Godkjenning av regnskap for 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av regnskap for 2011"

Transkript

1 SAK 3, FORBEREDT AV JENS ÅDNE RYDLAND Godkjenning av regnskap for 2011 I 2011 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå, har stått for selve bokføringa av regnskapet i henhold til gjeldende regnskapsstandarder. Daglig økonomiarbeid har vært gjort av Andreas-Johann Ulvestad. Under daglig økonomiarbeid faller innhenting og kvalitetssikring av bilag, kontering, bankkontakt, systematisering, føring av skyggeregnskap, arkivering, fakturering, oppfølgning og mer. Som vanlig har KANDU assistert The Gatherings økonomiteam med kompetanse, råd og andre ressurser. Sponsorkontakter i The Gathering har hatt tilgang til et delt dokument (via google docs) som viser status for alle TG-tilknyttede fakturaer, i hovedsak sponsorer. På denne måten har de vært i stand til å selv styre purringer på sponsorer. Regnskapet vårt er delt inn i to avdelinger; The Gathering og KANDU. Kostnader som må fordeles på flere år er bokført under KANDU, og The Gathering er et rent arrangementregnskap. Merk at svært mye av utgiftene som brukes til KANDU kommer The Gathering til gode, for eksempel gjennom innkjøp av utstyr, tilgjengelighet av lokale, administrasjonsressurser og lignende. En tredje avdeling, HOVE-festivalen, eksisterer også som en tjeneste til frivillige som ønsker å arbeide på HOVE under KANDU-navnet. Denne avdelingen går alltid i null, og presenteres ikke i regnskapet. Over de følgende sidene vil det bli presentert regnskap for de to ulike avdelingene samt budsjettnoter. Regnskapet er sist oppdatert i august Regnskapet er ført etter gjeldende regnskapsstandarder og det er i hovedsak holdt svært høye krav til bilag og dokumentering av inntekter og utgifter. For første gang i KANDUs historie har man fått gjennomført en ekstern revisjon. Flere aktuelle revisorer ble vurdert, og man endte på Signare Audit and Advisory hvor vi har fått tildelt statsautorisert revisor Simen Jagland. Da det er første gang regnskapet revideres vil det være ekstra høye kostnader knytta til det. Revisor har basert på gjennomgangen kommet med påkrav om ytterligere detaljerte bilag på reiser og lignende, noe som Styret arbeider med å oppfylle disse påkravene nå, og det påvirker ikke vår økonomi da revisor var godt fornøyd med rutiner. Forslag til vedtak: Generalforsamlinga tar regnskapet til orientering og innvilger Styret ansvarsfrihet. Side 1 av 5

2 Inntekter Generelle inntekter Medlemskontigent Budsjett 2010 kr 240,000 Budsjett 2011 kr 200,000 kr 232, Hyperion nasjonalt kr 228,000 kr 375,000 kr 525, Hyperion Oslo kr 300,000 kr 250,000 kr 293, Utleieordning kr 250,000 kr 222, Prosjektstøtte kr - kr - kr 49, The Gathering 2011 kr Momskompensasjon kr - kr 30,000 kr 168, Andre inntekter kr 10,867 SUM Inntekter kr 768,000 kr 1,105,000 kr 1,502,000 Utgifter Kontor- og lokaledrift Lokale, leie og renhold Forsikring Budsjett kr ,00 -kr ,00 Budsjett kr ,00 -kr ,00 -kr ,43 kr 0, Vedlikehold av lokale Telefoni Porto og bud -kr ,00 -kr 4 000,00 -kr 2 000,00 -kr ,00 -kr 4 000,00 -kr 2 000,00 -kr 3 066,72 -kr 1 823,49 -kr 699, Rekvisita -kr 4 000,00 -kr 4 000,00 -kr 3 752,41 SUM -kr ,00 -kr ,00 -kr , Organisasjonsdrift Møte- og reisekostnadar -kr ,00 -kr ,00 -kr ,28 Medlemskontingent Hyperion++ -kr ,00 -kr ,00 -kr ,00 SUM -kr ,00 -kr ,00 -kr ,28 Administrasjon Rekneskap og anna administrasjon -kr ,00 -kr ,00 -kr ,29 SUM -kr ,00 -kr ,00 -kr , Aktiviteter -kr ,00 -kr , KANDU-Chillout Digital kultur Informasjonsarbeid Utleieordning Aktivitetskvelder The Gathering kr ,61 -kr ,73 -kr 5 895,35 -kr ,94 -kr ,07 kr 0,00 SUM -kr ,00 -kr ,00 -kr , Utstyr Investering, utstyr -kr ,00 -kr ,04 Vedlikehold, utstyr -kr ,00 -kr ,00 -kr ,33 SUM -kr ,00 -kr ,00 -kr ,37 Finansposter Finanskostnadar -kr 3 000,00 -kr 3 000,00 -kr 5 286,47 Finansinntekter kr ,00 kr ,00 kr 4 141,64 Uforutsette kostnadar -kr ,00 -kr ,00 -kr ,10 Avskrivninger -kr ,00 -kr ,00 -kr ,02 SUM -kr ,00 -kr ,00 -kr ,95 SUM Utgifter -kr ,00 -kr ,00 -kr ,58 Resultat kr 10, kr 17, kr 330, Side 2 av 5

3 Noter/kommentarer til regnskapet for KANDU Offentlig støtte Vi får en god del inntekter fra Hyperion og Hyperion Oslo. Dette er frifondmidler som fører med seg en god del arbeid for oss med tanke på rapportering, sannsynliggjøring av medlemskap og lignende. Vi betaler også kontingent (post 1.3.2) hvert år, og både inntektene og utgiftene som følge av dette varierer veldig var første gang KANDU fikk støtte fra momskompensasjonsordningen, og det var derfor vanskelig å forutse hvor mye dette kunne bli. Kontor- og lokaledrift I perioden har vi fått oversikt over utgifter i de nye lokalene, og fått på plass en fornuftig fordeling av kostnadene med de andre partene i kontorfellesskapet HEOK. Organisasjonsdrift Det har blitt brukt mindre penger enn forventet på møter da det ikke ble anledning til å gjennomføre to helgemøter med Styret og TG-ledelsen slik det var planlagt. Administrasjon Vi har i perioden ikke brukt hele administrasjonsbudsjettet, noe som også har vært målet. Det meste av kostnader her går til regnskap og tilknyttede tjenester. Disse kostnadene gikk ytterligere ned i Avskrivninger Posten avskrivninger ble større enn planlagt grunnet avskriving av svitsj-kjøpet. Side 3 av 5

4 Regnskapsrapport, The Gathering 2011 Rekneskapen for The Gathering 2011 er føyrd i pennen av Ocon Regnskap AS, som er statsautoriserte rekneskapsførarar med særskild god erfaring innan frivillig sektor og arrangementverksemd. Dagleg økonomiarbeid er gjort av økonomiansvarleg for TG11, Anette Henriksen og hennar crew. Rekneskapen er føyrd etter norsk standard Meirverdiavgift reknast etter avtale mellom KANDU og Skatt Øst med bakgrunn i endringa i merverdiavgiftslova som KANDU lobba gjennom. Rekneskap Post Postnamn Budsjettert til no 9.0 Felles Felles:Sponsorer Felles:Billettsalg Felles:Magasin -741 kr Rest/differa nse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Felles:Sovetelt kr kr kr Felles:Hallandel kr kr kr Felles:Forsikringer kr kr kr Felles:Adgangssystem kr kr kr Felles:Sponsorsupport kr 0 kr kr Felles:Merchandising kr 0 kr kr Felles:Sikringspott 0 kr kr kr 9.0.X Felles:T-skjorter kr kr kr 9.0.X Felles:Svitsjnedbetaling kr kr 0 kr 9.1 Crewombud kr kr kr Crewombud:Motellrom kr kr kr Crewombud:Frikjøp kr kr 0 kr Crewombud:Crewtiltak kr kr kr Crewombud:Uhellsforsikring kr 0,00 kr 8 500,00 kr Crewombud:Sosialiseringstiltak kr ,94 kr 1 991,06 kr 9.2 Core kr kr kr Core:Chillout kr 0 kr kr Core:Frikjøp kr 0 kr kr Core:Core:Kontorrekvisita kr 0 kr kr Core:Logistikk:Forbruksmateriell kr kr ,72 kr Core:Logistikk:Transport/Porto kr kr ,53 kr Core:Logistikk:Creweffekter kr kr kr Core:Logistikk:Rekvisita kr kr 773 kr Core:Logistikk: Motellopphald/Gjester kr 0 kr kr Core:Logistikk:Erstatningspliktig kr 0 kr kr Core:CrewCare:Mat og drikke kr kr kr Core:CrewCare: Bestikk, service kr kr kr 9.3 Deltakarombod kr kr kr Deltakarombod: Deltakarpleie kr -323 kr kr Deltakarombod: Frikjøp kr kr 0 kr Deltakarombod:Motellrom kr kr 9.4 Economy kr kr 467 kr Economy:Frikjøp kr kr 0 kr Economy:Forbruksmateriell kr kr 467 kr Economy:Reise -100 kr kr Economy:Motellrom kr kr 0 kr Side 4 av 5

5 9.5 Event kr kr kr Scene.org Awards kr ,00 kr Event:Creativia:Give-aways Merchandise kr ,00 kr Event:Creativia: Reisestøtte.Foredragsholdere kr kr kr Event:Motellrom kr kr kr Event:Frikjøp kr kr 0 kr Event:Creativia:Premier kr kr kr Event:Reisekostnader kr kr kr Event:Arena:Sceneteknikk kr kr kr Event:Game:Premier kr kr kr Event:Arena:AVteknikk (Projektorer) kr kr kr Event:Møtekostnader kr kr kr Event:Creativia:Lounge kr kr kr Event:BU:produksjonsutstyr kr kr kr Event:Game:CompoPC kr kr kr Event:Forbruksmateriell kr kr kr Event:Creativia:Side-event kr kr -194 kr Event:Arena:Dekor kr kr kr Event: Pyroteknikk kr kr kr Event:Entertainment kr kr kr Event:Game:ProGamerTickets kr kr kr Event:Game:Lounge kr 0 kr kr Event:Game:ProGamer T shirts/food/musematte kr 0 kr kr 9.7 Info kr kr kr Info:Frikjøp kr kr kr Info:Motellrom kr kr 0 kr Info:Møte / Utviklingskostnader kr kr -289 kr Info:Reiseutgifter 0 kr kr kr Info:Forbruksmateriell kr kr kr Info:Presse: Ekstra gensere kr 0 kr kr Info:Printer kr 0 kr kr Info:Systems: SMS kr 0 kr kr 9.8 Prosjektkoordinator kr 0 kr kr ProsjektKoordinator: Reiseutgifter kr 0 kr kr 9.8 Security kr kr kr Security:Frikjøp kr kr 0 kr Security:Reiseutgifter kr kr kr Security:Rekvisita kr kr kr Security:Politivakthold kr 0 kr kr Security:Medic:Forbruksmateriale kr kr kr Security:Medic:Etterfylling kofferter kr kr -385 kr Security:Medic:Løpende og uforutsette utgifter kr kr -66 kr 9.9 Tech kr kr kr Tech:Frikjøp kr kr 0 kr Tech:Møte/Forberedelsesutgifter Tech:Materiell Tech:Internett Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Noter 1 Inkluderer kr frå TG10 Side 5 av 5

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer