Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn"

Transkript

1 Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1 skal leveres inn senest etter 2 timer. Når du har levert inn del 1, er alle hjelpemidler tillatt på del 2. Du har 5 timer totalt på prøva. Hjelpemidler del 1: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) Hjelpemidler del 2: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt. Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå penn. Vurdering Karakteren blir gitt etter en samlet vurdering på grunnlag av del 1 og del 2 ut i fra disse kriteriene: Regneferdighet og matematisk forståelse Vurderer om svarene er fornuftige Forklarer framgangsmåte og begrunner svarene Oversiktlighet og nøyaktighet med utregninger, benevninger og grafiske framstillinger Bruk av hensiktsmessige hjelpemidler Ser sammenheng i faget, er oppfinnsom og kan anvende fagkunnskap i ulike situasjoner Gjennomfører logiske resonnementer CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

2 Del 1 Skal leveres senest etter 2 timer. Maks: 49,5 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) 1 p Oppgave 1.1 Faktoriser tallene slik at alle faktorer er primtall. a) 24 = b) 42 = 2 p Oppgave 1.2 Skriv så enkelt som mulig. a) x + x + x = c) 3x + 2y + x + y = b) x x x = d) 4x 2y xy = 1 p Oppgave 1.3 Skriv tallene på standardform. a) = b) 12 millioner = 2 p Oppgave 1.4 Skriv svaret som én potens. a) = c) 68 : 65 = b) = d) = 1 p Oppgave 1.5 Hvor store er hver av vinklene i en regulær sekskant? Sett kryss ved det riktige svaret p Oppgave 1.6 Lag et bokstavuttrykk som viser omkretsen til figuren. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

3 3 p Oppgave 1.7 Skriv tallene som mangler i tallrekkene. a) b) c) p Oppgave 1.8 Løs likningen. 4 + x = 12 x = 1 p Oppgave 1.9 Løs likningen. 4x 5 = 2x + 15 x = 1 p Oppgave 1.10 Løs ulikheten. 5x 12 > 2x + 3 x > 1 p Oppgave 1.11 Et kvadrat har arealet 49 cm 2. Hvor lange er sidene i kvadratet? Sett kryss ved det riktige svaret. 9 cm 28 cm 12 cm 7 cm 3 cm 2 p Oppgave 1.12 Regn ut. a) 7 ( 4) = c) ( 2) = b) ( 5) = d) 5 ( 5) + ( 5) ( 5) = 1 p Oppgave 1.13 I en sirkel er radien 5 cm. Hvor lang er omkretsen av sirkelen? Sett kryss ved det riktige svaret. 15,7 cm 31,4 cm 62,8 cm 314 cm 100 cm CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

4 1 p Oppgave 1.14 Skriv de fem tallene i riktig rekkefølge. Start med det minste tallet. 4, , ,5 p Oppgave 1.15 Sett kryss ved det minste tallet. 0,5 p Oppgave 1.16 Sett kryss ved tallet som er produktet av 8 og 4. 0,5 p Oppgave 1.17 Sett kryss ved tallet som er fem ganger større enn 1,5. 0,003 0, ,01 0, ,5 1, p Oppgave 1.18 Konstruer en trekant ABC der AB = 9,5 cm, A = 45 cm og B = 30. Konstruer her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

5 1 p Oppgave 1.19 Hanna jobber 12 timer i hagen, mens Sara kun jobber 4 timer. Hva blir forholdet mellom antallet timer Sara arbeider, og antallet timer Hanna arbeider? 2 p Oppgave 1.20 En legering består av kobber og sølv i forholdet 2 : 8. Legeringen inneholder 56 g sølv. a) Hvor mye kobber er det i legeringen? b) Hvor mye veier hele blandingen? Sett kryss ved det riktige svaret. 56 g 63 g 70 g 100 g 2 p Oppgave 1.21 Gjør prosentene om til brøk, og skriv brøkene på så enkel form som mulig. a) 75 % = c) 20 % = b) 60 % = d) 80 % = 1,5 p Oppgave 1.22 a) Regn ut omkretsen til muren. b) Regn ut arealet til rektangelet. Bruk de ytre målene. 2 p Oppgave 1.23 Regn ut. Skriv svaret som én potens der det er mulig. a) = c) = b) = d) = CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

6 3 p Oppgave 1.24 Regn ut og gjør svaret så enkelt som mulig. a) Løs oppgaven her: b) Løs oppgaven her: c) 3 4 : 8 6 Løs oppgaven her: 2 p Oppgave 1.25 En murer blander sement og sand i forholdet 1 : 5. Hun blander 120 liter til sammen. a) Hvor mange liter sement og hvor mange liter sand går med til blandingen? Løs oppgaven her: En annen murer blander sement og sand i samme forhold. Han bruker totalt 25 liter sement. b) Hvor mange liter sand bruker han? Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

7 2 p Oppgave 1.26 Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig. a) x (x 4y) b) 3(4 x) x(x + 2) + 2x 2 Løs oppgaven her: Løs oppgaven her: 3 p Oppgave 1.27 Simen kjøper tre CD-er på tilbud. De kostet opprinnelig 300 kr, men han får 30 % rabatt. a) Hvor mange kroner rabatt får Simen? Sett kryss ved det riktige svaret. 30 kr 60 kr 90 kr 270 kr Lotte kjøper fire CD-er på tilbud. De kostet opprinelig 400 kr, men hun får 30 % rabatt. b) Hvor mange kroner betaler Lotte for CD-ene? Sett kryss ved det riktige svaret. 30 kr 120 kr 280 kr 360 kr I en annen butikk får man de samme CD-ene til tilbudet: Ta 4 betal for 3! c) Hvor mange prosent rabatt får man i denne butikken? Sett kryss ved det riktige svaret. 20 % 25 % 50 % 75 % 1 p Oppgave 1.28 På et kart er det 8 cm fra Nord til Sør. Kartet har målestokken 1 : Hvor mange meter er det fra Nord til Sør i virkeligheten? Løs oppgaven her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

8 4 p Oppgave 1.29 Arealet til én rute er 4900 km 2. a) Hva blir arealet til åtte ruter? b) Hva blir omkretsen til én rute? På et kart over Island er det 5 cm fra Reykjavik til Akureyri. I virkeligheten er det 500 km mellom byene. c) Hva er målestokken til kartet? Cappelens atlas for ungdomstrinnet 3,5 p Oppgave 1.30 Diagrammet viser resultatet på en prøve i klasse 9B. a) Hva slags diagram er dette? b) Hvor mange elever fikk karakteren 2? c) Hvor mange elever fikk karakteren 4 eller 5? d) Hvor mange elever deltok på prøven? e) Hva ble mediankarakteren? f) Hva ble gjennomsnittskarakteren til elevene i klassen? Oppgi svaret med én desimal. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

9 Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Del 2 Maks: 38 poeng Hjelpemidler: Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå penn. Innføring skjer på egne ark. Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Det skal gå tydelig fram hvordan du har kommet frem til svarene. Det skal tas utskrift av regnearkoppgaver og du skal forklare hvilke formler du har brukt. Hvis du bruker dynamiske geometriprogrammer, oppgir du programvare, tar utskrift og legger ved en beskrivelse av framgangsmåten. Den transsibirske jernbanen er en jernbane som ble påbegynt i Den siste delen, nord for Kina, ble ferdig i I 1928 stod jernbanen ferdig med to spor (dobbeltspor). Jernbanen går tvers over Russland fra Moskva i vest, gjennom Sibir, til Vladivostok i øst. Turen mellom Moskva og Vladivostok tar ca. seks døgn. Jernbanen er 9260 km lang, og dermed en av verdens lengste sammenhengende banestrekninger. Jernbanen har disse sidebanene: Sidebane Transareal-banen Transmongolia-banen Transmandsjuria-banen Bajkal-Amur-banen Lengde 2300 km 2200 km 2800 km 4300 km Moskva Tidstabell for noen av jernbanens 57 stasjoner: Stasjon Ankoms tid Avgangstid Km Dag Moskva Novogorod Sverdlovsk Barabinsk Achinsk Angarsk Mogocha Bureia Vladivostok Kilder: wikipwdia.no og transsiberianexpress.net CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

10 I enkelte av oppgavene nedenfor får du bruk for opplysninger fra forrige side. 1,5 p Oppgave 2.1 a) Hvor mange år er det siden byggingen av den transsibirske jernbanen ble påbegynt? b) Hvor mange år tok det å bygge jernbanen med ett spor? c) Hvor mange år gikk det fra jernbanen åpnet til dobbeltsporet stod ferdig? 1 p Oppgave 2.2 a) Hvor lang er den transsibirske jernbanen, inklusive de fire sidesporene? b) Oppgi svaret i oppgave a på standardform. 1,5 p Oppgave 2.3 a) Hvor mange timer og minutter bruker toget fra Moskva til Novogorod? b) Hvor mange timer og minutter bruker toget fra Moskva til Vladivostok? 2 p Oppgave 2.4 a) Hvor mange kilometer er det fra Moskva til Barabinsk? b) Hvor mange kilometer er det igjen til Vladivostok når toget har kommet til Barabinsk? c) Hvor mange prosent av den transsibirske jernbanens lengde har du reist når du kommer til Barabinsk? 2 p Oppgave 2.5 a) Hvor mange minutter står toget på Mogocha stasjon? b) Hvor mange timer står toget på Mogocha stasjon? c) Hvor mange minutter står toget totalt på de åtte stasjonene i tabellen mellom Moskva og Vladivostok? 3 p Oppgave 2.6 Gøran tar toget fra Moskva til Vladivostok. Reisen tar 132,5 timer uten stopp. a) Hva blir togets gjennomsnittsfart? Oppgi svaret med én desimal. b) Hva blir togets gjennomsnittsfart mellom stasjonene Angarsk og Mogocha? 2 p Oppgave 2.7 På et kart er jernbanelinjen mellom Moskva og Vladivostok 40 cm lang. Hva blir målestokken til kartet? CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

11 1,5 p Oppgave 2.8 På veien mot Vladivostok passerer jernbanen Bajkalsjøen. Den er verdens største ferskvannssjø i volum, og verdens dypeste innsjø. Den er også verdens eldste innsjø, rundt 70 millioner år gammel. Bajkalsjøen rommer km 3 vann, noe som er 20 % av verdens flytende ferskvann. a) Skriv sjøens alder på standardform. b) Hvor mange kubikkilometer (km 3 ) med flytende ferskvann fins det i verden? 4 p Oppgave 2.9 Regn ut de ukjente sidene i de rettvinklede trekantene ved hjelp av Pytagoras setning. a) b) 4 p Oppgave 2.10 Løs likningene og sett prøve på svaret. a) 2(2x 3) = x(4 5) + 24 b) 2x + 4 = 4x p Oppgave 2.11 Løs opp parentesene og trekk sammen. a) (4x 3)3 + 5(x 5) b) a(3a 3b) + b(5a + b) 1 p Oppgave 2.12 En sirkel har en diameter på 12 cm. Regn ut sirkelens omkrets og areal. 3 p Oppgave 2.13 a) Regn ut den ytre omkretsen til muren. b) Regn ut arealet til rektangelet som dannes av muren. Bruk ytre mål. c) Regn ut lengden til diagonalene i rektangelet. Bruk ytre mål. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

12 5 p Oppgave 2.14 En trekant ABC har målene: AB = AC = 9,5 cm og A = 90 a) Tegn hjelpefigur. d) Regn ut lengden av BC. b) Konstruer trekanten. e) Regn ut omkretsen til trekanten. c) Skriv forklaring. f) Regn ut arealet til trekanten. 2 p Oppgave 2.15 Denne oppgaven løses ved hjelp av regneark. Ta utskrift av regnearket og vis tydelig hvilke formler du har brukt. Tabellen viser gjennomsnittstemperaturene per måned i Oslo, i løpet av et år, i grader Celsius. a) Framstill gjennomsnittstemperaturene per måned i et diagram. Begrunn valget av diagram. b) Hva blir gjennomsnittstemperaturen for Oslo dette året? 3 p Oppgave 2.16 Denne oppgaven løses ved hjelp av regneark. Ta utskrift av regnearket og vis tydelig hvilke formler du har brukt. Kurser: Under en reise via fem land brukte Elin disse beløpene: Antall Valutakode Valuta 278,8 GBP Britiske pund 323,5 EUR Euro 29650,0 THB Thailandske baht ,0 CNY Kinesiske yuan 1325,5 SEK Svenske kroner a) Lag et regneark som viser hvor mange norske kroner (NOK) Elin brukte på reisen. Banken til Elin tok 2,0 % av hele beløpet i norske kroner i gebyr. b) Hvor mange kroner måtte Elin betale i gebyr til banken? c) Vis Elins totale forbruk i norske kroner i et sektordiagram (uten gebyr). CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

13 Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2011 bokmål Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men del 1 skal leverast inn seinast etter 2 timar. Når du har levert inn del 1, er det lov å bruke alle hjelpemiddel på del 2. Du har 5 timaer totalt på prøva. Hjelpemiddel del 1: Skrivesaker, passar, linjal og gradskive (vinkelmålar) Hjelpemiddel del 2: det er lov å bruke alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar elles bruker du svart eller blå penn. Vurdering Karakteren blir gitt etter ei samla vurdering på grunnlag av del 1 og del 2 ut frå desse kriteria: Rekneferdigheit og matematisk forståing Vurderer om svara er fornuftige Forklarer framgangsmåte og grunngir svara Oversiktleg og nøyaktig med utrekningar, nemningar og grafiske framstillingar Bruk av hensiktsmessige hjelpemiddel Ser samanheng i faget, er oppfinnsam og kan nytte fagkunnskap i ulike situasjonar Gjennomfører logiske resonnement CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

14 Del 1 Skal leverast seinast etter 2 timar. Maks: 49,5 poeng Hjelpemiddel: Skrivesaker, passar, linjal og gradskive (vinkelmålar) 1 p Oppgåve 1.1 Faktoriser tala slik at alle faktorar er primtal. a) 24 = b) 42 = 2 p Oppgåve 1.2 Skriv så enkelt som mogleg. a) x + x + x = c) 3x + 2y + x + y = b) x x x = d) 4x 2y xy = 1 p Oppgåve 1.3 Skriv tala på standardform. a) = b) 12 millionar = 2 p Oppgåve 1.4 Skriv svaret som éin potens. a) = c) 68 : 65 = 1 1 b) = d) = p Oppgåve 1.5 Kor store er kvar av vinklane i ein regulær sekskant? Set kryss ved det rette svaret p Oppgåve 1.6 Lag eit bokstavuttrykk som viser omkrinsen til figuren. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

15 3 p Oppgåve 1.7 Skriv tala som manglar i talrekkjene. a) b) c) p Oppgåve 1.8 Løys likninga. 4 + x = 12 x = 1 p Oppgåve 1.9 Løys likninga. 4x 5 = 2x + 15 x = 1 p Oppgåve 1.10 Løys ulikskapen. 5x 12 > 2x + 3 x > 1 p Oppgåve 1.11 Eit kvadrat har arealet 49 cm 2. Kor lange er sidene i kvadratet? Set kryss ved det rette svaret. 9 cm 28 cm 12 cm 7 cm 3 cm 2 p Oppgåve 1.12 Rekn ut. a) 7 ( 4) = c) ( 2) = b) ( 5) = d) 5 ( 5) + ( 5) ( 5) = 1 p Oppgåve 1.13 I ein sirkel er radien 5 cm. Kor lang er omkrinsen av sirkelen? Set kryss ved det rette svaret. 15,7 cm 31,4 cm 62,8 cm 314 cm 100 cm CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

16 1 p Oppgåve 1.14 Skriv dei fem tala i rett rekkjefølgje. Start med det minste talet. 17 4,5 2, ,5 p Oppgave 1.15 Set kryss ved det minste talet. 0,5 p Oppgave 1.16 Set kryss ved talet som er produktet av 8 og 4. 0,5 p Oppgave 1.17 Set kryss ved talet som er fem gonger større enn 1,5. 0,003 0, ,01 0, ,5 1, p Oppgåve 1.18 Konstruer ein trekant ABC der AB = 9,5 cm, A = 45 cm og B = 30. Konstruer her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

17 1 p Oppgåve 1.19 Hanna jobbar 12 timer i hagen, mens Sara berre jobbar 4 timar. Kva blir forholdet mellom talet på timar Sara arbeider, og talet på timer Hanna arbeider? 2 p Oppgåve 1.20 Ei legering er sett saman av kopar og sølv i forholdet 2 : 8. Legeringa inneheld 56 g sølv. a) Kor mykje kopar er det i legeringa? b) Kor mykje veg heile blandinga? Set kryss ved det rette svaret. 56 g 63 g 70 g 100 g 2 p Oppgåve 1.21 Gjer prosentane om til brøk, og skriv brøkane på så enkel form som mogleg. a) 75 % = c) 20 % = b) 60 % = d) 80 % = 1,5 p Oppgåve 1.22 a) Rekn ut omkrinsen til muren. b) Rekn ut arealet til rektangelet. Bruk ytre mål. 2 p Oppgåve 1.23 Rekn ut. Skriv svaret som éin potens der det er mogleg. a) = c) = b) = d) = CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

18 3 p Oppgåve 1.24 Rekn ut og gjer svaret så enkelt som mogleg. a) Løys oppgåva her: b) Løys oppgåva her: c) 3 4 : 8 6 Løys oppgåva her: 2 p Oppgåve 1.25 Ein murar blandar sement og sand i forholdet 1 : 5. Ho blandar 120 liter til saman. a) Kor mange liter sement og kor mange liter sand går med til blandinga? Løys oppgåva her: Ein annan murar blandar sement og sand i det same forholdet. Han bruker totalt 25 liter sement. b) Kor mange liter sand bruker han? Løys oppgåva her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

19 2 p Oppgåve 1.26 Rekn ut og skriv svaret så enkelt som mogleg. a) x (x 4y) b) 3(4 x) x(x + 2) + 2x 2 Løys oppgåva her: Løys oppgåva her: 3 p Oppgåve 1.27 Simen kjøper tre CD-ar på tilbod. Dei kosta opphavleg 300 kr, men han får 30 % rabatt. a) Kor mange kroner rabatt får Simen? Set kryss ved det rette svaret. 30 kr 60 kr 90 kr 270 kr Lotte kjøper fire CD-ar på tilbod. Dei kosta opphavleg 400 kr, men ho får 30 % rabatt. b) Kor mange kroner betaler Lotte for CD-ane? Set kryss ved det rette svaret. 30 kr 120 kr 280 kr 360 kr I ein annan butikk får ein dei same CD-ane til tilbodet: Ta 4 betal for 3! c) Kor mange prosent rabatt får ein i denne butikken? Set kryss ved det rette svaret. 20 % 25 % 50 % 75 % 1 p Oppgåve 1.28 På eit kart er det 8 cm frå Nord til Sør. Kartet har målestokken 1 : Kor mange meter er det frå Nord til Sør i røynda? Løys oppgåva her: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

20 4 p Oppgåve 1.29 Arealet til éi rute er 4900 km 2. a) Kva blir arealet til åtte ruter? b) Kva blir omkrinsen til éi rute? På eit kart over Island er det 5 cm frå Reykjavik til Akureyri. I røynda er det 500 km mellom byane. c) Kva er målestokken til kartet? Cappelens atlas for ungdomstrinnet 3,5 p Oppgåve 1.30 Diagrammet viser resultatet på ei prøve i klasse 9B. a) Kva slags diagram er dette? b) Kor mange elevar fekk karakteren 2? c) Kor mange elevar fekk karakteren 4 eller 5? d) Kor mange elevar var med på prøva? e) Kva blei mediankarakteren? f) Kva blei gjennomsnittskarakteren til elevane i klassa? Gi svaret med éin desimal. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

21 Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2011 nynorsk Del 2 Maks: 38 poeng Hjelpemiddel: Det er lov å bruke alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar elles bruker du svart eller blå penn. Innføring skjer på eigne ark. Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du fritt velje framgangsmåte. Det skal gå tydeleg fram korleis du har komme fram til svara. Ta utskrift av reknearkoppgåver, og forklar kva for formlar du har brukt. Dersom du bruker dynamiske geometriprogram, opplyser du om programvare, tek utskrift og legg ved ei beskriving av framgangsmåten. Den transsibirske jernbanen Bygginga av den transsibirske jernbanen starta i Den siste delen, nord for Kina, blei ferdig i I 1928 stod jernbanen ferdig med to spor (dobbeltspor). Jernbanen går tvers over Russland frå Moskva i vest, gjennom Sibir, til Vladivostok i aust. Turen mellom Moskva og Vladivostok tek ca. seks døgn. Jernbanen er 9260 km lang, og dermed ein av dei lengste samanhengande banestrekningane i verda. Jernbanen har disse sidebanane: Sidebane Lengd Transareal-banen 2300 km Transmongolia-banen 2200 km Transmandsjuria-banen 2800 km Bajkal-Amur-banen 4300 km Moskva Tidstabell for nokre av dei 57 stasjonane på jernbanen: Stasjon Innkomsttid Avgangstid Km Dag Moskva Novogorod Sverdlovsk Barabinsk Achinsk Angarsk Mogocha Bureia Vladivostok 23: Kjelder: wikipwdia.no og transsiberianexpress.net CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

22 I enkelte av oppgåvene under får du bruk for opplysningar frå førre sida. 1,5 p Oppgåve 2.1 a) Kor mange år er det sidan ein tok til å byggje den transsibirske jernbanen? b) Kor mange år tok det å byggje jernbanen med eitt spor? c) Kor mange år gjekk det frå jernbanen opna til dobbeltsporet stod ferdig? 1 p Oppgåve 2.2 a) Kor lang er den transsibirske jernbanen, inklusive dei fire sidespora? b) Gi svaret i oppgåve a på standardform. 1,5 p Oppgåve 2.3 a) Kor mange timar og minutt bruker toget frå Moskva til Novogorod? b) Kor mange timar og minutt bruker toget frå Moskva til Vladivostok? 2 p Oppgåve 2.4 a) Kor mange kilometer er det frå Moskva til Barabinsk? b) Kor mange kilometer er det att til Vladivostok når toget har komme til Barabinsk? c) Kor mange prosent av lengda til den transsibirske jernbanens har du reist når du kjem til Barabinsk? 2 p Oppgåve 2.5 a) Kor mange minutt står toget på Mogocha stasjon? b) Kor mange timar står toget på Mogocha stasjon? c) Kor mange minutt står toget totalt på dei åtte stasjonane i tabellen mellom Moskva og Vladivostok? 3 p Oppgåve 2.6 Gøran tek toget frå Moskva til Vladivostok. Reisen tek 132,5 timar utan stopp. a) Kva blir gjennomsnittsfarten til toget? Gi svaret med éin desimal. b) Kva blir gjennomsnittsfarten til toget mellom stasjonane Angarsk og Mogocha? 2 p Oppgåve 2.7 På eit kart er jernbanelinja mellom Moskva og Vladivostok 40 cm lang. Kva blir målestokken til kartet? CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

23 1,5 p Oppgåve 2.8 På vegen mot Vladivostok passerer jernbanen Bajkalsjøen. Han er den største ferskvassjøen i verda i volum, og den djupaste innsjøen i verda. Han er også den eldste innsjøen i verda, rundt 70 millionar år gammal. Bajkalsjøen rommar km 3 vatn, noko som er 20 % av det flytande ferskvatnet i verda. a) Skriv alderen på sjøen på standardform. b) Kor mange kubikkilometer (km 3 ) med flytande ferskvatn finst det i verda? 4 p Oppgåve 2.9 Rekn ut dei ukjende sidene i dei rettvinkla trekantane ved hjelp av Pytagoras-setning. a) b) 4 p Oppgåve 2.10 Løys likningane og set prøve på svaret. a) 2(2x 3) = x(4 5) + 24 b) 2x + 4 = 4x p Oppgåve 2.11 Løys opp parentesane og trekk saman. a) (4x 3)3 + 5(x 5) b) a(3a 3b) + b(5a + b) 1 p Oppgåve 2.12 Ein sirkel har ein diameter på 12 cm. Rekn ut omkrinsen og arealet av sirkelen. 3 p Oppgåve 2.13 a) Rekn ut den ytre omkrinsen til muren. b) Rekn ut arealet til rektangelet som blir danna av muren. Bruk ytre mål. c) Rekn ut lengda til diagonalane i rektangelet. Bruk ytre mål. CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

24 5 p Oppgåve 2.14 Ein trekant ABC har måla: AB = AC = 9,5 cm og A = 90 a) Teikn hjelpefigur. d) Rekn ut lengda av BC. b) Konstruer trekanten. e) Rekn ut omkrinsen til trekanten. c) Skriv forklaring. f) Rekn ut arealet til trekanten. 2 p Oppgåve 2.15 Bruk rekneark når du løyser denne oppgåva. Ta utskrift av reknearket, og vis tydeleg kva for formlar du har brukt. Tabellen viser gjennomsnittstemperaturene per månad i i Oslo, gjennom eit år, i grader Celsius. a) Framstill gjennomsnittstemperaturen per månad i eit diagram. Grunngi valet av diagram. b) Kva blir gjennomsnittstemperaturen for Oslo dette året? 3 p Oppgåve 2.16 Bruk rekneark når du løyser denne oppgåva. Ta utskrift av reknearket, og vis tydeleg kva for formlar du har brukt. Kursar: Under ei reise via fem land brukte Elin desse beløpa: Kor Valutakode Valuta mange 278,8 GBP Britiske pund 323,5 EUR Euro 29650,0 THB Thailandske baht ,0 CNY Kinesiske yuan 1325,5 SEK Svenske kroner a) Lag eit rekneark som viser kor mange norske kroner (NOK) Elin brukte på reisa. Banken til Elin tok 2,0 % av heile beløpet i norske kroner i gebyr. b) Kor mange kroner måtte Elin betale i gebyr til banken? c) Vis det totale forbruket til Elin i norske kroner i eit sektordiagram (utan gebyr). CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn haust

25 Fasit til Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 Del a) b) a) 3x b) x 3 c) 4x + 3v d) 8x 2 y a) 7, b) 1, a) 5 5 b) 3 7 c) 6 3 d) x + 2y 1.7 a) 16, 25 b) 16, 20 c) 10, x = x = x > cm 1.12 a) 11 b) 47 c) 14 d) ,4 cm ,5 2, , , CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

26 : a) 14 g b) 70 g a) b) c) d) a) 28 m b) 48 m a) 6 8 b) 80 c) 8 2 d) a) b) c) a) Sement: 20 L, sand: 100 L b) 125 L 1.26 a) 4y b) x 2 5x a) 90 kr b) 280 kr c) 25 % m 1.29 a) km 2 b) 280 km c) 1 : a) Stolpediagram d) 32 elever b) 3 elever e) 4 c) 16 elever f) 3,7 Del a) 119 år b) 24 år c) 12 år 2.2 a) km b) 2, a) 5 t og 49 min b) 143 t og 28 min 2.4 a) 3000 km b) 6260 km c) 32 % 2.5 a) 15 min b) 0,25 t c) 93 min CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

27 2.6 a) 69,9 km/h b) 57,8 km/t : a) 7, b) km a) 6,4 cm b) 2,2 cm 2.10 a) x = 6, h.s = v.s = 18 b) x = -12, h.s = v.s = a) 17x 34 b) -3a 2 + b 2 + 8ab 2.12 a) O = 37,68 cm, A= 113,04 cm a) 28 m b) 45 m 2 c) 10,3 m 2.14 a) b) CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

28 c) Tegnet et linjestykke og avsatte AB lik 9,5 cm. Konstruerte 90 i punktet A. Avsatte C 9,5 cm på venstre vinkelbein til vinkel A. Trakk linjestykket AC og linjestykket BC. d) 13,43 cm e) 32,43 cm f) 45,13 cm a) Gjennomsnittstemperaturer i Oslo 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 Gjennomsnitts- 6,0 temperatur 4,0 2,0 0,0-2,0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -4,0-6,0 Måned Linjediagram, fordi linjediagram viser best forandring over tid. b) Måned: jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnittstemperatur: 4,3 4,0-0,2 4,5 10,8 15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 3,1 Gjennomsnittstemperatur for hele året: 5,7 Formelvisning: Måned: jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnittstemperatur: 4,3 4-0,2 4,5 10,8 15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 3,1 Gjennomsnittstemperatur for =GJENNOMSNITT(B2:M2) hele året: CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

29 2.16 a, b) Antall Valutakode Valuta Enhetskurs Totalt NOK 278,80 GBP britiske pund 11, ,30 323,50 EUR euro 8, , ,00 THB thailandske bath 0, , ,00 CNY kinesiske yuan 0, , ,50 SEK svenske kroner 0, ,88 Sum: ,80 Gebyr: 296,78 Formelvisning: Antall Valutakode Valuta Enhetskurs Totalt NOK 278,8 GBP britiske pund 11,92 =A2*D2 323,5 EUR euro 8,09 =A3*D THB thailandske bath 0,19 =A4*D CNY kinesiske yuan 0,0078 =A5*D5 1325,5 SEK svenske kroner 0,8743 =A6*D6 Sum: =SUMMER(E2:E6) Gebyr: =E7*2% Formler kreves. Delpoeng bør vurderes. c) Elins forbruk i NOK 2 106, , , ,12 britiske pund euro thailandske bath kinesiske yuan svenske kroner 5 633,50 CAPPELEN DAMM AS Faktor terminprøve 9. trinn høst

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2011 bokmål Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles

Detaljer

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler)

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) 2 p Oppgave 1.1 Regn ut. a) 2,88 + 0,12 = c) 4,8 : 1,2 = b) 3,4 2,7 = d) 16

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2015 Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer - senest kl. 11.00 Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. På

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Hausten 2008 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 201 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt

Detaljer

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar.

Du skal svare på alle oppgavene i Del 1 og 2. Skriv med sort eller blå penn når du krysser av eller fører inn svar. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høst 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Vår 2010 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål

Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Terminprøve i matematikk for 9. trinn 2015 Bokmål Navn: Klasse: Prøveinformasjon Prøvetid: Kl 08.15 11.20 Hjelpemidler på Del 1 og 2: På Del 1 kan du bruke vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng)

Høsten 2014 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (31 poeng) Del 2 (37,5 poeng) Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn etter

Detaljer

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål Eksamen 14. november 017 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle programområde / programområder Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar.

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Årsprøve i matematikk for 9. trinn Del 1 fredag 1. juni 2012 Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2013 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Vår 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og håndverk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Design og håndverk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Design og håndverk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Vår 2010 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.016 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar. Del skal leverast

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital.

1 p 1.1 Kryss av for det sifferet i talet som står på tiarplassen. 1 p 1.2 Kryss av for det talet som er runda av til næraste tital. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 nynorsk Navn: Oppgåvesettet består av tre delar. Du skal svare på alle delane. Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles bruker du svart eller

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2008 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2007 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 0.05.01 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt. Del

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 24.05.2013. MAT1011 Matematikk 1P. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2013. MAT1011 Matematikk 1P. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2013 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk

Eksamen Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark frå Del 2. Nynorsk Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Nynorsk Kandidatnr.: Del 1 + ark frå Del 2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar totalt.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høst 2007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Naturbruk. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Naturbruk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn

Detaljer

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon

Vår 2017 Bokmål. Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Vår 2017 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 =

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 = Del 1: 2 timer. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller krysser av. Du kan bruke blyant på figurer, tegninger

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 0.05.016 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal leverast inn etter

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høst 2016 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Vår 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.017 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 05 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del og Del : Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del blir utdelt samtidig. Del skal du levere innen timer. Del skal

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2017 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Kjelder: 5 timar:

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen.

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 bokmål Navn: Oppgavesettet består av tre deler som alle skal besvares. Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Service og samferdsel. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Service og samferdsel. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Service og samferdsel Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen 24.05.2013. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.05.2013. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2014 REA3024 Matematikk R2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Hausten 2005 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Delprøve 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Restaurant- og matfag. Nynorsk/Bokmål Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Restaurant- og matfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: Tysdag 13. mai Kunnskapsløftet. Vidaregåande trinn 1. Yrkesfag.

Eksamen våren Fag: MAT1001 Matematikk 1P-Y. Eksamensdato: Tysdag 13. mai Kunnskapsløftet. Vidaregåande trinn 1. Yrkesfag. Eksamensoppgåve for følgjande fylke: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen våren 014 Fag: MAT1001

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2013 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Våren 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.05.008 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Vedlegg: Framgangsmåte Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1

Detaljer

Eksamen hausten 2013

Eksamen hausten 2013 Eksamensoppgåve for følgjande fylke: Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Eksamen hausten 2013 Fag: MAT1001

Detaljer

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 6.11.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 =

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 = ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn Del 1: 2 timer. Maks 30,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsteknikk.

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y. Programområde: Bygg- og anleggsteknikk. Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 28.05.2019 MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Bygg- og anleggsteknikk Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varar i 4 timar. Del 1 skal

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2017 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T. Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T. Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 23.11.2015 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 2 timar (med hjelpemiddel) / 2 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til

Detaljer

Eksamen Jorda rundt. MAT0010 Matematikk Del 2. Bokmål

Eksamen Jorda rundt. MAT0010 Matematikk Del 2. Bokmål Eksamen 16.05.2019 MAT0010 Matematikk Del 2 Jorda rundt Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.05.013 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer