Orienteringer: Styret sin orienteering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringer: Styret sin orienteering"

Transkript

1 SAK 6A, FORBEREDT AV TOMMY HULTHIN, PER ESCILD HADLAND OG ANDREAS-JOHANN ULVESTAD Orienteringer: Styret sin orienteering Dette dokumentet er Styrets sin orientering for arbeidsåret Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten I organisasjonen og hvilken retning en p.t. holder. Vedtaksforslag: Generalforsamlinga tar Styret sin beretning til orientering Styrets sammensetning i perioden Leder Nestleder Styremedlemmer Varamedlemmer Tommy Sollyst Hulthin Andreas-Johann Ulvestad Arnfinn Grønnberg Bjørn Christian Carlsen Elling Klepp Jens Ådne Rydland (konstituert kasserer) Per Escild Hadland (konstituert sekretær) Peder Hulthin Pernille Rogneby Mayliss Rafoss Styret har fokusert på å skape ny aktivitet, noe som har ført til et av de mest aktive årene KANDU noensinne har hatt. Pikslar-prosjektet har brakt digital kultur ut til «folk flest» både via en langvarig utstilling på Jernbanetorget og mindre tilbud flere ganger i år. Det har også vært regelmessig aktivitet i KANDU-lokalet, med sosiale samlinger, spill og kursvirksomhet gjennom hele året. Styret har gjennomført 7 fysiske styremøter, 2 møter på henholdsvis Google Hangout og Skype samt hatt høy aktivitet pr vedtak er fattet via e-post. Styret har også i år måtte jobbe med uforutsette oppgaver, opprydding rundt provisjonsordning for TG2011, manglende evaluering av denne før TG2012 og på følgende saker rundt fakturering av «tjenester» utført for En registrerer også en økning i antall vedtak som er fattet per e-post. Tolv av disse har vært hastesaker, men Styret ser også at en kan tilstrebe å legge fysiske møter til datoer hvor en kan forvente at hastesaker skal behandles. Styrets sammarbeid i året som har gått Vi har også for 2012 opplevd at flere av styremedlemmene er svært opptatt med andre aktiviteter slik at en ikke har mulighet til å delta i så stor grad som vi trenger og ønsker. Vi har forståelse for at fokus og aktivteter forandrer seg med tiden, men håper derfor at Valgkomiteen har hatt enda større fokus på dette under årets nominasjoner. KANDU skal være en aktiv organisasjon og trenger derfor også et aktivt styre. KANDU har i perioden kommet i gang med en rekke flere aktiviteter. Det være seg aktivitetskvelder, kurskvelder og spillkvelder og annet. Her har det også vært noen få ildsjeler som har stått for svært mye arbeid, og i fare for å brenne ut disse trenger vi flere aktive personer i organisasjonen. Side 1 av 6

2 2012: KANDU for framtida KANDU skal være en organisasjon for ungdom med interesse for data og teknologi. En organisasjo som har aktiviteter som fremmer disse interessene på en slik måte at vi i tillegg til å gi et godt tilbud til våre medlemmer og ivareta deres interesser, også tiltrekker oss næringslivet som viktige partnere - både gjennom samarbeid på The Gathering, men også på aktiviteter ellers i året. Aktivitet i året som er gått KANDU har hatt enormt løft i aktivitetsnivå og tilbud til medlemmene i året som er gått. Både i lokalet på Akersbakken 12 og på andre arenaer har KANDU bidratt med aktivitet for datainteressert ungdom. Lokalene har i løpet av året blitt ytterligere oppusset og en har blant annet hengt opp kunst fra demoscenen. Konferansesalen er også oppgradert med noe nytt utstyr, delvis for å erstatte ødelagt utstyr og kvalitetsheving. Den største satsningen til KANDU i året som er gått, i tillegg til The Gathering, har vært utstillinga «Pikslar - ei utstilling av digital kultur». I utstillinga ble digital kultur skapt av norsk dataungdom eller på datatreff i Norge presentert i form av en stor utstilling i Kunstpassasjen på Jernbanetorget T-banestasjon i Oslo. Utstillingen varte fra 2. januar 13:37 til medio mars, og ble sett av hundretusener av kollektivreisende og andre. Utstillinga var et samarbeid med Hyperion. I tillegg arrangerte KANDU, i samarbeid med demopartyet Solskogen, en visning av dokumentaren Moleman 2 og demoer på Frogner kino. 78 personer deltok på kinovisninga. Utstillingen finnes også permanent på Internett på I tillegg til Jernbanetorget, har utstillinga vært presentert på The Gathering 2012, Hyperions jubileumsfest på Youngstorget, Zebrafestivalen på UiO og Polar Party 21. På The Gathering 2011 gjennomførte KANDU et prøveprosjekt med miljøovervåking ved bruk av Arduinokontrollere. Interessen for mikrokontrollere har økt, og den 5. mai gjennomførte KANDU en Arduinoworkshop med 19 deltakere, og en ser på muligheter for videreføring av både miljøovervåkingsprosjekt og fler workshoper. Det har også blitt arrangert et nettverkskurs den 25. oktober, hvor 20 personer deltok. Dette kurset ble også streamet live, og hadde i snitt 25 seere til enhver tid. Videre har KANDU gått til innkjøp av videoutstyr som kan benyttes for live-produksjon av video i full HD. Utstyret har vært benyttet til livesending av fightingspill-turnering, nettverkskurs, utlånt til Polar Party 21 hvor en fikk testet utstyret i praksis og utredet fordeler og ulemper og lært opp personer med tilknytning til begge organisasjoner i bruken av utstyret. Videre har KANDU leid ut utstyr og stilt med personale til videoproduksjon på Hyperions Landsting 2012, og også leid ut utstyret til Fredrikstadlan. Det utredes også ytterligere optimaliseringer av både lokale, utsyr og rutiner for å raskt og enkelt kunne både leie dette til andre, både med og uten personell, og til kringkasting av egen aktivitet på lokalet. KANDU har også videreført de uformelle sosiale kveldene kalt S.D.F.G. - Spilling, demoer, film og grilling. Det har siden forrige generalforsamling vært arrangert 8 S.D.F.G.-kvelder, hvor oppmøtet har vært fra 20 til 50 personer hver gang. I tillegg har KANDU også arrangert åpen dag 9/9 i samarbeid med Hyperion, Polar Interesseorganisasjon og TSP. I tillegg har også KANDU i samarbeid med Ranking Battles Norway arrangert flere spilldager i lokalet, både med casual-spilling og turneringer hvor også toppspillere fra utlandet har deltatt. En har også satset aktivt på spilling i form av deltakelse med spillkonsoller på Hyperions jubileumsfest og en ganske stor arkade på Arcon 28. Også i år inngikk KANDU en avtale med Hove Republic AS om å delta med frivillige til Hovefestivalen. Totalt deltok 20 personer på ordningen, og KANDU har mottatt meget gode tilbakemeldinger fra Hovefestivalen på dette samarbeidet. I anledning Hyperions 10. års-jubileum, har noen få utvalgte fra det fantastiske miljøet mottatt utmerkelser fra Hyperion. Tidligere KANDU-leder Svein Terje Steffensen og The Gathering-medgrunnlegger Vegard Skjefstad ble den 9/9 utnevnt til Kommandør av det Gyldne Horn. På Hyperions Landsting mottok også Elling Klepp denne utmerkelsen for sin mangeårige innsats for KANDU og The Gathering. Side 2 av 6

3 KANDU har også vært til stede i mediene og det faglige miljøet. Tommy Hulthin og Simon Valvik deltok under åpningen av Forsvarets nye gren kalt Cyberforsvaret. Vetle Halvorsen stilte til kort intervju hos God Morgen Norge i anledning Frivillighetsprisen Under Medietilsynets Dataspillkonferanse 2012 stilte KANDU ved Mikal Kvamsdal med foredraget «En gamers refleksjoner». I forbindelse med den massive kritikken mot dataspill mot slutten av 2011, var KANDU og Hyperion også aktivt til stede i nyhetsbildet for å forsvare medlemmenes interesser, med henvisning til forskning som er gjort på temaet. KANDU deltok også på Hyperions Landsting 2012 med 7 delegater. Lager, lagersystem og infrastruktur KANDU har ikke kommet helt i mål med lager og lagersystem. Lageret er blitt mye bedre organisert ved montering av flere lagerhyller og mer aktiv bruk av lagringskasser og merking av disse og samling av palleplassene til de ulike organisasjonene. En del gammelt overflødig utstyr er blitt solgt for å frigjøre plass. Kommunikasjonen med de andre organisasjonene som vi deler lager med, er også blitt bedre, og bruken av lageret synes smidigere for alle berørte parter. Når det gjelder lagersystem, jobbes det med utredninger av behov, både i Oslo og til The Gathering. En forventer å ha et system på plass innen The Gathering Første runde vil føre til mer arbeid med tanke på kartlegging av ALT utstyr, men nytteverdien her er så stor at dette må prioriteres. En har også gått til innkjøp av ny webserver til WEN, som blant annet hoster kandu.no og gathering.org. Aktiviteter i tiden fremover En ønsker å videreføre faste aktiviteter i lokalet, både spillkvelder, sosiale grillkvelder (S.D.F.G.) og kurs/workshoper. Nettverkskurset vil bli videreført med mer innhold. Det jobbes enda med å få til ny fotoaktivitet, og KANDU er i samtaler med en kursholder for å se på løsninger her. Vi håper å ha gjennomført minst en fotoaktivitet før The Gathering Sosiale medier KANDU tok aktivt i bruk sosiale medier for kommunikasjon til medlemmer og andre i midten av 2011, herunder både Facebook og Twitter. Responsen har vært bra, og en registrerer en stadig økning i interaksjoner i form av delinger, likes og annet. Nylig har KANDU også tatt i bruk YouTube for å spre videomateriale av materiale KANDU har produsert, enten for KANDU, eller på vegne av andre. En vil selvfølgelig fortsette videre å bruke sosiale medier for interaksjon mellom organisasjonen og medlemmene og andre. Samarbeid med andre organisasjoner KANDU har i 2012 samarbeidet med en rekke ulike organisasjoner og arrangement. Omfanget av digital kultur har vært spredd gjennom samarbeid med Polar Interesseorganisasjon, Zebrafestivalen og Hyperion, hvor «Pikslar - ei utstilling av digital kultur» har vært KANDUs bidrag. En har også samarbeidet med Ranking Battles Norway om aktivitet for konsoll-spill, samt samarbeidet med Polar Interesseorganisasjon og Hyperion for å tilby arkade- og konsollspillmuligheter på deres arrangement. KANDU har også bistått flere andre dataarrangementer med råd og veiledning. Utleieordningen Utleieordningen har fungert fint og har generert noe inntekter for KANDU. Vi ønsker å videreføre denne ordningen og koble denne sammen med kurs om hvordan å bruke utstyret og hvordan arrangere dataparty. I hovedsak har KANDU leid ut nettverksutstyr, men en har også leid ut både utstyr for live-produksjon av video og annet teknisk utstyr. KANDU sitter også med en stor oversikt over tilgjengelige ressurser hos andre organisasjoner, og videreformidler til tider henvendelser hvor KANDU ikke kan bistå med utleie. Kurstilbud I perioden har en gjennomført workshop med Arduino, mikrokontrollere og programmering og et kurs innenfor nettverk, konfigurering av nettverksutstyr og annet. Kursene har vært rettet mot medlemmer, og en har lagt opp til en sosial sfære rundt kursene. Det sistnevne ble også kringkastet på Internett, for å gjøre det tilgjengelig for medlemmer som ikke deltok på adressen. Vi vil for kommende periode tilstrebe å øke kursaktiviteten, og vi leter etter kursholdere for fler emner. For perioden ser vi for oss å holde kurs innenfor et eller fler av disse temaene: Datapartyskolen: Lær å arrangere dataparty, fra økonomi og ledelse til teknisk og alt i mellom Nettverk: Hvordan bruke utstyret vi har i utleieordningen best mulig. Side 3 av 6

4 Hjemmenettverk: Hvordan sette opp din vanlige router hjemme. Kringkasting: Lær å bruke KANDUs utstyr for å kringkaste kurs, sceneshow og mer Spilltaktikk: Bli bedre gamer/klanleder. Foto: Hvordan få mer ut av ditt kamera og lære å bruke fotoredigeringsprogrammer Utvikling og databaser Medlemsrekruttering KANDU hadde i 2011 hele 6688 registrerte medlemmer. Som perioden før, har en også denne perioden gjennom aktivitet i lokalene og andre medlemstilbud rekruttert medlemmer som ikke stammer fra The Gathering. I 2013 vil vi sette fokus på vekst og en er allerede i samtaler med fritidsklubbmiljølet i Follo for å se på mulig sammarbeid. Utfallet av dette vil gi oss en pekepinn på om fritidsklubb-miljøer kan være aktuelle for samarbeid. The Gathering 2012 At the End of the Universe Det var deltakere utenom besøkende til stede på TG12, mot året før. Arrangementet har gitt svært god tilbakemelding fra deltakere, og rekord få negative tilbakemeldinger. Styrets inntrykk er at deltakerne satt svært god pris på mangfoldet innen aktivitetstilbud, fra det som er laga av crewet til nerdswim og andre aktiviteter fra KANDU Chillout og tilbudet fra sponsorer og samarbeidspartnere som for eksempel Nerf-arenaen av Hyperion. Økonomien til TG12 har vært sunn, noe en kommer tilbake til i økonomisk orientering. Ledelsen for The Gathering 2012 har bestått av: Core:Organizer Vegard Skjefstad Event:Organizer Jørgen Vigdal Info:Organizer Simon Valvik Security:Organizer Carl Henrik Myhre Tech:Organizer Marcus Sæthershagen Crewombud Janne Bjergli Deltakerombud Lars Petter Johansen Koordinator Marius Jønsrud Økonomiansvarlig Andreas-Johann Ulvestad Totalt var det 358 personer i crew (jfr. Wannabe), fordelt på 378 roller, inklusive en robot og en treåring. For første gang på mange år, har en registrert en liten nedgang i antall crewpersoner på The Gathering. År Personer i crew Økning fra året før personer -0.8% personer 9% personer 7% personer 4% personer 18% personer 10% personer På TG11 ble det gjennomført et prøveprosjekt med honorering av arbeid med innhenting av sponsoravtaler. Dette prøveprosjektet ble delvis videreført for TG12, men med langt lavere sats for utbetaling. Den generelle erfaringen har vært at en har fått inn flere sponsorer, men det har medført en del langvarige interne debatter både i Styret og TG-ledelsen om prinsippet. Side 4 av 6

5 KANDUs Chillout-stand på The Gathering 2012 Også i 2012 hadde KANDU en Chillout-stand på The Gathering. Som tidligere var målet å spre informasjon om KANDU og gjøre deltakerne oppmerksom på organisasjonens eksistens, medlemstilbud og aktiviteter. Chillout har i seg selv blitt en viktig aktivitet, hvor en tilbyr et alternativt innhold for deltakerne for eksempel gratis tilgang til svømmehall. Aktiviteten Nerdswim ble i 2012 videreført i KANDUs regi og var et veldig kjærkomment tilbud for deltakerne hvor en fikk svært mange positive tilbakemeldinger. Chillout hadde i år enda tettere sammarbeid med Event:Creativia. Våre erfaringer her er at vi har en interessekonflikt og at det kanskje ikke er så optimalt med så tett sammenfletting. Vi fikk tilbakemeldinger fra deltagere om at de savnet den type aktiviteter vi har hatt før, og kritikk fra Creativia for de aktivitetene vi hadde laget støy. Utover dette hadde vi et godt samarbeid med Event og vil jobbe for å finne bedre samarbeidsløsninger. Best Direction Award på TG12 En av utdelingene i forbindelse med konkurranser på The Gathering 2012 var «Best Direction Award», hvor Harald Zwart stod for utvelgelsen. Vinneren ble Anders Øvergaard, som siden den gang har vunnet Amandaprisen for beste barne- og ungdomsproduksjon, holdt kurs om videoproduksjon osv. Anders reiste for kort tid siden til Toronto for å besøke Harald Zwarts pågående hollywoodfilm-prosjekt, en tur som ble dokumentert av tre personer fra TG, og som vil ende i filmklipp og mer på nett samt sannsynligvis en del redaksjonell omtale. KANDU og The Gathering i Media. Kandu og The Gathering har vært mye media det siste året, og med litt andre fokus enn tidligere. Det første og største er sammarbeidet med Harald Zwart og konkurransen på The Gathering. Best Direction Award. Konkurransen og engasjementet til Harald Zwart har helt klart økt interessen og nyhetsverdien for media. Turen over til Harald Zwart i Tornonto ble også godt dekket Info/event crew og av norske media og det vil komme mer om dette videre i løpet av året. Kandu og The Gathering sin deltagelse på forsvarets åpning av Cyberforsvaret ble også dekket av media. Vi fikk flere gode mediadekninger her. Både forsvarsministeren og sjefen for Cyberforsvaret nevnte The Gathering som et naturlig sted for rekrutering i sine taler. Forsvarets interesse for kunnskapen som finnes på The Gathering har ført til et allerede godt sammarbeid som vi vil jobbe for å styrke ytterligere. KANDU har vært aktiv innen dabatten om dataspillvold, blant annet gjennom artikkel i Dagbladet og innlegg på Medietilsynets dataspillkonferanse. Vi har også snakket om datatreff på God Morgen Norge i forbindelse med Frivillighetsprisen. Side 5 av 6

6 The Gathering ??? Styret har valgt ledergruppa for The Gathering 2013, og har rukket å ha et oppstartsmøte («kickoff») med denne gruppa og sentrale personer. På dette helgemøtet ble viktige måldatoer, hovedmål og budsjett diskutert. Mye er klart og vil komme ut på nett litt etter litt. Ledergruppen for The Gathering 2013 er valgt og består av følgende personer: Core:Organizer Vegard Skjefstad Event:Organizer Jørgen Vigdal Info:Organizer Simon Valvik Security:Organizer Harald M. Christiansen Tech:Organizer Peter Blakstad Crewombud Pia Fiskaa Vestby Deltakerombud Mats Frøiland Koordinator Marius Jønsrud Økonomiansvarlig P.t. ikke valgt I 2012 ble stillingene Core:Organizer, Info:Organizer, Security:Organizer og Tech:Organizer lyst ut. Stillingen som Event:Organizer var allerede besatt for Opprinnelig var Carl Henrik Myhre Security:Organizer også for 2013, men han måtte trekke seg grunnet familieforøkning. Stillingen som Security:Organizer ble derfor utlyst for 1 år, for å gjenopprette normal syklus. Wannabe åpnet for søknader til crew mandag 5. november, og pågangen har vært stor. Crewinntak vil pågå fortløpende. Det forventes at økonomiansvarligposten er besatt ganske snart. Det vurderes ulike profiler for underholdning, en diskusjon om prioriteringer som Styret vil være aktiv i for å sørge for en god balanse mellom kreative og andre interesseområder. Styret, Chillout-leder og en samlet Ledergruppe inklusive ombud og koordinator møttes i helga november for Kick-off for The Gathering 2013, og Styret ser frem til et spennende arrangement neste påske. Chillout i 2013 Chillout vil for 2013 ha fokus på å skape et crew også utover The Gathering. Målet er å kunne sende ut folk på andre arrangementer hvor KANDU deltar på en eller annen måte, og også bidra til å skape meraktivitet i KANDU-lokalet. For eksempel kan en sammen med utleieordningen tilby andre arrangement å ha en Chillout-stand fra KANDU hvor en informerer om KANDU-aktivitet og gir et tilbud til deltakerne. Videre vil aktiviteten Nerdswim bli videreført av Chillout på The Gathering Chillout vil også i større grad speile KANDU sine øvrige aktiviteter og profilere disse. Blant annet vil vi holde flere kurs på The Gathering. Som for eksempel «Datapartyskolen» og «hvordan konfigurere switchene vi har i utleieordningen». Digital kultur med elementer fra Pikslar-utstillingen eller kanskje nye verk fra demoscenen vil også være naturlig del av Chillout. For 2013 vil crewrekrutteringen til Chillout fokusere på å finne folk som også kan være aktive i KANDU utover kun The Gathering. Side 6 av 6

Orienteringer: Styret sin orientering

Orienteringer: Styret sin orientering SAK 6a, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styret sin orientering for arbeidsåret 2013-2014. Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten

Detaljer

Orienteringer: Styret sin orientering

Orienteringer: Styret sin orientering Sak 6A, forberedt av Marcus Sæthershagen Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styrets sin orientering for arbeidsåret 2015. Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten i

Detaljer

Protokoll fra styremøte 01. desember 2014

Protokoll fra styremøte 01. desember 2014 Tilstede Fra Styret: Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Svein Thomas I. Tvedt, Niklas Myklebost, Peder Andreas H. Hulthin, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen og Elling Klepp (per Skype) Fra Kontrollkomiteen:

Detaljer

Forespørsel om pristilbud

Forespørsel om pristilbud Forespørsel om pristilbud Vi ønsker å ta en gjennomgang for å finne KANDUs identitet, slik at vi kan bli tydeligere på hvem vi er, ovenfor oss selv, samt våre medlemmer. I den forbindelse vil vi innhente

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater.

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater. Møtet settes 13:26 Sak 1. Godkjenning av innkalling Forberedt av Marcus Sæthershagen Innkallinga godtas med merknad om for sen formell innkallelse og styret instrueres til å forbedre dette til neste korsvei.

Detaljer

KANDU STYREMØTE Åpent referat (B-referat) Dato: 24. Juni 2006 kl. 1200 Sted: lokalene på Brynseng

KANDU STYREMØTE Åpent referat (B-referat) Dato: 24. Juni 2006 kl. 1200 Sted: lokalene på Brynseng KANDU STYREMØTE Åpent referat (B-referat) Dato: 24. Juni 2006 kl. 1200 Sted: lokalene på Brynseng KANDU - styremøte 24.6.06 Innkalt: Styret, Kontrollkomitéen, Valgkomitéen, Teknisk driftsgruppe, Arbeidsgruppa

Detaljer

Tilstede. Protokoll fra styremøte 19. januar 2015

Tilstede. Protokoll fra styremøte 19. januar 2015 Tilstede Fra Styret : Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Ann-Mari Nesmo, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen, Svein Thomas I. Tvedt, Mats O. Bristol, Niklas Myklebost, og Simon E. Valvik Fra Kontrollkomiteen

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2010

Godkjenning av regnskap for 2010 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2011 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2009

Godkjenning av regnskap for 2009 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2010 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2011

Godkjenning av regnskap for 2011 SAK 3, FORBEREDT AV JENS ÅDNE RYDLAND Godkjenning av regnskap for 2011 I 2011 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå, har stått for selve bokføringa av regnskapet

Detaljer

Referat for styremøte 15-16.10.2005 KANDU-lokalet, Oslo

Referat for styremøte 15-16.10.2005 KANDU-lokalet, Oslo Referat for styremøte 15-16.10.2005 KANDU-lokalet, Oslo * Referatet er ført av Frode Sandholtbråten i etterkant. Følgende personer var til stede: Frode Sandholtbråten Andreas-Johann Ulvestad Svein Terje

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2008

Godkjenning av regnskap for 2008 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2009 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Regnskap for 2007. Generalforsamlinga Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Regnskap for 2007. Generalforsamlinga Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Nettside http://www.kandu.no Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga Sak 5,

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 03. August 2015

Protokoll fra styremøte 03. August 2015 Tilstede Fra Styret: Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Ann-Mari Nesmo, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen, Svein Thomas I. Tvedt, Mats O. Bristol, Niklas Myklebost, Peder Andreas H. Hulthin Fra Kontrollkomiteen:

Detaljer

I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden.

I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden. Nettside http://www.kandu.no Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga Sak 6,

Detaljer

Org.nr.: NO MVA (VAT) E post:

Org.nr.: NO MVA (VAT) E post: Protokoll fra S02 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Møtetid: 16:35 Møtested: Kolstadgata 1, Oslo Møtedato: 16.01.16-17.01.16 Tilstede Marcus Sæterhagen Bjørn Petter Kysnes Andreas-Johann Ø. Ulvestad Elling

Detaljer

Økonomistatus 2011. Generalforsamlinga 2011. Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Økonomistatus 2011. Generalforsamlinga 2011. Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2011 Sak 4, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD Økonomistatus 2014 Økonomien har hittil i 2014 vært preget av romslig likviditet. Organisasjonen brukte i 2013 mindre penger enn forventa til

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2014

Godkjenning av rekneskap for 2014 Sak 3, forberedt av kasserer Andreas-Johann Østerdal Ulvestad Godkjenning av rekneskap for 2014 I 2014 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, eit statsautorisert rekneskapsbyrå, har stått for sjølve

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling SAK 1, FORBEREDT AV PER ESCILD HADLAND Godkjenning av innkalling Innkallinga ble jf. vedtektene gjort tilgjengelig for medlemmene via nettsidene kandu.no 21. oktober 2012 og utsendt via e-post rett etter.

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

På møtet er styreleder, nestleder, fem styremedlemmer og to varaer tilstede. Styret er vedtaksdyktig jf. organisasjonens 5-5.

På møtet er styreleder, nestleder, fem styremedlemmer og to varaer tilstede. Styret er vedtaksdyktig jf. organisasjonens 5-5. Tilstede Fra Styret : Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Ann-Mari Nesmo, Elling Klepp (skype), Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen, Svein Thomas I. Tvedt, Niklas Myklebost og Peder Andreas H. Hulthin

Detaljer

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Utgangspunktet for programmet er at Arbeidsutvalget skal gjennomføre alle punktene i det. Ordlyden i hvert punkt differensierer mellom hva som er et minimum

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2014 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger rapport til generalforsamlingen. s oppgaver er definert i vedtektenes 7-1. s oppgave er å kontrollere at organisasjonen

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post:

Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2012 PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2012 Dato: 18. november 2012 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Til stede: 18 personer, hvorav 3

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Avslutning #Telemarkonline2016 # Heiatelemark

Avslutning #Telemarkonline2016 # Heiatelemark Avslutning 19.08.16 #Telemarkonline2016 # Heiatelemark film Den Digitale Reisen 2016 Kickoff Digital Strategi Bli en bedre bestiller Hvordan skape korrekt innhold som gir deg trafikk? Google Analytics

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Referat fra styremøte i KANDU 2006-01-08. Skrevet av Christer Opsahl

Referat fra styremøte i KANDU 2006-01-08. Skrevet av Christer Opsahl Referat fra styremøte i KANDU 2006-01-08 Skrevet av Christer Opsahl 22. januar 2006 0.1 Møteinformasjon Møtet fant sted på IRC, begynte 18:00 og ble ferdig ca. 22:30 Til stede: Svein Terje Steffensen,

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD)

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) Generalforsamling i ProgNett våren 2013 Møtedato: 21/5-2013 Møtetid: 17.00 Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) SAKLISTE Etablering av generalforsamlingen Valg av ordstyrer og referent Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Arbeidsprogrammet Vedtatt på Landstinget 2015

Arbeidsprogrammet Vedtatt på Landstinget 2015 Arbeidsprogrammet Vedtatt på Landstinget 2015 Utgangspunktet for programmet er at Arbeidsutvalget skal gjennomføre alle punktene i det. Ordlyden i hvert punkt differensierer mellom hva som er et minimum

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

5.1 Innstilling til nytt arbeidsprogram

5.1 Innstilling til nytt arbeidsprogram .1 Innstilling til nytt arbeidsprogram Innstilling fra forberedende komite Ærede landsting, forberedende komité for arbeidsprogram har i år bestått av Felix Vaager, Susanne Bergø, Trude Kraft, Simon Ingebrigtsen

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Retningslinjer for The Gathering 2014

Retningslinjer for The Gathering 2014 Dette dokumentet inneholder KANDUs ønsker og retningslinjer for gjennomføring av The Gathering. Dokumentet er hovedmåten KANDU instruerer ledelsen for TG, og etterlater etter dette daglig drift og selve

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Veiledning for. nettansvarlig

Veiledning for. nettansvarlig Veiledning for nettansvarlig CP-skolen 2017 Innhold Valg av nettansvarlig... 2 Nettansvarligs oppgaver... 2 Fylkesavdelingens nettside... 3 Fylkesavdelingens Facebook-side... 4 1 Veiledning for nettansvarlig

Detaljer

Redaksjonskomiteens blekke - Arbeidsprogram

Redaksjonskomiteens blekke - Arbeidsprogram Redaksjonskomiteens blekke - Arbeidsprram Ronny Hyperion skal aktivt jobbe for å inngå samarbeidsavtaler med kommuner, der det er hensiktsmessig, om utleie/fremleie av lokaler til sine medlemsorganisasjoners

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

-Lanet i Kvalsund - største event med flest deltakere årlig for ungdom, ca 50 deltakere hver gang.

-Lanet i Kvalsund - største event med flest deltakere årlig for ungdom, ca 50 deltakere hver gang. Bakgrunn for KED -Lanet i Kvalsund - største event med flest deltakere årlig for ungdom, ca 50 deltakere hver gang. - Alle konfirmasjonselevene i 2012-2015 driver med ulik form for dataspill og ønsket

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo

Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av signaturberettigede til protokollen 4. Årsrapporter a)

Detaljer

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling Adresse: Kolstadgata 1 SAK 1, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Godkjenning av innkalling Vedtektene definerer fristen for å kalle inn til årsmøte til å være minst fire uker før den avholdes, som i dette

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

INNSENDERE. Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen

INNSENDERE. Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen INNSENDERE Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen Kontaktinformasjon Jørgen H. Kaada-Rønning Pulse Communications

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1.

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1. Årsmelding 2012 Innledning Arna Frivilligsentral flyttet i mars 2012 til nye lokaler i Ytre Arna Gjennom en gunstig avtale med Coop Hordaland har vi nå til rådighet et lokale på ca. 500 kvm. Dette har

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Northern Alpine Guides

Northern Alpine Guides Northern Alpine Guides Hvem er vi? Northern Alpine Guides er et familiedrevet guideselskap med base i Lofoten. Vi tilbyr ski og klatre guiding, kurs i alle fjelldisipliner og skreddersyr ekspedisjoner

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte Sakspapirer GlobeORGs årsmøte 18. januar 2015 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap 4. Endring av vedtekter 5. Saker fra medlemmene 6.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer