Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn"

Transkript

1 Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1 skal leveres inn senest etter 2 timer. Når du har levert inn del 1, er alle hjelpemidler tillatt på del 2. Du har 5 timer totalt på prøva. Hjelpemidler del 1: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) Hjelpemidler del 2: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt. Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå penn. Vurdering Karakteren blir gitt etter en samlet vurdering på grunnlag av del 1 og del 2 ut i fra disse kriteriene: Regneferdighet og matematisk forståelse Vurderer om svarene er fornuftige Forklarer framgangsmåte og begrunner svarene Oversiktlighet og nøyaktighet med utregninger, benevninger og grafiske framstillinger Bruk av hensiktsmessige hjelpemidler Ser sammenheng i faget, er oppfinnsom og kan anvende fagkunnskap i ulike situasjoner Gjennomfører logiske resonnementer CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

2 Del 1 Skal leveres senest etter 2 timer. Maks: 37 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) 1 p Oppgave 1.1 Hvor stor brøkdel av figuren er skravert? a) Skriv svaret på enkleste form. Svar: b) Skraver videre på figuren slik at 80 % av figuren blir skravert. 1 p Oppgave 1.2 Rund av til to desimaler. a) 3,544 c) 0,985 b) 7,566 d) 10,995 1 p Oppgave 1.3 Faktoriser tallene slik at alle faktorene blir primtall. a) 24 = b) 56 = 1 p Oppgave 1.4 Forkort brøkene så mye som mulig. 8 a) b) 12 Løs oppgaven her: Løs oppgaven her: 1 p Oppgave 1.5 a) Skriv et tall som er 0,009 større enn -0,007. Svar: b) Skriv et tall som er tredelen av 12. Svar: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

3 1 p Oppgave 1.6 Sett ring rundt tallet som er produktet av 9 og p Oppgave 1.7 Sett ring rundt det minste tallet. 1,002 1,2 0,99 0,001 1 p Oppgave 1.8 Sett ring rundt tallet som er differansen mellom 24 og Finnes ikke 1 p Oppgave 1.9 Martin måler høyden til Lotte. Lotte er 15 % høyere enn det hun var i fjor. Da målte hun 150 cm. Hvor høy er Lotte nå? Sett kryss ved det riktige svaret. 150,0 cm 172,5 cm 165,0 cm ca. 175 cm 1 p Oppgave 1.10 Herman målte 140 cm i fjor. I år måler han 154 cm. Hvor mange prosent høyere er han i år enn i fjor? Sett kryss ved det riktige svaret. 5 % 10 % 15 % 20 % 1 p Oppgave 1.11 Regn ut. a) 4,7 4,7 b) 4,2 : 0,06 Løs oppgaven her: Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

4 2 p Oppgave 1.12 Regn ut omkretsen til figurene. a) b) c) Svar: Svar: Svar: 1 p Oppgave 1.13 I en rettvinklet trekant er en av vinklene 40. Hvor stor er den siste vinkelen? Sett kryss ved det riktige svaret Kan ikke bestemmes 1 p Oppgave a) Skriv som blandet tall. b) Skriv 5 som uekte brøk. 8 3 Svar: Svar: 1 p Oppgave 1.15 Herman sendte 80 meldinger. Det kostet i alt 20 kr. Hvor mange kroner koster det å sende én melding? Svar: 2 p Oppgave 1.16 Regn ut. a) b) : ( 4) Løs oppgaven her: Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

5 2 p Oppgave 1.17 Skriv som prosent. a) 0,80 = % c) 0,07 = % b) 0,15 = % d) 2,25 = % 1 p Oppgave 1.18 Skriv som desimaltall. a) 75 % = b) 0,5 % = 1 p Oppgave 1.19 Markér tallene nedenfor tydelig på tallinja. -3,5-1,0 0,8 4,1 1 p Oppgave 1.20 Hunden Harald løper en tur på 2 km hver dag. Etter 5 3 av turen stopper han ved sitt faste tre. Hvor mange meter har Harald løpt når han stopper ved treet? Svar: 1 p Oppgave 1.21 Øyvind kjøper 11 tuber med lim til skolen. Hvor mange liter lim kjøper han til sammen? Svar: 2 p Oppgave 1.22 Hvor mye er 6 5 av 4200 kr? Sett kryss ved det riktige svaret. 500 kr 1200 kr 2100 kr 3500 kr 4000 kr CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

6 2 p Oppgave 1.23 Tante Mina fyller 41,0 L drivstoff og betaler 471,50 kroner. Tabellen viser prisen på bensin (95 blyfri) og diesel. Finn ut hvilket drivstoff tante Mina bruker på bilen sin. Drivstoff Pris/L 95 blyfri 13,28 kr Diesel 11,50 kr Løs oppgaven her: 1 p Oppgave 1.24 Skriv tallene i stigende rekkefølge. a) 3,0 3,5 4,0 0,3 1,3 Svar: b) 0,055 5,50 0,005 0,050 0,55 Svar: 1 p Oppgave 1.25 Hanna kjøper 2,5 meter duk til 60 kr. Hva blir meterprisen for duken? Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

7 4 p Oppgave 1.26 Regn ut. Forkort svaret hvis mulig. Løs oppgavene her: a) Løs oppgaven her: b) Løs oppgaven her: c) Løs oppgaven her: d) 2 1 : 8 3 Løs oppgaven her: 3 p Oppgave 1.27 Gjør om. a) 1,5 t = min d) 5 mil = km b) 5 L (liter) = dl (desiliter) e) 1,2 km = m c) 500 g = kg f) 70 mm = cm CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

8 Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Del 2 Maks: 35 poeng Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå penn. Innføring skjer på egne ark. Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Det skal gå tydelig fram hvordan du har kommet frem til svarene. Det skal tas utskrift av regnearkoppgaver og du skal forklare hvilke formler du har brukt. Hvis du bruker dynamiske geometriprogrammer, oppgir du programvare, tar utskrift og legger ved en beskrivelse av framgangsmåten. Dødehavet Dødehavet er en innsjø ved Jordanelvens utløp. Den ligger med omtrent like store deler i Israel og Jordan. Geologer mener at Dødehavet ble dannet for ca. 8 millioner år siden på grunn av forskyvninger i jordskorpa. Dødehavet er kjent for sitt saltholdige vann, med ca. 30 %, saltholdighet. I alminnelig havvann er saltholdigheten ca. 3,5 %. Det høye saltinnholdet gjør at det nesten ikke finnes liv i Dødehavet. Overflaten ligger ca. 400 m.u.h. (meter under havoverflaten). Sjøen er tilnærmet 65 km lang og 18 km på sitt bredeste. Arealet av sjøen er 1020 km 2. Langs Jordandalen på øst- og vestsiden, er sjøen omgitt av fjell som når opp til 800 moh. Mellom 1947 og 1956 ble Dødehavsrullene funnet i 11 huler i Khirbet Qumran. Dødehavsrullene er en samling antikke håndskrifter som ble nedtegnet mellom år 300 f.kr. og 100 e.kr. Gjennomsnittstemperaturene i Dødehavet er: Måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Temperatur 20 C 22 C 25 C 29 C 34 C 37 C 39 C 38 C 36 C 32 C 27 C 22 C Kilde: Wikipedia CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

9 I enkelte av oppgavene nedenfor får du bruk for opplysninger fra forrige side. 2 p Oppgave 2.1 a) Hvor mange år regner geologer med at det er siden Dødehavet ble dannet? b) Hvor mange år gikk med til å finne alle Dødehavsrullene? 2 p Oppgave 2.2 a) Hvor mye salt er det i 50 liter vann fra Dødehavet? b) Hvor mye mindre salt er det i 50 liter vann fra alminnelig havvann enn i 50 liter vann fra Dødehavet? 2 p Oppgave 2.3 a) Hvor stor er forskjellen mellom den høyeste og den laveste gjennomsnittstemperaturen i Dødehavet? b) Hvor stor er høydeforskjellen mellom fjellene rundt Dødehavet og overflaten til sjøen? 2 p Oppgave 2.4 a) Arealet av Middelhavet er 2,5 mill km 2. Skriv 2,5 mill med siffer. b) Hvor mange ganger større er Middelhavet enn Dødehavet? 2 p Oppgave 2.5 Skriv tallene på vanlig måte. a) c) b) d) 1, p Oppgave 2.6 Platon kjører moped. Mopeden bruker 2,5 liter bensin på 10 mil. Hvor langt i kilometer kommer han på 4,2 liter? 3 p Oppgave 2.7 a) Skriv 123 med romertall. b) Skriv romertallet CXVI med vanlige siffer. c) Regn ut XII + VIII og skriv svaret som romertall. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

10 2 p Oppgave 2.8 Hanna har 8 liter vann fra Dødehavet i ei bøtte. Vannet inneholder 30 % salt. Hun koker bort vannet slik at saltet blir liggende igjen. a) Hvor mye vann koker Hanna bort? Sara har 5 liter vann fra Middelhavet i en kjele. Sara koker bort 4,8 liter vann slik at det bare er salt igjen i kjelen. b) Hvor mange prosent salt inneholder vannet? 4 p Oppgave 2.9 Skriv tallene på vanlig måte. a) c) b) d) p Oppgave 2.10 a) Regn ut omkretsen til en sirkel med radius 8 cm. b) Hvor lange er sidene i et kvadrat som har samme omkrets som sirkelen i oppgave a? 1 p Oppgave 2.11 Tante Sofie kjøper 4800 liter blandingsved. Hun bruker 80 % av veden i løpet av vinteren. Av den veden hun bruker, er 75 % bjørkeved. Hvor mange prosent av den veden hun kjøper er bjørkeved? 1 p Oppgave 2.12 Onkel Bastian kjører 8400 m på en fjellvei inn til hytta av veien er asfaltert. Hvor mange meter av veien er asfaltert? 2 p Oppgave 2.13 Regn ut. a) b) p Oppgave 2.14 Om bord i en båt er det 378 passasjerer. Av disse er 4 9 menn og av mennene har 1 6 bart. Hvor mange menn med bart er det om bord i båten? CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

11 1 p Oppgave 2.15 P. Endler kjører 28,3 km fram og tilbake til jobben hver dag. Lag et overslag for å finne ut hvor langt hun kjører på 12 dager. 2 p Oppgave 2.16 Regn ut. Skriv svaret på enkleste form a) 1+ b) ,5 p Oppgave 2.17 Martin jobber 2,5 t hver lørdag. Han tjener 95 kr per time. Et år jobbet han totalt 42 lørdager. I gjennomsnitt sparte han 65 % av pengene han tjente dette året i banken. a) Hvor mange kroner tjente han hver lørdag? b) Omtrent hvor mange kroner sparte Martin i banken dette året? 1,5 p Oppgave 2.18 En sirkel har en diameter på 48 cm. a) Hva er omkretsen til sirkelen? En annen sirkel har en omkrets på 113,04 cm. b) Hva er radien til sirkelen? 2 p Oppgave 2.19 Denne oppgaven løses ved hjelp av regneark. Ta utskrift av regnearket og vis tydelig hvilke formler du har brukt. I en kiosk har de hamburgere i tre forskjellige størrelser. De veier 50 g, 100 g og 150 g før de blir stekt og koster 35 kr, 45 kr og 60 kr. a) Sara kan kjøpe hamburgere med 20 % rabatt. Hvor mye koster hver av hamburgerne da? b) Ved steking minker vekten av hamburgerne med 15 %. Hvor mye veier hver av hamburgerne etter stekingen? CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

12 Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men del 1 skal leverast inn seinast etter 2 timar. Når du har levert inn del 1, er det lov å bruke alle hjelpemiddel på del 2. Du har 5 timar totalt på prøva. Hjelpemiddel del 1: Skrivesaker, passar, linjal og gradskive (vinkelmålar) Hjelpemiddel del 2: Det er lov å bruke alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar elles bruker du svart eller blå penn. Vurdering Karakteren blir gitt etter ei samla vurdering på grunnlag av del 1 og del 2 ut frå desse kriteria: Rekneferdigheit og matematisk forståing Vurderer om svara er fornuftige Forklarer framgangsmåte og grunngir svara Oversiktleg og nøyaktig med omsyn til utrekningar, nemningar og grafiske framstillingar Bruk av hensiktsmessige hjelpemiddel Ser samanheng i faget, er oppfinnsam og kan nytte fagkunnskap i ulike situasjonar Gjennomfører logiske resonnement CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

13 Del 1 Skal leverast seinast etter 2 timar. Maks: 37 poeng Hjelpemiddel: Skrivesaker, passar, linjal og gradskive (vinkelmålar) 1 p Oppgåve 1.1 Kor stor brøkdel av figuren er skravert? a) Skriv svaret på den enklaste forma. Svar: b) Skraver vidare på figuren slik at 80 % av figuren blir skravert. 1 p Oppgåve 1.2 Rund av til to desimalar. a) 3,544 c) 0,985 b) 7,566 d) 10,995 1 p Oppgåve 1.3 Faktoriser tala slik at alle faktorane blir primtal. a) 24 = b) 56 = 1 p Oppgåve 1.4 Forkort brøkane så mykje som mogleg. 8 a) b) Løys oppgåva her: Løys oppgåva her: 1 p Oppgåve 1.5 a) Skriv eit tal som er 0,009 større enn 0,007. Svar: b) Skriv eit tal som er tredelen av 12. Svar: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

14 1 p Oppgåve 1.6 Set ring rundt talet som er produktet av 9 og p Oppgåve 1.7 Set ring rundt det minste talet. 1,002 1,2 0,99 0,001 1 p Oppgåve 1.8 Set ring rundt talet som er differansen mellom 24 og Finst ikkje 1 p Oppgåve 1.9 Martin måler høgda til Lotte. Lotte er 15 % høgare enn det ho var i fjor. Da målte ho 150 cm. Kor høg er Lotte no? Set kryss ved det rette svaret. 150,0 cm 172,5 cm 165,0 cm ca. 175 cm 1 p Oppgåve 1.10 Herman målte 140 cm i fjor. I år måler han 154 cm. Kor mange prosent høgare er han i år enn i fjor? Set kryss ved det rette svaret. 5 % 10 % 15 % 20 % 1 p Oppgåve 1.11 Rekn ut. a) 4,7 4,7 b) 4,2 : 0,06 Løys oppgåva her: Løys oppgåva her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

15 2 p Oppgåve 1.12 Rekn ut omkrinsen til figurane. a) b) c) Svar: Svar: Svar: 1 p Oppgåve 1.13 I ein rettvinkla trekant er ein av vinklane 40. Kor stor er den siste vinkelen? Set kryss ved det rette svaret Kan ikkje bestemmast 1 p Oppgåve a) Skriv som blanda tal. b) Skriv 5 som uekte brøk. 8 3 Svar: Svar: 1 p Oppgåve 1.15 Herman sende 80 meldingar. Det kosta i alt 20 kr. Kor mange kroner kostar det å sende éi melding? Svar: 2 p Oppgåve 1.16 Rekn ut. a) b) : ( 4) Løys oppgåva her: Løys oppgåva her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

16 2 p Oppgåve 1.17 Skriv som prosent. a) 0,80 = % c) 0,07 = % b) 0,15 = % d) 2,25 = % 1 p Oppgåve 1.18 Skriv som desimaltal. a) 75 % = b) 0,5 % = 1 p Oppgåve 1.19 Marker talla under tydeleg på tallinja. -3,5-1,0 0,8 4,1 1 p Oppgåve 1.20 Hunden Harald spring ein tur på 2 km kvar dag. 3 Etter av turen stoppar han ved det faste treet sitt. 5 Kor mange meter har Harald sprunge når han stoppar ved treet? Svar: 1 p Oppgåve 1.21 Øyvind kjøper 11 tubar med lim til skolen. Kor mange liter lim kjøper han til saman? Svar: 2 p Oppgåve Kor mykje er av 4200 kr? 6 Set kryss ved det rette svaret. 500 kr 1200 kr 2100 kr 3500 kr 4000 kr CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

17 2 p Oppgåve 1.23 Tante Mina fyller 41,0 L drivstoff og betaler 471,50 kroner. Tabellen viser prisen på bensin (95 blyfri) og diesel. Finn ut kva for drivstoff tante Mina bruker på bilen sin. Drivstoff Pris/L 95 blyfri 13,28 kr Diesel 11,50 kr Løys oppgåva her: 1 p Oppgåve 1.24 Skriv tala i stigande rekkjefølgje. a) 3,0 3,5 4,0 0,3 1,3 Svar: b) 0,055 5,50 0,005 0,050 0,55 Svar: 1 p Oppgåve 1.25 Hanna kjøper 2,5 meter duk til 60 kr. Kva blir meterprisen for duken? Løys oppgåva her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

18 4 p Oppgåve 1.26 Rekn ut. Forkort svaret dersom det er mogleg. Løys oppgåvene her: a) Løys oppgåva her: b) Løys oppgåva her: c) Løys oppgåva her: d) 2 1 : 8 3 Løys oppgåva her: 3 p Oppgåve 1.27 Gjer om. a) 1,5 t = min d) 5 mil = km b) 5 L (liter) = dl (desiliter) e) 1,2 km = m c) 500 g = kg f) 70 mm = cm CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

19 Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2011 nynorsk Del 2 Maks: 35 poeng Hjelpemiddel: Det er lov å bruke alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar elles bruker du svart eller blå penn. Innføring skjer på eigne ark. Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du fritt velje framgangsmåte. Det skal gå tydeleg fram korleis du har komme fram til svara. Ta utskrift av reknearkoppgåver, og forklar kva formlar du har brukt. Dersom du bruker dynamiske geometriprogram, opplyser du om programvare, tek utskrift og legg ved ei beskriving av framgangsmåten. Dødehavet Dødehavet er ein innsjø ved utløpet av Jordanelva. Han ligg med om lag like store delar i Israel og Jordan. Geologar meiner at Daudehavet blei danna for ca. 8 millionar år sidan på grunn av forskyvingar i jordskorpa. Daudehavet er kjent for det salthaldige vatnet, med ca. 30 % saltinnhald. I alminneleg havvatn er saltinnhaldet ca. 3,5 %. Det høge saltinnhaldet gjer at det nesten ikkje finst liv i Daudehavet. Overflata ligg ca. 400 m.u.h. (meter under havoverflata). Sjøen er tilnærma 65 km lang og 18 km på det breiaste. Arealet av sjøen er 1020 km 2. Langs Jordandalen på aust- og vestsida er sjøen omgitt av fjell som når opp til 800 moh. Mellom 1947 og 1956 ble Daudehavsrullene funne i 11 hòler i Khirbet Qumran. Daudehavsrullane er ei samling antikke handskrifter som ble skrivne ned mellom år 300 f.kr. og 100 e.kr. Gjennomsnittstemperaturane i Daudehavet er: Månad jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Temperatur 20 C 22 C 25 C 29 C 34 C 37 C 39 C 38 C 36 C 32 C 27 C 22 C Kjelde: Wikipedia CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

20 I enkelte av oppgåvene under får du bruk for opplysningar frå den førre sida. 2 p Oppgåve 2.1 a) Kor mange år reknar geologar med at det er sidan Daudehavet blei danna? b) Kor mange år gjekk med til å finne alle Daudehavsrullane? 2 p Oppgåve 2.2 a) Kor mykje salt er det i 50 liter vatn frå Daudehavet? b) Kor mykje mindre salt er det i 50 liter vatn frå alminneleg havvatn enn i 50 liter vatn frå Daudehavet? 2 p Oppgåve 2.3 a) Kor stor er forskjellen mellom den høgaste og den lågaste gjennomsnittstemperaturen i Daudehavet? b) Kor stor er høgdeforskjellen mellom fjella rundt Daudehavet og overflata til sjøen? 2 p Oppgåve 2.4 a) Arealet av Middelhavet er 2,5 mill km 2. Skriv 2,5 mill med siffer. b) Kor mange gonger større er Middelhavet enn Daudehavet? 2 p Oppgåve 2.5 Skriv tala på vanleg måte. a) c) b) d) 1, p Oppgåve 2.6 Platon køyrer moped. Mopeden bruker 2,5 liter bensin på 10 mil. Kor langt i kilometer kjem han på 4,2 liter? 3 p Oppgåve 2.7 a) Skriv 123 med romartal. b) Skriv romartalet CXVI med vanlege siffer. c) Rekn ut XII + VIII og skriv svaret som romartal. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

21 2 p Oppgåve 2.8 Hanna har 8 liter vann frå Daudehavet i ei bytte. Vatnet inneheld 30 % salt. Ho kokar bort vatnet slik at saltet blir liggande att. a) Kor mykje vatn kokar Hanna bort? Sara har 5 liter vatn frå Middelhavet i ein kjele. Sara kokar bort 4,8 liter vatn slik at det berre er salt att i kjelen. b) Kor mange prosent salt inneheld vatnet? 4 p Oppgåve 2.9 Skriv tala på vanleg måte. a) c) b) d) p Oppgåve 2.10 a) Rekn ut omkrinsen til ein sirkel med radius 8 cm. b) Kor lange er sidene i eit kvadrat som har same omkrins som sirkelen i oppgåve a? 1 p Oppgåve 2.11 Tante Sofie kjøper 4800 liter blandingsved. Gjennom vinteren bruker ho 80 % av veden. Av den veden ho bruker, er 75 % bjørkeved. Kor mange prosent av den veden ho kjøper er bjørkeved? 1 p Oppgåve 2.12 Onkel Bastian køyrer 8400 m på ein fjellveg inn til hytta. Kor mange meter av vegen er asfaltert? 3 16 av vegen er asfaltert. 2 p Oppgåve 2.13 Rekn ut. a) b) p Oppgåve 2.14 Om bord i ein båt er det 378 passasjerar. Av desse er 1 og av mennene har bart. 6 Kor mange menn med bart er det om bord i båten? 4 9 menn CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

22 1 p Oppgåve 2.15 P. Endlar køyrer 28,3 km fram og attende til jobben kvar dag. Lag eit overslag for å finne ut kor langt ho køyrer på 12 dagar. 2 p Oppgåve 2.16 Rekn ut. Skriv svaret på den enklaste forma a) 1+ b) ,5 p Oppgåve 2.17 Martin jobbar 2,5 t kvar laurdag. Han tener 95 kr per time. Eit år jobba han totalt 42 laurdagar. I gjennomsnitt sparte han 65 % av pengane han tente dette året i banken. a) Kor mange kroner tente han kvar laurdag? b) Om lag kor mange kroner sparte Martin i banken dette året? 1,5 p Oppgåve 2.18 Ein sirkel har ein diameter på 48 cm. a) Kva er omkrinsen til sirkelen? Ein annan sirkel har ein omkrins på 113,04 cm. b) Kva er radien til sirkelen? 2 p Oppgåve 2.19 Bruk rekneark når du løyser denne oppgåva. Ta utskrift av regnearket, og vis tydeleg kva for formlar du har brukt. I ein kiosk har dei hamburgarar i tre forskjellige storleikar. Dei veg 50 g, 100 g og 150 g før dei blir steikte, og kostar 35 kr, 45 kr og 60 kr. a) Sara kan kjøpe hamburgarar med 20 % rabatt. Kor mykje kostar kvar av hamburgarane da? b) Ved steiking minkar vekta av hamburgarane med 15 %. Kor mykje veg kvar av hamburgarane etter steikinga? CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn haust

23 Fasit til Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 Del a) 5 2 b) 1.2 a) 3,54 c) 0,99 b) 7,57 d) 11, a) b) a) b) eller a) 0,002 b) , ,5 cm % 1.11 a) 22,09 b) a) 27 m b) 26 m c) 9,42 m a) 3 3 b) ,25 kr per melding a) 5 b) a) 80 % b) 15 % c) 7 % d) 225 % 1.18 a) 0,75 b) 0,005 CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

24 m ,75 L kr 1.23 Diesel, må begrunnes med utregning eller overslag a) 4,0 3,5 0,3 1,3 3,0 b) 0,005 0,050 0,055 0,55 5, kr/m 1.26 a) 3 2 b) 3 2 c) 14 5 d) a) 90 min c) 0,5 kg e) 1200 m b) 50 dl d) 50 km f) 7 cm Del a) 8 mill år b) 9 år 2.2 a) 15 liter b) 13,25 liter 2.3 a) 19 C b) 1200 m 2.4 a) b) Ca ganger større 2.5 a) 256 b) 20 c) d) a) 168 km 2.7 a) CXXIII b) 116 c) XX 2.8 a) 5,6 liter b) 4 % 2.9 a) 3759 b) 9075 c) d) a) 50,24 cm b) 12,56 cm % m 2.13 a) 10 b) CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

25 2.15 Ca. 300 km a) 30 b) = a) 237,5 kr b) 6483,75 kr 2.18 a) 150,72 cm b) 18 cm 2.19 a) Opprinnelig pris kr Rabatt kr Betaling kr Formelvisning: Opprinnelig pris kr Rabatt kr Betaling kr 35 =A2*0,2 =A2-B2 45 =A3*0,2 =A3-B3 60 =A4*0,2 =A4-B4 b) Vekt g Vektreduksjon g Ny vekt g 50 7,5 42, ,5 127,5 Formelvisning: Vekt g Vektreduksjon g Ny vekt g 50 =A2*0,15 =A2-B2 100 =A3*0,15 =A3-B3 150 =A4*0,15 =A4-B4 CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 8. trinn høst

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Vår 2010 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2011 bokmål Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2015 Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer - senest kl. 11.00 Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høst 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte:

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På

Detaljer

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar.

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 24.05.2013. MAT1011 Matematikk 1P. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2013. MAT1011 Matematikk 1P. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2013 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2013 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler)

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) 2 p Oppgave 1.1 Regn ut. a) 2,88 + 0,12 = c) 4,8 : 1,2 = b) 3,4 2,7 = d) 16

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og håndverk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og håndverk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Design og håndverk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast

Detaljer

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 =

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 = Del 1: 2 timer. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller krysser av. Du kan bruke blyant på figurer, tegninger

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Vår 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Årsprøve i matematikk for 9. trinn Del 1 fredag 1. juni 2012 Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet

Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Terminprøve i matematikk for 8. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn etter

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Restaurant- og matfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Naturbruk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 0.05.011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Vår 2017 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.016 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar. Del skal leverast

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 201 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsteknikk.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsteknikk. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Bygg- og anleggsteknikk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn

FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høst 2016 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål Eksamen 14. november 017 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle programområde / programområder Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar.

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng)

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng) Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Eksamen. 30. mai MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 30. mai MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30. mai 018 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar. Del skal leverast inn seinast etter

Detaljer

Eksamen MAT1001 Matematikk yrkesfag. Programområde: Design og handverk / håndverk. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1001 Matematikk yrkesfag. Programområde: Design og handverk / håndverk. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2017 MAT1001 Matematikk yrkesfag Programområde: Design og handverk / håndverk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: 4 timar Del 1 skal leverast inn etter 1,5 timar. Del

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2017 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Kjelder: 5 timar:

Detaljer

Eksamen MAT1001 Matematikk yrkesfag. Programområde: Bygg- og anleggsteknikk. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1001 Matematikk yrkesfag. Programområde: Bygg- og anleggsteknikk. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2017 MAT1001 Matematikk yrkesfag Programområde: Bygg- og anleggsteknikk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: 4 timar Del 1 skal leverast inn etter 1,5 timar. Del 2 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Vår 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Helse- og oppvekstfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Helse- og oppvekstfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. Del

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 0.05.016 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Eksamen hausten 2013

Eksamen hausten 2013 Eksamensoppgåve for følgjande fylke: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen hausten 2013 Fag: MAT1001

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Elektrofag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Teknikk og industriell produksjon.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Teknikk og industriell produksjon. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Teknikk og industriell produksjon Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar.

Detaljer

Eksamen 31.05.2011. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2011. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.011 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Service og samferdsel. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Service og samferdsel. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Service og samferdsel Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 05.12.2013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt:

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.017 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.11.01 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Vidaregåande trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: 7. mai Kunnskapsløftet. Vidaregåande trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgåve for følgjande fylke: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 2013 Fag: MAT1001

Detaljer

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 =

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 = ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn Del 1: 2 timer. Maks 30,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 3.05.0 REA304 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del skal leverast inn etter timar. Del skal leverast inn

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital.

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 nynorsk Navn: Oppgåvesettet består av tre delar. Du skal svare på alle delane. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles bruker du svart eller

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.05.013 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del 2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt.

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.05.008 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Vedlegg: Framgangsmåte Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1

Detaljer