NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars utsendelse mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015"

Transkript

1 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars utsendelse mars 2015 Det vises til dokumentet 2. utsendelse. Dette dokumentet kommer i tillegg og inneholder disse sakene: 2.7 Registreringstall 3. Regnskap 4.14 HD-røntging av amerikansk cocker spaniel Norsk Spaniel Klub, Hovedstyret Vennesla Setskog 14.mars 2014 Inger C Neset Kari Knudsen sekretær leder 2.7 Registreringstall Rase Antall hunder registrert 2014 Antall hunder registrert 2013 Antall hunder registrert 2012 Antall hunder registrert 2011 Am. Cocker Spaniel Clumber Spaniel Cocker Spaniel Eng.Springer Spaniel Field Spaniel Irsk Vann Spaniel Sussex Spaniel Welsh Springer Spaniel Totalt Det har i 2014 vært en liten økning i antall registreringer av spaniels. Fra 1.april ble det innført registreringsrestriksjoner med krav om øyenlysning for alle våre raser. Det virker ikke som om dette har påvirket antall registrerte spaniels. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 1

2 3 Regnskap Kommentarer til regnskapet Som det framkommer av regnskapet har vi i 2014 et underskudd på kr Underskuddet skyldes feil tidsavgrensning for bokføring av kostnader Våre Spaniels. Det er i 2013 bokført 3 utgivelser (trykkerikostnader + porto) for Våre Spaniels mens det i 2014 er bokført 5 utgivelser. Det betyr en bokført merkostnad i 2014 på kr I tillegg er Kundefordringer (krav avdelingene) avskrevet med I 2014 har både inntekter og kostnader vært større enn budsjettert. Kostnadsoverskridelsen har i tillegg til feil tidsavgrensninger og avskrivninger sammenheng med at vi i 2014 har avsluttet Trinn 2 Utdanningen for Jaktinstruktører. Kostnadene skulle ha vært fordelt på 2013 og 2014, men er i sin helhet bokført i Reisekostnadene for instruktørene Trinn 2-kurset har vært høye. Vi vil påpeke at øvrige kostnader for dette kurset er holdt på et lavt nivå grunnet blant annet privat innkvartering. Hovedstyret har også hatt økt reiseaktivitet grunnet pågående saker i Vi vil i denne omgang kommentere følgende kontoer: 3914 Kalenderinntekter: På denne kontoen framkommer innbetalinger fra avdelingene for kalendre. Kalendersalget på Dogs4All er bokført på konto Varekjøp: Hovedposten er innkjøp av frokostserviset/premiesystemet 6300 Leie av lokaler: Leie av kurslokaler for Trinn 2 Kurset. Beløpet dekker kostnader for hele kurset både 2013 og Regnskap: Honoraret til Lierfoss regnskap er høyt. Det har både sammenheng med at kostnader årsavslutning 2013 er bokført i 2014 og at overgangen til profesjonell regnskapsfører har vært arbeidskrevende både for Lierfoss regnskap og HS. Vi viser til Virksomhetsplanens punkt om økonomi for tiltak som skal redusere kostnadene i Reise- og møtekostnader er ikke ført på samme måte i 2013 og 2014, det er derfor summen av totale reise og møtekostnader vi må forholde oss til Møte/oppdatering Bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Reisekostnader Diettgodt Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 2

3 Totale møte og reisekostnader Kostnader Dommerkonferansen 2013 er ikke tatt med i oppstillingen Hovedutstillingen: Innkjøp av 200 premiekort. Kostnaden er ikke periodisert, men bokført i sin helhet i Antallet premiekort dekker behovet for Hovedutstillingen både 2014 og Setskog 14.mars 2014 Norsk Spaniel Klub, Hovedstyret Kari Knudsen leder Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 3

4 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 4

5 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 5

6 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 6

7 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 7

8 Norsk Spaniel Klub Rapporter» Regnskap» Resultat for perioden Perioden År til dato Nr. Navn Faktisk Forrige år Faktisk Forrige år 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri ,00 0, ,00 0, Medlemskontigent , , , , Inntekt arrangementer 0, ,00 0, , Inntekt tjenester/service 0, ,50 0, , Salg profilringsartikler 0, ,00 0, , Andel RS , , , , Annonseinntekter 5 600, , , , Momskompensasjon , , , , Kalenderinntekter 350,00 0,00 350,00 0,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT , , , , Varekjøp 0, ,00 0, , Varekjøp , , , , Varelagerendring , , , ,00 SUM VAREKOSTNAD , , , , Lønn / honorar , , , ,00 SUM LØNNSKOSTNAD , , , , Leie kurslokaler ,50 0, ,50 0, Inventar , , , , Honorar revisjon 0, ,00 0, , Honorar regnskap , , , , Annen fremmed tjeneste , , , , Web utvikling , , , , Kontorrekvisita , , , ,00 Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ) 988,25 404,33 988,25 404, Møte, kurs, oppdatering o.l , , , , Dogs 4 All ,00 0, ,00 0, EDB databasevedlikehold & programvare , , , , Telefon , , , , Porto 844, ,62 844, , Bilgodtgjørelse (uten arb.giv.avg.) ,70 0, ,70 0,00 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 8

9 7110 Bilgodtgjørelse arb.giv.avg. pliktig -980,00 0,00-980,00 0, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig ,00 0, ,00 0, Utgifter uten bilag 0,00-260,00 0,00-260, Reklamekostnad 0, ,25 0, , Gave, fradragsberettiget ,00-649, ,00-649, Premier (Hovedutst & gavepremier) , , , , Representantskapet , , , , Tilskudd avdelinger + utdanning , , , , Øredifferanse -308,52 0,00-308,52 0, Tilskudd til utdanning (dommerkonf.) 0, ,80 0, , Tilskudd bruksprøver 0, ,00 0, , Bank og kortgebyr , , , , Hovedutstillingen , , , , Jaktprøve 0, ,00 0, , Annen kostnad fradragsberettiget ,00-168, ,00-168, Tap på fordringer ,00 0, ,00 0,00 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD , , , , Renteinntekt, bankinnskudd , , , , Annen rentekostnad -166,78 0,00-166,78 0, Rentekostnad, leverandører -278,34 0,00-278,34 0, Valutatap (Disagio) -45,81 0,00-45,81 0,00 Årsresultat , , , , HD-røntging av amerikansk cocker spaniel Forslag fra avdeling Hordaland Vi hører stadig om valpekjøpere som ikke får dekket utgifter til HD behandling, da det ikke er kjent status på foreldredyrene. For våre raser gjelder dette spesielt Amerikansk Cocker Spaniel. Når man ser på DogWeb er kun 1,9 % HD røntget de 10 siste årene. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 9

10 Statistikk for rase siste 10 år Amerikansk Cocker Spaniel tatt ut fra Dogweb Antall avkom: 1743 HD HD % Totalt 33 1,9% Fri 13 39,4% Svak 13 39,4% Middels 6 18,2% Sterk 1 3% Agria Forsikring er samarbeidspartner med NKK og de krever kjent status av avlsdyr, for at forsikringen skal gjelde noe de fleste valpekjøpere ikke tenker over, før de trenger behandling på sin hund. Vi foreslår derfor at det skal være likt for alle Spaniels Alle dyr som brukes i avl skal ha kjent HD status. Hvordan kriterier NSK setter, er en intern sak for NSK, mens det for forsikring av valper er et viktig punkt. Vi foreslår også at så mange som mulig oppfordrer sine valpekjøpere til å HD undersøke sine hunder. Dette vil medføre at det er mulig å bruke Indeks registreret på alle Spaniel rasene. Dette er ett register som endrer helt synet på HD og gir ett mye mer korrekt bilde av hvordan det står til med våre raser. Indeks beregning er ett veldig nyttig verktøy som NKK tilbyr. For at det skal gjelde må så mange som mulig HD undersøke sine hunder. Hovedstyrets vurdering: Hovedstyret syntes det er bekymringsfullt at dagens regler medfører at forsikringsselskapet Agria ikke dekker veterinærutgifter ved HD-diagnose på Amerikansk Cocker Spaniel. Men, vi har liten kjennskap til omfanget av HDdiagnoser på rasen og det framlagte statistiske materialet er for lite til at Hovedstyret kan anbefale at vi i denne omgang endrer praksis når det gjelder HD-undersøkelse på Amerikansk Cocker Spaniel. Vi vil peke på at pr i dag bør detbsettes fokus på andre helseutfordringer enn HD for rasen. Forslag til vedtak: Saken avvises i denne omgang Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2015, tilleggsdokument SIDE 10

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2014-12-02 AJ Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer