Godkjenning av regnskap for 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av regnskap for 2009"

Transkript

1 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO MVA (VAT) E-post: Generalforsamlinga 2010 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Godkjenning av regnskap for 2009 I 2009 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå, har stått for selve bokføringa av regnskapet i henhold til gjeldende regnskapsstandarder. Daglig økonomiarbeid har vært gjort av Andreas-Johann Ulvestad. Under daglig økonomiarbeid faller innhenting og kvalitetssikring av bilag, kontering, bankkontakt, systematisering, føring av skyggeregnskap, arkivering, fakturering, oppfølgning og mer. Som vanlig har KANDU assistert The Gatherings økonomiteam med kompetanse, råd og andre ressurser. Regnskapet er dobbelført for å sikre at alt er riktig. Vi har benyttet kontantmodellen for regnskapsføring, det vil si at kostnader for varer ikke føres før varen er levert og inntekter ikke føres før det faktisk har kommet på konto. I mellomtiden er kostnader og inntekter som ikke bokføres naturligvis på reskontro i regnskapet. Regnskapet vårt er delt inn i to avdelinger; The Gathering og KANDU. Kostnader som må fordeles på flere år er bokført under KANDU, og The Gathering er et rent arrangementregnskap. Merk at svært mye av utgiftene som brukes til KANDU kommer The Gathering til gode, for eksempel gjennom innkjøp av utstyr, tilgjengelighet av lokale, administrasjonsressurser og lignende. En tredje avdeling, HOVE-festivalen, eksisterer også som en tjeneste til frivillige som ønsker å arbeide på HOVE under KANDU-navnet. Denne avdelingen går alltid i null, og presenteres ikke i regnskapet. Over de følgende sidene vil det bli presentert regnskap for de to ulike avdelingene samt budsjettnoter. Regnskapet er sist oppdatert oktober Eneste usikre momenter med regnskapet, som kan medføre ny versjon av regnskapet, er noen varslede ikke-leverte utlegg fra Vegard Skjefstad som sannsynligvis blir ført på TG10-regnskapet og en siste sponsor som er ubetalt (tatt med i regnskapet, medfører kr dårligere resultat dersom innbetaling ikke skjer i løpet av 2010). Regnskapet er ført etter gjeldende regnskapsstandarder og det er i hovedsak holdt svært høye krav til bilag og dokumentering av inntekter og utgifter. Forslag til vedtak: Generalforsamlinga tar regnskapet til orientering og innvilger Styret ansvarsfrihet.

2 Rekneskap 2009 (BK okt ober 2010) Inntekter Generelle inntekter Budsjett 2009 Rekneskap Noter Medlemskontigent kr kr Frifond nasjonal kr kr Hyperion Oslo kr kr Andre inntekter kr - kr The Gathering 2009 Innt ekt er kr kr kr kr Utgifter Kontor- og lokaledrift Budsjett 2009 Rekneskap Lokale, leie og renhold -kr ,00 -kr , Forsikring - -kr 1 041, Vedlikehold av lokale -kr ,00 -kr , Telefoni -kr 4 000,00 -kr 5 457, Porto og bud -kr 2 500,00 -kr 1 425, Rekvisita - -kr 1 270,08 -kr ,00 -kr , Organisasjonsdrift Møte- og reisekostnadar Medlemskontingent Hyperion++ -kr ,00 -kr ,87 -kr ,00 -kr ,12 -kr ,00 -kr , Administ rasjon Rekneskap og anna administrasjon -kr ,00 -kr , Revisor -kr ,00 -kr ,00 -kr , Akt ivit et er Chillout TG Digital kultur Informasjonsarbeid Utleieordning The Gathering kr ,00 -kr ,53 -kr ,71 -kr ,06 -kr ,00 -kr ,00 -kr ,34 -kr ,00 -kr , Utstyr Investering, utstyr -kr , Vedlikehold, utstyr -kr ,00 -kr 4 412,22 -kr ,00 -kr 4 412, Finanspost er Finanskostnadar Finansinntekter Uforutsette kostnadar Avskrivninger Ut gift er -kr 4 000,00 -kr ,08 kr ,93 -kr ,00 -kr 9 527,53 -kr ,67 -kr ,00 -kr ,35 -kr ,00 -kr ,50 Resultat (kr ,00) (kr ,50) 1 1 Dersom post og holdes utenfor vil resultatet være på ,84kr i pluss

3 Noter/kommentarer til økonomistatus for KANDU Helheten Økonomistatusen gjelder per oktober Kontingent KANDU samler inn en kontingent på 50kr per medlem, 10kr mindre enn i Totalt medfører dette at i underkant av kr mer ble værende igjen i TG-økonomien i 2009 enn i kr er minste sats som er mulig å ta og fortsatt få statsstøtte. 30 personer var medlemmer uten å være TG-deltaker, mens i underkant av var medlem via å kjøpe TG-billett. Offentlig støtte Vi får en god del inntekter fra Hyperion og Hyperion Oslo. Dette er frifondmidler som fører med seg en god del arbeid for oss med tanke på rapportering, sannsynliggjøring av medlemskap og lignende. Vi betaler også kontingent (post 1.3.2) hvert år, og både inntektene og utgiftene som følge av dette varierer veldig. Det har ikke vært mulig å søke om støtte fra momskompensasjonsordningen dette året. Utleie Det har ikke vært bokført utleieinntekter da Styret har tatt et aktivt standpunkt om å gi mest mulig støtte til datatreff uten å ta betalt for dette. Kontor- og lokaledrift Vi har i perioden flyttet kontoret fra Østensjøveien til Akersbakken, noe som har medført noe høyere kostnader men også langt mer brukbare lokaler. Fellesutgiftene har vært uforutsigbare, men forventes å bli stabilisert og forutsigbare i Organisasjonsdrift Mesteparten av kostnadene på posten er dedikert helgemøter med TG-ledelsen og Styret. Resterende er brukt til for eksempel styremøter, arbeidskvelder ved oppussing av det nye lokalet med mer. Administrasjon Vi har i perioden ikke brukt hele administrasjonsbudsjettet, noe som også har vært målet. Det meste av kostnader her går til regnskap og tilknyttede tjenester. Disse kostnadene har gått ned i 2010, og forventes å fortsette å synke i 2011 i tråd med effektivisering av driften. Finansposter Det har vært kostnader knyttet til innhenting av bilag og bankgebyrer da både bankort og nettbanktilganger er byttet. I tillegg har vi benyttet oss av en dårlig nettbankavtale som nå er byttet.

4 Regnskapsoversikt, The Gathering 2009 Budsjett, Revisjon1-09 Kontroll 1/ Poster Inn Ut Inn Ut Note Felles:Sponsorer kr ,00 kr ,00 1 Felles:Magasin kr ,00 Felles:Billettsalg kr ,00 kr ,00 Felles:Sovetelt Felles:Hallandel Felles:Forsikringer Felles:Adgangssystemer kr ,00 kr ,00 kr ,24 kr ,50 kr ,00 2 Felles:Sponsorsupport kr ,00 kr ,00 Felles:Merchandising kr ,00 kr ,00 kr ,00 Felles:Sikringspott kr ,00 kr ,00 kr ,41 Sum kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,15 Crewombud:Senger Crewombud:Motellrom Crewombud:Frikjøp Crewombud:Crewtiltak Sum kr ,00 kr ,00 kr 3 783,99 kr 2 200,00 kr ,72 kr ,71 Core:Chillout 2 Core:Frikjøp Core:Core:Kontorrekvisita Core:Logistikk:Forbruksmateria Core:Logistikk:Transport/porto Core:Logistikk:Creweffekter Core:Logistikk:Rekvisita Core:Logistikk:Hotellopphold gjester kr 4 000,00 kr ,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 1 000,00 kr 2 593,01 kr ,41 kr ,71 kr ,58 kr 1 965,18 Core:Logistikk:Erstatningspliktig Core:Crewcare:Mat og drikke Core:Crewcare:Bestikk,service Sum kr ,00 kr ,00 kr ,89 kr ,27 kr ,05 Deltakerombud:Deltakerpleie Deltakerombud:Motellrom kr 3 767,92 Deltakerombud:Frikjøp kr 3 000,00 Sum kr ,00 kr 3 767,92 Economy:Frikjøp Economy:Lys og forbruksmatriell Economy:Reise kr 600,00 kr 1 987,00 kr 594,22 Economy:Motellrom Sum kr 7 600,00 kr 3 466,30 kr 7 547,52 Event:Underholdning Event:Motellrom Event:Frikjøp Event:Premier kr ,00 kr 7 000,00 kr ,00 kr ,01 kr 7 000,00 kr ,74 3 Event:Reisekostnader Event:Game:Kommentatorer Event:Møtekostnader Event:Foredragsholdere kr ,00 kr 4 710,23 kr ,95 kr 5 325,16 kr ,16 4 Event:Game:Server kr ,01 Event:Åpningsshow Event:Leie TV-produksjonsutstyr kr ,00 kr ,70 Event:Info:Utstyr Event:Deko Event:Pyro Event:Leie Scene Event:Forbruksmatriell Sum kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,36 kr ,75 kr ,06

5 Regnskap, The Gathering 2010 Budsjett, Revisjon1-09 Kontroll 1/ Poster Inn Ut Inn Ut Note Info:Frikjøp Info:Motellrom Info:Møteaktivitet Info:Reiseutgifter Info:Forbruksmateriell Info:Presse:Støtteapparat kr 4 500,00 kr ,00 kr 2 300,00 kr 5 541,17 kr 3 286,05 kr 4 833,54 Info:Desk:Uniform Info:Desk:Prosjektor Info:Systems:Printer Info:Systems:SMS Info:Presse:Ekstra gensere Sum kr 4 400,00 kr ,00 kr 4 463,36 kr ,69 kr 4 974,10 kr 1 004,68 kr ,59 Prosjektkoordinator:Reiseutgifter kr 7 000,00 Sum kr 7 000,00 Security:Frikjøp Security:Kostnader heldagsmøte kr 500,00 kr 567,00 Security:Reise Security:Rekvisita Security:Politivakthold Security:Medic:Forbruksmaterie Security:Medic:Etterfylling Security:Medic:Løpende og kofferter uforutsette utgifter kr 6 000,00 kr ,00 kr 2 500,00 kr 1 000,00 kr 2 500,00 kr 6 128,91 kr ,93 kr ,79 kr 4 261,74 kr 1 026,40 kr 5 815,85 Sum kr ,00 kr ,62 Tech:Frikjøp Tech:Møte/forberedelsesutgifter Tech:Materiell Tech:Internett Sum kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4 200,00 kr ,72 kr ,00 kr ,72 Totalt Inntekter kr Utgifter Inntekter Utgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,34 Budsj. Resultat kr 150,00 Resultat -kr ,34 Noter 0 MVA-fradrag er gjort skjønnsmessig av regnskapsfører jf avtale med skatteetaten 1 Inkluderer ikke-betalt faktura på kr 2 Internjusteringer og internfakturering er ikke gjort 3 Premieposten er også brukt til andre kostnader for Kreativia etter beskjed fra Event-organizer 4 Foredragsposten er også brukt til innkjøp av AV-utstyr til auditoriet etter beskjed fra Event-organizer

Godkjenning av regnskap for 2008

Godkjenning av regnskap for 2008 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2009 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2010

Godkjenning av regnskap for 2010 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2011 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Regnskap for 2007. Generalforsamlinga Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Regnskap for 2007. Generalforsamlinga Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Nettside http://www.kandu.no Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga Sak 5,

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2011

Godkjenning av regnskap for 2011 SAK 3, FORBEREDT AV JENS ÅDNE RYDLAND Godkjenning av regnskap for 2011 I 2011 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå, har stått for selve bokføringa av regnskapet

Detaljer

I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden.

I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden. Nettside http://www.kandu.no Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga Sak 6,

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD Økonomistatus 2014 Økonomien har hittil i 2014 vært preget av romslig likviditet. Organisasjonen brukte i 2013 mindre penger enn forventa til

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Orienteringer: Styret sin orientering

Orienteringer: Styret sin orientering SAK 6a, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styret sin orientering for arbeidsåret 2013-2014. Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2014-12-02 AJ Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter

Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Vi ønsker med dette å søke Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Sak 2014-03: Årsregnskap NR 2013 Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2013. I tråd med vanlig praksis behandler styret kun selve regnskapet

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Sak 3 orientering om regnskap 2013 I protokoll fra årsmøte i NPPK 27. april 2014 fikk interimstyret bl.a. i oppdrag å «gjøre nødvendige

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15.

- Fra kontrollkomiteen: Per Kristiansen. - Fra valgkomiteen: Ingen. - Andre Greger kom innom (husker ikke tidspunktet) Møtet ble satt ca. 18:15. Referat fra KANDU styremøte lørdag 17. september 2005 Sted: Østensjøveien 44 Til stede - Fra styret: Svein Terje Steffensen (styreleder) Andreas-Johann Ulvestad (nestleder) Barbro Haveland (1. vara) Christian

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer