Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008"

Transkript

1

2 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Tilskudd Sponsorinntekter Medlemskontingent Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønn ogannengodtgjørelse Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter ogfinanskostnader Annenrenteinntekt Annenfinansinntekt Resultatavfinansposter Resultatførskattekostnad Ordinærtresultat Årsoverskudd(Årsunderskudd) Overføringer Overførtannenegenkapital Sum overføringer TORMODSKILAG Side 1

3

4 TORMOD SKILAG-NOTERTILREGNSKAPET FOR 2009 Note 1-Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvarmed regnskaps- ogrevisjonsbestemmelserfor små organisasjonsledd tilsluttetnorges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè. Det erutarbeidetetter norske regnskapsstandarder. Hovedregelfor vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller brukerklassifisert som anleggsmidler. Andreeiendelerer klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skaltilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.ved klassifiseringav kortsiktig oglangsiktig gjeld eranaloge kriterierlagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisklevetidavskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til lavesteav anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktiggjeld balanseføres tilnomineltmottatt beløp på etableringstidspunktet. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.fordringer oggjeld som ersikret med valutaterminkontrakterervurderttil terminkurs, med unntakavrenteelementet som blir periodisert og klassifisert som renteinntekt/-kostnad. Varigedriftsmidler Varige driftsmidleravskrives over forventet økonomisk levetid.avskrivningene er som hovedregel fordeltlineært overantatt økonomisklevetid. Eiendelene settesikke høyere enn lånegjeldpåeiendelene. Varer Varer er vurdert tildetlaveste avgjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer ogandre fordringer oppførestil pålydende etterfradragforavsetningtilforventet tap.avsetningtiltapgjøres på grunnlag avenindividuell vurderingav deenkeltefordringene. Skatt TormodSkilag eretet ikke-skattepliktig idrettslag. Sammenligningstall Sammenligningstall erikke omarbeidet Note 2-Lønnskostnader, antall ansatte,godtgjørelser, låntil ansatte m.m. Styret harikkemottattgodtgjørelser i Det erikkegitt låneller sikkerhetsstillelsertil personeristyret eller nærstående til disse. Note 3-Medlemmer Ved årsslutt harlaget 265 medlemmer.

5 TORMOD SKILAG - REGNSKAP - ÅR 2009 TOTALT 1-HOVEDLAGET 2-LANGRENN 3-HOPP 4-TRIM 5-ALLIDRETT 6-ORIENTERING 7-SKISKYTING REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP KONTO INNTEKTER 3100 SALG KIOSK SALG MATERIELL/UTSTYR MOMSKOMPENSASJON SPONSORINNTEKTER SALG BØKER TILSKUDD FRA IDRETTSFORBUNDET TILSKUDD FRA SÆRFORBUND TILSKUDD FRA FYLKET TILSKUDD FRA KOMMUNEN TILSKUDD DRIFT KINO TILSKUDD FRA ANDRE REFUSJONER RUSTE IL REFUSJONER R/F-SKI MEDLEMSKONTINGENT TRENINGSAVGIFT STARTKONTINGENTER EGNE ARR INNTEKT FJELLTUR INNTEKT TURORIENTERING INNTEKT LOTTERIER INNTEKT NORSK TIPPING INNTEKT DUGNADER INNTEKT BADSTUA GAVER OG BIDRAG EGENANDEL MEDLEMMER INNTEKTER VAREKOSTNAD 4200 KJØP KIOSK UTGIFTER LOTTERI/BINGO UTGIFTER TURORIENTERING KJØP MATERIELL/UTSTYR BEHOLDNINGSENDRING DRESSER INNLEID HJELP EGNE ARR KJØP PREMIER EGNE ARR STARTKONTINGENTER ANDRES ARR SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5000 LØNNINGER GAVER TIL MEDLEMMER SESONGAVSLUTNING SUM LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6300 LEIE AV TRENINGSLOKALER STRØM MATERIELL OG UTSTYR DRIFT / VEDL.HOLD ANLEGG REVISJON O-KART UTVIDELSE LYSLØYPE HONORAR REGNSKAP PORTO / KOPIERING / TRYKKING UTGIFTER TORMOD-POSTEN MEDLEMS-/MELDINGSBLAD STYREMØTER/ÅRSMØTE LEDER- / TRENERUTDANNING DRIFT/REP. SCOOTERE REISEUTGIFTER / OVERNATTING REKLAME-/ANNONSEKOSTNADER INTERNETT-KOSTNADER KONTINGENT IDRETTSORG AVGIFT TIL IDRETTSORG UTGIFTER SAMLINGER TILSKUDD GÅLÅ IDR.ANLEGG TILSKUDD TIL ANDRE/FRON SKI FORSIKRINGER BANKOMKOSTNINGER ANDRE KOSTNADER SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANS-/EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG UTGIFTER 8040 RENTEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER - FINANS-/EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG UTGIFTER ÅRETS RESULTAT Vinstra,

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer