAMM AS 24

25 Del 2: Maks 37,5 poeng. Hjelpemiddel: Alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel er lov å bruke. Viss du brukar dataprogram som REKNEARK, GRAFTEIKNAR eller DYNAMISK GEOMETRIPROGRAM, skal formlar eller ei forklaring følgje med. I butikken Sara handlar i ein butikk som sel kattemat i tre ulike storleikar: liten, middels og stor. 5,0 cm Prisen for dei tre ulike storleikane er: Liten: 14,00 kr Middels: 18,50 kr Stor: 25,50 kr 2,0 cm 8,0 cm 3,0 cm 10,7 cm 12,8 cm Oppgåve 1 (2 poeng) a) Rekn ut prisen for 2 middels store boksar og 3 store boksar. b) Finn prisdifferansen mellom ein stor og ein liten boks. c) Kor mange kroner må Sara betale for 5 store boksar dersom ho får 15 % i rabatt? Oppgåve 2 (4 poeng) a) Rekn ut volumet av den minste boksen. b) Finn volumet til kvar av dei tre boksane uttrykt i liter. c) Kva blir prisen per liter (kr/l) for dei tre ulike boksane? d) Kor mange prosent dyrare per liter er den minste boksen enn den største? Oppgåve 3 (4 poeng) Innhaldet i den største boksen veg ca. 840 g, og Sara har funne ut at katten et 70 g kattemat frå boks kvar dag. a) Kor mange dagar varer ein stor boks? b) Kor mange kroner brukar Sara på kattemat på eitt år når ho kjøper berre store boksar utan rabatt? CAPPELEN DAMM AS 25

26 Oppgåve 4 (4 poeng) På den store boksen skal det limast på ein ny etikett rundt heile boksen. Han skal erstatte «MAT FOR PUS»-etiketten. a) Kva for mål må den nye etiketten ha når han skal passe rundt boksen? b) Teikn etiketten i målestokken 1 : 2. Vis utrekning, og set mål på teikninga. Oppgåve 5 (5 poeng) Butikken får sendt til seg boksane i esker som inneheld 24 boksar som vist på figuren til høgre. a) Finn måla til ei slik eske som inneheld 24 middels store boksar. Sjå den førre sida for mål på boksane. Firmaet som pakkar boksane, vurderer å byte eske og pakke boksane på ein annan måte i ei ny eske. b) Finn to nye måtar å pakke dei 24 boksane på. Ei anna eske (rett firkantet prisme) har desse måla: Lengd: 1,0 m Breidd: 8,0 dm Høgd: 50,0 cm c) Rekn ut volumet av eska i kubikkdesimeter. C A d) Rekn ut lengda av AB og BC. B Oppgåve 6 (6 poeng) Løysast med GRAFTEIKNAR Firmaet som sel boksane, reknar ut fraktkostnadene per eske med boksar ved hjelp av denne formelen: K(x) = 2500 der K er kostnadene i kroner og x er talet på esker. x a) Framstill grafen til funksjonen. b) Finn ut ved hjelp av grafen kor mange esker som blir transporterte når kostnadene er 50 kr per eske. c) Vis ved rekning kor mange esker som blir transporterte når kostnadene er 100 kr per eske. CAPPELEN DAMM AS 26

27 Oppgåve 7 (6 poeng) Løysast med REKNEARK Firmaet som fraktar eskene, kjøper ny lastebil og tek opp eit lån på 1 million kroner. Firmaet skal betale eit årleg avdrag på kr pluss renter på 3,5 %. Alle beløpa i det reknearket som det er begynt på under, er i kroner. a) Bruk formlar og lag ferdig nedbetalingsplanen for firmaet. b) Framstill terminbeløpa for lånet i eit stolpediagram. Ein annan bank tilbyr eit like stort lån til 2,5 % rente p.a. Elles er lånevilkåra like. c) Kor mykje sparer firmaet på å velje dette lånet? Finn svaret i kroner og i prosent. Du treng ikkje ta ny formelutskrift. CAPPELEN DAMM AS 27

28 Thales frå Milet Oppgåve 8 (6,5 poeng) Thales frå Milet levde om lag før vanleg tidsrekning. Han arbeidde mykje med formlikskap, sirkelen sin geometri og trekantar. a) Kor gammal blei Thales dersom årstala ovanfor stemmer? Thales skal ha bestemt høgda til Keopspyramiden ved hjelp av sola og skuggen til pyramiden. Han bruka kunnskap om formlikskap til å berekne høgda til pyramiden. Modellen ovanfor illustrerer korleis Thales berekna høgda til pyramiden ved hjelp av ein stokk på 3,0 m. b) Finn høgda til Keopspyramiden. Figuren under er sett saman av eit kvadrat, ein halvsirkel og ein trekant med vinklar på 30, 60 og 90. c) Rekn ut omkrinsen til figuren. d) Rekn ut arealet av figuren. CAPPELEN DAMM AS 28

29 Fasit til Terminprøve 10, høst 2014 Del 1 1 a) 1961 b) 178 c) 21,45 d) a) 205 min b) 0,75 kg c) 30,7 cm d) 4,5 m 2 3 a) I) 7 II) 1 b) I) 4, II) 2, a) x = 1 b) x = 2 5 9,0 cm kr 7 Vekt (kg) Kjøpesum(kr) a) graf b) x = 3 9 a) 20 % b) 25 % 10 a) 4x b) 1 11 a) Hjelpefigur, konstruksjon Forklaring: Avsatte AB = 4,8 cm. Konstruerte A = 90. Avsatte AC = 3,6 cm på venstre vinkelbein til A. Trakk linjestykket fra C til B. b) 8,64 cm 2 12 a) 120 cm 3 b) 5 cm 13 a) 20 km b) 1 : a) 40 % b) 50 c) a) graf (parabel) b) 3 og a) 52 b) 24 måter 18 a) 12 cm 2 b) 4 cm km/h a) b) 88,5 c) 56,1 21 a) 6 L : 30 mil = 0,2 L/mil b) kr 0,03 = 1500 kr 22 a) 2x b) 10a 3 Del 2 1 a) 113,50 kr b) 11,50 kr c) 108,38 kr 2 a) 100,48 cm 3 b) Liten: 0,1 L, middels: 0,3, stor: 1,0 L c) Liten: 140 kr/l, middels: 61,67 kr/l, stor: 25,50 kr/l d) 449,02 % 3 a) 12 dager b) 790,50 kr 4 a) Et rektangel med lengde 31,4 cm og bredde 12,8 cm (ev. + overlapp) b) Tegning av et rektangel med målene 15,7 cm og 6,4 cm CAPPELEN DAMM AS 29

30 5 a) Lengde 36,0 cm, bredde 24,0 cm og høyde 10,7 cm b) For eksempel: og Bør ikke godtas: c) 400 dm 3 d) AB = 12,8 dm, BC = 13,7 dm 6 a) graf b) 50 esker c) 25 esker 7 a) regneark b) diagram c) kr, ca. 28,6 % 8 a) 78 år b) 137 m c) O = 54 cm d) 181,8 cm 2 CAPPELEN DAMM AS 30

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar.

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 201 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høst 2016 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del 2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt.

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 =

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 = ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn Del 1: 2 timer. Maks 30,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 05 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del og Del : Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del blir utdelt samtidig. Del skal du levere innen timer. Del skal

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Vår 2017 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 08.15 11.20 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål Eksamen 14. november 017 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle programområde / programområder Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar.

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men del

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 1.05.013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt: Del

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 05.12.2013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 16.05.017 MT0010 Matematikk el 1 Skole: Kandidatnr.: el 1 + ark frå el Nynorsk Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på el 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. el 1 og

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 205 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del 2 blir utdelt samtidig. Del skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

Detaljer

Eksamen. 30. mai MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 30. mai MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30. mai 018 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar. Del skal leverast inn seinast etter

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2011 bokmål Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Eksamen varer i 4 timar. Del 1 skal leverast inn etter

Detaljer

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014 Heldagsprøve 10. trinn Våren 2014 Del 1 Informasjon for del 1 Tiden du har til disposisjon 5 timer totalt (del 1 og del 2 til sammen) Del 1 og del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T. Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T. Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 23.11.2015 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 2 timar (med hjelpemiddel) / 2 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til

Detaljer

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 6.11.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler)

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Eksamen 20.05.2015 MAT0010 Matematikk Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin: Graftegner Regneark Skole:

Detaljer

Eksamen. 15. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram

Eksamen. 15. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Eksamen 15. november 016 MAT1006 Matematikk 1T-Y Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel del 1 Hjelpemiddel del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Teknikk og industriell produksjon.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Teknikk og industriell produksjon. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Teknikk og industriell produksjon Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2017 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Kjelder: 5 timar:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen. 1. juni MAT 1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 1. juni MAT 1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Eksamen 1. juni 017 MAT 1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar. Del skal leverast inn seinast etter

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 =

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 = Del 1: 2 timer. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller krysser av. Du kan bruke blyant på figurer, tegninger

Detaljer

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 25.05.2010 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Restaurant- og matfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (38 poeng) Del 2 (39 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (38 poeng) Del 2 (39 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 0.05.016 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og håndverk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og håndverk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Design og håndverk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast

Detaljer

Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016.

Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016. Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016. Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 09.50 13.30 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn etter

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Bygg- og anleggsfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Elektrofag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital.

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 nynorsk Navn: Oppgåvesettet består av tre delar. Du skal svare på alle delane. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles bruker du svart eller

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast

Detaljer

Eksamen. MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2016 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Naturbruk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2016 MAT1006 Matematikk 1T-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel del 1 Hjelpemiddel del 2 Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Del 1: 1,5 time Del 2: 2,5

Detaljer

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.11.01 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og handverk / håndverk.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og handverk / håndverk. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Design og handverk / håndverk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.016 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen Jorda rundt. MAT0010 Matematikk Del 2. Bokmål

Eksamen Jorda rundt. MAT0010 Matematikk Del 2. Bokmål Eksamen 16.05.2019 MAT0010 Matematikk Del 2 Jorda rundt Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Helse- og oppvekstfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 19.05.015 REA30 Matematikk R1 Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timar (med hjelpemiddel) / timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.05.018 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.05.013 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.05.008 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Vedlegg: Framgangsmåte Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2014 REA3024 Matematikk R2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler)

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) 2 p Oppgave 1.1 Regn ut. a) 2,88 + 0,12 = c) 4,8 : 1,2 = b) 3,4 2,7 = d) 16

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark.

Eksamen MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark. Eksamen 05.12.2012 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1 Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Bokmål Eksamensinformasjon for Del 1 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 1

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2017 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høst 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 31.05.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.011 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Naturbruk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.05.014 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Restaurant- og matfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: Tysdag 13. mai Kunnskapsløftet. Vidaregåande trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: Tysdag 13. mai Kunnskapsløftet. Vidaregåande trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgåve for følgjande fylke: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 014 Fag: MAT1001

Detaljer