5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer."

Transkript

1 Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På Del 1 er ingen hjelpemidler tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler (gradskive). På Del 2 er alle ikke-kommuniserende hjelpemidler tillatt. Framgangsmåte og forklaring: Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og Del 2. Skriv med svart eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Del 1 (34 poeng) Bruk egne kladdeark når du besvarer del 1. I regneruter skal du vise hvordan du kommer fram til svaret. På svarstreker viser du kun svaret. På flervalgsoppgavene setter du bare ett kryss per spørsmål. Eksempel: Hvor mye er 20 % av 200 kr? 20 kr 100 kr 50 kr 40 kr Del 2 (37 poeng) Alle oppgaver føres på eget ark, og det skal komme tydelig fram hvordan du har kommet fram til svaret. Veiledning om vurderingen: Karakteren blir satt etter en samlet vurdering på grunnlag av Del 1 og Del 2. Læreren vurderer i hvilken grad du viser regneferdighet og matematisk forståelse gjennomfører logiske resonnementer ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler vurderer om svar er rimelige forklarer framgangsmåter og begrunner svar skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger CAPPELEN DAMM AS 1

2 Del 1: 2 timer. Maks 34 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk svart eller blå penn når du fører inn svar eller krysser av. Du kan bruke blyant på figurer, tegninger og konstruksjoner. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) = c) = b) = d) 783 : 9 = Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) = b) = d) = Oppgave 3 (2 poeng) Skriv tallene på vanlig måte. a) = b) = c) = d) Hvilket tall er både et oddetall og et primtall? Kryss av for riktig svar CAPPELEN DAMM AS 2

3 Oppgave 4 (2 poeng) Hvor mange minutter er a) 1 2 h = c) 1 1 h = 3 b) 1 4 h = d) 3 5 h = Oppgave 5 (0,5 poeng) I trapeset er A = 120. A = B, og C = D. Regn ut vinkel D. D = Oppgave 6 (0,5 poeng) Regn ut 2 1. Kryss av for riktig svar Oppgave 7 (2 poeng) a) Prisen for 1 euro går opp med 10 %. Hvor mange kroner går prisen for 1 euro opp når prisen fra før var 8,50 kr? Svar: b) Det er 500 elever på Sporten ungdomsskole. 20 % av dem spiller fotball. Hvor mange elever spiller ikke fotball på Sporten ungdomsskole? Kryss av for riktig svar. 100 elever 200 elever 300 elever 400 elever c) Jan Peder bruker kr på et opphold i Spania kr av dette betaler han for å leie et hus. Hvor mange prosent av utgiftene bruker han på å leie huset? Løs oppgave 7 c) her: CAPPELEN DAMM AS 3

4 Oppgave 8 (2 poeng) Regn ut i regneboksene, og forkort svaret så mye som mulig. a) b) c) 4 15 d) 5 1 : 16 4 Oppgave 9 (1,5 poeng) a) Hanna kjøper en bluse til 400 kr og et skjerf til 200 kr. Hun får 10 % avslag på begge varene. Hvor mange prosent avslag får hun i alt? Kryss av for riktig svar. 20 % 15 % 10 % 25 % b) Per, Pål og Espen skal dele 1200 kr. Per skal ha 10 % av pengene, mens Pål skal ha halvparten av det Espen skal ha. Hvor mange kroner får hver av dem? Løs oppgave 9 b) her: CAPPELEN DAMM AS 4

5 Oppgave 10 (3 poeng) Rund av tallene til nærmeste hele tall. a) 3,9 b) 9,61 Skriv tallene på vanlig måte. c) 1, = d) 0, = Bruk sifrene 6, 8, 1 og 7 og skriv e) størst mulig tall f) minst mulig tall Svar: Svar: Oppgave 11 (1 poeng) Sett riktig tall inn i de åpne rutene. a) b) Oppgave 12 (2 poeng) Skriv som prosent. a) 0,05 = c) 0,206 = b) 0,056 = d) 1,34 = Oppgave 13 (1 poeng) Hanna er medlem av en filmklubb. I filmklubben er tre femdeler jenter. En åttendedel av jentene har fantasy som favorittsjanger. Løs oppgave 13 her: Hvor stor brøkdel av medlemmene i filmklubben er jenter som har fantasy som sin favorittsjanger? CAPPELEN DAMM AS 5

6 Oppgave 14 (1 poeng) Et rektangel har en omkrets på 24 cm. Gi to eksempler på hvor lange sidene i rektangelet kan være. 1) 2) Oppgave 15 (1 poeng) Espen kjøper 1,8 kg epler til 16,20 kr per kg og 1,2 kg pærer til 18,50 kr per kg. Lag et overslag over hvor mye Espen må betale til sammen. Løs oppgave 15 her: Oppgave 16 (1 poeng) I klasse 8a er det 28 elever. 1 4 av disse har valgt tysk, mens 1 7 har valgt fransk. Resten har valgt spansk. Hvor mange av elevene i klasse 8a har valgt spansk? Løs oppgave 16 her: Oppgave 17 (2 poeng) Regn ut. a) = c) 10,5 + 15,5 = b) = d) 4,5 8,2 = CAPPELEN DAMM AS 6

7 Oppgave 18 (2 poeng) a) Regn ut omkretsen av et kvadrat med sider 7,5 cm. Svar: b) Regn ut omkretsen av en sirkel med radius 5 cm. Svar: c) Et rektangel har lengden 8,03 cm og bredden 6,10 cm. En sirkel har samme omkrets som rektangelet. Hvor lang er diameteren i sirkelen? Løs oppgave 18 c) her: Oppgave 19 (0,5 poeng) Et termometer viser 8 C. Hva viser termometeret hvis temperaturen synker med fem grader? Svar: Oppgave 20 (2 poeng) Skriv svaret som én potens hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig, regn ut. a) = c) = b) = d) 3 6 : 3 2 = CAPPELEN DAMM AS 7

8 Oppgave 21 (1,5 poeng) a) Hvilken av ulikhetene er riktig? Kryss av for riktig svar. 5 < 3 5 < 10 5 > 10 5 < 10 Faktoriser tallene slik at faktorene blir primtall. b) 15 = c) 105 = Oppgave 22 (1,5 poeng) a) Sara og Martin skal bake. I oppskriften står det at de skal bruke 300 g mel. Løs oppgave 22 a) her: Hvor mye mel må de bruke hvis de skal tredoble oppskriften? b) 2,5 kg epler koster 37,50 kr. Hvor mange kilogram epler kan du kjøpe for 52,50 kr? Løs oppgave 22 b) her: CAPPELEN DAMM AS 8

9 Del 2: Maks 37 poeng. Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt. Hvis du bruker dataprogrammer som REGNEARK, GRAFTEGNER eller DYNAMISK GEOMETRI- PROGRAM, skal formler eller en forklaring følge med. Hos bonden Simen har sommerjobb hos en bonde. Bonden har en traktor som vist på bildet. Diameteren til traktorens framhjul er 30 (tommer), og bakhjulet har en diameter på 45 (tommer). 1 (tomme) 2,54 cm Oppgave 1 (0,5 + 0,5 + 0,5 + 1 poeng) a) Hva er diameteren på traktorens framhjul målt i centimeter (cm)? b) Hva er diameteren på traktorens bakhjul målt i centimeter (cm)? c) Hva blir omkretsen av framhjulet? Oppgi svaret i centimeter. d) Hvor mange ganger har bakhjulet gått rundt når framhjulet har gått rundt 15 ganger? Oppgave 2 (1 + 2 poeng) En dag har traktoren kjørt 75 km i alt. a) Hvor mange tommer er 75 km? b) Hvor mange ganger har framhjulet og bakhjulet gått rundt? Oppgave 3 (0,5 + 0, poeng) Simen møter på jobb hver dag kl , og han jobber til kl Han tjener 125 kr per time, og han jobber fire dager i uka. a) Hvor mange timer og minutter jobber Simen hver dag? b) Hvor mange timer er 45 minutter? c) Hvor mye tjener Simen på en dag? d) Hvor mye tjener Simen på åtte uker? CAPPELEN DAMM AS 9

10 Oppgave 4 (1 + 2 poeng) Tegningen viser bondens åker. Åkeren består av et rektangel med sider 500 m og 200 m og en halvsirkel med diameter som er like lang som den lengste siden i rektangelet. a) Hvor lang er omkretsen av rektangelet? b) Hvor lang er omkretsen av hele åkeren? Thinkstock/DoroO Oppgave 5 ( poeng) Bonden dyrker poteter på et område på m 2. Hun beregner at det må settes seks poteter i jorda per kvadratmeter (m 2 ). Hver potet veier i gjennomsnitt 50 g. 1 kg settepoteter gir bonden 7 kg nypoteter. a) Hvor mange settepoteter trenger bonden? b) Hvor mange gram veier seks settepoteter? c) Hvor mange kilogram settepoteter bruker bonden totalt? d) Hvor mange kilogram nypoteter regner bonden med å få ut av åkeren totalt? e) Hvor mange prosent mer poteter får bonden tilbake enn det hun setter i jorda? Oppgave 6 (1 + 1 poeng) REGNEARK Tabellen viser næringsinnholdet i 100 g poteter. a) Framstill tabellen ved hjelp av et diagram. b) Lag en kolonne til som viser næringsinnholdet i prosent. CAPPELEN DAMM AS 10

11 Oppgave 7 (0, poeng) Hele åkeren til bonden er på ca m m 2 = 1 mål = 1 daa. Bonden bruker 2,4 % av åkeren til poteter, 41,6 % til korn, 7,0 % til grønnsaker og 1200 m 2 til raps. Resten ligger brakk (brukes ikke). a) Hvor mange daa måler hele åkeren til bonden? b) Hvor mange kvadratmeter av åkeren brukes til korn? c) Hvor mange prosent av åkeren brukes til raps? d) Hvor mange kvadratmeter av åkeren ligger brakk? Oppgave 8 ( poeng) Bonden skal gjerde inn et rektangelformet område av åkeren. Lengden til området er 320 m, og bredden er 70 m. Gjerdet koster 80 kr per meter, og bonden må plassere gjerdestokker for hver femte meter. En gjerdestokk koster 55 kr. a) Hvor mange meter gjerde trenger bonden? b) Hvor mange kroner koster gjerdet? c) Hvor mange gjerdestokker trenger bonden? d) Hvor mye koster gjerdet totalt? Thinkstock/Shooting Richard CAPPELEN DAMM AS 11

12 Matematikeren Blaise Pascal Blaise Pascal ble født 19. juni 1623 og døde 19. august Han var en fransk matematiker, fysiker og filosof. Pascal la grunnlaget for moderne sannsynlighetsteori. Han er mest kjent for Pascals trekant. Bilde og tekst Wikipedia Oppgave 9 ( poeng) a) Hvor gammel (år og dager) ble Blaise Pascal? Figuren under viser de fem øverste radene i Pascals trekant. b) Tegn av trekanten, og utvid trekanten med tre nye rader med tall (under trekanten). c) Finn og forklar systemet for hvilke tall som dukker opp langs diagonalene 2 til 4. Se figuren under. CAPPELEN DAMM AS 12

13 Fasit Faktor 8 terminprøve høst 2015 Del 1 1 a) 284 b) 207 c) 1890 d) 87 2 a) 12 b) 11 c) 11 d) 0 3 a) 4598 b) 705 c) d) 23 4 a) 30 min b) 15 min c) 80 min d) 36 min 5 D = a) 0,85 kr b) 400 elever c) 40 % 8 a) 3 4 b) 1 2 c) 1 10 d) a) 10 % b) Per: 120 kr, Pål: 360 kr, Espen: 720 kr 10 a) 4 b) 10 c) 1500 d) e) 8761 f) a) b) a) 5 % b) 5,6 % c) 20,6 % d) 134 % For eksempel 10 cm og 2 cm eller 8 cm og 4 cm. 15 Ca. 50 kr elever 17 a) 5 b) 25 c) 5 d) 3,7 18 a) 30 cm b) 31,4 cm c) 9,0 cm C 20 a) 5 6 b) 3 5 c) 150 d) 3 4 CAPPELEN DAMM AS 13

14 21 a) 5 > 10 b) 3 5 c) a) 900 g b) 3,5 kg Del 2 1 a) 76,2 cm b) 114,3 cm c) Ca. 239 cm d) 10 ganger 2 a) tommer b) Framhjulet: ganger, bakhjulet: ganger 3 a) 5 timer 45 minutter b) 0,75 timer c) 718,75 kr d) kr 4 a) 1400 m b) 1685 m 5 a) settepoteter b) 300 g c) 4500 kg d) kg e) 600 % 6 7 a) 3 daa b) 1248 m 2 c) 40 % d) 270 m 2 8 a) 780 m b) kr c) 156 stokker d) kr 9 a) 39 år 61 dager CAPPELEN DAMM AS 14

15 b) c) 2. diagonal: de naturlige tallene (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) 3. diagonal: trekanttall 4. diagonal: tallene øker med et trekanttall hver gang CAPPELEN DAMM AS 15

16 Hausten 2015 Nynorsk Namn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemiddel på Del 1 og Del 2: 5 timar totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelte samtidig. Del 1 skal du levere innan 2 timar. Del 2 skal du levere innan 5 timar. På Del 1 er ingen hjelpemiddel tillatne utanom vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar (gradskive). På Del 2 er alle ikkjekommuniserande hjelpemiddel tillatne. Framgangsmåte og forklaring: Du skal svare på alle oppgåvene i Del 1 og Del 2. Skriv med svart eller blå penn når du kryssar av eller fører inn svar. Del 1 (34 poeng) Bruk eigne kladdeark når du svarar på Del 1. I rekneruter skal du vise korleis du kjem fram til svaret. På svarstrekar viser du berre svaret. På fleirvalsoppgåvene set du berre eitt kryss per spørsmål. Eksempel: Kor mykje er 20 % av 200 kr? 20 kr 100 kr 50 kr 40 kr Del 2 (37 poeng) Alle oppgåver skal førast på eige ark, og det skal visast tydeleg korleis du har komme fram til svaret. Rettleiing om vurderinga: Karakteren blir sett etter ei samla vurdering på grunnlag av Del 1 og Del 2. Læraren vurderer i kva grad du viser rekneferdigheit og matematisk forståing gjennomfører logiske resonnement ser samanhengar i faget, er oppfinnsam og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjonar kan bruke formålstenlege hjelpemiddel vurderer om svar er rimelege forklarar framgangsmåtar og grunngir svar skriv oversiktleg og er nøyaktig med utrekningar, nemningar, tabellar og grafiske framstillingar CAPPELEN DAMM AS 16

17 Del 1: 2 timar. Maks 34 poeng. Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Bruk svart eller blå penn når du fører inn svar eller kryssar av. Du kan bruke blyant på figurar, teikningar og konstruksjonar. Oppgåve 1 (2 poeng) Rekn ut. a) = c) = b) = d) 783 : 9 = Oppgåve 2 (2 poeng) Rekn ut. a) = c) = b) = d) = Oppgåve 3 (2 poeng) Skriv tala på vanleg måte. a) = b) = c) = d) Kva tal er både eit oddetal og eit primtal? Kryss av for riktig svar CAPPELEN DAMM AS 17

18 Oppgåve 4 (2 poeng) Kor mange minutt er a) 1 2 h = c) 1 1 h = 3 b) 1 4 h = d) 3 5 h = Oppgåve 5 (0,5 poeng) I trapeset er A = 120. A = B, og C = D. Rekn ut vinkel D. D = Oppgåve 6 (0,5 poeng) Rekn ut 2 1. Kryss av for riktig svar Oppgåve 7 (2 poeng) a) Prisen for 1 euro går opp med 10 %. Kor mange kroner går prisen for 1 euro opp når prisen frå før var 8,50 kr? Svar: b) Det er 500 elevar på Sporten ungdomsskule. 20 % av dei spelar fotball. Kor mange elevar spelar ikkje fotball på Sporten ungdomsskule? Kryss av for riktig svar. 100 elevar 200 elevar 300 elevar 400 elevar c) Jan Peder brukar kr på eit opphald i Spania kr av dette betalar han for å leige eit hus. Kor mange prosent av utgiftene brukar han på å leige huset? Løys oppgåve 7 c) CAPPELEN DAMM AS 18

19 Oppgåve 8 (2 poeng) Rekn ut i rekneboksane, og forkort svaret så mykje som mogleg. a) b) c) 4 15 d) 5 1 : 16 4 Oppgåve 9 (1,5 poeng) a) Hanna kjøper ein bluse til 400 kr og eit skjerf til 200 kr. Ho får 10 % avslag på begge varene. Kor mange prosent avslag får ho i alt? Kryss av for riktig svar. 20 % 15 % 10 % 25 % b) Per, Pål og Espen skal dele 1200 kr. Per skal ha 10 % av pengane, mens Pål skal ha halvparten av det Espen skal ha. Kor mange kroner får kvar av dei? Løys oppgåve 9 b) her: CAPPELEN DAMM AS 19

20 Oppgåve 10 (3 poeng) Rund av tala til nærmaste heile tal. a) 3,9 b) 9,61 Skriv tala på vanleg måte. c) 1, = d) 0, = Bruk sifra 6, 8, 1 og 7 og skriv e) størst mogleg tal f) minst mogleg tal Svar: Svar: Oppgåve 11 (1 poeng) Set riktig tal inn i dei opne rutene. a) b) Oppgåve 12 (2 poeng) Skriv som prosent. a) 0,05 = c) 0,206 = b) 0,056 = d) 1,34 = Oppgåve 13 (1 poeng) Hanna er medlem av ein filmklubb. I filmklubben er tre femdelar jenter. Ein åttandedel av jentene har fantasy som favorittsjanger. Løys oppgåve 13 her: Kor stor brøkdel av medlemmene i filmklubben er jenter som har fantasy som favorittsjanger? CAPPELEN DAMM AS 20

21 Oppgåve 14 (1 poeng) Eit rektangel har ein omkrins på 24 cm. Gi to eksempel på kor lange sidene i rektangelet kan vere. 1) 2) Oppgåve 15 (1 poeng) Espen kjøper 1,8 kg eple til 16,20 kr per kg og 1,2 kg pærer til 18,50 kr per kg. Lag eit overslag over kor mykje Espen må betale til saman. Løys oppgåve 15 her: Oppgåve 16 (1 poeng) I klasse 8a er det 28 elevar. 1 4 av desse har valt tysk, mens 1 7 har valt fransk. Resten har valt spansk. Kor mange av elevane i klasse 8a har valt spansk? Løys oppgåve 16 her: Oppgåve 17 (2 poeng) Rekn ut. a) = c) 10,5 + 15,5 = b) = d) 4,5 8,2 = CAPPELEN DAMM AS 21

22 Oppgåve 18 (2 poeng) a) Rekn ut omkrinsen av eit kvadrat med sider 7,5 cm. Svar: b) Rekn ut omkrinsen av ein sirkel med radius 5 cm. Svar: c) Eit rektangel har lengda 8,03 cm og breidda 6,10 cm. Ein sirkel har same omkrinsen som rektangelet. Kor lang er diameteren i sirkelen? Løys oppgåve 18 c) her: Oppgåve 19 (0,5 poeng) Eit termometer viser 8 C. Kva viser termometeret dersom temperaturen søkk med fem gradar? Svar: Oppgåve 20 (2 poeng) Skriv svaret som éin potens dersom det er mogleg. Dersom det ikkje er mogleg, rekn ut. a) = c) = b) = d) 3 6 : 3 2 = CAPPELEN DAMM AS 22

23 Oppgåve 21 (1,5 poeng) a) Kva for ein av ulikskapane er riktig? Kryss av for riktig svar. 5 < 3 5 < 10 5 > 10 5 < 10 Faktoriser tala slik at faktorane blir primtal. b) 15 = c) 105 = Oppgåve 22 (1,5 poeng) a) Sara og Martin skal bake. I oppskrifta står det at dei skal bruke 300 g mjøl. Løys oppgåve 22 a) her: Kor mykje mjøl må dei bruke dersom dei skal tredoble oppskrifta? b) 2,5 kg eple kostar 37,50 kr. Kor mange kilogram eple kan du kjøpe for 52,50 kr? Løys oppgåve 22 b) her: CAPPELEN DAMM AS 23

24 Del 2: Maks 37 poeng. Hjelpemiddel: Alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel er tillatne. Dersom du brukar dataprogram som REKNEARK, GRAFTEIKNAR eller DYNAMISK GEOMETRI- PROGRAM, skal formlar eller ei forklaring følgje med. Hos bonden Simen har sommarjobb hos ein bonde. Bonden har ein traktor som vist på biletet. Diameteren til framhjulet på traktoren er 30 (tommar), og bakhjulet har ein diameter på 45 (tommar). 1 (tomme) 2,54 cm Oppgåve 1 (0,5 + 0,5 + 0,5 + 1 poeng) a) Kva er diameteren på framhjulet på traktoren målt i centimeter (cm)? b) Kva er diameteren på bakhjulet på traktoren målt i centimeter (cm)? c) Kva blir omkrinsen av framhjulet? Gi svaret i centimeter. d) Kor mange gonger har bakhjulet gått rundt når framhjulet har gått rundt 15 gonger? Oppgåve 2 (1 + 2 poeng) Ein dag har traktoren køyrt 75 km i alt. a) Kor mange tommar er 75 km? b) Kor mange gonger har framhjulet og bakhjulet gått rundt? Oppgåve 3 (0,5 + 0, poeng) Simen møter på jobb kvar dag kl , og han jobbar til kl Han tener 125 kr per time, og han jobbar fire dagar i veka. a) Kor mange timar og minutt jobbar Simen kvar dag? b) Kor mange timar er 45 minutt? c) Kor mykje tener Simen på ein dag? d) Kor mykje tener Simen på åtte veker? CAPPELEN DAMM AS 24

25 Oppgåve 4 (1 + 2 poeng) Teikninga viser åkeren til bonden. Åkeren består av eit rektangel med sider 500 m og 200 m og ein halvsirkel med diameter som er like lang som den lengste sida i rektangelet. a) Kor lang er omkrinsen av rektangelet? b) Kor lang er omkrinsen av heile åkeren? Thinkstock/DoroO Oppgåve 5 ( poeng) Bonden dyrkar poteter på eit område på m 2. Ho reknar ut at det må setjast seks poteter i jorda per kvadratmeter (m 2 ). Kvar potet veg i gjennomsnitt 50 g. 1 kg setjepoteter gir bonden 7 kg nypoteter. a) Kor mange setjepoteter treng bonden? b) Kor mange gram veg seks setjepoteter? c) Kor mange kilogram setjepoteter brukar bonden totalt? d) Kor mange kilogram nypoteter reknar bonden med å få ut av åkeren totalt? e) Kor mange prosent meir poteter får bonden tilbake enn det ho set i jorda? Oppgåve 6 (1 + 1 poeng) REKNEARK Tabellen viser næringsinnhaldet i 100 g poteter. a) Framstill tabellen ved hjelp av eit diagram. b) Lag ein kolonne til som viser næringsinnhaldet i prosent. CAPPELEN DAMM AS 25

26 Oppgåve 7 (0, poeng) Heile åkeren til bonden er på ca m m 2 = 1 mål = 1 daa. Bonden brukar 2,4 % av åkeren til poteter, 41,6 % til korn, 7,0 % til grønsaker og 1200 m 2 til raps. Resten ligg brakk (blir ikkje bruka). a) Kor mange daa måler heile åkeren til bonden? b) Kor mange kvadratmeter av åkeren blir bruka til korn? c) Kor mange prosent av åkeren blir bruka til raps? d) Kor mange kvadratmeter av åkeren ligg brakk? Oppgåve 8 ( poeng) Bonden skal gjerde inn eit rektangelforma område av åkeren. Lengda til området er 320 m, og breidda er 70 m. Gjerdet kostar 80 kr per meter, og bonden må plassere gjerdestokkar for kvar femte meter. Ein gjerdestokk kostar 55 kr. a) Kor mange meter gjerde treng bonden? b) Kor mange kroner kostar gjerdet? c) Kor mange gjerdestokkar treng bonden? d) Kor mykje kostar gjerdet totalt? Thinkstock/Shooting Richard CAPPELEN DAMM AS 26

27 Matematikaren Blaise Pascal Blaise Pascal blei fødd 19. juni 1623 og døydde 19. august Han var ein fransk matematikar, fysikar og filosof. Pascal la grunnlaget for moderne sannsynsteori. Han er mest kjend for Pascals trekant. Bilete og tekst Wikipedia Oppgåve 9 ( poeng) a) Kor gammal (år og dagar) blei Blaise Pascal? Figuren under viser dei fem øvste radene i Pascals trekant. b) Teikn av trekanten, og utvid trekanten med tre nye rader med tal (under trekanten). c) Finn og forklar systemet for kva tal som dukkar opp langs diagonalane 2 til 4. Sjå figuren under. CAPPELEN DAMM AS 27

28 Fasit Faktor 8 terminprøve høst 2015 Del 1 1 a) 284 b) 207 c) 1890 d) 87 2 a) 12 b) 11 c) 11 d) 0 3 a) 4598 b) 705 c) d) 23 4 a) 30 min b) 15 min c) 80 min d) 36 min 5 D = a) 0,85 kr b) 400 elever c) 40 % 8 a) 3 4 b) 1 2 c) 1 10 d) a) 10 % b) Per: 120 kr, Pål: 360 kr, Espen: 720 kr 10 a) 4 b) 10 c) 1500 d) e) 8761 f) a) b) a) 5 % b) 5,6 % c) 20,6 % d) 134 % For eksempel 10 cm og 2 cm eller 8 cm og 4 cm. 15 Ca. 50 kr elever 17 a) 5 b) 25 c) 5 d) 3,7 18 a) 30 cm b) 31,4 cm c) 9,0 cm C 20 a) 5 6 b) 3 5 c) 150 d) 3 4 CAPPELEN DAMM AS 28

29 21 a) 5 > 10 b) 3 5 c) a) 900 g b) 3,5 kg Del 2 1 a) 76,2 cm b) 114,3 cm c) Ca. 239 cm d) 10 ganger 2 a) tommer b) Framhjulet: ganger, bakhjulet: ganger 3 a) 5 timer 45 minutter b) 0,75 timer c) 718,75 kr d) kr 4 a) 1400 m b) 1685 m 5 a) settepoteter b) 300 g c) 4500 kg d) kg e) 600 % 6 7 a) 3 daa b) 1248 m 2 c) 40 % d) 270 m 2 8 a) 780 m b) kr c) 156 stokker d) kr 9 a) 39 år 61 dager CAPPELEN DAMM AS 29

30 b) c) 2. diagonal: de naturlige tallene (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) 3. diagonal: trekanttall 4. diagonal: tallene øker med et trekanttall hver gang CAPPELEN DAMM AS 30

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

Detaljer

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar.

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 201 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt

Detaljer

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Vår 2017 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høst 2016 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng)

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng) Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 05 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del og Del : Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del blir utdelt samtidig. Del skal du levere innen timer. Del skal

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Naturbruk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men del

Detaljer

Eksamen. 30. mai MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 30. mai MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30. mai 018 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar. Del skal leverast inn seinast etter

Detaljer

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål Eksamen 14. november 017 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle programområde / programområder Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar.

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del 2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt.

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og håndverk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og håndverk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Design og håndverk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 08.15 11.20 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. Del

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.016 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar. Del skal leverast

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og handverk / håndverk.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og handverk / håndverk. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Design og handverk / håndverk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Naturbruk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2017 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Kjelder: 5 timar:

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Restaurant- og matfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Helse- og oppvekstfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Teknikk og industriell produksjon.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Teknikk og industriell produksjon. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Teknikk og industriell produksjon Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Restaurant- og matfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn etter

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 16.05.017 MT0010 Matematikk el 1 Skole: Kandidatnr.: el 1 + ark frå el Nynorsk Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på el 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. el 1 og

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 0.05.016 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Elektrofag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.05.014 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen 31.05.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.011 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Eksamen varer i 4 timar. Del 1 skal leverast inn etter

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 1.11.016 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar. Del skal leverast

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen. MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2016 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar. Del 2 skal

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsteknikk.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsteknikk. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Bygg- og anleggsteknikk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Helse- og oppvekstfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.05.013 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Bygg- og anleggsfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Service og samferdsel. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Service og samferdsel. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Service og samferdsel Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Teknikk og industriell produksjon.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Teknikk og industriell produksjon. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Teknikk og industriell produksjon Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 1.05.013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt: Del

Detaljer

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.11.01 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 205 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del 2 blir utdelt samtidig. Del skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.017 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Eksamen 26.11.2015. REA3026 Matematikk S1. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen 26.11.2015. REA3026 Matematikk S1. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 6.11.015 REA306 Matematikk S1 Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timar (med hjelpemiddel) / timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2011 bokmål Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2017 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Kjelder: 5 timar:

Detaljer

Juleprøve i matematikk for 8. trinn 2015

Juleprøve i matematikk for 8. trinn 2015 Juleprøve i matematikk for 8. trinn 2015 Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 08.15 11.20 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 6.11.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T. Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T. Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 23.11.2015 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 2 timar (med hjelpemiddel) / 2 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 05.12.2013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt:

Detaljer

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler)

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Eksamen 20.05.2015 MAT0010 Matematikk Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin: Graftegner Regneark Skole:

Detaljer

Prøve Nynorsk/Bokmål

Prøve Nynorsk/Bokmål Prøve 31.07.2017 Sentralt gitt skriftleg prøve i matematikk 1P og 2P etter forkurs i lærarutdanningane Sentralt gitt skriftlig prøve i matematikk 1P og 2P etter forkurs i lærerutdanningene Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1 Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Bokmål Eksamensinformasjon for Del 1 Eksamenstid Hjelpemidler

Detaljer

Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016.

Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016. Vårprøve i matematikk for 8. trinn 2016. Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 09.50 13.30 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Elektrofag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 0.05.011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen. MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.2017 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2017 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.05.014 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen 28.11.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2011 REA3022 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Vedlegg: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del

Detaljer

Utsett prøve / utsatt prøve

Utsett prøve / utsatt prøve Utsett prøve / utsatt prøve 23.08.2018 Sentralt gitt skriftleg prøve i matematikk 1P og 2P etter forkurs i lærarutdanningane Sentralt gitt skriftlig prøve i matematikk 1P og 2P etter forkurs i lærerutdanningene

Detaljer

Eksamen. 1. juni MAT 1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 1. juni MAT 1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Eksamen 1. juni 017 MAT 1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar. Del skal leverast inn seinast etter

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Service og samferdsel. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Service og samferdsel. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 13.11.2018 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Service og samferdsel Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn etter

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 19.05.015 REA30 Matematikk R1 Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timar (med hjelpemiddel) / timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 =

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 = ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn Del 1: 2 timer. Maks 30,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller

Detaljer

Eksamen. MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2016 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer