Protokoll fra styremøte 01. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte 01. desember 2014"

Transkript

1 Tilstede Fra Styret: Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Svein Thomas I. Tvedt, Niklas Myklebost, Peder Andreas H. Hulthin, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen og Elling Klepp (per Skype) Fra Kontrollkomiteen: Frank Henrik Edin Fra Ledergruppen: Andreas Lindrupsen og Peter Blakstad Fra Valgkomiteen: René Råen Forfall: Mats O. Bristol, Simon Eriksen Valvik og Ann-Mari N. Andreassen På møtet er styreleder, nestleder, fire styremedlemmer og to varaer tilstede. Styret er vedtakstdyktig jf. organisasjonens 5-5. Møtet avholdes på Frivillighetshuset i Oslo. Møtet er satt 17:59. Saksliste 1: Godkjenning av innkalling 2: Valg av møteleder og referent 3. Orienteringer 4. Server for KANDU og The Gathering 5. B-sak 6. Svitsj-innkjøp 7. B-sak 8. Kreativ Data Ungdom Norge 9. Eventuelt 9.1. Retningslinjer for behandling av data 9.2. Undersøke mulighet for å skape prosjekt i samarbeid med Assembly 9.3. Avtale til godkjenning med HIOF 9.4. KANDU-ansatte på TG 9.5. Aktivitet i organisasjonen fremover 9.6. Innvilgelse av signaturrett

2 1. Godkjenning av innkalling Det foreslås å godkjenne innkallingen med revidert saksliste hvor saker som angår Ledergruppen blir flyttet til starten av møtet. Innkallingen er enstemmig godkjent. 2: Valg av møteleder og referent Marcus foreslås som møteleder. Karl Fredrik foreslås som referent. Det finnes ingen andre kandidater. De foreslåtte kandidatene er enstemmig valgt. 4: Server for KANDU og The Gathering Svein Thomas innleder saken og orienterer om diskusjoner på Chief-samlingen. Det foreslås å gå til innkjøp av, eller etterfølge eventuell sponsing av, server til KANDU. Marcus innkaller til møte med driftsgruppa hvor det vil bli diskutert KANDUs behov for server. TG-ledelsen vil også bli invitert til møtet. 6: Switchinnkjøp Peter orienterer om prosessen rundt kartlegging av aktuelle tilbud til innkjøp av switcher til The Gathering og KANDU.

3 Det foreligger flere vedtaksforslag. ene vil voteres på enkeltvis i den rekkefølgen de er ført opp. Forslag 2, 3 og 4 faller dersom forslag 1.b ikke blir vedtatt. 1 Skal vi gå til innkjøp av nye svitsjer? a. Nei, vi skal ikke gå til innkjøp av nye svitsjer. Vi må tilstrebe å bruke det utstyret vi har. Vi skal supplere utstyrsparken slik at vi når 180 svitsjer (erstatte det som ikke lenger er brukbart eller tilgjengelig). b. Ja, vi skal gå videre mot innkjøp av nytt nett til The Gathering. Det blir gitt fullmakt til Peter og Niklas til å gå vidare med innkjøp. Styret vil foreta endelig beslutning når det foreligger en helhetlig innkjøpsplan som inkluderer finansiering og forvaltningsplan. Kostnaden skal ikke overstige kr inkludert merverdiavgift. c. Ja, vi skal gå videre mot innkjøp av nytt nett til The Gathering. Det blir gitt fullmakt til Peter og Niklas til å gå videre med innkjøp. Generalforsamlingen vil foreta endelig beslutning når det foreligger en helhetlig innkjøpsplan som inkluderer finansiering og forvaltningsplan. 1b er enstemmig vedtatt. 2 Dersom 1b, Hva skal vi gjøre med eksisterende utstyr? a. Eksisterende utstyr skal testes, og vi skal avhende utstyret. Alternativ for avhending skal presenteres innen styremøtet i februar b. Eksisterende utstyr skal testes. Vi skal beholde utstyret (ikke avhendes). Styret kommer tilbake til utleie av utstyr på et senere tidspunkt. c. Eksisterende utstyr skal testes, og skal lagrast for fremtidig reservebruk. 2b enstemmig vedtatt.

4 3 Dersom 1b, Hvordan skal kostnaden finansieres? a. Kostnaden skal finansieres ved leasing, lån eller anen kredittløsning. Maksimalt 1/4 av totalkostnad skal årlig belastes KANDU sin egenkapital. b. Kostnaden skal finansieres over egenkapitalen til KANDU. c. Kostnaden skal finansieres over egenkapitalen til KANDU, men og med ekstraordinært krav til innkreving fra The Gathering 2015 for eksempel ved krav om budsjettkutt («høvling»). 3a er enstemmig vedtatt. 4 Dersom 1b, 4. Hvor skal kostnaden plasserast? a. Kostnad for innkjøp, inkludert finansiering samt tilknyttede kostnader som innkjøp for forsvarlig forvaltning av utstyrsparken, skal dekkes inn over The Gathering sitt budsjett. Det skal tilstrebes at kostnaden fordeles over like mange år som avskrivingen skjer, men forskjøvet ett år (første nedbetaling fra TG til KANDU i 2016). Inntekter fra utleie av det nye utstyret skal gå til fornying og forsvarlig forvaltning av utstyret. b. Kostnad for innkjøp, inkludert finansiering samt tilknyttet kostnader som innkjøp for forsvarlig forvaltning av utstyrsparken, skal dekkes inn over The Gathering sitt budsjett. Det skal tilstrebes at kostnaden fordeles over like mange år som avskrivingen skjer, men forskjøvet ett år (første nedbetaling fra TG til KANDU i 2016). Inntekter fra utleie av det nye utstyret skal gå til nedbetaling av utstyret. 4a er enstemmig vedtatt.

5 7: B-sak Se B-protokoll. 9.1: Retningslinjer for behandling av data Marcus orienterer om nåværende rutiner og dokumentasjon for databehandling i organisasjonen. Elling og Niklas følger opp arbeid med utarbeidelse, og dokumentasjon, av rutiner for databehandling. 9.2 Undersøke mulighet for å skape prosjekt i samarbeid med Assembly Andreas Lindrupsen orienterer om støtteordninger for smarbeidsprosjekter med andre nordiske land. Andreas Lindrupsen får mandat til å fortsette arbeidet mot Assembly og vil orientere styret fortløpende. Andreas Lindrupsen for også dekket kostnader til reise til Finland for å gå i dialog med Assembly. Elling Klepp, Peter Blakstad og Andreas Lindrupsen forlater møtet. 8. Kreativ Data Ungdom Norge Andreas-Johann orienterer om Kreativ Data Ungdom Norge. Marcus følger opp saken videre.

6 5. B-sak Se B-protokoll. 9.3 Avtale til godkjenning med HIOF Det orienteres om foreliggende avtale sendt styret per epost. Vedtaksforsalg Avtalen godkjennes. 3. Orientering Niklas orienterer om lager- og medlemsaktivitet. Niklas har vært i samtaler med logistikk og utarbeidet kravspesifikasjon og tar arbeidet med utvikling av lagersystem til Wannabe videre. Frank forlater møtet. Andreas-Johann har sett på muligheter for å lette økonomiarbeidet. Blant mulighetene er bidrag med midler til utvikling av økonomisystem i HyperSys. Svein Thomas orienterer fra Chillout. Grunnbemanning i crewet er på plass med rundt 50/50-fordeling av nye og gamle. Styret anser seg som orientert. 9.4 KANDU-ansatte på TG Niklas orienterer om at KANDUs ansatte ønsker å delta på TG. Svein Thomas tar saken videre. 9.5 Aktivitet i organisasjonen fremover Det orienteres om aktivitet i organisasjonen i den siste tiden og diskutert muligheter

7 fremover. Styret anser seg som orientert. 9.6 Innvilgelse av signaturrett Karl Fredrik og Andreas-Johann tilbringer mye tid på kontoret og håndterer en betydelig del av organisasjonens daglige drift. I den anledning vil det være en fordel for organisasjonen om disse to kan utøve signaturrett i felleskap. I tillegg til økonomireglementets regler for prokura og signaturrett, innvilges Karl Fredrik Haugland signaturrett og prokura i samråd med styreleder eller nestleder. Det gis også prokura og signaturrett til Andreas-Johann Østerdal i samråd med et styremedlem, styreleder, nestleder eller Karl Fredrik Haugland. Karl Fredrik anser seg seg som inhabil i saken. Forslaget er enstemmig vedtatt med én avholdende. Møtet er hevet 2208.

Orienteringer: Styret sin orientering

Orienteringer: Styret sin orientering SAK 6a, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styret sin orientering for arbeidsåret 2013-2014. Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Orienteringer: Styret sin orienteering

Orienteringer: Styret sin orienteering SAK 6A, FORBEREDT AV TOMMY HULTHIN, PER ESCILD HADLAND OG ANDREAS-JOHANN ULVESTAD Orienteringer: Styret sin orienteering Dette dokumentet er Styrets sin orientering for arbeidsåret 2012. Orienteringen

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15.

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15. Referat fra KANDU styremøte lørdag 17. september 2005 Sted: Østensjøveien 44 Til stede - Fra styret: Svein Terje Steffensen (styreleder) Andreas-Johann Ulvestad (nestleder) Barbro Haveland (1. vara) Christian

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at 1 og 12 i foreningens lov foreslås endres slik det er markert med rødt nedenfor:

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at 1 og 12 i foreningens lov foreslås endres slik det er markert med rødt nedenfor: Årsmøtet i Bærum Seilforening Forslag til behandling under sakslistens pkt 6. Forslag nr. 1. Endring av foreningens lov Forslag nr. 2. Disponering av overskudd fra Ulf og Lissen Sandviks minnefond Forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 26.03.2011. 1 Formål SWC skal fremme country

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 i Frivillighetshuset, Oslo

Polars 12. generalforsamling 13. desember 2014 i Frivillighetshuset, Oslo Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Val av ordstyrar og referent 3. Val av signaturbera til protokollen 4. Årsrapportar a) Styret b) Rådet c) Valg- og fullmaktskomiteen 5. Presentasjon

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Referat fra styremøte i KANDU 2006-02-11

Referat fra styremøte i KANDU 2006-02-11 Referat fra styremøte i KANDU 2006-02-11 Skrevet av Christer Opsahl 26. mars 2006 1 1 Møteinformasjon Møtet fant sted på Brynseng, det begynte 16:00 og ble hevet ca. 20:30 Tilstede: Svein Terje Steffensen,

Detaljer