Org.nr.: NO MVA E-post: SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD"

Transkript

1 SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD Økonomistatus 2014 Økonomien har hittil i 2014 vært preget av romslig likviditet. Organisasjonen brukte i 2013 mindre penger enn forventa til flytteprosessen til nytt lokale, noe som medførte at en del kostnader ble flytta over til KANDU har i perioda utlyst og ansatt en organisasjonssekretær som har ansvar for administrasjon og daglig økonomiarbeid. Arbeidet med å dokumentere prosesser og overføre oppgaver til denne personen er godt i dag, og allerede nå foretas det meste av daglig økonomiarbeid av organisasjonssekretæren. Regnskapet blir også i 2014 ført av Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå med spesielt fokus på frivillige organisasjoner og derunder ungdomsarrangementer. Regnskapet for 2013 er revidert av revisor og det er avtale om at også 2014-regnskapet skal revideres. Budsjettet ble på styremøte 12. september 2014 revidert for å ta høyde for periodisering av kostnader som kom i 2014 og som var forventet å komme i Vedtaksforslag: Generalforsamlinga tar den økonomiske beretningen til orientering Side 1 av 9

2 Budsjettkontroll per 11. september 2014 Inntekter Generelle inntekter Budsjett 2014 Hittil i fjor Kontroll Medlemskontigent kr kr kr Frifond nasjonal kr kr - kr Hyperion Oslo og Akershus kr kr - kr Utleieordning kr kr - kr Prosjektstøtte kr - kr - kr Andre inntekter kr kr Momskompensasjon kr kr - kr Andre inntekter kr kr - kr The Gathering SUM Inntekter kr kr kr Utgifter Kontor- og lokaledrift Budsjett 2014 Hittil i fjor Kontroll Lokale, leie og renhold -kr kr kr Forsikring -kr Vedlikehold av lokale -kr kr kr Telefoni -kr Porto og bud Rekvisita SUM Organisasjonsdrift Budsjett Møte- og reisekostnadar Medlemskontingent Hyperion++ SUM -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Administrasjon Rekneskap og anna administrasjon Revisjon SUM -kr kr kr kr kr kr kr kr Aktiviteter -kr KANDU-Chillout -kr kr Digital kultur -kr kr Informasjonsarbeid -kr kr Utleieordning -kr kr Aktivitetskveld -kr kr The Gathering SUM -kr kr kr Utstyr Investering, utstyr Vedlikehold, utstyr SUM -kr kr kr kr kr kr kr kr kr Finansposter Finanskostnadar -kr kr kr Finansinntekter kr Uforutsette kostnadar -kr kr Avskrivninger -kr kr kr SUM -kr kr kr SUM Utgifter Resultat -kr kr kr kr kr kr Side 2 av 9

3 Regnskapsrapport, The Gathering 2014 Det understrekes at dette bare er et midlertidig resultat som kan endres i positiv og negativ retning i løpet av året. Regnskapet for The Gathering 2014 er ført i pennen av Ocon Regnskap AS, som er statsautoriserte regnskapsførere med spesielt god erfaring innen frivillig sektor og arrangementvirksomhet. Daglig økonomiarbeid er gjort av økonomiansvarlig for TG14, Andreas-Johann Østerdal Ulvestad og hans crew. Regnskapet er ført etter norsk standard Merverdiavgift beregnes etter avtale mellom KANDU og Skatt Øst med bakgrunn i endringen i merverdiavgiftsloven som KANDU lobbet gjennom. Interne justeringer er ikke gjort. For eksempel hører ikke alt som er ført på Felles:Motellrom hjemme på denne posten, en del skal fordeles på andre motellposter nedover. Videre er det forventa mindre inntekter og utgifter i tida som kommer. Sponsormidlene kan ikke ventes å øke det presenteres tall for fakturerte inntekter, ikke bare hva som er kommet inn på konto (kontantprinsipp). Kapittel Budsjett Kontroll Diff Felles kr kr kr Crewombod -kr kr kr Core Deltakarombod Economy Event Info -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Prosjektkoordinator -kr kr Security Tech Resultat -kr kr kr kr kr kr kr kr fortsetter på neste side Side 3 av 9

4 ...fortsatt fra forrige side Side 4 av 9

5 Pnr 800 Felles:Sponsorar Kontant kr kr Felles:Sponsorar Kontant Forventede kr Felles:Sponsorer Hardware 803 Felles:Frikjøp -kr kr Felles:Magasin 805 Felles:Billettsal kr kr Felles:Momsrefusjon kr Felles:KANDUs medlemsavgift hentes direkte av salg 808 Felles:Motell, samla kr kr Felles:Sovetelt -kr kr Felles:Special Projects -kr kr Felles:Felles marknadsføyring -kr Felles:Felles marknadsføyring neste år -kr kr Felles:Hallandel -kr kr Felles:Forsikringer -kr kr Felles:Adgangssystemer -kr kr Felles:Samband -kr kr Felles:Telefoni -kr kr Felles:Utstyrsfornying -kr kr Felles:Sponsorsupport -kr kr Felles:Merchandising kr Felles:T-skjorter deltakarar -kr kr Felles:Organizer/Chiefs-samling -kr kr Felles:Pre-kickoff -kr Felles:Sikringspott -kr kr kr ,00 kr , Crewombod:Motellrom -kr Crewombod:Sosiale Tiltak -kr kr Crewombod:Crewtiltak på TG -kr kr Crewombod:Crewfellestiltak før/etter TG -kr kr ,00 kr , Core:Chillout+Organer fakt. Kostnadar kr Core:Core:Kontorrekvisita -kr kr Core:Logistikk:Forbruksmateriale -kr kr Core:Logistikk:Transport/porto -kr kr Core:Logistikk:Creweffekter -kr kr Core:Møtekostnadar -kr Core:Logistikk:Hotellopphald gjester -kr Core:Logistikk:Erstatningspliktig -kr Core:Crewcare:Sosialiseringstiltak -kr kr Core:Crewcare:Mat og drikke -kr kr Core:Crewcare:Bestikk,service -kr kr kr ,00 kr ,03 Side 5 av 9

6 870 Deltakerombod:Motellrom -kr Deltagerombod:Generelle utgifter -kr kr Deltagerombod:Buss -kr kr Deltagerombod:Møteutgifter -kr Deltakerombod:Deltakarpleie -kr kr kr ,00 kr , Economy:Forbruksmatriell -kr kr Economy:Reise -kr Economy:Motellrom -kr kr ,00 kr , Info:Forbruksmateriell -kr kr Info:Generelle utgifter -kr Info:Motellrom -kr Info:Møte-, kurs- og sosialiseringsutgifter -kr kr Info:Desk-stand -kr kr Info:App -kr kr Info:Systems:SMS -kr kr ,00 kr , Prosjektkoordinator:Reiseutgifter -kr Prosjektkoordinator:Motellrom -kr Prosjektkoordinator:Systemer -kr kr ,00, Security:Kursing, drift, rekvista -kr kr Security:Reiseutgifter -kr kr Security:Sikringsutstyr -kr Security:Motellrom -kr kr Security:Politivakthald -kr kr ,00 kr , Tech:Reisekostnadar -kr kr Tech:Motellrom -kr kr Tech:Møte/workshops -kr kr Tech:Materiell -kr kr Tech:Vedlikehald infrastruktur -kr kr Tech internett, transit -kr kr Tech:Internett. Fiberleige -kr kr kr ,00 kr ,78 Side 6 av 9

7 970 Event:Forbruksmateriell 971 Event:Motellrom 972 Event:Møte og reisekostnadar 973 Event:Produksjon 974 Event:Opplæring 975 Event:Entertainment 976 Event:Creativia:Premier 977 Event:Game:Premier 978 Event:Game:Lounge Totalt Resultat -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr ,00 kr ,38 kr ,00 kr ,47 kr ,00 kr ,47 Side 7 av 9

8 Noter/kommentarer til økonomikontrollen 1. Kontantkassa er ikkje endeleg avstemt, som medfører at kontantsal på The Gathering (dagsbillettar o.l.) ikkje er med i omsetningstala. 2. All internavrekning er ikkje gjort endå, kostnadar vil bli flytta på i dei tilfella at det er ein faktura som skal fordelast på fleire postar. 3. Det må forventast at politivakthald blir fakturert, men faktura er ikkje motteke til no. 4. Posten Felles:Momsrefusjon vil ikkje bli aktivert då det er redusert meirverdiavgift generelt over «heile fjøla» for meirverdiavgiftkostnadar i kvar post. Prosentandelen vil variere frå år til år. I år er det trukke av 12% av meirverdiavgift som er betalt, då 12% av inntektene våre er MVA-pliktige. 5. Revisor kjem sannsynlegvis til å pålegge KANDU avskriving av ein del inntekter som tidlegare er bokføyrd, som tap. Dette er i hovudsak sponsorinntekter. Det er ikkje tatt høgde for dette i oversikta som er her. Side 8 av 9

9 Historisk resultatutvikling, The Gathering Da The Gathering er et årlig arrangement og ledelsen for et år ikke er ansvarlig for aktivitetene til den forrige ledelsen, har man tillatt en viss form for flytende drift av resultaten på den måte at overskudd og underskudd blitt dekket av KANDUs egenkapital. For å få en oversikt over den langsiktige økonomien for The Gathering som avdeling er det utarbeidet en helhetlig oversikt som er gjengitt under. Arrangement Resultat Akkumulert resultat The Gathering 2007:still puzzled? kr kr The Gathering 2008:optimus prime kr kr The Gathering 2009:fire and ice -kr kr The Gathering 2010:submerged -kr kr The Gathering 2011:partly cloudy -kr kr The Gathering 2012:At the end of the Universe kr kr The Gathering 2013:Singularity -kr kr Side 9 av 9

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden SAK 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak LHL har

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer