Jedermann. Bodvar Drotninghaug Moe (2008) OPERA. revidert i basert på teaterstykket Jedermann (Enhver) av Hugo von Hofmannsthal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jedermann. Bodvar Drotninghaug Moe (2008) OPERA. revidert i basert på teaterstykket Jedermann (Enhver) av Hugo von Hofmannsthal"

Transkript

1 odvar Drotighaug Moe (200) revidert i 2010 ederma OPERA asert å teaterstykket ederma (Ehver) av Hugo vo Homasthal liretto eareidet og tilrettelagt av odvar Drotighaug Moe Durata 1h 5 mi Tileget Geir Solheim m iasiert av Høgskole i Nesa og Norsk Kulturråd estilt av lakstad kirkelige ellesråd

2 utgitt å CD å selskaet Euridice Takk til ør Ador Drage or all hel

3 ederma ederma er asert å teaterstykket ederma (Ehver) av Hugo vo Homasthal, oversatt av es øreoe Tekste er eareidet til oeraliretto av komoiste Idee og estillige kom ra kator rita alch Leutert Hu har i tillegg til alt raktisk areid også vrt e viktig idragsyter til ideer og musikalske detaler Areidet har vrt krevede, me også givede Sterke hedelser i mitt rivate liv gorde stoet altor aktuelt E stor takk også til Høgskole i Nesa lere olketoer ra Loote er rukt som e del av det musikalske materialet Urramørige i lakstad kirke 2august 200 Mo i Raa/Stavseg, 11eruar 200 odvar Roller:" " " " " " " Sagere å urramørige ederma Teor ohy va Hal Gud/Nao/Troe" " ass" " " " Ståle Ytterli Døde " " " aryto" " " Mikael Röerg esteve/devele Teor Kristia Krokslett Mor/Geriger" " Sora"" " " Åse Krystad Elskerie/Mammo Mezzosor Hildegu Petterse Teere Koret 2 ettere teor/aryto 2 ra koret estdeltakere Koret Kor arekor Orkester: 1 Klariett i /ass klariett 1 violi 1 1 violi 2 1 viola 1 violocello 1 doule ass 1 Orgel/iao/cemalo 1 Perkuso: orchestral assdrum (D), saredrum (SD), ield drum D), gog, chimes, toms, cymaler, tamouri, glockesiel, iger cymals, oodlocks, sad og sade (grav), glassolle (stor mist 0cm i diam) med va Alle musikere må også delta med lydeekter, erkuso og stemme Ihold Side Scee 1 - Himmele 1 " " Gud, Døde,kor" " " " " " Scee 2 - Huset mitt er et staselig sy ederma, esteve og ao(gud), arekor, kor Scee - eg vil ikke høre om klager og sorger" " " " 19 ederma, edermas mor, kor Scee - Gud hele meg, eg hører også toer" " " " 29 ederma, Elskerie, kor Scee 5 - E ve har eredt oss ederma, Elskerie, kor Scee - Hva er det or klokkeklemt ederma, Elskerie, kor Scee - Er det så lett å glemme si skaer"" " " " 51 " " ederma, Døde, esteve, kor" " " " Scee - Hvor ka eg ie hel " " ederma, ettere, teere, Døde, kor" " " Scee 9 - Å Gud hvor eg er redd or dee død" " " " 2 ederma, Mammo, kor Scee 10 - ederma, hører du ikke"" " " " " 9 ederma, Geriger, Troe, kor Scee 11 - Hold ham Hold ham ast 9 Devele, Geriger, Troe, kor Scee 12 - Dage viker 10 ederma, Geriger, Troe, arekor, kor

4 Scee 1 - Himmele Gud q»5 Døde Coro Clariet i ioli I ioli II iola Cello Cotraass N U N " U N " " " Í Í Í ~~ Í N U " " " Percussio Tast Gog Piao ashig hads i ater g " u * u u u " Gud 10 q»90 Eter oco a oco cresc Døde Him - me - le Him-me - le him - me - him-me - le him - me - le le Cl C u " " () g ~~ ~~ ~~ u ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ * Him-me - le hi-me-le " " " " Cym SD D ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ Coyright D Moe 200/0

5 Scee 1-2 Gud 20 5 Døde ra him me-le eg sku - er ed og ser at 5 him - me - le him - me - le ~~~~~~~ Ehale ~~~~~~~~ 5 5 Cl C ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ß ß ß ß ß Gud 5 Seza misura 0 adli ca0 ruato molto vi U ~~~~~ Co misura q» Døde 5 me-e-sket er su-ket dyt i syd og las - t or de-res tro er ik-ke ast De ryk-ter meg ik-ke De le-ver som dyr De sot-ter mi kr-lig-het hå-er mitt 5 5 Cl C U P U P U P U P U P 5 5

6 Scee 1 - Gud 0 U Døde ud De sot-ter mi kr-lig-het hå-er mitt ud e-der-ma le-ver i sus og i du s og es - skik-ker ik-ke sitt hus De ryk - ter ha ik-ke de le-ver som dyr De ryk-ter ha ik - ke de le-ver som dyr Cl C g U U U U U U U Gud 50 Døde Ha lar seg le -de av gods og gull gods og gull I dag skal ha å se at i - tet her i ver-de va -rer Nå er tål - mo-dets ti - me om - me Nå er tål - mo-dets ti - me om - me Cl C g

7 Scee 1 - Gud q»2 0 Døde Død Død Død Du skal kom -me Du skal kom-me Døde kommer All - mek-ti-ge Gud All - - mek - ti-ge Død Død Død Du skal kom - me Du skal kom-me All - mek-ti-ge Gud All -mek-ti-ge Gud Cl C Graver ei grav - ikke rytmisk Gud Seza misura molto vi adli ca11 0 Co misura q» Døde Gud Her ser du meg stå Gi meg ditt ud Di te-er skal gå All - mek-ti-ge U Gud Gi meg ditt ud Gå til e - der ma Gå straks til e-der - ma r All - mek-ti-ge Gud All - mek-ti-ge Gud Cl C gradualy tu sul ot gradualy tu sul ot gradualy tu sul ot gradualy tu sul ot gradualy tu sul ot ord ord ord ord ord Setter sade ed og tørker svette

8 Scee 1-5 Gud Døde ram det-te ud-ska ra meg eg kre-ver e-der-ma sitt him - mels-ke reg - ska i dag Det him - mels ke reg - ska Det him - mels ke reg-ska reg - ska Cl C gradualy tu sul ot gradualy tu sul ot gradualy tu sul ot gradualy tu sul ot gradualy tu sul ot sul gradually to ord sul gradually to ord sul gradually to ord sul gradually to ord sul gradually Cym orga Gud 0 q» Døde Det er mitt ud Det skal li gort all -mek - ti-ge Gud eg ly - der ditt ud all -mek - ti-ge Gud Det skal li gort all- all - mek -ti-ge Gud Gud Gud Gud all mek ti ge all mek ti ge all mek ti ge all mek ti ge all-mek -ti-ge Gud all-mek -ti-ge Gud all - mek - ti-ge Gud all - mek - ti-ge Gud Cl C trem cym sot mallet raise u ad do i a ater ol u u u u u u u

9 Scee 1 - Gud 90 q»2 Døde ser ederma "der ede" mek - ti-ge Gud eg ser e-der-ma all -mek-ti-ge Gud Ha går der og sy -der det es - te ha ka og ryk - ter visst ver -ke Gud el-ler ma e-der-ma å er ti-de om-me Gud all - mek-ti-ge Gud all - mek-ti-ge Gud all - mek-ti-ge Gud Mm Cl C u u u sot mallet Gud 100 attacca Døde Nå er det me - get som står å sill du mis-ter alt du har klam-ret deg til Cl z z ż C g Cemalo g g g g g g g g g

10 Scee 2 - Huset q» º mitt er et staselig sy ederma esteve Nao arekor Coro Clariet i ioli I ioli II iola Cello Cotraass Percussio Tast ederm 10 ve arekor Cl C Cemalo Coyright D Moe 200/0

11 Scee 2 - ederm 20 ve arekor Cl C D t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ederm ederma kommer i, ser å ara som daser og ser å eiedomme si ve ao arekor arekoret sriger i, syger og leker Sle ha lit O - la ram, ha e da - sa - re ha ha e de så da - sa ka ha har rød - strøm-a å Ha har sølv - se - te sko ha har tre - hak - ka skegg Hei Cl C izz t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

12 ederm ao 0 Hu set mitt er et sta - se DØDEN - lig sy roer idigert Det er det ot - tes - te hu - set i y I - e i ree temo, oatig Scee 2-9 arekor sul - li lul - li dok - ka o i veg - ge la la la la la la et sta - se - lig sy Cl la la la C izz t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ederm ao Seza misura hu - set har eg alt som is, og mas-se-vis av te-es-te - olk Og ik -ke så li -i-te i re ko-tat roer idigert 0 stolt ad li U Co misura q» º atter ytt mot arekor Sriger ut re ko-tat Cl C t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t arco arco

13 Scee 2-10 ederm 50 ao U - te - or or - te å - ker og eg lad - sted ho- ved-gård ull av kveg strev - som - me ka - rer og arekor Cl C ederm t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ad li molto ruato til e teer t t t t t t t t t t t t U q» º t t t t t t t t t t t t 0 søker trøst i egesekke ao e - ter som ska - er meg i - tekt og re - ter roer idigert Gå og het eg-e-sek-ke U re-ter Cl C U U U U U P P P P sul U sul U sul sul sul U U U solo " " " " t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Cymal P U

14 Scee 2-11 ederm 0 ve I mor-ge lir est og et e - delt mål-tid av dy - res-te vi-er og es - te mat or slekt-ig-er og ve-er og rem-med-olk som kom-mer, så ord - et mitt må v-re Cl C ederm ve ao 0 rek - tig Der har vi es - te-ve-e mi Etre stammer Og ly ly 90 lyk-ke-ug-e di lyk-ke-ug-e di ha har du i ha har du i hå - Cl I mor ge lir - est og et e - delt mål-tid med dy-res-te vi - er og es - te mat or slekt - - ig-er og ve - er og al - le rem-ed C

15 Scee 2-12 ederm ve es - te-ve-e mi lyk - ke-ug-e har eg i hå de mi ao de Da da da da da da går ok all-tig-som det skal som det skal lyk - ke-ug-e har du i hå de di Da går det ok som det Cl olk så ord - et mitt må v re rek tig slekt-ig - er og ve - er og al - le rem-ed olk så ord - et mitt må v - re rek - ( ) C sot ridecymal Y Y Y Y Y Y Y Y ederm ve De saserer og ser å herlighete ao skal Etre (Gud orkledd) NAO U Cl tig ( ) cataile Å C U U

16 ederm q» º 10 Scee ve ao e - der ma eg er deg eg try -gler deg eg tig-ger deg alt eg ka God - he-te og gav-mild-he - te kler deg vr god og gav-mild mot e at - tig ass cl Cl Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sul " Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sul " ress o to make oise " Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ress o to make oise ress o to make oise ress o to make oise ress o to make oise " Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " " C D ederm ad li U U U q» º 150 ve eg Nei U ao Ke ke ke ke ke-er du ha ma eg går som tig - ger Cl C cl Crash cym Mid Tom Lo Tom Z Z Z Piao

17 Scee 2-1 ederm ve ao å ør eg le slått ko-kurs og kas - tet ut har og-så eg sett ed-re da - ger eg var di Cl C Z Z M Z ederm 10 Kaster e myt til ham ve så skal eg hel - e deg ao a - o vegg i vegg vegg i vegg Cl C Z Z Z

18 Scee 2-15 ederm 10 ve halv - del ao halv - del Det var e us - sel ga - ve Gi meg mi ro - der - li - ge rett e halv - del Cl C Z Z M Z ederm 5 10 ve halv-de - le eg har i ug - e 5 ao halv - del 5 Da er eg hul - et Du ser meg tig - ge Og du ser meg ke - le 5 5 Cl 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ C 5 Z Z Z 5 Z M Z Z M Z 5 5

19 Scee 2-1 ederm ve ao ± alsetto e - der-ma Det er di likt å de le Det er di likt å de le Cl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ C Z Z Z Z Z ederm riteuto ad lica q» ve ao Du er o sill som ik-ke vil ha he - le Ha U er da or -rykt og gal velig Ditt hus er så gre-se-løst mek-tig og rikt at del-te vi likt så had-de du e-da kis-ter og ska ul - le av eg-er Cl C Z Z Z Z Z

20 ederm 200 q»ªº Scee 2-1 ve Pe - ge-e mi - e må ar-ei-de og kem - e lagt må de rei - se og i -rig-e re - ter virk - som-me rukt - a - re ao Er du e kris -te - sel så del Del P Alt alt kos-ter P Cl ass cl C Crash cym Mid Tom Lo Tom Z Z ederm $ 210 ve er må de li Og hest - er og hud - er og te - es - te olk og hu - se - e mi - e de kos - ter e mas - se ao Cl C eg er Z Z - - Alt alt kos - ter eg - er Z ($)

21 Scee 2-1 ederm roer etter Nao E Seza misura 220 ad li attacca ve Alt alt koster - eg - er masomeglirlagetokav - take - -løseattigolk % U U U ao Derikkhaet- to hvahatreger Hamagletvis-domere eg-er Alt alt koster - eg - er Alt alt kos-ter eg-er Cl C Z Z Z Z Z Z Z Z M Z P P P Y Y ($)

22 Scee - eg vil ikke høre om klager og sorger q» ederma Ehvers mor eg vil ik-ke hø-re om ød kla - ger og sor-ger Det gør meg så u-der - lig u-glad og trist Coro mumlig mumlig og sladder eker og gestikulerer Clariet i ioli I ioli II iola Cello Cotraass Percussio trem cym heves og sekes i vaolle u u N ress o to make oise u Ÿ~~~~~~~~~~ " u " u ~~~~~~ ~~~ u ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ u Tast ederm 10 til esteve q»2 Nå Nå sør eg deg: Hva ra-ker det meg Hva har eg å gø-re med a-dres liv treg-er eg å tre-e mi k-re Det er sart det e - es -te mor Cl C ż " sul trem ż ż ż ord 200/0 D Moe

23 Scee - 20 ederm 20 rit a temo mor sted eg vet hvor eg ka v-re i red Nå treg-er eg å tre -e mi k-re Et a - ra-dis er he-es kr -lig - het hvor ver-des la-ger ik - ke sli - er Cl C ederm 0 rit a temo mor til Hu er så lik e lom-ster-ha-ve Hu gør si gart-er lyk - ke-lig og rik Et a-ra-dis er he-es kr -lig - het Etre, usylig or ederma lom - ster - ha ve et a - ra - dis et a - ra - dis a-ra -dis er he-es kr-lig - het a - ra - Cl " C Piao semre legato

24 Scee - 21 q» º ederm 0 mor Mor Å mor Å mor dis Mi sø eg er så glad eg tra deg gut-te mi Det er e her -te - sorg å se at di or-geg-e - li-ge tra-vel-het og id gør at du al-dri mer har tid or Cl C ederm mor A - te - lu - te er rå og kold mor du er ik - ke sterk eg er e-kym - ret or hel - se di 50 q» meg Du har al - dri tid or meg Gør deg ig - e sor - ger om mi varier klagarge Oo Cl C Cymal ass drum sul trem sul trem sul trem sul trem sul trem orga P

25 Scee - 22 ederm q»2 0 mor Hør mor Hør mor su - het eg har alt de e -e ot i gra-ve E-vig-he-te a-ker hårdt å dø-re Mi sø har du e-redt di sel or Gud Det la-ger Cl C ord izz ord ord ord ederm 2 0 mor Hør mor 2 deg Du vil-le hel - ler ø-ke syd -e e la ditt her - te mø-te Gud ør i mor-ge tid-lig ka du li ruk-ket av has ud Du ka li stil - let or di dom-stol 2 Du ka li varier klagarge 2 Cl Oo C 2 arco izz arco 2 2 2

26 Scee - 2 ederm mor 0 q» º Prøver e das or å erolige mor Hør mor Det er o-e al - le vet at res-ter lo-ver stra i tvug-et til å gø -re reg - ska or alt ditt or-de-livs had-lig-er og va-del Mi sø har du e-redt di sel or Gud Cl C sul trem sul trem sul trem sul trem sul trem Tamouri Cemalo izz izz izz izz izz ederm 5 90 mor e - vig-het Det er e -gag det de har å gø - re Me hvis ma å - er eg -e-ug -e ka ma å res - ter til å stag - ge tug-e Me det er galt at me - es- ker i ød lir Cl 5 arco 5 arco 5 arco 5 5 arco C 5 arco 5 5 5

27 Scee - 2 ederm rit q» º ( ) 100 mor ra-tet ull av mør-ke og av død i er da al - le go - de krist-e i hø - rer o - De som har rukt sitt liv med he - der lir ylt av mot år ti-de re-er ut te Cl C ederm 110 mor res - tes rek-er Me hva år a-su -e-e tord-er og du må leg-ge di rik - dom til - a - ke Og alt du ø - rer med deg er deg selv og liv - ses reg - ska Cl C izz izz izz Egg izz izz z z z z z z z z z z z z z z z z " z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

28 Scee - 25 ederm 120 q»9 mor eg er o kat ok ør - ti år og ig - e makt skal i di e - ge sel Mi sø Det ka li tugt å dø Me tygst av alt er det å stå til ret - te Mi sø Du stik - ker Cl C z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z arco arco arco arco arco Piao ederm 10 og mor skrem-me meg ra ord-et eg er ug i her - tet sterk og su eg gle - der meg så leg-e det går a si - de kom - mer ots og as-te-da - ger ho - det ed i sa -de ed i sad-e tror du det hel-er å ik - ke se at dø - de står der dø-de står der år dø - de står Cl C

29 Scee - 2 ederm 10 ad li ca112 Seza misura mor eg er o e al - vor - lig ma P U U U der De tid eg e - u lig-ger deg til last er ik -ke lag Nå skal eg sart av - sted Me du skal li til -a-ke her a - le - e et Cl C P P P U U U U U U U U U ederm mor U q»9 Co misura 150 ve-e-løst og e-somt ar Tek å di Gud tek å has sto-re å-de - ga-ve il du all-tid le - ve i u-tukt vil du al - dri gi -te deg Ti-de er e-da ik-ke kom-met Me Cl C U U U Cymal ass drum ß ß ß ß ß ß ß ß

30 Scee - 2 ederm mor 10 Me om ik - ke leg-e er du svi-ger-mor eg har ik-ke lo-vet å li git i mor-ge dø-de kom-mer Mi sø Du tar yr-de ra meg or meg er ok å vi-te q»2 10 at du vil Cl C ß ß ß ß ß ß ß ß P P P P P % % 5 % orga ederm mor or mød-res her -te er det ok å hø-re Så mildt som øy-te - to-er og skal-mei - er De sis - te da-ger har eg o-te hatt e ø - lel - se av u-de-re og teg Det er et var-sel Så mildt som øy-te - to-er og skal-mei - er De 10 sis - te da-ger har eg o-te hatt e ø - lel - se av u-de-re og teg Cl C Glockesiel

31 Scee - 2 ederm attacca mor 5 " U Går ut om at li - vet skal e - e ut i meg Li - vet skal e - e ut i 5 meg 5 Cl 5 Q lo thru istr o itch Q Q Q Q C

32 Scee - Gud hele meg, eg hører også toer ederma q = 0 Reagerer å lydee redd Elskerie Gu - d Gu - d Coro " svakt kaos av lyder: dommm, tk,, s, m, s - s - s, do, t, r, " Clariet i ioli I ioli II iola Cello Cotraass N " N " N Ÿ~~~~~~ Ÿ~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ use reed to lay ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ Percussio Tast " Ride cym ith sot mallet Piao D " Toms ederm Elsker 10 Gud hel-e meg eg hø-rer og-så to-er Det lå-ter u-der-lig og ist Gud he - el - e q = 10 gradually trasorm to sigig Dm gradually trasorm to sigig dm Cl C ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ igcym M M M N ord Z M M M Dm Ȯ " Ȯ O " " " to oise Ȯ O sul " Ȯ O dm O O Ȯ Ȯ ord $ Ȯ O O Ȯ to oise " $ " sul Coyright D Moe 200/0

33 Scee - 0 ederm meg 20 Me hel - dig-vis så ser eg at det er a - tur - li - ge tig som he - der Na - tur-li-ge olk er Elsker dm dm dm dm dm Cl C dm O Ȯ Ȯ Ȯ O Ȯ " O ord to oise dṃ Ȯ O Ȯ " sul Ȯ O Ȯ dm izz izz Toms izz dṃ dm ederm Elsker de som kom - mer der Na - tur - li - ge er ak - le-e som re - er Det er mi el - ske - de som kom-mer Elskerie kommer i dm 0 dm q» Aa Ooo Aa Cl dṃ dm arco arco C Crash cym D

34 Scee - 1 ederm 0 molto rit q» Elsker Hu som eg har leg - tet et-ter Å du mi k-re di stem-me klig- er vak - re-re e øy-ter Di stem-me er som al- sam å et å - et sår Aa eg Cl C ederm 50 molto rit Elsker Me er det mu - lig er det mu - lig - meg Da lir eg lyk - ke - Du or står øl-te al-le-re-de ør eg så deg at o-e had-de les-set sor-ger å deg Og at ditt vak re a - sikt le o - ver-skyg-get av la-ger No-e had-de les-set sor-ger Cl izz C

35 Scee - 2 ederm q» 0 Elsker lig å deg Hva ryr eg meg om ug-e gut -te - hval-er Du er de eg leg - ter et-ter Gut-ter els-ker rekt og kort E mo-de ma er øm gav-mild ve-lig og Oo oo oo oo Cl C arco Ride cym arco Oo oo oo ederm molto rit q» 0 Elsker Me år eg ser di dei - lig-het er du det e -es-te eg vet eg glem-mer alt om sav og ød og syk-dom sorg og tro-ast samt me-get a-et kvi-er sy - es om Aa Aa Aa Aa Aa Cl C Aa tutti orga m edal

36 Scee - ederm 0 Elsker død Dø-de er de kol - de slag-e som hvi-ler u-der li-vets lom-ster-dek-ke De må vi al-dri De må vi al - dri vek-ke Sli-ke slag-er skal or-li i ro i Aa Aa Aa Cl C ederm Elsker Me tar armee hees 90 dis-se to e-ru-ser de de ag-er - - Det er di e ar mer og du vet De de sor seg om lir tug og molto rit q» het DE KYSSER oco rit attacca leg-ger lom-ster o-ver al-le slag-er Det er di - e ar-mer De de sor seg om lir tug og het Cl C U U U U U

37 Scee 5 - E ve har eredt oss q» º ederma Elskerie 5 2 Coro ULL EST E 5 ve har e-redt oss det er e - der-ma De Clariet i ioli 1 ioli 2 iola Cello ass Percussio Tast Cym Egg Toms D iao M M M M M M eel ree to imrovise M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M ederm Elskerie go -de ma-e der har e ve-i-e kr I kveld har du edt oss til est I kveld har du edt oss til est 5 Cl 2 i kom - mer vi kom-mer i lys - te - lig 5 das til l 1 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Coyright D Moe 200/0

38 Scee 5-5 ederm 2 0 Elskerie Cl øy - te og trom-mer i kom - mer vi kom-mer til ak - ler og glas i kom-mer med das i kom-mer med 2 das l 1 2 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 2 2 ederm 0 Elskerie i var ik-ke ag-e og ly - ge med lik-ket Og kys - ke er mag-e me vi er det ik-ke La a - dre ta skam-me så et - ter vi kra-se og smy - ger oss sam-me til Cl l 1 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

39 Scee 5 - ederm 50 Elskerie Cl l 1 l 2 lc C - re or da-se I kveld har du edt oss til est i kom-mer med das I kveld har du edt oss til est i kom-mer med M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M das M M M M M M M M M M M ederm Elskerie Cl l 1 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M M Og M M M M M M M ~~~~ hver av oss vel-ge si el - ske - de her Og al - le skal vel-ge i lyst og e - gr Og da - se i sam-me de M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

40 Scee 5 - ederm 0 Elskerie Cl går osss til ho-det Der lir de til am-me som a-ker i lo-det i kveld har du edt oss til est i kom-mer med das I kveld har du edt oss til est i kom-mer med l 1 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M ederm 0 ad li molto ruato ca 0 Seza misura U U Elskerie r vel-kom-me hit vis meg de sis-te -re Cl das mm mm l 1 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M cemalo g

41 Scee 5 - ederm U U Elskerie U U Det var som om ord -e-e kom av seg selv eg vil -le ha ø -sket e mu-ter kveld Det var e e - sy-der-lig hil-se Hva er det som la-ger deg " " Cl l 1 U ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ l 2 " U U ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ lc " U C " U " " U " g g ederm Elskerie tale med skrekk i stemmer (hvisker) U De har lik-skor-ter å ik - ke klr 90 eg treger et eger vi, så klarer eg o Hei remmedolk eg har ikke sett dere ør 5 5 U q» Co misura Hva er i vei-e er du syk lik-ket ditt er ryk-te-lig Hvor-or vil du stra -e Deles mellom orskellige i koret kaos i mue å hveradre: 5 meg 1 Nei vet du hva mi gode ve 2 il du se oss å dør ige i lir ikke lette å å avsted Køkkeet ditt er or godt til det 5 Og viee die er alt or gode 5 Cl l 1 l 2 lc C ~~ ~~ ~~~ ood ad metall trem ehid ridge radom idividual temo trem ehid ridge radom idividual temo trem ehid ridge radom idividual temo trem ehid ridge radom idividual temo reely g 5

42 Scee 5-9 ederm 100 Elskerie Du er meg k-re-re e mi - mi-e øy-e eg ta-ker a-re å hvor-da du så ut Hvis eg dø - de å Du må al-dri stra - e meg or Kri-sti skyld, hva ei - ler det deg eg er o her Se å meg eg Cl l 1 l 2 lc C Crash cym cym D orga marcato marcato marcato marcato marcato ederm Elskerie il du gå med meg De sis - te 110 vei il du la meg ø -le di - e hed-er sli - e ta-ket om mi-e Og til lir hos deg i e - vig - het Cl l 1 l 2 lc C dolce dolce dolce dolce iao legato

43 Scee 5-0 ederm molto rit U U q» º 120 Elskerie slutt se di mu or e-vig sli -e mi Kre dere Er det ige her som keer råd Cl l 1 l 2 lc C sul sul sul sul sul Det sit - ter her ak a - e Det e - tyr at her-e er tørr Det ederm 10 Elskerie Et av-kok må der med ur-ter vi-ol og ham Der is e ste som hel-er mot me-la-ko-li Det sit-ter her ak a-e Dmm Dmm Cl geld-er ku å drik-ke tett mi ve så myk-er vi-e her-e o i-ge Dmm me-la-ko-li Det sit-ter her ak a-e l 1 l 2 lc C

44 Scee 5-1 ederm qk» º Elskerie Cl l 1 me-la-ko-li sit-ter her ak a-e me-la-ko-li or det er me-get lett å se at de-vel-ska og hek-se-ri er med i sil - let me-la-ko-li sit-ter her ak a-e me-la-ko-li de-vel-ska og hek-se-ri er med i sil-let Ÿ Hvis l 2 lc C ederm Elskerie Cl l 1 l 2 lc C le-ve-må-te lir or god da år ma tykt og or me-get lod Me la mu-si-ka-te-e sli - e til Ig-e-tig hel-er så le - ve - må - te lir or god Me la mu-si-ka-te-e sli - e til Ig-e-tig hel-er så godt godt som sill som sill Tamourie Lo Tom

45 Scee 5-2 ederm Elskerie Cl l 1 l 2 lc C ederm Elskerie lo -ret o - ret o-ret sil - va u-di-i-que He-es ve-ers liv det er e yk å å se lo -ret o - ret o-ret sil - va u-di-i-que He-es ve-ers liv det er e yk å å se Cl l 1 l 2 lc C

46 Scee 5 - ederm Elskerie r gla - de et - te - re og ve -er eg øl-te meg litt rar e stud e-ge-ret har gort meg sud La å vi og mål-tid sma -ke Hva eg sa tar lo - ret o - ret o-ret sil -va u-di-i-que He - es ve -ers liv det er e yk å å se lo - ret o - ret o -ret sil - va u-di-i-que He-es ve-ers Cl l 1 l 2 lc C ederm Elskerie q» º eg til - a - ke Ig - e gle - de er så stor som mat og vi rudt et dek - ket ord Av al - le tig å 10 liv det er e yk å å se Cl l 1 l 2 lc C crash egg toms M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M ~~~ M M M M M M M

47 Scee 5 - ederm 190 Elskerie ord er ig - e ryd så i som ve-ska kr - lig - het og vi eg el - sker de - re Legg i vei La ik - ke stru - e dov - e seg Syg sor - ge ort og la oss ru - ke i var ik-ke ag-e og ly - ge med lik-ket Og Cl l 1 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M ederm 200 Elskerie hvert se - kud med håd og mu La ik - ke at - te al - le lag Gi oss e sag Gi oss e sag eg har edt o til est kys - ke er mag-e me vi er det ik-ke La a-drre ta skam-me så et -ter vi kra-se og smy-ger oss sam-me til - re or da-se I kveld har du edt oss til est i kom-mer med Cl La a-drre ta skam-me så et -ter vi kra-se og smy-ger oss sam-me til - re or da-se I kveld har du edt oss til est i kom-mer med l 1 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

48 Scee 5-5 ederm Elskerie mer og mer hysterisk semre cresc eg har edt o til est eg har edt o til est eg har edt o til est til est til est ad li molto ruato 210 Seza misura orskrekket, holder or øree kryer samme das I kveld har du edt oss til est i kom-mer med das kveld har du edt oss til est i kom-mer med das E DER MANN Roes i roert av ekeltersoer utera ra alle himmelretiger Cl das I kveld har du edt oss til est i kom-mer med das kveld har du edt oss til est i kom-mer med das E DER MANN l 1 l 2 lc C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M % KIRKEKLOKKER % % ederm attacca Elskerie E DER MANN L Cl l 1 l 2 lc C % E DER MANN % % A C K O U T Î Î Î Î Î Î Î Î KIRKEKLOKKER % %

49 Scee - Hva er det or klokkeklemt q» ederma Elskerie Hva er det or klok- ke-klemt Coro Clariet i ederm ioli I ioli II iola Cello Cotraass Percussio Tast U Kirkeklokkeṙ U Ȯ z kirkeklokker Piao Ȯ z 10 " Ȯ z Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ Ȯ z ~~~~~~~ Ȯ z g Ȯ z ~~~~~~~~~ ~~~~~ Ȯ z Ȯ z ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ȯ z Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ Ȯ z ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Ȯ z ~~~~~~~~~~~~ Ȯ z U ~~ Ÿ~~~~~~~ Ȯ z g Ȯ z U ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ q»ªº Elsker Det var-sler ik-ke godt Det ly-der høyt og død-ses skremt og gør meg dø-de-lig or-stemt Hva er det or klok -ke - klemt Mumles til hveradre i koret: eg hører igetig Ka oe høre klokkeslag Hva slags klokker Klokkeslag Hva er klokka Hvem har slått klokka Cl C O z () ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ g Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cym Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Coyright 200/0 D Moe

50 Scee - ederm Elsker er-ke slag el-ler klag er-ke att el-ler dag syg å e sag lo-ret o-ret o-ret sil -va u-di-i-que He-es ve-ers 5 liv det er e yk å å se Cl O O P O Ȯ P O O 5 5 O O O Ȯ Ȯ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ Ȯ O O O Ȯ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ȯ Ȯ P ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ȯ Ȯ Ȯ ~~~~~~~~ C D ederm Seza misura ad li ca0 U 0 U U % q» º Co misura Elsker Tek ik-ke å det det var ig-e - tig Nå er det or-te i - ge Takk k-re vi vilegha Me Nå set-ter eg ram me-re vi lo ret lo ret Roes i roert av E DER ekeltersoer utera ra alle himmelretiger MANN E DER MANN Cl C ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ $ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ ~~~~~~~~~~~~~~ E DER MANN orga y overlo, as high as ossile Y ~~~~~~~~~~~~~~~

51 Scee - ederm Gud Hvem R R 0 er det som ro -er å meg Hvem er det som ro - er K-re si hvem det er som ro-er så gru-somt Seza misura Hermer: EDERMANN EDERMANN EDERMANN Elsker U E DER Roes i roert av ekeltersoer utera ra alle himmelretiger MANN E DER MANN Cl C ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ E DER MANN ederm q» º Co misura hvisker mumler: Ehver Ehver Ehver q» P 50 lettere aatisk Elsker Nu er de her i-ge Nu er de P her U Nå eg ser deg da kom-mer mot og krat til - eg hø-rer ig - e -tig Du hø -rer stem - mer Du ser dår - lig ut Cl C 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ç $ $ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ P P P P oodlocks P P P

52 Scee - 9 ederm direkte uglad 5 Elsker a - ke r gla-de og hold e skik-ke-lig gle - des-est I mor-ge tid-lig går eg til le - ge 5 Du ser dår - lig ut a lov meg det mi k-re eg vil-le o or - gå av agst hvis eg ikk se deg slik i - lo-ret sil va lo - ret o - ret o - ret sil - va 5 5 Cl $ lo ret lo - ret lo - ret lo - ret o - ret sil va C 5 D $ 5 Piao 5 ederm q» º oco a oco lugure 2++ Tileldig rekkeølge og temo $ Elsker or Guds skyld k- re I att er ak-kel-ski-et grått og ge er-ke slag el-ler klag er-ke att el-ler dag syg å e sag lo -ret o - ret o-ret sil - va u - di-i- que He - es ve - ers 5 liv det er e yk å se 5 5 Cl C O O Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ O O Ȯ Ȯ O O O Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O O O Ȯ O Ȯ Ȯ O $ ()

53 Scee - 50 ederm Gradually to soke Elsker 5 matt 2 5 Og 2 ak meg 5 Hvem hø - rer eg ak meg er - ke slag el - ler klag er - ke att el - ler dag syg å e sag lo - ret o - ret Cl 5 5 O O $ 2 2 Ȯ 5 5 O O 2 2 O O 5 5 O O Ȯ 5 5 O O 2 2 O O 5 5 O O 2 2 Ȯ 5 5 O O Ȯ C Graver i sad, urytmisk () ederm q»' ~~~~~~~ 0 G P Elsker u Det er ik - ke skritt av e or disk ot o - ret sil - va u - di - i-que He - es ve - ers liv det er e yk å se DØDEN KOMMER Alle reagerer skremt Cl Ȯ Ȯ Ȯ Ȯ O O O Ȯ Ȯ Ȯ O O Ȯ O O O O O Ȯ Ȯ O O Ȯ O Ȯ O O O O ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ O ~~~~~~~~~~~~~~ O N C setter ed sade tørker svatte ()

54 Scee - Er q» det så lett å glemme si skaer Ser Døde ederma Døde esteve sottede, co vi e - der-ma e der-ma Så Coro ederm Clariet i ioli I ioli II iola Cello Cotraass Percussio Tast hol cym D ß ß ß ß ß ß ß ß Piao toms 10 q»ª Døde ull av mot Er det så lett å glem-me si ska - a - er Her-re mi Gud har sedt meg hit eg he-ter deg Ha ve - ter deg Cl C ~~~~~~~~~~~~~~ Coyright 200/0 D Moe

55 Scee - 52 ederm 20 Døde Ut-sedt et-ter meg I kveld og hvor-or det og hvor - or det Ha ve - ter deg or selv om du la li-te vekt å Ham, så har ha o -te tekt å Cl C ederm Døde 0 ± alsetto Me eg er ik-ke or-e-redt Mitt e-get reg-ska har eg al-dri sett deg Ha vil ha ditt him-mel-ske reg - ska i må av-sted i må av - sted Cl C

56 Scee - 5 ederm Døde hvem er du 0 Hvem er du q»ª Og Guds te - er Dø de Her-res se-de-ma Dø de Cl C cym Z Z ass Ra ith air Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ederm Døde ± du vil ik-ke gi meg rist Me o - ver-al-ler olk i si-e e - ste år Å vil - le se mitt reg-sak ør alsetto 50 tutti ha ha ha ha ha ha Cl ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha C

57 Scee - 5 ederm 0 Døde reg-ska - et er er-dig Det er u-r-lig og u - ver - dig Om ty-ve år ka vi mø-tes Da ka eg kom-me u - te agst or Kris-ti skyld, la o-gø-ret stå ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha A Cl C ederm Døde he til eg år gort mitt reg-ska om i ge 0 Her hel-er ig-e ø Her hel-er ig-e tå -re I kveld må du av - gård - e A A A Cl Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ C

58 Scee - 55 ederm q»2 0 Døde å -de-es Gud, å him -me-les tro-e or - arm deg o - ver mi se-le-ød lir du mi øl-ges-ve å de-e vei lir det Cl C ederm Døde a - re du Skal eg av-sted ra ord - es ver-de a-le - e u te o e or -disk ve eg har o al-dri vrt a - le-e ør Det var o all-tid olk om - krig meg Cl C Z Z

59 ederm Døde 90 Ti-de er or-i Kom o-ra Her-res tro-e og hev di lø Å grå - te u det q»ªº Gi meg e dag a - re i-til sol - o gag Scee - 5 oco rit Aa Cl C sul sul sul ord ord ord ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß M ederm q» º 110 Døde Ha-de-eg så me-get som e ti-me så ikk eg meg et rei - se - øl-ge og sla å mø-te or mi dom-mer slik, så helt or - latt så am-mer-lig a - le - e er å sil-le ti - de Det Cl C dolce dolce dolce sul ord Cemalo g g g g g g g g g g g g g g g g g

60 Scee - 5 ederm Døde a - lė e a - le - e Gi meg e ti - me oco a oco rit edede 120 E time ikker ekretede Seza misura adli U U U U år du ig - e til De øl - ger ik - ke med eg skal gå mis-ruk ik -ke ris -te ruk de-e ti -me som e kris-te Cl C sul P sul P P P P Z cym Z ederm Co misura q»ªº Døde Ut Mi ve esteve I Skuler seg or Døde stammer e e e eg vet eg vet eg hø hø hø eg hø eg hør - te alt hør - te alt alt hva alt hva Dø - de sa deg og Cl C ß ß ß D ß ß ß ß ß " toms Piao

61 Scee - 5 ederm 10 Seza misura Co misura q» esteve sig vet ha ko kom kom - mer or å ta deg E lys-tig maog ker-e - su det har du vrt til de-e studme år eg ser deg å deg å å da er eg grå-te grå-te r Cl Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ C ederm 10 Seza misura esteve eg Mi ve lir hos deg i sis-te ti - me Di ve di ve di di di Di ve or-står deg u u u - te mi ve mi ve ord sakk srechgesag ut sakk ut sakk sikk sakk sakk ut sikk sikk sikk sik sakk sakk Cl C dolce dolce dolce ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ $ $ D

62 Scee - 59 ederm esteve U Co misura q»ª Det 150 er e-alt at eg må ort mi vei lir me - get lag og tug eg skal vi - se ram mitt reg-ska om mi rik-dom og mitt ut me me me me si det ort or el-lers lir dert e-e tid Cl $ $ $ ~~ ~~~~~~~ $ $ $ N dolce C ederm 10 q» esteve liv or Ska - e-re og or Dom-me -re Så der-or ve li med meg dit Slik som du lo-vet Det det det det det er ik-ke smått or-lagt me me Me å ry-te lø-tet sitt Cl C % % % % % % % % % orga %

63 Scee - 0 ederm 10 Seza misura Co misura esteve Å Gud vel - sig - e deg Du er de es -te ve Al - dri U U a -re ta-ke gør meg het av skam het av skam Hvis eg reis - te av- sted med deg Når vil du tro eg ved-te til-a - ke Al - dri Cl C % % % % % % % % % % % sul % % orga ederm 10 esteve Al-dri Al-dri mer ør dom-me-dag I e e i i i e - su av da lir eg her da lir eg her Hvis det var det - te du me-te i sted Al-dri Al - dri mer Cl to ass cl C sul sul

64 Scee - 1 ederm U q» 190 esteve Du du du du du lir U ik- ke med så tar eg alt til - a - ke eg tar alt til - a - ke Nei Da lir eg her eg vil ik-ke ka ik-ke vil ik-ke ka ik-ke rei-se ik - ke or o- e Cl C sul sul Z Z Z Z SD D ass cl y y y y y y y y y y y y ederm Piao semre marcato esteve Me du lo - vet Du har lo - vet ik - ke or o- e le-ve-de sel om det så var mi dø-de ar så må ha stå a-le - e or Gud Du må stå a - le - e or Gud a visst a visst og helt o-rik - tig Cl C y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

65 ederm esteve 200 trod-de eg du me-te a-dre tig som kvi-er sel-ska mat og vi Da er eg all-tid ved di si - de så leg-e Gud lar da-ge v -re scha scha schascha scha scha scha scha scha scha schascha scha scha scha scha scha scha schascha scha scha scha scha lys Me det er scha scha Scee - 2 schascha Cl C y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y ederm mer og mer hysterisk 210 gradually to soke/shoutig ~~~~~ esteve u eg treg - er deg Å ve Gå ik-ke ra meg or Kris - ti arm-her - tig - het ølg meg til y-or-te ølg meg ølg meg scha scha schascha scha scha schascha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha scha O Æh O - Æh O - Æh O - Æh Cl C to cl y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

66 Scee - ederm adli ca esteve Nei ik - ke u eg gør ik - ke et skritt Må Gud å øy - e å di sel Må Gud å Cl autado autado autado C ederm attacca esteve øy - e å di sel Ha går sakte ut Cl C ż z ż

67 Scee - Hvor ka eg ie hel q» º ederma Døde Hvor ka eg i-e hel Ha var mi ve så leg-e eg var glad Nå er ha li - ke - gyl-dig Ag -ste gør meg 2 ettere Coro Clariet i ioli I ioli II iola Cello Cotraass Percussio Tast ederm 10 q» Ser sie 2 ettere 2 ettere skel-ve-de og matt Ag-ste gør meg skel -ve-de og matt Me der står mi-e slekt-ig-er K-re et-te-re kom hit Gi de-res Cl C Lo tom Piao Coyright 200/0 D Moe

68 Scee - 5 ederm 20 molto accel q» º 2 ettere støt-te til e døds - dømt ma døds - dømt ma lod er tyk-ke-re e va lod er tyk-ke-re e 2 ettere kommer ølede ram va Cl C M M M M M M eel ree to imrovise cym egg toms M M M M M M M ederm 0 2 ettere 2 ETTERE i de - ler godt og odt med deg i står deg tro - ast i i er o slekt - ig - er lod er tyk - ke - re e va Stol å så-e som Cl C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

69 Scee - ederm oco accel 0 stoer dem med e gest 2 ettere U Der kom et ud ra kog-ers o-ver-ma ra Gud ra Gud oss Stol å så-e som oss Stol å så-e som oss Stol å så-e som oss Cl C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M skraer med stei å skier ederm 50 ikker 2 ettere eg har e smer-tes vei å gå Om de-e rei-se vet eg a-re: Ma ser meg al -dri me - re her al - dri stak-kars e - der-ma or-sto du se-de-ma-e rett Cl C

70 Scee - ederm q»ª 0 2 ettere eg må rem-leg-ge mitt him - mel-skereg - ska o-ver ger-ig-er og alt eg ka ha gort av odt i al - le år, att og dag Så Hel meg å ø - re sa-ke Hel him - mel-skereg - ska ger-ig-er alt du ka ha gort av odt i al - le år att og dag Cl C Cemalo g g g g ederm 2 ettere q» º meg 0 DEN ENE Har al - dri hørt å ma-ke de vei-e lir or lag i ka ik- ke li med deg Det yt-ter ik-ke å i ka ik - ke li med deg Me Cl C cym egg toms M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M eel ree to imrovise Piao M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

71 Scee - ederm esate 0 q k»ª 2 ettere hem-me er e ko - e He-e ka du å Hu er glad i rei - ser He-e ka du å Så hvis du skal av-sted da ka du o ta he-e med Cl C molto vi molto vi molto vi M M M M M M M M M M M M M M M ederm 90 q»2 ruato 2 ettere syger mes de går tilake til koret Så le der ig-e sel til- Stol å så-e som oss Stol å så-e som oss Stol å så-e som oss Stol å så-e som oss Cl C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

72 Scee - 9 ederm 100 a-ke sil-let er slutt eg har tat Helt a-le-e er eg Av-mek-tig a-ke som et lik stiv og død skøt lo - det mitt er varmt og rødt Sil-let er slutt eg har tat Cl C ederm 110 Ser å koret risoluto q» º eg har tat Kek-ter te-e-re kom hit Kom hit Ko - m Kom hit Kom al-le sam-me eg skal av-sted til ots Cl C Cemalo g g

73 Scee - 0 ederm stresset 120 q»ªº Al-le kek-ter skal v-re med å -re de sto-re eg-e-kis-te Al-le skal -re eg-e-kis-te is meg ly-dig-het ly-dig-het De de de er or tug selv or god e-ta -lig De de De er or tug selv or god e-ta -lig Cl C g g g g ederm 10 q» º molto accel q» º døde DØDEN De er or tug Ser Døde Ser Døde Der står e de-vel og vi - ker til oss Det er dø-de Nå skal ha slå oss Kom la oss yk-te ør ha ka å oss De skuler seg ak hedee sie Di Cl De er or tug Der står e de-vel Det står e de-vel Der står dø-de Kom la oss yk-te ør ha ka å oss C sul sul sul sul sul izz izz ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ arco arco

74 Scee - 1 ederm adli molto ruato (ca0) attacca døde alsetto arr Di a - arr og øl - ge har du ik-ke ått Så alt ør de - e att er gått or-a-er du deg selv or-a-er du deg selv di di a - rr Cl C ß ß ß " " ß ß ß graver, urytmisk ß ß ß ß ß ß ß ß ß setter ed sade tørker svette

75 Scee 9 - Å Gud hvor eg er redd or dee død ederma q»2 10 Mammo Å Gud Hvor eg er redd or de - e Coro Clariet i ioli I ioli II iola Cello Cotraass Percussio Tast ederm Mammo død eg ke - er se-le dø av agst og gru Hva har eg vrt Hva er eg u eg har all-tid ør hatt krat til mot og gle-de selv i mør-ke stu-der Nu står eg helt or - 20 Cl C cym Coyright 200/0 D Moe

76 Scee 9 - ederm accel " " 0 eergico = 100 Mammo latt E at - tig og av -mek-tig då - re Nu vet eg kat ok hvem eg er Skøt o eg vet eg er E - hver De ri - ke og mek-ti-ge e - der - ma Her Cl Ÿ~~~~~~~~ C D D iao ederm 0 Mammo e mi håd, og mi-e klr Og det som står å gul - vet der det er mi skatt som gav meg makt Det gør godt å se de her Når eg a - re ser de så Cl Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~ C

77 Scee 9 - ederm Kaster seg over egekista q» 50 Mammo lir eg ort meg selv i - ge ølg meg u or Her-res skyld or lat meg ik-ke u Kom med Kom med Kom med kom med Cl C cym D M M M M M M M M M M M M ederm U adli molto ruato (ca90) q»2 0 Mammo Kom med Stå o og ølg meg Mammo i elskeries vese står o av kiste Og hvem er du iroisk U e - der-ma Hva er å er-de eg er o gul-let ditt Og du vil ha meg med deg kom med kom med kom Cl C Z Z Z Z M Z Z U Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~

78 Scee 9-5 ederm SENZA MISURA adli (ca-90) sketisk U Mammo u Di rik-dom di-e eg-er og ditt gull ditt ett og alt i ver - de Du ser ik-ke sr-lig kris-te-lig ut Ma år ver-ke krat el-ler mot av å se deg Me Cl C g Cemalo g ederm 0 U U U CON MISURA q» Mammo li - ke-vel skal du gå med meg du er mitt Mitt gull og mi-e skat-ter Mi ei -e-domdu er mitt dolce or - sik-tig u Det er ok om-vedt Du er mi Du er te-er Du er kekt Du Cl C g g ride cym orga ire rush eel ree to imrovise

79 Scee 9 - ederm 0 Mammo er e dverg, e arr, e trell Det ur-de du ha i - sett ør, det er or-set de att ma dør or - sik-tig u Det er ok om-vedt Du er mi Du er te - er Du er dolce dolce Du te-te meg å sø og ord eg Cl C ederm Mammo eg lot deg 90 trel - le Me a - re eg ikk rø - re deg Så lot deg da-se i e sor Mi srel-le-ma eg lot deg srel-le leg - e eg ikk ø - re deg Di tosk eg kekt Du er e dverg, e arr, e trell Det ur - de du ha i - sett ør, det er or-set de att ma dør Cl C

80 Scee 9 - ederm ruato 100 adli (ca-90) Mammo lir o her, me hvor lir du Di arr Du har e-sta-dig gort hva eg har sagt Me hør u; hva du ik-ke vet: Di lat-ter-li-ge lys-te-het og hov-mo-det og makt-e-gr le U U U låst i i deg av Cl C ederm q» 110 Mammo meg Alt ditt livs-mot lig-ger her, og å går du ed i gra-ve og der-med er det slutt or deg eg var et lå or o-e år å ord-e og eg drar ik-ke med deg ort or - latt og a-ke skal du Cl C sord sord sord $

81 Scee 9 - ederm 120 Mammo Ler høyt mes hu gåred i kiste ige ed i gra-ve a - le - e ed i kir - ke-gård-es ord Så a - ke som du ødt - es av di mor S+A or - latt og a- ke skal du ed i gra-ve a - le - e ed i kir - ke-gård-es T+ ord Så Mm Mm Cl C graver ige ẇ ẇ ederm G P Mammo a - ke som du ødt - es av di mor Cl C Setter ed sade og tørker svette

82 Scee 10 - ederma, hører du ikke ederma q»2 10 Geriger Troe Maktesløs, ligger, eveger seg ved å krye U e - e e - der - ma e-e e-der-ma hø-rer du ik-ke Hø-rer du ik-ke Det Coro Clariet i ioli I ioli II iola Cello Cotraass Percussio Tast trem å cym med sot mall - cym sekes og heves i vaolle Piao g autado autado sul ass cl " Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $ autado $ $ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ederm geriger var som om o - e sa et ar ord Stem - me var svak, me klar Gud, a-re det ik-ke er mor % Det er e som er syk Hva Troe e - e e -e - e - der-ma hø- rer du ik -ke Cl $ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ C g Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ g " Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ g Coyright 200/0 D Moe

83 Scee 10-0 ederm accel q» 20 Ha ser hee geriger a-går det megsi hvem du er Troe E del av deg del av deg På gru av deg må eg lig-ge her Kom hit så skal du se eg er di-e ger-ig - er eg er di-e ger-ig- Cl C Cym D Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ ederm 0 q»2 geriger Det skal ik-ke ske mi-e ger-ig-er vil eg al-dri se Al -dri eg går ik-ke dit eg går ik-ke dit Troe er Kom hit Kom hit Du treg-er meg og vei-e er lag Me eg går med deg, eg Cl C Mm Hm

84 Scee 10-1 ederm 0 P 50 geriger mi-e ger-ig-er Meg går det il -le eg treg-er råd eg treg-er hel Troe lir med deg Slik er eg litt mi ve or - di du al - dri så meg eg vet o godt du er Cl C Hm Hm Hm Hm to cl orga ederm q» º 0 geriger lir du med Og som du ser å meg Slikt Troe kal-let til di rel-ser or di sis- te dom - stol Hvis du ik-ke vil or - ta-es gå ik-ke a - le-e Om eg lir med Det sør du om Cl C

85 Scee 10-2 ederm 0 geriger likk har ig-e gitt meg ør ik-ke ve, ik-ke el-ske-de ver-ke kvi-e el-ler ma har sett så kr - lig å meg A-sik-tet er lekt og Troe At det ørst le u du så meg Had-de du er- Cl cataile cl C ederm 0 geriger grem - met det ly-ser li-ke-vel av skø-het Nu ser eg hva eg har or-sømt eg ser hva eg har or - sømt eg ku-e ri- ve øy-e-e ut Troe ket mi skø -het ør Da var du litt hos meg Du var litt hos meg Du var hos meg Cl C

86 Scee 10 - ederm geriger Hel-ler mør - ke e dis - se øy - e som har ørt meg ort ra alt eg skul - le gort q» Nu år eg lø-e or mitt liv re ut mitt gam-le her - te Alt er et skrik av Troe Cl 5 C ederm 90 geriger Troe ag - er og smer - te Selv de- eam-me - de ag - er smer - te r ag-er ka ik -ke lø - te meg ra ord - e eg vil støt - te ha eg ka ik -ke stå eg vil øl - ge ha eg Cl C

87 Scee 10 - ederm geriger Troe ka ik - ke gå eg er så svak og Ger-ig - er or-råd meg ik - ke syk 100 A - le-e er eg dømt Hel meg å av -gi reg-ska-et or Ham or - Do - mi-e De Cl C Do - - mi - e De 5 Ÿ us Do mi e De us Piao Do mi e De ederm 110 geriger Troe lat meg ik - ke or - lat meg ik-ke eg har e ror Ha he-ter Tro - e Hvis du ikk ha med da dro ha med deg dit hvor li -vets dom-stol står us Do mi e De us Cl C us Do mi e De us Do mi e De - us

88 Scee 10-5 Seza misura ederm geriger SER TROEN 5 U U Troe Ka dui - e ret - teord og si lir has ord de størs-te å - de - ga-ve INN Å ror Ma-e er i ød vil du li hos ha ved has død Mi Cl C 10 5 o vi o vi o vi orga ederm 120 Co misura q» geriger Troe krat er or-te eg er alt-or svak eg er til ig-e yt-te or has sak Du har all-tid ledd år o-e ev-te Her-res ord og tro-e Me u i dø-des stud har du ått a - dre ord i Cl C

89 Scee 10 - ederm øledė eg tror eg mister motet tror eg ~~~~ 10 tvilede lav toe tror røver ige eg hold-er i -re mi ar-e-l -re eg tror eg tror, at ord or ord er de-e l-re sa og hel - lig geriger Troe mu Så ar - S A me ord Så ar - me ord Så ar - me ord Så ar - me ord Det er et at-tig Do - mi-e De - us Do - mi-e De - us Do mi-e De - - us Do - mi-e De - Cl Do - mi-e De - C ederm 10 accel q»2 eg tror å Guds arm - her - tig - het mot geriger Troe rudd-styk- ke av tro - e og strek-ker al -dri til or ro -e du treg-er u Hva tror du mer us Do - mi - e De - - us Do - mi-e De - us Do -mi-e De - us Do - mi - e De us Cl us Do - mi - e De - - us Do - mi-e De - us Do -mi-e De - us Do - mi - e De us C

90 Scee 10 - ederm accel 150 q = 10 dem som ke-ler ed og er i ret - te tid Me eg vet eg gikk or lagt i sy-de geriger Troe ulite ortøret Er du da druk - et helt i slam i Do - mi-e De us Do - mi-e De - us Do - mi-e De - us Cl Do - mi-e De us Do - mi-e De - us Do - mi-e De - us C l r h Pedal ederm 10 geriger Troe vel - lyst og i last og skam, slik at du ik - ke mi - es Ham som hel er se - ler Cl C

91 Scee 10 - ederm geriger Troe Tror du å e su Krist Ha lot seg ø - de av e Cl C Toms eel ree to imrovise ederm 10 geriger Troe or disk kvi - e som le di li - ke som dø de or deg Cl C

92 Scee 10-9 ederm geriger Troe alsetto eg tror at Tror du at Kris - tus e - sei ret dø - de og rel ste deg Do mi - e De us mi se re re Cl C Ẋ ederm 10 geriger Troe Sø - e er mor - ge - rø - de som mild - et a - de - res sto - re vre - de På kor - set har ha or - vad - o is Do mi - e De us Cl C

93 Scee ederm geriger - let rø - de til e vig rel - se og gle - de Me mi - e Troe mi se re re o is Cl C ederm 190 eker å Geriger ger - ig - er er sli ke mi - e sy der så sv - re at det er geriger Troe Do mi - e De us mi se Cl C

94 Scee ederm mer e eg ka - re Så hvor eg kom-mer må å - de vi - ke Gud er rett - er geriger Troe re re o is Do mi - e De us Cl C Ẋ Ẋ ederm 200 geriger dig Troe ord Er du så ull av tvil Gud er arm - her - tig mi se re re o is Cl C

95 Scee ederm geriger Gud stra - er ryk - te - lig Gud slo So - do - ma og Go - Troe Do mi - e De Gud til - gir us gre - se - løst mi se Cl C Ẋ Ẋ Ẋ ederm 210 geriger mo - ra Ha slo Ha slo Ha slo Troe Gud til - gir Si e - ge sø har ha gitt ra re re o is Do mi - e De Cl C

96 Scee 10-9 ederm geriger Troe so - les tro e steg ha ed år smer - te har ha delt Ha ødt es som us mi se re re o Cl C Ẋ ederm 220 geriger Troe me - es - ke, ha rels te al - le Ha kom or de or - ta - tes skyld, de is Do mi - e De us Cl C

97 Scee 10-9 ederm geriger Troe alsetto ord ris - ke treg er ig - e le - ge Tror du å det i de - e stud, da er di syd til - mi se re re o is Do mi - e Cl C Ẋ ederm geriger 20 Troe i - tet - gort Da al - ler Her - - res vre - de ort Da a - ler Her - res vre de De us mi se re re Cl C

98 Scee ederm U U Seza misura adli (ca0) 20 U geriger Troe alsetto Å mil - de ord Det er som eg ødt-es å-y eg ort o is Do mi - e De us Cl U N U U C Ẋ Ẋ U U U ederm U Co misura q» 250 geriger tror eg tror: At alt å ord ka Kris-tus rel-se Troe Så gå da he ask sy - de av li re i - ge Da går vi håd i håd til di -e Cl co sord co sord sord C vasker hedee i vaolle Y Y Y Y Y Y Y

99 Scee 10-9 ederm geriger Å e-vi-ge Gud Å him-mel-ske Hu reiser seg sakte og kommer mot dem sy Gu-dom-li-ge lys Å vis meg å - de år dø-de gri - er meg om stru-e e a -de - re ta mi Troe ger-ig - er som ve-ter oss med y - e kre-ter Cl seza sord seza sord seza sord C Y Y Y Y Y trem å cym med sot mall - cym sekes og heves i vaolle Y Y Y Y ederm q»' 20 geriger sel Kris-tus hel-re-de-de Åd e or meg U Mi-e ger-ig-er Mi -e ger-ig-er Troe Av sorg og smer-te har du gort meg ri eg går al - dri ra deg mi-e ger-ig-er Cl o vi o vi o vi C Y Y Y Y Y Y Y

Jedermann. Bodvar Drotninghaug Moe (2008/2010) OPERA. Durata 1h. 35 min. Dedicated to Geir Solheim p.m.

Jedermann. Bodvar Drotninghaug Moe (2008/2010) OPERA. Durata 1h. 35 min. Dedicated to Geir Solheim p.m. odvar Drotighaug Moe (200/2010) ederma OPERA Durata 1h 5 mi Dedicated to Geir Solheim m iaced y Komoistees ederlagsod, Høgskole i Nesa ad Norsk Kulturråd Comissioed y lakstad kirkelige ellesråd ederma

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Torstein Aagaard-Nilsen. Ars vivendi. for. kor, vibrafon og strykeorkester. (dikt av Georg Johannesen) KOR

Torstein Aagaard-Nilsen. Ars vivendi. for. kor, vibrafon og strykeorkester. (dikt av Georg Johannesen) KOR Torstein AagaardNilsen Ars vivendi or kor, viraon og strykeorkester (dikt av Georg ohannesen) KOR 01, rev 01 Tekst: Ars vivendi (eller de syv levemåter), dikt av Georg ohannesen Bestilt av Collegium Musicum

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano Thore Hauker GRORDDALS-SITE for Piao Tittel: GRORDDALS-SITE for iao Musikk: Thore Hauker Notesats: Bio Laos Foto å forside: Alailde, fotografert av Karste Sølve Nilse. Trykt med tillatelse tgitt av Catado

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR

C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR C 3342 Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør Rammet av Kærlighet, akomesse IV PARTITR CANTANDO MSIKKFORLAG AS WWWMSIKKFORLAGETNO Score 3 min Tårnmusikk 4 4 INTRO piano

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Målfrid og Pål Lennart Horne m.fl. BESTEVENN. 14 sanger for barnekor, solister, familie- og ungdomskor

Målfrid og Pål Lennart Horne m.fl. BESTEVENN. 14 sanger for barnekor, solister, familie- og ungdomskor Målfrid Pål Lennart Horne m.fl. BESTEVENN 14 sang for barnekor, solist, familie- ungdomskor Sangene finnes på en BESTEVENN med pen Barneospel (K2005) amiliekompaniet 2005 Innhold Bestevenn Vi barn (Barnas

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.

Ó Œ. w > Œ Œ. œ œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ œ o œ o œ o Œ B. Nokon kjem til å komme Œ Ó. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. lute Clariet a ercui 1 ercui ae Amlificati Ha Mae Vila Cell Duble ba 1 b y - ij - h h - - - - - - - y - ij hai gg Marimba b b Cymbal Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~ ( ) ß c = c 0 e

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Så stille vi går - intro

Så stille vi går - intro ~ ommerladet ~ å stille går - itro ekst: Eyd keie Mel: Gali Mamedov rr: ord Gustavse iao t fri improsaso lagverk ã Cymal - improser ad li 7 7 Evt ute solist på toppe å We stil - qui - le et - ly går, live

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ Œ œ

œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ Œ œ I denne skønne morgenstund 1 Triumferende q = 88-100 & 3 4 &? I den - ne skøn - ne mor - gen - stund, se, Si - ons I strå - ler fra en him - melsk sann - het split - tes den 3. Den sann - het som til ord

Detaljer

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor MÅLRI O PÅL LENNRT HORNE 16 sang for barnegospel, solist, familie- ungdomskor Sangene hentet fra en H komm vi! med pen Barnegospel Trygve Wikstøl amiliekompaniet K 2000 amiliekompaniet Postboks 419 Sentrum

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi!

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi! Sjørøverne kommer 1. Vi reis - te fra Ka - ri - bi - en og ank - ret opp i hørt et gam -melt ryk - te om en m helt fan - tas - tisk skatt. m natt. Vi har Kap-tein m er en far -lig mann. Nå kan jeg luk

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer