Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål"

Transkript

1 Våren 205 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del 2 blir utdelt samtidig. Del skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På Del er ingen hjelpemidler tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler (gradskive). På Del 2 er alle ikke-kommuniserende hjelpemidler tillatt. Du skal svare på alle oppgavene i Del og Del 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Del (3,5) Bruk egne kladdeark når du besvarer Del. I regneruter skal du vise hvordan du kommer fram til svaret. På svarstreker viser du kun svaret. På flervalgsoppgavene setter du bare ett kryss per spørsmål. Eksempel: Hvor mye er 20 % av 200 kr? 20 kr 00 kr 50 kr 40 kr Del 2 (25,5 poeng) Alle oppgaver føres på eget ark, og det skal komme tydelig fram hvordan du har kommet fram til svaret. Veiledning om vurderingen: Karakteren blir satt etter en samlet vurdering på grunnlag av Del og Del 2. Læreren vurderer i hvilken grad du viser regneferdighet og matematisk forståelse gjennomfører logiske resonnementer ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler vurderer om svar er rimelige forklarer framgangsmåter og begrunner svar skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger CAPPELEN DAMM AS

2 Vår 205 Del : 2 timer. Maks 3,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller krysser av. Du kan bruke blyant på figurer, tegninger og konstruksjoner. 2 p Oppgave Regn ut. a) = c) 4,2 0,5 = b) 29,4 5,6 = d) 23,4 : 0,9 = 0,5 p Oppgave 2 Regn ut 8 ( 4). Kryss av for riktig svar p Oppgave 3 Løs likningene og skriv svaret. a) x + = 0 b) 2x 2 = x + 9 x = x = p Oppgave 4 En firkantet kasse er 4 dm lang, 0 dm bred og 5 dm høy. a) Hvor mange kubikkdesimeter rommer kassen? Løs oppgave a) her: b) Hvor mange liter rommer kassen? Svar: CAPPELEN DAMM AS 2

3 Vår 205 0,5 p Oppgave 5 En kortstokk består av 52 kort. Tarik trekker tilfeldig ut et kort. Hva er sannsynligheten for at han trekker enten spar ess eller hjerter ess? Kryss av for riktig svar ,5 p Oppgave 6 Bestemor kjøper ny smarttelefon. Den koster 8500 kr. Hun betaler 300 kr kontant. Resten betaler hun gjennom et abonnement med like store beløp hver måned i ett år. a) Hvor mye koster abonnementet per måned? Løs oppgave a) her: b) Hvor mye måtte bestemor ha betalt kontant hvis abonnementet kostet 350 kr per måned i ett år? Kryss av for riktig svar kr 4200 kr 4300 kr 3600 kr,5 p Oppgave 7 Skriv tallene på standardform. a) = b) = c) 2,5 millioner = CAPPELEN DAMM AS 3

4 Vår 205,5 p Oppgave 8 a) Konstruer trekanten ved hjelp av hjelpefiguren. Konstruer her: C A 45 5 cm B Du trenger ikke skrive forklaring. b) Hva slags trekant er ABC? Svar: c) Regn ut arealet av trekanten. Løs oppgave c) her:,5 p Oppgave 9 a) 4 2 Regn ut. 7 7 Kryss av for riktig svar b) Hvor mye er halvparten av? 0 Kryss av for riktig svar c) 6 3 Regn ut : Kryss av for riktig svar CAPPELEN DAMM AS 4

5 2 p Oppgave 0 Regn ut. a) 3x x + 5x = c) 3a a 2b = b) a b 3a + 5b = d) 5x 5x 5x = 3 p Oppgave ABC har disse målene: AB = 6,0 cm og A = 45. Det ligger et punkt P på AB, og AP = 4,0 cm. CP er normalen fra C til AB. a) Tegn en hjelpefigur, konstruer trekanten, og skriv forklaring til konstruksjonen. Løs oppgave a) her: Hjelpefigur: Forklaring: Konstruksjon: b) Forklar hvorfor PC = 4,0 cm. Svar: CAPPELEN DAMM AS 5

6 Vår 205 0,5 p Oppgave 2 2 I en klasse på 30 elever har valgt spansk, valgt tysk og resten valgt fransk. 5 6 Hvor mange elever har valgt fransk? Regn oppgaven her: 0,5 p Oppgave 3 2x Hva er løsningen på likningen 3? 3 Kryss av for riktig svar. x = 4 x = 5 x = 3 x = 9 2 p Oppgave 4 Bruk diagrammet nedenfor når du svarer på spørsmålene. a) Hvor mange elever fikk karakteren 4? Svar: b) Hva er typetallet? Svar: c) Regn ut gjennomsnittskarakteren. Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS 6

7 ,5 p Oppgave 5 a) Hvordan regner vi ut volumet av en sylinder? Kryss av for riktig svar. d h 2r h r 2 h r h b) En sylinderformet tank har et volum på 250 liter. En annen tank har et volum som er 25 % større. Hvor mange liter rommer den største tanken? Svar: p Oppgave 6 a) På et kart i målestokken : er avstanden mellom to punkt 7,7 cm. Hvor mange meter er det mellom punktene i virkeligheten? Svar: b) Avstanden mellom Byen og Landet er 20 km. På et kart er denne avstanden 5 cm. Hvilken målestokk har kartet? Kryss av for riktig svar. : : : : p Oppgave 7 Onkel kjøper en motorsykkel til kr. Den synker i verdi med 8000 kr per år. a) Hvor mye er motorsykkelen verdt etter 5 år? Svar: b) Hvor lang tid går det før motorsykkelen er verdt kr? Løs oppgave b) her: c) Etter x år er motorsykkelen verdt y kr. Finn en formel for verdien y kr når det har gått x år. Svar: CAPPELEN DAMM AS 7

8 Vår 205 0,5 p Oppgave 8 I en rettvinklet trekant er hypotenusen 0 cm. Hvor lange er katetene? Kryss av for riktig svar. 5 cm og 5 cm 7 cm og 5 cm 9 cm og 2 cm 6 cm og 8 cm,5 p Oppgave 9 En reise koster 5000 kr. Prisen på reisen blir først satt opp med 0 %, og etterpå blir den satt opp med ytterligere 4 %. a) Hva blir prisen på reisen etter to gangers prisøkning? Svar: b) Med hvor mange prosent økte prisen totalt? Løs oppgave b) her: p Oppgave 20 a) Et rektangel har et areal på 24 m 2. b) Et trapes har to parallelle sider på 5 cm Hvor lange kan sidene være? og 8 cm. Avstanden mellom dem er 9 cm. Vis hvordan du kom fram til svaret. Regn ut arealet av trapeset. Løs oppgaven her: Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS 8

9 ,5 p Oppgave 2 Sett x = 2 og y = 3 inn i uttrykkene, og regn ut. a) 4x + 2y b) 2x + 3y c) 2x 2 3xy Svar: Svar: Svar: p Oppgave 22 a) I 0 liter saftblanding er det 2 liter ren saft og 8 liter vann. Hva er forholdet mellom vann og saft i blandingen? Kryss av for riktig svar. : 4 : 5 4 : 0 : 2 b) En annen blanding med saft og vann er blandet i forholdet : 7. Hvor mye ren saft er det i blandingen hvis den totalt inneholder 24 dl? Svar: p Oppgave 23 En liten lekseprøve i engelsk har tre oppgaver med alternative svar. Den første og den andre oppgaven har begge 3 svaralternativer. Den tredje oppgaven har 4 svaralternativer. a) Hvor mange svarkombinasjoner er det på lekseprøven? Svar: b) Lotte kjenner svaret på den første oppgaven, men må velge tilfeldig mellom svaralternativene på de andre oppgavene. Hva er sannsynligheten for at hun svarer riktig på alle de tre oppgavene? Svar:,5 p Oppgave 24 Regn ut. a) 2 ( 3) = b) 5 2 (2) = c) 3 ( 2) ( 4) = CAPPELEN DAMM AS 9

10 Vår 205 Del 2: Maks 25,5 poeng. Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt. Hvis du bruker dataprogrammer som REGNEARK, GRAFTEGNER eller DYNAMISK GEOMETRI- PROGRAM, skal formler og/eller en forklaring følge med. I svømmehallen Oppgave (0,5 + 0,5 + poeng) En familie på to voksne og to barn besøker en svømmehall. De betaler for vanlig inngang og leier i tillegg fire håndklær. a) Hvor mye må familien betale til sammen? b) Hvor mange ganger må et barn besøke svømmehallen for at det skal lønne seg å kjøpe månedskort? c) Hvor mange prosent mer koster en voksenbillett enn en barnebillett? Priser Inngang per gang Voksen: 85 kr Barn: 65 kr Klippekort 20 ganger Voksen: 200 kr Barn: 000 kr Månedskort Voksen: 2000 kr Barn: 500 kr Leie av håndkle 20 kr per stykk Oppgave 2 (0,5 + 0,5 poeng) Martin svømmer tre ganger i uka. Han må ta buss fram og tilbake til svømmingen. Bussen koster 28 kr én vei. a) Skriv et uttrykk som viser Martins bussutgifter i x uker. b) Hvor mange kroner har Martin i reiseutgifter hvis han tar buss i 5 uker? Oppgave 3 ( + 0,5 poeng) Ett av bassengene har form som en sylinder. Bassenget er 20 cm dypt og har en diameter på 5,0 m. a) Hvor mange kubikkmeter vann inneholder bassenget? b) Hvor mange liter vann inneholder bassenget? CAPPELEN DAMM AS 0

11 Vår 205 Oppgave 4 (0, poeng) Figuren under viser hovedsvømmebassenget i tre dimensjoner (lengde, bredde, høyde). De stiplete linjene viser hvordan bassenget er delt opp i tre seksjoner (deler); dypt, 2 skråbunn og 3 grunt. 25,0 m,2 m 2,5 m 2 3 0,0 m 5,0 m 0 m a) Regn ut arealet av vannoverflaten i hele bassenget. b) Hvor stor er volumet av den dypeste seksjonen ()? c) Vis at lengden av det skrå gulvet i seksjon 2 er omtrent 5,2 m. d) Hva blir volumet av hele bassenget? Oppgave 5 ( + 0,5 + 0,5 + 0,5 poeng) LØSES MED REGNEARK Tabellen viser besøkstall for svømmehallen fra 2007 til 205. År Antall i hundretusen 2,56 2,43 2,87 2,50 2,93 3,0 3,34 3,65 3,53 a) Framstill besøkstallene i et diagram. Begrunn valget av diagram. b) Finn gjennomsnittlig besøkstall for perioden. c) Hva blir medianen? d) Finn variasjonsbredden for perioden. CAPPELEN DAMM AS

12 Oppgave 6 (2 + poeng) LØSES MED REGNEARK Det påbegynte regnearket under viser inntekter i løpet av én måned. a) Gjør ferdig regnearket ved hjelp av formler slik at det viser «Pris totalt i kr» og «Inntekter totalt». b) Hvor mange prosent av de besøkende leide håndklær? Oppgave 7 (,5 +,5 poeng) LØSES MED GRAFTEGNER Inntektene knyttet til utleie av håndklær kan beskrives med funksjonen y = 20x eller I(x) = 20x der y eller I er inntekten i kroner og x er antall som leier håndklær. a) Framstill funksjonen i et koordinatsystem. b) Bestem grafisk hvor mange som leide håndklær når inntekten var 2500 kr. CAPPELEN DAMM 2

13 Vår 205 Matematikeren Alan Turing Matematikeren Alan Turing (92 954) er i dag mest kjent for å ha lagd «The Turing bombe», som var med på å løse Nazi-Tysklands militærkode (Enigma). Turings maskin var en forløper til dagens datamaskiner. Arbeidet til Alan Turing og hans medarbeidere førte antakelig til at annen verdenskrig ble forkortet med mer enn 2 år. Alan Turing var opptatt av at menneskelig argumentasjon kan uttrykkes som en matematisk kalkulasjon. Språkuttrykket «Hva, når vi legger til fem, kan bli syv?» kan uttrykkes matematisk slik: x + 5 = 7. Han ville vise at all menneskelig argumentasjon kan uttrykkes på den måten. Kilde: Wikimedia Commons Oppgave 8 (0,5 + +,5 poeng) Løs likningene a) x + 5 = 7 b) 4x 24 = 20 c) x 4 3 x 6 2 Oppgave 9 ( + poeng) Nazi-Tysklands Enigma-maskin bestod av mange ulike tannhjul som skulle stilles inn i spesielle posisjoner hver dag. Utgangsposisjonen bestod av tre hjul med 26 mulige kombinasjoner eller muligheter hver. a) Hvor mange mulige kombinasjoner har tre slike hjul? Fire slike tannhjul kan skape ulike kombinasjoner. Kilde: Wikimedia Commons b) Hvor mange timer og minutter bruker en maskin med fire hjul på å finne alle kombinasjoner hvis den finner to kombinasjoner hvert sekund? Oppgave 0 (3 poeng) Pytagoras-setningen sier at summen av arealet av kvadratene på katetene i en rettvinklet trekant er lik arealet av kvadratet på hypotenusen. Undersøk om denne sammenhengen også stemmer hvis vi plasserer likesidete trekanter på sidene i den rettvinklede trekanten. Se figuren. Velg selv passende lengder på sidene. CAPPELEN DAMM 3

14 Vår 205 FASIT til Terminprøve 9. trinn, vår 205 Del a) 26 b) 3,8 c) 2, d) a) x = 9 b) x = 4 a) 700 dm 3 b) 700 liter 5 a) 26 6 a) 450 kr b) 4300 kr 7 a) 3,5 0 4 b) 4, c), a) Konstruksjon b) Rettvinklet og likebeint c) 2,5 cm a) b) c) a) 7x b) 4a + 4b c) 6a 2 b d) (5x) 3 = 25x 3 a) Hjelpefigur + konstruksjon Forklaring: Avsatte AB = 6,0 cm. 2 Konstruerte A = Avsatte punktet P 4,0 cm fra A på AB. 4 Konstruerte en normal i P. 5 Normalen skjærer venstre vinkelbein til A i C. 6 Trakk CB. b) PC = AP = 4,0 cm fordi APC har vinkler på 45, 45 og 90. Dermed er den en likebeint trekant. 2 3 elever 3 x = 5 4 a) 5 elever b) 3 c) 3,55 5 a) r 2 h b) 32,5 L 6 a) 770 m b) : a) kr b) 8 år c) y = x CAPPELEN DAMM 4

15 Vår cm og 8 cm 9 a) 5720 kr b) 4,4 % 20 a) F.eks: 4 m 6 m eller 3 m 8 m b) 58,5 cm 2 2 a) 4 b) 5 c) 0 22 a) 4 : b) 3 dl 23 a) 36 svarkombinasjoner b) 24 a) 6 b) c) 2 2 Del 2 a) 380 kr b) 24 ganger c) 30,8 % 2 a) 28 6x = 68x b) 840 kr 3 a) 23,55 m 3 b) liter 4 a) 375 m 2 b) 375 m 3 c) Tverrsnittet av den midtre seksjonen er et trapes med de parallelle sidene på,2 m og 2,5 m. Avstanden mellom dem er 5,0 m. Vi deler opp trapeset i et rektangel og en rettvinklet trekant og bruker Pytagoras-setningen: x 2 = 5 2 +,3 2 x 5,2 d) 375 m ,75 m m 3 = 693,75 m 3 5 a) linjediagram 6 CAPPELEN DAMM 5

16 Vår a) Graf b) 25 stykker 8 a) x = 2 b) x = c) x = 27 9 a) b) 63 timer 28 minutter 0 Vi velger lengder (for eksempel 6, 8 og 0) og regner ut arealet av de tre trekantene. Det viser seg at summen av arealene av de to minste trekantene er lik arealet av den største trekanten. CAPPELEN DAMM 6

17 Vår 205 Våren 205 Nynorsk Namn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemiddel på Del og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. Del og Del 2 blir delte ut samtidig. Del skal du levere innan 2 timar. Del 2 skal du levere innan 5 timar. På Del er ingen hjelpemiddel tillatne, bortsett frå vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar (gradskive). På Del 2 er alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel tillatne. Du skal svare på alle oppgåvene i Del og Del 2. Skriv med svart eller blå penn når du kryssar av eller fører inn svar. Del (3,5) Bruk eigne kladdeark når du svarar på Del. I rekneruter skal du vise korleis du kjem fram til svaret. På svarstrekar viser du berre svaret. På fleirvalsoppgåvene set du berre eitt kryss per spørsmål. Eksempel: Kor mykje er 20 % av 200 kr? 20 kr 00 kr 50 kr 40 kr Del 2 (25,5 poeng) Alle oppgåver skal førast på eige ark, og det skal komme tydeleg fram korleis du har komme fram til svaret. Rettleiing om vurderinga: Karakteren blir sett etter ei samla vurdering på grunnlag av Del og Del 2. Læraren vurderer i kva grad du viser rekneferdigheit og matematisk forståing gjennomfører logiske resonnement ser samanhengar i faget, er oppfinnsam og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjonar kan bruke hensiktsmessige hjelpemiddel vurderer om svar er rimelege forklarer framgangsmåtar og grunngir svar skriv oversiktleg og er nøyaktig med utrekningar, nemningar, tabellar og grafiske framstillingar CAPPELEN DAMM 7

18 Vår 205 Del : 2 timer. Maks 3,5 poeng. Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Bruk svart eller blå penn når du fører inn svar eller kryssar av. Du kan bruke blyant på figurar, teikningar og konstruksjonar. 2 p Oppgåve Rekn ut. a) = c) 4,2 0,5 = b) 29,4 5,6 = d) 23,4 : 0,9 = 0,5 p Oppgåve 2 Rekn ut 8 ( 4). Kryss av for rett svar p Oppgåve 3 Løys likningane og skriv svaret. a) x + = 0 b) 2x 2 = x + 9 x = x = p Oppgåve 4 Ei firkanta kasse er 4 dm lang, 0 dm brei og 5 dm høg. a) Kor mange kubikkdesimeter rommar kassa? Løys oppgåve a) her: b) Kor mange liter rommar kassa? Svar: CAPPELEN DAMM 8

19 Vår 205 0,5 p Oppgåve 5 Ein kortstokk består av 52 kort. Tarik trekkjer tilfeldig ut eit kort. Kva er sannsynet for at han trekkjer anten spar ess eller hjerter ess? Kryss av for rett svar ,5 p Oppgåve 6 Bestemor kjøper ny smarttelefon. Han kostar 8500 kr. Ho betalar 300 kr kontant. Resten betalar ho gjennom eit abonnement med like store beløp kvar månad i eitt år. a) Kor mykje kostar abonnementet per månad? Løys oppgåve a) her: b) Kor mykje måtte bestemor ha betala kontant dersom abonnementet kosta 350 kr per månad i eitt år? Kryss av for rett svar kr 4200 kr 4300 kr 3600 kr,5 p Oppgåve 7 Skriv tala på standardform. a) = b) = c) 2,5 millionar = CAPPELEN DAMM 9

20 Vår 205,5 p Oppgåve 8 a) Konstruer trekanten ved hjelp av hjelpefiguren. Konstruer her: C A 45 5 cm B Du treng ikkje skrive forklaring. b) Kva slags trekant er ABC? Svar: c) Rekn ut arealet av trekanten. Løys oppgåve c),5 p Oppgåve 9 a) 4 2 Rekn ut. 7 7 Kryss av for rett svar b) Kor mykje er halvparten av? 0 Kryss av for rett svar c) 6 3 Rekn ut : 3 26 Kryss av for rett svar CAPPELEN DAMM 20

21 2 p Oppgåve 0 Rekn ut. a) 3x x + 5x = c) 3a a 2b = b) a b 3a + 5b = d) 5x 5x 5x = 3 p Oppgåve ABC har desse måla: AB = 6,0 cm og A = 45. Eit punkt P på AB og AP = 4,0 cm. CP er normalen frå C til AB. a) Teikn ein hjelpefigur, konstruer trekanten, og skriv forklaring til konstruksjonen. Løys oppgåve a) her: Hjelpefigur: Forklaring: Konstruksjon: b) Forklar kvifor PC = 4,0 cm. Svar: CAPPELEN DAMM 2

22 Vår 205 0,5 p Oppgåve 2 2 I ei klasse på 30 elevar har valt spansk, valt tysk og resten valt fransk. 5 6 Kor mange elevar har valt fransk? Rekn oppgåva her: 0,5 p Oppgåve 3 2x Kva er løysinga på likninga 3? 3 Kryss av for rett svar. x = 4 x = 5 x = 3 x = 9 2 p Oppgåve 4 Bruk diagrammet nedanfor når du svarer på spørsmåla. a) Kor mange elevar fekk karakteren 4? Svar: b) Kva er typetalet? Svar: c) Rekn ut gjennomsnittskarakteren. Løys oppgåva her: CAPPELEN DAMM 22

23 ,5 p Oppgåve 5 a) Korleis reknar vi ut volumet av ein sylinder? Kryss av for rett svar. d h 2r h r 2 h r h b) Ein sylinderforma tank har eit volum på 250 liter. Ein annan tank har eit volum som er 25 % større. Kor mange liter rommar den største tanken? Svar: p Oppgåve 6 a)på eit kart i målestokken : er avstanden mellom to punkt 7,7 cm. Kor mange meter er det mellom punkta i røynda? Svar: b) Avstanden mellom Byen og Landet er 20 km. På eit kart er denne avstanden 5 cm. Kva målestokk har kartet? Kryss av for rett svar. : : : : p Oppgåve 7 Onkel kjøper ein motorsykkel til kr. Motorsykkelen går ned i verdi med 8000 kr per år. a) Kor mykje er motorsykkelen verd etter 5 år? Svar: b) Kor lang tid går det før motorsykkelen er verd kr? Løys oppgåve b) her: c) Etter x år er motorsykkelen verd y kr. Finn ein formel for verdien y kr når det har gått x år. CAPPELEN DAMM 23

24 Vår 205 Svar: 0,5 p Oppgåve 8 I ein rettvinkla trekant er hypotenusen 0 cm. Kor lange er katetane? Kryss av for rett svar. 5 cm og 5 cm 7 cm og 5 cm 9 cm og 2 cm 6 cm og 8 cm,5 p Oppgåve 9 Ei reise kostar 5000 kr. Prisen på reisa blir først sett opp med 0 %, og etterpå blir han sett opp med ytterlegare 4 %. a) Kva blir prisen på reisa etter prisauke i to omgangar? Svar: b) Med kor mange prosent auka prisen totalt? Løys oppgåve b) her: p Oppgåve 20 a) Eit rektangel har eit areal på 24 m 2. b) Eit trapes har to parallelle sider på 5 cm Kor lange kan sidene vere? og 8 cm. Avstanden mellom dei er 9 cm. Vis korleis du kom fram til svaret. Rekn ut arealet av trapeset. Løys oppgåva her: Løys oppgåva her: CAPPELEN DAMM 24

25 ,5 p Oppgåve 2 Set x = 2 og y = 3 inn i uttrykka, og rekn ut. a) 4x + 2y b) 2x + 3y c) 2x 2 3xy Svar: Svar: Svar: p Oppgåve 22 a) I 0 liter saftblanding er det 2 liter rein saft og 8 liter vatn. Kva er forholdet mellom vatn og saft i blandinga? Kryss av for rett svar. : 4 : 5 4 : 0 : 2 b) Ei anna blanding med saft og vatn er blanda i forholdet : 7. Kor mykje rein saft er det i blandinga dersom ho totalt inneheld 24 dl? Svar: p Oppgåve 23 Ei lita lekseprøve i engelsk har tre oppgåver med alternative svar. Den første og den andre oppgåva har begge 3 svaralternativ. Den tredje oppgåva har 4 svaralternativ. a) Kor mange svarkombinasjonar er det på lekseprøva? Svar: b) Lotte kjenner svaret på den første oppgåva, men må velje tilfeldig mellom svaralternativa på dei andre oppgåvene. Kva er sannsynet for at ho svarar rett på alle dei tre oppgåvene? Svar:,5 p Oppgåve 24 Rekn ut. a) 2 ( 3) = b) 5 2 (2) = c) 3 ( 2) ( 4) = CAPPELEN DAMM 25

26 Vår 205 Del 2: Maks 25,5 poeng. Hjelpemiddel: Alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel er lov å bruke. Dersom du brukar dataprogram som REKNEARK, GRAFTEIKNAR eller DYNAMISK GEOMETRI- PROGRAM, skal formlar eller ei forklaring følgje med. I symjehallen Oppgåve (0,5 + 0,5 + poeng) Ein familie på to vaksne og to barn besøkjer ein symjehall. Dei betalar for vanleg inngang og leiger i tillegg fire handkle. a) Kor mykje må familien betale til saman? b) Kor mange gonger må eit barn besøkje symjehallen for at det skal lønne seg å kjøpe månadskort? Prisar Inngang per gong Vaksen: 85 kr Barn: 65 kr Klippekort 20 gonger Vaksen: 200 kr Barn: 000 kr Månadskort Vaksen: 2000 kr Barn: 500 kr Leige av handkle 20 kr per stykk c) Kor mange prosent meir kostar ein vaksenbillett enn ein barnebillett? Oppgåve 2 (0,5 + 0,5 poeng) Martin sym tre gonger i veka. Han må ta buss fram og tilbake til symjinga. Bussen kostar 28 kr éin veg. a) Skriv eit uttrykk som viser Martins bussutgifter i x veker. b) Kor mange kroner har Martin i reiseutgifter dersom han tek buss i 5 veker? Oppgåve 3 ( + 0,5 poeng) Eitt av bassenga har form som ein sylinder. Bassenget er 20 cm djupt og har ein diameter på 5,0 m. CAPPELEN DAMM 26

27 Vår 205 a) Kor mange kubikkmeter vatn inneheld bassenget? b) Kor mange liter vatn inneheld bassenget? Oppgåve 4 (0, poeng) Figuren under viser hovudsymjebassenget i tre dimensjonar (lengd, breidd, høgd). Dei stipla linjene viser korleis bassenget er delt opp i tre seksjonar (delar); djupt, 2 skråbotn og 3 grunt. 25,0 m,2 m 2,5 m 2 3 0,0 m 5,0 m 0 m a) Rekn ut arealet av vassoverflata i heile bassenget. b) Kor stor er volumet av den djupaste seksjonen ()? c) Vis at lengda av det skrå golvet i seksjon 2 er om lag 5,2 m. d) Kva blir volumet av heile bassenget? Oppgåve 5 ( + 0,5 + 0,5 + 0,5 poeng) SKAL LØYSAST MED REKNEARK Tabellen viser besøkstal for symjehallen frå 2007 til 205. År Kor mange i 2,56 2,43 2,87 2,50 2,93 3,0 3,34 3,65 3,53 hundre-tusen a) Framstill besøkstala i eit diagram. Grunngi valet av diagram. b) Finn gjennomsnittleg besøkstal for perioden. c) Kva blir medianen? d) Finn variasjonsbreidda for perioden. CAPPELEN DAMM 27

28 Oppgåve 6 (2 + poeng) SKAL LØYSAST MED REKNEARK Det påbegynte reknearket under viser inntekter i løpet av éin månad. a) Gjer ferdig reknearket ved hjelp av formlar slik at det viser «Pris totalt i kr» og «Inntekter totalt». b) Kor mange prosent av dei besøkjande leigde handkle? Oppgåve 7 (,5 +,5 poeng) SKAL LØYSAST MED GRAFTEIKNAR Inntektene knytte til utleige av handkle kan beskrivast med funksjonen y = 20x eller I(x) = 20x der y eller I er inntekta i kroner og x er talet på dei som leiger handkle. a) Framstill funksjonen i eit koordinatsystem. b) Bestem grafisk kor mange som leigde handkle når inntekta var 2500 kr. CAPPELEN DAMM 28

29 Matematikaren Alan Turing Matematikaren Alan Turing (92 954) er i dag mest kjend for å ha laga «The Turing bombe», som var med på å løyse militærkoden (Enigma) til Nazi-Tyskland. Turings maskin var ein forløpar til datamaskinane i dag. Arbeidet til Alan Turing og medarbeidarane hans førte truleg til at andre verdskrig blei forkorta med meir enn 2 år. Alan Turing var opptatt at menneskeleg argumentasjon kan uttrykkjast som ein matematisk kalkulasjon. Språkuttrykket «Kva, når vi legg til fem, kan bli sju?» kan uttrykkjast matematisk slik: x + 5 = 7. Han ville vise at all menneskeleg argumentasjon kan uttrykkjast på den måten. Kilde: Wikimedia Commons Oppgåve 8 (0,5 + +,5 poeng) Løys likningane a) x + 5 = 7 b) 4x 24 = 20 c) x 4 3 x 6 2 Oppgåve 9 ( + poeng) Enigma-maskin til Nazi-Tyskland bestod av mange ulike tannhjul som skulle stillast inn i spesielle posisjonar kvar dag. Utgangsposisjonen bestod av tre hjul med 26 moglege kombinasjonar eller moglegheiter kvar. a) Kor mange moglege kombinasjonar har tre slike hjul? Fire slike tannhjul kan skape ulike kombinasjonar. Kilde: Wikimedia Commons b) Kor mange timar og minutt brukar ei maskin med fire hjul på å finne alle kombinasjonar dersom ho finn to kombinasjonar kvart sekund? Oppgåve 0 (3 poeng) Pytagoras-setninga seier at summen av arealet av kvadrata på katetane i ein rettvinkla trekant er lik arealet av kvadratet på hypotenusen. Undersøk om denne samanhengen også stemmer dersom vi plasserer likesida trekantar på sidene i den rettvinkla trekanten. Sjå figuren. Vel sjølv passande lengder på sidene. CAPPELEN DAMM AS 29

30 FASIT til Terminprøve 9. trinn, vår 205 Del a) 26 b) 3,8 c) 2, d) a) x = 9 b) x = 4 a) 700 dm 3 b) 700 liter 5 a) 26 6 a) 450 kr b) 4300 kr 7 a) 3,5 0 4 b) 4, c), a) Konstruksjon b) Rettvinklet og likebeint c) 2,5 cm a) b) c) a) 7x b) 4a + 4b c) 6a 2 b d) (5x) 3 = 25x 3 a) Hjelpefigur + konstruksjon Forklaring: Avsatte AB = 6,0 cm. 2 Konstruerte A = Avsatte punktet P 4,0 cm fra A på AB. 4 Konstruerte en normal i P. 5 Normalen skjærer venstre vinkelbein til A i C. 6 Trakk CB. b) PC = AP = 4,0 cm fordi APC har vinkler på 45, 45 og 90. Dermed er den en likebeint trekant. 2 3 elever 3 x = 5 4 a) 5 elever b) 3 c) 3,55 5 a) r 2 h b) 32,5 L 6 a) 770 m b) : a) kr b) 8 år c) y = x CAPPELEN DAMM AS 30

31 8 6 cm og 8 cm 9 a) 5720 kr b) 4,4 % 20 a) F.eks: 4 m 6 m eller 3 m 8 m b) 58,5 cm 2 2 a) 4 b) 5 c) 0 22 a) 4 : b) 3 dl 23 a) 36 svarkombinasjoner b) 24 a) 6 b) c) 2 2 Del 2 a) 380 kr b) 24 ganger c) 30,8 % 2 a) 28 6x = 68x b) 840 kr 3 a) 23,55 m 3 b) liter 4 a) 375 m 2 b) 375 m 3 c) Tverrsnittet av den midtre seksjonen er et trapes med de parallelle sidene på,2 m og 2,5 m. Avstanden mellom dem er 5,0 m. Vi deler opp trapeset i et rektangel og en rettvinklet trekant og bruker Pytagoras-setningen: x 2 = 5 2 +,3 2 x 5,2 d) 375 m ,75 m m 3 = 693,75 m 3 5 a) linjediagram CAPPELEN DAMM AS 3

32 6 7 a) Graf b) 25 stykker 8 a) x = 2 b) x = c) x = 27 9 a) b) 63 timer 28 minutter 0 Vi velger lengder (for eksempel 6, 8 og 0) og regner ut arealet av de tre trekantene. Det viser seg at summen av arealene av de to minste trekantene er lik arealet av den største trekanten. CAPPELEN DAMM AS 32

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 05 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del og Del : Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del blir utdelt samtidig. Del skal du levere innen timer. Del skal

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 201 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt

Detaljer

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng)

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng) Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del 2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men del

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 16.05.017 MT0010 Matematikk el 1 Skole: Kandidatnr.: el 1 + ark frå el Nynorsk Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på el 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. el 1 og

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 1.05.013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt: Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 08.15 11.20 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 6.11.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 05.12.2013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt:

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 0.05.016 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital.

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 nynorsk Navn: Oppgåvesettet består av tre delar. Du skal svare på alle delane. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles bruker du svart eller

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Eksamen. 15. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram

Eksamen. 15. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Eksamen 15. november 016 MAT1006 Matematikk 1T-Y Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel del 1 Hjelpemiddel del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.05.008 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Vedlegg: Framgangsmåte Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1

Detaljer

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 =

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 = ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn Del 1: 2 timer. Maks 30,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler)

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Eksamen 20.05.2015 MAT0010 Matematikk Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin: Graftegner Regneark Skole:

Detaljer

Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2016 MAT1006 Matematikk 1T-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel del 1 Hjelpemiddel del 2 Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Del 1: 1,5 time Del 2: 2,5

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2011 bokmål Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014 Heldagsprøve 10. trinn Våren 2014 Del 1 Informasjon for del 1 Tiden du har til disposisjon 5 timer totalt (del 1 og del 2 til sammen) Del 1 og del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (38 poeng) Del 2 (39 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (38 poeng) Del 2 (39 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Aschehoug ÅRSPRØVE 2015 9. trinn

Aschehoug ÅRSPRØVE 2015 9. trinn Del 2: Maks 35 poeng. Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt. Hvis du bruker dataprogrammer som REGNEARK, GRAFTEGNER eller DYNAMISK GEOMETRI- PROGRAM, skal formler og/eller en forklaring

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2014 REA3024 Matematikk R2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.11.01 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 25.05.2010 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.05.013 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen 28.11.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2011 REA3022 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Vedlegg: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del

Detaljer

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler)

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) 2 p Oppgave 1.1 Regn ut. a) 2,88 + 0,12 = c) 4,8 : 1,2 = b) 3,4 2,7 = d) 16

Detaljer

Eksamen 25.11.2013. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.11.2013. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2015 Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer - senest kl. 11.00 Del

Detaljer

Eksamen 26.11.2015. REA3026 Matematikk S1. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen 26.11.2015. REA3026 Matematikk S1. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 6.11.015 REA306 Matematikk S1 Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timar (med hjelpemiddel) / timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar.

Detaljer

Prøve Nynorsk/Bokmål

Prøve Nynorsk/Bokmål Prøve 07.09.2016 Sentralt gitt skriftleg prøve i matematikk 1P og 2P etter forkurs i lærarutdanningane Sentralt gitt skriftlig prøve i matematikk 1P og 2P etter forkurs i lærerutdanningene Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE

Detaljer

Eksamen 29.11.2012. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 29.11.2012. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 29.11.2012 REA3022 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen 31.05.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.011 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen. MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2016 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar. Del 2 skal

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.05.014 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Eksamen. MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.2017 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1 Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Bokmål Eksamensinformasjon for Del 1 Eksamenstid Hjelpemidler

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

Hjelpemidler på Del 1: Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 007 REA30 Matematikk R Programfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel på Del Hjelpemiddel på Del Vedlegg Vedlegg som skal leverast

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark.

Eksamen MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark. Eksamen 05.12.2012 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1 Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Bokmål Eksamensinformasjon for Del 1 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 1

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Hausten 2005 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Delprøve 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Faktor REKNEARK OG GRAFTEIKNAR ØVINGSOPPGÅVER FOR. Nynorsk. Fleire oppgåver finst i Faktor Fordjupingshefte og Faktor Eksamensførebuande hefte.

Faktor REKNEARK OG GRAFTEIKNAR ØVINGSOPPGÅVER FOR. Nynorsk. Fleire oppgåver finst i Faktor Fordjupingshefte og Faktor Eksamensførebuande hefte. Nynorsk Faktor ØVINGSOPPGÅVER FOR REKNEARK OG GRAFTEIKNAR Fleire oppgåver finst i Faktor Fordjupingshefte og Faktor Eksamensførebuande hefte. Cappelen Damm AS Oppgåver for REKNEARK Oppgåvene er henta frå

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 007 REA306 Matematikk S1 Programfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel på Del 1 Hjelpemiddel på Del Vedlegg Vedlegg som skal leverast

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 16.05.017 MT0010 Matematikk el 1 Skole: Kandidatnr.: el 1 + ark fra el okmål okmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på el 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. el 1 og el

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2013 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 7.11.015 REA04 Matematikk R Ny eksamensordning Del 1: timar (utan hjelpemiddel) / timer (uten hjelpemidler) Del : timar (med hjelpemiddel) / timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Eksamen 28.11.2012. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2012. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2012 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høst 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 0.05.015 REA304 Matematikk R Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timar (med hjelpemiddel) / timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 3.05.0 REA304 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del skal leverast inn etter timar. Del skal leverast inn

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, FASIT

ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, FASIT ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, 016. FASIT DELPRØVE 1. OPPGAVE 1: 187 + 9 = 16 9,4-15,6 = 13,8 c: 4,. 1,7 94 4 7,14 d: 3,4 : 0,9 = 34 : 9 = 6 18 54 54 OPPGAVE : -. (- 3) = 6 5. () = 5 4 = 1 c: 3. (- ) (- 4) = - 6

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 0.05.011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer