I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden."

Transkript

1 Nettside Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: Generalforsamlinga Sak 6, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Økonomistatus 2008 I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden. KANDU har ikke brukt så mye som budsjettert, men satset enda mer på Chillout. Innen The Gathering har man hatt problemer med å kreve inn sponsormidler selv etter flere runder med purring på telefon og skriftlig. Det har også vært store hull i utbetalinger gjort fra Tgs bankkonti som man ikke har bilag på per tiden. Sistnevnte er i hovedsak premier. Det har vært mye arbeid i å avregne merverdiavgift mellom de ulike rundene med vedtak vi har fått. Dette arbeidet er enda ikke avsluttet, men vi forventer å ha ferdigført det aller meste den 27. januar og regnskap ferdig i løpet av februar. Forslag til vedtak: Dette er en orienteringssak, det skal ikke fattes vedtak.

2 Økonomistatus 2008 side 2 av 6 Budsjet tkontroll per 1. november 2008 Innt ekter Generelle inntekter Medlemskontigent kr kr Frifond nasjonal kr kr Hyperion Oslo kr kr MVA-kompensasjon kr Andre inntekter kr SUM Innt ekt er kr kr Ut gifter Kontor- og lokaledrift Leie lokale kr ( ) kr ( ) Forsikring kr (10 000) kr Renhold kr (6 000) Vedlikehold av lokale kr (20 000) Telefoni Porto og bud Rekvisita SUM kr (5 000) kr (9 352) kr (2 500) kr (5 873) kr (5 000) kr (1 087) kr ( ) kr ( ) Organisasjonsdrift Møte- og reisekostnadar SUM kr ( ) kr (32 793) kr ( ) kr (32 793) Personalkost nader Rekneskap og administrasjon kr ( ) kr (85 875) Revisor kr (30 000) SUM kr ( ) kr (85 875) Akt ivit et er kr ( ) kr (1 505) Chillout TG07 kr ( ) Digital kultur kr (2 143) Informasjonsarbeid kr (11 467) Utleieordning SUM kr ( ) kr ( ) Utstyr Investering, utstyr kr (50 000) Vedlikehold, utstyr kr (5 000) SUM kr (55 000) Finanspost er Finanskostnadar kr (2 500) kr (15 196) Finansinntekter kr kr Uforutsette kostnadar kr (30 000) Avskrivninger SUM kr (31 500) kr SUM Ut gift er kr ( ) kr ( ) kr ,0 kr ,0

3 Økonomistatus 2008 side 3 av 6 Noter/kommentarer til økonomistatus for KANDU Helheten Økonomistatusen gjelder per 1. november Det er forventet at regnskapet for 2008 vil bli ferdigstilt den 27. januar Kontingent KANDU samler, som vanlig, inn kontingent tilsvarende 60kr per medlem. Offentlig støtte Vi får en god del inntekter fra Hyperion og Hyperion Oslo. Dette er frifondmidler som fører med seg en god del arbeid for oss med tanke på rapportering, sannsynliggjøring av medlemskap og lignende. Vi betaler også kontingent (post 1.3.2) hvert år, og både inntektene og utgiftene som følge av dette varierer veldig. Det har ikke vært mulig å søke om støtte fra momskompensasjonsordningen dette året. Utleie Det har ikke vært bokført utleieinntekter da Styret har tatt et aktivt standpunkt om å gi mest mulig støtte til datatreff uten å ta betalt for dette. Kontor- og lokaledrift Vi har i perioden hatt et kontor, møterom og aktivitetslokale med møterom samt mye lagerplass i kjelleren. Disse lokalene har vært tilgjengelig, og brukt, av både KANDU sentralt gjennom møter og aktivitetskvelder samt The Gatherings ulike crew. Grunnet usikre momenter rundt felleskostnader i bygget har det vært vanskelig å forutse leien i sin helhet. Organisasjonsdrift Det aller meste av møte- og reisekostnader følger av helgetreff med Styret og TG-ledelsen. På disse treffene er det mulig for både Styret og TG-ledelsen å arbeide med sine prosjekter, samt å sikre kommunikasjonen og samarbeidet mellom de to organene. Administrasjon Vi har i perioden ikke brukt hele administrasjonsbudsjettet, noe som også har vært målet. Det meste av kostnader her går til regnskap og tilknyttede tjenester. Aktiviteter Det var satt av et aktivitetsbudsjett på kr, hvorav kr ble brukt. Medlemstilbudet har vært populært, og brorparten av de brukte midlene er benyttet på sidetilbud på TG07. Utstyr Etter ønske fra TG-ledelsen har KANDU gått til innkjøp av nettverksutstyr, noe som har ført til at investeringsbudsjettet har blitt overskredet. Vi har valgt å ikke avskrive utstyret, så kostnadene er tatt på et budsjettår. Finansposter Det har vært kostnader knyttet til innhenting av bilag og bankgebyrer da både bankort og nettbanktilganger er byttet. Det har i tillegg vært en god del finansrenter som følge av momssaka, hvor vi har måttet betale en del for utsatte betalingsfrister.

4 Økonomistatus 2008 side 4 av 6 Regnskapsoversikt, The Gathering 2008 The Gathering 2008: Budsjettkontroll 1. november 2008 Budsjettkontroll per område Res P.t Differanse Felles , , ,56 Crewombud , , ,70 Core Deltakerombud , , , , ,00 Event Info Security Tech , , , , , , , , , , , ,01 Total , ,28 Regnskapet er ført av Monica Noer hos Ocon Regnskap. Skyggeregnskap og kontering av Andreas-Johann Ulvestad hos KANDU. Noter/kommentarer til økonomistatus for The Gathering Det understrekes at ikke alle bilag for TG08 er ferdigført. 2. Siste beregninger med tanke på MVA er ikke fullført. 3. Det er kr i utestående faktura til sponsorer til TG Enkelte avregninger mellom budsjettposter er ikke fullført. 5. Det er kr i utbetalinger gjort av Economy som det ikke finnes bilag for. Dette er i absolutt hovedsak premier.

5 Økonomistatus 2008 side 5 av 6 Regnskap, The Gathering 2008 Budsjettert Inntekt er Utgif ter Innt ekt er Ut gif ter Felles:Sponsorer Felles:Billettsalg Avstening MVA Felles:Sovetelt Felles:Hallandel ,00 Felles:Forsikringer 9 10 Felles:Internett ,00 Felles:Adgangssystemer ,00 Felles:Sponsorsupport, deler h Felles:Sikringspott ,00 Sum Crewombud:Motellrom 3 30 Crewombud: Frikjøp 1 50 Crewombud:Velferdstiltak 2 877,00 Sum Core:Core:Frikjøp Core:Core:Kontorrekvisita Core:Logistikk:Forbruksmateria 312, Core:Logistikk:Transport/porto ,00 Core:Logistikk:Creweffekter Core:Logistikk:Rekvisita 2 147,00 Core:Logistikk:Hotellopphold gjester Core:Logistikk:Erstatningspliktig Core:Crewcare:Mat og drikke ,00 Core:Crewcare:Bestikk,service, 492,00 Sum Deltakerombud:Deltakerpleie 2 034,00 Deltakerombud:Frikjøp Sum Economy:Frikjøp 1 141,00 Economy: Lys og forbruksmateriell 85 Economy:Reise 1 591,00 Sum Event:Motellrom Event:Premier Event:Åpningsshow , ,00 Event:DJs og underholdning ,00 Event:Foredragsholdere Event:Pokaler Event:Leie lys,lyd,scene 542, ,00 Event:Innkjøp hovedlerret Event:Utleie i forbindelse med seminar Event:Leie TV-produksjonsutsty 7 178,00 Event:Gaffa og diverse forbruk 3 157,00 Sum

6 Økonomistatus 2008 side 6 av 6 Regnskap, The Gathering 2008 Budsjettert Inntekter Ut gif ter Inntekter Ut gif ter Info:Frikjøp 5 135,00 Info:Motellrom 6 60 Info:Møteaktivitet 2 176,00 Info:Reiseutgifter Info:Forbruksmateriell ,00 Info:Desk:Støtteapparat Info:Presse:Støtteapparat 2 288,00 Info:Presse:Servering Info:Presse:Ekstra gensere Sum Security:Frikjøp 1 50 Security:Reise 2 166,00 Security:Rekvisita 2 777,00 Security:Politivakthold ,63 Security:Medic:Forbruksmaterie ,00 Security:Medic:Etterfylling ko Security:Medic:Kjøregodtgjørelse syketransport Security:Medic:Utstyrsinvestering Security:Medic:Løpende og uforutsette utgifter 572, Sum , ,63 Tech:Frikjøp 1 50 Tech:Møte/forberedelser Tech:Materiell 564, ,00 Tech:Kabler,kontakter,plugger 1 862,00 Tech:Overganger,SFP, etc 9 436,09 Leie/Transport ASM 0 Sum , ,09 Se side fire for resultat og kapittelsammendrag.

Godkjenning av regnskap for 2008

Godkjenning av regnskap for 2008 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2009 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2011

Godkjenning av regnskap for 2011 SAK 3, FORBEREDT AV JENS ÅDNE RYDLAND Godkjenning av regnskap for 2011 I 2011 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå, har stått for selve bokføringa av regnskapet

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD Økonomistatus 2014 Økonomien har hittil i 2014 vært preget av romslig likviditet. Organisasjonen brukte i 2013 mindre penger enn forventa til

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Orienteringer: Styret sin orientering

Orienteringer: Styret sin orientering SAK 6a, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styret sin orientering for arbeidsåret 2013-2014. Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden

Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Dagsorden Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsmelding Sak 3: Budsjett og Regnskap Sak 4: Medlemskontingent for 2012 Sak 5: Fordelingsnøkkel kommunal støtte Sak 6: Vedtektsendringer

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15.

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15. Referat fra KANDU styremøte lørdag 17. september 2005 Sted: Østensjøveien 44 Til stede - Fra styret: Svein Terje Steffensen (styreleder) Andreas-Johann Ulvestad (nestleder) Barbro Haveland (1. vara) Christian

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer